Hoşgeldiniz!

darende

Senai Demirci - Ey Gönül 04:11
Senai Demirci - Ey Gönül 57.834 izlenme - 10 ay önce 1914-1990 yılları arasında Darende'de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks) yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks)'nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi'dir. Küçük yaştan itibaren ilahi ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi(ks) eserin gelirlerini Darende'ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra Kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır. O'nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından da ilahi albümlerinde seslendirilmektedir. Tasavvuf Musikîsi ve Şiir Seslendirmenlerinden; Dursun Ali Erzincanlı, Senâi Demirci ve Münib Engin Noyan'ın Divan-ı Hulûsi-i Dârendevî'den şiirler seslendirdiği Nasihat-2 Albümü 2005 yılında hazırlanmış ve büyük beğeni görmüştür. Sanatçılar çeşitli dönemlerde Darende başta olmak birçok şehirde düzenlenen Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Kültür Etkinliklerine katılarak Divan-ı Hulusi-i Darendevî'den şiirler seslendirmiştir. Şiirin sözleri şu şekildedir: 1. Her kulun gönlünde bin gencîne-i yektâsı var Taht için sultâna âbâde olan inşâsı var 2. Çünki mîrâs-ı İlâhî âdemin kalbindedir Kadrini takdîr edene mesned-i a’lâsı var 3. Kimi Allâh sevgisi dolmuş derûnundan taşar Kimine en sevgili âlemde bir dünyâsı var 4. Kimisi dolmuş derûnu cümle hâr Kiminin gönlünde pinhân bir saçı leylâsı var 5. Mürdegân u hem fakîrânı taayyüb etme kim Kulunun maksûdunu irsâl eden Mevlâ’sı var 6. Ey gönül havf-ı İlâhî ile dağla kalbini Bil ki Tanrı’nın yarın ol Mahşer-i Kübrâ’sı var 7. Nice çevirsin Hulûsî yüzünü gayrılara Çünkü ol şûhun başında aşk ile sevdâsı var Detaylı Bilgi İçin: www.hulusiefendivakfi.org.tr www.facebook.com/HulusiEfendiVkf www.twitter.com/HulusiEfendiVkf www.youtube.com/HulusiEfendiVkf www.instagram.com/HulusiEfendiVkf bilgi@hev.org.tr
Dursun Ali Erzincanlı - Nasihat 06:19
Dursun Ali Erzincanlı - Nasihat 34.441 izlenme - 10 ay önce 1914-1990 yılları arasında Darende'de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks) yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks)'nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi'dir. Küçük yaştan itibaren ilahi ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi(ks) eserin gelirlerini Darende'ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra Kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır. O'nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından da ilahi albümlerinde seslendirilmektedir. Tasavvuf Musikîsi ve Şiir Seslendirmenlerinden; Dursun Ali Erzincanlı, Enver Seyitoğlu, Nisan Kumru ve Ahmet Soyöz'ün Divan-ı Hulûsi-i Dârendevî'den şiirler seslendirdiği Nasihat-1 Albümü 2004 yılında hazırlanmış ve büyük beğeni görmüştür. Sanatçılar çeşitli dönemlerde Darende başta olmak birçok şehirde düzenlenen Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Kültür Etkinliklerine katılarak Divan-ı Hulusi-i Darendevî'den şiirler seslendirmiştir. Şiirin Sözleri Şu Şekildedir: 1. Âlemi sen kendinin kölesi kulu sanma Sen Hakk için âlemin kölesi ol kulu ol 2. Nefsin hevâsı için mağrûr olup aldanma Yüzüne bassın kadem her ayağın yolu ol 3. Garazsız hem ivazsız hizmet et her cânlıya Kimsesizin düşkünün ayağı ol eli ol 4. Allâh için herkese hürmet et de sev sevil Her göze diken olma sünbülü ol gülü ol 5. İncitme sen kimseyi kimseye incinme hem Güler yüzlü tatlı dil her ağızın balı ol 6. Nefsine yan çıkıp da Ka’be’yi yıksan dahi İncitme gönül yıkma ger uslu ger deli ol 7. Güneş gibi şefkatli yer gibi tevâzu’lu Su gibi sehâvetli merhametle dolu ol 8. Gökçek gerek dervişin sanı yoksula baya Suçluların suçundan geçip hoş görülü ol 9. Varlığından boşal kim yokluğa erişesin Sözünü gerçek söyle Hulûsî’nin dili ol Detaylı Bilgi İçin: www.hulusiefendivakfi.org.tr www.facebook.com/HulusiEfendiVkf www.twitter.com/HulusiEfendiVkf www.youtube.com/HulusiEfendiVkf www.instagram.com/HulusiEfendiVkf bilgi@hev.org.tr
Senai Demirci - Ya Rabbena 04:35
Senai Demirci - Ya Rabbena 23.018 izlenme - 10 ay önce 1914-1990 yılları arasında Darende'de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks) yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks)'nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi'dir. Küçük yaştan itibaren ilahi ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi(ks) eserin gelirlerini Darende'ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra Kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır. O'nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından da ilahi albümlerinde seslendirilmektedir. Tasavvuf Musikîsi ve Şiir Seslendirmenlerinden; Dursun Ali Erzincanlı, Senâi Demirci ve Münib Engin Noyan'ın Divan-ı Hulûsi-i Dârendevî'den şiirler seslendirdiği Nasihat-2 Albümü 2005 yılında hazırlanmış ve büyük beğeni görmüştür. Sanatçılar çeşitli dönemlerde Darende başta olmak birçok şehirde düzenlenen Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Kültür Etkinliklerine katılarak Divan-ı Hulusi-i Darendevî'den şiirler seslendirmiştir. Şiirin sözleri şu şekildedir: 1. Mücrim günâhkârım şehâ yâ Rabbenâ va’ğfir lenâ İhsânı kıl eyle atâ yâ Rabbenâ va’ğfir lenâ 2. Sensin bizim ilâhımız iki cihân penâhımız Artdı cürm ü günâhımız yâ Rabbenâ va’ğfir lenâ 3. Ayıbların Settâr’ısın mücrimlerin Gaffâr’ısın Âlemlerin Hünkâr'ısın yâ Rabbenâ va’ğfir lenâ 4. Arz u semâ ins ü melek tuyûr u vuhş suda semek Senden dilerler hep dilek yâ Rabbenâ va’ğfir lenâ 5. Bakma şâhım noksânıma cürmü büyük isyânıma Verme halel îmânıma yâ Rabbenâ va’ğfir lenâ 6. Hulûsî bâbında gedâ ihsânını ister şehâ Sensin kerem-kân-ı sehâ yâ Rabbenâ va’ğfir lenâ Detaylı Bilgi İçin: www.hulusiefendivakfi.org.tr www.facebook.com/HulusiEfendiVkf www.twitter.com/HulusiEfendiVkf www.youtube.com/HulusiEfendiVkf www.instagram.com/HulusiEfendiVkf bilgi@hev.org.tr
Bedirhan Gökçe - Yardır Sana Sevdiğin 03:39
Bedirhan Gökçe - Yardır Sana Sevdiğin 19.952 izlenme - 10 ay önce 1914-1990 yılları arasında Darende'de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks) yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks)'nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi'dir. Küçük yaştan itibaren ilahi ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi(ks) eserin gelirlerini Darende'ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra Kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır. O'nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından da ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Şâir ve Müzisyen Bedirhan Gökçe'nin Divan-ı Hulusi'den şiirleri seslendirdiği eseri "Güle Yazdım" albümü dinleyicilerden büyük ilgi görmüştür.Albümde 11 parça bulunmaktadır. Sanatçı aynı zamanda Darende'de düzenlenen Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Kültür Etkinliklerine katılmış ve Sanatçı Gökmen ile birlikte konser vermiştir. Şiirin sözleri şu şekildedir: 1. Her dîdeden gören o her yüzden görünen o Ey göz anı görmesen de görür seni sevdiğin Sanma ansız bir dem var her demdir o sana yâr Sen yâr olmasan dahi yârdır sana sevdiğin 2. İsteyen seni odur sen anı istemesen Dileyen senden ön o sen anı dilemesen Bildiren sana odur sen anı bilemesen Sen yâr olmasan dahi yârdır sana sevdiğin 3. Gâfil olsan âşinâ sanma ki gâfil odur Ger dile ger dileme emrine kâfil odur Bî-gâne sensin ana bil sana vâsıl odur Sen yâr olmasan dahi yârdır sana sevdiğin 4. Sen mürîdim deme kim istemiş murâd anın Sen zâkirim deme kim zikr eden o yâd anın Gamı şâdı bir dem et gam anındır şâd anın Sen yâr olmasan dahi yârdır sana sevdiğin 5. Hulûsî yârdır gören bakdığın ve gördüğün Sen erdim deme ana ermiş sana erdiğin Cânını alan odur yoluna cân verdiğin Sen yâr olmasan dahi yârdır sana sevdiğin Detaylı Bilgi İçin: www.hulusiefendivakfi.org.tr www.facebook.com/HulusiEfendiVkf www.twitter.com/HulusiEfendiVkf www.youtube.com/HulusiEfendiVkf www.instagram.com/HulusiEfendiVkf bilgi@hev.org.tr
Mustafa Cihat - Osman Hulûsi Efendi'den Nasihat 01:39
Mustafa Cihat - Osman Hulûsi Efendi'den Nasihat 8.973 izlenme - 4 ay önce Trt Diyanet-İftarı Beklerken-Mustafa Cihat - Osman Hulûsi Efendi'den Nasihat 1. Âlemi sen kendinin kölesi kulu sanma Sen Hakk için âlemin kölesi ol kulu ol 2. Nefsin hevâsı için mağrûr olup aldanma Yüzüne bassın kadem her ayağın yolu ol 3. Garazsız hem ivazsız hizmet et her cânlıya Kimsesizin düşkünün ayağı ol eli ol 4. Allâh için herkese hürmet et de sev sevil Her göze diken olma sünbülü ol gülü ol 5. İncitme sen kimseyi kimseye incinme hem Güler yüzlü tatlı dil her ağızın balı ol 6. Nefsine yan çıkıp da Ka’be’yi yıksan dahi İncitme gönül yıkma ger uslu ger deli ol 7. Güneş gibi şefkatli yer gibi tevâzu’lu Su gibi sehâvetli merhametle dolu ol 8. Gökçek gerek dervişin sanı yoksula baya Suçluların suçundan geçip hoş görülü ol 9. Varlığından boşal kim yokluğa erişesin Sözünü gerçek söyle Hulûsî’nin dili ol Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks) www.hulusiefendivakfi.org.tr www.facebook.com/HulusiEfendiVkf www.twitter.com/HulusiEfendiVkf www.instagram.com/HulusiEfendiVkf #Darende #Malatya #SomuncuBaba #HulusiEfendi #DivanıHulusi #şiir #Nasihat #tavsiye #edebiyat #divanedebiyatı #HulusiEfendiVakfı
Dursun Ali Erzincanlı - Kurbanın Olaydım 04:18
Dursun Ali Erzincanlı - Kurbanın Olaydım 8.854 izlenme - 10 ay önce 1914-1990 yılları arasında Darende'de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks) yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks)'nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi'dir. Küçük yaştan itibaren ilahi ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi(ks) eserin gelirlerini Darende'ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra Kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır. O'nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından da ilahi albümlerinde seslendirilmektedir. Tasavvuf Musikîsi ve Şiir Seslendirmenlerinden; Dursun Ali Erzincanlı, Enver Seyitoğlu, Nisan Kumru ve Ahmet Soyöz'ün Divan-ı Hulûsi-i Dârendevî'den şiirler seslendirdiği Nasihat-1 Albümü 2004 yılında hazırlanmış ve büyük beğeni görmüştür. Sanatçılar çeşitli dönemlerde Darende başta olmak birçok şehirde düzenlenen Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Kültür Etkinliklerine katılarak Divan-ı Hulusi-i Darendevî'den şiirler seslendirmiştir. Şiirin Sözleri Şu Şekildedir: 1. N’ideydim âlemi âlemde hayrânın olaydım yâr N’ideydim âdemi âdemde kurbânın olaydım yâr 2. N’ideydim hûr u gılmânı n’ideydim bâğ-ı Rıdvânı N’ideydim başka seyrânı sana seyrân olaydım yâr 3. N’ideydim devlet-i câhı n’ideydim izzet-i şâhı N’ideydim mihr ile mâhı sana mihmân olaydım yâr 4. N’ideydim yâr u ağyârı n’ideydim bülbül-i zârı N’ideydim gül ü gül-zârı sana giryân olaydım yâr 5. N’ideydim yârın olsaydım n’ideydim varın olsaydım N’ideydim zârın olsaydım sana nâlân olaydım yâr 6. N’ideydim zülf-i leylâyı n’ideydim çeşm-i şehlâyı N’ideydim başka sevdâyı sana sûzân olaydım yâr 7. N’ideydim şânına lâyık Hulûsî'n olmasa âşık N’ideydim olmayı ayık sana mestân olaydım yâr Detaylı Bilgi İçin: www.hulusiefendivakfi.org.tr www.facebook.com/HulusiEfendiVkf www.twitter.com/HulusiEfendiVkf www.youtube.com/HulusiEfendiVkf www.instagram.com/HulusiEfendiVkf bilgi@hev.org.tr
Mehmet Emin Ay - Gel Aşıkı Cananı Gör 07:28
Mehmet Emin Ay - Gel Aşıkı Cananı Gör 5.502 izlenme - 10 ay önce 1914-1990 yılları arasında Darende'de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks) yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks)'nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi'dir. Küçük yaştan itibaren ilahi ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi(ks) eserin gelirlerini Darende'ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra Kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır. O'nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından da ilahi albümlerinde seslendirilmektedir. İlim Adamı ve Tasavvuf Musikîsi sanatçısı Prof.Dr.Mehmet Emin Ay'ın Divan-ı Hulusi'den şiirleri ilahi formatında seslendirdiği 'Hulûs-i Kalb' albümü 2002 yılında piyasaya çıkmış ve büyük ilgi görmüştür. Hulûs-i Kalb albümünde Divân-ı Hulûsi'den seçme 11 ilahi bulunmaktadır. İlahinin sözleri şu şekildedir: 1. Ey kâbil-i dermân olan Gel derd-i bî-dermânı gör Ey âşık-ı cânân olan Gel âşık-ı cânânı gör 2. Bülbül gibi zâr eyledin Zârınla âzâr eyledin Ağyârı bîdâr eyledin Gel âşık-ı cânânı gör Detaylı Bilgi İçin: www.hulusiefendivakfi.org.tr www.facebook.com/HulusiEfendiVkf www.twitter.com/HulusiEfendiVkf www.youtube.com/HulusiEfendiVkf www.instagram.com/HulusiEfendiVkf bilgi@hev.org.tr
Bedirhan Gökçe - Har Oldu Günüm 03:17
Bedirhan Gökçe - Har Oldu Günüm 2.606 izlenme - 10 ay önce 1914-1990 yılları arasında Darende'de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks) yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks)'nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi'dir. Küçük yaştan itibaren ilahi ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi(ks) eserin gelirlerini Darende'ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra Kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır. O'nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından da ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Şâir ve Müzisyen Bedirhan Gökçe'nin Divan-ı Hulusi'den şiirleri seslendirdiği eseri "Güle Yazdım" albümü dinleyicilerden büyük ilgi görmüştür.Albümde 11 parça bulunmaktadır. Sanatçı aynı zamanda Darende'de düzenlenen Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Kültür Etkinliklerine katılmış ve Sanatçı Gökmen ile birlikte konser vermiştir. Şiirin sözleri şu şekildedir: 1. Yâ Rab cânânımı göster göreyim Kara yüzüm ayağına süreyim Sohbet-i vaslına n’olur ereyim N’ideyim âh ile zâr oldu günüm Âşıkım mihnet-i hâr oldu günüm 2. Ağlarım dâr-ı fenâda gülmezem Yâr mıyım ağyâr mıyım hîç bilmezem Ölmeden ön ölmek ister ölmezem N’ideyim âh ile zâr oldu günüm Âşıkım mihnet-i hâr oldu günüm 3. Eşiğinde isterim bir hâk olam Bir kadem basması ile pâk olam Ezilip rîze-be-rîze çâk olam N’ideyim âh ile zâr oldu günüm Âşıkım mihnet-i hâr oldu günüm 4. Ey şâhım lutfun ile eyle kerem N’ola gül yüzünü bir dahi görem Sensiz zindândır bana Bâğ-ı İrem N’ideyim âh ile zâr oldu günüm Âşıkım mihnet-i hâr oldu günüm 5. Bir meded eyle Hulûsî hastaya Kapında zincîrin ile besteye Bî-akl-ı ser-mesteye N’ideyim âh ile zâr oldu günüm Âşıkım mihnet-i hâr oldu günüm Detaylı Bilgi İçin: www.hulusiefendivakfi.org.tr www.facebook.com/HulusiEfendiVkf www.twitter.com/HulusiEfendiVkf www.youtube.com/HulusiEfendiVkf www.instagram.com/HulusiEfendiVkf bilgi@hev.org.tr
Hasan Durak ((Leylo Leylo)) 03:59
Hasan Durak ((Leylo Leylo)) 37.255 izlenme - 9 yıl önce HaSanM DuRak..!! LeyLo LeyLoo ((ÇavuŞoqLu))
Bedirhan Gökçe - Efendi'ye 02:49
Bedirhan Gökçe - Efendi'ye 2.096 izlenme - 10 ay önce 1914-1990 yılları arasında Darende'de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks) yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks)'nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi'dir. Küçük yaştan itibaren ilahi ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi(ks) eserin gelirlerini Darende'ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra Kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır. O'nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından da ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Şâir ve Müzisyen Bedirhan Gökçe'nin Divan-ı Hulusi'den şiirleri seslendirdiği eseri "Güle Yazdım" albümü dinleyicilerden büyük ilgi görmüştür.Albümde 11 parça bulunmaktadır. Sanatçı aynı zamanda Darende'de düzenlenen Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Kültür Etkinliklerine katılmış ve Sanatçı Gökmen ile birlikte konser vermiştir. Albümde yer alan "Efendi'ye" şiiri Darende'li âlimlerden Korkmaz Hâfız'a aittir ve Osman Hulûsi Efendi'nin ilmi ve edebi yönlerini anlatmaktadır. Şiirin sözleri şu şekildedir: Hazret-i Hakk bu asırda seni sultân etmiş Hüsn-i ahlâkı Hulûsî sana ihsân etmiş Almadın gerçi zâhir hocasından dersi Okutup ilm-i ledünn fâiku'l-akrân etmiş Nûr-ı vechinde yazılmış budur evlâd-ı Nebî Cân gözüyle okuyanlar, seni cânân etmiş Hâl-i hazırda Fuzûlî'liği tevfîk kılıp Şiir inşâd ile de kâmil insân etmiş Fazlını, kadrini takdîr edemezler nâdân Zâhiren insân iseler ma'nâda hayvân etmiş Kim severse seni cândan, o efendim mü'min Seni rencîde eden münkiri Süfyân etmiş Çok şükür Rabb'ime, cândan severim sıdk ile ben Bu atâyâyı bana Hâlık-ı Yezdân etmiş Hakk'a binlerle şükür Dârende'yi ihyâ etti Ehl-i tevhîdin içinden, seni kumandan etmiş Seni vasf etmeğe Korkmaz'da liyâkat ne gezer Sana karşı muhabbet anı gûyân etmiş Detaylı Bilgi İçin: www.hulusiefendivakfi.org.tr www.facebook.com/HulusiEfendiVkf www.twitter.com/HulusiEfendiVkf www.youtube.com/HulusiEfendiVkf www.instagram.com/HulusiEfendiVkf bilgi@hev.org.tr
Malatya Halay Şov 06:00
Malatya Halay Şov 21.118 izlenme - 7 yıl önce malatya darende göllüce köyü yardimlaŞma ve dayaniŞma derneĞİ cihat yildirim
Senai Demirci - Yare Ulaşdır 03:30
Senai Demirci - Yare Ulaşdır 1.496 izlenme - 10 ay önce 1914-1990 yılları arasında Darende'de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks) yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks)'nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi'dir. Küçük yaştan itibaren ilahi ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi(ks) eserin gelirlerini Darende'ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra Kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır. O'nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından da ilahi albümlerinde seslendirilmektedir. Tasavvuf Musikîsi ve Şiir Seslendirmenlerinden; Dursun Ali Erzincanlı, Senâi Demirci ve Münib Engin Noyan'ın Divan-ı Hulûsi-i Dârendevî'den şiirler seslendirdiği Nasihat-2 Albümü 2005 yılında hazırlanmış ve büyük beğeni görmüştür. Sanatçılar çeşitli dönemlerde Darende başta olmak birçok şehirde düzenlenen Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Kültür Etkinliklerine katılarak Divan-ı Hulusi-i Darendevî'den şiirler seslendirmiştir. Şiirin Sözleri Şu şekildedir: 1. Yâ Rabb ne olur derd-i dili yâra ulaşdır Bu bülbül-i nâlânı o gül-zâra ulaşdır 2. Hasreti anın açdı nice yâre bu dilde Bîmâre dili sen ana tîmâra ulaşdır 3. Bu âşık-ı bî-çâreye kılsın meded artık Gûş etdir ana nâlemi bu zâra ulaşdır 4. Gurbete düşüp oldum esîr-i gam-ı hicrân Bu gamlıyı lutf ile o gam-hâra ulaşdır 5. Firkat oduna yakma bu cânımı efendim Ol vâris-i yektâ Ahmed-i Muhtâr’a ulaşdır 6. Kıtmîrliğe şâyeste kıl anın kapısına Rahm eyleyüben ol der-i dil-dâra ulaşdır 7. Matlûbunu ver hürmetine İmâmü’l-Harameyn’in Hulûsî’yi ol yâr-ı vefâdâra ulaşdır Detaylı Bilgi İçin: www.hulusiefendivakfi.org.tr www.facebook.com/HulusiEfendiVkf www.twitter.com/HulusiEfendiVkf www.youtube.com/HulusiEfendiVkf www.instagram.com/HulusiEfendiVkf bilgi@hev.org.tr
Senai Demirci - Badı Saba 04:23
Senai Demirci - Badı Saba 1.116 izlenme - 10 ay önce 1914-1990 yılları arasında Darende'de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks) yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks)'nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi'dir. Küçük yaştan itibaren ilahi ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi(ks) eserin gelirlerini Darende'ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra Kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır. O'nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından da ilahi albümlerinde seslendirilmektedir. Tasavvuf Musikîsi ve Şiir Seslendirmenlerinden; Dursun Ali Erzincanlı, Senâi Demirci ve Münib Engin Noyan'ın Divan-ı Hulûsi-i Dârendevî'den şiirler seslendirdiği Nasihat-2 Albümü 2005 yılında hazırlanmış ve büyük beğeni görmüştür. Sanatçılar çeşitli dönemlerde Darende başta olmak birçok şehirde düzenlenen Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Kültür Etkinliklerine katılarak Divan-ı Hulusi-i Darendevî'den şiirler seslendirmiştir. Şiirin sözleri şu şekildedir: 1. Seher vaktinde güller açılıp bülbül figân eyler Bu hâli anlara bâd-ı sabâ-yı câvidân eyler 2. Gözün görmez velî yoksa o vech-i bî-nihânın kim O mahbûbun cemâlin kangı şeydir ki nihân eyler 3. Gönül mihrâbıdır ebrûları yârın sücûd et kim Bu secde âşıkânın yerlerin hep lâ-mekân eyler 4. Teveccüh eyleyip ihlâs ile yâra mukârin ol Teveccühsüz olan dil kanda yâra iktirân eyler 5. Cefâ vü cevrine yârın tahammül eyleyip râm ol Ola kim kahr u lutfun perdesiyle imtihân eyler 6. Fenâ ol ey gönül fânîliğin ahvâlin öğren kim Fenâ olanların cânı bekâyı âşiyân eyler 7. Hulûsî dildeki esrârını elden nihân tut kim Seni sevdâsı yârın sonra halka dâsitân eyler Detaylı Bilgi İçin: www.hulusiefendivakfi.org.tr www.facebook.com/HulusiEfendiVkf www.twitter.com/HulusiEfendiVkf www.youtube.com/HulusiEfendiVkf www.instagram.com/HulusiEfendiVkf bilgi@hev.org.tr
Yukarı Ulu Pınar Köyü Düğün 04:13
Yukarı Ulu Pınar Köyü Düğün 7.249 izlenme - 7 yıl önce yukarı ulu pınar köyü
doğuştan malatyalılar 02:26
doğuştan malatyalılar 6.130 izlenme - 8 yıl önce malatya darende halay
newholland tarla suruyor 03:53
newholland tarla suruyor 7.855 izlenme - 7 yıl önce newholland 54c tarla suruyor
Malatya, Darende, Yenipınar, Köyü Resimleri 04:08
Malatya, Darende, Yenipınar, Köyü Resimleri 5.564 izlenme - 7 yıl önce bu resimleri köyümüzün köy dışındakilerin izlemesi için çekip kaydettim. İzlesene. com.'a teşekkürler
Malatya/darende Tanıtım Cd'si (2001) Bölüm:1 07:26
Malatya/darende Tanıtım Cd'si (2001) Bölüm:1 9.715 izlenme - 8 yıl önce malatya, darende, hazeyn, kenger, hazeyin, kayısı, malatya spor, malatyaspor, hulusi efendi, darendeli, derende, gürün, gurun, ayvalı, ayvali, yukarı selimli, aşağı selimli, tohma, kanyon, ılısuluk, ilisuluk, yukari selimli, hekimhan, balaban, yenice, derende, darendespor, darendem, darendeli, kömüklü, temikli, temüklü, aşağı ulupınar, delihasanyurdu, somuncubaba, somuncu baba, hazeynce, osman hulusi efendi, şeyh hamid, darende44, elmalı, kızılhisar, güzelyurt, bedesten, tiryandafil, mlt
Darende 04:49
Darende 1.439 izlenme - 5 yıl önce Darende
darende kaza 01:25
darende kaza 4.951 izlenme - 9 yıl önce darende kaza
Darende Tohma Irmağı Tohma Kanyonu Kudret Hamamı 03:49
Darende Tohma Irmağı Tohma Kanyonu Kudret Hamamı 3.931 izlenme - 7 yıl önce darende tohma ırmağı tohma kanyonu kudret hamamı memleketimin harka yerleri görmeyen darendeli varsa akklına şaşarım
Malatya, Darende, Yenipınar Köyü Resimleri 04:08
Malatya, Darende, Yenipınar Köyü Resimleri 2.518 izlenme - 7 yıl önce köyümüz yenipınarın bu yaz resimlerini tüm gurbetçi köylülerimize armağan ediyorum... sevgilerle
Darende Somuncubaba Camii 01:32
Darende Somuncubaba Camii 5.510 izlenme - 7 yıl önce malatya / darende somuncubaba camii avlusundan çekilen görüntü
darende 00:32
darende 1.226 izlenme - 6 yıl önce
Dursun Ali Erzincanlı - Ya Rab 05:27
Dursun Ali Erzincanlı - Ya Rab 390 izlenme - 10 ay önce 1914-1990 yılları arasında Darende'de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks) yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks)'nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi'dir. Küçük yaştan itibaren ilahi ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi(ks) eserin gelirlerini Darende'ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra Kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır. O'nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından da ilahi albümlerinde seslendirilmektedir. Tasavvuf Musikîsi ve Şiir Seslendirmenlerinden; Dursun Ali Erzincanlı, Senâi Demirci ve Münib Engin Noyan'ın Divan-ı Hulûsi-i Dârendevî'den şiirler seslendirdiği Nasihat-2 Albümü 2005 yılında hazırlanmış ve büyük beğeni görmüştür. Sanatçılar çeşitli dönemlerde Darende başta olmak birçok şehirde düzenlenen Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Kültür Etkinliklerine katılarak Divan-ı Hulusi-i Darendevî'den şiirler seslendirmiştir. Şiirin sözleri şu şekildedir: 1. Kara yüzümle geldim kapına eyle atâ yâ Rab Dileğim isteğim senden hemân ancak rızâ yâ Rab 2. Sana döndür başımı gayrılardan yüz çevirtdirip Yolunda ola cân u başım hep fedâ yâ Rab 3. Bu ömrüm varını râh-ı rızânda etdirip yağma Vücûdum olmaya nâ-hak yere bâd-ı hevâ yâ Rab 4. Bekâyı hazretinde bula devletler ola bâkî Oluban mahv-ı mutlak hem fenâ-ender-fenâ yâ Rab 5. Utandırma yarın dergâhına vardıkda aczimle Edeyim nusretinle kıldığım ahde vefâ yâ Rab 6. Bu gönlün cümle maksûd u murâdı hem penâhısın Anınçün yüz tutup dergâha kıldım ilticâ yâ Rab 7. Senin emrine mahkûm cümlesidir taht-ı hükmünde Kamu mahlûk u âlem ins ü cân arz u semâ yâ Rab 8. Buyurmuşsun kim yansa aşk ile bulup devlet Olur âşıklarıma vasl-ı dîdârım salâ yâ Rab 9. Bu âciz kulunu kâfile-i aşkdan cüdâ kılma Bakıp noksânıma rahmınla et afv u atâ yâ Rab 10. Habîbin hürmetine eyle mağfûr cümle ihvânı Katında eyle makbûl derdlerine kıl devâ yâ Rab 11. Ayırma bizi yârın sohbet-i vasl-ı likâsından Enîsimiz ola tâ kim Muhammed Mustafâ yâ Rab 12. Bu tende cân u varım Hazret-i Hakkî vü ihvânım İki cihânda kılma beni anlardan cüdâ yâ Rab 13. Alıp himmet bulup feyz-i nazar anın kemâlinden Anınla eyle sırr-ı hafîne âşinâ yâ Rab 14. Beni derdi ile anın dem-â-dem derd-mend eyle Meşâmıma getirsin bûyunu bâd-ı sabâ yâ Rab 15. Dilimi gayrılarla gâfil etme zikr ü fikrinden Senin fikrinle bulsun cân u gönlüm müntehâ yâ Rab 16. Değiştirme bu eşkâl ile haşr et Yevm-i Mahşer’de Beni rüsvâ-yı âlem eyleme Rûz-ı Cezâ yâ Rab 17. Hulûsî rû-siyâhın eyleyip matlûbunu is’âf Visâlin îdine erdir ana göster likâ yâ Rab Detaylı Bilgi İçin: www.hulusiefendivakfi.org.tr www.facebook.com/HulusiEfendiVkf www.twitter.com/HulusiEfendiVkf www.youtube.com/HulusiEfendiVkf www.instagram.com/HulusiEfendiVkf bilgi@hev.org.tr
Ahmet Özhan - Kalk Ey Gönül Feryada Gel 03:28
Ahmet Özhan - Kalk Ey Gönül Feryada Gel 386 izlenme - 10 ay önce 1914-1990 yılları arasında Darende'de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks) yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks)'nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi'dir. Küçük yaştan itibaren ilahi ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi(ks) eserin gelirlerini Darende'ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra Kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır. O'nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından da ilahi albümlerinde seslendirilmektedir. Tasavvuf Musikîsi sanatçısı Ahmet Özhan'ın Divan-ı Hulusi'den eserler seslendirdiği 'Hulûs-i Aşk' albümü 2014 yılında piyasaya çıkmış ve büyük ilgi görmüştür. Hulûs-i Aşk albümünde Divân-ı Hulûsi'den 13 şiir seslendirilirken Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba(ks)'ya ait olan 2 adet şiir ile birlikte toplamda 15 adet ilahi bulunmaktadır. Seher vaktinin önemine vurgu yapılan şiirin sözleri şekildedir: 1. Kalk ey gönül feryâda gel vakt-i seher vakt-i seher Mahbûb-ı aşkı yâda gel vakt-i seher vakt-i seher 2. Uykudan uyan eyle zâr maksûdunu isteyü var Vere murâdın Kirdigâr vakt-i seher vakt-i seher 3. Kalk bak ki her yan açılu âleme rahmet saçılu Her ne dilersen dopdolu vakt-i seher vakt-i seher 4. Etsen ki “yâ Rabbim” Hudâ “lebbeyk” deyü eyler nidâ Dur yatma kalk yalvar ana vakt-i seher vakt-i seher 5. Her ne dilersen Kibriyâ ihsân eder ol bî-riyâ İste murâdını dilâ vakt-i seher vakt-i seher 6. Zikr eyle gel Ma’bûdunu kim göresin meşhûdunu Tâ bulasın maksûdunu vakt-i seher vakt-i seher 7. Hulûsî yârı yâda gel gamdan dili âzâda gel Bülbül gibi feryâda gel vakt-i seher vakt-i seher Detaylı Bilgi İçin: www.hulusiefendivakfi.org.tr www.facebook.com/HulusiEfendiVkf www.twitter.com/HulusiEfendiVkf www.youtube.com/HulusiEfendiVkf www.instagram.com/HulusiEfendiVkf bilgi@hev.org.tr
Mehmet Emin Ay - Vakti Seher 05:20
Mehmet Emin Ay - Vakti Seher 386 izlenme - 10 ay önce 1914-1990 yılları arasında Darende'de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks) yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks)'nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi'dir. Küçük yaştan itibaren ilahi ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi(ks) eserin gelirlerini Darende'ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra Kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır. O'nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından da ilahi albümlerinde seslendirilmektedir. İlim Adamı ve Tasavvuf Musikîsi sanatçısı Prof.Dr.Mehmet Emin Ay'ın Divan-ı Hulusi'den şiirleri ilahi formatında seslendirdiği 'Hulûs-i Kalb' albümü 2002 yılında piyasaya çıkmış ve büyük ilgi görmüştür. Hulûs-i Kalb albümünde Divân-ı Hulûsi'den seçme 11 ilahi bulunmaktadır. İlahinin sözleri şu şekildedir: 1. Cûşa gelir dağ ile taş feryâd eder vakt-i seher Her nesneyi kaplar telâş feryâd eder vakt-i seher 2. Ol demde gül handân olur bülbül görüp nâlân olur Her ehl-i dil şâdân olur feryâd eder vakt-i seher 3. Ol demde diller zâr eder dil-ber arz-ı dîdâr eder Her cân özün izhâr eder feryâd eder vakt-i seher 4. Ol demde eşcâr u nebât tâze bulurlar hep hayât Ol demde cümle mümkinât feryâd eder vakt-i seher 5. Çağlar akar âb-ı revân yüz yere kor eyler figân Ol demde zerrât-ı cihân feryâd eder vakt-i seher 6. Ol demde ins ile melek raksa gelir çarh-ı felek Hû Hû deyü suda semek feryâd eder vakt-i seher 7. Ol demde Zât-ı Kibriyâ âşıklara eyler salâ Olan bu sırra âşinâ feryâd eder vakt-i seher 8. Hulûsî âşıksan eğer dur yatma gel vakt-i seher Bak gör ki âlem ser-te-ser feryâd eder vakt-i seher Detaylı Bilgi İçin: www.hulusiefendivakfi.org.tr www.facebook.com/HulusiEfendiVkf www.twitter.com/HulusiEfendiVkf www.youtube.com/HulusiEfendiVkf www.instagram.com/HulusiEfendiVkf bilgi@hev.org.tr
malatya darende yeniceliden yufka acımı 06:25
malatya darende yeniceliden yufka acımı 2.155 izlenme - 5 yıl önce ömer dilek
Fida Tarım Tam Bodur Elma Bahçeleri 01:35
Fida Tarım Tam Bodur Elma Bahçeleri 2.498 izlenme - 6 yıl önce tam bodur elma bahçeleri 16 cı ayında
Dua Şiiri - Biz Kısık Sesleriz Minareleri Sen Ezansız Bırakma Allah'ım 02:06
Dua Şiiri - Biz Kısık Sesleriz Minareleri Sen Ezansız Bırakma Allah'ım 160 izlenme - 4 ay önce DUA ŞİİRİ - BİZ KISIK SESLERİZ Şiir:Arif Nihat Asya Seslendiren:Serdar Tuncer Görüntüler: Somuncu Baba Türbesi ve Külliyesi Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı Genel Merkezi Hasbahçe Tohma Kanyonu Hasan Gazi Türbesi ve Şehitlik Zengibar Kalesi Hamidiye Çarşısı Darende/Malatya www.hulusiefendivakfi.org.tr bilgi@hev.org.tr www.facebook.com/HulusiEfendiVkf www.twitter.com/HulusiEfendiVkf www.instagram.com/HulusiEfendiVkf #SomuncuBaba #Hamidiye #HulusiEfendi #HulusiEfendiVakfı #Darende #Malatya #HasanGazi #Şehitlik #Dua #Şiir #SerdatTuncer #KısıkSesleriz #Minare #Ezan #islam #islamic #