Hoşgeldiniz!

emin

Mehmet Emin Ay - Yasin Suresi 14:42
Mehmet Emin Ay - Yasin Suresi 1.006.511 izlenme - 6 yıl önce 1. Yasın 2. Vel kur'anil hakiym 3. İnneke le minel murseliyn 4. Ala sıratım müstekıym 5. Tenziylel aziyzir rahıym 6. Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun 7. Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü'minun 8. İnna cealna fı a'nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun 9. Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun 10. Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minun 11. İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım 12. İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey'in ahsaynahü fı imamim mübiyn 13. Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh iz caehel murselun 14. İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun 15. Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey'in in entüm illa tekzibun 16. Kalu rabbüna ya'lemü inna ileyküm le murselun 17. Ve ma aleyna illel belağul mübın 18. Kalu inna tetayyarna biküm leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym 19. Kalu tairuküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmüm müsrifun 20. Ve cae min aksal medıneti racülüy yes'a kale ya kavmittebiul murseliyn 21. İttebiu mel la yes'elüküm ecrav vehüm mühtedun 22. Ve ma liye la a'büdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun 23. E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey'ev ve la yünkızun 24. İnnı izel le fı dalalim mübın 25. İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun 26. Kıyledhulil cenneh kale ya leyte kavmı ya'lemun 27. Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn 28. Ve ma enzelna ala kavmihı mim ba'dihı min cündim mines semai ve ma künna münziliyn 29. İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hüm hamidun 30. Ya hasraten alel ıbad ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun 31. Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim la yarciun 32. Ve in küllül lemma cemiy'ul ledeyna muhdarun 33. Ve ayetül lehümül erdul meyteh ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye'külun 34. Ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve a'nabiv ve feccerna fiyha minel uyun 35. Li ye'külu min semerihı ve ma amilethü eydiyhim efela yeşkürun 36. Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya'lemun 37. Ve ayetül lehümül leyl neslehu minhün nehara fe iza hüm muslimun 38. Veş şemsü tecrı li müstekarril leha zalike takdiyrul aziyzil aliym 39. Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym 40. Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel kamera velel leylü sabikun nehar ve küllün fı felekiy yesbehun 41. Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun 42. Ve halakna lehüm mim mislihı ma yarkebun 43. Ve in neşe' nuğrıkküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun 44. İlla rahmetem minna ve metaan ila hıyn 45. Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun 46. Ve ma te'tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridıyn 47. Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut'ımü mel lev yeşaüllahü at'amehu in entüm illa fı dalalim mübın 48. Ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadikıyn 49. Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te'huzühüm vehüm yehıssımun 50. Fela yestetıy'une tevsıyetev ve la ila ehlihim yarciun 51. Ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun 52. Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekal murselun 53. İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hüm cemiy'ul ledeyna muhdarun 54. Fel yevme la tuzlemü nefsün şey'ev vela tüczevne illa ma küntüm ta'melun 55. İnne ashabel cennetil yevme fı şüğulin fakihun 56. Hüm ve ezvacühüm fı zılalın alel eraiki müttekiun 57. Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm ma yeddeun 58. Selamün kavlem mir rabbir rahıym 59. Vemtazül yevme eyyühel mücrimun 60. Elem a'hed ileyküm ya benı ademe el la ta'büdüş şeytan innehu leküm adüvvüm mübiyn 61. Ve enı'büduni haza sıratum müstekıym 62. Ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta'kılun 63. Hazihı cehennemülletı küntüm tuadun 64. Islevhel yevme bima küntüm tekfürun 65. El yevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydıhim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun 66. Velev neşaü letamesna ala a'yünihim festebekus sırata fe enna yübsırun 67. Velev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yarciun 68. Ve men nüammirhü nünekkishü fil halk efela ya'kılun 69. Ve ma alemnahüş şı'ra ve ma yembeğıy leh in hüve illa zikruv ve kur'anüm mübiyn 70. Li yünzira men kane hayyave ve yehıkkal kavlü alel kafirın 71. E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydına en'amen fehüm leha malikun 72. Ve zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve minha ye'külun 73. Ve lehüm fiyha menafiu ve meşarib efela yeşkürun 74. Vettehazu min dunillahi alihetel leallehüm yünsarun 75. La yestetıy'une nasrahüm vehüm lehüm cündüm muhdarun 76. Fela yahzünke kavlühüm inna na'lemü ma yüsirrune ve ma yu'linun 77. Evelem yeral insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübın 78. Ve darabe lena meselev ve nesiye halkah kale mey yuhyil ızame ve hiye ramım 79. Kul yuhyıhellezı enşeeha evvele merrah ve hüve bi külli halkın alım 80. Ellezı ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun 81. Eveleysellezı halekas semavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm bela ve hüvel hallakul alım 82. İnnema emruhu iza erade şey'en ey yekule lehu kün fe yekun 83. Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey'iv ve ileyhi türceun
Emin Şenel - Yalanlar 07:43
Emin Şenel - Yalanlar 163.635 izlenme - 4 yıl önce Emin Şenel Şarkılarını Ve Kliplerini Yüksek Görüntü Ve Ses Kalitesiyle İzlesene.com'da ... Yalanlar. Emin Şenel ... Şarkı Sözleri: Yalanlar, yalanlar ebem ölsün yalanlar
Emin Şenel Canom Süper Damarrr 04:36
Emin Şenel Canom Süper Damarrr 254.633 izlenme - 9 yıl önce emin şenel canom benim gayrı yüzüm gülmeyecek
Tripkolic - Emin Değildim Yeni 03:15
Tripkolic - Emin Değildim Yeni 177.841 izlenme - 8 yıl önce www.skypeuyeol.com basit yoldan skype adresi alma kaydolma...
Spiker Ünsal Emin Canbay'ın Reji Tarafından Trollenmesi 02:39
Spiker Ünsal Emin Canbay'ın Reji Tarafından Trollenmesi 912 izlenme - 1 hafta önce 24 Tv haber spiker Ünal Emin Canbay reji tarafından türk televizyon tarihinin en iyi troll'lerinden birine maruz kalmış.
Emin Şenel Bir Meyahane Sokağı 04:48
Emin Şenel Bir Meyahane Sokağı 74.706 izlenme - 8 yıl önce emin şenel bir meyahane sokağı damar süper parça
Mehmet Emin Ay - Yasin Suresi 14:46
Mehmet Emin Ay - Yasin Suresi 99.249 izlenme - 5 yıl önce Mehmet Emin Ay - Yasin Suresi
Geçmiş (2016) Fragman 02:29
Geçmiş (2016) Fragman 14.372 izlenme - 1 yıl önce Senarist & Yönetmen : ÇAĞDAŞ ÇAĞRI Film, 23. Adana Altın Koza Film Festivali'nde gösterildi. Bülent Emin Yarar başrolde.
Mehmet Emin Ay - Yeşil Kubbe 05:25
Mehmet Emin Ay - Yeşil Kubbe 47.222 izlenme - 4 yıl önce Yeşil Kubbe - Mehmet Emin Ay mehmet bey afyon sandıklı
tümosan show 01:53
tümosan show 47.433 izlenme - 6 yıl önce
Emin Şenel - Bir Defa Da Sen Olsaydın 04:37
Emin Şenel - Bir Defa Da Sen Olsaydın 50.781 izlenme - 5 yıl önce Mükemmel Klip
mehmet emin ay - taleal bedru aleyna 04:22
mehmet emin ay - taleal bedru aleyna 53.468 izlenme - 8 yıl önce
Mehmet Emin Ay - Yasin Suresi 14:53
Mehmet Emin Ay - Yasin Suresi 50.690 izlenme - 4 yıl önce Mehmet Emin Ay Tarafından Okunan Yasin Süresi
Cübbeli - Yemeği Elinizle Yiyin Bitince Ellerinizi Emdirin 00:47
Cübbeli - Yemeği Elinizle Yiyin Bitince Ellerinizi Emdirin 8.584 izlenme - 8 ay önce Cübbeli; 'Yemeği elinizle yiyin bitince ellerinizi emdirin',kaşık kullanmayın, kendi aramızda yapalım.
Mehmet Emin Ay - Kabenin Yolları 02:43
Mehmet Emin Ay - Kabenin Yolları 59.134 izlenme - 3 yıl önce Müziksiz İlahiler Mollacami.com 'da
Kısa Sürede Kol Kası Geliştirme Sadece Dambıl ile 06:14
Kısa Sürede Kol Kası Geliştirme Sadece Dambıl ile 22.651 izlenme - 3 yıl önce Sadece Kol Kası İstiyorsan İzle ! Kol Kası İçin Gösterilen Püf Noktalar. Kısa Vede Etkilidir.. İyi Çalışmalar. DAha Fazlası İçin; https://www.facebook.com/pages/SARSU-Fitness-BODY/194749040728679
Mehmet Emin Ay - O Gece Sendin Gelen 10:48
Mehmet Emin Ay - O Gece Sendin Gelen 49.155 izlenme - 4 yıl önce Mehmet Emin Ay - O Gece Sendin Gelen Arş ın kubbelerine adı nurla yazılan ismi, semada "Ahmed" yer "Muhammed" olan...
Mehmet Emin Ay - En Güzel İlahileri 01:05:09
Mehmet Emin Ay - En Güzel İlahileri 28.699 izlenme - 3 yıl önce Mehmet Emin Ay Hocadan 30 Dakikalık İlahi Ziyafeti
Evde Kısa Sürede Kol Vede Göğüs Kası Geliştirme Dambıl İle 06:47
Evde Kısa Sürede Kol Vede Göğüs Kası Geliştirme Dambıl İle 28.643 izlenme - 3 yıl önce Kısa Sürede Etkili Sonuç! Hem Kolay, Hemde Kısa Ve Etkili Mini Kol Göğüs Programı. İyi Çalışmalar..
Yaşar Kurt - Fırt Emin 02:31
Yaşar Kurt - Fırt Emin 28.009 izlenme - 6 yıl önce
Emin Şenel - Dertliyim 05:05
Emin Şenel - Dertliyim 23.784 izlenme - 3 yıl önce Emin Şenel - Dertliyim
Emin Karadayı - Beni Çok Sev 03:56
Emin Karadayı - Beni Çok Sev 1.299 izlenme - 3 ay önce
Mehmet Emin Ay Ya Allah Esma Ül Hüsna 10:25
Mehmet Emin Ay Ya Allah Esma Ül Hüsna 24.168 izlenme - 5 yıl önce Mehmet Emin Ay Ya Allah Esma Ül Hüsna
Mehmet Emin Ay - Duha Suresi 03:10
Mehmet Emin Ay - Duha Suresi 25.785 izlenme - 5 yıl önce Mehmet Emin Ay - Duha Suresi
Bu İşte Bir Yalnızlık Var Fragmanı 02:04
Bu İşte Bir Yalnızlık Var Fragmanı 29.353 izlenme - 4 yıl önce Engin Altan Düzyatan ve Özgü Namal, Tuna Kiremitçi'nin romanından uyarlanan Bu İşte Bir Yalnızlık Var'da buluştu. Müzik, aşk ve değişim...
cideli emin - sarı yazma 05:08
cideli emin - sarı yazma 19.800 izlenme - 6 yıl önce cideli emin - sarı yazma
Emin Arbani - Berivane 04:57
Emin Arbani - Berivane 16.528 izlenme - 3 yıl önce Zeyneddin Karakuş Film Prodüksiyon 0544 407 35 35
Emin Şenel Her Gecenin Sabahında (Damarrr) 03:51
Emin Şenel Her Gecenin Sabahında (Damarrr) 37.734 izlenme - 8 yıl önce çok sevdiğim ve sürekli dinlediğim vazgeçemediğim parçalardan biri de budur
Emin Şenel-Dayanamam 03:59
Emin Şenel-Dayanamam 18.257 izlenme - 8 yıl önce ßumuydu sevgin bumuydu sözün... söyle bukadar mıydı sevgin????
Mehmet Emin Ay - Yaresulallah 06:37
Mehmet Emin Ay - Yaresulallah 23.515 izlenme - 7 yıl önce Ya Rasulallah firakın yaktı ben soldum bugün,ah nasıl etsem tahammül dertliyim doldum bugün Sine sûzân,dide giryan,dil perişan,kıl medet,bikesim biçare lütfet,çaresiz kaldım bugün Hâki payin pür şifadır şüphesiz mücrimlere,arttı derdim bir şifa almak için geldim bugün Rahmeten lil aleminsin,sen şefi-ul müznibin,ey kerem ummanı sultanım ümid buldum bugün