Hoşgeldiniz!

Akaid Sohbetleri Videoları İzle

Ebubekir Sifil - Niçin Mescid-İ Aksa? 05:28
Ebubekir Sifil - Niçin Mescid-İ Aksa? 150 izlenme - 2 yıl önce Bismillah. Ebubekir Sifil hoca her Salı UluÇınar vakfında el-Akitetü't-Tahâviyye eserini okuyarak, şerh ediyor. Ebubekir Sifil hoca; - Mescid-i Aksa'nın niçin önemli olduğuna, - Yahudilerin Mescid-i Aksa'da yaptıkları zulümlerini niçin yaptıklarına, - Yahudilerin Mescid-i Aksa'nın temelini hangi sebepten temelini eşmeye çalıştıklarına, - Mescid-i Aksa'nın tarih içerisinde gördüğü işgaller ve Hz. Süleyman'ın yaptırdığı mabed olduğuna değindi. Sifil hoca aynı zamanda orada işlenen zulüm tüm müslümanlara yapıldığına ve Osmanlı mirasını ve Kudüs'ü koruyan Mirasımız Derneğinin faaliyetlerine değindi. Sohbetin tamamını izlemek için: http://youtu.be/HT2qnfncvAg Sahn-ı Semân İslâmî İlimler Eğitim ve Araştırma Merkezi Tel: 90(212) 531 5030 Cep: 90(530) 782 7199 http://sahniseman.org
Miraç Ve İsra Hak Mı? 01:42
Miraç Ve İsra Hak Mı? 80 izlenme - 2 yıl önce Bismillah. Ebubekir Sifil hoca her Salı UluÇınar vakfında el-Akitetü't-Tahâviyye eserini okuyarak, şerh ediyor. Bu videoda; - Miraç hak mıdır? - Ehl-i Sünnet'e göre Miraç hak mıdır? - İsra Hak mıdır? - İsra kısmını inkar etse kafir olur mu? - Miraç kısmını inkar etse kafir olur mu? başlıklı sorulara cevap bulabilirsiniz. Sohbetin tamamını izlemek için: http://youtu.be/HT2qnfncvAg Sahn-ı Semân İslâmî İlimler Eğitim ve Araştırma Merkezi Tel: 90(212) 531 5030 Cep: 90(530) 782 7199 http://sahniseman.org
Ebubekir Sifil  - Mâide Suresi 44-45.Ayetler ve IŞİD 43:24
Ebubekir Sifil - Mâide Suresi 44-45.Ayetler ve IŞİD 80 izlenme - 2 yıl önce Ebubekir Sifil Hoca Akaid Bilinci Sohbetlerinin 6.sını 2 Aralık'ta gerçekleştirdi. Sifil hoca derse, kendisine yöneltilen -ve son günlerde ciddi kafa karışıklığına neden olan- soru ile başladı. Soru "Mâide suresi 44 45 47 ayetleri gündeme getirelerek Ümmet-i Muhammed'in Gayri İslamî kanunlarla yöneltilen ülkelerde yaşayan Ümmet-i Muhammed'in durumu ve IŞİD dolaysıyla orada kurulduğu söylenen bir İslam devleti var. Bir İslam devleti kurulmuş oraya Ümmet-i Muhammed İslamî hükümler ile yönetilen bir sistem kurulmuş oraya hicret etmeden etmeyerek Gayri İslamî kanunlarla yönetilen ülkelerde ikamette devam eden insanların durumu ne olur?" 03:32 Yeni yetişen nesiller, genç kuşaklar 05:41 ve Müslümanlar hilafet meselesini konuştukları zaman "cıs" bir mesele konuşuyorlar aman bunu konuşmayın aman fitne çıkar aman şu olur bu olur. Yok kardeşim niye fitne çıksın... 07:22... bu hilafet hiçbir zaman adı hilafet olsa bile.... 12:23 Herhangi bir iddiayı ortaya seren bir kimsenin İslamî bir dil kullanması, fıkhî terimler kullanması, itikadî terimler kullanması... 15:17 Sokaktaki insanı bu bakımdan tekfir etmek cinayettir... 24:37 Selefîlerin ayrılmaları, birbirlerini tekfir etmeleri.... 25:18 Esmerî hâlâ hapis... 25:34 Bir yerde baskı varsa... 37:22 İmam Ebû Hânife'nin az hadis bildiği şeklindeki tenkid İmam Buhârî'ye ait bir tenkit değil... 39:33 Bize düşen bir sorumluluk var... Ders Tarihi ve yeri: 2 Aralık 2014 19:00 @ Pendik UluÇınar Vakfı
Ebubekir Sifil - Kader ve Gayb Konularında İfrat ve Tefrit 57:04
Ebubekir Sifil - Kader ve Gayb Konularında İfrat ve Tefrit 68 izlenme - 2 yıl önce Bismillah. Ebubekir Sifil hoca her Salı günü gerçekleştirdiği Akaid bilinci Sohbetlerinin 14.dersini işledi. Derse Kazayı Mübrem ve Kazayı Muallak kavramlarını açıklayarak başladı. Ebubekir Sifil hoca derste Kader ve Gayb konusunda ifrata ve tefrite varan söylemlere ve bu söylemlerin sebep olduğu tahribata değindi. Ebubekir Sifil hoca; - Allah'ın ilmi, - Kulun iradesi, - Hayr ve Şer, - Fal, - Sihir, - Büyü, - Felek vb. konulara değindi. Sifil hoca ilgili konulara Kur'an-ı Kerim ayetleri ve Hadis-i Şerifler bağlamında açıklık getirdi. Ebubekir Sifil hoca dersin sonunda kendi e-postasına iletilen soruyada değindi. Ders sonundaki sorulan soru ile ders nihayete erdi. Ders Tarihi ve Yeri: 27 Ocak 2015 - @ Pendik UluÇınar Vakfı Ders içerisinden soru ve başlıklar; (01:57) Kazayı Mübrem Nedir? (04:10) "Niye Amel işliyoruz?" (05:30) Beda Anlayışı nedir? (06:50) Caferi Sadık etrafınaki Politbüro (09:58) Kaza ile Bedayı Karıştırmamak (10:54) Kaderin Aslı (11:30) Kader Hakkında (12:10) Kader Sır Mıdır? (13:42) "Kader Nedir?" (15:45) Kaderiyye Mezhebi Günümüzdede Devam Ediyor Mu? (17:28) "Kaza ve Kaderin Anlamları Farklı Mı?" (19:00) "Hayr Allah'tan, Şer Kullardan Mı?" (21:48) Kader Meselelerinde derine dalmak doğru mu? (26:36) "Neden böyle oldu?" denir mi? (30:30) Felek var mıdır? (34:10) Burçlar var mıdır? (35:00) Nazar, Büyü hak mıdır? (38:53) "İlim iki türlüdür?" (39:53) "Cenab-ı Hakk'ın bildirmediğini bilebilirmiyiz?" (40:50) İlmen mevcut ve mevkut ne demektir? (43:29) Gayb Hakkında (45:19) Hz. Musa ve Hz. Hızır Kıssası (47:23) Gayb bilgisi sadece peygamberlere mi mahsus? (48:14) İstikameti gösteren nedir? (49:45) Keramet Hakkında (54:32) Allah kula tecelli eder mi? Sahn-ı Semân İslâmî İlimler Eğitim ve Araştırma Merkezi Tel: 90(212) 531 5030 Cep: 90(530) 782 7199 http://sahniseman.org
Ebubekir Sifil - Miraç Ve İsra Nedir? 01:46
Ebubekir Sifil - Miraç Ve İsra Nedir? 61 izlenme - 2 yıl önce Bismillah. Ebubekir Sifil hoca her Salı UluÇınar vakfında el-Akitetü't-Tahâviyye eserini okuyarak, şerh ediyor. Bu videoda; - Miraç Nedir? - İsra Nedir? - Ehl-i Sünnet'in temel umdesi midir? - Peygamber Efendimiz (sav) diğer Peygamberlere (as) imamlık yapmış mıdır? - Efendimiz (sav) Mescid-i Aksaya gitmiş midir? başlıklı sorulara cevap bulabilirsiniz. Sohbetin tamamını izlemek için: http://youtu.be/HT2qnfncvAg Sahn-ı Semân İslâmî İlimler Eğitim ve Araştırma Merkezi Tel: 90(212) 531 5030 Cep: 90(530) 782 7199 http://sahniseman.org
Ebubekir Sifil - Ehl-i Sünnet İmamların 01:07:52
Ebubekir Sifil - Ehl-i Sünnet İmamların 44 izlenme - 2 yıl önce Bismillah. Ebubekir Sifil hoca her Salı günü gerçekleştirdiği Akaid bilinci Sohbetlerinin 17.dersini işledi. Etkileşimli izlemek için: https://www.youtube.com/watch?v=uUVk211gk_I Ders içerisinden bazı başlıklar; (01:01) 70 Numaralı Madde, (06:45) Kur'an ve Sünnet Hakkındaki Arızalı Görüşlerin Kaynağı, (10:22) İbn Teymiyye'nin Paradoksu, (11:13) Birşey zamansalsa Kadim olabilir mi?, (12:35) Arşa İstiva Ehl-i Sünnet'e Göre Nedir?, (15:15) Selef Arşa İstiva'yı Nasıl İnanır?, (16:40) Ebû Hanîfe'nin Arşa İstiva Görüşü, (19:44) İmam Malik'in Arşa İstiva Görüşü, (24:11) Makam-ı Mahmûd Hakkında İbn Teymiyye'nin Görüşü, (28:40) İdeoloji Öyle Birşey ki, (30:04) Ümmü Seleme Validemiz'den Arşa İstiva Naklediliyor, (31:26) Sufyan bin Uveyde, (32:11) Arşa istiva konusunda Selef'in görüşü, (33:07) İmam Şafiî'den Nakil, (34:07) İmam Ahmed bin Hanbeli'n nakli, (40:24) Ebu Herevi Hakkında, (44:30) "Bir Kimse her yerde Allah yok" dese Kafir olur mu?, (45:00) Bir kimse Allah Teâla yerde midir? Gökte midir? dese kafir olur mu?, (46:45) Allah Teâla Arşın üstünde mi?, (54:20) Allah Semâdadır=Allah Her Yerde midir?, (58:20) Allah Teâla ile Kulu arasında mesafe olur mu? Sahn-ı Semân İslâmî İlimler Eğitim ve Araştırma Merkezi Tel: 90(212) 531 5030 Cep: 90(530) 782 7199 http://sahniseman.org
Özgürlük, Eşitlik, Kadın Hakları ve Kavramlar - Ebubekir Sifil 05:36
Özgürlük, Eşitlik, Kadın Hakları ve Kavramlar - Ebubekir Sifil 48 izlenme - 2 yıl önce “Değişim kavramlarla başlar”. Kavramların değişmesi düşünce biçimimizin değişmesi demektir . Modern zamanda ortaya çıkmış nice kavramı, o kavramları hayatımıza sokanları hesab etmeksizin benimsemiş durumdayız. Öylesine benimsedik ki Ayet ve Hadislere dahî o kavramlar ile bakıyor, dinin buyruklarını kabullenmekte sıkıntı çekiyoruz. Ebubekir Sifil Hoca, eşitlik ve kadın hakları bağlamında iki anektod ile değişimin süratini gözler önüne seriyor.
Ebubekir Sifil - Peygamber Efendimiz (sav)in Mucizesi Var Mıdır? 06:42
Ebubekir Sifil - Peygamber Efendimiz (sav)in Mucizesi Var Mıdır? 42 izlenme - 2 yıl önce Bismillah. Ebubekir Sifil hoca her Salı UluÇınar vakfında el-Akitetü't-Tahâviyye eserini okuyarak, şerh ediyor. Bu videoda; - Peygamber Efendimiz (sav)'in mucizesi var mıdır? - Diğer Peygamberlerin Mucizesi var mıdır? başlıklı sorulara cevap bulabilirsiniz. Sohbetin tamamını izlemek için: http://youtu.be/HT2qnfncvAg Sahn-ı Semân İslâmî İlimler Eğitim ve Araştırma Merkezi Tel: 90(212) 531 5030 Cep: 90(530) 782 7199 http://sahniseman.org
Ebubekir Sifil - Peygamber İnancımız - Akaid Bilinci Sohbetleri 01:17:14
Ebubekir Sifil - Peygamber İnancımız - Akaid Bilinci Sohbetleri 35 izlenme - 2 yıl önce Bismillah. Ebubekir Sifil hoca her Salı günü gerçekleştirdiği Akaid Bilinci Sohbetinin 7.dersini işledi.Sohbette okunan el-Akîdetü't-Tahâviyye eserinde geçen Peygamber İnancımız maddelerini okudu. Sifil hoca Peygamber Efendimiz'in ümmeti olmanın faziletinin yanında aynı zamanda ayrı bir sorumluluğununda bulunduğundan bahsetti. Sohbette Âlim yetiştirmenin, ümmete faydalı projeler geliştirmenin önemi vb. birçok güncel meselelere değindi. Ders Pendik @ UluÇınar Vakfında gerçekleşti. Ders Tarihi: 9 Aralık 2014 Sahn-ı Semân İslâmî İlimler Eğitim ve Araştırma Merkezi Tel: +90(212) 531 5030 Cep: +90(530) 782 7199 http://sahniseman.org
Ebubekir Sifil - Müteşabihatta Aslolan Nedir? 02:30
Ebubekir Sifil - Müteşabihatta Aslolan Nedir? 39 izlenme - 2 yıl önce Bismillah. Ebubekir Sifil hoca her Salı UluÇınar vakfında el-Akitetü't-Tahâviyye eserini okuyarak, şerh ediyor. Bu videoda; - Müteşabihatta aslolan nedir? (0:01) - Selefîlerin Kitabu's-Sünne ve Kitabu'l-Tevhid başlığında ki birçok eserde rivayetler var. Bu eserlere karşı nasıl bakmalıyız? (0:25) - Haber-i Vahid nedir? (0:51) - Usûl-i Hadis'te Zanniyat ifadesi nedir? (1:02) - Sübutunda Zann olan rivayete bakışımız nasıl olmalı? (1:10) - Zann kat'i bilgi midir? (1:11) - Zann rivayetlerde Akide bina edilir mi? (1:26) - Akide konularında rivayette aranan şartlar nedir? (1:36) - Rivayetin Sübutunun kat'i olmasının yanında Delalete(ne anlattığına) de bakılır mı? (2:02) başlıklı sorulara cevap bulacaksınız. Sohbetin tamamı: http://youtu.be/tDOKl8trmQ4 Sahn-ı Semân İslâmî İlimler Eğitim ve Araştırma Merkezi Tel: 90(212) 531 5030 Cep: 90(530) 782 7199 http://sahniseman.org
Akaid Bilinci Sohbetleri - Bidât - Ebubekir Sifil 01:10:35
Akaid Bilinci Sohbetleri - Bidât - Ebubekir Sifil 35 izlenme - 2 yıl önce Bismillah. Akaid Bilinci Sohbetlerinin 2.dersi. (Seste problem oluştuğu için geç yayınlandı.) Sohbet Pendik Uluçınar Vakfında her Salı 19:00'da icra edilmektedir.
Ebubekir Sifil - Müteşabih Nasslar ve İtikad 53:39
Ebubekir Sifil - Müteşabih Nasslar ve İtikad 26 izlenme - 2 yıl önce Ebubekir Sifil - Müteşabih Nasslar ve İtikad Bismillah. Ebubekir Sifil hoca her Salı günü gerçekleştirdiği Akaid bilinci Sohbetlerinin 9.dersini işledi. Sifil hoca derste, Müteşabih Nasslar ve İtikad konusunu işledi. Ru'yetullah'ın hak olduğu ama keyfiyetini bilemediğimizden bahsetti. Ayrıca Ebubekir Sifil hoca Tasavvuf konusunada değindi. Her konuda ifrat ve tefrit düşüncenin olduğu gibi Tasavvuf'ta ifrat ve tefrit düşüncelerin olduğunu, bu düşünceler ile Tasavvuf'a yapılan haksız eleştirilerin yersiz olduğuna değindi. Her ilmi ehlinden almamızın önemini vurguladı. Ders Tarihi: 23 Aralık 2014 19.00 Yer: Pendik Uluçınar Vakfı - Pendik/İstanbul Sahn-ı Semân İslâmî İlimler Eğitim ve Araştırma Merkezi Tel: +90(212) 531 5030 Cep: +90(530) 782 7199 http://sahniseman.org
Ebubekir Sifil - Kader, Allahın Teâlanın İlmi ve Takdiri, Kulun İradesi 01:01:55
Ebubekir Sifil - Kader, Allahın Teâlanın İlmi ve Takdiri, Kulun İradesi 25 izlenme - 2 yıl önce Bismillah. Ebubekir Sifil hoca her Salı günü gerçekleştirdiği Akaid bilinci Sohbetlerinin 13.dersini işledi. Derse geçen hafta değinilen Şefaat konusundan başlandı. Ebubekir Sifil hoca "Kabir Ziyareti Şirk mi?" sorusuna cevap vererek Şefaat konusunu işledi. Konu bağlamında mezkûr Kur'an-ı Kerim ayetleri ve Sünnet-i Seniyye ışığında sorulan sorulara cevap verdi. Daha sonra Ebubekir Sifil hoca Allah Teâla'nın ilmine değindi. Allah'ın ilmini iki aşırı uç noktadanın yanlış anladığınan bahsetti. Kulun iradesini değinen Sifil hoca ders sonunda sorulan sorulara cevap vererek dersi nihayete erdirdi. Ders içerisinde geçen konu başlıkları; 00:45 Kabir'den Birşeyler İstemek Şirk Mi? 02:03 Kabir'de Yatan Mevta'dan Dünyalık Birşeyler İstenir Mi? 03:13 "Yarabbi Bu kabirde yatanı bana şefaatçi kıl" diye dua edebilir miyiz? 04:54 Kime Şefaat edilecek? 06:04:1 Misâk Hak Mıdır? 09:03 Elest Bezmi'ni hatırlamıyoruz? Elest Bezmi olmuş mudur? 10:54:1 Akıl ile Nakil Arasındaki İlişki Nedir? 15:55 Cenâb-ı Hakk'ın İlminde Değişiklik Olur Mu? 27:27 "Cenâb-ı Hakk bir kimsenin Cennet'e gideceğini biliyorsa" Ne Demektir? 30:44 Cenâb-ı Hakk Zulüm Eder Mi? 32:23 Hristiyanların İşledikleri Şirk'in Büyüklüğü... 35:22:1 Küresel Sistem kendi hevâsından, arzusundan hiç taviz vermek istemiyor. 39:00 " 99 Kişiyi öldüren" Bahsi Geçen Rivâyet 41:54:2 Cihad Yaparken Cehennem'e Giden 43:54:2 İntihar Küfür Müdür? 46:31:1 Mutlu, Bahtiyar Kişi Kimdir? 52:22 Niyet Hakkında 53:26:1 Mü'min'in Durumuna Şaşılır Sahn-ı Semân İslâmî İlimler Eğitim ve Araştırma Merkezi Tel: +90(212) 531 5030 Cep: +90(530) 782 7199 http://sahniseman.org
Kader Konusu (Soru Cevap) - Ebubekir Sifil 01:14:36
Kader Konusu (Soru Cevap) - Ebubekir Sifil 31 izlenme - 2 yıl önce Bismillah. Ebubekir Sifil hoca amcasının rahatsızlığı nedeni ile Akaid Bilinci Sohbetlerinin 5.dersini 25 Kasım 2014'de gerçekleştirdi. Bir önceki sohbette değindi Kader konusuna bu ders katılımcılardan gelen sorulara cevap verdi.
Ebubekir Sifil - Ruyetullaha Nasıl İman Etmeliyiz? 03:01
Ebubekir Sifil - Ruyetullaha Nasıl İman Etmeliyiz? 26 izlenme - 2 yıl önce Bismillah. Ebubekir Sifil hoca her Salı UluÇınar vakfında el-Akitetü't-Tahâviyye eserini okuyarak, şerh ediyor. Bu videoda; - Ru'yetullah'a Nasıl İman Etmeliyiz? - Kendi te'villerimiz ile Ru'yetullah'a iman edebilir miyiz? - Ru'yetullah konusunda teslim mi olalım? başlıklı sorulara cevap bulabilirsiniz. Sohbetin tamamı: http://youtu.be/tDOKl8trmQ4 Sahn-ı Semân İslâmî İlimler Eğitim ve Araştırma Merkezi Tel: 90(212) 531 5030 Cep: 90(530) 782 7199 http://sahniseman.org
“Alim” Derken Ne Kastediyoruz? - Ebubekir Sifil 05:36
“Alim” Derken Ne Kastediyoruz? - Ebubekir Sifil 26 izlenme - 2 yıl önce İlmi müktesebata hakimiyeti ile örnek verebileceğimiz bir “âlim” yoksunluğundan dert yanıyor, Âlim yetiştirecek müesseselerin yokluğundan ıstırap duyuyoruz. Peki biz Alim derken neyi kastediyoruz? Modern dönemin malumatfuruş sarhoşluğu bir tarafa son Osmanlı uleması bir tarafa… Ve Ebubekir Sifil Hoca’dan el-Kevserî merhumun “âlim” vasfına dair bir hatıra..
Ebubekir Sifil - Tenzih İnancı, Mucize ve Miraç Hadisesi 01:08:52
Ebubekir Sifil - Tenzih İnancı, Mucize ve Miraç Hadisesi 25 izlenme - 2 yıl önce Ebubekir Sifil - Tenzih İnancı, Mucize ve Miraç Hadisesi Ebubekir Sifil hoca her Salı günü gerçekleştirdiği Akaid bilinci Sohbetlerinin 10.dersini işledi. Derste Allah'ı tenzih etmenin gerekliliğinden, Allah'a uzuv isnad etmenin tenzih inancına ters düşeceğinden bahsetti. Allah'ın sıfatlarını bir insan organı gibi anlamamız gerektiğinden bahsetti. Alem tasavvurunu çarpıtarak tenzih inancına ters düşecek şekilde propaganda eden bid'at akımının mezkûr meselede niçin bu şekilde davrandığının ideolojik ve tarihsel boyutuna değindi. Mucize konusuna değinen Sifil hoca, Modernist Müslümanların mucizeyi niçin ve nasıl inkar ettiklerine değindi. Aynı zamanda İsra hadisesini inkar etmenin küfür olduğuna ve Miraç hadisesine değindi. Ders her hafta Salı günü Pendik UluÇınar vakfında yapılmaktadır. Bir önceki dersin videosu için: http://youtu.be/tDOKl8trmQ4 Ders Tarihi: 30.12.2014 20:00 (Ders bir saat gecikme ile başladı.) Sahn-ı Semân İslâmî İlimler Eğitim ve Araştırma Merkezi Tel: 90(212) 531 5030 Cep: 90(530) 782 7199 http://sahniseman.org
Ebubekir Sifil - Tefsir İlminde Nasıl İhtisas Sahibi Olunur? 04:39
Ebubekir Sifil - Tefsir İlminde Nasıl İhtisas Sahibi Olunur? 23 izlenme - 2 yıl önce Bismillah. Ebubekir Sifil hoca her Salı UluÇınar vakfında el-Akitetü't-Tahâviyye eserini okuyarak, şerh ediyor. Bu videoda, - Tefsir İlminde ihtisas sahibi olmak için ne yapmalıyız? - Hangi ilimleri bilmeliyiz? - Siz niçin meal ve/veya tefsir yazmıyorsunuz? - Günümüzde ki meal yazarlarının eksiği nedir? - Arapça'yı tam bilmeden meal yazılabilir mi? başlıklı sorulara cevap bulacaksınız. Sohbetin tamamı: http://youtu.be/tDOKl8trmQ4 Sahn-ı Semân İslâmî İlimler Eğitim ve Araştırma Merkezi Tel: 90(212) 531 5030 Cep: 90(530) 782 7199 http://sahniseman.org
Ebubekir Sifil - Tekfirciliğin Kökeni Nereye Dayanıyor? 04:00
Ebubekir Sifil - Tekfirciliğin Kökeni Nereye Dayanıyor? 22 izlenme - 2 yıl önce Bismillah. Ebubekir Sifil hoca her Salı UluÇınar vakfında el-Akitetü't-Tahâviyye eserini okuyarak, şerh ediyor. Ebubekir Sifil hoca, Muhammed el-Berbeharî'nin Kitabü's-Sünne eserinde bahsettiği kısıma değinerek Tekfirciliğin ve IŞİD'in kökenin nereye dayandığını anlatıyor. Sohbetin tamamı: http://youtu.be/tDOKl8trmQ4 Sahn-ı Semân İslâmî İlimler Eğitim ve Araştırma Merkezi Tel: 90(212) 531 5030 Cep: 90(530) 782 7199 http://sahniseman.org
El - Usûlü’l - Münîfe - Kader Konusu - Ebubekir Sifil 01:09:17
El - Usûlü’l - Münîfe - Kader Konusu - Ebubekir Sifil 17 izlenme - 2 yıl önce Ebubekir Sifil hoca her ayın ilk Pazartesi günü gerçekleştirdiği İnanç Sohbetlerinin 3.dersini gerçekleştirdi. Sifil hoca derste El - Usûlü’l - Münîfe eserinde bahsi geçen kader mevzusuna değindi.
“Dinde Reform” Modern Zamanların Ürünüdür! - Ebubekir Sifil 05:15
“Dinde Reform” Modern Zamanların Ürünüdür! - Ebubekir Sifil 8 izlenme - 2 yıl önce Modern zamanlarda bize gösterilen hedefler. bizim kadim düşünce yapımızı da değiştirir oldu. 1200 yıl boyunca dinde reform diye bir şey yokken, son 200 yıllık süreç bize 1400 yıllık müktesebatın değişmesi gerektiğini telkin etti. Artık akıllar eskileri kabul edemez hale geldi, yenilikler istemeye başladı.
Ümmeti İstikamette Tutan Âlimdir - Ebubekir Sifil 05:36
Ümmeti İstikamette Tutan Âlimdir - Ebubekir Sifil 7 izlenme - 2 yıl önce Ümmet hiçbir zaman bugün olduğu gibi alimsiz kalmadı. Modern döneme kadar mamur edilmek istenen şehirlerde, evvela kavramlarına sahip çıkan fasih dil kullanıcıları ve alimler iskân edilirdi.Alimler ümmetin kıvamını koruyan kimselerdi. Medreseler ile birlikte onların kıymetini hep el üstünde tutan tarihten, alim eksikliğini farketmediğimiz, yoksulluğumuzu problem olarak görmediğimiz bir zaman dilimine taşıdık kendimizi… Bu da nice arızaları beraberinde getirdi.