6.099

Ben Yürürüm Yane Yane Enstrümantal Müzik Segah İlahi Video Karaoke Enstrumantal Piyano Yunus Emre

Yüklenme Tarihi: 01 Kasım 2013 - 12:57

Güneş Yakartepe " Ben Yürürüm Yane Yane Yunus Emre " Eserini Senfoni Çok Ses Piyano Eşlik Notasını yazdı ve Senfoni formunda Dijital Piyano Stand-Duvar Piyano ile icra etti ve Vokalist: OYA YILDIZ ona vokal yaptı.
Ben yürürüm yane yane(ilahi ve şiir)

Ben yürürem yane yane
Aşk boyadı beni kane
Ne akilem ne divane
Gel gör beni aşk neyledi

Gel gör beni beni aşk neyledi
Derde giriftar eyledi
Gel gör beni beni aşk neyledi
Gel gör beni aşk neyledi

Gâh eserim yeller gibi
Gâh tozarım yollar gibi
Gâh coşarım seller gibi
Gel gör beni aşk neyledi

Gel gör beni beni aşk neyledi
Derde giriftar eyledi
Gel gör beni beni aşk neyledi
Gel gör beni aşk neyledi

Ben yunusu bi'çareyim
Dost elinden avareyim
Baştan ayağa yareyim
Gel gör beni aşk neyledi

Gel gör beni beni aşk neyledi
Derde giriftar eyledi
Gel gör beni beni aşk neyledi
Gel gör beni aşk neyledi
YUNUS EMRE ŞİİRLERİ'ndeki kargaşayı önlemek için her şiirin birinci mısrası şiir başlığı olarak düzenlenmiştir. Şiirler başlıklarına göre alfabetik olarak sıralanmıştır. Okumak istediğiniz şiiri;
YUNUS EMRE ŞİİRLERİ LİSTESİ'indeki şiir başlıklarına tıklayarak seçebilirsiniz
YUNUS EMRE SÖZLERİ

İyi sözün aslın bilen derdi bu söz nerden gelir
Söz aslını anlamayan sanır bu söz benden gelir Zehirle pişmiş aşı, kim yemeye gelir.

Seni sigaya çeken bir molla kasım gelir.

Çok mal haramsız, çok söz yalansız olmaz.

Bütün âlemi bir şahsiyette toplamak, Cenab-ı Hakka zor gelmez..

Kasdım budur şehre varam Feryâd u figan koparam!

Ne elif okudum ne cim, varlığındadır kelecim

Gönül kitabından okur, eline kalem almadı.
Bundan dahı virdün bize, ol huriyi çüft ü halâl

Andan dahi geçti arzum, azmüm sana kaçmağ-i çün.

Mevlânâ Hüdâvendigâr bize nazar kılalı

Anun görklü nazarı gönlümüz aynasıdır.
YUNUS EMRE MÜZESİ

Eskişehir İli Mihalıççık ilçesi Yunus Emre(eski Sarıköy) köyündeki müze;
Kültür Bakanlığı'nca Yunus Emre Türbesinin mimarisine uygun olarak 13 yy. mimarisi tarzında yapılmış ve 1974 yılında ziyarete açılmıştır.
Müzenin bir bölümünde, Yunus Emre Zaviyesine ait 4 berat, 7 muhasebe koçanı, birinci ve ikinci mezarlarından nakli sırasında çekilmiş fotoğraflar ile Yunus Emre'yi tanıtıcı kitaplar sergilenmektedir.
Diğer bölümlerde ise bölgenin etnografik malzemeleri ile Selçuklu dönemi taş süslemeciliğinin en güzel örneklerini veren mimari parçalar sergilenmektedir
YUNUS EMRE TÜRBESİ

Yunus Emre'nin mezarı olduğu iddia edilen pek çok mezar ve türbe vardır.u

Bunlar; Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Sarıköy;
Karaman'da Yunus Emre Camii avlusu;
Bursa; Aksaray ile Kırşehir arası;
Ünye; Kula ile Salihli arasında Emre Sultan köyü;
Erzurum, Duzcu köyü;
Isparta'nın Gönen ilçesi;
Afyon'un Sandıklı ilçesi;
Sivas yakınında bir yol üstü.
Ayrıca Tokat'ın Niksar ilçesinde de bulunmaktadır.

Ayrıca, mutasavvıf Niyazi Mısri de Yunus Emre'nin mezarının (veya makamının) Limni Adası'nda bulunduğunu ifade etmiştir.
Bunlar arasında bilim adamlarınca tartışma, Karaman ve Eskişehir'deki türbeler üzerine yoğunlaşmışsa da, Hacı Bektaş-ı Veli ile ilgili menkıbe düşünüldüğünde Aksaray - Kırşehir arasındaki türbenin asıl Yunus Emre türbesi olduğu düşünülebilir.
unus EMRE, İslam tarihinin en büyük bilgelerinden olup yaşadığı ve yaşattığı inanç sistemi; Kuran'ın özüne ulaşarak, Tek olan gerçeğin (Allah) sırlarını keşfetme ilmi olan tasavvuf ve Vahdet-i Vücud tur.
Bu inanç sisteminde tek varlık Allah'dır. Allah bütün bilinen ve bilinmeyen alemleri kapsamıştır, tektir, önsüz sonsuzdur, yaratıcıdır. Eşi, benzeri ve zıddı yoktur.Bilinen ve bilinmeyen tüm evren ve alemler onun zatından sıfatlarına tecellisidir.Alemlerdeki tüm oluşlar ise onun isimlerinin tecellisidir. Her bir hareket,iş,oluş(fiil) onun güzel isimlerinden birinin belirişidir.

Hak cihana doludur, kimseler Hakkı bilmez
***
Baştan ayağa değin, Haktır ki seni tutmuş
Haktan ayrı ne vardır, Kalma guman içinde

Dolayısıyla evrende var saydığımız tüm varlıklar onun varlığının değişik suretlerde tecellileri olup kendi başlarına varlıkları yoktur. Bu çokluğu, ayrı ayrı varlıklar var zannetmenin sebebi ise beş duyudur. Beş duyunun tabiatında olan eksik, kısıtlı algılama kapasitesi, bizi yanıltır ve çoklukta yaşadığımızı var sandırır. Ayrı ayrıymış gibi algılanan bu nesnelerin, ve her şeyin kaynağı Allah'ın esmasının (isimlerinin) manalarıdır. Manaların yoğunlaşmasıyla bu Güneş Yakartepe " Ben Yürürüm Yane Yane " Yunus Emre Eserini Senfoni Çok Ses Piyano Eşlik Notasını yazdı ve Senfoni formunda Akustik Stand-Duvar Piyano ile icra etti,
Ben yürürüm yane yane (ilahi ve şiir)

Ben yürürem yane yane
Aşk boyadı beni kane
Ne akilem ne divane
Gel gör beni aşk neyledi

Gel gör beni beni aşk neyledi
Derde giriftar eyledi
Gel gör beni beni aşk neyledi
Gel gör beni aşk neyledi

Gâh eserim yeller gibi
Gâh tozarım yollar gibi
Gâh coşarım seller gibi
Gel gör beni aşk neyledi

Gel gör beni beni aşk neyledi
Derde giriftar eyledi
Gel gör beni beni aşk neyledi
Gel gör beni aşk neyledi

Ben yunusu bi'çareyim
Dost elinden avareyim
Baştan ayağa yareyim
Gel gör beni aşk neyledi

Gel gör beni beni aşk neyledi
Derde giriftar eyledi
Gel gör beni beni aşk neyledi
Gel gör beni aşk neyledi
YUNUS EMRE ŞİİRLERİ'ndeki kargaşayı önlemek için her şiirin birinci mısrası şiir başlığı olarak düzenlenmiştir. Şiirler başlıklarına göre alfabetik olarak sıralanmıştır. Okumak istediğiniz şiiri;
YUNUS EMRE ŞİİRLERİ LİSTESİ'indeki şiir başlıklarına tıklayarak seçebilirsiniz
DOST YÜZÜNE BAKMAYA
DOST YÜZÜNÜ GÖRECEĞİZ
DOSTTAN HABER GELDİ BANA
DOSTTAN HABER GELDİ YİNE
DOSTTAN HABER KİM GETİRİR?
DOSTTAN HABER SORAR İSEN
DÜN GİDER GÜNDÜZ GELİR
DÜNYANIN MEKRİNE
DÜNYAYA GELEN KİŞİLER
DÜŞT'ÖNÜME HUBBÜL VATAN
ECEL OKU ERDİ CANA
EĞER AŞKI SEVERSEN -1-
EĞER AŞKI SEVERSEN -2-
EĞER GERÇEK AŞIK İSEN
EĞRİLİĞİN KOYASIN
ERENLER BİR DENİZDİR
ERENLERE MUHİP İKEN
ERENLERİN GÖNLÜNDE
ERENLERİN HİMMETİNİ BEN SANA YOLDAŞ EYLEYEM
ESKİ TÜRKÇE- YENİ TÜRKÇE SÖZLÜK
EVVEL BAHAR OLMAYINCA
EVVEL BENİM AHİR BENİM
EVVEL BİZE VACİP BUDUR
EVVEL KADİM ÖNDEN SONA
EY AŞIKLAR
EY AŞK DELİSİ OLAN
EY AŞK ERİ AÇ GÖZÜNÜ
EY BANA DERVİŞ DİYEN
EY BANA İYİ DİYEN -1-
EY BANA İYİ DİYEN -2-
EY BANA İYİ DİYEN -3-
EY BENİ AYIPLAYAN
EY BENİ DERVİŞ BİLEN
EY BENİM İLE YÂR OLAN
EY CANIMA CANANIM
EY COK KİTAPLAR OKUYAN
EY DERVİŞLER EY KARDAŞLAR
EY DOST AŞKIN DENİZİNE
EY DOST BUNCA KIYL Ü KAL
EY DOST SENİ SEVELDEN
EY DOST SENİ SEVERİM
EY DOST SENİN AŞKIN ODU
EY DÜN Ü GÜN HAK İSTEYEN
EY DÜNYAYI SEVEN KİŞİ
EY GÖNLÜMÜN EĞLENCESİ
EY GÖNÜL BİZE KEREM KIL
EY KOPUZ
EY PADİŞAH, EY PADİŞAH
EY PADİŞAHI LEM YEZEL
EY SÖZLERİN ASLIN BİLEN
EY YA GÖNÜL AÇGIL GÖZÜN
EY YARENLER AYDAMAZAM
EY YARENLER EY KARDAŞLAR -1-
EY YARENLER EY KARDAŞLAR -2-
EY YARENLER EY KARDAŞLAR -3-
EY YARENLER EY KARDAŞLAR -4-
EY YARENLER KİM İŞİTTİ
EY YARENLER SÖYLEN BANA
EY YARENLER TINMAN BANA
EYYUB'UM BEN
EZELİDEN VAR İDİ
GAYRIDIR HER MİLLETTEN
GELDİ GEÇTİ ÖMRÜM BENİM
GELDİK İDİ DÜNYAYA
GELİN BİR NAZAR EYLEN
GELİN BU FAKTAN GEÇELİM
GELİN EY KARDEŞLER GELİN
GELİN SORALIM CANLARA
GER RAZIMI SÖYLER İSEM
GER ULUYA VARDIN İSE
GEREKMEZ DÜNYAYI BİZE
GİDER İDİM BEN YOL SIRA
GİDERİM
GİDERİM BEN YOL SIRA
GİRDİM AŞKIN DENİZİNE
GİTTİ BU KIŞ ZULMETİ
GÖKTE PEYGAMBER İLE
GÖNLÜM DÜŞTÜ BU SEVDAYA
GÖNLÜMÜ MEKÂN EYLEDİ
GÖNÜL HAYRAN OLUPTUR AŞK ELİNDEN
GÖNÜL KANDA DOLANA
GÖNÜL NİCE DOLANA
GÖNÜL USANMADIN SEN BU SEFERDEN
GÖRENİN HALİ DÖNER
GÖZÜM SENİ GÖRMEK İÇİN
HABER EYLEN AŞIKLARA
HAK BİR GEVHER YARATTI
HAK BİR GÖNÜL VERDİ BANA
HAK CİHANA DOLUDUR
HAK İLE PAZARIM
HAK MÜYESSER ETSE
HAK NURU ÂŞIKLARA
HAK YARATTI ÂLEMİ
HAK ÇALABIM
HAK'TAN BANA NAZAR OLDU
HAK'TAN GELEN ŞERBETİ
HAKIYKATİN MANİSİN
HANİ BANA SABR-U KARAR
HELAL KILDI MAŞUKA AŞIK KENDİ KANINI
HER KAÇAN ANARSAM SENİ
HER KİME Kİ DERVİŞLİK BAĞIŞLANA
HER NEREYE DÖNER İSEM
HEY BENİM ÖMRÜM KUŞU
HEY YARENLER GELİN GÖRÜN
HİÇ BİLMEZEM KEŞİK KİMİN
HİÇBİR KİŞİ BİLMEZ BİZİ
HOCAM SENİN HİKMETİNE
HOR BAKMA SEN TOPRAĞA
HOŞTUR EĞER YÜRÜR İSEM
İBRET ALMAZ MISIN SEN ÖLÜLERDEN?
İÇİMDE BİR DERT OLDU
İÇİN DIŞIN MUNDAR İKEN
İKİ CİHAN ZİNDAN İSE
İLİM İLİM BİLMEKTİR
İLK ADIM YUNUS İDİ
İLMİNDE GARK OLALI
KARACAOĞLAN ŞİİRLERİ
PİR SULTAN ABDAL ŞİİRLERİ
RADYO DELİSİ
ZEKİ ÇALAR ŞİİRLERİ
ZEKİCE FIKRALAR
YENİ HECECİLER HOŞGELDİNİZ
ŞİRLERDE GEÇEN SÖZCÜKLER VE ANLAMLARI
YUNUS EMRE ŞİİRLERİ LİSTESİ
İLÂHİ BİR AŞK VER BANA
İSMİ SÜBHAN VİRDİN Mİ VAR?
İSRAFİL SURU VURULA
İSTEDİĞİMİ BULDUM EŞKERE CAN İÇİNDE
İSTER İDİM ALLAH'I
İSTEYELİM İŞ ISSINI
İŞBU VÜCUDUM ŞEHRİNE
İŞİT SÖZÜMÜ EY GAFİL
İŞİTİN EY ULULAR
İŞİTİN EY ULU KİŞİ
İŞİTİN EY YARENLER -1-
İŞİT EY YAREN -2-
Ben Yürürüm Yane Yane Enstrümantal Müzik Segah İlahi Video Karaoke Enstrumantal Piyano Yunus Emre Ilahiler

Enstrümantal müzik,piyano resital,piano solo, Senfoni ilahi,Konser,Fon Müziği,Türkü,şarkı,Karaoke,Moledi,Melodik,Kitap,ezgi ,sözsüz,çalgısal,eser,harika,güzel,dinleti,Orjinal,Video,Klibi,İlahi,Enstrüman

b056e Ben Yürürüm Yane Yane Piano Yunus Emre Segah İlahi Video Karaoke Enstrumantald Piyano Ilahileri

Etiketler: enstrümantal müzik, piyano resital, Piano solo, Senfoni ilahi, Konser, fon müziği, Türkü, sarkı, karaoke, Moledi, melodik, kitap, Ezgi, sözsüz, çalgısal, Eser, harika, guzel, dinleti, orjınal, vıdeo, mevlana, kültür, sanat, DE

DAHA FAZLA GÖSTER