Hoşgeldiniz!

akort

Mey Kamışı Akortlatmak 14:40
Mey Kamışı Akortlatmak 2.975 izlenme - 3 yıl önce Hem Öğren Hem Çocuğuna Öğret aykut İlter Aykut Öğretmen mey Çalmak İçin Meyi Kayısı Afrika Gülü Ceviz Erik Gibi Ağaçlardan Yaptırınız Peki Kime Yaptıracaksınız Bu Videoyu İzlediyseniz Tüm Telefonları Bulabilirsiniz Mutlaka Aykut Öğretmenin Videosundan Size Ulaşıyorum Diye Belirtin Müzik Severleri Doğru Adreslerle Buluşturmak Türk Müziğine Katkı Demektir Doğru Enstrüman Hızlı Öğrenmek Demektir Kötü Enstrüman Sizi Sazdan Soğutur Bunu Unutmayın. mey Kamışı Akort Ustası Adem Ceylan 90 532 315 84 59 zurna Kamışı Ve Borusu İçin Hikmet Doğan 90 0536 244 21 57 trakya Ege Zurnası Mehter Kaba Zurna İmalatı Zurnayı Yaptırtmak Ve Almak İçin Kaynak Telefon Ve Kişiler ahmet Er 9 0533 204 38 36 / Ali Acar 9 0532 401 91 70 mey Türk Halk Müziğinin Duygulu Enstrümanı mey Mey, Müzikte Nefesli Bir Çalgıya Verilen İsimdir. Ancak Sözlüklerimize Girmesi Çok Eski Değildir, Kamus-ı Türki'de Bile Çalgı Anlamına Rastlanmamıştır. Zaten Gazimihal'de, T.d.k. Sözlüklerine Bu Kelimeyi 1929 Yılında Kendisinin Verdiğini Ve Lügatlarımız Gibi, Ferhenk Ve Kamuslarda İzine Rastlanmadığını Söylemiştir. Halen T.d.k. Sözlüğünde Mey; Eksik Ve Yanlış Olarak Şöyle Tarif Edilmektedir: ''doğu Anadolu'da Kullanılan Bir Tür Küçük Zurna". Son Yıllarda Basılan Müzik Ansiklopedi Ve Sözlüklerinde De, "halk Müziğimizde Kullanılan Bir Çalgı" Gibi Eksik Açıklamalar Mevcuttur. gazimihal Etimolojik Olarak, Mait Kelimesi Üzerinde Durmuştur ."firavunlar Mısır'ından Kabartmalarda Resmi Var, Adı O İlk Çağda Mayıt'tı; Fakat Sonradan Uzun Asırlar Unutulmuştur. Meyi Ve Mayıt Kelimeleri Arasındaki Morfoloji Tıpkılığı Açıktır" Diyerek, Saygun'un Da Görüşüne Katıldığını Belirtmiştir. Ancak Bu Açıklamada İki Çelişki Vardır: Birincisi, Gazimihal'in İddiasına Göre Uzun Yıllar Unutulan Bir Çalgı Nasıl Oluyor Da Kars'ta Meyi İsmiyle Çıkıyor. İkincisi İse, Mısır Kabartmalarında Bu Çalgının İsmi Mayıt Olarak Değil, Mait Olarak Geçmektedir. Türkçemizde Mey'e Yakın Kelimelere Baktığımızda: "meyi; Eriyip Akma. Meyi: Ney (kars). may: Su Arkı, Su Mecrası Olarak Geçmektedir. müzikte Mey Kavramını İncelemeye Kalktığımızda Balaban İle İlişkisini Ortaya Koymak Gerekiyor. Balaban, Nefesli Bir Çalgı Olarak Asya'da Birçok Ülkede Sevilerek Kullanılmaktadır. Bu Çalgı, Fizyolojik Ve Ses Olarak Mey İle Çok Benzerdir. Balaban'ın Türkçe'deki Kelime Anlamı; İri Cüsseli Adam Veya Hayvan, Davul Tokmağı, Oynatılan Ayı, Balaban Kuşu Ve Davuldur. Asya'nın Kazak-kırgız Ve Kazan Türkçelerinde Koca Davul Anlamındaki Balaban Şeklinde Görülür. İslavcanın Rus, Ruten, Bulgar, Sırp, Hırvat Lehçelerinde De Davula Baraban Denir. Erzurum Doğusunun Mey Denilen Kamış Çalgısını Andıran Balaban Daima Davulla Birlikte Çalındığı İçin Adının Baraban'dan ''r>l'' Değişikliği İle Geldiği De Düşünülür. maragalı Abdülkadir'in Nayçe-i Balaban'ının, Günümüzde Kullanılan Mey Ve Balaban Olduğuna Dair Herhangi Bir Şüphemiz Yoktur. Ancak Nayçe-i Balaban İsmi Bazı Değişikliklere Uğramıştır .bazı Bölgelerde Yaşayanlar Balaban, Belman, Balaman, Yasti Balaban, Nay İsmini Kullanarak Bu Çalgıyı Günümüze Kadar Yaşatmışlardır. Türkiye'de İse Mey İsmini Almıştır. Bu Çalgının İsminin Neden Mey Olduğu Konusunda Yöre Sanatçıları İle Görüşülmüş, Ancak Bundan Fazla Sonuç Alınamamıştır. Kimine Göre Mey; Yumuşak Anlamına Gelmekte Ve Sesinin Yumuşaklığı Nedeniyle Bu İsmi Almaktadır. Kimine Göre Muhabbet Anlamındadır. Muhabbet Anında Kullanılır Olması Ve İnsana Hoşluk Duygusu Vermesi, İçkinin Verdiği Hoşlukla Özdeşleşmiş Ve Mey İsmi Bu Nedenle Çalgıya Verilmiştir. Ney'den Ayırmak İçin ''mey'' İsminin Verildiğini De Söyleyen Olmuştur. bize Göre, Mey İsmi Nay-ı Balaban Veya Nayçe-i Balaban İsminin Günümüze Yansımasıdır. Bilindiği Üzere Farsça "çe'' Küçültme Ekidir. Nay İse Eski İran Dilindeki Nada'dan Türemiş Bir Kelimedir. Nada'nın Anlamı Da Kamıştır. Nay Dilimizde Ney Olmuştur. ''ney, Farsça Nay Kelimesinin Muhaffefidir''. Mey Kamışla Çalınan Bir Çalgıdır Ve Kamış Bu Çalgıya Karakteristik Özelliğini Verir. Nay'ın Anlamı Da Kamıştır .büyük Bir Olasılıkla, Mey Kelimesi Dilimize Nay 'dan İncelerek Giren Ney'den Ayrılması İçin Girmiş Bir Kelimedir. Çünkü Ney, Klasik Türk Müziğinde Kullanılmakta Olan Bir Çalgıdır. Mey İse Halk Müziğimizde Kullanılmaktadır. Belki De Vurgulanmak İstenen Bu Ayrım İdi. Örneğin Mey Halen Ermenistan'da Nay İsmi İle De Kullanılmaktadır. Ayrıca Gaziantep'te, Nay Denilen Ve Erzurum Pazarı İçin Yapılan Mey Gövdelerinin Varlığı Da Bilinmektedir. tarihçe mey, Asya'da Yaygınlık Kazanmış, Köklü, Fazla Değişime Uğramamış Çok Eski Bir Çalgıdır. Benzerleri Halen Türkiye Dışında Azerbaycan, Gürcistan, Dağıstan, Ermenistan, İran, Çin, Japonya Ve Kore Gibi Ülkelerde Çeşitli İsimlerde Kullanılmak Tadır. tarih Öncesi Sitelere Kadar Gittiğimizde ''kamışlı Çalgılar Görülmemektedir. Bunun Nedeninin De, Kamışın Bizzat Kendisinin, Kemik Flütlerin Aksine Kolaylıkla Bozulabilir Materyalden Yapılmış Olmasından Kaynaklanıyor Olabilir. kamışlı Çalgılar Hakkında Elimizde Bulunan En Eski Bulgu Helenistik Dönem Mısır'ına Aittir. ''kamışlı Borulara Mait Adı Verilir. Dördüncü Hanedanda Hem Uzun Hem Kısa Tiplerine Rastlamaktayız. Bunlar Muhtemelen Modern Obua Gibi Çift Kamışla Çalınmaktadır''. mait, Monaulos Olarak Da Adlandırılmaktadır. Mey Ve Benzeri Çalgılar ''helenestik Çağı Mısır Kalıntıları Arasında Bulunan Monaulos İle Yakın Benzerlik Gösterirler. (detayları Bilinen Tek Antik Tip). İngiliz Araştırmacı Picken De Bazı Kaynaklara Dayanarak Aynı İddiada Bulunmaktadır: ''mey'in Ve Azerbaycan'da Kendisine Çok Benzeyen Kamış Borulu (balaman), Sovyet Ermenistan (düdük), Gürcistan (duduki), Dağıstan (balaban)'m Antik Çağın Son Dönemlerine Ait Monaulos İle İlişkisi Vardır. Evliya Çelebi'nin Balabanının, Mey Olduğundan Kuşku Duyulmaz. Saygun'un Kars Yöresinden Sekiz Delikli Çalgısına Ait Raporu Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan Ve Dağıstan Kaynaklı Çalgılar Tarafından Da Desteklenir. Sekiz Delik, Brüksel Müzesi'nde Bulunan Ptolemaic Mısır'ına Ait Monaulos'ta Da Vardır. Wegner De Son Dönem Atina Vazo Resimlerinden Yapılan Reprodüksiyon Da, Mey 'in Son Dönem Auloi'sine Benzerliğini Belirtmektedir. capitoline Museum'daki Bir Mozaikin Collotype'leri, (salla Delle Colombe'deki) İncelendikten Sonra Temsil Edilen Nesnelerin Kamış Olduğuna Tamamen İkna Oldum. Bunlar Halen Kullanılan Kıskaçlar Gibi Yapılmış Görünüyorlar Ve Kamışın Dudağa Gelen Kısma Yerleştirilmelerine Rağmen, Şekilleri Hickiriki'nin Yamuk Şeklindeki Kamış Başlıklarından Tamamen Farklıdır. Boruların Kendileri De Tibiae Ya Da Auloi'nin Bildiğim Diğer Tasvirlerinden Daha Çok Mey'e Yakındır. Kamışlar Mey'in Uzunluğu İle Orantılıdır. Altına Doğru Eğim Kazanarak İncelir. Gövdenin Mafsal Ucundan Kamışa Doğru Alan Daralması Çok Hafiftir. Bu Mozaik, 1824 Yılında, Trajanus Decius Tarafından 252 Yılında İnşa Edilmiş Thermae Decianae Sitesinde Bulunmuştur. Bu Mozaik Stilistik Olarak Pergamon (bergama) Mozaikleri İle İlişkilidir. Öyle Ki Bu Çift Kamış Yan Silindirik Boru Çiftinin, Anadolu'da Hıristiyanlık Döneminin İlk Yüzyıllarında Görülen Bir Tip Olduğu Kuşkusuzdur. Kıskaçlar (eğer Öyleyse) Her İki Uca Bağlanan Tipten Ziyade Bayburt(kuzeydoğu Anadolu)'un Mey Ve Hiçhiriki Kıskaçlarının Karakteristiği Olarak Bir Uca Bağlanan Tiptendir''. çeşitli Araştırmacıların Mey'in, Zurna'dan Daha Eski Bir Çalgı Olduğu Hakkında İddialan Mevcuttur. ''zurnalar Türünün Atası Mey'dir''. ''silindirik Obualar (mey Ve Benzeri Çalgılar) Yüksek Sesli Koniklerden (zurna) Daha Eskidir Fakat Daha Az Rastlanır''. bu Çalgıya Ait Elimizdeki Türklere Ait En Eski Kaynağın Maragalı Abdülkadir'e (1350?-1435) Ait Olduğunu Zannetmekteyiz. Nayçe-i Balaban İsmiyle Yer Alan Bu Çalgıya, ''surnaya Benzer Surnayın Talimi Bununla Yapılır, Yumuşak Ve Hazin Bir Sesi Vardır.'' Demektedir. Abdülkadir'den İki Asır Sonra Yaşamış Evliya Çelebi'de De (1611-1683) Benzer Bir Tanıma Rastlamaktayız; ''belban (veya Balaban, Türkmen Kamışlı Düdüğü) Şiraz'da İcad Edilmiştir. Zurnadakine Benzer Kulağı Yoktur. Türklerce Çok Kullanıldı. 100 Çalanı Vardır''. Bunların Dışında Cumhuriyet Türkiyesi'nde Tarihçeye Girmeden Kısır Araştırmalar Yapılmıştır. helenestik Dönem Mısır'ına Ait Mait Veya Monaulos Adlı Çalgıyla Benzerlik Gösteren Mey, Bazen Balaban, Belban, Nayçe-i Balaban, Nay-ı Balaban, Balaman, Nay, Düdük, Duduki, Mey, Kuan, Hiçkiriki, Hyanpiri, Vb. İsimlerle Günümüze Değin Gelmiş Ve Yaşamakta Olan Bir Çalgıdır. ses Sistemi mey, Bir Oktav Ses Sahası Olan Çalgıdır. Yapısında, Yedeni De Bulunan Rast Makamı Dizisi Mevcuttur. diatonik Bir Çalgıdır. Kromatik Ses Elde Edebilmek İçin Deliklerin Yarım Açılması Ve Dudakların Yardımı Gerekir. İcracı Parmakları Yarım Açıp Kapama Dışında Dudaklarını Sıkarak Veya Gevşeterek Kromatik Sesin Alınmasına Yardımcı Olur. ses Sınırının Dar Olması Nedeniyle Mey'de Transpoze Olanağı Sınırlıdır. Belirlenen Her Bir Tam Ton İçin Ayrı Bir Mey Kullanmak Gerekmektedir. Yarım Tonluk Farklılıklar Kamış Değişimi Veya Kamışa Eklenen Ve Boğaz İsmi Verilen Parça Yardımıyla Olur. Fakat Aynı Gövde Üzerine Kamış Yardımıyla Bir Tonluk Farklılık Yapılmaya Kalkıldığında Seslerde Bozulma Olmaktadır. meyler, Ana, Orta Ve Cura Olmak Üzere Üç Ayrı Yapısal Özellikte Sınıflandırılmıştır. esas İtibariyle Mey Notaları Yazılırken Fa Anahtarı Kullanılmalıdır. Halk Müziğimizin Pes Sesli Bu Çalgısında, Türk Müziği Notalama Sisteminden Kaynaklanan (doğruluğu Tartışılabilir) Zorunluluklardan Dolayı Sol Anahtarı Kullanılmaktadır. mey,kamışı,zurna,ege,mehter,kaba Zurna,zurnası,trakya,halil Çok Yürekli,saim Şenlendirici,ali Acar,adem Ceylan,ahmet Er,hikmet Doğan,cantası,koruma Kılıfı,taşıma Çantası,çanta Yapımı,zurna Çantası
Gitar Dersleri 3 : Gitar Akort Etme - Gitar Nasıl Akort Edilir? 02:26
Gitar Dersleri 3 : Gitar Akort Etme - Gitar Nasıl Akort Edilir? 1.022 izlenme - 3 yıl önce Can Gitar Derslerinin üçüncü bölümünde yeni başlayan gitaristlere her daim konu olan klasik gitarın nasıl akort edileceğini öğreneceğiz. Harici bir akort aletimiz yoksa bilgisayarımıza yükleyeceğimiz gitar akort programı APTuner ile kolayca gitarımızı akort edebiliriz. İyi çalışmalar.. Uyarı:Programı kullanmadan önce bilgisayarımızda dahili veya harici bir mikrofon olduğundan emin olun. Dizüstü bilgisayarlarda dahili bulunur. Masaüstü bilgisayarlarda ise bir web kamerası takarak veya mikrofonlu kulaklık bağlayarak programı kullanabilirsiniz. Aksi halde programdan tepki göremezsiniz. Diğer ders videoları için takipte kalın.. http://www.cangitar.com https://vimeo.com/cangitarcom https://twitter.com/cangitarcom http://instagram.com/cangitarcom https://www.facebook.com/cangitarcom
kanun nasıl çalınır? 01:42
kanun nasıl çalınır? 1.878 izlenme - 6 yıl önce www.gencyorum.net // 10. yyda türkistanın farab kasabasında doğan farabi adında bir türk bilgini tarafından bulunduğu rivayet olunur www.tennar.org // 24 veya 27 perdeli bir sazdır. her bir perdedeki sesi 3 tel tınlatır. bu yapısıyla piyanonun ses sistemine benzer. telleri özel olarak müzik aletleri için üretilmiş naylon teldendir. ilk evrelerinde naylon tel yerine bağırsaktan yapılan kiriş teller kullanılmıştır. www.ziza.net
Kendini akort eden gitar! 00:45
Kendini akort eden gitar! 386 izlenme - 4 yıl önce Yeni The TronicalTune ile siz müziğinizi çalmaya başlayın, gitarınız kendini akort etsin.
Bisikletin Yamulan Jantın Akort Ayarı Nasıl Yapılır*izmet Bisiklet* 05:49
Bisikletin Yamulan Jantın Akort Ayarı Nasıl Yapılır*izmet Bisiklet* 158 izlenme - 10 ay önce Bisiklet akort,Bisiklet jant düzeltme,Bisiklet yamuk jant nasıl düzelir,Shimano Bisiklet sorunu,Salcano Bisiklet sorunu,Bisiklet sorunları,bisiklet tamir,bisiklet bakım,bisiklet parça değişimi,bisiklet bilye yağlama,bisiklet bilye değişim,bisiklet patlak,lastik,Bianchi Bisiklet sorunu,bisiklet modifiye,nasıl modifiye yapılır,modifiye,bisiklete madifiye yapmak, BİSİKLET Tamir Bakım YouTube KANALIDIR,, Unutmayın !Paylaşım Ve Yorumlar Diğer Kullanıcılara Yol Gösterir (*_*)- İzmet Bisiklet -(*_*) *** ABONE OL - - - - - - http://goo.gl/cSgjrH blogspot.com - - - - - - http://goo.gl/T46eoy Tüm Video Sayfası - http://goo.gl/f8Lyt8 *** selam arkadaşlar bu videomda sizlere bisikletin ön veya arka jantın yamulan yani akorttu bozulan jantı mızı nasıl düzelte biliriz .videomu dikkatlice ve söylediklerimi yaparsanız sizde kendi bisikletinizin yamulan veya akortu bozulan jantınızı kendinizde düzelte bilirsiniz .bu ayar tüm bisikletlerde geçerlidir. 16 jant çocuk bisikleti ,20 jant çocuk bisikleti,24 jant çocuk bisikleti,26 jant bisiklet,28 jant bisiklet, tüm bisiklet jantlarında düzeltme yani akort yapa bilirsiniz umarım işinize yarar bir video olmuştur .izmet bisiklet sizlerle paylaşımlarım bir aksilik bir sorun olmadıkça video yüklemeye devam ederim iyi seyirler kolay gelsin ... **** Bisikletin Akor ayarı nasıl yapılır bisiklet jantı nasıl düzeltilir ,videolu anlatım bisiklet jantı nasıl örülür ,izmet bisiklet sor? bisiklet jant teli nasıl takılır izle bisiklet jant düzeltme -izmet bisiklet video Arka jant akort ayarı bozuldu, ne yapmalıyım? bisiklet arka teker ayarı bisiklet akort ayarı nasıl yapılır video saz akort ayarı nasıl yapılır bisiklet jant akort anahtarı Akort Ayarı Nasıl Yapılır? Detaylı video çekimi - Bisiklet Forum 04,mayıs.2016 Bisikletin Periyodik Bakımı - Jant Akord Ayarı ve Jant Örümü Nasıl 2016-izmet bisiklet Bisiklet Jant Akort Ayarı Jant Akordu (Ayarı) nasıl yapılır (Resimli anlatım) - Bisiklet Forum izmet bisiklet tamir Uygun bütçeyle "Teker Örme ve Akort Ayarı" - Bisiklet izmet bisiklet jantı fiyatları bisiklet jant ayarı bisiklet jantı nasıl düzelir bisiklet akort ayarı videolu anlatım bisiklet arka teker ayarı nasıl yapılır jant akort ayarı nasıl yapılır izmet bisiklet videsu izle bisiklet jant yamukluğu düzeltilmesi jant teli
Otomatik Akort Yapan Elektro Gitar 00:21
Otomatik Akort Yapan Elektro Gitar 154 izlenme - 2 yıl önce Üzerindeki sistem sayesinde istenilen akorta sadece 1 tuş ile gelebilen gitar. Teknolojinin son nimetlerinden birisi denilebilecek özellikte elektro gitar üzerindeki belirli sayıdaki seçeneklere gelerek farklı akortlara ayarlanabiliyor.
Gidersen  Kalbim Sızlar 04:10
Gidersen Kalbim Sızlar 466 izlenme - 4 yıl önce https://www.facebook.com/fanpage65.1?fref=ts
Asma Davul Akordu Nasıl Yapılır Cevat Ustaoğlu Bahçelievler Mektebim Okulu 08:19
Asma Davul Akordu Nasıl Yapılır Cevat Ustaoğlu Bahçelievler Mektebim Okulu 313 izlenme - 2 yıl önce Asma Davul Akordu Nasıl Yapılır Cevat Ustaoğlu Bahçelievler Mektebim Okulu Asma Davul Akordu Nasıl Yapılır Cevat Ustaoğlu Bahçelievler Mektebim Okulu Tahta Kaşık Nasıl Çalınır Cevat Cemil Ustaoğlu Bahçelievler , tahta kaşık nasıl çalınır,cevat cemil ustaoğlu,bahçelievler mektebim okulu,artist of the day,mektebim okulları Mektebim Okulu Artist Of The Day Mektebim Okulları Mektebim Koleji Mektebim Okulu Mektebim Okulları HEMEN KAYIT OLUN 444 30 95 MEKTEBİM OKULLARI BAŞARININ ANAHTARI Kendini gerçekleştirmiş mutlu ve başarılı insanlardan oluşan toplum; öncelikli olarak çocuklarının geleceğini şansa bırakmayan başarının tesadüf olmadığını bilen toplumdur. Deneyimli eğitim - öğretim kadrosunun kazandırılacağı birikimle beslenecek olan Mektebim Okulları: anaokulundan liseye uzanan eğitim zincirinde, bu sorumluluğun bilinciyle, sürekli kişisel gilişimi ilke edinecektir. Okullarımız hem yeni kampüsleriyle hem de eğitim bilimdeki değişimlere ayak uydurarak sürekli gelişmektedir. Eğitime yapılan yatırım insana yatırımdır... İnsana yatırım, başarı ve hızlı gelişim olarak geri döner. Vizyonumuz, İçinde yaşanılan zamanın gereklerine göre değil, gelecek yüzyılların ihtiyaçlarını bilip ona göre hazırlıklarını yaparak tüm öğrencilerini Atatürk ilke ve devrimleri ışığında akademik ve sosyal yönden ulusal ve uluslararası toplumların her zaman en önde gelen bireyleri olarak yetiştirmek ve tüm dünyada örnek alınacak bir eğitim kurumu olmaktır. Misyonumuz, ana sınıfından 12. sınıfa kadar bütünlük taşıyan ve bireysel farklılıkları gözeten eğitimiyle yüksek akademik standartlara sahip, çağdaş dünyaya ayak uydurabilen, yeniliklere açık, millî ve manevi değerlere sahip, çevresiyle güzel iletişim kurabilen, dürüst, hoşgörülü bireyler yetiştirmeyi amaçlar ve bu değerler doğrultusunda Atatürk ilke ve devrimlerinden hiç bir zaman ödün vermemektir. Adını Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Millet Mektepleri'nden alan Mektebim Okulları kaliteli eğitimi ülkenin her köşesine ve toplumun tüm katmanlarına ulaştırabilmek için yola çıkmış bir kurum olarak, büyük önder Atatürk'ün çizdiği yoldan gitmeye devam edecektir... Mektebim Okulları Genel Müdürlük - Bahçelievler Haznedar Mah. Heybeli Cad. Adalar Sok. No:11 Haznedar - Güngören/İstanbul Telefon: 444 30 95 E-posta: info@mektebimokullari.com Silivri Anaokulu Silivri Anaokulu Mimar Sinan Mahallesi Özge Sokak No : 1 Silivri/İstanbul Telefon: 0212 924 75 31 - 0212 924 75 32 | Faks: - E-posta: Beykent Anaokulu Beykent Anaokulu Adnan Kahveci Mah. Sayaca Cad. No : 11, Beylikdüzü / İstanbul Telefon: 0212 924 74 81 - 0212 924 74 82 | Faks: - E-posta: Büyükçekmece Anaokulu Büyükçekmece Anaokulu Fatih Mah. Cengiz Topel Cd. Hazerfen Sk. No : 12, Büyükçekmece / İstanbul Telefon: (0212) 883 60 37 | Faks: - E-posta: Çorlu Anaokulu Çorlu Anaokulu Kazımiye Mah. Su Deposu Altı1.Sk. Çorlu / Tekirdağ Telefon: 0282 999 19 16 - 0282 999 19 17 | Faks: - E-posta: Pelican Hill Anaokulu Pelican Hill Anaokulu Pelican Hill Evleri Hadımköy Yolu Çakmaklı Mevkii, Pelican Hill Sosyal Tesisler Yanı Büyükçekmece / İstanbul Telefon: (0212) 886 49 16 | Faks: - E-posta: Tekirdağ Anaokulu Tekirdağ Anaokulu Hürriyet mah. Anadolu sok. No: 15, Tekirdağ Telefon: 0282 263 16 00 | Faks: - E-posta: Bahçelievler Anaokulu Bahçelievler Anaokulu Haznedar Mah. Heybeli Cad. Adalar Sok. No:11 Haznedar - Güngören/İstanbul Telefon: (0212) 677 16 16 - 444 30 95 | Faks: E-posta: Fatih Anaokulu Fatih Anaokulu - Telefon: 444 30 95 | Faks: - E-posta: Edremit Anaokulu Edremit Anaokulu - Telefon: 444 30 95 | Faks: - E-posta: Çorlu Anaokulu 2 Çorlu Anaokulu 2 Zafer Mah. Cumhuriyet Bulvarı No: 9, Armada City Plus 1. Etap - Çorlu / Tekirdağ Telefon: 444 30 95 | Faks: - E-posta: Beykent İlkokulu & Ortaokulu Beykent İlkokulu & Ortaokulu Adnan Kahveci Mah. Sayaca Cad. No : 11, Beylikdüzü / İstanbul Telefon: 0212 924 74 81 - 0212 924 74 82 | Faks: - E-posta: Çorlu İlkokulu & Ortaokulu Çorlu İlkokulu & Ortaokulu Kazımiye Mah. Su Deposu Altı1.Sk. Çorlu / Tekirdağ Telefon: 0282 999 19 16 - 0282 999 19 17 | Faks: - E-posta: Silivri İlkokulu & Ortaokulu Silivri İlkokulu & Ortaokulu Mimar Sinan Mahallesi Özge Sokak Silivri / İstanbul 34570 Telefon: 0212 924 75 31 - 0212 924 75 32 | Faks: - E-posta: Tekirdağ İlkokulu Tekirdağ İlkokulu Hürriyet mah. Anadolu sok. No: 15, Tekirdağ Telefon: 0282 263 16 00 | Faks: - E-posta: Bahçelievler İlkokulu & Ortaokulu Bahçelievler İlkokulu & Ortaokulu Haznedar Mah. Heybeli Cad. Adalar Sok. No:11 Haznedar - Güngören/İstanbul Telefon: (0212) 677 16 16 - 444 30 95 | Faks: - E-posta: Fatih İlkokulu & Ortaokulu Fatih İlkokulu & Ortaokulu asma davul nasıl akortlanır,davul akordu,cevat ustaoğlu,koltuk davulu nasıl okortlanır,doli nasıl akort edilir,davul okortlama yöntemi
Gitar Nasıl Akort Edilir 00:50
Gitar Nasıl Akort Edilir 97 izlenme - 2 yıl önce Gitar Nasıl Akort EdilirGitar Nasıl Akort EdilirGitar Nasıl Akort EdilirGitar Nasıl Akort EdilirGitar Nasıl Akort EdilirGitar Nasıl Akort EdilirGitar Nasıl Akort EdilirGitar Nasıl Akort EdilirGitar Nasıl Akort EdilirGitar Nasıl Akort EdilirGitar Nasıl Akort EdilirGitar Nasıl Akort EdilirGitar Nasıl Akort EdilirGitar Nasıl Akort Edilir
Doğa Koleji Blok Flüt (Recorder) İle Koronun Ton Uyumu Nasıl Sağlanır ? 00:42
Doğa Koleji Blok Flüt (Recorder) İle Koronun Ton Uyumu Nasıl Sağlanır ? 296 izlenme - 4 yıl önce HEM ÖĞREN HEM ÇOCUĞUNA ÖĞRET Aykut İlter Aykut Öğretmen TOpkapı Doğa Koleji Doğa Koleji Blok Flüt (Recorder) ile Koronun Ton Uyumu Nasıl Sağlanır ? (Müzik Öğretmenleri) Hicran Yıldız AVCILAR Gamze Arslan AVCILAR Selen Sefa Uygun BAĞCILAR Eyüp Elifoğlu BAHÇELİEVLER OX Başar Sayılgan BAHÇELİEVLER OX Birsen Deniz Yılmaz BAHÇEŞEHİR Nuri Ata BAHÇEŞEHİR Berre Akşit BAHÇEŞEHİR Mustafa Ersen BAŞAKŞEHİR / GAZİOSMANPAŞA Banu Yilmaz Sarikaya BAŞAKŞEHİR / GAZİOSMANPAŞA Suna Özgön BAYRAMPAŞA Nur Gizem Şenkal BAYRAMPAŞA Çağlar Ertorun BEYKENT Elif Yıldızpek BEYKENT Kiymet Aydoğan CEVİZLİBAĞ Mehmet Yiğit Dalgın CEVİZLİBAĞ Ekrem Yanık FLORYA İrem Şahinoğlu FLORYA Hatice Türkoğlu GÜNEŞLİ Sırrı Laçin GÜNEŞLİ Ali Osman Demir GÜZELCE Veli Kabak GÜZELCE İdil Ogan HADIMKÖY / BATIŞEHİR Erkut Kerpeten HADIMKÖY / BATIŞEHİR Elvan Karataş HALKALI Cenk Çakıcı HALKALI Neslihan Başar HALKALI Hediye Dilek Özkan HALKALI OX Özlem Polat HALKALI OX Nesli Çınaroğlu KEMERBURGAZ Funda Yolay KEMERBURGAZ Çağla Deniz Yıldız SARIYER Nazlı Bilgin Dinç SARIYER Aslı Deniz İssi ŞİŞLİ BOMONTİ Elçin Erbay ŞİŞLİ BOMONTİ Aykut İlter TOPKAPI Handan Bayram TOPKAPI Hande İdikurt ACARKENT Aylin Güler ACARKENT Gökhan Ünal ACARKENT Emre Altaç ACIBADEM Hilal Öztezcan ACIBADEM Ege Çakmakkan ACIBADEM Halil Altunok ATAKENT Aysel Özçelik ATAKENT Çiğdem Doğmuş ATAKENT Hande Nur Mete ATAKENT / SANCAKTEPE Zeynel Tolga Gurer ATAŞEHİR Irmak Sülecik ATAŞEHİR İrem Çeliker ATAŞEHİR Sülin Uysaler ATAŞEHİR Sevilay Kurt ATAŞEHİR OX Esra Oturmaz ATAŞEHİR OX Gökhan Tez ATAŞEHİR OX Fulya İncesur BEYKOZ Aslı Kurtul BEYKOZ Görkem Asmaz BEYKOZ Şevket Ensari BEYKOZ / ACARKENT Beste Isıl Çakır BOSTANCI Mehmet Gundoğdu BOSTANCI Fatma Sancarbarlaz BOSTANCI Berrin Yahyaoglu ÇAMLICA OX Öznur Doğramacı ÇAMLICA OX Mustafa Yıldız ÇAMLICA OX Tuncay Türkmen ÇEKMEKÖY OX Gülhan Süleymanlıgil ÇEKMEKÖY OX Gözde Çakır DOĞUŞ OX Musa Çakır DOĞUŞ OX Melike Bahar Demirel KARTAL Dilara Erol KARTAL Ebru Yumlu KARTAL Emrah Karataş KURTKÖY OX Cantekin Kafalı KURTKÖY OX Yasemin Hür SANCAKTEPE İrem Akyol ÜSKÜDAR Begüm Atay ÜSKÜDAR Hakan Aygün ÜSKÜDAR Gülay Düzenli YAKACIK Özlem Altan YAKACIK Ayşegül Özöncel YAKACIK Figen Aksakal YAKACIK Senfoni (Yun. symphonía sesdeşlik, ses uyumu[1]), genellikle orkestralar için bestelenmiş uzun müzik yapıtıdır. "Senfoni" belirli bir biçimi ifade etmez. Her ne kadar çoğu senfoni, ilki sonat biçiminde olan dört bölümden oluşan titremsel (tonal) çalışmalardan olsa ve müzik kuramcıları sıklıkla "klasik" senfoninin yapısını böyle tanımlasa da, bu biçimin klasik ustaları kabul edilen Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart ve Ludwig van Beethoven'ın bestelediği bazı senfoniler bile bu kalıba uymaz. Senfoni, bir klasik dönem (1700-1850) ürünüdür. Klasik dönem öncesi bazı yapıtlara da senfoni adı verildiyse de, ilk gerçek senfoniler klasik dönemde ortaya çıkmıştır. Barok dönem ve öncesinde senfoni (sinfonia), koral eserlerin (örneğin oratoryoların) başında veya aralarında çalınan, sadece orkestra için yazılmış parça anlamına gelmekteydi. Klasik dönemde ise "orkestra için sonat" halini aldı. İlk önemli senfoniler; Johann Sebastian Bach'ın oğullarının, Joseph Haydn'ın ve Wolfgang Amadeus Mozart'ın senfonileridir. Bu senfonilerin genel kalıbı şöyleydi: Allegro (veya Andante-Allegro) Andante (veya Adagio) Menuetto ve Trio Finale (Allegro veya Presto) Klasik dönemde yetişmiş olmasına rağmen romantik eserler vermiş olan Ludwig van Beethoven'ın ilk senfonisi de bu kalıba uygundur. Fakat bundan sonraki senfonileri yeni bir akım başlattı: Romantizm. Beethoven ve Schubert'in özellikle son senfonileri romantik dönem (1850-1900) senfonileri sayılır. Romantik dönemin ünlü senfoni bestecileri Hector Berlioz (Fantastik Senfoni), Felix Mendelssohn (İskoç Senfonisi), Robert Schumann (Ren Senfonisi), Anton Bruckner, Johannes Brahms, Peter İlyiç Çaykovski (Patetik Senfoni), Camille Saint-Saëns (Orglu Senfoni), Antonín Dvoák, Jean Sibelius, Gustav Mahler, Dimitri Şostakoviç olarak sıralanabilir. Bir senfoninin ortalama süresi yarım saattir. Fakat ilk senfonilerin bazıları yaklaşık 15 dakikaydı. Romantik dönemde senfoninin süresi 40-50 dakikaya ulaşırken Mahler'in 3. senfonisi ile senfoni doruk noktasına çıktı (90 dakika). Romantik senfonilerin klasik senfonilerden farkları şunlardır: Süre kısıtlaması yoktur. Senfoni 4 bölümden az veya çok bölüme sahip olabilir. Senfoni belli bir program izleyebilir (bu programın etrafında dönebilir). Senfoni, orkestra ve koro için de yazılabilir. Beethoven, romantik senfoni bestecileri için ana kalıp, yol göstericidir. Beethoven'ın 3. senfonisi (Eroica) ilk uzun senfonisidir. 6. Senfonisi (Pastoral) ilk programlı senfonidir. 9. Senfoni ise yarım saatlik son bölümü ile seçkinleşmiştir (bir senfonideki ilk korolu bölüm). Özellikle Brahms ve Mahler, Beethoven stilini en çok önemsemiş bestecilerdir. Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir] ^ Sevan Nişanyan. Sözlerin Soyağacı Senfoni maddesi. Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir] A Chronology of the Symphony 1730-2005 The Symphony - Interactive Guide A fairly detailed list of symphonists, mostly active after 1800 - Part 1 A fairly detailed list of symphonists, mostly active after 1800 - Part 2 A fairly detailed list of symphonists, mostly active after 1800 - Part 3 A fairly detailed list of symphonists, mostly active after 1800 - Part 4 Akort, bir enstrümanın çalındığında istenen notayı vermesi için enstrümanın ayarlanması işlemidir. Konu başlıkları [gizle] 1 Enstrümanlara göre akort 1.1 Klasik ve elektro gitar 2 Akort terimleri 2.1 Düşürülmüş (downtuned) ve yükseltilmiş (uptuned) akort Enstrümanlara göre akort[değiştir | kaynağı değiştir] Klasik ve elektro gitar[değiştir | kaynağı değiştir] 6 telli klasik, akustik ve elektro gitar için standart akort şöyle yapılır: En kalın tel E (mi)'ye ayarlandıktan sonra alttaki tel 5. perdeden boş A (la)'ya ayarlanır; yani E telinin 5. perdesine basıldığında çıkan ses ile alttaki A teline boş olarak basıldığında çıkan sesler aynı olmalıdır . A (la) ayarlandıktan sonra A (la) da 5. perdeden D (re) ayarlanır D'de 5. perdeden G (sol) ayarlanır G de 4. perdeye basılarak B (si) ayarlanır B de 5. perdeden boş E (mi) teli ayarlanır. Akort terimleri[değiştir | kaynağı değiştir] Düşürülmüş (downtuned) ve yükseltilmiş (uptuned) akort[değiştir | kaynağı değiştir] Standart gitar akordundaki tellerin her birinin belirli bir ses kadar düşürülmesine downtuning, yükseltilmesine ise uptuning denir. Yani bir gitar, standart akort olan E-A-D-G-B-E şeklinde değil de D-G-C-F-A-D şeklinde ayarlanırsa buna 1 adım düşürülmüş (downtuned) akort denir. Stub icon Müzik ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz. Kategoriler: Müzik taslaklarıMüzik terimleri koro,orkestra,akort,ton uyumu,transpoze,doğa koleji,müzik öğretmenleri,topkapı doğa koleji,aykut öğretmen
Akort Olayında Son Nokta 00:45
Akort Olayında Son Nokta 71 izlenme - 2 yıl önce İşte TronicalTune sistemden gitaristlerin işini kolaylaştıracak bir cihaz.. Gerçekten akort bu cihaz sayesinde çok basitleşmiş.
Seveceğim Hep 02:53
Seveceğim Hep 214 izlenme - 7 yıl önce söz müzik mehmet çubukçu
Öğretmen Öğrenci Veli Bahçelievler Mektebim Okulu 98 Ritim Çalışması 01:44
Öğretmen Öğrenci Veli Bahçelievler Mektebim Okulu 98 Ritim Çalışması 110 izlenme - 2 yıl önce Öğretmen Öğrenci Veli Bahçelievler Mektebim Okulu 98 Ritim Çalışması Asma Davul Akordu Nasıl Yapılır Cevat Ustaoğlu Bahçelievler Mektebim Okulu Tahta Kaşık Nasıl Çalınır Cevat Cemil Ustaoğlu Bahçelievler , tahta kaşık nasıl çalınır,cevat cemil ustaoğlu,bahçelievler mektebim okulu,artist of the day,mektebim okulları Mektebim Okulu Artist Of The Day Mektebim Okulları Mektebim Koleji Mektebim Okulu Mektebim Okulları HEMEN KAYIT OLUN 444 30 95 MEKTEBİM OKULLARI BAŞARININ ANAHTARI Kendini gerçekleştirmiş mutlu ve başarılı insanlardan oluşan toplum; öncelikli olarak çocuklarının geleceğini şansa bırakmayan başarının tesadüf olmadığını bilen toplumdur. Deneyimli eğitim - öğretim kadrosunun kazandırılacağı birikimle beslenecek olan Mektebim Okulları: anaokulundan liseye uzanan eğitim zincirinde, bu sorumluluğun bilinciyle, sürekli kişisel gilişimi ilke edinecektir. Okullarımız hem yeni kampüsleriyle hem de eğitim bilimdeki değişimlere ayak uydurarak sürekli gelişmektedir. Eğitime yapılan yatırım insana yatırımdır... İnsana yatırım, başarı ve hızlı gelişim olarak geri döner. Vizyonumuz, İçinde yaşanılan zamanın gereklerine göre değil, gelecek yüzyılların ihtiyaçlarını bilip ona göre hazırlıklarını yaparak tüm öğrencilerini Atatürk ilke ve devrimleri ışığında akademik ve sosyal yönden ulusal ve uluslararası toplumların her zaman en önde gelen bireyleri olarak yetiştirmek ve tüm dünyada örnek alınacak bir eğitim kurumu olmaktır. Misyonumuz, ana sınıfından 12. sınıfa kadar bütünlük taşıyan ve bireysel farklılıkları gözeten eğitimiyle yüksek akademik standartlara sahip, çağdaş dünyaya ayak uydurabilen, yeniliklere açık, millî ve manevi değerlere sahip, çevresiyle güzel iletişim kurabilen, dürüst, hoşgörülü bireyler yetiştirmeyi amaçlar ve bu değerler doğrultusunda Atatürk ilke ve devrimlerinden hiç bir zaman ödün vermemektir. Adını Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Millet Mektepleri'nden alan Mektebim Okulları kaliteli eğitimi ülkenin her köşesine ve toplumun tüm katmanlarına ulaştırabilmek için yola çıkmış bir kurum olarak, büyük önder Atatürk'ün çizdiği yoldan gitmeye devam edecektir... Mektebim Okulları Genel Müdürlük - Bahçelievler Haznedar Mah. Heybeli Cad. Adalar Sok. No:11 Haznedar - Güngören/İstanbul Telefon: 444 30 95 E-posta: info@mektebimokullari.com Silivri Anaokulu Silivri Anaokulu Mimar Sinan Mahallesi Özge Sokak No : 1 Silivri/İstanbul Telefon: 0212 924 75 31 - 0212 924 75 32 | Faks: - E-posta: Beykent Anaokulu Beykent Anaokulu Adnan Kahveci Mah. Sayaca Cad. No : 11, Beylikdüzü / İstanbul Telefon: 0212 924 74 81 - 0212 924 74 82 | Faks: - E-posta: Büyükçekmece Anaokulu Büyükçekmece Anaokulu Fatih Mah. Cengiz Topel Cd. Hazerfen Sk. No : 12, Büyükçekmece / İstanbul Telefon: (0212) 883 60 37 | Faks: - E-posta: Çorlu Anaokulu Çorlu Anaokulu Kazımiye Mah. Su Deposu Altı1.Sk. Çorlu / Tekirdağ Telefon: 0282 999 19 16 - 0282 999 19 17 | Faks: - E-posta: Pelican Hill Anaokulu Pelican Hill Anaokulu Pelican Hill Evleri Hadımköy Yolu Çakmaklı Mevkii, Pelican Hill Sosyal Tesisler Yanı Büyükçekmece / İstanbul Telefon: (0212) 886 49 16 | Faks: - E-posta: Tekirdağ Anaokulu Tekirdağ Anaokulu Hürriyet mah. Anadolu sok. No: 15, Tekirdağ Telefon: 0282 263 16 00 | Faks: - E-posta: Bahçelievler Anaokulu Bahçelievler Anaokulu Haznedar Mah. Heybeli Cad. Adalar Sok. No:11 Haznedar - Güngören/İstanbul Telefon: (0212) 677 16 16 - 444 30 95 | Faks: E-posta: Fatih Anaokulu Fatih Anaokulu - Telefon: 444 30 95 | Faks: - E-posta: Edremit Anaokulu Edremit Anaokulu - Telefon: 444 30 95 | Faks: - E-posta: Çorlu Anaokulu 2 Çorlu Anaokulu 2 Zafer Mah. Cumhuriyet Bulvarı No: 9, Armada City Plus 1. Etap - Çorlu / Tekirdağ Telefon: 444 30 95 | Faks: - E-posta: Beykent İlkokulu & Ortaokulu Beykent İlkokulu & Ortaokulu Adnan Kahveci Mah. Sayaca Cad. No : 11, Beylikdüzü / İstanbul Telefon: 0212 924 74 81 - 0212 924 74 82 | Faks: - E-posta: Çorlu İlkokulu & Ortaokulu Çorlu İlkokulu & Ortaokulu Kazımiye Mah. Su Deposu Altı1.Sk. Çorlu / Tekirdağ Telefon: 0282 999 19 16 - 0282 999 19 17 | Faks: - E-posta: Silivri İlkokulu & Ortaokulu Silivri İlkokulu & Ortaokulu Mimar Sinan Mahallesi Özge Sokak Silivri / İstanbul 34570 Telefon: 0212 924 75 31 - 0212 924 75 32 | Faks: - E-posta: Tekirdağ İlkokulu Tekirdağ İlkokulu Hürriyet mah. Anadolu sok. No: 15, Tekirdağ Telefon: 0282 263 16 00 | Faks: - E-posta: Bahçelievler İlkokulu & Ortaokulu Bahçelievler İlkokulu & Ortaokulu Haznedar Mah. Heybeli Cad. Adalar Sok. No:11 Haznedar - Güngören/İstanbul Telefon: (0212) 677 16 16 - 444 30 95 | Faks: - E-posta: Fatih İlkokulu & Ortaokulu Fatih İlkokulu & Ortaokulu asma davul nasıl akortlanır,davul akordu,cevat ustaoğlu,koltuk davulu nasıl okortlanır,doli nasıl akort edilir,davul okortlama yöntemi
Bor Muzik-Kurzweil Pc3 Synthesizer 06:14
Bor Muzik-Kurzweil Pc3 Synthesizer 41 izlenme - 6 yıl önce bor muzik-kurzweil pc3 synthesizer
Bor Müzik-Kurzweil Pc3le8 Synthesizer 09:47
Bor Müzik-Kurzweil Pc3le8 Synthesizer 32 izlenme - 6 yıl önce bor müzik-kurzweil pc3le8 synthesizer