Hoşgeldiniz!

Ayet Videoları İzle

Ayet-el Kursi Oku Ve Dinle 00:55
Ayet-el Kursi Oku Ve Dinle 121.088 izlenme - 3 yıl önce Ayetel Kürsi duası okunuşu (Arapça): Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih, ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim. Ayetel Kürsi Anlamı (Türkçe Meali): Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.) O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar, O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür. Ayetel Kürsi Fazileti: Ayetel Kürsi'nin birçok faydaları ve fazileti bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir: * Ayet-el kürsi okunan eve şeytan giremez. O evde büyü tutmaz. * Devamlı olarak ayetel kürsi okumaya devam eden kişi hem dünyada hem ahirette büyük makamlara erişir. * Ayetel Kürsi 313 defa okunup ve her okuyuşta hu diye nimetlere üfürülürse o nimet bereketlenir. 313 Ayet-el Kürsi'nin hatim adedidir. * Ayet-el Kürsi okumayı adet edinen kimsenin geçmişte işlemiş olduğu günahlar bağışlanır. Hazreti Allah o kişiye hayır kapılarını açar. * Bir kişi 7 defa okuyup birincide sağına ikincide soluna üçüncüde önüne dördüncüde arkasına beşincide yukarı altıncıda aşağı ve yedincide içine hu diye üflerse ve son olarak etrafını çevreleyecek şekilde üflerse melekler onu çevreler ve o gün içinde o kimseye bela isabet etmez. * Ayet-el Kürsi her namazdan sonra okunmalıdır. Bunu okuyan kişiye cennetin sekiz kapısı açılır ve dilediği kapıdan cennete girer. * Cenab-ı Hak sevdiği bir kuluna namazdan sonra Ayet-el Kürsi okumayı unutturmaz. Kabir ehli için okunursa cenabı hak Ayetel Kürsi'nin fazileti hürmetine o kabir ehlinin kabrini genişletir ve makamını yükseltir. Okuyan kişiye de sevap yazılır. * Gece yatmadan önce okunursa kişi kendini ve ailesini güven içine almış olur. Sıkıntılı zamanlarda okunursa Allah’ın izni ile sıkıntı geçer.
Ayetel Kürsi 01:10
Ayetel Kürsi 130.704 izlenme - 4 yıl önce Ayet-el Kürsi Okunuşu: Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm. Ayetel Kürsi Anlamı (Meali): Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.) O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar, O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.
Allah'ın Öncelikleri 03:57
Allah'ın Öncelikleri 3.421 izlenme - 2 ay önce "Allah'a teşekkür edip kendiniz için dualar etmek küstahça ve bencilce. Sizden çok daha kötü durumda olan insanlar var. Neden siz öncelikli olasınız ki? Siz neden bu kadar özelsiniz? NEDEN? Nedenini size söyleyeyim. Çünkü Allah'ınız egonuzun uzantısından başka birşey değil."
Ayetel Kürsi 01:23
Ayetel Kürsi 87.215 izlenme - 3 yıl önce Okunusu: - Allahu lâ ilâhe illâ hu, elhayyul kayyum, lâ te’huzûhu sinetün velâ nevm, lehu mâ fiys semâvâti ve mâ fiylard, men zelleziy yesfeu indehu illâ biiznih, yâ’lemu ma beyne eydiyhim ve ma halfehüm, velâ yuhiytune bisey’in min ilmihî illâ bimâ sa’, vesiâ kürsiyyühüs semâvâti vel arda, velâ yeuduhu hifzuhuma, ve huvel âliyyül aziym.’ Anlamı – Manası: ALLAH ki, Tanri yoktur ancak O vardir, diridir ve kendi kendine kâimdir; ne uyuklamasi ne de uyumasi sözkonusudur; yerde ve göklerde ne varsa O’nun içindir; O’nun katinda kim sefaat edebilir ki izni olmaksizin; bilir önlerinde ve arkalarinda olanlarin hepsini; izni olmadan ilminden bir seyi kapsamak mümkün degildir; kürsüsü semâlari ve yeri içine almistir; korumasi disinda bir sey kalamaz; yüce ve azamet sahibidir. Ayet-el Kürsi duasının faziletini anlatan hadisler (Âyet-ül kürsi âyetlerin seyyididir. Bir yerde okununca şeytan orada tutunamayıp mutlaka çıkar.) [Hâkim] (Âyet el kürsi, Kur’an-ı kerimin dörtte biridir.) [Ebu-ş-şeyh] (Evinde, Fatiha ve Âyet-el kürsi okuyana, o gün cin ve şeytan zarar veremez. Nazar değmez.) [Deylemi] (Yatarken Âyet-el kürsi okuyana, şeytan yaklaşamaz.) [Şevahid-ün-nübüvve] (Her farz namazdan sonra Âyet-el kürsiyi okuyanın Cennete girmesi için hiçbir engel yoktur.) [Nesai, İbni Hibban, Beyheki Taberani] (Evinden çıkarken Âyet-el kürsi okuyana, yetmiş melek, evine dönünceye kadar dua ve istiğfar eder.) [Ey oğul ilmihâli] (Araçlara binince de Âyet-el kürsi okumak kazayı belayı önler.) Âyet-el kürsiyi ihlas ile okuyanın, insan ve hayvan hakları ve farz borçlarından başka bütün günahları af olur. Yani tevbeleri kabul olur. (İslam Ahlakı) Hazret-i Ali, (Kabir azabından kurtulmak için, Âyet-el-kürsiyi çok okumalı) buyuruyor. (Zühre-tür-Riyaz) Ey Oğul İlmihali’ndeki hadis-i şerifler de şöyledir: (Namazdan sonra, Âyet-el kürsiyi okuyana her harfi için 40 sevap verilir.) (Bir kişi namazdan sonra hemen bir defa Âyet-el kürsiyi okusa, o âyet Arş-ı alaya kadar gider ve orada durmadan hareket ederek “Ya Rabbi, beni okuyan kulunu affet!” der. Hak teâlâ, mekandan ve cihetten münezzeh olarak “Ey meleklerim, şahit olun, namazdan sonra Âyet-el kürsiyi okuyan kulumun günahlarını affettim” buyurur.) (Evinden çıkarken Âyet-el kürsi okuyana, 70 melek, evine dönünceye kadar dua ve istiğfar eder.) (Farz namazı bitirdikten sonra, bir kere Âyet-el-kürsiyi okuyup, 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahü ekber, bir kere de La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh lehülmülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şeyin kadir diyenin günahlarını Hak teâlâ affeder.)
Fatiha Suresi 01:08
Fatiha Suresi 46.834 izlenme - 3 yıl önce 100 Milyon Salavata Denk Salavat "Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Abdike ve Nebiyyike ve Resulikennebiyyil Ummiyyi ve Ala Alihi ve sahbihi ve sellim ve tesliymen bilkaderi ve Azemeti zatike ve fiy külli vaktin vahiyn." Ayetel kursiden önce okunursa 70 milyar sevap kazandiran dua Allâhümme innî ügaddimü ileyke, beyne yedey külli nefesiv, ve lemhativ, ve lahzativ, ve darfetiy, yadrifü bihâ, ehlüs-semâvâti ve ehlül ardi, ve külli sey'in hüve fî i'lmike kâ'inün ev gad kâne ügaddimü ileyke beyne yedey zâlike küllih Dualarinizi eksik etmeyin, ALLAH IN selami, rahmeti, mahfiret ve hidayeti hepimizin üzerine olsun. Bu videoyu PAYLASARAK birçok insanin imanini kurtarmasina vesile olun
Rukiye Sıhırı Iptal Eder Bııznıllah 02:30
Rukiye Sıhırı Iptal Eder Bııznıllah 37.304 izlenme - 3 yıl önce Yunus 81. Tekrar Tekrar Dınlenmesı Gerek. Gozlerınızı Kapatıp Okunusa Konsantre Olun Facebook : Kuranla Sıfa Rukye
Yasin Suresi 07:57
Yasin Suresi 28.706 izlenme - 3 yıl önce 1-2-3- Yâsin, çoğunluğun görüşüne göre Halil ve Sibeveyh'in açıkladıkları gibi sûrenin ismidir. Bazılarına göre yemindir. Allah Teâlâ'nın isimlerindendir. Bazılarına göre de Allah Teâlâ'nın kelâmını açtığı bir söz anahtarıdır. Bakara Sûresi'nin başında hakkında yapılan açıklama genel olarak burada da geçerlidir. Yalnız burada özel olarak şu iki rivayet vardır: Birisi, İkrime vasıtasıyla İbnü Abbas'tan rivayet edildiği üzere, Ey insan! demek olmasıdır. Birisi de Saîd b. Cübeyr'den rivayet edildiği üzere Hz. Peygamber'in bir ismi olmasıdır ki, "Emin ol ki sen, hiç şüphesiz gönderilen peygamberlerdensin." hitabı bunu andırır. Şifâ-i Şeri'fte anlatıldığı üzere Nakkaş, Hz. Peygamber'den: "Benim Kur'ân'da yedi ismim vardır: 'Muhammed, Ahmed, Tâhâ, Yâsin, Müddessir, Müzzemmil, Abdullah" diye rivayet etmiştir. "Hakâyık Tefsiri" sahibi Sülemî, Vâsıtî'den ve Cafer b. Muhammed'den: "Yâsin'in yâ seyyid (ey efendi) demek olduğunu da anlatmıştır.
18 Yaşındaki Gencin Kabir Azabı 04:48
18 Yaşındaki Gencin Kabir Azabı 26.147 izlenme - 2 yıl önce Kabir Azabı Nedir? Her insan ister ölerek toprağa gömülsün, ister boğularak denizin dibinde kalsın veya yırtıcı bir hayvan karnında bulunsun veya yanarak külü havaya karışsın, mutlaka kabir hayatı geçirecektir. İnsan öldükten sonra kabre konulunca, Münker ve Nekir adında iki melek, kendisine gelerek; "Rabbin kimdir? Peygamberin kimdir: Dinin nedir?" diye sorarlar. İman ve güzel amel sahipleri bu gibi sorulara doğru cevap verirler. Bu gibi ölülere cennet kapıları açılır ve Cennet kendilerine gösterilir. Kâfir veya münafık olanlar ise bu sorulara doğru cevap veremezler. Onlara da Cehennem kapıları açılır, oradaki azap kendilerine gösterilir. Müminler nimet içerisinde, sıkıntısız ve huzurlu yaşarken, kâfir ve münâfıklar ise kabirde azap göreceklerdir (bk. ez-Zebîdî, Tecrîdi Sarih, terc. Kamil Miras, Ankara 1985, IV 496 vd.). Kabirde azap ve nimetin varlığını gösteren birtakım ayet ve hadisler vardır. Bir ayet-i kerimede; "Firavun ve adamları sabah-akşam ateşe atılırlar. Kıyametin kopacağı gün de denilir ki; Firavun hanedanını ateşin en şiddetlisine sokun" (el-Mümin, 40/46) buyrulur. Buna göre kıyamet kopmadan önce de yani kabirde de azap vardır. Peygamber efendimiz; "Allah, iman edenlere bu dünya hayatında ve ahirette, o sabit sözlerinde daima sebat ihsan eder" (İbrahim, 14/17) ayetinin kabir nimeti hakkında indiğini açıklamıştır (Buhârî, Tefsîr, sure: 14). Kabir azabı ile ilgili hadis kitaplarında pek çok hadis-i şerif zikredilmektedir. Bunlardan bir kaçı şöyledir: Hz. Peygamber (s.a.s) bir mezarlıktan geçerken, iki mezardaki ölünün bazı küçük şeylerden dolayı azap çekmekte olduklarını gördü. Bu iki mezardaki ölülerden biri hayatında koğuculuk yapıyor, diğeri ise idrardan sakınmıyordu. Bunun üzerine Resulullah (s.a.s) yaş bir dal almış, ortadan ikiye bölmüş ve her bir parçayı iki kabre de birer birer dikmiştir. Bunu gören ashap, niye böyle yaptığını sorduklarında: "Bu iki dal kurumadığı sürece, o ikisinin çekmekte olduğu azabın hafifletilmesi umulur" (Buhârî Cenâiz, 82; Müslim, İmân, 34; Ebû Dâvud, Tahâret, 26) buyurmuşlardır. Kabir azabı var mı sorusuna yukarıdaki gibi ayet ve hadislerle yanıt verilmektedir. Kabir hayatında cehennem azabı çeken bir gencin videosu karşınızda. 18 yaşında hayatını kaybeden gencin 3 saatlik kabir azabı görüntülerinden bir kesit izliyorsunuz. Kabir azabı çeken kadın ve kabir azabı çeken Hasan gibi ibretlik bir video.
Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuran Okuması ve Bilal Erdoğan'ın Dinlemesi 02:50
Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuran Okuması ve Bilal Erdoğan'ın Dinlemesi 20.107 izlenme - 2 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ev ortamında Al-i İmran (190-194) suresinden aşr-ı şerif okudu. Erdoğan'ın Kuran okuduğu sırada oğlu Bilal Erdoğan da yanında oturuyor. İzliyoruz efenim...
Ayet-el Kürsi 01:09
Ayet-el Kürsi 34.386 izlenme - 4 yıl önce Ayet-el Kürsi
Kabe İmamı Mahir - Ayet-el Kürsü 00:41
Kabe İmamı Mahir - Ayet-el Kürsü 28.674 izlenme - 4 yıl önce Kabe İmamı Mahir Ayet-ek Kürsü: Ayetel Kürsi, Kur'ân-ı Kerim’in Seyyidi ve en büyüğüdür. Bakara suresinin 255. Ayet-i'dir ve Tevhid ilmiyle alakalı en büyük Ayet-i kerimedir. Ayetel Kürsi namaz içinde sure şeklinde okunduğu gibi, namazda tesbihden önce de okunur. Allah'ı tanıtır ve onun yüce ismini içerisinde barındırır. Bismillahirrahmanirrahim Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm. Anlamı: ALLAH… O’ndan başka İlah yoktur. Diridir, Kaimdir. O’nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. İzni olmaksızın O’nun Katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında, O’nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır. Onların korunması O’na güç gelmez. O, pek Yücedir, pek büyüktür.
Cubbeli Ahmet Hoca 01:34
Cubbeli Ahmet Hoca 15.641 izlenme - 2 yıl önce Cubbeli Ahmet Hoca "Dua Ederken INSALLAH Demeyin!" İLETİŞİM skype blacknota email: dostmevlana@hotmail.com RESMİ SAYFA VE SİTELERİMİZ www.cubbeliahmethoca.tv www.facebook.com/cubbeliahmethoca twitter.com/c_ahmethoca www.lalegultv.com.tr www.lalegulfm.com
Nebe Suresi 05:23
Nebe Suresi 17.909 izlenme - 3 yıl önce Kuran Sureleri
Cübbeli Ahmet Hoca Ayet-el Kürsi ve Şifresini Açıkladı! 04:15
Cübbeli Ahmet Hoca Ayet-el Kürsi ve Şifresini Açıkladı! 27.688 izlenme - 4 yıl önce Ayet-el Kürsi ve Şifresi..
Mevlan Kurtishi - An Nur (35) 01:30
Mevlan Kurtishi - An Nur (35) 10.816 izlenme - 1 yıl önce An Nur (35) Allah is the Light of the heavens and the earth. The example of His light is like a niche within which is a lamp, the lamp is within glass, the glass as if it were a pearly [white] star lit from [the oil of] a blessed olive tree, neither of the east nor of the west, whose oil would almost glow even if untouched by fire. Light upon light. Allah guides to His light whom He wills. And Allah presents examples for the people, and Allah is Knowing of all things. All-llahu është dritë e qiejve dhe e tokës! Shembull i dritës së Tij është si një gropë e thellë në të cilën është një kandil; Kandili është një qelq, e qelqi është sikur një yll i fildisht i ndezur me drurin e bekuar të ullirit, as i lindjes as i perëndimit, vaji i të cilëve bën dritë pothuajse edhe pa e prek zjarri; dritë përmbi dritë! All-llahu udhëzon kah drita e vet atë që Ai do. All-llahu u sjell shembuj njerëzve, All-llahu di shumë mirë çdo send. (35) Mevlan Kurtishi Maqam: Beyati
Fatiha Suresi 03:09
Fatiha Suresi 13.289 izlenme - 3 yıl önce Fatiha, fethetmek yani açmak kökünden gelen bir kelimedir. Kur’ân-ı Kerim bu sure ile açıldığı için sureye “Fatiha Suresi” denilmiştir. Fatiha Suresine Kur’ânın hülasası, anası ve esası anlamında “Ümmü’l-Kitap” ve “Ümmü’l-Kur’ân” denilmiştir. Yüce Allah Fatiha’ya “Seb’ul-Mesanî ve’l-Kur’âni’l-Azîm” (Hicr, 15:87) adını verir. Peygamberimiz (sav) bunun Fatiha Suresi olduğunu açıklamıştır. (Buhârî, Tefsîrü'l-Kur'ân, 1; Fezâilu'l-Kur'ân, 9) Sadece “Fatiha Suresi” inzal edilmiş olsaydı iman için yeterli olacağından bu sureye “Kâfiye” ve “Vâfiye” de denilmiştir. Çünkü “Fatiha” içinde bütün Kur’ân-ı Kerimin özünü toplamıştır.
Ayet'el Kürsi'nin Muhteşem Faziletleri   Nihat Hatipoğlu 02 03 2014 17:21
Ayet'el Kürsi'nin Muhteşem Faziletleri Nihat Hatipoğlu 02 03 2014 14.627 izlenme - 3 yıl önce Kaliteli Geniş İçerikli Sitemizin Youtube Sayfasıdır... Www.indircenmi.com İndircenmi.com ® 2014 Full İndir İzle
Mevlan Kurtishi - Az Zumer (8-10) 01:58
Mevlan Kurtishi - Az Zumer (8-10) 7.714 izlenme - 1 yıl önce Az Zumer 8-10 And when adversity touches man, he calls upon his Lord, turning to Him [alone]; then when He bestows on him a favor from Himself, he forgets Him whom he called upon before, and he attributes to Allah equals to mislead [people] from His way. Say, "Enjoy your disbelief for a little; indeed, you are of the companions of the Fire." (8) Is one who is devoutly obedient during periods of the night, prostrating and standing [in prayer], fearing the Hereafter and hoping for the mercy of his Lord, [like one who does not]? Say, "Are those who know equal to those who do not know?" Only they will remember [who are] people of understanding. (9) Say, "O My servants who have believed, fear your Lord. For those who do good in this world is good, and the earth of Allah is spacious. Indeed, the patient will be given their reward without account." (10) Kur e godit njeriun ndonjë e papritur i drejtohet Zotit të vet dhe i lutet Atij, e pastaj, pasi All-llahu e mëshiron ai harron atë që ishte lutur më parë dhe i bën shok All-llahut andaj largohet nga rruga e Tij (All-llahut). Thuaj: “Kënaqu për pak kohë me mosbesimin tënd se pa dyshim je nga banorët e zjarrit”. (8) Apo ai i cili orët e natës i kalon me fytyrë në tokë, (në sexhde) duke u frikësuar nga bota tjetër dhe duke shpresuar në mëshirën e Zotit të vet? Thuaj: “A janë njëlloj ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Mësim marrin vetëm të mençurit”. (9) Thuaj: “O njerëz që besoni, frikësohuni Zotit tuaj! Ata që bëjnë mirë në këtë botë, mirë (gjejnë), toka e All-llahut është e gjerë; vetëm ata që janë të durueshëm kanë shpërblim të pakufizuar” (10) Mevlan Kurtishi Maqam: Nehawend - Kurd FOLLOW ME: fb.com/mevlankurtishi twitter.com/mevlan_kurtishi instagram.com/mevlankurtishi SUBSCRIBE CHANNEL!!! Thanks....!
Fatiha Suresi 00:40
Fatiha Suresi 7.962 izlenme - 3 yıl önce Fatiha Suresi
Mevlan Kurtishi - Lukman (12-14) 01:27
Mevlan Kurtishi - Lukman (12-14) 5.774 izlenme - 1 yıl önce Surah Luqman And We had certainly given Luqman wisdom [and said], "Be grateful to Allah." And whoever is grateful is grateful for [the benefit of] himself. And whoever denies [His favor] - then indeed, Allah is Free of need and Praiseworthy. (12) And [mention, O Muhammad], when Luqman said to his son while he was instructing him, "O my son, do not associate [anything] with Allah. Indeed, association [with him] is great injustice." (13) And We have enjoined upon man [care] for his parents. His mother carried him, [increasing her] in weakness upon weakness, and his weaning is in two years. Be grateful to Me and to your parents; to Me is the [final] destination. (14) Kurse Ne Llukmanit i kemi dhuruar urtësinë; “Jij mirënjohës All-llahut! Kush falënderon atë, e bën për vete, po ai i cili mohon – ani! All-llahu është njëmend i pasur dhe i denjë për falënderim”. (12) Kur Llukmani i tha birit të vet duke e këshilluar: “Biri im, mos i bën shok All-llahut! Politeizmi është, me të vërtetë, krim i madh. (13) Ne e kemi porositur njeriun për prindërit e vet – se nëna e vet e ka bartur në dëm të shëndetit të saj, kurse nga gjiri e ndan brenda dy vjetëve. – Të jesh mirënjohës ndaj meje dhe prindërve tu! Tek unë do të ktheheni. (14) Mevlan Kurtishi Maqam: Beyati
Mekke İmamı (Kuran-ı Kerimin İnsanı Ağlatan Ayetleri) 04:57
Mekke İmamı (Kuran-ı Kerimin İnsanı Ağlatan Ayetleri) 9.514 izlenme - 4 yıl önce Güzel Kuran-ı Kerimi Güzel Okumak.
Müslüman Yapan Video - Talha Bora Öge 03:40
Müslüman Yapan Video - Talha Bora Öge 7.015 izlenme - 2 yıl önce Türkiyenin Konuştuğu Muhteşem Yorum, Muhteşem Hasbihal Kur'an'la etkileyici sohbet Talha Bora Öge Nam-ı Diğer Gölgenin Harika Sesiyle
Fatiha Suresi    Cübbeli Ahmet Hoca 00:49
Fatiha Suresi Cübbeli Ahmet Hoca 8.042 izlenme - 3 yıl önce Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Din Günü’nün sahibi olan Allah’a mahsustur. (Allahım!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir.
Gericilere Göre İnsan Nedir? 01:39
Gericilere Göre İnsan Nedir? 2.577 izlenme - 9 ay önce Gericilerin hazırlamış olduğu saçma bir video. Her videoda bir ayet koymasalar olmaz.
Cübbeli Ahmet Hoca  Nokta NOKTA BİİİPPPPP :)))) 01:52
Cübbeli Ahmet Hoca Nokta NOKTA BİİİPPPPP :)))) 10.953 izlenme - 3 yıl önce İLETİŞİM skype blacknota email: dostmevlana@hotmail.com RESMİ SAYFA VE SİTELERİMİZ www.cubbeliahmethoca.tv www.facebook.com/cubbeliahmethoca twitter.com/c_ahmethoca www.lalegultv.com.tr www.lalegulfm.com
Ayet-el Kürsî'den Önce Okunan ve 70 Milyar Hasene Kazandıran Dua  Cübbeli Ahmet Hoca 06:59
Ayet-el Kürsî'den Önce Okunan ve 70 Milyar Hasene Kazandıran Dua Cübbeli Ahmet Hoca 11.044 izlenme - 3 yıl önce Allahümme innî ükaddimü ileyke beyne yedeyye külli nefsin ve lemhatin ve tarfetin yatrifü bihâ ehli’s-semâvâti ve ehli’l-ardı ve külli şey’in hüve fî ilmike kâinün ev kad kâne ükaddimü ileyke bey­ne yedeyye zâlike küllihî.BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Sonra Ayetel Kürsi okuyun Manası : Allah’im ben sana her nefes, her an ve saniye, gok ve yer ehlinin her goz acip kapayisindan ve inminde olacagini bilip de, su anda mevcut olan, istigbalde mevcut olacak veya evvelce geçmiş olan her seyden evvel Ayetu’l-kursi’yi taktim ediyorum.
Abdussamed - Ayet-el Kürsi 04:29
Abdussamed - Ayet-el Kürsi 14.088 izlenme - 4 yıl önce Abdussamed - Ayet-el Kürsi
Ağlatan Kuran Videosu - İlahi Kelam Kuranı Kerim 06:21
Ağlatan Kuran Videosu - İlahi Kelam Kuranı Kerim 28.468 izlenme - 7 yıl önce tüm kuran videolarımızı bu üç linkten indirebilirsiniz http//rapidshare.com/files/408423346/kuran3.7z.html http//rapidshare.com/files/307778178/kuran2.rar http//rapidshare.com/files/213557506/kuran.rar linkler çalışmıyorsa bunu deneyinwww.snurl.com/kuran
Şeyh Nasır El Qatami - Al-i İmran Sûresi 26-27  01:07
Şeyh Nasır El Qatami - Al-i İmran Sûresi 26-27 7.079 izlenme - 3 yıl önce Al-i İmran Sûresi 26. (Resulüm!) De ki: Mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden geri alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Gerçekten sen her şeye kadirsin. 27. Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de sayısız rızık verirsin. *
Kur'an'ı İlk Dinlediklerinde Nasıl Tepki Verdiler? 03:49
Kur'an'ı İlk Dinlediklerinde Nasıl Tepki Verdiler? 5.351 izlenme - 2 yıl önce Londra sokaklarında karşılaştıkları kişilere Kur'an-ı Kerim'den Rahman suresini dinleten gençler, onlara ne hissettiklerini sordu. Hayatlarında ilk kez Kur'an'ı duyan kişiler çok ilginç cevaplar verdiler.