Hoşgeldiniz!

el örgüsü

Lif Örgüsü ile Fiyonk Yapımı 15:18
Lif Örgüsü ile Fiyonk Yapımı 20 izlenme - 2 gün önce Canım Anne Tv Örgü, El işi, Geri Dönüşüm Projeleri, Kendin Yap ve Hobi.... Örgü, El İşleri ve Hobi gibi konular üzerine videolu anlatımlar yapıyoruz. ----------------------------------------­---------------------- Web Site: http://www.canimanne.com Facebook Sayfa: https://www.facebook.com/canimannecom
Zenci Tipi Saç Örgüsü Nasıl Yapılır? 13:26
Zenci Tipi Saç Örgüsü Nasıl Yapılır? 1.414 izlenme - 2 yıl önce Es un tapete en la parte de los laterales con trenzas al final y atras una coleta qu een el sig video les mostrare una opcion para esa coleta.
örgü atkı yapılışı 02:11
örgü atkı yapılışı 46.597 izlenme - 7 yıl önce atkı modelinin yapılışı
Ders: Geleneksel Türk El Sanatı 01:37:33
Ders: Geleneksel Türk El Sanatı 1.525 izlenme - 2 yıl önce HEM ÖĞREN HEM ÇOCUĞUNA ÖĞRET Aykut İlter Aykut Öğretmen DERS Geleneksel Türk El Sanatı Yazılı Sözlü Edebi Sanat Orat Asyadan Anadoluya Türkler Demircilik Kilim ders,tarih,türk,el,sanatı,görsel,yazılı,sözlü,sanat,minyatür,demircilik,kilimcilik,geleneksel sanat,sanat kursları,eğitim öğretim,halk evleri,halk kursu Geleneksel Türk sanatları, Türk kültürünün bir kısmını meydana getiren sanat ve sanat uslupları. Geleneksel Türk sanatlarının bir kısmı İslam öncesi dönemden kaynaklanır. Bir kısmı ise İslam ile birlikte gelişmiştir. Bu sanatların başında minyatür gelmektedir. İslam sonrası gelişen sanatlar[değiştir] Türkler İslam dinini kabul ettikten sonra doğal olarak sanat alanında Türk-İslam sentezi sanatlar ortaya çıkmış oldu. Tezyîni sanatlar, Türk musikisi, Türk mutfağı, mimari, temaşa sanatları bu sentezin etkisinde kaldı. Tezyîni sanatlara bezeme, hat sanatı (Hüsn-i Hat), tezhib, yaprak Üzerine Hüsn-i Hat, tuğra, ferman, ebrû, gravür, kat'ı, çini, kalemişi ve seramik örnek gösterilebilir. Dış bağlantılar[değiştir] Türk Sanatları Hakkında Bilgiler.. Resimler.. Bezeme ve Tezyini Sanatlar Sitesi Türk İslam Sanatları Sözlüğü Geleneksel El Sanatları El Sanatları insanoğlu var olduğundan beri tabiat şartlarına bağlı olarak ortaya çıkmıştır. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak, örtünmek ve korunmak amacı ile ilk örneklerini vermiştir. Daha sonra gelişerek çevre şartlarına göre değişimler gösteren el sanatları, ortaya çıktığı toplumun duygularını, sanatsal beğenilerini ve kültürel özelliklerini yansıtır hale gelerek “geleneksel” vasfı kazanmıştır. Geleneksel Türk El Sanatları, Anadolu’nun binlerce yıllık tarihinden gelen çeşitli uygarlıkların kültür mirasıyla, kendi öz değerlerini birleştirerek zengin bir mozaik oluşturmuştur. Geleneksel Türk El Sanatlarını; halıcılık, kilimcilik, cicim zili, sumak, kumaş dokumacılığı, yazmacılık, çinicilik, seramik-çömlek yapımcılığı, işlemecilik, oya yapımcılığı, deri işçiliği, müzik aletleri yapımcılığı, taş işçiliği, bakırcılık, sepetçilik, semercilik, maden işçiliği, keçe yapımcılığı, örmecilik, ahşap ve ağaç işçiliği, arabacılık vb. sıralanabilir. Geleneksel el sanatlarımızdan dokumaların hammaddeleri yün, tiftik, pamuk, kıl ve ipekten sağlanmaktadır. Dokuma; eğirme veya başka yollarla iplik haline getirilerek veya elyafı birbirine değişik metotlarla tutturarak bir bütün meydana getirme yoluyla elde edilen her cins kumaş, örgü, döşemelik, halı, kilim, zili, cicim, keçe, kolonlar vb.’dir. Dokumacılık Anadolu’da çok eskiden beri yapılagelen, çoğu yörede geçim kaynağı olmuş ve olmaya devam eden bir el sanatıdır. El sanatlarımızın zarif örneklerinden olan oyalar; süslemek, süslenmek amacından başka taşıdıkları anlamlarla bir iletişim aracı olarak da kullanılmaktadır. Günümüzde Anadolu’da tığ, iğne, mekik, firkete/filkete gibi araçlarla yapılan oyaların ya bordür ya da bir motif olarak tasarlanmış olanları, kullanılan araç doğrultusunda ve tekniklerine göre değişik adlar almaktadır. Bunlar; iğne, tığ, mekik, firkete/filkete, koza, yün, mum, boncuk ve kumaş artığı olarak sıralanabilir. Kastamonu, Konya, Elazığ, Bursa, Bitlis, Gaziantep, İzmir, Ankara, Bolu, Kahramanmaraş, Aydın, İçel, Tokat, Kütahya gibi şehirlerimizde daha yoğun olarak yapılmakta, ancak eski önemini kaybederek çeyiz sandıklarında varlığını korumaya çalışmaktadır. Geleneksel kıyafetlerle birlikte kullanılan oyalarımızın yanı sıra takılarda dikkat çekici aksesuarlardandır. Anadolu’da yaşamış tüm uygarlıklar değerli ve yarı değerli taşlarla metalle birlikte veya ayrı işleyerek sanatsal nitelikli eserler üretmişlerdir. Selçuklularla birlikte gelen değişik üslupların en önemlisi Türkmen takılarıdır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde ise imparatorluğun gelişimine paralel olarak mücevhercilik önem kazanmıştır. Anadolu’da Tunç Çağında bakır, kalay katılarak tuncun elde edilmesinden sonraki dönemlerde bakır, altın, gümüş gibi madenler de dövme ve dökme tekniğiyle işlenmişlerdir. En çok kullanılan maden bakırdır. Maden işçiliğinde dövme, telkari, kazıma (kalemkar), çekiç işi kakma, küftgani, savatlama, ajır kesme gibi teknikler kullanılmaktadır. Bakırın yanı sıra pirinç, altın, gümüş gibi metallerle yapılan el sanatları günümüzde üstün işçilik ve çeşitli tasarımlarla yaşatılmaya çalışılmaktadır. Günümüzde en çok kullanılan maden işleme olan bakır kalaylanarak mutfak eşyası yapımıyla geniş bir şekilde sürdürülmektedir. Barınma gereğinden doğan mimari, bölgelerin coğrafi koşullarına göre biçimlenmiş, çeşitlenmiştir. Buna bağlı olarak gelişen Ahşap işçiliği Anadolu’da Selçuklu döneminde gelişip, kendine özgü bir niteliğe ulaşmıştır. Selçuklu ve Beylikler dönemi ağaç eserler daha çok mihrap, cami kapısı, dolap kapakları gibi mimari elemanlar olup üstün işçilik içermişlerdir. Osmanlı döneminde sadeleşerek daha çok sehpa, kavukluk, yazı takımı, çekmece, sandık, kaşık, taht, kayık, rahle, Kur’an muhafazası gibi gündelik kullanım eşyaları ve pencere, dolap kapağı, kiriş, konsol, tavan, mihrap, minber, sanduka gibi mimari eserlerde uygulanmıştır. Ağaç işçiliğinde kullanılan malzeme daha çok ceviz, elma, armut, sedir, abanoz ve gül ağacıdır. Kakma, boyama, kündekâriz, kabartma-oyma, kafes, kaplama, yakma gibi tekniklerle işlenen ahşap eşyalar günümüzde de kullanılmaktadır. Bu teknikler Zonguldak, Bitlis, Gaziantep, Bursa, İstanbul-Beykoz, Ordu gibi illerde halen devam eden hammaddesine göre değer kazanan baston ve asaların kullanımı yüzyıllar boyunca sürmüş, 19. yüzyılda yaygınlaşmıştır. Baston ve asaların sap kısımları; gümüş, altın, kemik, sedef gibi malzemelerden, gövde kısımları ise gül, kiraz, abanoz, kızılcık, bambu, kamış vb. ağaçlardan yapılmaktadır. Müzik aletleri yapımı eskiden beri devam etmektedir. Bu aletler ağaçlar, bitkiler ve hayvanların; deri, bağırsak, kıl, kemik ve boynuzlarından yararlanılarak yapılmaktadır. Telli, yaylı, nefesli, vurmalı çalgılar olarak gruplandırılmaktadır. Mimariye bağlı olarak gelişen diğer bir sanat kolu da çini sanatıdır. Anadolu’ya Selçuklularla girmiştir. Figürlü sanat eserlerini kullanmaktan çekinmeyen Selçuklu sanatkarlar özellikle hayvan tasvirlerinde çok başarılı olmuşlardır. 14. yüzyılda İznik, 15. yüzyılda Kütahya, 17. yüzyılda Çanakkale’de başlayan seramik sanatı bu yörelerde kendilerine has renk, desen, form özellikleri ile Osmanlı Dönemi seramik ve çini sanatına yeni yorumlar getirmiştir. 14. – 19. yüzyıllar arası Türk çini ve seramik sanatı fevkalade yaratıcı işçiliği ile dünya çapında üne kavuşmuştur. Anadolu uygarlıklarından elde edilen cam işçiliğinin en seçkin örnekleri günümüzde “cam”ın tarihi gelişimi konusuna ışık tutmaktadır. Çeşitli model ve formlarda vitray, Selçuklular döneminde geliştirilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul’un fethiyle camcılığın merkezi bu kent olmuştur. Çeşm-i bülbül, Beykoz işi bu dönemden günümüze ulaşabilen tekniklerden bazılarıdır. Anadolu’da camın ilk kez gözboncuğu olarak üretimi İzmir-Görece köyündeki ustalar tarafından gerçekleştirilmiştir. Anadolu’nun her tarafında temelinde nazar inancı olan cam boncukları görmek mümkündür. Nazarlık yoluyla canlı veya nesneye yönelen bakışların dikkatinin başka bir nesneye yöneleceğine inanılır. Bu nedenle nazar boncuğundan yapılan nazarlıklar canlının veya nesnenin görünen bir yerine takılır. Geleneksel mimaride dış cephe ve iç mekan süslemesinde taş işçiliğide önemli bir yer tutmaktadır. Taş işçiliğinin mimari dışında en çok kullanım alanı mezar taşlarıdır. Oyma, kabartma, kazıma (profito) gibi teknikler uygulanmaktadır. Kullanılan süsleme öğeleri, bitkisel, geometrik motifler ile yazı ve figürlerdir. Hayvansal figür azdır. İnsan figürlerine ise Selçuklu Dönemi eserlerinde rastlanmaktadır. Günümüzde fonksiyonunu henüz kaybetmeyen sepetçilik atalardan öğrenildiği gibi halen; saz, söğüt ve fındık dallarından örülerek yapılmaktadır. Eşya, yiyecek vb. taşıma amacından başka ev içi dekorasyonunda da kullanılmaya başlanmıştır. Hayvancılıkla uğraşan kırsal kesimlerde yaygın olarak kullanılan keçe, çul ve ağaçtan yapılan semer kullanıldığı dönem boyunca geleneksel sanatların bir kolunu oluşturmuştur. Halıcılık : Isparta halıcılığı eski bir tarihe sahiptir. 12. yüzyıldan itibaren çok önemli Türkmen nüfusunu barındıran Isparta ve çevresinde, meşhur Türkmen halılarını dokuyarak, komşu ülkelere ihraç edebilen eski bir ticari dokuma geleneği bulunmaktadır. 19. yüzyıl sonuna kadar Isparta ve çevresinde yaşayan Türkmenler ve Hamitoğulları, Melli, Sarıkaralı, Sarıkeçili, Karakoyunlu gibi aşiretlerle sürdürülen mahalli ve geleneksel Isparta halıcılığı yüzyılın sonundan itibaren, İzmir’den başlayarak Manisa, Kula, Uşak ve Isparta’da en ücra köylere kadar nüfus eden Şark Halı kumpanyası siparişleri ile Avrupa’dan gelen modeller ve bunlara uygun renklerle geleneksel dokuma tarzında büyük bir kültür değişimine uğramıştır. Isparta halı dokumacılığı, ilk defa 1891 yılında Babanzade Mustafa Zihni Paşa zamanında teşkilatlanarak köylere kadar yayıldığı görülmektedir. Ancak bu çalışma uzun ömürlü olmamıştır. Daha sonra Etirelizade Mehmet Efendi, doktor Bodasaki ve tarihçi Böcüzade Süleyman Sami, Cumhuriyet öncesi Isparta halıcılığını geliştiren ve bölgeye yerleştiren kişilerdir. Bu kişiler, Isparta’da sürgün bulunan Hacik Usta ile İzmir’de bulunan Isparta’lı Agapoğlu ve mahdumlarıyla ilişki kurarak, Isparta’da Şark Halı kumpanyasını kurmuştur. 1890lı yıllardan 1930lara kadar bölgede Şark Halı Kumpanyasının organizasyonu ile üreticilere yün ipi, boya ve desen verilerek, en ücra köylere kadar halıcılık götürülmüştür. Bu dönemde üretilen halıların desenleri ticari albeniye göre Uşak, Hereke, İran halılarından uyarlanmıştır. Üretilen halı desenlerine dokuyan kimseler halının desen kompozisyonlarına göre bir takım isimler vermişlerdir. Bunlar: Kandahar, Üzümlü, Saatli, Hançerli, Bademli, Şimşekli, Ağaçlı, Beşir, Elvan, Goblen, Goncalı, Çelenkli gibi isimlerdir. Halıcılığın yaygınlaşmasıyla köylerde, evlerde, ıstar denilen halı tezgahları yapılarak kurulmuştur. Istar iki yassı tahtanın bir üst, bir alt tarafına takılan “top” denilen yuvarlak ağaçlarla yapılır. Genel olarak halı tezgahları iki cinse ayrılır: 1. Sarma Sabit Tezgahlar: Leventlerin eksen uçları girecek şekilde iki uçları delik olan iki yan tahtası ve alt top, üst top tabir edilen iki adet levendin montaj edilmiş diğer cihazlarının takılmış haline “Takım Tezgahı” denir. Çözgü toplar üzerine sarıldığı için ve hali dokunacak yere payandalarla çakılıp tespit edildiğinden dolayı “Sarma Sabit Tezgah” adı verilir. 2. Portatif Seyyar, Düz Tezgahlar: Bir yere çakılmayıp üzerinde çözgü ile istenildiği yere gezdirilebildiğinden adına “seyyar tezgah” denilmiştir. Sanayide çeşitli tiplerde profil ve saç demirlerden de yapılmaktadır. Halı ipinin geleneksel metotlarla elde edildiği Ş.Karaağaç, Y.bademli, Aksu, Eğirdir ve Sütçüler’de yaşayan Yörük ve Türkmenler ilkbahar Mayıs ayında ve sonbahar Eylül ayında koyun yünlerini kırkıp yıkarlar. Yünler kurutulduktan sonra “yay” denilen aletle didiklenerek atılır. Ondan sonra kirmende eğrilir. Eğirme işini erkekler de yapar. Kirmende eğrilen ip “gelep” denilen yumak haline getirilir. Daha sonra suni ve kök boyalarla boyanır. Başka bir ip elde etme şekli de kırkılan yün ya da pamuk “çark” denilen alette önce eğrilir. Bunun için pamuk ince çöplerle tüp biçimine getirilir ya da yün ise kollara takılan burma biçimine getirilir. 15-20 cm eninde yarım metre kadar genişlikte 6-7 tane ince tahtanın ortaları delinir. Sonra bir düzen içinde başka bir ağaca takılırlar. Ayrıştırılarak bir davul biçimine getirilip iplerle gerdirilir. Çevrilecek biçimde kolu da takıldıktan sonra iği de takılır, sonra ip eğirme işine geçilir. Buna “çark” denilir. Çarkta eğrilen ip iğ üzerinde yumak şeklinde olduğundan “ilgidir” denilen 50 cm kadar iki ucu oyuk bir ağaç üzerine aktarılır. Açıldığında bir daire oluşturacak olan ipler artık çile olmuştur. Çileler haşıllanır. “Haşıl” undan karılan bir maddedir. Çileler haşıl içine yatırılır. Böylece ipler, özleşmiş olur, sağlamlaşır, sonra kurumaya bırakılır. Ardından da “keceve” denilen basit aygıt ile “kargı”lardan hazırlanan toplulara takılır. Kirmende dokuma ipinin yanı sıra çuvalların, heybelerin, çadırların, çorapların, eşek ve develerin yularları ile kolonları bu aletle eğrilir. Eskiden dokuma ve diğer iplerin boyaması kök boyaları ile yapılırken, günümüzde suni boyamacılık yaygınlaşmıştır. Bunların hiçbirisini yapmayanlar iplik satış mağazalarından istedikleri halı ipini alırlar. Çözgü dokunacak halının boyuna göre tespit edilir. Halı tezgahının alt ve üst tahtaları arasında halı boyunca birbirine paralel olarak çaprazlama gerilmiş ipliklere “çözgü” denilir. Çözgü halı boyundan 120 cm uzun tutulur. Yerdeki kalas ya da beton zemindeki deliklere dikine doksan derece boru demirleri geçirilir. Çözgü ipinin bir ucu demirin alt ucuna bağlanır. Yeterli mesafedeki diğer boru demire doğru iplik götürülür. Dönüşte çapraz olacak şekilde geri getirilir. İlk demire dolanıp tekrar geri götürülür. Böylece yeterli tel sağlanınca çözgü bitmiştir. Her iki ucuna çiti zincir örgüsü yapılır. Çaprazın bozulmaması için iplik geçirilerek bağlanır ve boru demirlerinden çıkarılıp bükülür, çözgü tamamlanmıştır. Tellerin aynı gerginlikte olmasına dikkat edilir. Halı dokunurken çözgü ipliklerinin her çift teline belirli biçimde bağlanan ve yanyana gelerek sıralar oluşturan yün ipliğe “ilme” denilir. İki tip düğüm tarzı vardır. Tek bağlama; İran veya Sine düğümü, Çift bağlama; Türk veya Gördes düğümü. Isparta halılarında genel olarak 1 dm2de 30-35, (1 m2de 85800) düğüm olduğu görülür. İlme sıraları arasına ve halının enine paralel olarak geçirilen çözgü ile beraber halının zemin dokumasını oluşturan yün veya pamuk ipliğe “atkı” denilir. Düğüm uçlarının belli uzunluklarda kesilmesi “hav” olarak adlandırılırken halının iki veya dört kenarını çevreleyen desenli veya düz kısıma “bordür” denilmektedir. Bordürle çevrelenen orta kısma ise “orta” veya “zemin” denilir. Halının eni yönünde başlangıç ve bitim uçlarında ve saçakların dibinde çözgü ve atkı ipliklerinden oluşan zincir şeklinde olan dokuya “çiti” denir. Başlangıç ve bitim kısımlarında yapılan düz dokumaya “halı kilimi” denir. Halı bittikten sonra ilmeli kısmı korumak üzere halının iki başında 5-8 cm. genişliğinde desenli veya düz olarak dokunan kilim örgüsüne “toprakçalık” adı verilir. İmalâttan dokunup gelen halıya “ham halı” denir. Ham halılar yıkanmak üzere yıkamahaneye getirilir. Uygun bir beton zemine sırtı yukarı gelecek şekilde serilir. Alevli pürüz lambası ve alev ütüsü yardımı ile pürüzler yakılır. Bir “gelberi” ile yanıklar kazınır. Hortumlar ile üzerine su tutulur. Alt ve üstüne uygun temizlik maddesi deterjan verilir. Gelberi ile geri götürülür, sonra kazınır ve yeniden bol su verilir. Üzerindeki temizlik maddesi arındırılıncaya kadar su tutulur. Bundan sonra kuruması için dışarı serilir. İlmeği yün olan halılar kırpımhaneye sevk edilir. Heleronik bıçaklı büyük kırpım makinalarından geçer. Hav tepesi kadife intizamında kesilir ve mamul halı olmuştur. Yıkanan halı şayet ipek halı ise sırt yani pürüz lambası ile hafif ütülenir. İlaç yıkama işi bittikten sonra halı önden ve arkadan buharlı ütülerle ütülenir. Hav bir tarafa yattığından ön taraftan bakılınca renkler koyu geri taraftan bakılınca renkler açık görülür. Halk dilinde bu halıya “yanar döner” denilir. Isparta halılarına boyutlarına göre geleneksel adlar verilir. (40×40, 40×130) Paspas, (75×130) Seccade /Namazlık, (100×200) Divan/Arşın Çeyrek, (120×180, 120×210) Seccade, (80×300) Yolluk, (150×260) Kelle, (200×300) Taban, (250×350) Büyük Taban olarak adlandırılır. Parantez içindeki boyutların birimi cm. olup, birinci rakam eni, ikinci rakam boyu vermektedir. Isparta halıları incelendiğinde, motiflerde genellikle bir hareketlilik ve sembolleşme görülmektedir. Isparta’nın simgesi haline gelen gül başta olmak üzere, genellikle çeşitli çiçek ve yapraklardan oluşan bitkisel bezemelerden seçilmektedir. İnsan, kelebek, kuş vb. hayvan figürlü bezemelerin, kandil, ibrik, şamdan gibi nesneli bezemelerin de halıyı çevreleyen bordürlerde düz ve çapraz düzenlemelerle yer aldığı görülmektedir. Isparta halılarında, genel olarak Gülistan, Serpme, Kompozisyon, Osmanlı, Goblen, Çin, Üzümlü, Dönümlü, Köşegöbek gibi desenler kullanılmaktadır. Isparta’da dokunan halılarda genellikle lâcivert, kiremit kırmızısı, cam göbeği mavi, kirli s
Osmanlı Kolyeden koleksiyonluk Kapsül taneler Antik Sıkma Kehribar 00:08
Osmanlı Kolyeden koleksiyonluk Kapsül taneler Antik Sıkma Kehribar 12 izlenme - 1 ay önce Osmanlı Kolyeden koleksiyonluk Kapsül taneler Antik Sıkma Kehribar Kusursuz Osmanlı Kolyeden koleksiyonluk... Kapsül taneler Antik Sıkma Kehribar... Her tanesi helezon hareli, imamesi orijinal habbelerden yapılmış ve orijinal renkte boyalı, 925 ayar Kazaz el örgüsü kamçısı ile... Tane boyu 9x14 mm İmame boyu: 3,4cm Çift delikli Tesbih boyu imame dahil 26 cm Kamçısıyla birlikte yaklaşık 40 cm
Tığ İşi Yazlık Yelek Modeli Yapımı 03:57
Tığ İşi Yazlık Yelek Modeli Yapımı 252 izlenme - 2 ay önce Tığ İşi Yazlık Yelek Modeli Yapımı: http://www.canimanne.com/tig-isi-yazl... 2010 yazlık yelek modelleri, bayan el örgüsü kazak modelleri, bayan kumaş yelek, bayan şişme yelek, bayan tesettür yelek, bayan yelek, bayan yelek örgü modelleri, bayan yelek örnekleri, bayan yelek örnekleri ve yapılışları, bayan yelek satın al, bebek yelek modelleri, lcw, örgü bayan yelek modeli, örgü bayan yelek modelleri, örgü bayan yelek modelleri 2015, örgü bayan yelek modelleri 2016, örgü bayan yelek modelleri anlatımlı, örgü bayan yelek yapımı, örgü yelek örneği, tığ işi, Tığ İşi Yazlık Yelek Modeli Yapımı, yazlik yelek örnekleri, yazlık yelek dantel modelleri, yazlık yelek erkek, Yazlık Yelek Modeli Yapımı, yazlık yelek modelleri, yazlık yelek modelleri erkek, yazlık yelek ve hırka modelleri
Zap Suyu Mehmetçik 03:07
Zap Suyu Mehmetçik 1.767 izlenme - 3 yıl önce Karanlık Gecede Kara Sudan, zap Suyuna Giden Yol, dolunay Azaplığında Vatanımın, ay Örgüsü Saçlarına Vurgun Düşmüşüm. alın Yazımızda Vatan Ve Bayrak, Şehitlik Yazılmış, en Güzel Türküyü Kurşun Söyler Özüme, ola Ki Pendürek Ağıdı, Cudi, Kabar Türkülerinde Muhabbeti Bulurum Bir Zaman, şahadet Aslanlarının Savaşında. ölümsüzlük, Şehitlik, Bayrak Hilalinde Can Veren Kan Veren Yiğitler, yar Gönlümüze Düşende Çıktık Dağların Başına, karanlık Gecede, El Uzattık Hilale, vurgun Yedik Seher Rüzgârında, gurbet Türkülerinde Selamettik Yar Diyarına, savaş Türkülerinde Kendimizi Bulduk, vatan Türküsüyle Toy Eyledik Her Zaman, kürşat Baskınlarında, Şahadetime Destur Verilirken, tekbir-i İlahi Ki Bayrağındaki İman, vatan Olası Gönül Neylerim, Neylerim, Sensiz Acep? seninle Gezerim Şavşatı Kars’ı, seninle İnerim Bingölken Van’a muş’tan El Ederim Adıyaman'a. en Deli Sevdaları Yaşarım, Pusuya Geçerken keleş Sesinde Yas Tutarım Ölen Şehitlerin Ardından. divanesi Olduğum Anadolu ‘da Gezerken, nasibim Bir Kurşun Olupta, düşersem Toprağa, eğer, Eğer, Eğer Topğrağım Açmışsa Bağrını, damla, Damla Düşüyorsa Toprağa Kan, bayraklara Sarılıyorsa Tabutlar, analar, Analar Ağlıyorsa... ilginç Evlerinin Ardı Sıra, gelinler, Gelinler Yas Tutuyorsa yazıklar Olsun Bu Düşmana!!!!!!!
zap suyu  kara çocuk 02:56
zap suyu kara çocuk 284 izlenme - 4 yıl önce Karanlık gecede kara sudan zap suyuna giden yol, Dolunay azaplığında vatanımın, Ay örgüsü saçlarına vurgun düşmüşüm, Alın yazımıza vatan ve bayrak, şehitlik yazılmış En güzel türküyü kurşun söyler özüme, Ola ki Tendürek ağıdı Cudi, Gabar türkülerinde, Muhabbeti bulurum bir zaman, Şahadetse aslanların savaşında, Ölümsüzlük, şehitlik, bayrak hilalinde, Can veren, kan veren yiğitler, Yar gönlümüze düşende, çıktık dağların başına Karanlık gecede el uzattık hilale, Vurgun yedik seher rüzgarında, Gurb
Mehmetçik Zap Suyu Şehit Şiiri 03:18
Mehmetçik Zap Suyu Şehit Şiiri 513 izlenme - 4 ay önce Karanlık gecede kara sudan zap suyuna giden yol, Dolunay azaplığında vatanımın, Ay örgüsü saçlarına vurgun düşmüşüm, Alın yazımıza vatan ve bayrak, şehitlik yazılmış En güzel türküyü kurşun söyler özüme, Ola ki Tendürek ağıdı Cudi, Gabar türkülerinde, Muhabbeti bulurum bir zaman, Şahadetse aslanların savaşında, Ölümsüzlük, şehitlik, bayrak hilalinde, Can veren, kan veren yiğitler, Yar gönlümüze düşende, çıktık dağların başına Karanlık gecede el uzattık hilale, Vurgun yedik seher rüzgarında, Gurbet türküleriyle selam ettik yar diyarına, Savaş türkülerinde kendimizi bulduk, Vatan türküsüyle huy eyledik her zaman Kürşat baskınlarında şahadetime destur verilirken, Tekbir-i ilahi ki bayrağımdaki iman, Yıldız yüceliğinde vatan olası gönül, Neylerim, neylerim sensiz acep? Seninle gezerim Şavşat’ı, Kars’ı, Seninle inerim Bingöl’den Van’a, Muş’tan el ederim Adıyaman’a, Ben deli sevdalar yaşar uykusu geçerken, Keleş sesinde yas tutarım, Ölen şehitlerin ardından, Mimarisi olduğum Anadolu’yu gezerken, Nasibim bir kurşun olup da, düşersem toprağa, Eğer, eğer toprak bana asmışsa bağrını, Damla damla düşüyorsa toprağa kan, Bayraklara sarılıyorsa tabutlar, Analar, analar ağlıyorsa yitik erlerinin ardı sıra, Gelinler, gelinler yas tutuyorsa yiğit erlerinin ardından Ki Türk devleti öksüz kalacaksa eğer, Koyuver şahin misali saldırsın İbrahim’in delilerini, Mehmetçesine, çakal sürüsüne, Ay gökte kaldıkça, Ulu kocaların, ak sakalların duası Üstüne olsun. ---HABERCi--- Polis Asker Özel Tim Özel Harekat Mehmetcik Komando .... Ne Mutlu Türk'üm Diyene
Şarkı ve Türkülerin Hikayeleri : Ümmü Kız 04:49
Şarkı ve Türkülerin Hikayeleri : Ümmü Kız 1.083 izlenme - 2 yıl önce Piyano İle Türkü Hikayeleri No:4 Piyanist Güneş Yakartepe Piyanosu İle Enstrümantal Eseri Çalarken, Öykü Anlatıcımız Ergül Özkorkmaz, Size Halk Türküsünün Gerçek Hikayesini Anlatacak. Ve Hikayenin Resimlerinide İzleyebileceksiniz. Var İse Türkü Yöresinin Fotograflarınıda Göreceksiniz. Ve Bu Güzel Türkülerimizi Hikaye Ve Sözleri İle Yaşabileceğiz. bu Türkü Kültürü Mirasımıza Sahip Çıkacağız.çocuklarımıza ,gençlerimize Türkülerimizi Sevdireceğiz Ve Aşıklarımıza, Değerlerimizi, Folklorümüze Sevgilerimizle Hatırlayacağız. hikaye Anlatıcımız Türkünün Hikayesini Anlatırken, bende Size Türküyü Seslendirdim Bakalım Hangisini Seveceksiniz, yorumlarınızı Bekliyorum Ümmü Kızın Türküsü 1860'lı yıllarda Yukarı Bekir hocaların evlerinin olduğu semtte Kavukçular, Odun Pazarı yakınındaki Aşık Kuyusu civarında da Alacanoğulları yaşamaktadır. Kavukçuların kızı Ümmü,Alacanoğullarının Ali'yi sevmektedir. Babası buna razı olmaz.Kızı başkası ile evlendirmek ister, Düğün başlar. O zamanlarda Bekilli'de düğünler tam çalgılı olurmuş.Kız bir yolunu bulur Ali ile kaçar. (Denizli 1881 de İl Oldu.)Denizli ve Bekilli Afyon Vilayetine bağlıdır. Menderesin güney tarafı yani Çal tarafı İzmir Vilayetine bağlıdır. Osmanlı devletinde eyalet sistemi vardır.Her vilayetin kanunu ayrıdır.Şimdi bir devlette suç işleyen yurt dışına kaçınca suçtan kurtulduğu gibi, o sıralarda da bir vilayette suç işleyen, başka vilayete kaçabilirse suçtan orada ceza görmemektedir.Ali ile Ümmü'de Menderesi geçip Çal Kuyucak'a varmak isterler.Böylece ceza görmekten kurtulacaklardır.Normal yollardan geçerlerse yakalanma riskleri vardır. Bu bakımdan kimsenin tahmin edemeyeceği, bir yol ararlar.Kuyucak ile Bekilli arasında Mangırın Kısık denilen yerin ağzında ütülenbeç taşı denilen yerde Menderes üzerinde üç tane taş vardır. Bu taşların arası 70 santimetre ile 1 25 santimetre arasında değişmektedir.Su az olduğu zaman kenardan birincitaşa ve devamla diğerlerine atlayarak (ütüllüyerek) karşı tarafa kolayca geçilmektedir.Su çok olduğu zaman yine geçilebilmekte, fakat dalgaların çıkardığı köpük taşların üzerini ısladığından Ummü ile Ali de işte bu yere gelirler, karşıya atlamak isterler.Ali atlar.Ümmü atlarken ayağı herhelde o zaman ıslaktı.Kayar ve taşların hemen önündeki girdaba kapılır. Artık kurtulma imkanı yoktur. Girdap çok derindir. Taşların önündeki girdabın derinliği 6 ile 8 metre arasında değişmekte ve su üstten dibe doğru devamlı dönmektedir.Kapılanın kurtulması imkansızdır.Ali tutmak istedi isede başarılı olamaz. Sonuçta yakalanır ve Afyon ceza evine konulur. Orada başlarına gelen bu olayı türküye çevirir, yanık yanık söyler.Bünu gardiyan, savcı, vesayire duyar. Bir rivayete göre o zaman için vali olan Kamil Paşa'ya kadar duyurulur. O da dinler ve Ali'nin suçsuz olduğuna karar verilerek af edilir. Ümmü Kızın Türküsü Çayada düştü futamadım kolunu Uzakta gifli bilemedim yolunu Güzelce Mevlam kısmet etmiş ölümü Akmıyası çaylar nerelere koydun Ümmü'mü Suna boylu yarimi Su yüzünde yüzer gider büjüsü Onsekizdir sırma saçın örgüsü Bu güzellik hakkın sana vergisi (Gadın Ümmü'm suya düştii kendisi) Akmıyası çaylar nerelere koydun Ümmü'mü Suna boylu yarimi Bir el eflim alamadım fesini Uzak geldi duyamadım sesini Yoluna koydum bır çıft balya tosunu Akmıyası çaylar nerelere koydun Ümmü'mü Suna boylu yarimi Elmada verdi elmasını yemedim Ben Ümmüye birşeycikler demedim Nerelere gitti ben Ümmü'yii görmedim Akmıyası çaylar nerelere koydun Ümmü'mü Suna boylu yarimi Davulcusu kaya dibi dolaşır Düğüncüsü koyun gibi meleşir Kara haber köye çabuk ulaşır Akmıyası çaylar nerelere koydun Ümmümü Suna boylu yarimi Kadı geldi mahkemeler kuruldu Kadın Ümmü'm zabıtların tutuldu İfadeler Mustanlıktan soruldu Akmıyası çaylar nerelere koydun Ümmü'mü Suna boylu yarimi Davulcusu kaya dibi dolaşır Anasına babasırıcı kara haber ulanır Kadın Ümmü'm yan yolakta dolanır Akmıyası çaylar nerelere koydun Ümmü'mü Suna boylu yarimi Başında çelmesini söğütler aldıı Kolundan burmasını Yörükler aldı Ben ölürsem dünya tenhamı kaldı Akmıyosı çaylar nerelere koydun Ümmü'mü Suna boylu yarimi Şaşlım da hay Allah'ım yine şaştım Gaya Köprüsünden yar ile geçtim Böyle de güzelin ardına düştüm Akmıyası çaylar nereiere koydun Ümmü'mü Suna boylu yarimi Davarları dağda yayılı kaldı Küçük ağabeyleri evde sayılı kaldı Bunun anası babası nerede kaldı Akmıyası çaylar nerelere koydun Ümmü'mü Suna boylu yarimi Sarı saçı erısesinde saz gibi Kullar uğramasın derde biz gibi Ayın çevresinde sarı yıldız gibi Şarkı ve Türkülerin Hikayeleri ÜMMÜ KIZ Anlatan: ERGÜL Gerçek İlginç ÖYKÜLER Çaya Düştü Ağıtlar ağıdı Destanı Öyküsü Masalı Grup Okulu lise Egzersiz Etüd Eser Festival Fon Şarkı Türkülerin Hikayeleri, ÜMMÜ KIZ ,Anlatan hikayeci masalcı, Gerçek İlginç ÖYKÜLER, Çaya da Düştü, Ağıtlar ağıdı Destanı Öyküsü ,
Doğa Koleji 1 Sınıf Yönetiminde Oyun Ve Drama Kullanımı (Bülent Sezgin) 33:27
Doğa Koleji 1 Sınıf Yönetiminde Oyun Ve Drama Kullanımı (Bülent Sezgin) 3.635 izlenme - 2 yıl önce HEM ÖĞREN HEM ÇOCUĞUNA ÖĞRET Aykut İlter Aykut Öğretmen Eğitmen Bülent Sezgin (DOğa Koleji Drama Ve Tiyatro Bölüm Başkanı) Eğitimi Alan Bölüm : Müzik Öğretmenleri Başarı = Doğa Koleji DOğa KOleji Müzik Öğretmenleri Avrupa / Anadolu Yakası MÜZİK EĞİTİMİNDE ORFF YAKLAŞIMI Alman besteci Carl Orff (1895-1982) tarafından geliştirilen bu yöntemde çocuğun ritm duygusunun ve yaratıcılığının geliştirilmesi amaçlanır. Ezgili-ezgisiz vurmalı çalgılar olan Orff çalgıları dört-beş yaş çocuğunun çalabileceği bir çalma kolaylığına sahiptir.Bu nedenle okul öncesinde Orff çalgıları en çok tercih edilen ve kullanılan çalgılardır.Orff yöntemiyle yapılan eğitimde grubun çok kalabalık olmaması kontrol açısından gereklidir. Genellikle sekiz-on iki öğrenciyle sınırlı tutulan çalışmalar okulda öğretmenin gözetiminde sürdürülür. Çoçuğun ayrıca çalışması gerekmemektedir (Tufan, 1995, 36). Müzik,konuşma ve dans insanın kendini ifade etme araçlarıdır ve her insanın içinde kendini sanatsal olarak ifade etme becerisi vardır. Carl Orff ve Gunild Keetman'ın bu prensipten yola çıkarak geliştirdikleri "orff Schulwerk" yaklaşımının temelleri 1930'larda Münih'te kurulan Günther okulunda atılmaya başlanmış, bu okulda çocuklarla yapılan müzik ve hareket eğitimi çalışmalarının ürünü olarak "Çocuklar İçin Müzik" adlı beş ciltlik kitap serisi yayımlanmıştır. (Widmer, http://www.ezosunalcocukatolyesi.com/index.phtml?id=20000) Böylece Orff Schulwerk müzik pedagojisi sistemlerinden biri haline gelmiştir. Temel Yaklaşım Orff öğretisinin temelinde yaşayarak öğrenme vardır. Hareketi,dansı,iç dinamizmi,yaratıcılığı,doğaçlamayı ve bireysel anlatım biçimlerini ortaya çıkaran ve tüm duyular tarafından algılanan etkinlikleri içerir. "Orff Schulwerk" insanın içinde zaten var olan yaratıcı güçleri açığa çıkarmasına ortam hazırlayan, temelinde ritim, hareket ve konuşma olan, insanların içlerinden geldiği gibi müzik yapıp, dans etmesine, doğaçlama yapmasına olanak tanıyan, insana bütün sanatsal alanları kombine ederek öğrenme, keşfetme, deneme ve yaratma ortamı sunan bir eğitim anlayışıdır.(Widmer, http://www.ezosunalcocukatolyesi.com/index.phtml?id=20000) Bu eğitim anlayışında seviye ve yetenek farkı gözetilmeden bireylerin bir grup içinde kendini ifade etme ve yaratıcılık süreci yaşamaları önemlidir. Orff çalışmalarının içeriğinde, vazgeçilmez olan en önemli şey "oyun"dur. Bu çalışmalarda beynin sağ (duygusal bölüm) ve sol (bilişsel bölüm) tarafı birlikte kullanıldığı için öğrenme kalıcıdır. Orff yaklaşımı, öğrenim deneyimlerinin bir araya getirildiği bir model olarak da açıklanabilir. Asıl amacı müziksel öğrenmedir fakat kültürel ve sosyal öğrenmede de oldukça etkilidir (Shamrock, 1997: 41). Pedagojik Açıdan Orff Yaklaşımı Orff Schulwerk’te önemli olan nokta bireylerin kendini ifade edebilmeleri ve çalışmalar boyunca sosyal paylaşımlar içerisinde bulunabilmeleridir. Orff yaklaşımı ile işlenen derslerdeki zenginliğin temeli herkesin kendi müzik ve hareket seviyesine uygun rolleri sunmasıdır. Bu sayede bireyin sosyal psikolojik gelişimine de katkı sağlanır. ( Widmer, http://www.ezosunalcocukatolyesi.com/index.phtml?id=20000) Çalışmalarda bağımsız karar verme becerisi, sorumluluk bilinci, dayanışma, sosyal duyarlılık, toleransın ve değerlilik duygusunun artması gibi sosyal psikolojik davranış ve becerilerde gelişim sağlanması beklenir. Sonuç değil süreç önemlidir. Çocuğun gelişim aşamalarından yola çıkarak gerçek deneyimleri üzerine temellenen müziği deneyerek öğrenme yaklaşımı söz konusudur. Yaratıcılık,keşfetme ve araştırma ön plana çıkar. Çocuklar hareketlerindeki özgürlük, oyun, bedenlerini müzik öğretiminde etkin bir şekilde kullanabilmeleri,basit enstrümanlarla doğaçlama ve kendilerine özgü müzik yapabilmeleri nedeniyle kendi müziklerini yaratmaya motive olurlar. Hareket aracılığıyla zaman ve mekanın keşfi, ses (voice) ve enstrümanlar aracılığıyla tınının keşfi, doğaçlama aracılığıyla formun keşfi, taklitten özgün yaratıya, parçadan bütüne, basitten karmaşığa ve bireyden topluluğa doğru bir ilerleyiş içerisinde deneyimlenir ve bu deneyim daima aktif katılımı gerektirir.(YAPRAK,Orff Merkezi İnfo Dergisi s.7) Orff Yaklaşımında konuşma dili ve hareketten gelişen ritm en önemli ögedir. Orff yaklaşımında hareket kullanımı Eurhythmics'den esinlenmiştir. (YAPRAK,Orff Merkezi İnfo Dergisi s.7) Orff-Schulwerk’te öğrenciler hareket çalışmalarına ve danslarına basit ritmik enstrümanlar ile kendileri eşlik ederler. Orff yaklaşımının başlıca amacı yaratıcılığı geliştirmek olduğu için doğaçlamaya çok önem verir. Çünkü doğaçlama ve yaratma çocuğun doğal davranışlarındandır. Süreç içerisinde kullanılan tüm müzikal kombinasyonların öğrenciler tarafından araştırılarak, keşfedilerek ve basit çalgılarla eşlik edilerek meydana getirilmesi önemli bir noktadır.Birey böylece kendini ifade edebilmek için çeşitli yollar arayışına girer bu durum da bireyin yaratıcılığının gelişmesi için önemlidir.Yaratıcılığın gelişmesi ön planda tutulduğu için de müzik okuma ve yazma geri planda kalır.Notalar Orff yaklaşımında ancak bir araç olabilir. (YAPRAK,Orff Merkezi İnfo Dergisi s.7) Orff, okuma ve yazma öğrenmeden önce konuşmayı ve iletişim kurmayı öğrenmeleri gibi, müzikte de ilk önce çocukların bir parçası olan iki özelliği kullanarak yaratıcılığı geliştirmeyi hedefler. Fakat müzik notasyon gerek duyulduğunda ya da istendiğinde, kişilerin gelişim aşamalarına uygun bir yolla öğretilir. Orff çocuk ve geleneksel halk şarkılarını repertuar olarak kullanır. Sınıf içinde kullanılan şarkılar öğrencilerin ihtiyaç ve eğilimlerine göre seçilir. Orff' un öğrencisi ve meslektaşı Günild Keetman tarafından beş cilt halinde yayınlanmış olan Müsik für Kinder (Çocuklar İçin Müzik) adlı kitabı , öğrencilere ve bir başlangıç olarak kullanabilecekleri modeller sunar. Carder (1990: 111), Orff öğretisinde kullanılan müzikal öğeleri şöyle sıralamıştır: 1. Pentatonik dizi, 2. Ostinato ritim ile eşlik, 3. Çocuklar için uygun müzik materyalleri, 4. Şarkılardan alınmış motifler, 5. Orff çalgıları, 6. Çocuk tekerlemeleri, 7. Ölçünün anlaşılmasını kolaylaştıran konuşma kanonları (Medford 2003:18) Orff çalgıları, Carl Orff, Kaerl Maendler ve Klaus Becker’in ortak çalışması sonucu geliştirilen, önceden bir bilgiye sahip olmadan her yaşta ve yetenekte insanın kolaylıkla çalabileceği ve doğaçlama yapmaya oldukça elverişli çalgılardır. Çeşitli büyüklükte ve farklı sesli davullar, büyük ziller, zilli tefler, ksilofonlar, metalofonlar ve glockenspieller, blokflütler, basit yaylı ve telli çalgılar sürekli geliştirilmekte olan bu ses gövdesinin temel parçalarını oluşturmaktadır. Bu çalgılar, tek başına çalınmaktan öte birlikte müzik yapmaya uygundurlar (Jungmair, 2002:5). KAYNAKÇA YAPRAK,E. İnfo Dergisi s.7 JUMGMAIR,U. ; LASLO.N. http://www.orffmerkezi.org/orf_10kendinyap2.htm MANUELA, W. http://www.ezosunalcocukatolyesi.com/index.phtml?id=20000 ÖZEN,N. “Çalgı Eğitiminde Yararlanılan Müzik Eğitimi Yöntemleri”GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı2 (2004) 57-63 GÜRGEN,E.T. “Müzik Eğitiminde Yaratıcılığı Geliştiren Yöntem ve Yaklaşımlar” Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 7 Sayı:12 Güz 2006 Hicran Yıldız AVCILAR Gamze Arslan AVCILAR Selen Sefa Uygun BAĞCILAR Eyüp Elifoğlu BAHÇELİEVLER OX Başar Sayılgan BAHÇELİEVLER OX Birsen Deniz Yılmaz BAHÇEŞEHİR Nuri Ata BAHÇEŞEHİR Berre Akşit BAHÇEŞEHİR Mustafa Ersen BAŞAKŞEHİR / GAZİOSMANPAŞA Banu Yilmaz Sarikaya BAŞAKŞEHİR / GAZİOSMANPAŞA Suna Özgön BAYRAMPAŞA Nur Gizem Şenkal BAYRAMPAŞA Çağlar Ertorun BEYKENT Elif Yıldızpek BEYKENT Kiymet Aydoğan CEVİZLİBAĞ Mehmet Yiğit Dalgın CEVİZLİBAĞ Ekrem Yanık FLORYA İrem Şahinoğlu FLORYA Hatice Türkoğlu GÜNEŞLİ Sırrı Laçin GÜNEŞLİ Ali Osman Demir GÜZELCE Veli Kabak GÜZELCE İdil Ogan HADIMKÖY / BATIŞEHİR Erkut Kerpeten HADIMKÖY / BATIŞEHİR Elvan Karataş HALKALI Cenk Çakıcı HALKALI Neslihan Başar HALKALI Hediye Dilek Özkan HALKALI OX Özlem Polat HALKALI OX Nesli Çınaroğlu KEMERBURGAZ Funda Yolay KEMERBURGAZ Çağla Deniz Yıldız SARIYER Nazlı Bilgin Dinç SARIYER Aslı Deniz İssi ŞİŞLİ BOMONTİ Elçin Erbay ŞİŞLİ BOMONTİ Aykut İlter TOPKAPI Handan Bayram TOPKAPI Hande İdikurt ACARKENT Aylin Güler ACARKENT Gökhan Ünal ACARKENT Emre Altaç ACIBADEM Hilal Öztezcan ACIBADEM Ege Çakmakkan ACIBADEM Halil Altunok ATAKENT Aysel Özçelik ATAKENT Çiğdem Doğmuş ATAKENT Hande Nur Mete ATAKENT / SANCAKTEPE Zeynel Tolga Gurer ATAŞEHİR Irmak Sülecik ATAŞEHİR İrem Çeliker ATAŞEHİR Sülin Uysaler ATAŞEHİR Sevilay Kurt ATAŞEHİR OX Esra Oturmaz ATAŞEHİR OX Gökhan Tez ATAŞEHİR OX Fulya İncesur BEYKOZ Aslı Kurtul BEYKOZ Görkem Asmaz BEYKOZ Şevket Ensari BEYKOZ / ACARKENT Beste Isıl Çakır BOSTANCI Mehmet Gundoğdu BOSTANCI Fatma Sancarbarlaz BOSTANCI Berrin Yahyaoglu ÇAMLICA OX Öznur Doğramacı ÇAMLICA OX Mustafa Yıldız ÇAMLICA OX Tuncay Türkmen ÇEKMEKÖY OX Gülhan Süleymanlıgil ÇEKMEKÖY OX Gözde Çakır DOĞUŞ OX Musa Çakır DOĞUŞ OX Melike Bahar Demirel KARTAL Dilara Erol KARTAL Ebru Yumlu KARTAL Emrah Karataş KURTKÖY OX Cantekin Kafalı KURTKÖY OX Yasemin Hür SANCAKTEPE İrem Akyol ÜSKÜDAR Begüm Atay ÜSKÜDAR Hakan Aygün ÜSKÜDAR Gülay Düzenli YAKACIK Özlem Altan YAKACIK Ayşegül Özöncel YAKACIK Figen Aksakal YAKACIK Drama oyuncular için yazılan bölümleri duygusal - kurgu ile canlandırma sanatıdır. En kabul gören bir tanıma göre drama; bir sözcüğü, bir kavramı, bir davranışı, bir tümceyi, bir fikri ya da yaşantıyı veya bir olayı, tiyatro tekniklerinden yararlanarak oyun ya da oyunlar geliştirerek öyküleştirmektir. Yunanca'da anlamı hareket anlamına gelen “dran” eyleminden çekimlenmiştir. Çocuk Psikolojisi'nde ise drama, yaşamı, hayatı tanıtmak anlamına gelir. Dramalar medyanın çeşitliliğinde canlandırılabilir: canlı performans, film veya televizyon için özel dramalar. “closet dramas (tr:okunmak için yazılmış)” oyunlar gibi aynı formlarda (diyalogla, sahnelerle, sahne yönetimiyle) yazılır ama sahneye konulmasından çok okunması hedeflenir. Örnek olarak Seneca'nın oyunları, Byron'un Manfred'i ve Percy Bysshe Shelley'nin Prometheus Unbound'unu verebiliriz. Imaginary Conversations of Walter Savage Landor'da olduğu gibi bazı dramatik edebiyat eserleri hiçbir şekilde oyunların canlandırılmış şekillerine benzemeyebilir. Drama, baştan başa müzikal içinde diyalogların ve şarkıların olduğu operada veya müzikal ahenge sahip oyunlarda örenğin Japon Noh dramasında oldu gibi müzik ve dansla sık sık birleştirilir. Dramanın yapısı[değiştir | kaynağı değiştir] Ünlü Rus yazarı ve edebiyat kuramcısı Belinski 'dramada uzun öykülerin olmaması ve her kelimenin mutlaka bir dramatik eylemde söylenmesi olağan üstü bir öneme sahiptir.', diyor ve şöyle devam ediyor: 'Dramanın doğanın basit bir şekilde kopya edilişi biçiminde olmaması gerektiği gibi, çok güzel olsalar bile, birbirinden ayrı sahnelerin bir araya toplanmış hali de olmaması gerekmektedir. Drama her kişinin kendi amacı doğrultusunda ve yalnız kendisi için hareket ettiği ve de ister istemez, kendisinin dahi bilmediği nedenlerden dolayı, yapıtın genel dramatik eylemine uygum sağlayabildiği bir dünya, yani kendine özgü ayrı dünyasını oluşturmalıdır. Fakat böyle bir şey, dramanın ancak ve ancak belirli bir düşüncesinin içinde doğup geliştiği hayal ürününden rastgele kurgulanmadığı zaman meydana gelebilir...' Tiyatro, bir sahnede, seyirciler önünde oyuncuların sergilenmesi amacıyla hazırlanmış gösteridir.Farklı bir şekilde duyguların ve olayların hareket(jest)ve konuşmalarla anlatılmasıdır. Genel olarak temsil edilen eser anlamında da kullanılır. Tiyatro, bir sahne sanatıdır. Tiyatro eseri, olayları oluş yoluyla gösterir. Bu yönüyle konuşma ve eyleme dayanan bir gösteri sanatı olarak da tanımlanabilir. Yaygın hümanist bir deyişle tiyatro; insanı, insana, insanla, insanca anlatma sanatı olarak ifade edilir. Tiyatro eserinin diğer türlerden en önemli farkı; diğer edebi eserler okumak ve dinlemek için yazılmışken, tiyatro oyununun sahnede seyirci önünde oynanmasıdır. Değer ölçülerini, izleyenin kanaat ve anlayışlarından alır. Göze görünür bir karaktere sahip olması, canlı olarak meydana geliş niteliğiyle toplum psikolojisine hitap eder. Temsil yeri ve eser, tiyatronun edebiyat öğesidir. Bu edebiyat öğesi yanında tiyatro kavramı içinde oyunculuk, sahne düzeni, ışıklandırma, dekor, kostüm, müzik gibi unsurların bütünlüğü söz konusudur. Tiyatro metinlerine "oyun" metinleri yazan kişiye oyun yazarı (müellif) ve oyunu sahnede canlandıran kişilere ”oyuncu” (ya da daha genel olarak tiyatrocu) denir. Ayrıca eserin sahnelenmesinde görev alan sahne amiri, dekor ve kostüm sorumlusu, ışıkçı, suflör gibi diğer yardımcı elemanlar da vardır. Konu başlıkları [gizle] 1 Tarihi 1.1 Erken dönem 1.2 Orta dönem 1.3 Günümüz Tiyatrosu 2 Türleri 2.1 Trajedi 2.2 Drama 2.3 Komedi 2.4 Opera 2.5 Pantomim 2.6 Tuluat 2.7 Operet 2.8 Müzikal 2.9 Bale 2.10 Revü 2.11 Skeç 3 Bazı tiyatro terimleri 3.1 Perde 3.2 Jest-Mimik 3.3 Suflör 3.4 Aktör 3.5 Aktris 3.6 Replik 3.7 Rejisör 4 Kaynakça Tarihi[değiştir | kaynağı değiştir] Erken dönem[değiştir | kaynağı değiştir] Aspendos amfitiyatrosu. Tiyatro, Yunanca theatron (), yani "görme yeri" sözcüğünden gelmektedir. Çünkü günümüzdeki anlamıyla çağdaş tiyatronun tarihi bağ bozumu tanrısı Dionysos adına yapılan dinsel törenlere dayanmaktadır. İlk tiyatro şenliği MÖ 534 yılında Atina'da yapılmıştır.[kaynak belirtilmeli] Antik çağ'da tiyatro, üst sınıfa özgü bir etkinlikti. Her yıl Dionysos'u kentin hangi ileri geleninin onurlandıracağına karar verilir ve bu kişi etkinlikleri düzenlerdi. Bu nedenle sosyal itibarla doğrudan ilgiliydi. Tanrı adına bir yarışma yapılır ve en iyi oyun, hazırlayan kişinin itibarını arttırırdı. Festival niteliğinden dolayı popüler olarak nitelendirilebilecek olan antik tiyatro, günümüze de örnekleri kalmış olan, genellikle amfitiyatro olarak adlandırılan sahnelerde sergilenirdi. Türkiye'de oldukça iyi durumda örnekleri olan bu amfitiyatroların boyutları, dönemin tiyatrosunun halk için önemini göstermektedir. Ayrıca, ilk tiyatro eserleri ile Yunan mitolojisinin el ele olduğunu söylemek gerekir. Bu nedenle bu iki alan birllikte değerlendirilmelidir. Bu dönemde oyunlarda dekor ya da kostüm bulunmazdı. Sahne tamamıyla boş olur, baş roller de önemli kişiler tarafından oynanırdı. Bir de anlatıcı görevi gören "koro" bulunurdu. Günümüzde geçerli olan oyunculuk anlayışı yoktu ve ifade edilen duygular oyuncuların ellerinde tuttukları ve yeri geldikçe yüzlerine koydukları maskelerle belirtilirdi. Bugün tiyatronun simgesi haline gelen gülen ve ağlayan maskeler bu uygulamanın bir uzantısıdır. Nitekim, Yunan tiyatrosunda sadece iki tür oyun vardı: trajedi ve komedi. Trajedilerde içerik daha çok Tanrılarla insanların çatışmaları üzerineydi. Dönemin dini inanışlarının sembolik bir ifadesi olarak, oyunlarda Tanrılar ile insanlar arasında doğrudan etkileşim normaldi. Bu mitik düzen tarih boyunca edebiyat eserlerini etkileyen bir nitelik olmuştur. Komedilerin ise çoğunlukla siyasi alay içerikli oldukları söylenebilir. Kullanılan dil ise yoğunlukla argodur. Ayrıca bu dönem tiyatrosu Aristoteles'in "üçlü birlik" ilkesine dayanır: olay, yer ve zamanda birlik. Aristoteles'e göre oyunda baştan sona takip edilen tek bir hikâye olmalıdır. Ara hikâyeler ya bulunmamalıdır ya da çok az olmalıdır. Bir oyun tek bir yerde geçmeli, farklı yer ve coğrafyalara yayılmamalıdır. Sahne tek bir yeri temsil etmelidir. Olay örgüsü bir günden fazla bir zamanı kapsamamalıdır. Orta dönem[değiştir | kaynağı değiştir] Tiyatro perdesi Özellikle William Shakespeare'in ön plana çıktığı bu dönemde artık tiyatro dinsel niteliğini yitirmiştir ve popüler bir eğlence türü olarak dikkat çekmektedir. Antik Yunan'dan izler taşısa da, halkla olan doğrudan ilişkisi nedeniyle tiyatro yaklaşımları değişime uğramıştır. Komedi ve trajedi türlerine "tarihsel" oyunlar kategorisi eklenmiştir. Aristoteles'in "üç birlik" kuralından vazgeçilmiştir. Ayrıca tiyatro artık "profesyonel" bir etkinlik olmuştur. Shakespeare'in kraliçeden maddi destek aldığı ve kar üzerinden dönen bir tiyatro grubu olduğu bilinmektedir. Bu dönemde oyunculuk kavramı değişmiş olsa da, henüz kadın oyuncular bulunmamaktadır. Kadın rolleri genç erkek oyuncular tarafından oynanmaktadır. Shakespeare bunu özellikle kıyafetle cinsiyet değiştiren roller yazarak oldukça komik ve ironik hale getirmiştir. Günümüz Tiyatrosu[değiştir | kaynağı değiştir] Modern tiyatroya damgasın
Sayın Adnan Oktar'ın A9 TV'deki canlı sohbeti (27 Mayıs 2014; 22:00) 01:52:45
Sayın Adnan Oktar'ın A9 TV'deki canlı sohbeti (27 Mayıs 2014; 22:00) 90 izlenme - 3 ay önce ADNAN OKTAR: Evet dinliyorum. BÜLENT SEZGİN: Hocam, bugün, 27 Mayıs, 54 yıl önce Başbakan Adnan Menderes’e yönelik yapılan askeri darbenin yıldönümü, inşaAllah. Başbakan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’a Allah’tan rahmet diliyoruz, inşaAllah. ADNAN OKTAR: Evet, sanki yiğitlik yapıyormuş gibi o mazlum insanları, terbiyeli saygın insanları aşağılayarak götürüp astılar. Mazlum oldu mu ezerler, uyanık oldu mu tırsarlar. Dünyanın kanununda böyle bir sistem oturmuş. Şedit olana saygı duymak, mazlum olana saldırmak. Çünkü hadiste var; “İyiler kötü bilinir, kötüler iyi bilinir ahir zamanda” diyor. “Zalim iyi bilinir, mazlum kötü bilinir” diyor. Adnan Menderes’i de, tabii ki mazlum değil o yönüyle. Bediüzzaman’a yapmadığını bırakmadı o ayrı mesele de fakat asılmasını gerektirecek bir suçu yoktu. Orada olay çok samimiyetsiz oldu. Yok bebek davası, yok göbek davası hiç alakasız, ilgisiz şeylerle. Adam asmak ne demek? Ne yapmış, değil mi? Ama o devir öyleydi. Fakat şimdi maşaAllah o kafa geniş çapta gitti. Zor olu ama gitti. Evet dinliyorum. KARTAL GÖKTAN: Hocam, Başbakan Erdoğan bugünkü grup toplantısında, çocukları dağa kaçırılan ailelerden çok uzun bahsetti. “Anne babaların bu feryadını tüm dünya ve Türkiye medyası görsün. Ey BDP siz neredesiniz? Zaman zaman gidip alıp geliyorsunuz ya, o annelerin yavrularını da alıp gelin bakalım. Alıp geleceksiniz. Alıp gelmediğiniz takdirde bizim de b planımız, c planımız devreye girer. Bunu da çok açık söylüyorum” dedi. ADNAN OKTAR: Tayyip Hocam öyle suskun bir insan değil. Ama zannediyorum herhalde uzatmazlar. Ama vatandaş da uyandı, maşaAllah. Cesur atık vatandaş. Devlete güvenerek cesur davranıyorlar, o yönden iyi, inşaAllah. KARTAL GÖKTAN: Ok Meydanı’ndaki olaylardan da bahsetti Hocam Başbakan Erdoğan. “Ok Meydanı’ndaki olayların başını çeken örgütten beslenmediklerini söyleyecek var mı? DHKPC’nin eğitimini Yunanistan’dan aldığını biliyorduk. Onlara karşı bir operasyonla temizlediler. Ancak sıfırlandı mı bunu bilemeyiz” dedi. ADNAN OKTAR: Gereği yapılacak diyor yani. BÜLENT SEZGİN: Hocam, Başbakan ayrıca, “bizim kurumsal birliğimiz AB’ye uygun olarak oluşturuluyor, olgunlaştırılıyor. İşte bugün şu anda Türkiye’nin AB’ye ihtiyacından çok Avrupa’nın Türkiye’ye ihtiyacı net biçimde ortaya çıkmıştır. Yükselen ırkçılığın, antisemitizmin panzehiri Türkiye’dir” dedi, inşaAllah. ADNAN OKTAR: Ama tabii antisemitizm yine bir derece. Avrupa’da gücü yok. Yani semitizmin o kadar gücü yok. Fakat ırkçılık Türkiye tarafından durdurulacak gibi değil. Çok şiddetli bir şey. Ancak İttihad-ı İslam’la durdurulabilir. Şiddetli Türk nefreti, şiddetli bir Müslüman nefreti gelişmeye balladı. Ama Müslüman derken tabii bağnazlara karşı bir nefretleri var. Benim arkadaşlarım gidiyor yurt dışına, ‘Türk’üm’ dedi mi olmuyor. Biliyorlar, bana söylüyorlar. Bir çok kişi, Türk olduğunu saklıyor yurt dışında. Yani öyle bir propaganda yapılmış. Bunun tabii düzeltilmesi gerekiyor. Bu da ancak İttihad-ı İslam’la olabilir, inşaAllah. Dinliyorum. BÜLENT SEZGİN: Hocam, Başbakanımız ayrıca, “işte şimdi Türkiye’yi bir başka meseleyle, mezhep farklılıklarını kaşıyarak yeniden tahrik etmenin mücadelesi içindeler. Hem içeride hem de dışarıda Alevi vatandaşlarımız üzerinden kendi hesaplarını görmek isteyenler yeniden harekete geçtiler” dedi. ADNAN OKTAR: Alevi kardeşlerimizden olumsuz bir şey çıkmaz. Baya aklı başında adamlar. Ben Alevi kardeşlerimizi tanırım, çok çok akıllıdırlar Aleviler. Baya oturaklı temkinli insanlardır. Üç beş kıtıbiyosun ortaya çıkmasıyla, onların tahrikiyle sokağa dökülecek, olay çıkaracak öyle bir tavır olmaz Alevilerde. Alevi Hz. Ali (k.v) aklındadır. Hz. Ali (k.v) ruhundadır. Dedemin ruhunda, inşaAllah. Çok çok akıllıdırlar Aleviler. Bayağı oturaklı, temkinli insanlar. Üç, beş kıtıpiyosun ortaya çıkmasıyla, onların tahrikiyle sokağa dökülecek, olay çıkarak; öyle bir tavrı olmaz Alevi’nin. Alevi; Hz. Ali (r.a) aklındadır, Hz. Ali (r.a) ruhundadır. Dedemin ruhunda, inşaAllah. Neşet Ertaş rahmetli şahane sanatçıydı. Bir bir dünyadan sanatçılar gidiyor. İnsanların birçoğunun umurunda dahi değil. Yerine de sanatçı gelmiyor. Bu büyük bir felakettir. Anlamazdan geliyorlar. Mesela büyük ressamlar artık gelmiyor. Büyük tiyatrocular gelmiyor. Büyük heykeltıraşlar gelmiyor. Büyük müzisyenler gelmiyor. Bitti yani. Hz. Mehdi (a.s) devrinde hayret edecek bir inkişaf olacak bir kereliğine mahsus. Sonra o soy da tükenecek. “Gizli mağlubiyet içerisinde vazifeyi tenviriyesini yapmaya devam ederler” diyor.  1506’dan sonra. BÜLENT SEZGİN: Hocam, Sayın Davudoğlu Bitlis’te Bediüzzaman Hazretleri’nin eğitim gördüğü dergâhı ziyaret etti, inşaAllah. Onunla ilgili birkaç fotoğraf vardı uygun görürseniz? ADNAN OKTAR:  Bakayım. İşte başbakan olacak adam bu. Tayyip Hocam illa başbakan arıyorsa, bu. Ama kendi başbakan olsun. Ama geleceğin başbakanı olarak olur Davudoğlu Hocam. Cumhurbaşkanlığına yaklaşmasın. Bak Anne de benden yana. Cumhurbaşkanlığına yaklaşmasın. Başbakan olsun, genç kadroyla sakin sakin, güzel güzel. Bak şimdi üslubu da değişti. Anti-semit olduğunu söyleyenlere karşı güzel bir cevap verdi. "Ben anti-semit değilim. Panzehiriyiz biz" dedi. "Bunu de" demiştik Tayyip Hocam'a. Daha da güzel sözler söyleyecek, inşaAllah. Avrupa demokrasisinden bahsediyor, Avrupa'yla birleşmekten bahsediyor. Yeniden şahlanacak. Tayyip Hocam'ın üstüne varmazsanız güzel şeyler yapar, inşaAllah. Sahip çıkmak lazım. Bak PKK'ya diyor "siz böyle yapıyorsunuz, benimde b,c,d,e,f,g planlarım var" diyor. Daha da fazladır da ben bir kısmını söylüyorum, inşaAllah. Evet dinliyorum. KARTAL GÖKTAN: Hocam Diyarbakır'da çocukların PKK tarafından kaçırıldığı iddiasına örgütün silahlı kanalı olan HPG'den yapılan açıklamaya göre, kendilerine katılanların gönüllü olarak katıldıklarını, yaş sınırının belli olduğunu ve bu konuda uluslararası sözleşmelere uyulduğunu ve gençleri geri göndermeyi değil, savaş dışı alanlarda eğitmeyi esas aldıklarını söylediler. ADNAN OKTAR: Eyvah. Pek niyetleri yok. O zaman Tayyip Hocam gider alır. Olmaz. Sen orada o çocukları esir almışsın. Komünist, Stalinist, şiddet yanlısı olarak eğitmeye karar vermişsin. "Adam öldürme sanatı" diyor o ona. Sanatı olur mu bu işin? Şiddeti öğreteceksin, dehşeti öğreteceksin sonra da saldırtacaksın. Diyarbakır komple delikanlıdır. Baltayı taşa vurmuşlar. Delikanlı âleminin merkezlerindendir Diyarbakır. Diyarbakırlı’ya kabadayılık yapmak Allahualem mümkün değil. Yanmışlar ben söyleyeyim. Yani adam gibi o çocukları getirip teslim etsinler bence, ilk tavsiyem bu. O kadar sakin kalmaz bu olay. BÜLENT SEZGİN: Hocam, konuyla ilgili grup toplantısında konuşan HDP Diyarbakır milletvekili Altan Tan da “15, 16, 17 yaşlarındaki reşit olmayan gençlerin kendi iradesiyle gitse dahi, PKK’nın çocukları ailelere teslim etmesi gerektiğini” söyledi. ADNAN OKTAR: Altan Tan delikanlı o da maşaAllah. BDP hep öyle olsa, Altan Tan gibi olsa alınlarından öperim ben. Altan Tan delikanlı, o dindar o maşaAllah. Ama bir tane, olmaz. Ama bayağı yaman delikanlıymış. İçlerinde böyle bir tavır gösterebilmesi çok iyi. BÜLENT SEZGİN: Hocam, Ruşen Çakır ve bazı sol görüşlü yazarlar da; “Eğer çocuklar kendi rızalarıyla gittilerse geri getirilmemeleri gerekir” dediler. ADNAN OKTAR: Çocukların kendi rızasıyla gidip gitmediği; çocukları alıp getirirsin. Kara kolda çocuklara sorarsın. Dersin ki rahat bir ortamda “Çocuklar siz rızanızla mı gittiniz? Yoksa şiddet, dehşet tehditle mi gittiniz?” Oturup bir konuşuruz sakince. Anasını, babasını bırakacak derecede Diyarbakır’ın delikanlısı o hale gelmez. Diyarbakırlı komünist olmaz. Aileye, dine tavır almaz. Mukaddesatına tavır almaz. Devletine, milletine tavır almaz. Diyarbakır’dan koç yiğit delikanlı çıkar. Ama karakoldayken tabii şiddet, gergin ortamda değil de, huzurlu, rahat ortamda, annesi babasıyla otururken, evinde huzurlu çocuk otururken sorarsın. “Yavrum hakikaten senin böyle bir niyetin oldu mu?” Karşılıklı da söylersin. “Yanlış bir yol” dersin. Öyle bir şey olsa bile anlatırsın. İlla “gideceğim” diyorsa. Yapacak bir şey yok tabii o zaman. İlla “gideceğim” diyorsa evde tutamazsın. Evden de kaçar, kaybolur da, bir yere de gider. Ama böyle bir şeyi bir çocuğun demiş olması mümkün değil. Dinine, milletine, mukaddesatına savaş açacak. Olacak iş değil. El kadar çocuklar. Orada bir acayiplik var. KARTAL GÖKTAN: Hocam, çocukları kaçırılan aileler de BDP il binasını basmışlar. BDP’lilerle çocukları kaçırılan aileler arasındaki arbedeyi polis ayırmış. Buradan çıkan aileler Dağkapı Meydanı’nda yeni bir oturma eylemi başlatmışlar. ADNAN OKTAR: İşte delikanlılar dedim, konuyu tam anlatamamış olabilirim. Hakikaten çok büyük bir olay çıkar Allah esirgesin. Hiç tavsiye etmem. Tek bir aileyle bile baş edemezler. Saf, delikanlılar Diyarbakır. Adı üstünde Diyarbakırlı’yım. Diyarbakırlı’yım der o delikanlı. Böyle uzun boylu, çok yaman delikanlılar. Evet dinliyorum. KARTAL GÖKTAN: Abdulkadir Selvi bu gün bir yazı yazmış ve sizin sürekli dikkat çektiğiniz konuyu dile getirmiş. Gülen gurubunun Bediüzzaman Hazretleri’ni değil de, hep Fethullah Gülen’i ön plana çıkardığını, Risaleler’i tahrif ederek bastıklarını ve Bediüzzaman’dan hiçbir zaman üstat olarak bahsetmediklerini yazmış. ADNAN OKTAR: Fethullah Hoca’nın stilinden, üslubundan anladığımız kadarıyla Bediüzzaman’dan üstün olduğu kanaatindeler talebeleri. Yani Mehdi (a.s) olduğunu düşünüyorlar. Bunda bir mahsur yok, hüsnü zan edebilirler. Bediüzzaman’dan daha üstün de görebilirler. Mehdi (a.s) olarak görüyorlarsa makul. Çünkü Bediüzzaman “benden sonra Mehdi (a.s) gelecek” diyor. O zaman makul olmuş oluyor öyle görmeleri. Anormal bir şey değil bu. Fakat açıklanması lazım. Bediüzzaman’dan bahsetmemelerinin nedeni; Rusya’da, orada, burada Risale-i Nur’lar yasak. Şimdi onların dershanelerinde, okullarında Risale-i Nur dersi yapıldığı duyulursa, yurt dışında falan sorun çıkar diye düşünüyorlar, benim kanaatim. O kadar mantıksız bir hareket değil. Yani yaptıklarında bir mantık görülüyor. Fakat şahs-ı manevi diye anlatmalarına, hakikaten adamlar inanıyorlar, iman ediyorlar. Bu tehlikeli. İsa Mesih’in gelmeyeceği takiyye olarak düşünseler tamam bir şey demem. Takiyye olarak düşünmüyorlar hakikaten gelmeyecek diye inanıyorlar. Kuran’ın hükmünü reddetmek olur bu,  olmaz ki bu. Ahir zamanın şiddetinden kaynaklanıyor bu, zorluğundan. Yani Müslümanlar’ın çaresizliğinden kaynaklanıyor. Mecburen kendilerini öyle gösteriyorlar Allahualem. Yoksa Fethullah Hoca’nın modern İslam anlayışı süper. Bizi milimi milimine takip ediyorlar, gördüğüm. Bak biz hanımları dekolte çıkardık falan, onlar da hemen dekolte çıkarttılar. Hanımları makyajlı çıkardık, çıktılar daha Türkçe’si, onlar da hanımları makyajlı çıkardılar. Mesela dans, siz dans ediyorsunuz, onlar da dans etmeye başladılar. Bu kadına verilen değeri gösterir. Kadına eskiden hayat hakkı tanınmıyordu. Erkeğe dans serbest, kadına yasak. Erkeğe yakışıklılık serbest, kadına güzellik yasak. Kadına müzik yasak, erkeğe serbest. Her şey erkeğe serbest. Kadın olmak ıstırabın, acının diğer adı, çilenin diğer adıydı. Bunu kırmış oluyorlar. Bütün Avrupa’nın, bütün dünyanın kabul edeceği bir İslam anlayışını anlatıyorlar. Şeraitsiz İslam diyorlar ama atıyorlar, doğru değil o. Yani Fethullah Hoca niye “Kuran’a uyulmasın” desin? Ama şunu diyor olabilir; yani “insanlar uyabildiği kadar Kuran’a uysun Allah’ın hükmüne. İslam hakim olsun  ama namazını kılabilen kılsın, kılamayan da kılmasın ama bir Müslüman toplumu olsun. Dünyada her yerde Müslümanlık hakim olsun” diyor. Bu makul. Şii olan Şii olarak kalsın, Alevi olan Alevi olarak kalır. Sünni olan Sünni olarak kalsın. Ama herkes birbirini sevsin. Din dünyaya damgasını vursun. Burada pasifist bir üslup yok. Makul yani Kuran’a uygun bir üslup var. Osmanlı dönemi de böyleydi bunda şaşılacak bir şey yok. Osmanlı o kadar mutaassıplık içinde, o kadar taassup içinde, o kadar karanlık içinde;  yine mehter takımı kurdu, yine Fatih resmini yaptırdı. Osmanlı Sultanları resimlerini yaptırdılar. Çalgılar da oldu, eğlence de oldu. Sanat da oldu, bilim de oldu, engelleyemediler. İşin doğrusu samimi bakıldığında Fethullah Gülen hareketinde normal faydalı bir hareket. Mehdiliği hayal etmek güzel de yani. Ahir zamanın her günü önemlidir. Her gecesi önemlidir. Her gece bir şey olur, her gündüz bir şey olur. İnsanlar kendi kafasına göre onu yorumlarlar. Halbuki bütün olaylar Mehdiyet çevresinde döner. Biraz kafalarını çalıştırsa hemen anlarlar. Evet dinliyorum. KARTAL GÖKTAN: Hocam kardeşlerimizin faaliyetleri var. Hollanda’dan 16 yaşındaki Emre kardeşimiz okulundaki biyoloji öğretmeni evrim teorisini anlatmaya başlayınca o da “evrim diye bir şeyin olmadığını” söyleyip, sizin Yaratılış Atlası, Hücredeki Bilinç ve birkaç İngilizce kitabınızı hediye etmiş. Öğretmenle birlikte bütün sınıf kitapları görmüş ve hayran kalmış, maşaAllah. ADNAN OKTAR: O kadar. Bir alkış. Ona öyle demezler demiş demek ki, maşaAllah. Çok güzel. Ama Avrupalılar medeni adamlar. Yani Ortadoğu’da, Balkanlar’da falan durum daha da değişiyor. Ama Türkiye’de falan bazı insanların tavrı çok ilkel oluyor. Kitabı ısırmaya kalkıyor, yemeğe başlıyor sayfalarını falan. Bak Avrupa’da takdir ediyor. Bükemediği bileği öpüyor. Bunlar homurt diye kitabı zeytinyağına batırıp ısırmaya çalışıyor. Olmaz. Evet bazıları için diyorum. KARTAL GÖKTAN: Ankara’da kardeşlerimiz Maltepe’de esnafa 30 adet İngilizce ve Türkçe kitabınızı hediye etmişler. Yine İstanbul’da kardeşlerimiz Ayrılıkçeşme’de 300 adet CD ve çok sayıda A9 TV broşürü dağıtmışlar. Hafta sonu kardeşlerimiz Osmaniye’de çok sayıda broşür dağıtımı yapmışlar. Balıkesir’in ilçesi İvrindi’de apartmanlara 600 adet A9 broşürü dağıtılmış. Mersin’deki kardeşlerimiz dün Pozcu semti ve Flamingo Yolu’nda dün 500 adet A9 tanıtım broşürü ve kitaplarınızdan dağıtmış. Bir bayan kardeşimiz Gümüşhane’deki TOKİ konutlarına ve camiye A9 ve İslam Birliği broşürü dağıtmış. Ayrıca üniversite çıkışında da öğrencilere broşür ve kitaplarınızdan hediye etmiş. Bağdat Caddesi’nde kardeşlerimiz Yeni Masonik Düzen kitabınızdan dağıtmışlar. Ankara’da da çok sayıda kardeşimiz bugün Sıhhiye’de 30 adet kitabınızı halka hediye etmiş, maşaAllah. ADNAN OKTAR: Ankara sallanıyor demek ki, maşaAllah. Bu da Ankara’nın şekerlerinden, ballarından. Abisi burnunu ısırsa onun süper olurdu ama neyse artık. “Avrupa’da şiddetli bir Türk ve Müslüman nefreti başladı. Buna karşı mutlaka tedbir alınması gerekiyor” sözüme karşı Bay Hiç kimse Krmtr7, “Allah aşkına, Müslümanlar’ın sevilesi özelliklerinden bahseder misin?” Bu genç işte bağnaz göre göre, yobaz göre göre, o da o kafaya gitmiş. Çünkü adamların suratında meymenet yok. Konuşmaları nefret dolu, kin dolu. Egoist, bencil, cahillik diz boyu. Utanmadan hurafeleri ağzını doldura doldura, ağzından köpükler saçarak anlatır. Bunun sonucunda da işte bak gençler bu hale geliyorlar. Gerçek Müslümanlığı çok süratli yaymak, anlatmak gerekiyor. Çok çok süratli. Avrupa da mahvoldu. Asya da mahvoldu. Yobazlardan millet tiksiniyor. Lağım görmüş gibi oluyor millet. Onlar da kendilerinden tiksiniyor işin acayibi, onlar da birbirinden tiksiniyor. Nasıl bir şirkin, belanın içine düştü Müslümanlar? Hayret edilecek şey bu. Bir mucize bu. Ülkü ocaklarından bir kardeşimiz; Güneydoğu’da PKK’nın çok azgın ve kudurmuş tavırlar sergilediğini söylüyor. “Yaralılar var. Askerlerden, polislerden yaralılar var. Öğrenci yurduna Molotof attılar” diyor. Bir azma var üstlerinde. AYLİN KOCAMAN: Özellikle 1 Haziran seçimi öncesi çok artmış. ADNAN OKTAR: Bütün partiler ittifak etsinler. Bir de bu PKK çakallarına göz açtırmasın devlet. Atatürk ne diyor? “Beyler, şurası unutulmamalıdır ki; Türk Milleti’nin en büyük düşmanı komünistliktir. Behemahal her görüldüğü yerde ezilmelidir” diyor. Görülüyor, görüldüğüne göre ezilmesi gerek. Terörist, anarşist olarak ortaya çıkmış adam. Atatürk “fikren ezelim” diyor. Ama adam saldırıyorsa tabii ki devlet kendini savunur. “Hocam bu gece esprileriniz çok güzel” diyor. “Pilav nasıl kaşıksız yenmezse, kaşıksız oyun havası olmaz.” “Hocam kankalarla gülmekten yerlere yıkıldık burada” diyor. Burçin Tamay, Betül Erim yazmışlar maşaAllah. “Hocam adam gibi adamsınız. Seviyoruz sizi. Bu alem sayenizde delikanlının hasını gördü” diyor, Serkan. “Rüya ile eğitilme var mı? Rüya görsen ama hatırlamasan yine de ruhunu eğitir mi?” Olur mu öyle şey? Hatırlaman lazım. “Sayın Hocam yanınızda bulunan hanım kardeşlerimiz de, erkek kardeşlerimiz de hepsi çok efendiler ve yüzlerinde bir nur, huzur ifadesi var. Çok nezih ve kaliteli bir ortam var. Yanınızda Allah aşkı, iman şevki insanı nasıl güzelleştiriyor” Deniz Taşdemir. “Amerika’nın Tennessee eyaletinde elektrikli sandalyede idam tekrar yasaya konuldu. 32 eyalette daha idam cezası var. İdam cezası için ne diyorsunuz?” diyor, Barlas Can. Avrupa Birliği’nin yaptığı doğru, en fazla müebbet hapis vermek lazım. “Allah’a iman eden sıradan bir insanın da Hz. Hızır (a.s)’la görüşmesi mümkün müdür?” Ahmet Yenal. Görüşür haberi olmaz. Mesela onun görüştüğü kişi onun zannettiği kişi olmaz. O şekilde olur. “Hayırlı geceler, bir gün daha geçti hayatımızdan her geçen gün bir adım daha yaklaşıyoruz Mehdi (a.s)’a ve İsa (a.s)’a. Hayırla ve güzellikle” diyor. Doğru, İsa (a.s) ve Mehdi (a.s) bize doğru geliyorlar. Biz de onlara doğru gidiyoruz. Her gün adım adım ilerliyoruz. Onlar bize biz onlara yaklaşıyoruz. “Sizin yaptığınız politik yorumların tekini diğer uzun uzun konuşulan tartışma programlarına değişmem.” Onlar zaten, biz birkaç kelime konuşuyoruz, onu dört saat aralarında konuşuyorlar. ECE KOÇ: Ve hiçbir şey sonuçlanmıyor. ADNAN OKTAR: Mesela Ahmet Hakan da, şunda bunda da öyle. Ben mesela bir fikir söylüyorum, bir şey söylüyorum, onu makale haline getiriyor, iki gün sonra. Fatih Altaylı da, onu makale haline getiriyor. YASEMİN AYŞE KİRİŞ: Hocam, şeytandan Allah’a sığınırım, Allah bir ayetinde; “Kime hikmet verilmişse, ona büyük bir nimet verilmiştir” (Bakara Suresi, 269) buyuruyor. Sizin tüm konuşmalarınız da o şekilde oluyor elhamdülillah. ADNAN OKTAR: MaşaAllah. “Bir olay olduğunda, ‘doğrusu ne acaba?’ diyorum. Sizin yayını açıyorum. Dürüst insansın Hocam” diyor kardeşimiz. “Hocam sizi görünce içimizde tarif edilmez bir sevgi hissi oluşuyor. Ekranın başından bir saniye bile ayrılmıyorum. Gözlerinizde şiddetli bir etkileme gücü var. Kameraya her baktığınızda kalp atışlarımız hızlanıyor maşaAllah.” Gönül Hanım yazmış. “Bize cennetteki sevgi ortamından biraz bahseder misiniz?” Tamam inşaAllah. “Hocam İttihad- İslam gümbür gümbür geliyor” diyor. “Adnan Bey, eskiden masonların ve Siyonistlerin yanlış oldukları hakkında birçok kitabınız vardı. Tesettür konusunda daha tavizsizdiniz. Biz sizi o hallerinizdeyken sevmiştik. Şu anki değişimenizdeki sebebi anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum. Beni bu konular hakkında samimi olarak bilgilendirir misiniz? Diğer bir sorum ise Hasan Mezarcı’nın kendisini Mesih ilan edişi hakkında bildiklerinizden bahseder misiniz? Ahmet Faruk. Hz. Süleyman (a.s) zamanında asıl masonluk gelişmiştir. Hz. Süleyman (a.s) bütün masonlara hakimdi. Hz. Musa (a.s) mason mabedinde yetişti. Bütün çocukluğu, gençliği mason mabedinde geçti. Masonları kontrol altına aldı. Orada Hızır (a.s) da ona yardımcıydı. Ama kendini gizliyordu. Kuran’da geçiyor. “Kendini gizlemekte olan adam” diyor. “İmanını gizlemekte olan adam.” (Mü'min Suresi, 28) Masonluk şu an Mehdiyet’in emrinde. Sahte Mehdiler’i ezen bir sistemdir masonluk. Sahte Mehdiler’i, sahte Mesihler’i ezen bir sistemdir. Gerçek Mehdi (a.s)’ı destekleyen, gerçek Mesih (a.s)’ı da destekleyen bir sistemdir. İlla sır istiyorsan, sana sır. İlimünati denilen derin devlet vardır, dünya derin devleti. Masonların üst derecelerinden oluşur. Onlar da aynı şekilde bu konuda görevlidirler. En başlarında da Hızır (a.s) vardır. Olaylar kendinden gelişiyor gibi görünür. Olaylar kendinden gelişmez. Olaylar yönlendirilir. Dolayısıyla masonluk bir fırtına gibidir. Bir yıldırım gibidir. Eğer yönlendirirsen İslam için kullanırsın. İslam’a hizmet ettirirsin. Bırakırsan ateistler kullanır. Ben de bırakmadım. İslam’a hizmet edecek hale getirdim inşaAllah. Konu bu. BÜLENT SEZGİN: Vesilenizle tüm localarda şu anda tebliğ yapılması imkanı doğdu maşaAllah. ADNAN OKTAR: Tabii. “Peygamberimiz (s.a.v) sakallarını ne ile boyuyordu?” diyorsun; ketemle, ketem. Peygamberimiz (s.a.v) saçını, sakalını boyardı, ketemle. Kına ve ketem karışık. Doğal olarak ve simsiyahtı saçı, sakalı. Vefat ettiğinde de sallallahu aleyhi ve sellem, saçları simsiyahtı. Sakalı da simsiyahtı. Saçına ak düşenlere; “Böyle insanların içine çıkmayın” diyor. “Ama kırmızıya boyamak; o da çok güzel” diyor.  “Fakat sarı çok çok daha güzel” diyor. Onun için bir kısmı Avrupalı gibiydi. Sarışındılar yani. Boyuyorlardı, sarıya boyuyorlardı. Avrupalı gibi görünüyorlardı. Bir kısmı İrlandalı gibi oluyordu, kırmızıya boyuyordu. Peygamberimiz (s.a.v) de, Hz. Ayşe (r.a)  da siyaha boyuyorlardı. Yani koyu kahve. Siyah derken koyu kahve. Eksik, yanlış bir şey varsa söyle, yine açıklayayım. Saç sakal boyamak sünnettir. Hanımlar için de, beyler için de. Hanımların haluk sürmesi Peygamberimiz (s.a.v)’in özel tavsiyesidir, yanaklarına kırmızı. Dudaklarını da boyuyorlardı hanımlar o devirde, halukla. Ellerini hanımların boyaması sünnettir. Tırnaklarını, ellerini. Boyamayanı Peygamberimiz (s.a.v), “Bu ne biçim el? Erkek eli gibi” diyor, hanımların. “Böyle el mi olur?” diyor. “Böyle hanım eli mi olur? Git boya elini” diyor. Ama adamların arkadaşların bağnazlıktan gözleri kapanmış vaziyette. Peygamber (s.a.v) bugün gelse Allahualem saldırmaya kalkarlar. Çünkü kendi dedikleriyle zıt Peygamber (s.a.v)’in dedikleri. Çünkü şirk sistemine düşmüşler. Nitekim saldırdılar. Kimlere saldırdılar? İlk Dırar Mescidi’yle saldırdılar. Baktılar kendi şirk sistemlerinden aykırı, çok modern bir Peygamber (s.a.v). Dediler; “Biz burada mescit kurduk. Bu mescide hanımlar gelmiyor” dediler. Hanım yok. “Ama o mescide hanımlar geliyor. Siz buraya gelin, burası takva mescidi” dediler. Allah ayet indirdi, yerle bir edildi mescit, Dırar Mescidi. Haritadan sildiler yani mescidi sahabeler. Fitne mescidiydi, müşriklerin toplandığı. “Ya bu A9’daki adamlar hep neşeli. Nasıl oluyor ağabey ya?” diyor. Tunç Demirbilek. “Hocam çok temizsiniz” diyor Sude. “Genelde erkeklerde temiz görünüm pek alışkın olduğumuz bir şey değil” diyor. BEYZA BAYRAKTAR: Hocam, elleriniz kadar temiz bir erkek eli yoktur dünyada Allahualem maşaAllah. EBRU ALTAN: Hocam mıknatıs gibi bir etki oluşturuyorsunuz. ADNAN OKTAR: Elhamdülillah, maşaAllah. “Avrupa’da şiddetli Türk ve Müslüman nefreti başladı. Buna karşı mutlaka tedbir alınması gerekir.” Ene Recep. “O nefret beş yüz yıldır var” diyor. Ama Ene Recep, o da bayağı öfkeli gibi Müslümanlar’a.  Şimdi o zaman sana ne sözümüz olur? Sen Müslümanlar’a karşı bu kadar öfke içindeysen, yurtdışında artık muhalif aramaya gerek yok demek ki? Bu hale geldiysen yazık sana, çok yazık. Ahirette bakalım böyle dizildiğinizde nasıl konuşacaksın? Müslümanlar’ı gördüğünde nasıl bu konuyu açıklayacaksın? Müslümanlar tahtlar üstünde olacaklar. Sen de oraya dizilmiş vaziyette duracaksın. Bakayım nasıl açıklayacaksın bu durumu? Yobaza karşı tabii ki içinde bir muhalefet olsun, ama Müslümanlığa karşı olursa bu anormal bir hareket olur. “Adnan Bey sizin Tayyip Erdoğan’la ilgili düşüncelerinize katılmıyorum.” Hüseyin Dağıdır. Ben de saygı duyuyorum. Güzel, olabilir inşaAllah. “Hocam insanların bu kadar bencil ve vefasız olduğu bir dönemde” yani birçoğunun, hepsi değil de tabii, “bıkmadan, yorulmadan, ısrarla sürekli sevgiyi anlatmanız nasıl kıymetli, anlatamam. Birçok insan o kadar acımasız ve alaycı ki, siz kömürler içinde elmas gibi parlıyorsunuz maşaAllah. İyi ki varsınız. İyi ki tanıdık. İyi ki her akşam o nefis muhabbetlerinizi dinliyoruz. Allah’a çok şükürler” diyor Eda Birlik, İzmir’den yazmış. Hakikaten. Mesela şu çocuğun nefret dolu üslubuna bak. Hayrettir. “Beş yüz yıldır” diyor. “Eskiyi dost göstermeye çalışma” diyor. Bunlar nasıl yaşıyorlar bu nefretle? Mesela evde bu nasıl uyuyor? Nasıl yemek yiyor? Kalbi parçalanır bir insanın, kalbi parçalanır. Deliye döner insan. Bu insanların ben bu nefretle nasıl yaşadıklarına hayret ediyorum. AYLİN KOCAMAN: Çok telkin altında kalıyorlar. Hep aynı, benzer üslupları oluyor. DAMLA PAMİR: Hocam Allah ayetlerde şöyle bildiriyor. Şeytandan Allah’a sığınırım. “Ve derler ki: "Bize ne oluyor ki, kendilerini şerir (kötü)lerden saydığımız adamları göremiyoruz. Biz onları bir alay konusu edinmiştik; yoksa gözler mi onlardan kaydı?" Bu, cehennem halkının birbiriyle çekişmesi kesin bir gerçektir.” (Sad Suresi, 62-64) diye bildiriyor Allah. ADNAN OKTAR: MaazAllah, Allah esirgesin kardeşimiz de cehennem ehli olmaktan Allah’a sığınsın. Bugün Miss Turkey var öyle mi? BERİL KONCAGÜL: Evet. ADNAN OKTAR: Diyor ki “O yarışma yerine ‘Adnan Hoca’nın Miss Kedicikleri’ olsa, bence daha bir ilgi çeker” diyor. “Çünkü çok heybetliler” diyor. O hanım kızlar için de, daha az gösterişli olduklarını söylemiş ama tabii biraz genç kızlara söylenecek bir söz değil. Ama sizin çok gösterişli olduğunuzu söylemiş. “İlk dört yarın akşam Adnan Hoca’ya çıkıp” diyor, bunlar o kadar yamanlar ki. AYLİN KOCAMAN: Hocam bugün Ağrı’da Binali Yıldırım’a karşı bir protesto düzenlenmiş, esnaf gezisi sırasında, eczaneye sığınmak zorunda kalmış yanındaki heyetle birlikte. BDP’liler protesto etmiş. Sırrı Sakık gelip, ortalığı biraz sakinleştirmiş. ADNAN OKTAR: PKK züppeliği, PKK küstahlığı çok azgın. Yani Binali Yıldırım orada geziyorsa, orada sivil polis kaynaması lazım. “Nasıl olsa tanıyoruz, biliyoruz” olmaz. Oraya özel PKK’lı elemanlar geliyor. Halk olmuyor orada. Halk olmadığına göre, sen de onların karşısına sivil polisi dikeceksin. AYLİN KOCAMAN: Sırrı Sakık; “BDP’ye gönül verenler sokakların tetiklenmesine asla izin vermemeli. Biz bunu hiçbir zaman tasvip etmedik” demiş. ADNAN OKTAR: Onlar da tabii PKK’dan çekiniyorlar. Tavan PKK orada. Anlayacakları dilden bir karşılık verilmesi lazım. Yani bir üslup inşaAllah. Çekingen bir tavra gerek yok. EBRU ALTAN: Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı’na katılan Sayın Davudoğlu, bu üç ülke için Allah bu bayrağı dünyanın her yanında birlikte dalgalandırsın diye dua etmiş. ADNAN OKTAR: Bir daha söyle. EBRU ALTAN: Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı’na katılmak üzere Azerbaycan’a giden Sayın Davudoğlu, bu üç ülke için dua etmiş ve ”Allah bu bayrağı dünyanın her yanında birlikte dalgalandırsın” demiş. ADNAN OKTAR: Alkış. Delikanlının hası, Ahmet Davudoğlu. Sanki Fatih Sultan Mehmet mübarek. Çok efendi, dürüst, nurlu, kibar, saygılı, dindar maşaAllah. Ve Türk-İslam Birliği için canını verecek bir insan. Mehdiyet’in aslanı, Mehdiyet’in aslanı maşaAllah. AYLİN KOCAMAN: Hocam, Ermenistan’la taziye konusu olduğu dönemde Sayın DavuDoğlu sizin sözlerinizi söylemişti. Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye’nin birleşip genişleyeceğini söylemişti. ADNAN OKTAR: MaşaAllah. Rahatlık vermediler ki, Azerbaycan’la, Ermenistan’la birleşecektik. Son safhadaydı ,provokasyon üzerine provokasyon, ortalığı karıştırdılar yine ertelendi. “Ya Mehdi (a.s.)” diyoruz “ya Mehdi (a.s.)” inşaAllah. Onun zuhurunun dışında Cenab-ı Allah müsaade etmiyor. Hz. Mehdi (a.s.) zamanında provokasyon olacak da, adamlar bir şeyi engelleyecek. Böyle nal toplarlar nal. Öyle bir şey olmaz. İlimle irfanla akılla fikirle tabii. BÜLENT SEZGİN: Hocam Dışişleri Bakanımız Efkan Ala Azerbaycan ziyareti sonrasında şöyle bir açıklama yaptı; “Rahmetli Aliyev’i anarak Azerbaycan’dan ayrıldım. Biz güçlü olursak kardeş Azerbaycan güçlenir. Onlar güçlü olursa biz güçleniriz. İki devlet tek millet” dedi inşaAllah. ADNAN OKTAR: MaşaAllah. GÜLŞAH GÜÇYETMEZ: Hocam Sayın Devlet Bahçeli de Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti ve dua etti. Şehitlerin mutlaka bu vatanın ve milletin ihtiyaç duyduğu anlarda ortaya çıktıklarını söyledi. ADNAN OKTAR: Allah Allah, Allah Allah çok güzel konuşmuş. Evet dinliyorum. BÜLENT SEZGİN: Hocam Sayın Bahçeli’nin dua fotoğrafları vardı uygun görürseniz onları gösterebilirim. ADNAN OKTAR: Koç yiğit Bahçeli, koç. Allah ömrünü uzun etsin. Çok efendi bir insan maşaAllah. Tam Osmanlı. Tam Müslüman Türk evladı maşaAllah. KARTAL GÖKTAN: Hocam yurtdışından faaliyetler var inşaAllah. Hollanda’nın Den Haag şehrinde Haag Uluslararası Okul isimli okulda fosil sergisi düzenlendi. Bu serginin organize edilmesi için Muhlis ve Erdal kardeşlerimiz yardımcı oldular. 23-26  Mayıs tarihlerinde Rusya’nın Saint Petersburg şehrinde düzenlenen dokuzuncu Saint Petersburg Uluslararası Kitap Fuarı’nda da 1020 adet Evrim Teorisinin Çöküşü kitabınızın Rusçası katılımcılara hediye edildi. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi, Rusya’da da eserlerinize olan ilgi her geçen gün daha da artıyor. Özellikle gençler arasında büyük ilgi görüyor maşaAllah. ADNAN OKTAR: MaşaAllah elhamdülillah. Rusya’da bu kadar yoğun, güzel, etkili ve derinden sarsan, böyle kökten bitiren bir çalışma yapmak bunu Allah bize nasip etti maşaAllah elhamdülillah. Dinliyorum. BÜLENT SEZGİN: Hocam Ali Ünal Soma’da verdiğimiz 301 şehidimizle ilgili Hud Suresi’nin 13. Ayetini; şeytandan Allah’a sığınırım; “Zulmedenlere meyletmeyin yoksa size de ateş dokunur” (Hud Suresi, 113) ayetini örnek göstermiş ve Başbakan Erdoğan’a destek verildiği için bu olayın vuku bulduğunu ima etmiş. Başbakan bu yazıya tepki gösterince, Ali Ünal;-Haşa Kuran’ı tenzih ederiz- “bu yazdıklarım doğru değilse o zaman Kuran doğru söylemiyor demektir” haşa demiş. ADNAN OKTAR: Şimdi akıl mı şu? Yani bir yerde bir olay olacak, Başbakan namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekât veriyor, hacca gidiyor, alnı secdeden kalmıyor, gece gündüz Allah’tan bahsediyor, Risale-i Nur’u serbest bıraktırıyor, Risale-i Nur’u devlet eliyle bastırıyor, camiler açtırıyor, medreseler açtırıyor; büyük günaha girmiş ve o yüzden de bela gelmiş. Şeyh Bahaddin Efendi’yi tanıyorum o bizim canımız. Oktar buraya gel.  Nebil kimdi? OKTAR BABUNA: Riham Hanım’ın eşi. ADNAN OKTAR: Riham Hanım’ın eşi. Evet. Riham hanım ünlü. Nebil Hoca yani o kadar ünlü değil. “Selam söyledi” diyorsun. Aleyküm selam ve berekatühü. Şeyh Bahaddin Efendi ne zaman isterse gelebilir inşaAllah. Şeref verir, lütfeder, kerem buyurur. Ellerinden öpüyorum. Şeyh Mehmet Efendi’nin de aynı şekilde ellerinden öpüyorum. Hürmetlerimi sunuyorum inşaAllah.  Ömer Serdaroğlu; “PKK’ya karşı tek çözüm eğitimdir. Darwinizm ve materyalizmin geçersizliği mutlaka gençlere anlatılması lazım” diyor Ömer Serdaroğlu. “PKK sadece ırka dayalı bir projedir. Tayyip Hocanız BOP’un eş başkanı bunu artık görün” diyor. Eş Başkanıysa “gelin burayı işgal edin, Türkiye’yi bölün” demiyor. Ne diyor? “Tek devlet, tek millet.” Daha ne desin? “Tek vatan” diyor. Daha ne desin? PKK’nın ırka dayalı bir proje olduğunu da öğrenmem de iyi oldu. Böyle güzel fikirlerin olursa söyle. Aydınlattın bizi iyi oldu. Togayhan Erten Ata Serdengeçti 2120;  “Hatta PKK paçavrasındaki orak çekici kaldırması da aynı şekilde bir stratejidir” diyor. İyi güzel oldu bunu da öğrenmiş olduk. Köfteler bunu benden öğreniyorlar, bana anlatıyorlar. İnanılır gibi değil. Daha dünkü çocuklar bunlar yani. İnternetten giriyorlar oradan, buradan kitaplardan okuyorlar fikirlerimi, bana anlatıyorlar. İyi oluyor böyle mukabele tarzında. Masonluğu anlatıyorlar. İnanılır gibi değil. İyi iyi, öğreniyor olmaları iyi. “Hocam ne güzel söylediniz danslarda meraktan hop oturup hop kalkıyorduk, sizi göstersinler tabi âlem delikanlı görsün” diyor bak Ceren. Yani önemli. “Hocam içimden geldi coşkun bir sevgiyle seviyorum sizi ve yanınızdaki kardeşlerimizi” diyor. maşaAllah. Tanya ve Mina yazmış. “Hocam A9 seyircisi genelde A9 kameralarına karşı hep takıntılıdır, sizi çekmiyorlar diye, siz de öyle deyince ayaklandık resmen” diyor. Yani haklılar. Ezgi; “Hocam coştu bu gece” diyor. Evet dinliyorum. AYLİN KOCAMAN: Hocam, Akif Beki, kimsenin Tayyip Erdoğan’ı sevmek zorunda olmadığını, hükümetin eleştirilebilir olması ve protestonun da demokratik bir hak olduğunu, polisin aşırı güç kullanmasının kabul edilemez olduğunu söylemiş. Okmeydanı’ndaki silahlı örgüt eylemlerini halk ayaklanması olarak lanse edilmesinin demokrasi ve adaletle de bir alakasının olmadığını söylemiş. ADNAN OKTAR: Akif Beki kimden yana? AYLİN KOCAMAN: Hürriyet yazarı Hocam. ADNAN OKTAR: Akif Beki. Ne zaman Hürriyet’e geçti o? GÜLŞAH GÜÇYETMEZ: Bir kaç ay oldu. ADNAN OKTAR: Akif Beki, Hürriyet’e. Allah Allah. Tabii ki kimsenin kimseyi sevme mecburiyeti yok. Ama zulmetme mecburiyeti de yok. Ağız bozma hürriyeti de yok, inşaAllah. AYLİN KOCAMAN:  Hocam, Genel Yayın Yönetmeni olmuş Akif Beki Hürriyet’in. GÜLŞAH GÜÇYETMEZ: Genelde AKP’yi savunuyor. ADNAN OKTAR: Ben bir resminin göreyim bakayım onun. Hatırlayayım. GÜLŞAH GÜÇYETMEZ: Basın Müşaviri Başbakanımız’ın. ADNAN OKTAR: Hatırlıyorum ama bir göreyim. Evet, bu efendi bir çocuk. GÜLŞAH GÜÇYETMEZ: Zara ile evli Hocam ayrıca, sanatçı. ADNAN OKTAR: O da çok efendi bir kız. Akif Beki daha önce görüşmüştüm. Efendi bir delikanlı. Dinliyorum. GÜLŞAH GÜÇYETMEZ: Hocam, İsrailli yetkililer Mavi Marmara davasında İsrailli dört eski komutan hakkında alınan tutuklama kararına “gülünç bir provokasyon” yorumunu yaptı. İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan yetkili, “eğer Türkler’in İsrail’e vermek istediği mesaj buysa, mesaj net bir şekilde anlaşıldı” diye konuştu. ADNAN OKTAR: Şimdi, komik olmaz. Kırmızı bülten çıkarsa nasıl komik olsun? Yurt dışına çıkamazlar. Yani anlaşmalı olan her ülkede tutuklanmaları gerekir. Ama o tutuklamayı da cesaret edip yapacak bir ülke pek çıkmaz bence. Ben açıkça söyleyeyim yani. Amerika mesela tutuklayıp göndermez. İsterse denesinler yani. Fransa da öyle. İtalya, Almanya, hiç biri tutuklayıp göndermez yani. Hatta onu göz göre göre de yapabilirler. GÜLŞAH GÜÇYETMEZ: Hocam dediğiniz gibi İsrail kırmızı bültenin çıkmaması için ilgili kurumlara başvurmuş. ADNAN OKTAR: Çıksa da bir şey olmaz. Yani onu pek dinlemezler Allahualem. Yani genelkurmay başkanını tutuklayacaklar. Türkiye’ye getirecekler. Hapsedecekler Türkiye’de. Aklınız yatıyorsa buna, çok zor. Tabii gülünç bulurlar. Ama Türkiye bir şey yapamaz şu an. Çünkü kanun böyle, Türk kanunları böyle. Ne yapsın Türkiye? “Affettik” nasıl desinler? Yani ona bir çözüm bulmaları lazım. AYLİN KOCAMAN: Aileler çok tepkiliydi Hocam. ADNAN OKTAR: “Affettik” diyemezler. Nasıl diyecekler? Yani bir yol bulunması gerekiyor. Ama pratikte uygulanmaz benim kanaatim. Yani çıkar bu, kırmızı bülten de çıkar. Ama pratikte uygulayacaklarını zannetmiyorum. Yani İsrail Genelkurmay başkanını tutuklayıp, mesela Fransa getirip Türkiye’ye teslim edecek. Ve Türkiye’de ceza evinde yatacak adam. Benim aklım pek yatmıyor buna. Zor geliyor bana. Bilmiyorum. GÜLŞAH GÜÇYETMEZ: Hocam bu arada İsrail konusuyla ilgili bir şey ekleyebilir miyim? Bu dava dışında insanların Türk kanunlarına göre zaten tazminat davası açma hakkı var. İsrail-Türkiye arasındaki mutabakat Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin onayıyla geçecek. Bu onay sırasında düzenleme yapılacağı söyleniyormuş. ADNAN OKTAR: Bir daha oku. GÜLŞAH GÜÇYETMEZ: Bu dava dışında, en son alınan karar dışında insanların Türk kanunlarına göre tazminat davası açma hakkı var. İsrail-Türkiye arasındaki mutabakat Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin onayıyla geçecek. Bu onay sırasında düzenleme yapılacağı söyleniyor. ADNAN OKTAR: Tazminat sorun olmaz. Ama tutuklama. Çünkü müebbet hapis cezasıyla yatacak Türkiye’de İsrail Genelkurmay başkanı. Yani meydan muharebesi çıkar böyle bir şeyde Allahualem. Böyle bir şey olmaz. Fakat pratikte bunu nasıl halledebilir, nasıl olur? Onu bilmiyorum. Yani kanunen Türkiye, kanunların akışı içerisinde buna mecbur. Yani başka nasıl bir yol olsun? İnsanlar şehit edilmiş. Şehit edenler belli. Olay belli. Her davada cinayet olduğunda dava açılıyor. Müebbettir cezası. Nasıl yapılması lazım? Yani meşru görmesi gerekiyor öbür türlü, mahkemenin. Makul yaptıkları filan gibi. Bu da olmayacağına göre. Başka bir çözüm aranması lazım, inşaAllah.  İsrail’in tepkisi ne oldu? Bu kadar mı? Kısa mı? AYLİN KOCAMAN: Sadece bu kadar açıklama yaptılar Hocam. ADNAN OKTAR: Asıl tepkileri herhalde önümüzdeki günlerde gelir. Onlar da yurtdışına çıkmasınlar. Çıkarlarsa tutuklanırlar yani. Büyük bir ihtimalle tutuklanırlar. BÜLENT SEZGİN: Hocam bir ayet söylüyorum inşaAllah. Şeytandan Allah’a sığınırım. Allah şöyle buyuruyor; “Kim salih bir amelde bulunursa, kendi lehinedir, kim kötülük yaparsa, artık o da kendi aleyhinedir. Sonra siz Rabbinize döndürüleceksiniz.” (Casiye Suresi, 15) ADNAN OKTAR: Pek tabii ki inşaAllah. Çok basit mantık örgülerini bile kavrayamıyorlar. Ben hayret ediyorum. Bana sordukları sorulara ben şaşıp kalıyorum. Sanki Mehmetçikler’i şehit etmeleri silinmiş gibi. Şu an bir olay yapıyor adam. O olaydan bahsediyoruz. Mehmetçik’le ilgili değil ki. Orada oturmuş mantık örgüsü kurmaya çalışıyor. Tamam, bugünlük programımız bu kadar olsun. Yarın devam edelim, inşaAllah. http://www.a9.com.tr/izle/186450/Adnan-Oktarin-Sohbet-programlari/Sayin-Adnan-Oktarin-A9-TVdeki-canli-sohbeti-(27-Mayis-2014-2200) A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Sayın Adnan Oktar'ın A9 TV'deki canlı sohbeti (13 Mart 2014; 22:30) 01:12:33
Sayın Adnan Oktar'ın A9 TV'deki canlı sohbeti (13 Mart 2014; 22:30) 8 izlenme - 3 ay önce EBRU YILMAZATİLA: Sevincimiz, neşemiz, aşkım Hocamla yayınımıza başlıyor, inşaAllah. Buyurun Hocam. ADNAN OKTAR: Allah diyor bütün bakışları idrak eder. Ama insan bakışları Allah'ı idrak edemez. O bütün gözleri görür diyor Allah. Ama gözler Allah'ı göremez, inşaAllah. Bütün gözlerden Allah bakar, bütün gözleri yaratan Allah'tır. Gücü, kuvveti, sevgiyi, muhabbeti yaratan Allah'tır. Alevilik candır, güzelliktir, ruhtur, sevgidir, aşktır. Alevi kardeşlerimiz dünyanın süsüdür. Alevilere karşı olan insanlar vardır ama bunlar sevgiden nasibini almamış, aklı zayıf, nefret insanları. Zaten o kendi çocuğunu da sevmiyor, kendini de sevmez, mahallesindeki komşusunu da sevmez, kimseyi sevmez. Ama Alevilik Hacı Bek taşın o güzel resminde de ifade eder ceylan kucağında, aslanlar yanında sevgi sevgi sevgi sevgi, hep Alevilikte güzellik ve sevgi. Özellikle insan sevgisi, hayvan sevgisi, bitki sevgisi, doğaya sevgi dolayısıyla aşk insanıdır aleviler. Onlar bizim canlarımız, dünyanın da süsü, İslam aleminin de süsü, güzellik insanlarıdır, denge insanlarıdır onlar. Bağnazlığa karşı sazıyla, sözüyle, sevgisiyle mücadele eder. Dehşetle değil, kepazelikle değil, kan dökerek değil. Bütün bu olanları ahir zamanın olayları olarak bilip, sabredip, güzel günlerinde yakında olduğunu bilerek onun sevinci içinde olmak lazım. Mehdiyet, Hz. İsa Mesih (a.s)’ın zuhuru, dabbet-ül arzın zuhuru, duhan zuhuru hepsi asrımızın zuhur eden büyük olayları. Kuran kapalı bir üslupla anlatmış duhan zuhurunu. Duhan; anarşi, kargaşa anlamına geliyor aynı zamanda. Kan dökülmesi, gözün gözü görmemesi. Duhan Arapça’da bir yerde meydana gelen şiddetli sosyal olaylar, hayat pahalılığı, kıtlık, insanların acı çekmesi ama bu acıdan ve kargaşadan ve terörden insanların birbirini göremeyecek hale gelmesi, göz gözü görmez hale gelmesi anlamındadır aynı zamanda. Bildiğimiz klasik duman anlamının dışında böyle bir anlamı vardır. Dolayısıyla duhan zuhuru da oluşmuştur ahir zamanda bir süre sonra bu duman çekilecek, her yer berraklaşacak, kardeşlerimiz sabırlı olacaklar, inşaAllah. Evet, dinliyorum. DİDEM ÜRER: Hocam, dün Okmeydanı'nda çıkan silahlı çatışmada şehit olan 22 yaşındaki Burak Can Karamanoğlu’nun cenazesi kalktı bu gün. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz, yakınlarına da baş sağlığı diliyoruz, inşaAllah. Olayı DHKP-C örgütü üstlendi terör örgütü. AK Parti'nin seçim bürolarını yaktıklarını ve Burak'ı nasıl şehit ettiklerini açıklayan örgüt. Eylemcileri de Okmeydanı'nda toplanmaya çağırdılar. Burak'ın babası yaptığı açıklamada: "Oğlunun herhangi bir çatışmaya ya da eyleme katılmadığını sadece on dakikalığına olayları merak ettiği için sokağa çıktığını ve o sırada vurulduğunu" belirtti. ADNAN OKTAR: Babasına, ailesine Allah rahmet etsin. Babasının imanlı bir insan olduğu görülüyor. O da kaderde illa ya trafik kazasında vefat eder mesela polis kalbi durmuş vefat etmiş. Bu kurşunda olabilirdi, bir araba çarpması da olabilirdi ama kaderi öyle, aslan gibi genç delikanlı, çok nadirdir öyle genç delikanlılarda kalp enfarktüs. İşte kader gelince, zaman gelince, ecel gelince olay olur. Azrail (a.s) geldiğinde, can almadan dönmez. Allah "git o canı al gel" diyor. Azrail (a.s) aksini düşünemez, aksini söyleyemez, aksini yapamaz hepsinde bir hayır vardır. O koç yiğidimiz de o da şehit oldu. Komünistlerin üstlenmesi de ayrı bir şereftir şehidimiz için. Ama onların da akılsızlığı, gaddarlığı öldürerek, asarak, keserek Komünizmi hakim edeceklerini düşünüyorlar. 12 Eylül öncesinde denediler sadece ızdırap ve acı verdi, kendileri mahvoldular, sol ezim ezim ezildi. Genç kızları da ezdirdiler, kendilerini de ezdirdiler boş yere canlarını yaktılar. Dehşetle, şiddetle fikir anlatılmaz. Şimdi mesela onu yapınca Komünizmin dehşet verici yönü bir kere daha ortaya çıkmış oluyor. Nerede sen Komünizm propagandası yapmış oluyorsun. Yapacaksan fikirle yap, konuşarak yap, dergi bas, kitap bas, broşür hazırla, konferans yap yahut fert fert gidip anlatabilirsin ama dehşet ve şiddetle övünecek bir şey yok. Mesela bak dal gibi delikanlıyı şehit edince kimse o örgüte karşı bir sempati duymaz nefret duyarlar, çirkinlikten başka bir şey değil. Seçim bürosu yakmak bilmem ne falan millet zaten gene yapacağını yapar sanki bunun sağ seçmeni olumsuz yönde etkileyeceği inancındalar. Halbuki sağın en geliştiği dönemler solun saldırdığı dönemlerdir. Yani sol Komünist terör örgütlerine saldırdığı dönemlerde sağ kısa sürede toparlanır, merkezde birleşir ve ittifak ederler. Eğer amaçları buysa bunda başarılı olmuş oluyorlar, yani sağı birleştirmekse amaçları. Ama Komünizm propagandası amacıyla yapıyorlarsa bunda başarılı olamazlar. Komünizme karşı insanların kalbinde bir nefret oluşur. Çünkü Komünizmin şiddet yönü asla kabul edilecek bir şey değil. Dehşetle, şiddetle Komünizmi insanlara kabul ettirmeye kalkmak olacak iş değil. İnsanlar gururlu, haysiyetli, akıllı varlıklardır. Dehşetle, korkuyla bir fikri kabul etmek çok ağırlarına gider. Güneydoğuda gerçi PKK bu konuda başarılı olduğunu zannediyor. Ama yiyeceği silleyi de düşünmüyor PKK. Yani milyonlarca insanı korkutuyor Güneydoğuda yüz binlerce insanı korkutuyor, korkunun meydana getireceği nefreti düşünmüyor. Bir insan korkutularak bir fikre mecbur edilirse, o fikre karşı derin bilinçaltında nefret oluşur. Daima sevdirerek, ikna ederek, gönül alarak olması lazım. Akılcı ve barışçıl, demokrat yoldan olması lazım. Bunlar yöntem değil, çok büyük bir yanlışlık var. Gencimize, koç yiğidimize yeniden Allah'tan rahmet diliyorum. Annesine, babasına uzun ömür versin Cenab-ı Allah, sabrı cemil niyaz ediyoruz Rabbimiz’den, o temiz insanlara. Evet, dinliyorum. DİDEM ÜRER: Hocam, Başbakan Erdoğan bugün yaptığı konuşmada Fethullah Hoca'nın, Berkin Elvan için yayınladığı baş sağlığı mesajını kışkırtıcı ifadelerine dikkat çekerek şunları söyledi. ADNAN OKTAR: Dikkat edersen, ben söyledikten sonra tak olaya dahil oluyor. Bak ben kışkırtıcı dedim hiç kimse o kışkırtıcılığın farkına varmadı hiç kimse ama hiç kimse hiç bir şey demedi. Başbakanda benim kanaatim farkında değildi Tayyip Hocam. Ama ben söyleyince bak hemen farkına vardı tak olayın üzerine. Hayır, güzel tabii ki de illa her şeyin fark edecek diye bir şey yok. Ama ne demişti ne oldu anlamında dikkat çekiyorum. Mesela birçok kişi hiç haberi bile yok gayet makul bir açıklama zannediyor. Halbuki altında çok ince bir bilinç altı kurgulama var çok ayıp. Doğan Gündoğdu: "Adnan Hoca" diyor, "komünist manifestoyu okudun mu?" Kardeşim o kitapları biz sen daha o zamanlar dünyada yoktun diyelim yani, çember çeviriyordun da diyemiyorum. Bir tane eksik kalmaksızın, bir tane eksik kalmaksızın tamamını okudum ve altlarını çizerek. Beş çuval saman düşün hepsini özetlesen Marksizm’in anlattığı bir çay kaşığı sudur başka bir şey çıkmaz yani bir çay kaşığı. Hatta yani yetmiş, seksen ton saman diyelim bunları bir eslesen bir kaşık su çıkar yani. Hiç bir şey yok içinde, bilgi yok. Kapital falan da öyle hikaye anlatıyor, anlatıyor adamda da enerji varmış Marks'ta da yazmış yazmış yazmış yazmış, boş. Özetle kardeşim lafı ne uzatıyorsun "zenginin malını alıp fakire dağıtacağım" diyorsun. Ne lafı dolandırıp duruyorsun iki saat? Özetle konuş bunu anlatıyorsun. "Mustafa Sarıgül Aylin Kotil'in Adnan Hoca'nın talebesi olduğunu niye söylemiyor?" Niye şart mı yani Canan Güveli? Ama zamanında hakikaten iyi bilgilendi Aylin, Kuran bilgisi çok iyidir onun. Kuran'ı çok okuduğu içinde mantık örgüsü güzel oturmuştur. Ama bilmiyorum kazanır mı kazanmaz mı ama vicdanlı kızdır, kibardır. Burak Can değil mi benim koç yiğidimin ismi? DİDEM ÜRER: Burak Can Karamanoğlu. ADNAN OKTAR: Karamanoğlu, demek ki Karamanlar’dan geliyor. Evet, maşaAllah. İnşaAllah cennet Burak’ı olmuştur, inşaAllah cennet kuzusu olmuştur. Çok sevimli o da, maşaAllah. DİDEM ÜRER: Dün anlatmıştınız o da meraktan çıkmış bakmaya. ADNAN OKTAR: Evet, Cenab-ı Allah demek ki onu seviyormuş ki, şehitlikle mertebelendirmiş. Babasına da Cenab-ı Allah ne kadar çok sevap vermiştir. Çünkü tevekküllü bir insan maşaAllah, baktım tam Osmanlı baba, yiğit böyle elinden, yüzünden delikanlılık akıyor, hiç sarsılmamış helal olsun. Allah ömrünü uzun etsin. Burak Karaman da cennet kuzusu oldu inşaAllah. İmanlı Burak Karaman, maşaAllah. "Hoca komünizm yıkılalı yıllar oldu hangi devirde yaşıyorsun" Emre Yıldırımer. Peki, bu PKK olayı ne? Niye devlet görüşmeler yapmak durumunda kaldı PKK'yla, niye Güneydoğu'da hop oturup, hop kalkılıyor, niye bölünme tehlikesi had safhada? PKK Marksist, Leninist, Komünist, Stalinist bir örgüt. Sen diyorsun ki komünizm yıkılalı yıllar oldu. O senin kafanda yıkılmış. O DHKP-C mi nedir bak sokaklarda yeri yerinden oynatıyor. Hani yıkıldıydı? Ellerinde tüfekle geziyorlar sokaklarda. Açık açık söylüyorlar biz diyorlar şehit ettik diyorlar. Açık söylüyor adamlar. “Seçim bürolarını da biz yaktık” diyorlar “kundakladık.” Sende diyorsun komünizm yıkıldı niye diyorsun bunu? Emre yıldırım. Belki iyi niyetle diyorsun ama bilemden şeytana hizmet ediyorsun. Sen yıkıldı diyeceksin insanlarda tedbir almayacak. Tedbir almayacak ve komünizm de gelişecek. Senin gibi adamlar bunu diye diye işte PKK palazlandı, güçlendi Güneydoğu’da böyle amansız bir güç haline geldi. Devletle müzakere ediyor artık. Adamlar yok federasyon, yok şu yok bu yüzlerce binlerce şehit cenazesini evlere gönderen örgüt kimdi? Marksist Leninist, komünist, Stalinist PKK örgütü. Sende böyle bir örgüt yok, böyle bir yapılanma yok, böyle komünist bir tehlike yok diyorsun. Devlet katrilyonlar harcadı Güneydoğu’da,  daha halen daha harcıyor. Ateş üstünde oturuyor devlet orada. Birçok parti gidemiyor Güneydoğu’ya propaganda yapamıyor. Birçok yere girilemiyor, birçok mahalleye girilemiyor. Sende diyorsun yok komünizm tehlikesi yok. Senin gibi yan gelip yatacağız olmaz öyle şey. “Hocam” diyor Bay Hazar “Hocam bunlar direkleri söküyor yürüyüş yapmıyor.” Direği sökmesi, yakması, yıkması bunlar olmaz. Bunların demokrasiyle alakası yok, bunlar vahşet. Fakirin fukaranın cebinden çıkıyor onların söktüğü direk on binlere mal olduğunu düşün. On bin lira fakirin cebinden çıkıyor. Allah Allah “ selamlar aşkım, ruhum, bir tanem, canlar canı güzel yüzlü aşkım seni çok ama çok seviyoruz ve özlüyoruz. Nur yüzünden Rabbim bizi hiç ayırmasın Hocam. “Hocam” diyor  “Esila için uygun ilik bulundu. Ama bizden iliği alabilmek için, alabilmemiz için ilik bankası 1525 Euro istiyor” diyor. “Siz daha önce kanser hastalarından ücret alınmamalı demiştiniz. Rice etsek bu konuyla ilgili devletimiz söyleyebilir misiniz inşaAllah?” diyor. El kadar çocuk kanser olacak, muazzam masraflar yapıyorlar. Sürekli çocuğu hastaneye götürüyorlar getiriyorlar acayip zor bir şey. 1525 lira alınca devlet ihya mı olacak? Tayyip Hocam bu konuyu halletsin. Sağlık bakanımız halletsin, sağlık bakanımıza yarın gidip bizzat yüz yüze görüşsünler. Bu olmaz yani yakışık almaz ayıp olur bu. Bu olacak iş değil bu. Bu insanlar anacak geçinebiliyorlar, çocuklarına ayakkabı, elbise alabiliyorlar. Peki, parayı veremedi ne yapacak? Mahvolacak olmaz, hem sağlık bakanıyla konuşalım hem sağlık müdürüyle konuşalım. Tayyip Hocam’a da bir yazı gönderelim, aracıyla da haber gönderelim. Birileri anlatabilir. Bu çocuğa da diğerlerine ilik için para istenmesi olayı kalksın. Öyle şey olmaz, çok utanç verici bu. EBRU ALTAN: Yakışıklılığı cazibesi her gün daha da artan aşkımın bir tanemin sohbetine devam ediyoruz, inşaAllah. ADNAN OKTAR: Evet, dinliyorum. DİDEM ÜRER: Çıkan yazılarınızla ilgili bilgi okumak istiyorum Hocam. inşaAllah Pakistan’da İngilizce yayınlanan Daily Mail Gazetesi bir süredir makalelerinizi yayınlıyor. Gazete ana sayfasında Harun Yahya köşesi başlığıyla özel bir bölüm oluşturdu. Ve tüm makalelerinize buradan ulaşılabiliyor. “Dünya çapında tanınmış Türk yazar ve alim Sayın Harun Yahya makalelerine gösterdiğiniz yoğun ilgi nedeniyle bu köşeyi hazırladık” diye belirtmişler. Yine Pakistan’da İngilizce yayınlanan Daily Mail gazetesinde en son “İslam radikalizmi lanetler başlıklı” makaleniz yayınlandı. Radikalizmin dünya barışına ve güvenliğine karşı en tehlikeli tehdit olduğunu, İslam’ın her türlü şiddet eylemine ve saldırganlığı yasakladığını” belirtiyorsunuz. Malezya’nın en itibarlı İngilizce gazetesi olan New Straits Times’ta “kadın haklarıyla birlikte doğar” başlıklı yazınız yayınlandı. Yazınız da İslam dinin kadına verilen değer anlatılıyor. Yemen’de National Yemen adlı haftalık İngilizce gazetede düzenli makaleler yayınlanıyor Hocam. Yazılarınızın çok yoğun ilgi gördüğü tüm dünyada takip edildiği ve başkent Sana’da ki Türk Büyük Elçiliğinde memnuniyet meydana getirdiği yönünde teşekkür mesajı ilettiler. “En son nasıl bir Yemen?” başlıklı yazınızda iç çatışma ve ayrışma tehdidinin giderilmesi için dinin özgürlükleri ve demokrasi teminat altına alması, mezhep farklılıklarının ortadan kaldırılması e sosyal adaletin sağlanması gerektiğini anlatıyorsunuz. Times of Oman’da Şangay beşlisinin üye olmak “Türkiye’ye fayda yerine zarar getirir” başlıklı yazınızda, Türkiye’nin Şangay İşbirliği Örgütü ülkeleriyle yakınlaşmasındaki ana amacın anacak hala komünizmin tesiri altında olan Rusya ve Çin gibi ülkelerinde gerçek demokrasiye geçmelerine yardımcı olmak olacağını belirtiyorsunuz bu yazınızda. Pakistan’da ki Openil Mairks sitesinde de yazınız çıktı. Yazınız da “adeta bir kan dökme kuyusu haline gelen Irak’ta çözümün İslam Birliğiyle mümkün olacağını anlatıyorsunuz. Ve bölgede iç huzurun saplanması için Türkiye’nin sadece Irak’la değil bölgedeki diğer Müslüman ülkelerle de yakınlaşması gerektiğini belirtiyorsunuz.” ADNAN OKTAR: MaşaAllah, her yerde yazılarımız çıkması, her yerde kitaplarımızın dağıtılması, okunması Allah’ın bir lütfu. Cenab-ı Allah yaratıyor, insanları, olayları vesile kılıyor Cenab-ı Allah. Evet, dinliyorum. DİDEM ÜRER: Berkin Elvan’ın cenazesinde çıkan olaylarda Burak Can Karamanoğlu’nun vefat haberini duyan çok sayıda kişi ellerinde pankartlarla “dört yol uyuma şehidine sahip çık” sloganları atarak Berkin Elvan’ın oturduğu mahalleye gitmek istediler. Bölgede önlem alan çevik kuvvet ekipleri göstericilerin yolunu kesti ve Okmeydanı’na çıkışlarına izin vermedi Hocam. ADNAN OKTAR: Tabii şeytan deccaliyet, Mehdiyet’in merkezi olduğu için, Türkiye’ye kelimenin tam anlamıyla abanıyor. Elinden gelen her türlü oyunu yapıyor şu an deccal. Ama hiçbir netice alamaz. Her yoldan yoları kapanıyor deccaliyetin. “Deccal” diyor, “Medine’ye giremez” hadis. Yani şehir, büyük şehir, “İstanbul’a giremez.” İstediği kadar debelensin, istediği kadar oyun oynasın netice alamaz. Bizden en fazla şehit alır. Kuzularımızı şehit alır. Şehitlik de nimettir, güzelliktir, şereftir ve onurdur. Bu vatana, millete böyle zarar veremezler. Boşa uğraşıyorlar. Evet, dinliyorum. DİDEM ÜRER: Başbakanımız her gün mitinglerde “tek vatan” vurgusu yapıyor Hocam. Şunları söylüyor; “Kardeşlerim, bizi bölemeyecekler, parçalayamayacaklar. Bizi bölmek isteyenlere şunu söyleyin: “Türkiye; Kürt’üyle, Laz’ıyla, Çerkez’iyle, Abaza’sıyla, Roman’ıyla, aklınıza kim gelirse 1-Tek millet, 2-Tek bayrak, 3-Tek vatan, 780 bin metrekareyle tek vatan. Yani Güneydoğu’yu bırak, Marmara’yı al, Kuzey’i bırak Orta Anadolu’yu tut olmaz. 780 bin metrekarelik vatan toprağı modern dünya ne kazandıysa hepsini onlar da görecek. Dördüncüsü ise tek devlet. Yani devlet içinde devlet kabul etmeyiz” ifadelerini kullanıyor. ADNAN OKTAR: İyi yapıyor. Çok hayati bir konuyu tekrar tekrar vurgulamasında fayda var. Onu daha önce de söylemiştim. Tayyip Hocam’ın, bu konuları vurgulamasının iyilik getireceğini, güzellik getireceğini söylemiştim. O da titizlikle vurguluyor. Çünkü sürekli üzerindeki atılı şüphelerden birisi de bu; vatanı bölme iddiası. O da ısrarla “Böldürmeyeceğiz” diyor. Bu güzel, faydalı. Evet, dinliyorum. DİDEM ÜRER: Sayın Devlet Bahçeli, bugün yine kendi tabanına yönelik sakinlik ve itidal uyarısı yaptı Hocam. Şöyle söyledi: “Türkiye’yi sokaklara çekmek isteyenler, Türkiye’yi mahvetmek isteyenlerdir. Sokaklar kanlıdır. Bu durum dikkate alınmalıdır. Bu tahriklere kapılmamalıyız. Demokrasi içinde çözmeliyiz. Bu da seçimle olur. 30 Mart’ta alayımız sandığa” dedi. ADNAN OKTAR: Devlet Bahçeli o kadar akıllı bir insan ki, o kadar usturuplu ki, maşaAllah. Milliyetçi Hareket Partisi için büyük bir nimet. Ta çocukluğumuzda duyardık, “Devlet Bahçeli, Devlet Bahçeli” derlerdi. Tanımazdım ama ismini duyardım. Bayağı aklı başında, dem almış, devlet terbiyesi görmüş, aklı başındalığın da üstünde ferasetli, basiretli bir insan. Allah hayırlı, uzun, bereketli ömür versin Sayın Bahçeli’ye, maşaAllah. Çok güzel, üslubunu çok beğeniyorum. Doğu şivesi çok şeker bir şive, bayağı güzel. MaşaAllah. Allah şiveleri de bir renk olarak yaratmış. Mesela Laz şivesi, insan her seferinde içinde bir muhabbet oluşuyor. Laz şivesi bayağı hoş bir şive. Güneydoğu şivesi de öyle. Bizim Erkan çok iyi taklit yapıyor, bayağı güzel. MaşaAllah. Allah küfür için diyor ki; “Gerçekten onlar, bundan (Kur'an'dan) yana kuşku verici bir tereddüt içindedirler.” (Hud Suresi / 110) Ama tereddüt yani “olabilir de olmayabilir de” diyorlar. Halbuki iman etmiş olsa kaybı olmaz, kazancı olur. Ama diretiyor, boş yere diretiyor. Ve zarara uğruyor. “Halkı, ıslah eden kimseler iken,” yani eğer tebliğ yapılıyorsa bir ülkede, İslam, Kuran, Allah rızası için hakkıyla, hakkaniyetiyle anlatılıyorsa, halis ve samimi Müslümanlar varsa, “senin Rabbin o ülkeleri zulm ile helak edecek değildi.” (Hud Suresi / 117) “Helak etmem” diyor Allah. “Tebliğ yapılan, İslam’ın anlatıldığı, samimi Müslümanların olduğu bir ülkeyi helak etmem” diyor. Onun için, Türkiye’de Hz. Mehdi (a.s) olduğu için, hiçbir şekilde Türkiye’ye zeval gelmez. Büyük felaket gelmez. Toplu felaket gelmez. Ancak başarı ve zafer gelir. Bunun dışında bir şey gelmez. Evet dinliyorum. DİDEM ÜRER: Kardeşlerimiz Hocam, Almanya’dan geçtiğimiz haftalarda Mönchengladbach şehrinde doktorlara, avukatlara, mühendislere 100’e yakın sizin Almanca kitaplarınızdan hediye etmişler. 1 Mart Cumartesi günü İstanbul’dan kardeşlerimiz toplanıp ev sohbeti yapmışlar. Kuran’dan ayetler ve sizin kitaplarınızdan okumuşlar. 5 Mart Çarşamba günü de Yayla ve Bahçelievler’de 3100 adet A9 TV broşürü ve 90 adet kitaplarınızdan dağıtmışlar. İki kardeşimiz geçtiğimiz günlerde Üsküdar’da halka sizin kitaplarınızdan hediye etmişler. Bursa’da kardeşlerimiz 1 Mart Cumartesi günü kent meydanında 75 adet sizin kitaplarınız ve 2000 adet de broşür dağıtımı yapmışlar. ADNAN OKTAR: Canlarım benim nasıl güzeller, nasıl güzeller, nasıl şevkliler. Biraz yakından görebiliyor muyum bu sevimlileri ben? Aman Allah’ım nasıl güzeller bunlar böyle? MaşaAllah. Devam devam devam devam. Bu da mahallenin haytası. MaşaAllah, iyi Allah şevklerini arttırsın. Çok güzel. Diğer kardeşlerimin resimlerini de bir daha göreyim. Nur gibiler nur maşaAllah, çok çok güzel. Ufaklıklara dayanamayacağım. Şunları bir görebiliyor muyum? Yaklaştırsana. Bak bak güzelliğe bak şunların güzelliğine, nuruna bak maşaAllah. Bir ekip daha vardı, ona da gel. Bak bak bak, dünya tatlılarına bak sen. Dünya tatlılarına bak sen. Ne güzellik, ne şeker mesela ahir zamanda Cenab-ı Allah bu kuzuları böyle yaratmış, o kitaplarla o anda, o hal kaderlerinde. Mesela daha annelerinden doğmadan o belli. Kaderde o şekilde bir hizmete Allah onları yönlendiriyor, istihdam ediyor, maşaAllah. DİDEM ÜRER: Hocam bir de küçük kedicik vardı arada. Ona da bakabilir miyiz? ADNAN OKTAR: Bakayım. Bu bir yerden alıntı değil, değil mi? Dışarıda, sokakta bir kedi. Ben doğal kedi istiyorum. Tamam, bu da güzel ama sokakta yani sokak kedisi olacak. Onlar çok şeker oluyorlar. “Ekranda gördüğümüzde yüzümüzde güller açtıran ruhum Hocam, sizi ve kardeşlerimi çok seviyorum. Cennetten bahsederseniz sevinirim.” Sevgi Sönmez. Şerife Hanım; “Detaycılığına, inceliğine, derinliğine, derin imanına hayran olduğum aşkım Hocam” diyor. Cildi neler güzelleştirir? Sevgi, muhabbet, iman. MaşaAllah. Karo 555; Hz. Mehdi (a.s) ile ilgili hadislerin kaynağını soruyor. Kütüb-i Sitte’nin tamamı, Buhari, Müslim, Tırmizi, İbn-i Mace, Sünen-i Nesih, Sünen-i Davud ve ehl-i sünnet alimlerinin tamamı, Şii alimlerinin tamamı, Vahhabi alimlerinin tamamı. Serkan Karl; “Taş atmaya geldiği zaman, eyleme geldiği zaman günahsız ve masum olmuyorlar ama. Bundan bihaber misin?” Çocuk taş da atar, odun da atar. Çocuk yani. Mesela trenlere taş atıyorlar. Çocuk. Aklı başında bir insan yapar mı bunu? Çocuk. Mesela deli gibi ara sokaklara kaçıyorlar. Apartmanın üst katından milletin tepesine su döker. Çocuk bu. DİDEM ÜRER: Hocam mesela kamyonun arkasına tutunup gidiyorlar. Sürünmeyi hesap edemiyorlar. ADNAN OKTAR: Süper tehlikeli bir şey, ölümcül bir tehlike var. Çocuk aklı, kamyonun arkasına takılıyor, ikisi, üçü birden yapışıyorlar, kilometrelerce gidiyorlar. İnemiyorlar da. DİDEM ÜRER: İnemiyorlar evet, trafik tıkanana kadar. ADNAN OKTAR: Ancak öyle Allah bir imkan sağlıyor trafik tıkanıyor, hakikaten öyle durabiliyorlar. Bunlar komünizmden bahsedilmesinden ne kadar rahatsız oluyorlar, hayret. PKK, Cumhuriyet tarihini en büyük tehlikesi. Cumhuriyet tarihinde böyle bir komünist kalkışma olmadı. En büyük felaket; on binlerce şehit aldı bizden, katrilyonlarca lira zarar verdi, mahvetti Güneydoğu’yu PKK ve halen de büyük bir tehlike olarak heyyula gibi duruyor. “Nerede, komünizm tehlikesi mi var?” diyor. Üniversitelerin çoğunda komünistler nefes aldırmıyor insanlara. 12 Eylül öncesini unuttular. 12 Eylül’de Türkiye gitmişti adeta. Tabii. “Bir tanem, Allah aşığı olan canım; ben de sizin gibi derin imanlı olmayı istiyorum Allah’tan. Gelir gelmez hemen Allah’ı andınız. Gözlerimizden Allah’ın baktığını söylediniz.” Tabii, “Bütün gözleri Allah idrak eder” diyor, “Ama gözler Allah’ı idrak edemez” diyor Cenab-ı Allah. “Dün siz, Türkiye’de ve dünyada olayların daha da büyüyeceğini söylediniz. Hz. Mehdi (a.s)’a talebe olmaya niyet eden bizler ne yapalım? Nasıl davranalım bu olaylar sırasında? Allah, size sarılıp öpmeyi nasip etsin” diyor. MaşaAllah. “Fitne anında” diyor Peygamberimiz (s.a.v.), “Evinizden çıkmayın” diyor. “Fitneye en güzel cevap budur” diyor. Yani merak edip çıkmak, merak edip olayların içerisine girmek fitneyi körükler. Resulullah (s.a.v.)’in o konuda çok ısrarlı tavsiyeleri var. “Fitne anında evinizde oturun. Fitne anında ağzınızı tutun” diyor. Yani “Dedikodu yapmayın, haber yaymayın.” Mesela bir yerde bir yazı okuyor Facebook’ta veyahut Twitter’da hemen başkasına bildiriyor, panik içerisinde. “Ya böyleymiş” diyor. Belli ki aslı yok işte, oyun. Onun için Peygamberimiz (s.a.v.)’ın tavsiyesi, “Elinizi tutun, dilinizi tutun” diyor fitne anında. “Evinizden dışarıya çıkmayın.” Bak, “Elinizi tutun” yani millete saldırmayın, olay çıkartmayın. “Dilinizi tutun” yani fısıltı gazetesiyle fitne çıkartıp, dedikodu yapıp, kargaşa meydana getirecek, insanları huzursuzluğa sevk edecek, güvensizliğe sevk edecek veyahut onları kışkırtacak bir ortam meydana getirmeyin. Ve “Evinizden de çıkmayın” diyor. “Evleriniz karargahınız olsun” diyor. Ahir zamanda Resulullah (s.a.v.)’in fitne anındaki tavsiyesi budur. ADNAN OKTAR: Allah Allah, bak kaç tane Mars25, AyselSert34. Hepsi bu komünizmle ilgili konuşmalarımızdan tedirgin olmuşlar. “Komünizmin terörizmle alakası yok” diyor. “Aç oku” diyor, Mars25. Allahualem, bütün bunların sakatlığı, yani bilgi sakatlığı bilgi eksikliğinden oluyor. “Yarım hoca derler dinden eder, yarım doktor candan eder” derler ya. Yarı cahilde çok kötü oluyor. Bilgisi eksik olan. Yani yarım bilgisi olan. Bunlarda yarım bilgililer bak. Bir de bana tavsiye de bulunuyor. Ya kardeşim Marksist, komünist felsefenin ana hareket noktası vahşet ve dehşettir zaten. Terör ve şiddet olmadan komünizm olur mu? Her aşaması her yönü vahşet ve dehşettir komünizmin. Bilgi Diren Güneş “Herkese güzel davranıyorsun” diyor. Müslüman’ın vasfı bu. Devlet Bahçeli’yi övdüm ya ona, bir herhalde müteessir olmuş anladığım kadarıyla. Sözüm doğru mu değil mi. Ona bak sen. Sözüm doğru. Doğruysa tamamdır. Şimdi biz komünizmin şiddet yönünü anlatabiliyor muyuz? Video falan var mı bizde? DİDEM ÜRER: Evet, var Hocam. ADNAN OKTAR: Tamam gençlere gösterelim baksınlar. Bana bilgimin artmasını tavsiye ediyor. Önce ben bunların bir bilgisini arttırayım da. Sorun kökten hallolur o zaman, inşaAllah. VTR: DAMLA PAMİR: Ruhum, bebeğimle devam ediyoruz. ADNAN OKTAR: Komünizmin ne olduğunu gördünüz. Bana kitap okuma tavsiyesinde bir daha bulunacağını zannetmiyorum o kardeşimizin. Hayır, güzel bir tavsiye de yani önce bunları öğrenmesi lazım. Dinliyorum Didem Hocam buyurun. DİDEM ÜRER: Hocam kardeşlerimizin faaliyetleri var tekrar, inşaAllah.  Ankara’da 7-12 Mart tarihleri arasında Dikimevi metro çıkışı, Kızılay, Sıhhiye ve batı kentte çok sayıda kitap ve broşür dağıtmışlar. Avusturya’dan iki kardeşimiz Viyana’da Almanca kitap dağıtmış ve halka açık iki kütüphaneye de kitaplarınızdan bırakmışlar. Dün kardeşlerimiz bandırma’da esnafa ve MHP, Ap Parti, CHP parti başkanlıkları ile ilçe emniyet müdürlüğü ve kaymakamlığa sizin 80 adet kitabınızı hediye etmişler. Hollanda’dan bir kardeşimiz ve eşi evrime inanan Endonezyalı komşularına Yaratılış Atlası ve Hollandaca Kuran mucizesi DVD’si hediye etmişler. Daha sonra komşuları bilgi almak için evlerine geldiklerinde de sohbet edip sizin kitaplarınızdan evrimin geçersizliğini anlatmışlar. Onlarda artık evrime inanmadıklarını, bir yaratıcıya inandıklarını ifade etmişler, maşaAllah. Bu tatlı da çocukları. ADNAN OKTAR: Şimdi bu akşam akşam, ben bunu yerim, bu benim iyi ki elime geçmemiş bu. Şu parmaklara bak sen şunun. Yanaklar ısırmak için, maşaAllah. “Hayırlı yayınlar aslan Hocam. Sokakta çektiğimiz bir kedicik bu ama evden firar etmiş gibi tertemiz, maşaAllah” diyor Ünal Kara. Görebiliyor muyum? Tam burnu ısırmalık, çok şeker. “Twitter’da sizin Kurani telkinlerinizi paylaştığımızda etkisi çok güçlü ve sarsıcı oluyor” diyor maşaAllah.  “Türkiye, dünya ve herkes sizin sevgi, barış ve kardeşlik telkinlerinize muhtaç” diyor “bir tanemiz” diyor. MaşaAllah, bir hanım kardeşimiz öyle demiş. Evet, genellikle böyle sevgi sözcükleri. “Hocam sizi zevkle izliyoruz, maşaAllah. Yine çok yakışıklısınız her zamanki gibi. Sorum şu, sizce PKK’yı kim bitirebilir?” Yani İmam Muhammed Mehdi (a.s). Seyyidina İsa Mesih. Dünyadaki deccaliyeti ve PKK deccal hareketini bitirecek olan Hz. Mehdi (a.s)’dır, inşaAllah. Muhittin Müldüz. Aziz Vefa 0901; “konuşmalarınızı dinliyorum. Ehli vicdanların sesini seslendiriyorsunuz. Allah cümlemize hidayet eylesin” diyor evet. Mekabor; “bb’nin” Başbakan’ın “halifeliğe soyunduğu söyleniyor ve pes etkisinde olduğu söyleniyor, ne düşünüyorsunuz?” İran, İran’la Türkiye birleşirse, kardeş olursa zaten çok güzel. Ama İran komünist ruhu benimsedi. O beladan kurtulması lazım. Avrupa’ya dönük, Avrupa Birliği’ne girmek isteyen, modern, demokrat bir ülke olmuş olsa anında birleşiriz, anında. Herhalde düzelince birleşmeyi istiyordur, o da zaten bir Müslüman’ın istemesi gereken farz olan bir yönü. Tayyip Hocam öyle düşünüyorsa yıllardan beri tavsiye ettiğimiz bir şeyi düşünüyor demektir, doğru yolda, inşaAllah. “Halifeliğe soyundu” yani İslam aleminin birleşmesi için tabii teşvik ediyordur ama ben halife olayım dediğini ben görmedim. O tabii biraz gergin bir konu, onu hiçbir ülke kabul etmez. Mısır, Tayyip Hocam gelsin halife olsun demez. Pakistan demez, İran hiç demez. Öyle bir şey olmaz. Tayyip Hocam da bunun farkında ama İslam aleminin birleşmesini istiyor. Yani bir ön birleşme olsun, bir vahdet olsun demiştir. Yoksa ben halife olayım falan böyle bir üslubu olmadı. Haddini bilen bir insan, öyle bir mantıksızlığın içine girmez. Kuran’dan bir sayfa açalım. Zuhruf Suresi, 10. Şeytandan Allah’a sığınırım “ve doğru yolu bulursunuz diye dünyada size yollar var etti.” 2022 veriyor ebcedi. Bakın “doğru yolu bulursunuz diye size yollar var etti.” Mehdiyet’in yolu, Kuran’ın yolun yani inşaAllah, ona da işaret var. “Sen, kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Ancak Biz onu bir nur kıldık; onunla kullarımızdan dilediklerimizi hidayete erdiririz. Şüphesiz sen, doğru olan bir yola yöneltip iletiyorsun”. “Ben onları ve atalarını kendilerine hak ve açıklayan bir elçi bir Mehdi gelinceye kadar yararlandırdım” 2015 tarihini veriyor. Bak, “Ben onları ve atalarını kendilerine hak ve açıklayan” Bak hak doğru yolda ve “açıklayan” anlatan ve izah eden. “Bir elçi” bir muslih, bir Mehdi  “gelinceye kadar yararlandırdım” 2015. “Şüphesiz İsa Mesih kıyamet saati için bir ilimdir” diyor Cenab-ı Allah, Zuhruf Suresi, 61. “Öyleyse ondan yana hiçbir kuşkuya kapılmayın ve bana uyun, dosdoğru yol budur” 2026. Yani inşaAllah 2026 gibi demek ki, Hz. İsa Mesih (a.s)’ı göreceğiz. “Hükümet-cemaat anlaşmazlığında 10-12 kişilik bir hakem heyetiyle arayı bulmak lazım. İtidal, sevgiyle yaklaşınca tüm kalpler yumuşar”.  Sercan Sayılı. “Sıffin savaşında oluşturan hakemlerin İslam tarihini nasıl bir sonuca neden olduğunu da hatırlatayım.” Kardeşim sen o zaman her hakemin bela getireceğine inanıyorsun. Hakemler, hakimler, yüzlerce, binlerce, on binlerce olayda hayırlı sonuç meydana getirmişlerdir. Müslümanları barıştırmışlar, arayı bulmuşlar, kavgayı ve fitneyi önlemişlerdir. Binlerce, on binlerce vakanın içerisinde sen olumsuz olan bir tanesini almışsın, Müslümanların aleyhine bir delil olarak sunuyorsun.  On binlerce lehte delili niye sunmuyorsun? Peygamberimiz (s.a.v.) zamanında birçok hakem tayinleri oldu. Sahabe zamanında birçok hakem tayinleri oldu ve çok güzel neticeler alındı. Bereketli neticeler alındı ve Müslümanlar arası kavgalar sona erdi. Bu nasıl bir ruhtur? Nerede tam ters gördükleri bir şey varsa, on bin tane güzel varsa bir tane yanlış varsa gidip onu buluyorlar. Olmaz. AK Parti Zeytinburnu ilçe gençlik kolları başkanıymış kardeşimiz. Bu dediğimi düşünmesi lazım. Güzel, Allah ona yardımcı olsun.  “İyi ki varsınız, sizin sesinizi duyar duymaz TV’de gözü Eymen’in” diyor minik Eymen’in. Görebiliyor muyum ben bu ufaklığı? Yiyeceğim ben onu yiyeceğim, yiyeceğim o patileri, burnu, maşaAllah. Allah ömrünü uzun etsin. “Canım Hocam, Muhammet, Ahmet, Adnan Oktar Hocam harikasınız, maşaAllah. O nurlu ellerinizden öpüyorum. Sizi çok çok seviyorum. Rabbimiz ülkemizi her türlü sorundan kurtarsın. İnşaAllah, bizler bu ülke için canımızı veririz. Bu insanlar neden ölü gibi? Uyansınlar atık. Uyutan da Allah’tır, uyandıran da Allah’tır. Ashab-ı Kehf’i de Cenab-ı Allah uyuttu, sonra uyandırdı. Serhat Topçu, “Hocam çok karizmatiksiniz, formülü nedir?” MaşaAllah. “Sonra” diyor Cenab-ı Allah, “içlerinden bir takım fırkalar ihtilafa düştü” birbirleriyle uğraşmaya başladılar diyor Allah. Zuhruf Suresi 64-65. “Artık acı bir günün azabından vay o zulmetmiş olanlara.” Demek ki, Müslümanlar fırkalara ayrılıp ihtilafa düştüklerinde, Allah onu zulüm olarak görüyor. Müslümanlar ihtilaf değil, birleşme içinde olacaklar. Didem Hocam bugün bu kadar yeter, yarın görüşürüz, inşaAllah.  http://www.a9.com.tr/izle/183733/Adnan-Oktarin-Sohbet-programlari/Sayin-Adnan-Oktarin-A9-TVdeki-canli-sohbeti-(13-Mart-2014-2230) A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo