Hoşgeldiniz!

endülüste raks

Zekai Tunca - Endülüste Raks 04:00
Zekai Tunca - Endülüste Raks 4.783 izlenme - 6 yıl önce
Mine Geçili - Endülüste Raks 04:21
Mine Geçili - Endülüste Raks 2.118 izlenme - 4 yıl önce Hazırlayan:Erhan Duzturk
Mustafa Sağyaşar - Endülüste Raks 04:29
Mustafa Sağyaşar - Endülüste Raks "Zil, Şal ve Gül" 1.532 izlenme - 6 yıl önce
Yahya Kemal'in Kendi Sesinden Nadir Bir Ses Kaydı 01:25
Yahya Kemal'in Kendi Sesinden Nadir Bir Ses Kaydı 598 izlenme - 3 yıl önce Edebiyat mutfağımızın ünlü gurmelerinden büyük şair Yahya Kemal Beyatlı'nın kendi sesinden Endülüs'te Raks adlı şiiri.Zil,şal ve gül alkişlarlayaşiyorum'da raksın bütün hızı...Oley
Münip Utandı - Endülüste Raks 04:28
Münip Utandı - Endülüste Raks 546 izlenme - 4 yıl önce Hazırlayan:Erhan Duzturk Şarkı Sözleri (lyrics): zil, şal ve gül. bu bahçede raksın bütün hızı... zevk akşamında endülüs üç defa kırmızı... aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir. ispanya neşesiyle bu akşam bu zildedir. yelpâze çevrilir gibi birden dönüşleri, işveyle devriliş, saçılış, örtünüşleri... her rengi istemez gözümüz şimdi aldadır; ispanya dalga dalga bu akşam bu şaldadır. alnında halka halkadır âşüfte kâkülü, göğsünde yosma gırnatanın en güzel gülü... altın kadeh her elde, güneş her gönüldedir; ispanya varlığıyle bu akşam bu güldedir. raks ortasında bir durup oynar, yürür gibi; bir baş çevirmesiyle bakar öldürür gibi... gül tenli, kor dudaklı, kömür gözlü, sürmeli... şeytan diyor ki sarmalı, yüz kerre öpmeli.. gözler kamaştıran şala, meftûm eden güle, her kalbi dolduran zile, her sîneden: ole!
Endülüs'te Raks Zil Şal Ve Gül Bu Bahçe Raksın Bütün Hızı Nota Kürdilihicazkar Makamı Klasik Türkçe 05:51
Endülüs'te Raks Zil Şal Ve Gül Bu Bahçe Raksın Bütün Hızı Nota Kürdilihicazkar Makamı Klasik Türkçe 1.162 izlenme - 5 yıl önce Güneş Yakartepe " Endülüsde Raks " Eserinin Çok sesli (Senfonik) Eşlik Nota, Armonilerini yazdı, Piyano ile icra etti ve Söyledi, Vokalist OYA YILDIZ Ona Sesiyle Vokal Yaptı.her rengi istemez gözümüz şimdi aldadır; isher rengi istemez gözümüz şimdi aldadır; ispanya dalga dalga bu akşam bu şaldadır. alnında halka halkadır âşüfte kâkülü, göğsünde yosma gırnata'nın en güzel gülü... altın kadeh her elde, güneş her gönüldedir; ispanya varlığıyle bu akşam bu güldedir. raks ortasında bir durup oynar, yürür gibi; bir baş çevirmesiyle bakar öldürür gibi... gül tenli, kor dudaklı, kömür gözlü, sürmeli... şeytan diyor ki sarmalı, yüz kerre öpmeli.. gözler kamaştıran şala, meftûn eden güle, her kalbi dolduran zile, her sîneden: 'ole!' coşkusu ile ağlatan senfonik bir türk sanat müziği şarkısıdır. hele2 kişi favori belledi "gül tenli, kor dudaklı, kömür gözlü sürmeli... şeytan diyor ki sarmalı, yüz kere, yüz kere öpmeli..." şeklinde iki doruk mısra vardır ki, insanı alır, götürür... (elleri çırparak oynayalım, ispanyol havasına bürünelim hissi veren türk sanat müziği şarkısı. (münir nurettin selçuk'un sesinden dinlenildiğinde insanı gerçekten endülüs'e götüren çok güzel bir şarkıdır. Endülüste Raks Münir Nurettin Selçuk Yeni Emel sayın Muazzez Abacı Ersoy Bülent Şarkı Alternatif Son Versiyon Super Güzel Orjinal Ebru Gündeş Her Yan Piyano Resital repertuar Konser Mp3 mp4 film Konu Türkçe Sözler Bölüm Paylaş Yakartepe Saz Parça Senfoni Çok Sesli Eşlik Nota yazdı Dijital çaldı Söyledi Vokalist eşlik etti Sanatcı Site Şarkı Sekme Zil sevdiği Sanat Müziği SANAT MÜZİĞİ KOROSU solo solist Endülüs raks Şal Gül dans klasik koro turkuaz ole ispanya tsm Hicaz Yaylı Taksimi peşrev fasıl zil, sal ve gul. bu bahcede raksin butun hizi... sevk aksaminda endulus uc def'a kirmizi askin sihirli sarkisi yuzlerce dildedir ispanya nes'esiyle bu aksam bu zildedir Endülüste Raks Vokalist:oya Zil Şal Ve Gül Vokal Şan Ses Münir Nûrettin Selçuk Öykü Hikaye Bölge Müziği Klasik Türk Müziği Neo b465vez Versiyon 2 B Son Münir Nûrettin Selçuk Endülüste Raks Zil Şal Ve Gül Vokal Şan Ses Öykü Hikaye Bölge Müziği Dailymotion ENDÜLÜS'TE RAKS Zil Şal ve Gül bu Bahçe Raksın Bütün Hızı Nota Kürdili hicazkar makamı Klasik Türk müziği Eserleri ENDÜLÜS'TE RAKS - Piyano ile Güneş yakartepe çaldı. Armoni Eşlik Düzenleme:Güneş Yakartepe - Beste: Münir Nurettin Selçuk-Zil şal ve gül- Güfte-Şiir:Yahya Kemal BEYATLI-Endülüste Munir Nürettin Selçuk-Zil şal ve gül-Timur Selcuk Fon Hafif Münir Nurettin Selçuk (1900 - 1981) 1900 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Münir Nurettin Selçuk, 1917 yılında ailesinin ısrarı ile öğrenim için gittiği Macaristan’dan musıkî aşkıyla geri döndü. Dar'ül Feyz'i Musiki Cemiyetine devam etti ve Zekaizade Ahmet Irsoy'dan ve Besteniğar Ziya Bey'den musiki dersleri aldı. Münir Nurettin, bestekârlığa 1920 yılında Tevfik Fikret’in “Bu bir terânedir” şiirine yaptığı bir besteyle adım attı. İkinci olarak “Sensiz ey şûh gözlerim avâre kalbim ağlıyor” güfteli şarkısını besteledi ve bu iki eserden sonra yirmi yıl süreyle beste yapmadı. 1923 yılında askerliği sırasında Mızıka-ı Hümâyûn’da sonradan da Riyaset-i Cumhur Musıkî Heyeti’nde çalışan Münir Nurettin, eski okuyuşla yeni anlayışı birleştirerek alışılagelenden çok farklı bir üslûpla, 1928’de "Sahibinin Sesi" firmasında ilk plaklarını yaparak dikkatleri üzerine çekti ve aynı yıl Paris’e giderek Ses Tekniği konusunda öğrenim gördü. Aynı zamanda özgün bir ses tekniği eğitimi görmüş ilk Türk Musikisi ses sanatçısı olan Münir Nurettin, 19. yüzyıl İtalyan opera şarkıcılığının izlerini taşıyan icra üslubu "Bel Canto"dan etkilendi. Musıkî tarihimize tek başına konser verme geleneğini getiren sanatçı, ilk solo konserini Paris dönüşü, 1930 yılında, şimdiki Dormen Tiyatrosu’nda vererek büyük ilgi ve hayranlık uyandırdı. Konserlerde frak giyen ve ayakta şarkı söyleyen, aynı zamanda koro eşliğinde solo okuma geleneğini de başarıyla ilk kez uygulayan sanatçı o olmuştur. Daha pek genç yaşında çevresinde müthiş bir hayranlık uyandırdı, giyimine gösterdiği özenle, ciddiyetiyle ve tavizsiz sanat anlayışıyla bir efsane oldu. Batı’dan gelen etkileri (opera, tango, vs.) kendi Türk musıkisi okuyuş üslubuna korkmadan dahil eden Münir Nurettin Selçuk, kuşaklar boyu örnek alındı. Asıl beste çalışmalarına 1940-1941’li yıllardan sonra başlayan Münir Nurettin, İstanbul’a döndükten sonra otuz yılı aşkın bir süreyle İstanbul Belediye Konservatuarı İcra Heyeti’nde görevi yaptı. Birçok genç kuşak sanatçısının yetişmesine katkıda bulunan Münir Nurettin Selçuk’un özel olarak ders verdiği kişiler arasında günümüzün en önemli Türk musıkisi ses sanatçısı olan Alâeddin Yavaşça’yı sayabiliriz. Dünya müzik çevrelerinde de büyük ilgi görmüş olan sanatçı, 27 Nisan 1981'de hayata gözlerini yumdu. Timur Selçuk'un babasıdır Münir Nurettin Selçuk (Hayatı – Biyografisi) 1901de İstanbul’un Sarıyer semtinde doğdu. Doğum tarihi için çeşitli kaynaklarda 1899, 1900, 1902 tarihleri de gösterilmiştir. Divanı Hümayun muavini ve Darülfünun ilahiyat Şubesi muallimlerinden Mehmed Nuri Bey ile Fatma Hanife Hanım’ın oğludur. On beş yaşında Darü’lFeyzi Musiki Cemiyeti’ne öğrenci olarak girdi. Üç yıl sonra da, hanendelerinden biri olduğu bu topluluğun konserlerine çıktı. 1907de Soğukçeşme Askerî Rüşdiyesi’ni bitirip Kadıköy Sultanî’sine yazıldı. Aynı yıl Darülelhan’a da girdi, Zekaizade Ahmed Efendi’den dört yıl ders aldı. Daha sonra Ali Rıfat Bey’in (Çağatay) başkanlığındaki Şark Musiki Cemiyeti’ne girdi; kurucuları arasında da yer aldığı bu dernekteyken Bestenigar Ziya Bey’den birçok fasıl meşk etti. Genç Münir Nurettin ilk kez Şark Musiki Cemiyeti’nin konserlerinde solist olarak parladı. Askerlik görevi sırasında, 1923te mülazım (teğmen) rütbesiyle Muzikai Hümayun’a girdi; Cumhuriyet’in ilanından sonra da Riyaseti Cumhur Heyeti’nde üç yıl görev aldıktan sonra ayrıldı. Aynı yıl Sahibinin Sesi plak şirketi adına Paris’e giderek iki yıl ses tekniği dersleri aldı. Dönüşünde, 22 Şubat 1930 gecesi, Beyoğlu’ndaki Fransız Tiyatrosu’nda kemanî Nubar Tekyay, kemençeci Ruşen Kam, tanburî Mesut Cemil ve kanunî Artaki Candan’ın sazları eşliğinde yepyeni bir anlayışla ilk sahne konserini verdi. Bunu öteki konserleri izledi. Mikrofon kullanmadan, ayakta okuyarak verdiği bu konserlerde ortaya koyduğu icra üslubu ve tekniği solo icrada bir dönüm noktası oldu, yeni ufuklar açtı. O zamana kadar bu tür bir okuyuşla modern bir konser salonu düzeni içinde konser veren olmamıştı. Türk musikisi daha önce hep küçük mekanlarda, özel musiki meclislerinde oturan hanendelerce icra edilirdi.mail Hakkı Efendi - 1930 İsmail Hakkı Nebiloğlu - 1965 İsmet Ağa (Tanburi) - 1870 İzzeddin Hümayi Elçioğlu - 1950 K Kadri Çelebi (Ama) - 1650 Kadri Şençalar - 1989 Kâni Karaca - 2004 Kantemiroğlu - 1727 Karnik Garmiryan - 1947 Kazım Uz - 1938 Kemal Batanay - 1981 Kemal Efendi - 1915 Kemal Emin Bara - 1957 Kemal Niyazi Seyhun - 1967 Kenan Rifai - 1950 Kirami Efendi (Hacı) - 1909 Korkut (Şehzade) - 1513 Küçük Hoca (Haham) - 1800 L Latif Ağa - 1885 Latif Efendi - 1910 Lemi Atlı - 1945 Levon Hancıyan - 1947 Leyla Saz - 1936 M Mahmud Celaleddin Paşa - 1899 Mahmud Çelebi (Diyarbekirli) - 1680 Mahmud Çelebi (Hatib) - 1603 I. Mahmud - 1754 II. Mahmud - 1839 Mahmud Raif Efendi(Reis) - 1807 Mandoli Artin Ağa - 1890 Manol Ağa - 1902 Markar Ağa - 1880 Mehmed Ağa (Çiroz) - 1850 Mehmed Ağa (Küçük) - 1800 Mehmed Baha Pars - 1953
Nükhet Duru - Endülüste Raks 04:11
Nükhet Duru - Endülüste Raks 519 izlenme - 6 yıl önce
Endülüste Raks Zil Şal Gül Vokal Şan Pyanist Hikayesi Bölge Müziği Müthiş Yetenek Kabiliyet Piyanist 05:51
Endülüste Raks Zil Şal Gül Vokal Şan Pyanist Hikayesi Bölge Müziği Müthiş Yetenek Kabiliyet Piyanist 637 izlenme - 4 yıl önce b465VEZ Versiyon Son Münir Nûrettin Selçuk Endülüste Raks Zil Şal Gül Vokal Şan Pyanist Hikayesi Bölge Müziği Müthiş yetenek kabiliyet piyanist PIYANIST makamı b465VEZ Endülüste Raks Zil Şal Gül Vokal Şan Pyanist Hikayesi Bölge Müziği Müthiş yetenek kabiliyet piyanist PIYANIST makamı Versiyon Son Münir Nûrettin Selçuk
Endülüste Raks - Emel Sayın & Münir Nurettin Selçuk 06:11
Endülüste Raks - Emel Sayın & Münir Nurettin Selçuk 78 izlenme - 9 ay önce Most Production Kanalına Abone Olun: https://goo.gl/hn1OTA http://mostproduction.com/ Takip edin; https://www.facebook.com/mostproduction https://twitter.com/mostproduction https://www.instagram.com/mostproduction/
Endülüs'te Raks Zil, Şal Ve Gül Piyano Akor Armoni Eşlik: Genç Piyanist Küçük Yetenekler Klasik Türk 04:26
Endülüs'te Raks Zil, Şal Ve Gül Piyano Akor Armoni Eşlik: Genç Piyanist Küçük Yetenekler Klasik Türk 598 izlenme - 4 yıl önce ENDÜLÜS'TE RAKS, Eserini Piyano Eşlik notalarını yazıp, Akustik piyanoda icra etti. ENDÜLÜS'TE RAKS- Yahya Kemal BEYATLI Zil, şal ve gül. Bu bahçede raksın bütün hızı... Şevk akşamında Endülüs üç defa kırmızı... Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir. İspanya neş'esiyle bu akşam bu zildedir. Yelpaze çevrilir gibi birden dönüşleri, İşveyle devriliş, saçılış, örtünüşleri... Her rengi istemez gözümüz şimdi aldadır; İspanya dalga dalga bu akşam bu şaldadır. Alnında halka halkadır aşüfte kâkülü, Göğsünde yosma Gırnata'nın en güzel gülü... Altın kadeh her elde, güneş her gönüldedir İspanya varlığıyla bu akşam bu güldedir. Raks ortasında bir durup oynar, yürür gibi; Bir baş çevirmesiyle bakar öldürür gibi... Gül tenli, kor dudaklı, kömür gözlü, sürmeli... Şeytan diyor ki, sarmalı, yüz kerre öpmeli... Gözler kamaştıran şala, meftun eden güle, Her kalbi dolduran zile, her sineden: "Ole!" İbrahim Efendi (klarnetçi) - 1925 İbrahim Efendi - 1933 İbrahim Paşa - 1730 İbrahim Vefa Efendi - 1903 İhsan Raif Hanım - 1926 İlya - 1799 İsa Efendi (Sütçüzade) - 1628 İsak Varon - 1962 İzak Efendi (Tanburi) - 1814 İzak Algazi - 1950 İsmail Ağa (Kara) - 1724 İsmail Baha Sürelsan - 1998 İsmail Dede (Neyzen Deli) - 1860 İsmâil Dede Efendi (Hammâmîzâde) - 1846 İsmail Efendi (Dellalzade) - 1869 İsmail Fenni Ertuğrul - 1946 İsmail Hakkı Bey - 1927 İsmail Hakkı Efendi - 1930 İsmail Hakkı Nebiloğlu - 1965 İsmet Ağa (Tanburi) - 1870 İzzeddin Hümayi Elçioğlu - 1950 K Kadri Çelebi (Ama) - 1650 Kadri Şençalar - 1989 Kâni Karaca - 2004 Kantemiroğlu - 1727 Karnik Garmiryan - 1947 Kazım Uz - 1938 Kemal Batanay - 1981 Kemal Efendi - 1915 Kemal Emin Bara - 1957 Kemal Niyazi Seyhun - 1967 Kenan Rifai - 1950 Kirami Efendi (Hacı) - 1909 Korkut (Şehzade) - 1513 Küçük Hoca (Haham) - 1800 L Latif Ağa - 1885 Latif Efendi - 1910 Lemi Atlı - 1945 Levon Hancıyan - 1947 Leyla Saz - 1936 M Mahmud Celaleddin Paşa - 1899 Mahmud Çelebi (Diyarbekirli) - 1680 Mahmud Çelebi (Hatib) - 1603 I. Mahmud - 1754 II. Mahmud - 1839 Mahmud Raif Efendi(Reis) - 1807 Mandoli Artin Ağa - 1890 Manol Ağa - 1902 Markar Ağa - 1880 Mehmed Ağa (Çiroz) - 1850 Mehmed Ağa (Küçük) - 1800 Mehmed Baha Pars - 1953 Mehmed Bey (Ayıntabi) - 1670 Mehmed Bey (Eyyubi) - 1850 Mehmed Bey (Kanuni) - 1927 Mehmed Celaleddin Dede - 1908 Mehmed Çelebi (Aheni) - 1700 Mehmed Çelebi (Eyyubi) - 1650 Mehmed Çelebi (Kanbosoğlu, Kampos) - 1700 Mehmed Efendi (Derviş Bağdadlı) - 1680 Mehmed Efendi (Hafız Ketani) - 1820 Mehmed Efendi (Hafız Kumral) - 1621 Mehmed Efendi (Kalburizade) - 1720 Mehmed Efendi (Kassamzade) - 1758 Mehmed Efendi (Kömürcüzade Hafız) - 1835 Mehmed Efendi (Küçük İmam) - 1675 Mehmed Efendi (Küçük Müezzin) - 1717 Mehmed Efendi (Tesbihcizade) - 1700 Mehmed Efendi (Üsküdarlı Molla) - 1680 Mehmed Efendi (Balıkçı Hafız) - 1875 Mehmed Efendi (Nalçezade) - 1690 Mehmed Eşref Efendi (Udi Hafız) - 1930 Mehmed Münir Kökten - 1969 Mehmed Tului Efendi (Şeyh) - 1756 Mehmed Vahideddin Han - 1926 Mehmed Yürü (Nasibin) - 1953 Mehmed Zaifi (Akbaba İmamı) - 1703 Mehmed (Bursalı Yakubzade) - 1666 Melek Can - 1650 Mesut Cemil - 1945 Mesud Efendi (Şeyh) - 1906 Mikail Sinan - 1770 Mildan Niyazi Ayomak - 1947 Murad Ağa (Şeştari) - 1673 Murad Çelebi (kemani) - 1690 Murad IV Han - 1640 Musa Süreyya Bey - 1932 Musi (Tanburi Haham) - 1760 Mustafa Efendi (Çalakzade Şeyh) - 1757 Mustafa Ağa (Gevrekzade) - 1680 Mustafa Ağa (kemani) - 1840 Mustafa Cazim Dede - 1875 Mustafa Çavuş (Tanburi) - 1770 Mustafa Dede (Bursalı Neyzen) - 1727 Mustafa Dede (Köçek Derviş) - 1684 Mustafa Efendi (Çorbacızade) - 1755 Mustafa Efendi (Musalli) - 1710 Mustafa Efendi (Tab'i) - 1765 Mustafa İzzet Efendi (Kazasker) - 1876 Mustafa Kevseri - 1770 Mustafa Nafiz Irmak - 1975 Mustafa Nakşi Dede - 1853 Mustafa Sunar - 1961 Mutlu Torun - hayatta Muzaffer Efendi (Saatçi Mustafa) - 1710 Muzaffer İlkar - 1987 Muzaffer Özak - 1984 Mümin Ağa - 1650 Münir Mazhar Kamsoy - 1973 Münir Mustafa Ağa - 1805 Münir Nurettin Selçuk - 1981 N Nafiz Bey (Hafız Durakcı) - 1897 Nazım Bey (Kanuni Ama) - 1920 Nebahat Üner - 1955 Necdet Varol - hayatta Necdet Yaşar - hayatta Necib Paşa - 1883 Nedim Ağa - 1850 Nesim Sivilya (Haham) - 1930 Neveser Kökdeş - 1962 Nikolaki Efendi - 1915 Numan Ağa - 1834 Nuri Bey (Bolahenk) - 1910 Nuri Halil Poyraz - 1956 Nuri Şeyda Bey - 1901 O Osep Ebeyan (Hanende) - 1959 Oskiyam (Tanburi Kuyumcu) - 1870 Osman Ağa (Mehterbaşı Tanburi) - 1805 Osman Bey (Adapazarlı) - 1830 Osman Bey (Tanburi Büyük) - 1900 Osman Bey (Tanburi Küçük) - 1885 Osman Dede Efendi (Kutb-ı Nayi) - 1729 Osman Dede Efendi (Musullu Ama) - 1918 Osman Efendi (Hammami Üsküdarlı) - 1890 Osman Nihad Akın - ENDÜLÜS'TE RAKS Eser: Münir Nurettin Selçuk, Piyano-Akor-Armoni-Eşlik: Güneş Yakartepe Güfte-Şiir: Yahya Kemal BEYATLI -Zil, şal ve gül Bu bahçede raksın bütün hızı Bütün Şevk üç defa kırmızı Aşkın sihirli şarkı SENFONİ E9 peşrev ezgi motif Endülüste Raks Enstrumantel Münir Nûrettin Selçuk Zil şal ve gül Piyano Musiki Eserleri Resitali Genç Piyanist Çocuk Videoları Küçük Yetenekler klasik türk müziği Yetenek Videoları Piyanist Çocuk yetenek küçük Santuri Ethem efendi yetenekler Türk Müsikisi Saz Eseri peşrevi ezgisi motifleri sehnaz longa osmanlı muzik fasılı sazları melodisi Sehnaz Ud kanun ney nota sanat nezyen odtü trt notalar arşivi santur senfonik Eser: Münir Nuretin Selçuk ENDÜLÜS'TE RAKS Zil, Şal ve Gül Piyano Akor Armoni Eşlik: Genç Piyanist Küçük Yetenekler klasik türk müziği Yetenek Videoları Piyanist Çocuk yetenek Güneş Yakartepe Güfte Şiir: Yahya Kemal BEYATLI Bu bahçede raksın bütün hızı Bütün Şevk üç defa kırmızı Aşkın sihirli şarkı SENFONİ keman ud tanbur kanun besteci makam taksim peşrev fasıl Çocuk Videoları
Nesrin Sipahi - Endülüste Raks 03:53
Nesrin Sipahi - Endülüste Raks 10 izlenme - 2 ay önce https://www.facebook.com/mecnunutku/
Endülüste Raks Zil Şal Gül Vokal Şan Ses Öykü Hikaye Bölge Müziği Müthiş Yetenek Kabiliyet Versiyon 05:51
Endülüste Raks Zil Şal Gül Vokal Şan Ses Öykü Hikaye Bölge Müziği Müthiş Yetenek Kabiliyet Versiyon 312 izlenme - 4 yıl önce b465VEZ Endülüste Raks Zil Şal Gül Vokal Şan Ses Öykü Hikaye Bölge Müziği Müthiş yetenek kabiliyet Versiyon Son Münir Nûrettin SelçukmakamI AKUSTİK,Hikayesi, Piyanist, Akor Gitar Akorları Akord Merkezi Anonim Türküler Türkü Notası Turku Sitesi Gerçek AS AS YouTube Endülüste Raks, Zil Şal Gül ,Vokal Şan Ses Öykü Hikaye Bölge Müziği Müthiş yetenek kabiliyet Versiyon Son Münir Nûrettin Selçuk makamI AKUSTİK,Hikayesi, Piyanist, Akor Gitar Akorları Akord Merkezi Anonim Türküler Türkü Notası Turku Sitesi GerçekLER
Mine Geçili -Bekir Ünlüataer - Endülüste Raks 04:22
Mine Geçili -Bekir Ünlüataer - Endülüste Raks 132 izlenme - 4 yıl önce Trt Müzik-Şiirimsin Şarkımsın-15-11-2014-Hazırlayan:Erhan Duzturk Şarkı Sözleri (lyrics): zil, şal ve gül. bu bahçede raksın bütün hızı... zevk akşamında endülüs üç defa kırmızı... aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir. ispanya neşesiyle bu akşam bu zildedir. yelpâze çevrilir gibi birden dönüşleri, işveyle devriliş, saçılış, örtünüşleri... her rengi istemez gözümüz şimdi aldadır; ispanya dalga dalga bu akşam bu şaldadır. alnında halka halkadır âşüfte kâkülü, göğsünde yosma gırnatanın en güzel gülü... altın kadeh her elde, güneş her gönüldedir; ispanya varlığıyle bu akşam bu güldedir. raks ortasında bir durup oynar, yürür gibi; bir baş çevirmesiyle bakar öldürür gibi... gül tenli, kor dudaklı, kömür gözlü, sürmeli... şeytan diyor ki sarmalı, yüz kerre öpmeli.. gözler kamaştıran şala, meftûm eden güle, her kalbi dolduran zile, her sîneden: ole!
Nükhet Duru - Endülüste Raks 04:10
Nükhet Duru - Endülüste Raks 105 izlenme - 4 yıl önce Albüm Adı: Nadide Çıkış Tarihi: 09.01.1987 Türkçe Pop
Nesrin Sipahi - Endülüste Raks (45'lik) 07:20
Nesrin Sipahi - Endülüste Raks (45'lik) 21 izlenme - 1 yıl önce NESRİN SİPAHİ - ENDÜLÜSTE RAKS (ODEON MÜZİK YAPIM - 2013) Şarkı Listesi: 1. Endülüste Raks 00:00 2. Sevdiğim Dünyalar Kadar 03:54 Download Linkleri: TTNET Müzik: https://www.ttnetmuzik.com.tr/sa/293590 iTunes: https://itunes.apple.com/tr/album/enduluste-raks-single/id966207371?l=tr