Hoşgeldiniz!

mühür gözlüm

Sevcan Orhan - Mühür Gözlüm (Canlı Performans) 03:23
Sevcan Orhan - Mühür Gözlüm (Canlı Performans) 1.135.293 izlenme - 1 yıl önce Şarkı Sözleri: Mühür gözlüm seni elden Sakınırım kıskanırım Uçan kuştan esen yelden (Yağan kardan esen yelden) Sakınırım kıskanırım (Sakınırım kıskanırım) Havadaki turnalardan Su içtiğin kurnalardan Giyindiğin urbalardan Sakınırım kıskanırım Beşikte yatan kuzundan Hem oğlundan hem kızından Ben seni senin gözünden Sakınırım kıskanırım Al'İzzet'i oncalardan Elindeki goncalardan Yerdeki karıncalardan Sakınırım kıskanırım
Mühür Gözlüm 03:27
Mühür Gözlüm 9.102 izlenme - 4 yıl önce Neşet Ertaş Mühür Gözlüm
Mühür Gözlüm 04:24
Mühür Gözlüm 3.067 izlenme - 4 yıl önce
Yıldız Tilbe - Mühür Gözlüm 03:46
Yıldız Tilbe - Mühür Gözlüm 40.341 izlenme - 5 yıl önce mühür gözlüm yildiz tilbe
Ayşen Birgör - Mühür Gözlüm 03:11
Ayşen Birgör - Mühür Gözlüm 1.845 izlenme - 4 ay önce Akşam Sefası Yozgat 7.8.2015
Tanju Okan - Mühür Gözlüm 05:42
Tanju Okan - Mühür Gözlüm 2.237 izlenme - 5 ay önce Tanju Okan - Mühür Gözlüm
Neşet Ertaş - Mühür Gözlüm 08:41
Neşet Ertaş - Mühür Gözlüm 624 izlenme - 3 ay önce Muzaffer Sarısözen'in tabiri ile bir zamanlar sadece ve sadece "Kırşehirli Mahalli Sanatçı" olarak bilinen Neşet Ertaş'ı binlerce, hatta milyonlarca saz çalıp türkü söyleyen diğerlerinden ayıran nedir? Onun sazının ve sesinin insanı büyüleyen sırrı nereden gelmektedir? Neredeyse yarım asra varan bir süreden beri gerçek anlamda gönül telimizi titreten, ruhumuzu ürperten bu esrarlı sesin, sazın ve yorumun arka planında neler ve kimler vardır? Sazı gümbür gümbür ses veren, adeta davula eslik edercesine sazının göğsünde pençesiyle sesler çıkaran, hep samimi ve kendi halinde yüreğinin acılarını ve kendi iç gurbetlerini seslendiren; hiç bir medyatik tutumu olmayan, kalabalıklardan ve şöhretten adeta köşe bucak kaçarak pek ortalıklarda görünmeyen; mezhep, parti ve etnik kimlik çağnsımlanna pirim vermeyen, sazından, sözünden ve sesinden gayri hiç bir şeyden medet ummayan bu "Garip" insanı tanımak kadar tanımlamak da gerçekten zor. Ayaklarının altındaki toprağın renginden, kokusundan haberdar olan, bastıkları yeri az çok tanıyan, yürekleri hep türkülerle birlikte atanlar için Neşet Ertaş, belki de tam bir "yaşayan efsane"; meçhul, uzak, esatiri ve sırlarla dolu... Neşet Ertaş'ın bir iki cümlede özetlenebilecek resmi biyografisi bize belki sadece ipuçları verebilir. Onun "1938 yılında Kırtıllar Köyü'nde Döne'den doğma Muharrem Ertaş'ın oğlu" olduğunu; Kırşehir, Yozgat ve Keskin'in çeşitli köylerinde geçen çocukluk ve ilk gençlik yıllarının ardından, 15 yaşında çıktığı gurbet hayatinin hala devam etmekte olduğunu bilmenin fazla bir anlamı olmayabilir. Neşet Ertaş'ı tanımak, asıl onun ruh ve gönül macerasım bilmeyi gerektirir ki burada hemen karşımıza, Neşet Ertaş'la en rafine üslubuna kavuşan Orta Anadolu Abdal Müziği geleneğinin gelmiş geçmiş en büyük ustalanndan olan babası Muharrem Ertas karşımıza çıkar. İşte Neşet Ertaş, babası Muharrem Usta ile adeta Anadolu'daki en olgun seviyesine erişen bu Türkmen/Abdal müzik birikiminin yeni bir yorumcusudur. Yoğun yöresel özellikleri ve baskın mahallilik unsurları ile donanmış bu müziği yöresinin dışına çıkarmış, ülke genelinde ve hatta yurt dışında bilinmesini ve tanınmasım sağlamıştır. 1960'lardan itibaren binlerce yıllık sazımız bağlama ile birlikte anılan; sadece geniş halk kesimlerinde değil, ciddi musiki çevreleninin ve gerçek türkü dostlarının da gündeminden hiç düşmeyen Neşet Ertaş'ı farklı bir bağlamda değerlendirmek gerekiyor- Çünkü o aslında bir anlamda tam bir yöre sanatçısı olmasına rağmen yaygın şöhreti ve söylediği türkülerin popülaritesi ile ülke genelinde tanınan biri olarak, hem babası Muharrem Ertaş'tan, hem de bu geleneğin diğer usta isimleri olan Hacı Taşan ve Çekiç Ali'den de ayrılır. Bir başka söyleyişle onun sanatı için, başta Muharrem Usta olmak üzere. Hacı Taşan, Çekiç Ali ve Abdal/Türkmen Müziği geleneğinin çeşitli yörelerde farklı tavır ve üsluplarda karşımıza çıkan diğer ustaları da dahil olmak üzere hepsinin üst seviyede bir sentezi ve esrarlı bir bileşkesi denilebilir. Neşet Ertaş'ın sanatı hayatı ile hayatı sanatı i1e o kadar içice ki, çalıp çığırdığı türkü ve bozlaklarında bütün bir hayat hikayesini bulmak mümkün olduğu gibi, hayatına yakından baktığımızda da o içli türkülerin, acılı bozlakların nelerden nasıl doğduğunun ipuçlarını elde ederiz hemen. Onun yokluk, yoksulluk ve acılarla dolu hayatım "Garip" mahlasıyla yazdığı koşma tarzında usta işi şiirlerle anlattığı ozan yönünü yıllarca kimse farketmedi bile. Babasından tevarüs ettiği geleneksel ve anonim türkülerin, bozlakların dışında, sözleri kendisine ait türküler, bozlaklar söylediğini de farkeden olmadı yıllarca. Sözü ve müziği ile, anonim türkülerdeki erişilmez sadeliği ve estetik seviyeyi yakalayan sayısız türkünün, bozlağın altına attığı mütevazı imzasını kimselere söylemedi bile. Neşet Ertaş o büyük yaratıcı yeteneği ile okuduğu her eseri yeni baştan öyle bir yorumlar, ona öyle bir ruh ve hava verir ki, adeta yeni bir beste ile karşı karşıya olduğunuzu dahi sanabilirsiniz. Bu durumu, yeteneği, kültürü ve birikimi oldukça sınırlı sığ ve sıradan sanatçıların yorum adına yaptıkları "dejenerasyon" ile karıştırmamak gerekir. Çünkü Neşet Ertaş kendisine ait olmayan bir türküyü bi1e öyle bir okur ve yorumlar ki, o türkü o şekliyle yıllar öncesine ait bir Neşet Ertaş türküsü gibidir artık. Olağanüstü denilebilecek yeteneği, geleneğe hakimiyeti, gelenekten kopmadan yeniye bağlılığı, yeni zamanların modern zevk ve eğilimlerini gözeten diri ve uyanık tecessüsü ile Neşet Ertaş, hep gündemde kalmış bir sanatçıdır. O, ismi bağlama ile özdeşmiş ve adeta bu dünyaya türkü söylemek için gelmiş gerçek bir türkü ustası... Türküyü bağlamaya, bağlamayı türküye bu kadar yakınlaştıran ve yaklaştıran, adeta birbirlerinin içinde -kendisi ile birlikte- eritip yok eden ikinci bir sanatçı bulmak öyle sanıldığı kadar kolay olmasa gerek. Neşet Ertaş'ın sanatı; müziğin özünü, ruhunu kavrayan birinin, hiç bir yapmacıklığa tevessül etmeden, olduğu gibi kendini, kendi özünü ve hissettiklerini saza, söze dökmesidir.
Nuray Hafiftaş - Mühür Gözlüm 04:42
Nuray Hafiftaş - Mühür Gözlüm 3.920 izlenme - 1 yıl önce Nuray Hafiftaş - Mühür Gözlüm
Funda Arar - Mühür Gözlüm 05:11
Funda Arar - Mühür Gözlüm 5.505 izlenme - 2 yıl önce Funda Arar-Mühür Gözlüm Yükleyen-Mustafa Özdemir ŞARKI SÖZLERİ Mühür gözlüm seni elden Sakınırım kıskanırım Uçan kuştan esen yelden (Yağan kardan esen yelden) Sakınırım kıskanırım (Sakınırım kıskanırım) Havadaki turnalardan Su içtiğin kurnalardan Giyindiğin urbalardan Sakınırım kıskanırım Beşikte yatan kuzundan Hem oğlundan hem kızından Ben seni senin gözünden Sakınırım kıskanırım Alİzzeti oncalardan Elindeki goncalardan Yerdeki karıncalardan Sakınırım kıskanırım
Yıldız Tilbe - Mühür Gözlüm 03:47
Yıldız Tilbe - Mühür Gözlüm 7.384 izlenme - 3 yıl önce Yıldız Tilbe - Mühür Gözlüm
Yıldız Tilbe - Mühür Gözlüm 03:46
Yıldız Tilbe - Mühür Gözlüm 4.492 izlenme - 2 yıl önce Dillere Destan - Yıldız Tilbe (1995) TEMPA TÜM ELEKTRİKLİ Mühür gözlüm seni elden Mühür gözlüm seni elden Sakınırım kıskanırım Uçan kuştan, esen yelden Sakınırım kıskanırım Uçan kuştan, esen yelden Sakınırım kıskanırım Havadaki turnalardan Havadaki turnalardan Su içtiğin kurnalardan Yerdeki karıncalardan Sakınırım kıskanırım Yerdeki karıncalardan Sakınırım kıskanırım...
Yıldız Tilbe - Mühür Gözlüm 03:45
Yıldız Tilbe - Mühür Gözlüm 6.855 izlenme - 4 yıl önce
Neşet Ertaş - Mühür Gözlüm 01:24
Neşet Ertaş - Mühür Gözlüm 1.918 izlenme - 1 yıl önce Hazırlayan:Erhan Duzturk - Mühür Gözlüm / Şarkı Sözleri: Mühür gözlüm seni elden Sakınırım kıskanırım Uçan kuştan esen yelden (Yağan kardan esen yelden) Sakınırım kıskanırım (Sakınırım kıskanırım) Havadaki turnalardan Su içtiğin kurnalardan Giyindiğin urbalardan Sakınırım kıskanırım Beşikte yatan kuzundan Hem oğlundan hem kızından Ben seni senin gözünden Sakınırım kıskanırım Al'İzzet'i oncalardan Elindeki goncalardan Yerdeki karıncalardan Sakınırım kıskanırım
Neşet Ertaş - Mühür Gözlüm 08:44
Neşet Ertaş - Mühür Gözlüm 6.016 izlenme - 4 yıl önce
Yıldız Tilbe - Mühür Gözlüm 03:41
Yıldız Tilbe - Mühür Gözlüm 371 izlenme - 3 ay önce Mühür gözlüm seni elden Mühür gözlüm seni elden Sakınırım kıskanırım Uçan kuştan, esen yelden Sakınırım kıskanırım Uçan kuştan, esen yelden Sakınırım kıskanırım Havadaki turnalardan Havadaki turnalardan Su içtiğin kurnalardan Yerdeki karıncalardan Sakınırım kıskanırım Yerdeki karıncalardan Sakınırım kıskanırım...
Yıldız Tilbe - Mühür Gözlüm 03:46
Yıldız Tilbe - Mühür Gözlüm 716 izlenme - 8 ay önce Çıkış Tarihi: 1995 Şarkı Sözleri: Mühür gözlüm seni elden Mühür gözlüm seni elden Sakınırım kıskanırım Uçan kuştan, esen yelden Sakınırım kıskanırım Uçan kuştan, esen yelden Sakınırım kıskanırım Havadaki turnalardan Havadaki turnalardan Su içtiğin kurnalardan Yerdeki karıncalardan Sakınırım kıskanırım Yerdeki karıncalardan Sakınırım kıskanırım...
Neşet Ertaş - Mühür Gözlüm 08:47
Neşet Ertaş - Mühür Gözlüm 882 izlenme - 1 yıl önce Neşet Ertaş - Mühür Gözlüm Şarkı Sözleri (lyrics): Mühür gözlüm seni elden Sakınırım kıskanırım Uçan kuştan esen yelden (Yağan kardan esen yelden) Sakınırım kıskanırım (Sakınırım kıskanırım) Havadaki turnalardan Su içtiğin kurnalardan Giyindiğin urbalardan Sakınırım kıskanırım Beşikte yatan kuzundan Hem oğlundan hem kızından Ben seni senin gözünden Sakınırım kıskanırım Al'İzzet'i oncalardan Elindeki goncalardan Yerdeki karıncalardan Sakınırım kıskanırım
Ruhi Su - Mühür Gözlüm 03:14
Ruhi Su - Mühür Gözlüm 176 izlenme - 3 ay önce Uzun uğraşlar ve yıllar sonucu arşivime kattığım Ruhi Su türkülerini buradan tek tek paylaşırdım ama o kadar çok var ki ( 11 GB ) arada tek tük ve hoşuma gidenleri siz değerli alkışlarlayaşayanlarla paylaşacağım. Unutulmaya yüz tutmuş son Ozanımızı hatırlayalım.
Neşet Ertaş - Mühür Gözlüm 08:44
Neşet Ertaş - Mühür Gözlüm 695 izlenme - 1 yıl önce Bana öldü demeyin yoruldu gitti deyin demiş büyük usta Neşet Ertaş Mühür Gözlüm Mühür Gözlüm Şarkı Sözleri Mühür gözlüm seni elden Sakınırım kıskanırım Uçan kuştan esen yelden (Yağan kardan esen yelden) Sakınırım kıskanırım Havadaki turnalardan Su içtiğin kurnalardan Giyindiğin urbalardan Sakınırım kıskanırım Beşikte yatan kuzundan Hem oğlundan hem kızından Ben seni senin gözünden Sakınırım kıskanırım Al'İzzet'i oncalardan Elindeki goncalardan Yerdeki karıncalardan Sakınırım kıskanırım
Yavuz Bingöl - Mühür Gözlüm 03:08
Yavuz Bingöl - Mühür Gözlüm 710 izlenme - 1 yıl önce Albüm Adı: Sen Türkülerini Söyle Çıkış Tarihi: 11.09.1995 Türk Halk Müziği Şarkı Sözleri: MÜHÜR GÖZLÜM SENİ ELDEN MÜHÜR GÖZLÜM SENİ ELDEN SAKINIRIM KISKANIRIM UÇAN KUŞTAN ESEN YELDEN SAKINIRIM KISKANIRIM UÇAN KUŞTAN ESEN YELDEN SAKINIRIM KISKANIRIM HAVADAKİ TURNALARDAN HAVADAKİ TURNALARDAN SU İÇTİĞİN KURNALARDAN YERDEKİ KARINCALARDAN SAKINIRIM KISKANIRIM YERDEKİ KARINCALARDAN SAKINIRIM KISKANIRIM YERDEKİ KARINCALARDAN SAKINIRIM KISKANIRIM
Yıldız Tezcan - Mühür Gözlüm 03:51
Yıldız Tezcan - Mühür Gözlüm 485 izlenme - 8 ay önce Albüm: Yıldız Tezcan-Mühür Gözlüm (ODEON MÜZİK YAPIMCILIK-1967) Çıkış Tarihi: 1967
Yıldız Tilbe - Mühür Gözlüm 03:46
Yıldız Tilbe - Mühür Gözlüm 1.181 izlenme - 2 yıl önce Dillere Destan - Yıldız Tilbe (1995) TEMPA TÜM ELEKTRİKLİ
Nuray Hafiftaş - Mühür Gözlüm 03:58
Nuray Hafiftaş - Mühür Gözlüm 943 izlenme - 1 yıl önce Nuray Hafiftaş - Mühür Gözlüm
Zeki Müren - Mühür Gözlüm 03:00
Zeki Müren - Mühür Gözlüm 524 izlenme - 1 yıl önce Albüm Adı: Dünden Bugüne 10 Çıkış Tarihi: 02.12.1998 Etnik Şarkı Sözleri: Mühür gözlüm seni elden Sakınırım kıskanırım Uçan kuştan esen yelden (Yağan kardan esen yelden) Sakınırım kıskanırım (Sakınırım kıskanırım) Havadaki turnalardan Su içtiğin kurnalardan Giyindiğin urbalardan Sakınırım kıskanırım Beşikte yatan kuzundan Hem oğlundan hem kızından Ben seni senin gözünden Sakınırım kıskanırım Al'İzzet'i oncalardan Elindeki goncalardan Yerdeki karıncalardan Sakınırım kıskanırım
Ruhi Su - Mühür Gözlüm 03:14
Ruhi Su - Mühür Gözlüm 338 izlenme - 1 yıl önce Albüm Adı: Ankara'nın Taşına Bak Çıkış Tarihi: 01.03.1993 Türk Halk Müziği Şarkı Sözleri: Mühür gözlüm seni elden Sakınırım, kıskanırım Uçan kuştan, esen yelden Sakınırım, kıskanırım. Havadaki turnalardan Su içtiğin kurnalardan Giyindiğin urbalardan Sakınırım, kıskanırım. Beşikte yatan kuzudan, Hem oğlundan, hem kızından, Ben seni senin gözünden Sakınırım, kıskanırım. Ali İzzet'i ancalardan Elindeki goncalardan Yerdeki karıncalardan Sakınırım, kıskanırım.
Müslüm Gürses - Mühür Gözlüm 03:04
Müslüm Gürses - Mühür Gözlüm 436 izlenme - 1 yıl önce Albüm Adı: Yalan Dünya Çıkış Tarihi: 07.10.2010 Diğer Şarkı Sözleri: Mühür gözlüm seni elden Mühür gözlüm seni elden Sakınırım gıskanırım Yağan gardan esen yelden Sakınırım gıskanırım Yağan gardan esen yelden Yağan gardan esen yelden Sakınırım gıskanırım ey Havadaki durnalardan Havadaki durnalardan Su içtiğin gurnalardan Yerdeki garıncalardan Sakınırım gıskanırım ey Giyindiğin urbalardan Giyindiğin urbalardan Sakınırım kıskanırım ey
Yıldız Tilbe - Mühür Gözlüm 03:46
Yıldız Tilbe - Mühür Gözlüm 198 izlenme - 6 ay önce Yıldız Tilbe - Mühür Gözlüm Şarkı Sözleri: Mühür gözlüm seni elden Mühür gözlüm seni elden Sakınırım kıskanırım Uçan kuştan, esen yelden Sakınırım kıskanırım Uçan kuştan, esen yelden Sakınırım kıskanırım Havadaki turnalardan Havadaki turnalardan Su içtiğin kurnalardan Yerdeki karıncalardan Sakınırım kıskanırım Yerdeki karıncalardan Sakınırım kıskanırım...
Müslüm Gürses - Mühür Gözlüm 03:04
Müslüm Gürses - Mühür Gözlüm 775 izlenme - 2 yıl önce Müslüm Gürses - Mühür Gözlüm
Neşet Abalıoğlu - Mühür Gözlüm 04:25
Neşet Abalıoğlu - Mühür Gözlüm 85 izlenme - 3 ay önce Mühür Gözlüm Seni Elden Sakınırım Kıskanırım Uçan Kuştan Esen Yelden Sakınırım Kıskanırım Kaviminden Akrabandan Kardeşinden Öz Babandan Seni Doğuran Anandan Sakınırım Kıskanırım Havadaki Turnalardan Su İçtiğim Kurnalardan Giyindiğim Urbalardan Sakınırım Kıskanırım Beşikte Yatan Kuzundan Hem Oğlundan Hem Kuzundan Ben Seni Senin Gözünden Sakınırım Kıskanırım Al'İzzet'im Yoncalardan Dokunduğun GoncalardanYerdeki Karıncalardan Sakınırım Kıskanırım
Mustafa Yavuz - Mühür Gözlüm 03:23
Mustafa Yavuz - Mühür Gözlüm 1.364 izlenme - 4 yıl önce