Hoşgeldiniz!

Ebubekir Sifil

Ebubekir Sifil - Erba’în-i İdrîsiyye 05:07
Ebubekir Sifil - Erba’în-i İdrîsiyye 359 izlenme - 3 yıl önce Bismillah. Ebubekir Sifil Hocanın 28 Ocak 2015 Vahdet Gazetesi Köşe Yazısı. Erba’în-i İdrîsiyye el-Cebertî, Acâibu’l-Âsâr‘da, 1188 yılı olaylarını anlattığı bölümde[1] babası Mısır müftüsü ve meşhur Hanefî fakihi Bedruddîn el-Hasen b. İbrâhîm ez-Zeyla’î el-Cebertî’nin biyografisini verirken birçok hocadan okuduğu kitapları ve aldığı icazetleri zikreder. Bu cümleden olarak “Bâ Alevî” diye bilinen Ömer b. Ahmed b. Akîl es-Sakkâf el-Mekkî’den aldığı icazete de yer verir. Orada el-Esmâu’l-İdrîsiyye (veya Erba’în-i İdrîsiyye)‘nin Şihâbuddîn es-Sühreverdî[2] kanalıyla gelen sened silsilesi de yer almaktadır. Söz konusu silsilede es-Sühreverdî’den yukarıya doğru yer alan isimler şöyledir: Vecîhuddîn Ammûye Ahmed el-Esved ed-Dîneverî Memşâd ed-Dîneverî el-Cüneyd el-Bağdâdî Seriyy es-Sekatî Ma’rûf el-Kerhî Dâvud et-Tâî Habîb el-Acemî el-Hasenu’l-Basrî Hz. Ali (r.a) Efendimiz (s.a.v).[3] Söz konusu Esma‘nın senedle gelmiş olması güvenilebileceği anlamına gelmez. Zira bu senede yakından baktığımızda dikkatimizi çeken önemli hususlar bulunduğunu görüyoruz: Şihâbuddîn es-Sühreverdî’nin hemen üzerinde yer alan Vecîhuddîn Ammûye’nin kimliği. Şu ana kadar es-Sühreverdî’nin bu isimde bir şeyhine rastlamadım. Buna mukabil, es-Sühreverdî’nin sened silsilesini takip ettiğimizde karşımıza ilk çıkan isim Avârifu’l-Ma’ârif yazarı Dıyâuddîn Ebu’n-Necîb Abdülkahir b. Abdillâh es-Sühreverdî’dir ki, şeyhi ve amcasıdır. Tasavvuf hırkasını da ilk defa onun elinden giymiştir. Ona hırka giydirense, amcası Vecîhuddîn b. Ammûye’dir. [4] el-Cebertî’nin yukarıda adı geçen eserinde muhtemelen bir müstensih veya baskı hatası sonucu bu isim “Ammûye diye bilinen Vecîhuddîn” şeklinde zikredilmiş olmalıdır. Eğer bu doğruysa, el-Esmâu’l-İdrîsiyye‘nin sened silsilesinde Şihâbuddîn es-Sühreverdî ile dedesi Vecîhuddîn b. Ammûye arasında en az bir kişi daha bulunmalıdır. Bu durumda senedin daha ilk halkasında bir kopukluk bulunduğunu söylemek durumundayız. Diyelim ki Vecîhuddîn Ammûye, benim tesbit edemediğim bir isimdir ve Şihâbuddîn es-Sühreverdî’nin kendisiyle görüşebileceği bir zaman aralığında yaşamıştır. Ancak bu defa da onunla, senedde onun hemen üstünde yer alan Ahmed el-Esved ed-Dîneverî arasında koskoca bir aralık vardır. Zira Ahmed el-Esved ed-Dîneverî, Avârifu’l-Ma’ârif sahibi Dıyâuddîn es-Sühreverdî’nin dedesi Sa’d b. el-Hüseyn’e hırka giydiren zattır.[5] Bir başka ifadeyle Ahmed el-Esved ed-Dîneverî ile Vecîhuddîn Ammûye arasında bir kuşak vardır. Yazının devamı için: https://ebubekirsifil.com/erbain-idri... Vahdet Gazetesi – 28 Ocak 2015 Sahn-ı Semân İslâmî İlimler Eğitim ve Araştırma Merkezi Tel: +90(212) 531 5030 Cep: +90(530) 782 7199 http://sahniseman.org
Ebubekir Sifil - Niçin Mescid-İ Aksa? 05:28
Ebubekir Sifil - Niçin Mescid-İ Aksa? 155 izlenme - 3 yıl önce Bismillah. Ebubekir Sifil hoca her Salı UluÇınar vakfında el-Akitetü't-Tahâviyye eserini okuyarak, şerh ediyor. Ebubekir Sifil hoca; - Mescid-i Aksa'nın niçin önemli olduğuna, - Yahudilerin Mescid-i Aksa'da yaptıkları zulümlerini niçin yaptıklarına, - Yahudilerin Mescid-i Aksa'nın temelini hangi sebepten temelini eşmeye çalıştıklarına, - Mescid-i Aksa'nın tarih içerisinde gördüğü işgaller ve Hz. Süleyman'ın yaptırdığı mabed olduğuna değindi. Sifil hoca aynı zamanda orada işlenen zulüm tüm müslümanlara yapıldığına ve Osmanlı mirasını ve Kudüs'ü koruyan Mirasımız Derneğinin faaliyetlerine değindi. Sohbetin tamamını izlemek için: http://youtu.be/HT2qnfncvAg Sahn-ı Semân İslâmî İlimler Eğitim ve Araştırma Merkezi Tel: 90(212) 531 5030 Cep: 90(530) 782 7199 http://sahniseman.org
Miraç Ve İsra Hak Mı? 01:42
Miraç Ve İsra Hak Mı? 94 izlenme - 3 yıl önce Bismillah. Ebubekir Sifil hoca her Salı UluÇınar vakfında el-Akitetü't-Tahâviyye eserini okuyarak, şerh ediyor. Bu videoda; - Miraç hak mıdır? - Ehl-i Sünnet'e göre Miraç hak mıdır? - İsra Hak mıdır? - İsra kısmını inkar etse kafir olur mu? - Miraç kısmını inkar etse kafir olur mu? başlıklı sorulara cevap bulabilirsiniz. Sohbetin tamamını izlemek için: http://youtu.be/HT2qnfncvAg Sahn-ı Semân İslâmî İlimler Eğitim ve Araştırma Merkezi Tel: 90(212) 531 5030 Cep: 90(530) 782 7199 http://sahniseman.org
Ebubekir Sifil - Kader ve Gayb Konularında İfrat ve Tefrit 57:04
Ebubekir Sifil - Kader ve Gayb Konularında İfrat ve Tefrit 73 izlenme - 3 yıl önce Bismillah. Ebubekir Sifil hoca her Salı günü gerçekleştirdiği Akaid bilinci Sohbetlerinin 14.dersini işledi. Derse Kazayı Mübrem ve Kazayı Muallak kavramlarını açıklayarak başladı. Ebubekir Sifil hoca derste Kader ve Gayb konusunda ifrata ve tefrite varan söylemlere ve bu söylemlerin sebep olduğu tahribata değindi. Ebubekir Sifil hoca; - Allah'ın ilmi, - Kulun iradesi, - Hayr ve Şer, - Fal, - Sihir, - Büyü, - Felek vb. konulara değindi. Sifil hoca ilgili konulara Kur'an-ı Kerim ayetleri ve Hadis-i Şerifler bağlamında açıklık getirdi. Ebubekir Sifil hoca dersin sonunda kendi e-postasına iletilen soruyada değindi. Ders sonundaki sorulan soru ile ders nihayete erdi. Ders Tarihi ve Yeri: 27 Ocak 2015 - @ Pendik UluÇınar Vakfı Ders içerisinden soru ve başlıklar; (01:57) Kazayı Mübrem Nedir? (04:10) "Niye Amel işliyoruz?" (05:30) Beda Anlayışı nedir? (06:50) Caferi Sadık etrafınaki Politbüro (09:58) Kaza ile Bedayı Karıştırmamak (10:54) Kaderin Aslı (11:30) Kader Hakkında (12:10) Kader Sır Mıdır? (13:42) "Kader Nedir?" (15:45) Kaderiyye Mezhebi Günümüzdede Devam Ediyor Mu? (17:28) "Kaza ve Kaderin Anlamları Farklı Mı?" (19:00) "Hayr Allah'tan, Şer Kullardan Mı?" (21:48) Kader Meselelerinde derine dalmak doğru mu? (26:36) "Neden böyle oldu?" denir mi? (30:30) Felek var mıdır? (34:10) Burçlar var mıdır? (35:00) Nazar, Büyü hak mıdır? (38:53) "İlim iki türlüdür?" (39:53) "Cenab-ı Hakk'ın bildirmediğini bilebilirmiyiz?" (40:50) İlmen mevcut ve mevkut ne demektir? (43:29) Gayb Hakkında (45:19) Hz. Musa ve Hz. Hızır Kıssası (47:23) Gayb bilgisi sadece peygamberlere mi mahsus? (48:14) İstikameti gösteren nedir? (49:45) Keramet Hakkında (54:32) Allah kula tecelli eder mi? Sahn-ı Semân İslâmî İlimler Eğitim ve Araştırma Merkezi Tel: 90(212) 531 5030 Cep: 90(530) 782 7199 http://sahniseman.org
Ebubekir Sifil - Miraç Ve İsra Nedir? 01:46
Ebubekir Sifil - Miraç Ve İsra Nedir? 64 izlenme - 3 yıl önce Bismillah. Ebubekir Sifil hoca her Salı UluÇınar vakfında el-Akitetü't-Tahâviyye eserini okuyarak, şerh ediyor. Bu videoda; - Miraç Nedir? - İsra Nedir? - Ehl-i Sünnet'in temel umdesi midir? - Peygamber Efendimiz (sav) diğer Peygamberlere (as) imamlık yapmış mıdır? - Efendimiz (sav) Mescid-i Aksaya gitmiş midir? başlıklı sorulara cevap bulabilirsiniz. Sohbetin tamamını izlemek için: http://youtu.be/HT2qnfncvAg Sahn-ı Semân İslâmî İlimler Eğitim ve Araştırma Merkezi Tel: 90(212) 531 5030 Cep: 90(530) 782 7199 http://sahniseman.org