Hoşgeldiniz!

ahmet yesevi

Murat Dalkılıç - Bir Güzelik Yapsana 03:31
Murat Dalkılıç - Bir Güzelik Yapsana 51.843 izlenme - 5 yıl önce Murat Dalkılıç - Bir Güzelik Yapsana
Sultanbeyli Ahmet Yesevi İlköğretim, Okulu 06:10
Sultanbeyli Ahmet Yesevi İlköğretim, Okulu 10.332 izlenme - 10 yıl önce sultanbeyli ahmet yesevi İlköğretim, okulu
Kentsel Dönüşüm Filmi 05:33
Kentsel Dönüşüm Filmi 1.526 izlenme - 4 yıl önce Pazarlar İlçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinin Animasyon Gösterimi
Diline ve Gönlüne Sahip Çık - Oktay Sinanoğlu 24:47
Diline ve Gönlüne Sahip Çık - Oktay Sinanoğlu 1.391 izlenme - 2 yıl önce Türk Einstein'i olarak bilinen Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu konferansın son konuşmacısı olarak sahneye çıktı. Türkçe'ye olan düşkünlüğü ile bilinen Sinanoğlu'nun konuşması sık sık alkışlarla kesildi. Bir milletin kültürüne sahip çıkması gerektiğinin altını kalın çizgilerle çizen Sinanoğlu, aklın bilimle, gönlün de dille korunacağını söyledi. Yunus Emre'den ve Hoca Ahmet Yesevi'den örnekler veren Sinanoğlu yozlaşan batı kültürünün defedilmesi gerektiğini söyledi.
Cübbeli Ahmet Hoca - Ahmet Yesevi Derneği Sohbeti 13.02.2014 01:28:59
Cübbeli Ahmet Hoca - Ahmet Yesevi Derneği Sohbeti 13.02.2014 1.102 izlenme - 4 yıl önce Cübbeli Ahmet Hoca Ahmet Yesevi Derneği Sohbeti 13.02.2014 Ahmet Yesevi Derneği Sohbeti Ahmet Mahmut Ünlü Cübbeli ahmet hoca Cübbeli ahmet hoca reddiyeleri C...
Eminem Ft Rihanna Love The Way You Lie 04:32
Eminem Ft Rihanna Love The Way You Lie 2.174 izlenme - 5 yıl önce çook güzel. V Festival 2011 HD 720p
Ahmet Yesevi Lisesi - Ankara 02:25
Ahmet Yesevi Lisesi - Ankara 1.402 izlenme - 8 yıl önce ahmet yesevi lisesi ankara siteler
18 Ağustos 2016 Tarihli Bu Haftanın Sohbeti -    Cübbeli Ahmet Hocaefendi 01:09:35
18 Ağustos 2016 Tarihli Bu Haftanın Sohbeti - Cübbeli Ahmet Hocaefendi 367 izlenme - 2 yıl önce 18 Ağustos 2016 Tarihli Bu Haftanın Sohbeti - Cübbeli Ahmet Hocaefendi Cübbeli Ahmed Hocamızın haftalık mutad sohbeti Hocamızın sohbette bahsettiği dua : https://www.facebook.com/suffedersincan/photos/a.1588387058050597.1073741828.1588384424717527/1772244149664886/?type=3
Ders: 1093-1166 Ahmet Ata Yesevi'nin Hayatı 25:42
Ders: 1093-1166 Ahmet Ata Yesevi'nin Hayatı 604 izlenme - 5 yıl önce HEM ÖĞREN HEM ÇOCUĞUNA ÖĞRET Aykut İlter Aykut Öğretmen Ahmet Yesevi ya da Ata Yesevi (Kazakça: ; Özbekçe: Xoja Ahmad Yassaviy; 1093, Sayram - 1166, Türkistan (Yesi)), Türk[1] mutasavvıf ve şair. Tarihte bilinen ilk büyük Türk mutasavvıfı ünvanını taşır. Tam adı: Ahmed bin İbrâhim bin İlyâs Yesevî idi. Yesevîlik adı verilen tasavvufî akımının mimârı olan "Hazret-i Türkistan" nâmıyla da meşhur "Hâce Ahmed Yesevî" mürşîdi Hâce Yûsuf el-Hemedânî gibi Hanefî[2] bir âlimdir. Ortaya koyduğu öğreti yöntemleriyle Sünnî-Nakşîbendî ile Alevî-Bektâşî Tarikâtı'nı da bir hâyli derinden etkilemiş olan bir şâhsiyettir 1 Şahsiyeti 2 Hayâtı 2.1 En büyük eseri "Divan-ı Hikmet" 2.2 Türk toplulukları üzerindeki tesirleri 2.3 Türbesi 2.4 Eserleri 3 Ahmed Yesevî'nin vefâtından sonra Anadolu'ye gelenler 3.1 Evliya Çelebi'ye göre bazı meşhur muhtemel Yesev’îyye târikatı mensupları ve dervişleri 4 Ayrıca bakınız 5 Kaynakça Şahsiyeti[değiştir] Kuvvetli bir medrese tahsili görmüş olup, din ilîmleri yanında tasavvufu da lâyığiyle öürenmiştir. Babası Ali el-Mûrtezâ'nın soyundan olan "Şeyh İbrâhim", mürşid ise Hanefî âlimlerinden Nakşîbendî Şeyhî Hâce Ebû Yakûb Yûsuf el-Hemedânî'dir.[2] Anadolu'ya hiç gelmemiş olmasına rağmen Anadolu'da da tanınan ve sevilen "Hâce Ahmed Yesevî", yaygın olan kanaate göre, Celâleddîn Rûmî, Yunus Emre, Seyyid Muhammed bin Seyyid İbrâhim Ata gibi Anadolu ekolleriyle Anadolu Alevîliği üzerinde şiddetli tesirler meydana getirmiştir. Devrinin diğer ünlü âlimlerinin yaptığı gibi kendisini belli bir alana hapsetmeyip, inandıklarını ve öğrendiklerini yerli halka ve göçebe köylülere onların kendi anlayabilecekleri bir lisân ve alıştıkları yöntemlerle anlatmaya çalışmıştır.[2] Hayâtı[değiştir] Karahanlılar'ın hüküm sürdüğü çağlarda Orta Asya'nın iktisadi, sosyal, siyasi ve medeni hayatında önemli bir yer tutan, Yesi şehri yakınlarında Sayram kentinde doğmuştur.[3] Babası Hace İbrâhim Şeyh ve mânevi babası Arslan Baba'nın vefâtlerini müteakib Buhara ve Semerkant'ta Melâmet’îyye-Nakşîbend’îyye-Kalender’îyye şeyhi olduğu iddia edilen Hâce Yûsuf el-Hemedânî'nin yanında eğitimini tamamladı.[4] Zaten Yesevi'nin Fakrname eserinde adları geçen Şakik-i Belhi, Ahmed-i Cami-i Namıki ve Kutb'ûd-Dîn Haydar gibi önemli şahsiyetlerin Melâmet’îyye-Kalender’îyye çevrelere mensup oldukları da kaynakların verdiği bilgilerdir.[5] Hatta bu müridlerden Kutb'ûd-dîn Haydar, 12. yüzyıldan itibaren Kalenderîliğin en yaygın ve faal kolunu oluşturan Haydarîliğin kurucusudur.[6] En büyük eseri "Divan-ı Hikmet"[değiştir] Ana madde: Divan-ı Hikmet Ahmet Yesevi, Divan-ı Hikmet adıyla yüzyıllar sonra derlenecek olan Hikmetleri aracılığıyla Türklere İslam'ı kolaylaştırarak benimsetmiştir. Bunun için İslam inancını, Türk gelenek, inanç ve yaşam tarzı ile uygun biçimde sentezleme yolunu seçmiştir.[kaynak belirtilmeli] Üstelik bu yolu seçen kimi din alimleri sapkınlıkla ve dinden çıkmakla suçlanmasına rağmen Ahmed Yesevî, başarıyla Yesevîlik tarikâtını kurmuş ve geliştirebilmiştir. Eski Türk inanışlarından, adetlerinden bir kısmını İslam dininin içine dahil ederek, dinlerini yeni değiştirmiş olan Türk topluluklarına dinin özünü yani felsefi yönünü tanıtmıştır. Türk toplulukları üzerindeki tesirleri[değiştir] Türkistan Türkleri'nin İslam’ı kitleler halinde kabul etmeye başladığı 10. yüzyıl, Türk dünyası için tarihi bir dönüm noktası olmuştur. Bu yüzyıldan itibaren Türkler, kendilerine özgü bir İslamiyet anlayışını benimsemişler, günümüz de dahil olmak üzere, Türkler'in sosyal yaşayışları da, kurdukları devletler de, ne eski Türkler'inkine, ne de Araplar'ınkilere benzemiştir. Ahmed Yesevî, bir yandan İslâm şeriat hükümerini, tasavvuf esaslarını, tarikât adâb ve erkânını öğretmeğe çalışırken, bir yandan da İslâmiyet'i Türkler'e sevdirmeyi, Ehl-i sünnet âkidesini yaymak ve yerleştirmeyi kendine gaye edinmiştir. Bu eğitmenlik vasıflarından ötürü hikmetleri lirizmden uzak ve sanat endişesi taşımadan söylenmiş şiirler olarak kabul edilmektedir.[2] Yesevi, Arapça ve Farsça'yı çok iyi bilmesine rağmen eserlerini Türkçede vermiştir.[7] Edebiyatçı Yahya Kemal Beyatlı'nın Ahmet Yesevi hakkındaki yorumu şöyledir. « Şu Ahmet Yesevi kim? Bir araştırın göreceksiniz. Bizim milliyetimizi asıl O'nda bulacaksınız[8] » Türbesi[değiştir] Ana madde: Hoca Ahmed Yesevi Türbesi Türbesi, Kazakistan'ın güneyindeki Türkistan kentinde 1389 ile 1405 yılları arasında Timurlenk tarafından yapıldı. 2002 yılında UNESCO tarafından dünya tarih eseri olarak kabul gördü. Ahmet Yesevi'nin türbesi Türkiye Cumhuriyeti tarafından Öner Kabasakal'ın Başkanlığı döneminde TİKA marifetiyle yeniden tamir edilmiştir.[9] Eserleri[değiştir] Divan-ı Hikmet şiirleri, Türk tasavvuf edebiyatının çok önemli ve bilinen en eski örneklerini içeren kitaptır. Akaid, İslamın esaslarının yer aldığı temel eseridir. Fakrname öğrencileri tarafından yazılmış ve kendisine mal edilmiştir. Ahmed Yesevî'nin vefâtından sonra Anadolu'ye gelenler[değiştir] Ahmet Yesevi'nin müridleri ve takipçileri ölümünden önce ve ölümünün sonrasında, 12. yy'ın ortalarından itibaren diğer bölgeler gibi Anadolu'ya da gelerek görüşlerini yaymaya devam ettiler. Zakiroğlu Ailesi ve Beyderoğulları'nın, bunların en büyük temsilcileri oldukları bilinir. Türkmenistan'da halen 70 bin civarında bulunan Zakiroğulları'nın Türkiye'de de temsilcileri bulunmaktadır. Diğer önemli halifeleri arasında Mansur Ata, Abdülmelik Ata , Süleyman Hakim Ata, Tac Hoca, ve Zengi Ata sayılabilir. Evliya Çelebi'ye göre bazı meşhur muhtemel Yesev’îyye târikatı mensupları ve dervişleri[değiştir] Evliya Çelebi’nin Seyahatname'sinde tespit ettiği Yesevî-Bektâşî dervişlerinden bazıları şöyledir: Rumeli'de Sarı Saltuk, Deliorman'da Demirci Baba, Niyazabad'da Avşar Baba, Merzifon’da Pir Dede, Bulgaristan Varna-Batova'da Akyazılı, Bursa'da Geyikli Baba, Abdal Musa, İstanbul Unkapanı'nda Horos Dede, Yozgat'ta Emir Çin Osman, Tokat’ta Gaj-Gaj Dede, Zile’de Şeyh Nusret, Nevşehir'de Hacı Bektaş-ı Veli, Amasya’da Baba İlyas. İslâm şeriatına ve peygamberin sünnetine titizlikle bağlı olduğu bilinen Ahmed-i Yesevî'nin şeriat ile tarikâtı kolaylıkla bağdaştırabilme yeteneği, Yesevîlik tarikâtının Türk toplulukları arasında hızla yayılıp yerleşmesinin ve daha sonra ortaya çıkan Vefâ’îyye, Bâbâ’îyye, Haydâr’îyye, ve Bektâşî Tarikâtı gibi kökende Alevî unsurlardan oluşan tarikât ve topluluklar üzerine şiddetli tesirlerinin olduğu kabul edilecek olursa, yukarıda zikredilen şahsiyetlerin doğrudan Yesev’îyye mensupları olduklarını söylemek pek mümkün gözükmemektedir. Ancak, bu dervişlerin dolaylı olarak Hâce Ahmed-i Yesevî'den etkilenmiş oldukları da yadsınamaz. Ayrıca bakınız: Vefâ’îyye, Bâbâ’îyye, Haydâr’îyye ile Bektâşî Tarikâtı Ayrıca bakınız[değiştir] Ahmet Yesevi Üniversitesi (Türkiye ve Kazakistan'ın ortaklaşa kurdukları üniversite) Koçkar Ata Kaynakça[değiştir] ^ Islam in the Soviet Union: From the Second World War to Perestroika (googlebooks) ^ a b c d TDV, İslâm Ansiklopedisi, Cilt 3, sahife 161, İstanbul, 1989. ^ Uluslararası Ahmed Yesevi Sempozyumu Bülteni, Bağcılar Belediyesi 20-21 Şubat 2010 ^ Ahmet Yaşar Ocak, Anadolu Sufiliğinde Ahmed-i Yesevi ve Yesevilik, Yesevilik Bilgisi, Ankara 1998, Ahmet Yesevi Vakfı Yayınları, s.328-330 ^ Yesevi’nin Fakrnamesi, Kemal Eraslan.TDED.S.;XXII İstanbul 1997, s. 45-120 ^ Ahmet Yaşar Ocak, Anadolu Türk Sufiliğinde Ahmed-î Yesevi Geleneğinin Teşekkülü Milletlerarası Ahmed Yesevi Sempozyumu Bildirileri (26-27 Eylül 1991), Ankara 1992, Kültür Bakanlığı Yayınları, s.79-80 ^ Ahmet Kabaklı, Türk Edebiyatı, 1985. ^ Ahmet Yesevi Üniversitesi. ^ Kazakhstan Atatürk Uluslararası Kongresi 4th Turkistan, Azmi Süslü, Uygur Tazebay, Atatürk Araştırma Merkezi, Q. A. Iassaui atyndaghy Khalyqaralyq Qazaq-Turk Universitet., Atatürk 4. Uluslararası Kongresi, 2000. [gizle] g t d İslâmiyet, Tarikât ve Sûfilik Kavramlar Abdal · Bekâ · Derviş · Evliya · Fakir · Fena · Fenafillah · Hakikat · Hakikat Kapısı · İhsan · Keramet · Keşf · Letâif · Marifet Kapısı · Marifetullah · Nûr · Ruh · Seyru Süluk · Silsile · Silsile-i saadat · Tarikat Kapısı · Nefs · Nefsi Tezkiye · Nefsi Emmare · Nefsi Levvame · Nefsi M
Volkan Sönmez -  Ahmet Yesevi Zikir  (Mey)  (Kafes Filmi) 02:32
Volkan Sönmez - Ahmet Yesevi Zikir (Mey) (Kafes Filmi) 106 izlenme - 5 ay önce http://vid.io/xcCW Volkan Sönmez - Ahmet Yesevi Zikir ( Mey) (Kafes Filmi) 2645 Records 2017
10 Mart 2016 Tarihli Bu Haftanın Sohbeti - Cübbeli Ahmet Hocaefendi 02:37:54
10 Mart 2016 Tarihli Bu Haftanın Sohbeti - Cübbeli Ahmet Hocaefendi 376 izlenme - 2 yıl önce Derneğimizin Facebook Adresi : http://www.facebook.com/suffedersincan
Adem Bir Güzelik Yapsana 03:31
Adem Bir Güzelik Yapsana 462 izlenme - 5 yıl önce
Mirac Gecesi Ahmet Yesevi Derneği Sohbeti(25 05 2014) Cübbeli Ahmet Hoca 02:15:04
Mirac Gecesi Ahmet Yesevi Derneği Sohbeti(25 05 2014) Cübbeli Ahmet Hoca 384 izlenme - 4 yıl önce Mirac Gecesi Ahmet Yesevi Derneği Sohbeti (25-05-2014) Cübbeli Ahmet Hoca
Asya'nın Kandilleri 1 - Ahmet Yesevî 25:55
Asya'nın Kandilleri 1 - Ahmet Yesevî 175 izlenme - 3 yıl önce Trt'nin gördüğüm en güzel belgesel serilerinden birini böylesine benimsediğim bir ortamda kaliteli insanlarla paylaşmak bana mutluluk verecek. Batılı mücit, kaşif ve bilimadamları az çok biliriz de bir zamanlar altın çağımızı yaşadığımız dönemlerde çevre coğrafyasını bir kandil gibi aydınlatan büyük Türk ve Müslüman alimlerimizi, dönemini etkileyip geleceğini aydınlatan şahsiyetleri anlatan bu belgesel kuşağını ben alfabetik sırayla 13 bölüm halinde vermeyi düşünüyorum. Bilgi paylaşımını destekleyen sitemiz sağolsun.
Poyraz Feat Creazpa - Hiç Üzülmem 03:43
Poyraz Feat Creazpa - Hiç Üzülmem 627 izlenme - 9 yıl önce bu sarkı bütün vefasız kalplere..
Ahmet Yesevi Aldanmak Acı Şey 02:50
Ahmet Yesevi Aldanmak Acı Şey 395 izlenme - 9 yıl önce abii okutmusun sazı helalin varrr
Cübbeli Ahmet Hocaefendi 18 Aralık 2014 Ahmet Yesevi Derneği Sohbeti 02:27:50
Cübbeli Ahmet Hocaefendi 18 Aralık 2014 Ahmet Yesevi Derneği Sohbeti 123 izlenme - 3 yıl önce 100 Milyon Salavata Denk Salavat "Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Abdike ve Nebiyyike ve Resulikennebiyyil Ummiyyi ve Ala Alihi ve sahbihi ve sellim ve tesliymen bilkaderi ve Azemeti zatike ve fiy külli vaktin vahiyn." 3 Dakikada 40 Milyon Sevap 10 ekere "Eshedü en la ilahe illallahu vahdehu la serikeleh ilahen vahiden sameden lem yettehiz sahibeten ve la veleda ve lem yeküllehu kufuven ehad" Bu Istigfari 10 Kere ya da 100 Kere Okunabilir La ilahe illallahü vallahu ekber , Ve sübhanallahi ve bihamdihi ve Estagfurullah ve la havle vela guvvete illa billahil-evveli vel-ahiri vez-zahiri vel-batini, Biyedihil hayr, Yuhyi ve yümit ve hüve Ala külli sey'in kadir. Ayetel kursiden önce okunursa 70 milyar sevap kazandiran dua Allâhümme innî ügaddimü ileyke, beyne yedey külli nefesiv, ve lemhativ, ve lahzativ, ve darfetiy, yadrifü bihâ, ehlüs-semâvâti ve ehlül ardi, ve külli sey'in hüve fî i'lmike kâ'inün ev gad kâne ügaddimü ileyke beyne yedey zâlike küllih Cübbeli Ahmet Hocaefendi 18 Aralık 2014 Ahmet Yesevi Derneği Sohbeti
Cübbeli Ahmet Hocaefendi 15 Ocak 2015 Ahmet Yesevi Derneği Sohbeti 01:58:05
Cübbeli Ahmet Hocaefendi 15 Ocak 2015 Ahmet Yesevi Derneği Sohbeti 109 izlenme - 3 yıl önce Cübbeli Ahmet Hocaefendi 15 Ocak 2015 Ahmet Yesevi Derneği Sohbeti Lalegül TV canlı yayın kaydıdır. 100 Milyon Salavata Denk Salavat "Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Abdike ve Nebiyyike ve Resulikennebiyyil Ummiyyi ve Ala Alihi ve sahbihi ve sellim ve tesliymen bilkaderi ve Azemeti zatike ve fiy külli vaktin vahiyn." 3 Dakikada 40 Milyon Sevap 10 ekere "Eshedü en la ilahe illallahu vahdehu la serikeleh ilahen vahiden sameden lem yettehiz sahibeten ve la veleda ve lem yeküllehu kufuven ehad" Bu Istigfari 10 Kere ya da 100 Kere Okunabilir La ilahe illallahü vallahu ekber , Ve sübhanallahi ve bihamdihi ve Estagfurullah ve la havle vela guvvete illa billahil-evveli vel-ahiri vez-zahiri vel-batini, Biyedihil hayr, Yuhyi ve yümit ve hüve Ala külli sey'in kadir. Ayetel kursiden önce okunursa 70 milyar sevap kazandiran dua Allâhümme innî ügaddimü ileyke, beyne yedey külli nefesiv, ve lemhativ, ve lahzativ, ve darfetiy, yadrifü bihâ, ehlüs-semâvâti ve ehlül ardi, ve külli sey'in hüve fî i'lmike kâ'inün ev gad kâne ügaddimü ileyke beyne yedey zâlike küllih Dualarinizi eksik etmeyin, ALLAH IN selami, rahmeti, mahfiret ve hidayeti hepimizin üzerine olsun. Bu videoyu PAYLASARAK birçok insanin imanini kurtarmasina vesile olun
Cübbeli Ahmet Hoca - Ahmet Yesevi Derneği Sohbeti 10-04-2014 01:51:14
Cübbeli Ahmet Hoca - Ahmet Yesevi Derneği Sohbeti 10-04-2014 130 izlenme - 4 yıl önce Cübbeli Ahmet Hoca - Ahmet Yesevi Derneği Sohbeti 10-04-2014
Ahmet Yesevi Derneği Sohbeti 01:26:50
Ahmet Yesevi Derneği Sohbeti 173 izlenme - 4 yıl önce 16.05.2013 Tarihli Ahmet Yesevi Derneği Sohbeti
ibrahim düğmeci nin okuma bayramı 12:25
ibrahim düğmeci nin okuma bayramı 225 izlenme - 7 yıl önce özel ahmet yesevi ilköğretim okulunda okuma bayramı
Cübbeli Ahmet Hocaefendi 15 Ocak 2015 Ahmet Yesevi Derneği Sohbeti 01:58:05
Cübbeli Ahmet Hocaefendi 15 Ocak 2015 Ahmet Yesevi Derneği Sohbeti 83 izlenme - 3 yıl önce Cübbeli Ahmet Hocaefendi 15 Ocak 2015 Ahmet Yesevi Derneği Sohbeti Lalegül TV canlı yayın kaydıdır. 100 Milyon Salavata Denk Salavat "Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Abdike ve Nebiyyike ve Resulikennebiyyil Ummiyyi ve Ala Alihi ve sahbihi ve sellim ve tesliymen bilkaderi ve Azemeti zatike ve fiy külli vaktin vahiyn." 3 Dakikada 40 Milyon Sevap 10 ekere "Eshedü en la ilahe illallahu vahdehu la serikeleh ilahen vahiden sameden lem yettehiz sahibeten ve la veleda ve lem yeküllehu kufuven ehad" Bu Istigfari 10 Kere ya da 100 Kere Okunabilir La ilahe illallahü vallahu ekber , Ve sübhanallahi ve bihamdihi ve Estagfurullah ve la havle vela guvvete illa billahil-evveli vel-ahiri vez-zahiri vel-batini, Biyedihil hayr, Yuhyi ve yümit ve hüve Ala külli sey'in kadir. Ayetel kursiden önce okunursa 70 milyar sevap kazandiran dua Allâhümme innî ügaddimü ileyke, beyne yedey külli nefesiv, ve lemhativ, ve lahzativ, ve darfetiy, yadrifü bihâ, ehlüs-semâvâti ve ehlül ardi, ve külli sey'in hüve fî i'lmike kâ'inün ev gad kâne ügaddimü ileyke beyne yedey zâlike küllih Dualarinizi eksik etmeyin, ALLAH IN selami, rahmeti, mahfiret ve hidayeti hepimizin üzerine olsun. Bu videoyu PAYLASARAK birçok insanin imanini kurtarmasina vesile olun
Allah'ı Zikret Pasın Silinsin Adnan Zeki Bıyık Ahmet Yesevi 2 05:40
Allah'ı Zikret Pasın Silinsin Adnan Zeki Bıyık Ahmet Yesevi 2 27 izlenme - 1 yıl önce Allah'ı Zikret Pasın SilinsinAdnan Zeki Bıyık Ahmet Yesevi 2
Ahmet Yesevi Derneği Sohbeti- Cübbeli Ahmet Hoca (24-04-2014) 02:06:19
Ahmet Yesevi Derneği Sohbeti- Cübbeli Ahmet Hoca (24-04-2014) 83 izlenme - 4 yıl önce Ahmet Yesevi Derneği Sohbeti- Cübbeli Ahmet Hoca (24-04-2014)
Cübbeli Ahmet Hocaefendi 18 Aralık 2014 Ahmet Yesevi Derneği Sohbeti 02:27:50
Cübbeli Ahmet Hocaefendi 18 Aralık 2014 Ahmet Yesevi Derneği Sohbeti 67 izlenme - 3 yıl önce 100 Milyon Salavata Denk Salavat "Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Abdike ve Nebiyyike ve Resulikennebiyyil Ummiyyi ve Ala Alihi ve sahbihi ve sellim ve tesliymen bilkaderi ve Azemeti zatike ve fiy külli vaktin vahiyn." 3 Dakikada 40 Milyon Sevap 10 ekere "Eshedü en la ilahe illallahu vahdehu la serikeleh ilahen vahiden sameden lem yettehiz sahibeten ve la veleda ve lem yeküllehu kufuven ehad" Bu Istigfari 10 Kere ya da 100 Kere Okunabilir La ilahe illallahü vallahu ekber , Ve sübhanallahi ve bihamdihi ve Estagfurullah ve la havle vela guvvete illa billahil-evveli vel-ahiri vez-zahiri vel-batini, Biyedihil hayr, Yuhyi ve yümit ve hüve Ala külli sey'in kadir. Ayetel kursiden önce okunursa 70 milyar sevap kazandiran dua Allâhümme innî ügaddimü ileyke, beyne yedey külli nefesiv, ve lemhativ, ve lahzativ, ve darfetiy, yadrifü bihâ, ehlüs-semâvâti ve ehlül ardi, ve külli sey'in hüve fî i'lmike kâ'inün ev gad kâne ügaddimü ileyke beyne yedey zâlike küllih Cübbeli Ahmet Hocaefendi 18 Aralık 2014 Ahmet Yesevi Derneği Sohbeti
Cübbeli Ahmet Hoca - Ahmet Yesevi Derneği Sohbeti 01:30:02
Cübbeli Ahmet Hoca - Ahmet Yesevi Derneği Sohbeti 110 izlenme - 4 yıl önce Cübbeli Ahmet Hoca(19-06-2014) Ahmet Yesevi Derneği Sohbeti
4 Aralık 2014 Tarihli Ahmet Yesevi Derneği Sohbeti 02:19:34
4 Aralık 2014 Tarihli Ahmet Yesevi Derneği Sohbeti 56 izlenme - 3 yıl önce Ahmet Mahmut Ünlü Hocaefendi'nin 4 Kasım 2014 Tarihinde Ahmet Yesevi Derneği'nde gerçekleştirdiği sohbet programıdır. www.cubbeliahmethoca.tv www.lalegultv.com.tr
Göktürk Dansı - Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi 01:53
Göktürk Dansı - Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi 75 izlenme - 3 yıl önce Kazakistan'da eğitim vermekte olan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin yıl sonu etkinlikleri kapsamında sergiledikleri Göktürk Dansını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.
Hoca Ahmet Yesevi Lisesi-The Cranberries - Promıses 03:03
Hoca Ahmet Yesevi Lisesi-The Cranberries - Promıses 99 izlenme - 4 yıl önce Hoca Ahmet Yesevi Lisesi 2013 yılında İzmir’de gerçekleşen elemelere The Cranbberies’in Promises şarkısıyla katıldı.
Ahmet Yesevi Derneği Kadir Gecesi Sohbeti 01:37:48
Ahmet Yesevi Derneği Kadir Gecesi Sohbeti 58 izlenme - 4 yıl önce 23.07.2014 Ahmet Yesevi Derneği (Kadir Gecesi) Sohbeti