Hoşgeldiniz!

abdussamed

Abdulbasit Abdussamed Kuran Dinle 11:32
Abdulbasit Abdussamed Kuran Dinle 302.266 izlenme - 2 yıl önce Abdulbasit Abdussamed Kuran Dinle,http://www.e-cehennem.com/, abdulbasit abdussamed,kuran dinle,kuran ziyafeti,kuran i kerim,islami videolar,
Abdulbasit Abdussamed - Kıyamet Suresi 07:48
Abdulbasit Abdussamed - Kıyamet Suresi 56.905 izlenme - 3 yıl önce Dinlemenizi Tavsiye Ederim
Abdussamed - Bakara Suresi (Amenerrasulu) 06:26
Abdussamed - Bakara Suresi (Amenerrasulu) 81.613 izlenme - 3 yıl önce Abdussamed Amenerrasulu Bakara Amenerresul Amenerrasul Aşrı Şerifi
ABDUSSAMED Kuran Ziyafeti 09:28
ABDUSSAMED Kuran Ziyafeti 100.624 izlenme - 2 yıl önce ABDUSSAMED , ABDUSSAMED Kuran Ziyafeti,
Dünyanın En Guzel Kuran Okuyan Sesi 10:26
Dünyanın En Guzel Kuran Okuyan Sesi 73.925 izlenme - 3 yıl önce Dünyanın En Guzel Kuran Okuyan Sesi
Abdulbasit Abdussamed - Yasin Suresi 07:55
Abdulbasit Abdussamed - Yasin Suresi 46.581 izlenme - 2 yıl önce Abdulbasit Abdussamed - Yasin Suresi,http://www.e-cehennem.com/
Abdulbasit Abdussamed Kuran Dinle 14:00
Abdulbasit Abdussamed Kuran Dinle 61.478 izlenme - 2 yıl önce Abdulbasit Abdussamed Kuran Dinle
abdussamed 05:37
abdussamed 22.613 izlenme - 4 yıl önce
Ayetel Kursi Abdulbasit Abdussamed 02:15
Ayetel Kursi Abdulbasit Abdussamed 42.274 izlenme - 2 yıl önce Ayetel Kursi Abdulbasit Abdussamed
Haşr Suresi 03:42
Haşr Suresi 21.572 izlenme - 2 yıl önce Haşr Suresi,Abdulbasit Abdussamed,
Metin Demirtas. Arap Ağzı, Mısır Şivesi Âmenerrasûlu. Kayseri Mithatpaşa Merkez Camii. 29/7-2016 02:51
Metin Demirtas. Arap Ağzı, Mısır Şivesi Âmenerrasûlu. Kayseri Mithatpaşa Merkez Camii. 29/7-2016 131 izlenme - 2 gün önce Metin Demirtaş, Kuran Tilaveti. Kayseri, Mithatpaşa Merkez Camii, Yeşilmahalle. 29/7-2016. Mısır ağzı arap şivesi. Şeyh Abdulbasit Abdussamed makamı "ÂMENERRASÛLU". Qur'ân recitaton, Surah Al Baqarah "ÂMENERRASÛLU". Turkey, Kayseri Mithatpaşa Merkez Camii, Yeşilmahalle, 29/7- 2016. İmitation of the Sheikh Abdelbaset Abdessamad. By Qaari Metin Demirtaş
Abdulbasit Abdussamed Beled Suresi 07:43
Abdulbasit Abdussamed Beled Suresi 31.548 izlenme - 2 yıl önce Abdulbasit Abdussamed Beled Suresi,abdussamed,kuran ziyafeti,kuran i kerim,kuran dinle,dini video,
Abdussamed -  Duha Suresi 05:14
Abdussamed - Duha Suresi 40.768 izlenme - 6 yıl önce abdussamed - duha suresiama dikkat edin allahu utala öyle bir nefes vermiş ki değerli hocamıza dinlerken ağlamamak ne mümkünki
Küçük Abdussamed - Kuran Ziyafeti 01:10
Küçük Abdussamed - Kuran Ziyafeti 18.685 izlenme - 2 yıl önce Küçük Abdussamed Kuran Ziyafeti
kabe imamı mahir ağlatan kuran ziyafeti izlesene 01:08
kabe imamı mahir ağlatan kuran ziyafeti izlesene 66.469 izlenme - 6 yıl önce tüm kuran videolarımızı bu üç linkten indirebilirsiniz http//rapidshare.com/files/408423346/kuran3.7z.html http//rapidshare.com/files/307778178/kuran2.rar http//rapidshare.com/files/213557506/kuran.rar linkler çalışmıyorsa bunu deneyinwww.snurl.com/kuran
Abdulbasit Abdussamed Tekvir Suresi 06:43
Abdulbasit Abdussamed Tekvir Suresi 15.479 izlenme - 2 yıl önce Abdulbasit Abdussamed Tekvir Suresi
Kabe imamının ağladığı an! (Muhteşem!!) 03:54
Kabe imamının ağladığı an! (Muhteşem!!) 97.562 izlenme - 6 yıl önce Ağlayarak Kuran okuyan imam. * Bu videoyu (ve daha fazlasını) buradan indirebilirsiniz: http://rapidshare.com/files/307778178/Kuran2.rar * Daha önce hazırladığımız Kuran Surelerini buradan indirebilirsiniz: http://rapidshare.com/files/213557506/Kuran.rar *** Hafızın hatmini ses olarak indirmek için: http://tinyurl.com/satri
Abdulbasit Abdussamed Kuran Ziyafeti 00:53
Abdulbasit Abdussamed Kuran Ziyafeti 21.924 izlenme - 2 yıl önce Abdulbasit Abdussamed Kuran Ziyafeti
Abdussamed 01:34
Abdussamed 18.196 izlenme - 4 yıl önce Fatiha Suresi
Abdulbasit Abdussamed 00:55
Abdulbasit Abdussamed 17.183 izlenme - 2 yıl önce Abdulbasit Abdussamed
Abdussamed - Rahman Suresi 08:45
Abdussamed - Rahman Suresi 17.950 izlenme - 3 yıl önce Abdussamed - Rahman Suresi
Abdulbasıt Abdussamed Hucurat Suresi kuran ziyafeti 01:18
Abdulbasıt Abdussamed Hucurat Suresi kuran ziyafeti 13.518 izlenme - 2 yıl önce Abdulbasıt Abdussamed Hucurat Suresi kuran ziyafeti
Abdussamed - Yasin Suresi 32:45
Abdussamed - Yasin Suresi 12.026 izlenme - 3 yıl önce Abdussamed - Yasin Suresi 1. Yasın 2. Vel kur'anil hakiym 3. İnneke le minel murseliyn 4. Ala sıratım müstekıym 5. Tenziylel aziyzir rahıym 6. Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun 7. Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü'minun 8. İnna cealna fı a'nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun 9. Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun 10. Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minun 11. İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım 12. İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey'in ahsaynahü fı imamim mübiyn 13. Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh iz caehel murselun 14. İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun 15. Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey'in in entüm illa tekzibun 16. Kalu rabbüna ya'lemü inna ileyküm le murselun 17. Ve ma aleyna illel belağul mübın 18. Kalu inna tetayyarna biküm leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym 19. Kalu tairuküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmüm müsrifun 20. Ve cae min aksal medıneti racülüy yes'a kale ya kavmittebiul murseliyn 21. İttebiu mel la yes'elüküm ecrav vehüm mühtedun 22. Ve ma liye la a'büdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun 23. E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey'ev ve la yünkızun 24. İnnı izel le fı dalalim mübın 25. İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun 26. Kıyledhulil cenneh kale ya leyte kavmı ya'lemun 27. Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn 28. Ve ma enzelna ala kavmihı mim ba'dihı min cündim mines semai ve ma künna münziliyn 29. İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hüm hamidun 30. Ya hasraten alel ıbad ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun 31. Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim la yarciun 32. Ve in küllül lemma cemiy'ul ledeyna muhdarun 33. Ve ayetül lehümül erdul meyteh ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye'külun 34. Ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve a'nabiv ve feccerna fiyha minel uyun 35. Li ye'külu min semerihı ve ma amilethü eydiyhim efela yeşkürun 36. Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya'lemun 37. Ve ayetül lehümül leyl neslehu minhün nehara fe iza hüm muslimun 38. Veş şemsü tecrı li müstekarril leha zalike takdiyrul aziyzil aliym 39. Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym 40. Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel kamera velel leylü sabikun nehar ve küllün fı felekiy yesbehun 41. Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun 42. Ve halakna lehüm mim mislihı ma yarkebun 43. Ve in neşe' nuğrıkküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun 44. İlla rahmetem minna ve metaan ila hıyn 45. Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun 46. Ve ma te'tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridıyn 47. Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut'ımü mel lev yeşaüllahü at'amehu in entüm illa fı dalalim mübın 48. Ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadikıyn 49. Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te'huzühüm vehüm yehıssımun 50. Fela yestetıy'une tevsıyetev ve la ila ehlihim yarciun 51. Ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun 52. Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekal murselun 53. İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hüm cemiy'ul ledeyna muhdarun 54. Fel yevme la tuzlemü nefsün şey'ev vela tüczevne illa ma küntüm ta'melun 55. İnne ashabel cennetil yevme fı şüğulin fakihun 56. Hüm ve ezvacühüm fı zılalın alel eraiki müttekiun 57. Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm ma yeddeun 58. Selamün kavlem mir rabbir rahıym 59. Vemtazül yevme eyyühel mücrimun 60. Elem a'hed ileyküm ya benı ademe el la ta'büdüş şeytan innehu leküm adüvvüm mübiyn 61. Ve enı'büduni haza sıratum müstekıym 62. Ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta'kılun 63. Hazihı cehennemülletı küntüm tuadun 64. Islevhel yevme bima küntüm tekfürun 65. El yevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydıhim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun 66. Velev neşaü letamesna ala a'yünihim festebekus sırata fe enna yübsırun 67. Velev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yarciun 68. Ve men nüammirhü nünekkishü fil halk efela ya'kılun 69. Ve ma alemnahüş şı'ra ve ma yembeğıy leh in hüve illa zikruv ve kur'anüm mübiyn 70. Li yünzira men kane hayyave ve yehıkkal kavlü alel kafirın 71. E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydına en'amen fehüm leha malikun 72. Ve zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve minha ye'külun 73. Ve lehüm fiyha menafiu ve meşarib efela yeşkürun 74. Vettehazu min dunillahi alihetel leallehüm yünsarun 75. La yestetıy'une nasrahüm vehüm lehüm cündüm muhdarun 76. Fela yahzünke kavlühüm inna na'lemü ma yüsirrune ve ma yu'linun 77. Evelem yeral insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübın 78. Ve darabe lena meselev ve nesiye halkah kale mey yuhyil ızame ve hiye ramım 79. Kul yuhyıhellezı enşeeha evvele merrah ve hüve bi külli halkın alım 80. Ellezı ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun 81. Eveleysellezı halekas semavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm bela ve hüvel hallakul alım 82. İnnema emruhu iza erade şey'en ey yekule lehu kün fe yekun 83. Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey'iv ve ileyhi türceun
Abdulbasit Abdussamed Kuran Ziyafeti Kuran Dinle 09:17
Abdulbasit Abdussamed Kuran Ziyafeti Kuran Dinle 13.823 izlenme - 2 yıl önce Abdulbasit Abdussamed Kuran Ziyafeti Kuran Dinle,Abdulbasit Abdussamed,Kuran Dinle,Kuran Ziyafeti,Kurani Kerim,İslami Videolar,
Abdulbasit Abdussamed Yusuf Suresi 09:39
Abdulbasit Abdussamed Yusuf Suresi 14.083 izlenme - 2 yıl önce Abdulbasit Abdussamed Yusuf Suresi,
Abdulbasit Abdussamed Kuran Dinle 02:13
Abdulbasit Abdussamed Kuran Dinle 16.492 izlenme - 2 yıl önce Abdulbasit Abdussamed Kuran Dinle
Abdulbasit Abdussamed Hakka Suresi 09:44
Abdulbasit Abdussamed Hakka Suresi 15.041 izlenme - 2 yıl önce Abdulbasit Abdussamed Hakka Suresi,
Abdussamed Duha 05:14
Abdussamed Duha 11.220 izlenme - 4 yıl önce Abdussamed Duha
Abdussamed TEKVİR Suresi 06:44
Abdussamed TEKVİR Suresi 8.497 izlenme - 2 yıl önce Abdussamed TEKVİR Suresi
abdussamed-tekvir suresi 06:43
abdussamed-tekvir suresi 19.536 izlenme - 6 yıl önce