Hoşgeldiniz!

emin

Mehmet Emin Ay - Yasin Suresi 14:42
Mehmet Emin Ay - Yasin Suresi 1.029.095 izlenme - 7 yıl önce 1. Yasın 2. Vel kur'anil hakiym 3. İnneke le minel murseliyn 4. Ala sıratım müstekıym 5. Tenziylel aziyzir rahıym 6. Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun 7. Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü'minun 8. İnna cealna fı a'nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun 9. Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun 10. Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minun 11. İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım 12. İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey'in ahsaynahü fı imamim mübiyn 13. Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh iz caehel murselun 14. İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun 15. Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey'in in entüm illa tekzibun 16. Kalu rabbüna ya'lemü inna ileyküm le murselun 17. Ve ma aleyna illel belağul mübın 18. Kalu inna tetayyarna biküm leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym 19. Kalu tairuküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmüm müsrifun 20. Ve cae min aksal medıneti racülüy yes'a kale ya kavmittebiul murseliyn 21. İttebiu mel la yes'elüküm ecrav vehüm mühtedun 22. Ve ma liye la a'büdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun 23. E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey'ev ve la yünkızun 24. İnnı izel le fı dalalim mübın 25. İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun 26. Kıyledhulil cenneh kale ya leyte kavmı ya'lemun 27. Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn 28. Ve ma enzelna ala kavmihı mim ba'dihı min cündim mines semai ve ma künna münziliyn 29. İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hüm hamidun 30. Ya hasraten alel ıbad ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun 31. Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim la yarciun 32. Ve in küllül lemma cemiy'ul ledeyna muhdarun 33. Ve ayetül lehümül erdul meyteh ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye'külun 34. Ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve a'nabiv ve feccerna fiyha minel uyun 35. Li ye'külu min semerihı ve ma amilethü eydiyhim efela yeşkürun 36. Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya'lemun 37. Ve ayetül lehümül leyl neslehu minhün nehara fe iza hüm muslimun 38. Veş şemsü tecrı li müstekarril leha zalike takdiyrul aziyzil aliym 39. Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym 40. Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel kamera velel leylü sabikun nehar ve küllün fı felekiy yesbehun 41. Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun 42. Ve halakna lehüm mim mislihı ma yarkebun 43. Ve in neşe' nuğrıkküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun 44. İlla rahmetem minna ve metaan ila hıyn 45. Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun 46. Ve ma te'tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridıyn 47. Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut'ımü mel lev yeşaüllahü at'amehu in entüm illa fı dalalim mübın 48. Ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadikıyn 49. Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te'huzühüm vehüm yehıssımun 50. Fela yestetıy'une tevsıyetev ve la ila ehlihim yarciun 51. Ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun 52. Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekal murselun 53. İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hüm cemiy'ul ledeyna muhdarun 54. Fel yevme la tuzlemü nefsün şey'ev vela tüczevne illa ma küntüm ta'melun 55. İnne ashabel cennetil yevme fı şüğulin fakihun 56. Hüm ve ezvacühüm fı zılalın alel eraiki müttekiun 57. Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm ma yeddeun 58. Selamün kavlem mir rabbir rahıym 59. Vemtazül yevme eyyühel mücrimun 60. Elem a'hed ileyküm ya benı ademe el la ta'büdüş şeytan innehu leküm adüvvüm mübiyn 61. Ve enı'büduni haza sıratum müstekıym 62. Ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta'kılun 63. Hazihı cehennemülletı küntüm tuadun 64. Islevhel yevme bima küntüm tekfürun 65. El yevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydıhim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun 66. Velev neşaü letamesna ala a'yünihim festebekus sırata fe enna yübsırun 67. Velev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yarciun 68. Ve men nüammirhü nünekkishü fil halk efela ya'kılun 69. Ve ma alemnahüş şı'ra ve ma yembeğıy leh in hüve illa zikruv ve kur'anüm mübiyn 70. Li yünzira men kane hayyave ve yehıkkal kavlü alel kafirın 71. E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydına en'amen fehüm leha malikun 72. Ve zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve minha ye'külun 73. Ve lehüm fiyha menafiu ve meşarib efela yeşkürun 74. Vettehazu min dunillahi alihetel leallehüm yünsarun 75. La yestetıy'une nasrahüm vehüm lehüm cündüm muhdarun 76. Fela yahzünke kavlühüm inna na'lemü ma yüsirrune ve ma yu'linun 77. Evelem yeral insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübın 78. Ve darabe lena meselev ve nesiye halkah kale mey yuhyil ızame ve hiye ramım 79. Kul yuhyıhellezı enşeeha evvele merrah ve hüve bi külli halkın alım 80. Ellezı ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun 81. Eveleysellezı halekas semavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm bela ve hüvel hallakul alım 82. İnnema emruhu iza erade şey'en ey yekule lehu kün fe yekun 83. Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey'iv ve ileyhi türceun
Ağda İle Göğüs Kıllarını Aldıran Urfalı Emin Ağa 01:37
Ağda İle Göğüs Kıllarını Aldıran Urfalı Emin Ağa 9.325 izlenme - 1 ay önce Emin Ağa ismiyle sosyal medyada çeşitli paylaşımlarda bulunarak binlerce takipçiye ulaşan Şanlıurfalı isim, son olarak yaptırdığı ağda ile dikkatleri üzerine çekti. Göğüs kıllarının ağda yöntemi ile alınmasını videoya çeken Emin, bununla da yetinmeyip o videoyu takipçileriyle paylaştı.
Paranın İzi   31 Aralık 2015 24:46
Paranın İzi 31 Aralık 2015 110.158 izlenme - 2 yıl önce Dünyanın önde gelen ekonomi merkezleri ve Türkiye'deki gelişmeler Emin Çapa ve Ebru Baki'nin sunumuyla "Paranın İzi"nde ekrana geliyor.
Emin Şenel Canom Süper Damarrr 04:36
Emin Şenel Canom Süper Damarrr 255.675 izlenme - 10 yıl önce emin şenel canom benim gayrı yüzüm gülmeyecek
Emin Şenel - Yalanlar 07:43
Emin Şenel - Yalanlar 164.656 izlenme - 4 yıl önce Emin Şenel Şarkılarını Ve Kliplerini Yüksek Görüntü Ve Ses Kalitesiyle İzlesene.com'da ... Yalanlar. Emin Şenel ... Şarkı Sözleri: Yalanlar, yalanlar ebem ölsün yalanlar
Tripkolic - Emin Değildim Yeni 03:15
Tripkolic - Emin Değildim Yeni 177.856 izlenme - 9 yıl önce www.skypeuyeol.com basit yoldan skype adresi alma kaydolma...
Emin Şenel Her Gecenin Sabahında - Birgonulbal 03:41
Emin Şenel Her Gecenin Sabahında - Birgonulbal 156.405 izlenme - 10 yıl önce emin Şenel her gecenin sabahında
Emin Şenel Bir Meyahane Sokağı 04:48
Emin Şenel Bir Meyahane Sokağı 75.084 izlenme - 9 yıl önce emin şenel bir meyahane sokağı damar süper parça
Metroda Alkış Tufanı Kopartan Performans - Drama Köprüsü 01:49
Metroda Alkış Tufanı Kopartan Performans - Drama Köprüsü 6.433 izlenme - 5 ay önce Metroda, meşhur Balkan türküsü "Drama Köprüsü"nü söyleyen Emin Karadayı adlı gencin performansı büyük beğeni topladı.
Mehmet Emin Ay - Yasin Suresi 14:46
Mehmet Emin Ay - Yasin Suresi 100.570 izlenme - 5 yıl önce Mehmet Emin Ay - Yasin Suresi
Mehmet Emin Ay - Beyaz Dilekçe 10:30
Mehmet Emin Ay - Beyaz Dilekçe 49.047 izlenme - 5 yıl önce Mehmet Emin Ay Tarafından Seslendirilen Beyaz Dilekçe İlahisi
Özlem Özdil-Mehmet Kemaloğlu 05:33
Özlem Özdil-Mehmet Kemaloğlu 81.084 izlenme - 10 yıl önce işte size yeni bir şahaser daha... bakalım bunu beğenecekmisiniz... yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar... hepinize sevgiler saygılar
Emin Senel--Garip Anam 03:17
Emin Senel--Garip Anam 150.496 izlenme - 10 yıl önce bir yar sevdim fidan boylu edalı sordum sual ettim dedi nişanlı varmı benim gibi bahtı karalı garip anam yari unutamadım deli gönlüme söz geçiremedim geceler boyunca çok sabahladım adına türküler ağıtlar yaktım garip anama yari unutamamdım seherin vaktinde baykuş ötüyor sesinede yanık yanık geliyor bana ölüm haberini veriyor garip anam yari unutamadım deli gönlüme söz geçiremedim geceler boyunca çok sabahladım adına türküler ağıtlar yaktımü garip anama yari unutamamdım
EMİN ŞENEL  bu işte gaziantep ünlülerinden 03:57
EMİN ŞENEL bu işte gaziantep ünlülerinden 64.864 izlenme - 11 yıl önce İşte güzel TÜRKİYEM EMİN ŞENEL bu işte gaziantep ünlülerinden
Mehmet Emin Ay - Yeşil Kubbe 05:25
Mehmet Emin Ay - Yeşil Kubbe 49.193 izlenme - 5 yıl önce Yeşil Kubbe - Mehmet Emin Ay mehmet bey afyon sandıklı
tümosan show 01:53
tümosan show 47.857 izlenme - 7 yıl önce
Emin Şener 04:54
Emin Şener 61.691 izlenme - 9 yıl önce emin şener süper bir videoo izle dınle kılıp videoo cuma emin izle süper bür videoo kılıp izle
Emin Şenel - Ela Gözlü 03:44
Emin Şenel - Ela Gözlü 41.445 izlenme - 5 yıl önce Emin Şenel - Ela Gözlü http://www.izlesene.com/video/ihtiyar-muzik-arsiv-tanitim-arabesk-mix/8303832
mehmet emin ay - taleal bedru aleyna 04:22
mehmet emin ay - taleal bedru aleyna 53.866 izlenme - 9 yıl önce
Emin Şenel - Bir Defa Da Sen Olsaydın 04:37
Emin Şenel - Bir Defa Da Sen Olsaydın 51.168 izlenme - 5 yıl önce Mükemmel Klip
Mehmet Emin Ay - Gel Aşıkı Cananı Gör 07:28
Mehmet Emin Ay - Gel Aşıkı Cananı Gör 17.660 izlenme - 2 yıl önce 1914-1990 yılları arasında Darende'de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks) yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks)'nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi'dir. Küçük yaştan itibaren ilahi ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi(ks) eserin gelirlerini Darende'ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra Kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır. O'nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından da ilahi albümlerinde seslendirilmektedir. İlim Adamı ve Tasavvuf Musikîsi sanatçısı Prof.Dr.Mehmet Emin Ay'ın Divan-ı Hulusi'den şiirleri ilahi formatında seslendirdiği 'Hulûs-i Kalb' albümü 2002 yılında piyasaya çıkmış ve büyük ilgi görmüştür. Hulûs-i Kalb albümünde Divân-ı Hulûsi'den seçme 11 ilahi bulunmaktadır. İlahinin sözleri şu şekildedir: 1. Ey kâbil-i dermân olan Gel derd-i bî-dermânı gör Ey âşık-ı cânân olan Gel âşık-ı cânânı gör 2. Bülbül gibi zâr eyledin Zârınla âzâr eyledin Ağyârı bîdâr eyledin Gel âşık-ı cânânı gör Detaylı Bilgi İçin: www.hulusiefendivakfi.org.tr www.facebook.com/HulusiEfendiVkf www.twitter.com/HulusiEfendiVkf www.youtube.com/HulusiEfendiVkf www.instagram.com/HulusiEfendiVkf bilgi@hev.org.tr
Mehmet Emin Ay - Yasin Suresi 14:53
Mehmet Emin Ay - Yasin Suresi 51.720 izlenme - 5 yıl önce Mehmet Emin Ay Tarafından Okunan Yasin Süresi
Mehmet Emin Ay - Kabenin Yolları 02:43
Mehmet Emin Ay - Kabenin Yolları 62.710 izlenme - 4 yıl önce Müziksiz İlahiler Mollacami.com 'da
Geçmiş (2016) Fragman 02:29
Geçmiş (2016) Fragman 14.842 izlenme - 2 yıl önce Senarist & Yönetmen : ÇAĞDAŞ ÇAĞRI Film, 23. Adana Altın Koza Film Festivali'nde gösterildi. Bülent Emin Yarar başrolde.
Emin Şenel - Gel Dilaram 03:53
Emin Şenel - Gel Dilaram 28.766 izlenme - 4 yıl önce sevdanın kelepçeleri seni demi mahkum etti.2* bende sevdim bir zamanlar herşeyimi alıp gitti..2*gel dilaram gül dilaram gel otur gel bahtı karam beni kurşuna dizseler inan senden ayrılamam beni zincire vursalar inan senden ayrılamam başın kaldır bak yüzüme hasretin güzel yüzüne 2* üç günlük bir ömrüm olsun başım koyaydım dizine 2*
Emin Senel Seni Seviyorum 05:50
Emin Senel Seni Seviyorum 56.791 izlenme - 10 yıl önce dinlemeden gecme sakın pişman olursun
Mehmet Emin Ay - En Güzel İlahileri 01:05:09
Mehmet Emin Ay - En Güzel İlahileri 32.445 izlenme - 4 yıl önce Mehmet Emin Ay Hocadan 30 Dakikalık İlahi Ziyafeti
Mehmet Emin Ay - Efendim 09:10
Mehmet Emin Ay - Efendim 30.857 izlenme - 5 yıl önce Mehmet Emin Ay - Efendim
emin arbani sibel can 'a söylediği parça 04:20
emin arbani sibel can 'a söylediği parça 32.592 izlenme - 7 yıl önce
Kısa Sürede Kol Kası Geliştirme Sadece Dambıl ile 06:14
Kısa Sürede Kol Kası Geliştirme Sadece Dambıl ile 22.984 izlenme - 4 yıl önce Sadece Kol Kası İstiyorsan İzle ! Kol Kası İçin Gösterilen Püf Noktalar. Kısa Vede Etkilidir.. İyi Çalışmalar. DAha Fazlası İçin; https://www.facebook.com/pages/SARSU-Fitness-BODY/194749040728679