Hoşgeldiniz!

amatör balıkçılık

Amator Balıkçılık ve Dikkat Edilmesi Gerekenler 05:21
Amator Balıkçılık ve Dikkat Edilmesi Gerekenler 5.592 izlenme - 4 yıl önce HEM ÖĞREN HEM ÇOCUĞUNA ÖĞRET Aykut ilter Aykut Öğretmen Amatör Balıkçılık Nedir ? balık,olta,amatör balıkçılık,avlanma,mevsimi,zamanı,sürü,akın,deniz,misina,çapa,yem,ızgara,şamandıra,aykut öğretmen a) Amatör balıkçı: Amatör balıkçılık etkinliğinde bulunan gerçek kişiyi, b) Amatör balıkçılık: Sadece rekreasyon, spor veya dinlence amacıyla yapılan, maddi ve ticari kazanç gayesi gütmeyen, avlanılan ürünün satılmadığı balıkçılık etkinliğini, c) Amatör balık avı yarışması: Amatör balıkçılar arasında, amatör balıkçılığı özendirmek ve geliştirmek amacıyla düzenlenen ve bu Tebliğde anılan kurallara uygun olarak ödüllü ya da ödülsüz olarak yapılan balık avlama yarışmasını, ç) Amatör balıkçılık turizmi: Yerli ve yabancı amatör balıkçıların bu Tebliğde belirlenen kurallara uymak kaydıyla katıldıkları amatör balıkçılık amaçlı turizm etkinliğini, d) Amatör sualtı avcısı: Gün doğumundan gün batımına kadarki sürede bu Tebliğce ve güvenlik nedeni ile yasaklanmamış karasularımızda, kendi nefesi dışında ek bir hava kaynağı kullanmadan dalarak su altı tüfeği ve yardımcı ekipmanla su ürünleri avcılığı yapan kişiyi, e) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını, f) Balık boyu (Toplam boy): Ağzı kapalı iken balığın alt çenesinin ön ucu ile kuyruk yüzgecinin arasındaki ölçülebilen en uzun mesafeyi, g) Boy limiti: Balık türlerinin nesillerini devam ettirebilmeleri için bir balığın en az bir kere yavru vermiş olarak kabul edildiği en küçük yasal avlanma boyunu, ğ) Günlük limit: Adet ya da kg cinsinden her amatör balıkçının yasal metotlarla avlanarak beraberinde götürebileceği en fazla balık miktarını, h) Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları: Amatör balıkçılık yapan kişilerin bu etkinliklerini sürdürmek ve geliştirmek üzere kurdukları tüzel kişilikleri, ı) İstihsal yerleri: Su ürünlerinin yetiştirildiği veya doğal olarak ürediği, avlanma, üretim, yetiştirme ve istihsal yapılmak üzere içinde veya üzerinde herhangi bir istihsal vasıtasının veya tesisinin kurulabildiği, kullanılabildiği su sahalarını, i) İl müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il müdürlüklerini, j) İlçe müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilçe müdürlüklerini, k) Liman: Yükleme, boşaltma ve barınma amacı ile kullanılan, dalga hareketlerinin olumsuz etkisinden korunmak için mendireklerle çevrilmiş korunaklı su alanını, l) Ormaniçi su: 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 1 inci maddesinde tanımlanan orman rejimine dahil Devlet eliyle işletilen veya korunan alanlar içinde kalan dere, tabii göl ve su ürünleri üretimi veya su biriktirme amacı ile tesis edilen göletleri, m) Sportif balıkçılık: Sportif balık avcılığı federasyonlarınca konulan kurallara dayalı olarak, yakalanan balığa zarar vermeme, sağlıklı ve canlı olarak suya iade edilmesi gibi temel prensipler içeren bireysel balık avcılığı etkinliğini, n) Sportif balık avı yarışması: Sportif balık avcılığı federasyonlarınca konulan kurallara dayalı, yakalanan balığa zarar vermeme, sağlıklı ve canlı olarak suya iade edilmesi gibi temel prensipler içeren bireysel ya da takımlar arasındaki müsabaka esasına dayalı balık avcılığı etkinliğini, o) Su ürünleri: Denizler, içsular ve suni olarak yapılmış havuz, baraj, depolama, gölet, dalyan ve çiftlik gibi tesislerde tabii veya suni olarak istihsal edilen, yetiştirilen su bitkileri, balıklar, süngerler, yumuşakçalar, memeliler, sürüngenler, kabuklular gibi canlılarla, bunlardan imal edilen ürünleri, ö) Zaman yasağı: İki tarih aralığı şeklinde verilen zaman yasaklarında, belirtilen tarihler yapılan düzenlemeye dahil olup, düzenlemelerde belirtilen aylar, bu Tebliğin geçerli olduğu yıllara ait ayları, ifade eder. (2) Bu Tebliğde geçen araç, gereç ve yöntem tanımlarından; a) Balık ağı: Balık avında kullanılan değişik ağ gözü açıklığına sahip her türlü ağı, b) Balık yemi: Amatör balıkçılıkta kullanılan her türlü canlı veya cansız, doğal veya yapay yemleri, c) Beden: Oltanın ucuna genellikle bir fırdöndü vasıtası ile bağlanan ve kalınlığı oltanın kalınlığına eşit ya da daha az olan olta ipi parçasını, ç) Çapari: Beden, kasa, köstek, köstekler ucunda iğne ve iğneye bağlanmış kanatlı hayvanların kuyruk, kanat veya göğüs tüylerinden veya aynı amaçlı sentetik materyalin bir parça ve/veya tutamından meydana gelen yemsiz ya da yemli olarak kullanılan çok iğneli takımı, Amator Balikcilik Balık Avlama İzni Malzemeleri Mevsimi Ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
Kadırga Balık Avı Teknesi Darboğaz Dip Burun 02:14
Kadırga Balık Avı Teknesi Darboğaz Dip Burun 2.636 izlenme - 7 yıl önce antenli mercan avcısı kadırga teknesi dip burun darboğaz balık avcısı kaptan ferdi fırtına ceptel05372905856kuşadası setur marina
amatör balıkçılık 02:39
amatör balıkçılık 1.981 izlenme - 7 yıl önce amatör balıkçılık
kadırga teknesi amatör balık avcılığı 00:36
kadırga teknesi amatör balık avcılığı 2.074 izlenme - 7 yıl önce kadırga teknesi dip burun darboğaz amatör balık avcılığı kaptan ferdi fırtına ceptel 05372905856 kuşadası setur marina
Ece Özyorgancı İstiklal marşı Şiiri.. Taner Taşer 04:01
Ece Özyorgancı İstiklal marşı Şiiri.. Taner Taşer 2.676 izlenme - 6 yıl önce Taner Taşer Torunu ece özyorgancı, www.balikdostlari.com
At Çek Kofana Avı .balikdostlari. 06:40
At Çek Kofana Avı .balikdostlari. 2.498 izlenme - 6 yıl önce kofana avı balıkdostları bulsep
Kadırga Teknesi Amatör Balık Avcılığı 00:24
Kadırga Teknesi Amatör Balık Avcılığı 950 izlenme - 7 yıl önce kadırga teknesi dip burun darboğaz amatör balık avcılığı kaptan ferdi fırtına ceptel 05372905856 kuşadası setur marina
Balikchi Tanıtım Videosu 01:17
Balikchi Tanıtım Videosu 1.404 izlenme - 6 yıl önce Türkiye'nin Amatör Balıkçılık Sitesi Balikchi.com
kadırga teknesi amatör balık avcılığı 00:35
kadırga teknesi amatör balık avcılığı 808 izlenme - 7 yıl önce kadırga teknesi dip burun darboğaz amatör balık avcılığı kaptan ferdi fırtına ceptel 05372905856 kuşadası setur marina
Kadırga Teknesi Amatör Balık Avcılığı 00:55
Kadırga Teknesi Amatör Balık Avcılığı 696 izlenme - 7 yıl önce kadırga teknesi dip burun darboğaz amatör balık avcılığı kaptan ferdi fırtına ceptel 05372905856 kuşadası setur marina
Kadırga Teknesi Amatör Balık Avcılığı 02:14
Kadırga Teknesi Amatör Balık Avcılığı 644 izlenme - 7 yıl önce kadırga teknesi dip burun darboğaz amatör balık avcılığı kaptan ferdi fırtına ceptel 05372905856 kuşadası setur marina
Balık Tutmak İçin Gerekli Malzemeler 05:21
Balık Tutmak İçin Gerekli Malzemeler 695 izlenme - 4 yıl önce
Balıkdostları Uzaktan Kumandalı Balık 01:48
Balıkdostları Uzaktan Kumandalı Balık 953 izlenme - 7 yıl önce uzaktan kumandalı ucan balıklar balıkdostları
kadırga teknesi amatör balık avcılığı 00:37
kadırga teknesi amatör balık avcılığı 574 izlenme - 7 yıl önce kadırga teknesi dip burun darboğaz amatör balık avcılığı kaptan ferdi fırtına ceptel 05372905856 kuşadası setur marina
kadırga teknesi amatör balık avcılığı 00:30
kadırga teknesi amatör balık avcılığı 539 izlenme - 7 yıl önce kadırga teknesi dip burun darboğaz amatör balık avcılığı kaptan ferdi fırtına kuşadası setu marina 05372905856 kuşadası setur marina
yapay zekada son nokta 03:47
yapay zekada son nokta 728 izlenme - 7 yıl önce yapay zekada gelinen son nokta www.balikdostlari.com
Kadırga Teknesi Amatör Balık Avcılığı 00:55
Kadırga Teknesi Amatör Balık Avcılığı 410 izlenme - 7 yıl önce kadırga teknesi dip burun darboğaz amatör balık avcılığı kaptan ferdi fırtına ceptel 05372905856 kuşadası setur marina
kadırga teknesi amatör balık avcılığı 00:49
kadırga teknesi amatör balık avcılığı 384 izlenme - 7 yıl önce kadırga teknesi dip burun darboğaz amatör balık avcılığı kaptan ferdi fırtına ceptel 05372905856 kuşadası setur marina
Kadırga Teknesi Amatör Balık Avcılığı 01:26
Kadırga Teknesi Amatör Balık Avcılığı 341 izlenme - 7 yıl önce kadırga teknesi dip burun darboğaz amatör balık avcılığı kaptan ferdi fırtına ceptel 05372905856 kuşadası setur marina
Kadırga Teknesi Amatör Balık Avcılığı 01:20
Kadırga Teknesi Amatör Balık Avcılığı 335 izlenme - 7 yıl önce kadırga teknesi dip burun darboğaz amatör balık avcılığı kaptan ferdi fırtına ceptel 05372905856 kuşadası setur marina
melih mercan alabalıkavı 13:56
melih mercan alabalıkavı 576 izlenme - 7 yıl önce melih mercan doğa canlılar ve alabalık avı videosu
Niçin Amatör Balikçiyim 03:37
Niçin Amatör Balikçiyim 358 izlenme - 8 yıl önce 2009 avlarımdan oluşturulmuş görüntüler.
kadırga teknesi amatör balık avcılığı 01:07
kadırga teknesi amatör balık avcılığı 224 izlenme - 7 yıl önce kadırga teknesi dip burun darboğaz amatör balık avcılığı kaptan ferdi fırtına ceptel 05372905856 kuşadası setur marina
kadırga teknesi amatör balık avcılığı 00:56
kadırga teknesi amatör balık avcılığı 224 izlenme - 7 yıl önce kadırga teknesi dip burun darboğaz amatör balık avcılığı kaptan ferdi fırtına ceptel 05372905856 kuşadası setur marina
doğa başka bir şey. 04:05
doğa başka bir şey. 338 izlenme - 6 yıl önce amatör balıkçılık doğal denge bulsep balıkdostları
Al Götür Beni 02:11
Al Götür Beni 424 izlenme - 8 yıl önce yaşama yaşatma
kadırga teknesi amatör balık avcılığı 00:49
kadırga teknesi amatör balık avcılığı 164 izlenme - 7 yıl önce kadırga teknesi dip burun darboğaz amatör balık avcılığı kaptan ferdi fırtına kuşadası setur marina 05372905856 kuşadası setur marina
kadırga teknesi amatör balık avcılığı 00:35
kadırga teknesi amatör balık avcılığı 158 izlenme - 7 yıl önce kadırga teknesi dip burun darboğaz amatör balık avcılığı kaptan ferdi fırtına ceptel 05372905856 kuşadası setur marina
Çikrik Makina2 03:11
Çikrik Makina2 319 izlenme - 8 yıl önce derİn dİp balikçiliĞi otomatİk manuel aerodİnamİk makİna. amatör balikçilar İçİn otomatİk çikrik. balik çekme aparati.
Canan Hanım 00:34
Canan Hanım 152 izlenme - 7 yıl önce balıkavı mordoğan