Hoşgeldiniz!

Akaid Sohbetleri

Ebubekir Sifil - Niçin Mescid-İ Aksa? 05:28
Ebubekir Sifil - Niçin Mescid-İ Aksa? 161 izlenme - 3 yıl önce Bismillah. Ebubekir Sifil hoca her Salı UluÇınar vakfında el-Akitetü't-Tahâviyye eserini okuyarak, şerh ediyor. Ebubekir Sifil hoca; - Mescid-i Aksa'nın niçin önemli olduğuna, - Yahudilerin Mescid-i Aksa'da yaptıkları zulümlerini niçin yaptıklarına, - Yahudilerin Mescid-i Aksa'nın temelini hangi sebepten temelini eşmeye çalıştıklarına, - Mescid-i Aksa'nın tarih içerisinde gördüğü işgaller ve Hz. Süleyman'ın yaptırdığı mabed olduğuna değindi. Sifil hoca aynı zamanda orada işlenen zulüm tüm müslümanlara yapıldığına ve Osmanlı mirasını ve Kudüs'ü koruyan Mirasımız Derneğinin faaliyetlerine değindi. Sohbetin tamamını izlemek için: http://youtu.be/HT2qnfncvAg Sahn-ı Semân İslâmî İlimler Eğitim ve Araştırma Merkezi Tel: 90(212) 531 5030 Cep: 90(530) 782 7199 http://sahniseman.org
Miraç Ve İsra Hak Mı? 01:42
Miraç Ve İsra Hak Mı? 95 izlenme - 3 yıl önce Bismillah. Ebubekir Sifil hoca her Salı UluÇınar vakfında el-Akitetü't-Tahâviyye eserini okuyarak, şerh ediyor. Bu videoda; - Miraç hak mıdır? - Ehl-i Sünnet'e göre Miraç hak mıdır? - İsra Hak mıdır? - İsra kısmını inkar etse kafir olur mu? - Miraç kısmını inkar etse kafir olur mu? başlıklı sorulara cevap bulabilirsiniz. Sohbetin tamamını izlemek için: http://youtu.be/HT2qnfncvAg Sahn-ı Semân İslâmî İlimler Eğitim ve Araştırma Merkezi Tel: 90(212) 531 5030 Cep: 90(530) 782 7199 http://sahniseman.org
Ebubekir Sifil - Kader ve Gayb Konularında İfrat ve Tefrit 57:04
Ebubekir Sifil - Kader ve Gayb Konularında İfrat ve Tefrit 82 izlenme - 3 yıl önce Bismillah. Ebubekir Sifil hoca her Salı günü gerçekleştirdiği Akaid bilinci Sohbetlerinin 14.dersini işledi. Derse Kazayı Mübrem ve Kazayı Muallak kavramlarını açıklayarak başladı. Ebubekir Sifil hoca derste Kader ve Gayb konusunda ifrata ve tefrite varan söylemlere ve bu söylemlerin sebep olduğu tahribata değindi. Ebubekir Sifil hoca; - Allah'ın ilmi, - Kulun iradesi, - Hayr ve Şer, - Fal, - Sihir, - Büyü, - Felek vb. konulara değindi. Sifil hoca ilgili konulara Kur'an-ı Kerim ayetleri ve Hadis-i Şerifler bağlamında açıklık getirdi. Ebubekir Sifil hoca dersin sonunda kendi e-postasına iletilen soruyada değindi. Ders sonundaki sorulan soru ile ders nihayete erdi. Ders Tarihi ve Yeri: 27 Ocak 2015 - @ Pendik UluÇınar Vakfı Ders içerisinden soru ve başlıklar; (01:57) Kazayı Mübrem Nedir? (04:10) "Niye Amel işliyoruz?" (05:30) Beda Anlayışı nedir? (06:50) Caferi Sadık etrafınaki Politbüro (09:58) Kaza ile Bedayı Karıştırmamak (10:54) Kaderin Aslı (11:30) Kader Hakkında (12:10) Kader Sır Mıdır? (13:42) "Kader Nedir?" (15:45) Kaderiyye Mezhebi Günümüzdede Devam Ediyor Mu? (17:28) "Kaza ve Kaderin Anlamları Farklı Mı?" (19:00) "Hayr Allah'tan, Şer Kullardan Mı?" (21:48) Kader Meselelerinde derine dalmak doğru mu? (26:36) "Neden böyle oldu?" denir mi? (30:30) Felek var mıdır? (34:10) Burçlar var mıdır? (35:00) Nazar, Büyü hak mıdır? (38:53) "İlim iki türlüdür?" (39:53) "Cenab-ı Hakk'ın bildirmediğini bilebilirmiyiz?" (40:50) İlmen mevcut ve mevkut ne demektir? (43:29) Gayb Hakkında (45:19) Hz. Musa ve Hz. Hızır Kıssası (47:23) Gayb bilgisi sadece peygamberlere mi mahsus? (48:14) İstikameti gösteren nedir? (49:45) Keramet Hakkında (54:32) Allah kula tecelli eder mi? Sahn-ı Semân İslâmî İlimler Eğitim ve Araştırma Merkezi Tel: 90(212) 531 5030 Cep: 90(530) 782 7199 http://sahniseman.org
Ebubekir Sifil  - Mâide Suresi 44-45.Ayetler ve IŞİD 43:24
Ebubekir Sifil - Mâide Suresi 44-45.Ayetler ve IŞİD 82 izlenme - 3 yıl önce Ebubekir Sifil Hoca Akaid Bilinci Sohbetlerinin 6.sını 2 Aralık'ta gerçekleştirdi. Sifil hoca derse, kendisine yöneltilen -ve son günlerde ciddi kafa karışıklığına neden olan- soru ile başladı. Soru "Mâide suresi 44 45 47 ayetleri gündeme getirelerek Ümmet-i Muhammed'in Gayri İslamî kanunlarla yöneltilen ülkelerde yaşayan Ümmet-i Muhammed'in durumu ve IŞİD dolaysıyla orada kurulduğu söylenen bir İslam devleti var. Bir İslam devleti kurulmuş oraya Ümmet-i Muhammed İslamî hükümler ile yönetilen bir sistem kurulmuş oraya hicret etmeden etmeyerek Gayri İslamî kanunlarla yönetilen ülkelerde ikamette devam eden insanların durumu ne olur?" 03:32 Yeni yetişen nesiller, genç kuşaklar 05:41 ve Müslümanlar hilafet meselesini konuştukları zaman "cıs" bir mesele konuşuyorlar aman bunu konuşmayın aman fitne çıkar aman şu olur bu olur. Yok kardeşim niye fitne çıksın... 07:22... bu hilafet hiçbir zaman adı hilafet olsa bile.... 12:23 Herhangi bir iddiayı ortaya seren bir kimsenin İslamî bir dil kullanması, fıkhî terimler kullanması, itikadî terimler kullanması... 15:17 Sokaktaki insanı bu bakımdan tekfir etmek cinayettir... 24:37 Selefîlerin ayrılmaları, birbirlerini tekfir etmeleri.... 25:18 Esmerî hâlâ hapis... 25:34 Bir yerde baskı varsa... 37:22 İmam Ebû Hânife'nin az hadis bildiği şeklindeki tenkid İmam Buhârî'ye ait bir tenkit değil... 39:33 Bize düşen bir sorumluluk var... Ders Tarihi ve yeri: 2 Aralık 2014 19:00 @ Pendik UluÇınar Vakfı
Ebubekir Sifil - Miraç Ve İsra Nedir? 01:46
Ebubekir Sifil - Miraç Ve İsra Nedir? 68 izlenme - 3 yıl önce Bismillah. Ebubekir Sifil hoca her Salı UluÇınar vakfında el-Akitetü't-Tahâviyye eserini okuyarak, şerh ediyor. Bu videoda; - Miraç Nedir? - İsra Nedir? - Ehl-i Sünnet'in temel umdesi midir? - Peygamber Efendimiz (sav) diğer Peygamberlere (as) imamlık yapmış mıdır? - Efendimiz (sav) Mescid-i Aksaya gitmiş midir? başlıklı sorulara cevap bulabilirsiniz. Sohbetin tamamını izlemek için: http://youtu.be/HT2qnfncvAg Sahn-ı Semân İslâmî İlimler Eğitim ve Araştırma Merkezi Tel: 90(212) 531 5030 Cep: 90(530) 782 7199 http://sahniseman.org