Hoşgeldiniz!

batı trakya

Babuba 04:42
Babuba 4.870 izlenme - 10 yıl önce
Rumeli Türküleri - Mavrova'dan Aldım Sümbül 03:28
Rumeli Türküleri - Mavrova'dan Aldım Sümbül 814 izlenme - 3 yıl önce Tokat yöresine ait bir türkümüzdür Türkünün kaynağı ve mahlası: Faruk Yılmaz Mavrova’dan Aldım Sümbül Bir Okka Nohut Al Beni Bre Sar More Sümbül Yanında Uyut Gel Yanıma Gir Canıma Ayletme Beni Yedi Da Sene Mapista Yatsam Saracam Seni Mavrova’dan Çıktın Sümbül Üç Gün Eylendin Üç Günün İçinde Sümbül Kimi Beğendin Gel Yanıma Gir Canıma Ayletme Beni Yedi Da Sene Mapista Yatsam Saracam Seni Mavrova’dan Aldım Sümbül Bir Okka Biber Kazada Kaza Geldim Sümbül Yok Senden Dilber Gel Yanıma Gir Canıma Ayletme Beni Yedi Da Sene Mapista Yatsam Saracam Seni Türkülerimizden kopmayalım, İyi dinlemeler ...
batı trakya spor 04:49
batı trakya spor 1.315 izlenme - 9 yıl önce batı trakya spor tek rumeli tv de
Batı Trakya Türk Cumhuriyeti Milli Marşı 02:43
Batı Trakya Türk Cumhuriyeti Milli Marşı 295 izlenme - 3 yıl önce Balkanlar'daki Türk ve Müslüman unsurların tehcir edildiği karanlık günlerde Batı Trakya bölgesinde kurulan ve sadece 56 gün yaşayan ilk Türk Cumhuriyeti olan Batı Trakya Türk Cumhuriyeti'nin milli marşıdır. 31 Ağustos 1913'te Meriç ve Karasu nehirleri arasında kalan bugünkü Gümülcine, İskeçe, Dedeağaç ve Güney Bulgaristan'daki Kırcaali, Paşmaklı, Ortaköy'den Yunan sınırına kadar olan bölgeyi içine alacak şekilde kurulan cumhuriyet, Osmanlı Devleti'yle Bulgaristan arasında 29 Ekim 1913'te İstanbul Antlaşması'nın imzalanmasıyla Edirne'ye karşılık verilmişti. Nostaljik bir değer olur diye paylaşmak ve 55 gün sürmüş,Türk tarihinde ilk Türk Cumhuriyeti özelliğini taşıyan Batı Trakya Türk Cumhuriyeti'ni ve Milli Marşı'nı hatırlatmak istedim. İyi dinlemeler.
55 Gün Yaşayan Türk Devleti - Batı Trakya Türk Cumhuriyeti 08:53
55 Gün Yaşayan Türk Devleti - Batı Trakya Türk Cumhuriyeti 286 izlenme - 3 yıl önce 31 Ağustos 1913 tarihinde Batı Trakya’da kurulmuş, Balkan Savaşları sonrasında Batı Trakya'da Türkler ve Pomaklar başta olmak üzere çoğunluğu Müslüman ahali tarafından kurulan, sadece 55 gün yaşamış ve ilk kurulan Türk Cumhuriyeti özelliğini taşıyan Türk Cumhuriyetidir. Başkenti Gümülcine olan bu yeni Türk Devleti siyasal yönetim açısından cumhuriyet rejimini temsil ediyorken Türk Tarihinin labirentlerinde bir ilki temsil ediyordu. Batı Trakya Türk Cumhuriyeti, Kars civarında 1918’de kurulan Azerbaycan Türk Cumhuriyeti’nden 5 yıl önce, Ulu Önderimizin 29 Ekim 1923’te kurduğu cumhuriyetten de 10 yıl önce fiiliyata geçmesi bakımından ilginçtir. Yeni Devlet, ay yıldızlı,yeşil,beyaz bayrağı kullanmıştır. Siyah matemi, yeşil Müslümanlığı, beyaz ise aydınlık günleri temsil etmekteydi. Ayrıca, cumhuriyetin ileri gelenleri amaçlarının ne olduğunu bildirmek ve seslerini dünyaya duyurmak için Batı Trakya ajansını kurmuşlar ve bununla ilgili olarak Samuel Karaso adında bir Yahudi’yi görevlendirmişlerdir. Türkçe ve Fransızca yayın yapan bağımsız anlamına gelen ‘’independant’’ isimli bir gazete çıkarılmış; hatta Süleyman Askeri Bey tarafından Batı Trakya için milli bir marş bile kaleme alınmıştır. Yunan ve Bulgar posta pulları geçersiz sayılmış ve yerine hükümet tarafından yeni pullar bastırılmıştır. Batı Trakya’nın Bulgarlara karşı savunulması amacıyla savunma planları yapılmış ve askeri kuvvetler buna göre tertiplenmiştir. İstanbul’dan Eylül sonlarında 3.000 tüfek ve 500 sandık mermi getirilmiş,Ekim ayında ise devlet bütçesi hazırlanmıştır. Devletin asker sayısı 30.000 kadardır. Bunların 6.000’i Osmanlı askerlerinden,geri kalan 24.000 ise bölge insanından oluşmaktadır. Bütün bu gelişmeler bize devlet yönetim organlarının teker teker oluşturulduğunu gösterirken, Türklerin teşkilatçılık özelliğini bir kez daha ortaya koyar. O sıralarda kadronun önde gelen isimlerinden biri olan Yüzbaşı Yakup Cemil kat edilen mesafeyi şöyle anlatır: ’’Balkanlara hızla girip,kaybettiğimiz topraklarımızı geri almamız üzerine Düveli Muuazzama derhal sadrazamın makamına koştular. Güya, Londra Antlaşması’nı tek taraflı olarak bozmuşuz, hemen işgal ettiğimiz topraklardan çıkmalıymışız. Kim kimin toprağını işgal etmişti? İttihat ve Terakki’nin uygun görmesiyle Süleyman Askeri Bey, Eşref Kuşçubaşı, Çerkez Reşid, Sapancalı Hakkı ve Fehmi Beyler gibi arkadaşlarla Meriç’i geçip Trakya’ya daldık. Gümülcine, Kırcali, Dimetoka gibi yerleri bir bir geri aldık. Serez’e de el atıp Yunan hududuna dayandık. Bulgarların Ege bağlantısını kesmiş olduk.Avrupa ayağa kalktı. Dış baskıları azaltmak için Garb-i Trakya Muvakkat Hükümeti’ni kurduk. Bu bir cumhuriyetti ve Türk tarihinde bir ilki gerçekleştirmiştik. Bayrağımız vardı, başkentimiz Gümülcine’ydi, pul bile bastırmıştık’’. Bir tarafta kendi askerlerinin başarısı öbür tarafta hatırı sayılır devletlerin gelişmelere olan muhalefeti arasında sıkışıp kalan Osmanlı Devleti ve başından beri gelişen hadisleri kendi politik çıkarlarına aykırı bulan Bulgaristan yeni kurulan Türk Devleti’ni resmi manada tanımamışlarsa da Yunanistan bu devleti memnunluk içinde karşılamıştır. Bunun doğal sonucu olmalıdır ki, 2 Ekim 1913’te Dedeağaç, Yunanlılarca Türk Devleti’ne bırakılmıştır. Hatta Yunanlılar silah ve cephane yardımı bile yapabileceklerini belirtmişlerse de bunun sadece boş bir söz olduğu zamanla anlaşılmıştır. Ne var ki, bütün bu hadiseler Batı Trakya Türk Cumhuriyeti’nin kalıcılığını sağlayamamıştır. Bulgaristan’ın Batılı Devletler ve Rusya nezrinde yaptığı girişimler sonucu Osmanlı Devleti uluslar arası ilişkiler ekseninde hayli sıkıştırılmıştır. Bu baskılara daha fazla dayanamayan Osmanlı Devleti Bulgaristan’la 29 Eylül 1913’te İstanbul Antlaşmasını imzalamış ve Batı Trakya’nın Bulgaristan’a ilhakını resmen onaylamıştır. Ayrıca, Batı Trakya Hükümeti üyelerinin ve bu hükümet yanlısı kişilerin İstanbul Antlaşması’na uymaları ve bu yoldan vazgeçmeleri istenmiş, bu kişilerin bölgeyi en geç 25 Ekim 1913 gününe kadar Bulgarlara teslim etmeleri için mühlet verilmiştir. Nitekim, 25 Ekim 1913’te Batı Trakya Müstakil Hükümeti kendini feshederken; İstanbul’dan gelen Albay Cemal Bey’in gözetiminde Bulgar kuvvetleri bölgenin işgalini 30 Ekim’e kadar sessizce tamamlamışlardır. Ancak, Devletin silah ve cephanesi ileride yeniden kullanmak ümidiyle saklanmıştır. Ayrıca video açıklaması, ilk paragraf hariç "batıtrakya.org" sitesinden kaynak alınmıştır. Nostaljik bir değer olur diye paylaşmak ve bizler için aslında çok büyük öneme sahip,Türk tarihinde kurulan ilk Türk cumhuriyeti özelliğini taşıyan Batı Trakya Cumhuriye'tini hatırlatmak istedim. İyi izlemeler.
batı trakya & turkcell 00:34
batı trakya & turkcell 440 izlenme - 8 yıl önce batı trakyada turkcell böyle kullanılır
Medyum Emmi - Üldüreceğler Seni? 00:55
Medyum Emmi - Üldüreceğler Seni? 119 izlenme - 3 yıl önce Batı Trakya'da sessiz sakin bir hayat yaşayan bu pek sayın göçmen dayımız yine Batı Trakyalı kızanlar tarafından mütemadiyen rahatsız edilmektedir. Oysa ki onun sahip olduğu bilgiler çok önemlidir. Söylediklerini ciddiye alıp kaçmamız gereklidir.
Mümün Emmi Hayatın Anlamını Açıklıyor (Küfür İçerir) 04:05
Mümün Emmi Hayatın Anlamını Açıklıyor (Küfür İçerir) 129 izlenme - 3 yıl önce Batı Trakya'nın iskeçe kazasında oturan/takılan/gezen (her neyse) Mümün Agamız yolda karşılaştığı kızan hayranlarına hayat tecrübelerini anlatmaktadır. izliyoruz efenim... Not: 15 milyon parası ziyan zebil olmuştur agamızın bunu bilesiniz... Önceki Kesit için; http://alkislarlayasiyorum.com/icerik/31856/medyum-emmi-uldurecegler-seni
Ferdi Tayfur : Benim Gibi Sevenler - Batı Trakya Yunanistan Konserinden 07:55
Ferdi Tayfur : Benim Gibi Sevenler - Batı Trakya Yunanistan Konserinden 191 izlenme - 5 yıl önce Ferdi Tayfur : Benim Gibi Sevenler - Batı Trakya Yunanistan Konserinden Ferdi Tayfur : Benim Gibi Sevenler - Batı Trakya Yunanistan Konserinden Ferdi Tayfur : Benim Gibi Sevenler - Batı Trakya Yunanistan Konserinden Ferdi Tayfur : Benim Gibi Sevenler - Batı Trakya Yunanistan Konserinden Ferdi Tayfur : Benim Gibi Sevenler - Batı Trakya Yunanistan Konserinden Ferdi Tayfur : Benim Gibi Sevenler - Batı Trakya Yunanistan Konserinden
7 G A T Festival 0509 2017 Aysun Huseyin 01:53
7 G A T Festival 0509 2017 Aysun Huseyin 6 izlenme - 7 ay önce Komotini Gumulcine 69100 Bati Trakya
Sağlık Bakanı Müezzinoğlu 04:42
Sağlık Bakanı Müezzinoğlu 56 izlenme - 3 yıl önce Görüntü Dökümü: -Rumeli Dernekler Federasyonu ziyareti (RUDEF) -Müezzinoğlu'nun burada yaptığı konuşması-Müezzinoğlu'nun, Borajet Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Akol ile telefon görüşmesi-Müezzinoğlu'nun Demirtaş Lozan Mübadilleri Derneği'ndeki konuşması-Müezzinoğlu'nun Akpınar Mahallesi'ndeki Samsun Dernekleri Federasyonu'ndaki konuşması Sağlık Bakanı Müezzinoğlu: - "Yapmak istediklerimiz, yaptıklarımızdan çok daha fazla. Geldiğimiz önemli mesafeler var. On yıl önce 'bunları yapacağız' deseydik, büyük bir kısmına inanılmazdı.