Hoşgeldiniz!

Antik Çağ Videoları İzle

Çağlar Boyu Fahişelik Tarihi 05:11
Çağlar Boyu Fahişelik Tarihi 2.732 izlenme - 1 yıl önce Antik dönemde başlayıp günümüzde de devam eden kadim mesleklerden fahişeliği anlattığımız video ile karşınızdayız. Daha önce anlattığımız ve buradan bir arkadaşın yüklediği Kabe baskını videomuz da ''a'' harfini yumuşat diye küfür edenler için belirteyim denizli şivesinde ''a'' yumuşamıyor bunun için ergence davranıp küfür edenlere seslenmek istiyorum kimse doğduğu yeri seçemiyor şivesini de neyse bu videoda sağ kulaklıktan ses gelmiyor amatörlük bu olsa gerek linçe hazırız yinede.
Antik Çağda İnanç Sömürüsü 11:07
Antik Çağda İnanç Sömürüsü 1.026 izlenme - 1 yıl önce Antik Yunan'da, insanları tanrıların varlığına inandırmak için ustaca hazırlanan kandırmacalar, doğaüstü varlıklara gönülden inanmanın yeterli olmadığını, inananları uyutmaya devam etmek ve soyut bir kavram olan inancın devamlılığı için rahiplerin bu tür somut teknik hilelere başvurmak zorunda kaldıklarını gösteriyor. (Bunlar olmasa, mazallah din elden gidecekti demek.) Aynı sömürü kültürü, günümüzde de göz yaşı döktüğü iddia edilen Meryem Ana heykelleri, engellileri iyileştirdiği iddia edilen çeşme suyunun aktığı yerin ticari bir alana dönüştürülmesi (bkz. Fransa'daki Lourdes), sözde aziz ve kutsal kimselerin sözde şifa verdiği söylenen kalıntıları veya sözde kutsal eşyaları, dilek dilenen türbeler, şeytan taşlama, Hacer el-Esved gibi nesnelerle sürüyor.
Ders: M.Ö 756 Eski Yunan Uygarlığı - Antik Çağ 19:15
Ders: M.Ö 756 Eski Yunan Uygarlığı - Antik Çağ 2.131 izlenme - 4 yıl önce HEM ÖĞREN HEM ÇOCUĞUNA ÖĞRET Aykut İlter Aykut Öğretmen Antik Yunanistan: bugünkü Yunanistan toprakları ile çevresinde yaşayan toplumların kurduğu devlet ve uygarlıkların, MÖ 756 (Arkaik dönem) ile MÖ 146 (Roma işgâli) tarihleri arasında hüküm sürdükleri bölgenin adı.[1] Balkanlar'a göç eden Yunan kabilelerin kurmuş olduğu Yunan şehir devletleri demokrasinin ilk temellerinin atıldığı yerlerdir.[2] Eshilos, Aristofanes, Evripides, Sofokles, Aristo, Eflatun, Sokrates, Herodot ve Ksenofon gibi büyük filozofların yetiştiği Atina, Sparta, Tebai ve Nakşa gibi büyük şehirler gerek birbirleriyle gerek o dönemin en önemli güçlerinden biri olan Persler ile üstünlük mücadelelerine girmişlerdir.[3] Antik Yunan uygarlığının zirveye çıktığı, en çok geliştiği dönemler İskender yönetiminde olmuştur. Yunan kültürü içinde bir eğitim almış olan İskender, babası Filip'in ölmeden önce hazırlamış olduğu ortamı kaybetmemiş, Antik Yunan kültürünü batıda Makedonya'dan doğuda Hindistan'a, kuzeyde Fergana'dan güneyde Mısır çöllerine kadar yaymıştır.[4] Çok tanrılı din inancının hâkim olduğu, toplumun sınıflara ayrıldığı, tiyatro ve mimarinin o dönemdeki en büyük eserlerinin verildiği Antik Yunan medeniyetinin gelişimi Augustus Caesar'ın MÖ 27 yılında Yunanistan'ı Achaea eyaleti olarak Roma İmparatorluğu'na bağlaması ile durmuştur.[5] Fakat yine de Antik Yunan kültürü batı medeniyetlerinin temeli olarak kabul edilir. Yunan kültür ve uygarlığının, Avrupa'nın birçok yerinde hüküm sürüp kendinden izler bırakmış Roma İmparatorluğu üzerinde çok büyük etkisi vardır. 14. ve 16. yüzyıllar arasında Avrupa'yı etkisi altına alan Rönesans hareketinin ve Neo-Klasik canlanmanın üzerinde Antik Yunan medeniyetinin büyük izleri görülür.[6] Yunan Medeniyetinin başlangıcı ve bitişi hakkında kesin ya da dünyaca kabul görmüş herhangi bir görüş yoktur. Genel olarak Roma İmparatorluğu'ndan önceki dönemler Antik Yunan tarihi olarak değerlendirilir.[1] Bazı tarihçiler MÖ 1150 yılında yıkılan, Yunanca konuşan Miken uygarlığını da Yunan tarihi içerisinde değerlendirirler.[7] Buna rağmen birçoğu ise Miken uygarlığını etkilemiş olan Girit Uygarlığı'nın daha sonraki Yunan kültürlerinden çok farklı olduğunu öne sürerek sınıflandırmayı ayrı yaparlar.[7] Günümüzde Yunanistan'da okul kitaplarında "eski zamanlar", Miken felaketiyle başlayan ve ülke topraklarının Roma İmparatorluğu tarafından fethedilmesine kadar olan 900 yıllık bir dönemi kapsamakta olup, sanat, kültür, ve politika temelinde üç bölüme ayrılabilir.[1] Batı yönünden Partenon tapınağı, Yunanistan Tarihî dönemler Yunan Karanlık Çağı ile başlar (MÖ 1100 - MÖ 800).[8] Bu dönemde sanatçılar amforalar ve çeşitli çömlekler üzerine üçgen, kare, çember gibi geometrik şekiller yapmışlardır.[9] Arkaik Dönemler'de (MÖ 800 - MÖ 490) ise ayakta duran gerçekçi gülümsemelere sahip heykeller yapılmıştır.[10] Klasik Dönem'de sanatçılar Parthenon gibi eserler vermeye başlamışlardır (MÖ 490 - MÖ 323).[11] Büyük İskender'in ülkeyi fethiyle başlayan Helenistik Dönem olarak anılan dönemde ise (MÖ 323 -- MÖ 146) Antik Yunan Kültürü Mısır ve Baktria kültürüne de katkıda bulunmuştur.[12] Geleneksel olarak Antik Yunan döneminin başlangıcı MÖ 776'da ilk Olimpiyat Oyunları'nın yapılması olarak alınır.[13] Ama birçok tarihçi Yunan Kültürü'nün geçmişini MÖ 1000'lere kadar yayar.[14] Fakat çoğunlukla kabul gören bitiş tarihi MÖ 323'te Büyük İskender'in ölümüdür.[1] Bir sonraki dönem ise Romalıların ülkeyi ele geçirmesiyle başlayan uyum dönemidir.[15] Fakat bu konuda da tartışmalar vardır.[15] Bazı tarihçiler Yunan kültürünün 3. yüzyıl'da Hıristiyanlık'ın çıkışına kadar ufak değişimlerle devam ettiğini öne sürerler.[1]
Antik Çağın Pahalı 10 Sikkesi 04:58
Antik Çağın Pahalı 10 Sikkesi 705 izlenme - 3 yıl önce Antik Çağın Pahalı 10 Sikkesi
Ders: M.Ö 756 Eski Yunan Uygarlığı - Antik Çağ 54:33
Ders: M.Ö 756 Eski Yunan Uygarlığı - Antik Çağ 827 izlenme - 4 yıl önce HEM ÖĞREN HEM ÇOCUĞUNA ÖĞRET Aykut İlter Aykut Öğretmen Antik Yunanistan: bugünkü Yunanistan toprakları ile çevresinde yaşayan toplumların kurduğu devlet ve uygarlıkların, MÖ 756 (Arkaik dönem) ile MÖ 146 (Roma işgâli) tarihleri arasında hüküm sürdükleri bölgenin adı.[1] Balkanlar'a göç eden Yunan kabilelerin kurmuş olduğu Yunan şehir devletleri demokrasinin ilk temellerinin atıldığı yerlerdir.[2] Eshilos, Aristofanes, Evripides, Sofokles, Aristo, Eflatun, Sokrates, Herodot ve Ksenofon gibi büyük filozofların yetiştiği Atina, Sparta, Tebai ve Nakşa gibi büyük şehirler gerek birbirleriyle gerek o dönemin en önemli güçlerinden biri olan Persler ile üstünlük mücadelelerine girmişlerdir.[3] Antik Yunan uygarlığının zirveye çıktığı, en çok geliştiği dönemler İskender yönetiminde olmuştur. Yunan kültürü içinde bir eğitim almış olan İskender, babası Filip'in ölmeden önce hazırlamış olduğu ortamı kaybetmemiş, Antik Yunan kültürünü batıda Makedonya'dan doğuda Hindistan'a, kuzeyde Fergana'dan güneyde Mısır çöllerine kadar yaymıştır.[4] Çok tanrılı din inancının hâkim olduğu, toplumun sınıflara ayrıldığı, tiyatro ve mimarinin o dönemdeki en büyük eserlerinin verildiği Antik Yunan medeniyetinin gelişimi Augustus Caesar'ın MÖ 27 yılında Yunanistan'ı Achaea eyaleti olarak Roma İmparatorluğu'na bağlaması ile durmuştur.[5] Fakat yine de Antik Yunan kültürü batı medeniyetlerinin temeli olarak kabul edilir. Yunan kültür ve uygarlığının, Avrupa'nın birçok yerinde hüküm sürüp kendinden izler bırakmış Roma İmparatorluğu üzerinde çok büyük etkisi vardır. 14. ve 16. yüzyıllar arasında Avrupa'yı etkisi altına alan Rönesans hareketinin ve Neo-Klasik canlanmanın üzerinde Antik Yunan medeniyetinin büyük izleri görülür.[6] Yunan Medeniyetinin başlangıcı ve bitişi hakkında kesin ya da dünyaca kabul görmüş herhangi bir görüş yoktur. Genel olarak Roma İmparatorluğu'ndan önceki dönemler Antik Yunan tarihi olarak değerlendirilir.[1] Bazı tarihçiler MÖ 1150 yılında yıkılan, Yunanca konuşan Miken uygarlığını da Yunan tarihi içerisinde değerlendirirler.[7] Buna rağmen birçoğu ise Miken uygarlığını etkilemiş olan Girit Uygarlığı'nın daha sonraki Yunan kültürlerinden çok farklı olduğunu öne sürerek sınıflandırmayı ayrı yaparlar.[7] Günümüzde Yunanistan'da okul kitaplarında "eski zamanlar", Miken felaketiyle başlayan ve ülke topraklarının Roma İmparatorluğu tarafından fethedilmesine kadar olan 900 yıllık bir dönemi kapsamakta olup, sanat, kültür, ve politika temelinde üç bölüme ayrılabilir.[1] Batı yönünden Partenon tapınağı, Yunanistan Tarihî dönemler Yunan Karanlık Çağı ile başlar (MÖ 1100 - MÖ 800).[8] Bu dönemde sanatçılar amforalar ve çeşitli çömlekler üzerine üçgen, kare, çember gibi geometrik şekiller yapmışlardır.[9] Arkaik Dönemler'de (MÖ 800 - MÖ 490) ise ayakta duran gerçekçi gülümsemelere sahip heykeller yapılmıştır.[10] Klasik Dönem'de sanatçılar Parthenon gibi eserler vermeye başlamışlardır (MÖ 490 - MÖ 323).[11] Büyük İskender'in ülkeyi fethiyle başlayan Helenistik Dönem olarak anılan dönemde ise (MÖ 323 – MÖ 146) Antik Yunan Kültürü Mısır ve Baktria kültürüne de katkıda bulunmuştur.[12] Geleneksel olarak Antik Yunan döneminin başlangıcı MÖ 776'da ilk Olimpiyat Oyunları'nın yapılması olarak alınır.[13] Ama birçok tarihçi Yunan Kültürü'nün geçmişini MÖ 1000'lere kadar yayar.[14] Fakat çoğunlukla kabul gören bitiş tarihi MÖ 323'te Büyük İskender'in ölümüdür.[1] Bir sonraki dönem ise Romalıların ülkeyi ele geçirmesiyle başlayan uyum dönemidir.[15] Fakat bu konuda da tartışmalar vardır.[15] Bazı tarihçiler Yunan kültürünün 3. yüzyıl'da Hıristiyanlık'ın çıkışına kadar ufak değişimlerle devam ettiğini öne sürerler.[1]
Ünlü Antikythera'da 2000 Yıllık İskelet Bulunması 00:55
Ünlü Antikythera'da 2000 Yıllık İskelet Bulunması 18 izlenme - 9 ay önce Antik çağa ait bulunan ilk gemi batığı olma özelliğini taşıyan ünlü Antikythera enkazında 100 yılı aşkın süredir devam eden kazılarda 2000 yıllık bir insan iskeleti ortaya çıkarıldı. İskeletten elde edilecek DNA örnekleri sayesinde, tarihte arkeologlar tarafından incelenen bu ilk batığa dair yeni bilgiler elde edilmesi bekleniyor. 1900 yılında bir Yunan süngerci Yunanistan’ın Antikythera Adası yakınlarında bir gemi batığı keşfetti. MÖ yaklaşık 87 yılında battığı anlaşılan gemi, antik çağa ait bulunan ve arkeologlar tarafından incelenen ilk batık olma özelliğini taşıyor. Ancak 2000 yıllık bu ticaret gemisi enkazının asıl önemi batık içerisinde bulunan bir mekanik düzenek. Dünyanın ilk "analog bilgisayarı": Antikythera Düzeneği Antikythera Düzeneği olarak adlandırılan bu düzeneğin Güneş, Ay ve beş gezegenin (Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn) astronomik konumlarını hesaplamak için tasarlanmış mekanik bir hesap makinesi olduğu anlaşılmıştı. Bilinen en eski çarklı düzenek olma özelliğini taşıyan Antikythera Düzeneği, MÖ 1. yüzyılın teknolojisinin ne denli gelişmiş olduğunu anlamamız açısından büyük önem taşıyor. Antikythera Düzeneği ayrıca, dünyanın ilk analog bilgisayarı olarak da anılıyor. Aktüel Arkeoloji'nin Nature'dan aktardığı habere göre Antikythera enkazında bu yıl yapılan sualtı araştırmalarında son derece önemli yeni bir bulgu elde edildi: Yaklaşık yarım metrelik bir çanak çömlek yığını ve kum tabakasının altında gömülü olarak bulunan bir insan iskeleti. Massachusetts Woods Hole Okyanus Bilimleri Enstitüsüne bağlı sualtı arkeoloğu ve kazının eş başkanı Brendan Foley, iskeletin keşfinin birkaç gün sonrasında Danimarka Doğal Tarih Müzesine bağlı ve dünyanın önde gelen antik DNA uzmanlarından biri olan Hannes Schroeder’i iskeleti incelemesi için davet etti. Bulunan iskelet Antikythera enkazında ortaya çıkan ilk iskelet değil. Batığın bulunduğu 1900 yılında ve batığı inceleyen Jacques Cousteau tarafından 1976 yılında, enkaz içerisinden çeşitli kemik yığınları elde edilmişti. Bu kemikler üzerinde yapılan incelemelerde, aralarından birinin bir kadına ait olduğu dört ayrı birey ayırt edilmişti. Ancak bu yıl bulunan iskelet şimdiye dek elde edilen en iyi korunmuş durumdaki iskelet olma özelliğini taşıyor
Antikythera'da 2000 Yıllık İskelet Bulunması 00:30
Antikythera'da 2000 Yıllık İskelet Bulunması 14 izlenme - 9 ay önce Antik çağa ait bulunan ilk gemi batığı olma özelliğini taşıyan ünlü Antikythera enkazında 100 yılı aşkın süredir devam eden kazılarda 2000 yıllık bir insan iskeleti ortaya çıkarıldı. İskeletten elde edilecek DNA örnekleri sayesinde, tarihte arkeologlar tarafından incelenen bu ilk batığa dair yeni bilgiler elde edilmesi bekleniyor. 1900 yılında bir Yunan süngerci Yunanistan’ın Antikythera Adası yakınlarında bir gemi batığı keşfetti. MÖ yaklaşık 87 yılında battığı anlaşılan gemi, antik çağa ait bulunan ve arkeologlar tarafından incelenen ilk batık olma özelliğini taşıyor. Ancak 2000 yıllık bu ticaret gemisi enkazının asıl önemi batık içerisinde bulunan bir mekanik düzenek. Dünyanın ilk "analog bilgisayarı": Antikythera Düzeneği Antikythera Düzeneği olarak adlandırılan bu düzeneğin Güneş, Ay ve beş gezegenin (Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn) astronomik konumlarını hesaplamak için tasarlanmış mekanik bir hesap makinesi olduğu anlaşılmıştı. Bilinen en eski çarklı düzenek olma özelliğini taşıyan Antikythera Düzeneği, MÖ 1. yüzyılın teknolojisinin ne denli gelişmiş olduğunu anlamamız açısından büyük önem taşıyor. Antikythera Düzeneği ayrıca, dünyanın ilk analog bilgisayarı olarak da anılıyor. Aktüel Arkeoloji'nin Nature'dan aktardığı habere göre Antikythera enkazında bu yıl yapılan sualtı araştırmalarında son derece önemli yeni bir bulgu elde edildi: Yaklaşık yarım metrelik bir çanak çömlek yığını ve kum tabakasının altında gömülü olarak bulunan bir insan iskeleti. Massachusetts Woods Hole Okyanus Bilimleri Enstitüsüne bağlı sualtı arkeoloğu ve kazının eş başkanı Brendan Foley, iskeletin keşfinin birkaç gün sonrasında Danimarka Doğal Tarih Müzesine bağlı ve dünyanın önde gelen antik DNA uzmanlarından biri olan Hannes Schroeder’i iskeleti incelemesi için davet etti. Bulunan iskelet Antikythera enkazında ortaya çıkan ilk iskelet değil. Batığın bulunduğu 1900 yılında ve batığı inceleyen Jacques Cousteau tarafından 1976 yılında, enkaz içerisinden çeşitli kemik yığınları elde edilmişti. Bu kemikler üzerinde yapılan incelemelerde, aralarından birinin bir kadına ait olduğu dört ayrı birey ayırt edilmişti. Ancak bu yıl bulunan iskelet şimdiye dek elde edilen en iyi korunmuş durumdaki iskelet olma özelliğini taşıyor
Antik Çağlara Ait İnanilmaz Parçalar - A9 Tv 02:17
Antik Çağlara Ait İnanilmaz Parçalar - A9 Tv 8 izlenme - 11 ay önce A9 TV Yeni FREKANSIMIZ: Türksat 3A Uydusu FREKANS: 12524 Dikey Batı Sembol Oranı: 22500 http://www.a9.com.tr/izle/225201/Ya-Olmasaydi/Antik-caglara-ait-inanilmaz-parcalar A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Antik Medeniyetlerin Muhteşem Buluşları 02:49
Antik Medeniyetlerin Muhteşem Buluşları 11 izlenme - 1 yıl önce A9 TV Yeni FREKANSIMIZ: Türksat 3A Uydusu FREKANS: 12524 Dikey Batı Sembol Oranı: 22500 http://www.a9.com.tr/izle/215007/Ya-Olmasaydi/Antik-medeniyetlerin-muhtesem-buluslari A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Antik Çağ'ın Hac Merkezi Gün Yüzüne Çıkıyor 02:11
Antik Çağ'ın Hac Merkezi Gün Yüzüne Çıkıyor 3 izlenme - 7 ay önce MÖ 1. yüzyılda kurulduğu ve MS 8. yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kenti'ndeki çalışmalar iki yıl aranın ardından yeniden başlatıldı.
Antikçağın dahi ressamları 03:46
Antikçağın dahi ressamları 4 izlenme - 1 yıl önce A9 TV Yeni FREKANSIMIZ: Türksat 3A Uydusu FREKANS: 12524 Dikey Batı Sembol Oranı: 22500 http://www.a9.com.tr/izle/214414/Ya-Olmasaydi/Antikcagin-dahi-ressamlari A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo