Hoşgeldiniz!

Enver Paşa Videoları İzle

Sultan Vahideddin (Mehmed VI), Enver Pasha, Kaiser Wilhelm ve Hiddenburg Beraber 00:53
Sultan Vahideddin (Mehmed VI), Enver Pasha, Kaiser Wilhelm ve Hiddenburg Beraber 2.670 izlenme - 1 yıl önce Muhtemelen bir Alman kaydı. Çünkü burası dahil hiç bir Türk kaynağında göremedim. Videoyu da yabancı bir youtube sayfasından aldım. Google çevirisinde 1915 martı olduğunu anladım. Gerçi o zamanlar tahtta Mehmet Reşat (5.mehmet) vardı)Açıklamada denildiğine göre Vahdettin, Kayseri bizzat arabasıyla kalacağı yere bırakmış.
Mustafa Çalık: Enver 80 Mustafa Kemal Ederdi - Karşıt Görüş (27 Nisan Çarşamba 2016) 03:49
Mustafa Çalık: Enver 80 Mustafa Kemal Ederdi - Karşıt Görüş (27 Nisan Çarşamba 2016) 588 izlenme - 1 yıl önce Mustafa Çalık: Enver 80 Mustafa Kemal ederdi Canlı yayında tarihçiler İttihat ve Terakki, Enver Paşa ve Mustafa Kemal Paşa konuları üzerine tartıştı.
Enver Paşa 80 Mustafa Kemal Atatürk Eder - TRT 1 01:12
Enver Paşa 80 Mustafa Kemal Atatürk Eder - TRT 1 929 izlenme - 2 yıl önce TRT’de ekrana gelen Pelin Çift ile Gündem Ötesi programında Mustafa Çalık isimli bir şahsın sözleri sonrası çıkan tartışma programın yayına ara vermesi ile sonuçlandı. Çalık’ın, Enver Paşa’yı överken “Bu adam gibi idealist bir kahraman var mı?” sorusuna program sunucusu Pelin Çift, “Atatürk var.” cevabını verdi Çalık’ın, “Enver, 80 Atatürk’e bedeldir” demesi üzerine stüdyoda gergin anlar yaşandı.
Mustafa Çalık: 'Enver Paşa 180 tane Atatürk eder' 01:08
Mustafa Çalık: 'Enver Paşa 180 tane Atatürk eder' 575 izlenme - 2 yıl önce TRT’de ekrana gelen Pelin Çift ile Gündem Ötesi programında Mustafa Çalık isimli bir şahsın sözleri sonrası çıkan tartışma programın yayına ara vermesi ile sonuçlandı.. Çalık’ın, Enver Paşa’yı överken “Bu adam gibi idealist bir kahraman var mı?” sorusuna program sunucusu Pelin Çift, “Atatürk var.” cevabını verdi Çalık’ın, “Enver, 80 Atatürk’e” bedeldir demesi stüdyoda gergin anlar yaşandı. TRT 1, Atatürk, Enver paşa, pelin çift, mustafa çalık, 80 tane Atatürk eder, Çalık, Politics (TV Genre), Mustafa Kemal Atatürk (Military Commander), Turkey, Enver Pasha (Military Commander), Milli, Abdullah, Asker, Kurdistan, Istanbul, Mason, Ankara, Said, Yeni, Sultan, ak parti, ak saray, akp, recep, tayyib, erdoğan, erdogan, Imam, karadenizli, Ibrahim, trt, Hasan gündem ötesi Pelin Çift trt trt1 Enver Paşa atatürk Mustafa Çalık 80 Atatürk
Enver Paşa Şiir 05:15
Enver Paşa Şiir 1.655 izlenme - 8 yıl önce enver paşayı anlatan bi şiir
Enver Paşa'nın Arkasında Şebeklik Yapan Çocuk 00:16
Enver Paşa'nın Arkasında Şebeklik Yapan Çocuk 540 izlenme - 2 yıl önce Gerek Enver Paşa Olsun gerek pencereden sarkan eleman olsun gerek de aradan fırlayıp şebeklik yapan çocuk olsun kamera karşısında olmanın verdiği heyecanla etrafa gülücükler saçıyorlar. Enver Paşa'nın çocuğa bakışları da manidar. Video Can Dündar'ın Naciye Sultan ve Enver Paşa belgeselinden alınmıştır.
Mustafa Çalık: Enver Paşa 80 Tane Atatürk Eder 01:41
Mustafa Çalık: Enver Paşa 80 Tane Atatürk Eder 408 izlenme - 2 yıl önce Mustafa Çalık: Enver Paşa, 80 Tane Atatürk Eder TRT'de yayınlanan Gündem Ötesi programında Mustafa Çalık'ın, "Enver Paşa, 80 tane Atatürk eder." sözleri stüdyoyu birbirine kattı. TRT'de ekrana gelen Pelin Çift ile Gündem Ötesi programında Mustafa Çalık isimli bir şahsın sözlerini damgasını vurdu. Çalık, "Enver Paşa, 80 tane Atatürk eder." demesi stüdyoda gergin anlar yaşanmasına neden oldu. "ATATÜRK VAR" Programa konuk olan Tarihçi Prof.Dr. Ahmet Şimşirgil ile Mustafa Çalık arasında tartışma çıktı. Çalık'ın, Enver Paşa'yı överken "Bu adam gibi idealist bir kahraman var mı?" sorusuna program sunucusu Pelin Çift, "Atatürk var." cevabını verdi. "İÇİNDEN PİSLİK AKIYOR" Çalık'ın, "Enver, 80 Atatürk'e" bedeldir demesi stüdyoda gergin anlar yaşandı. Şimşirgil'in "dışı güzel ama içinden pislik akıyor" sözüne Çalık, "Enver'i tenkit edeyim derken tahkir edemezsiniz" diye çıkıştı. PROFESÖRÜN ÜSTÜNE YÜRÜDÜ Üslup tartışmasının damga vurduğu programda Mustafa Çalık ayağa kalkarak Prof.Dr Şimşir'in üzerine yürüdü. Bu sırada sunucu Pelin Çift, "Al al al yayını al" dedi. Enver Paşa (1881 - 1922) 1880’de İstanbul’da sıradan bir memurun oğlu olarak dünyaya gelen İsmail Enver için, yaşadığı dönemden bugüne kadar pek çok yorum yapılmış, her yönüyle inceden inceye işlenmiştir. “Enver Paşa” adlı eseriyle bu konuda inceleme yapan Şevket Süreyya Aydemir, Enver Paşa’yı 1908-1914 arası döneme bakarak “1908’in Hürriyet Kahramanı Binbaşı Enver Bey, işte bu kısa devrede Enver Paşa, daha doğrusu imparatorluğun tek söz sahibi olan, genç, inançlı, muhteris, daha doğrusu hem kaderci hem de kaderini yaratan adam olarak sahnededir.” tanımlar. 1908’de Genç Türkler İhtilali ile yıldızı parlayan Enver’in hızlı yükselişi 1913’te Yarbayken yine aynı senenin sonlarında Albaylığa, 19 gün sonra 1 Ocak 1914’te Paşalığa yükselmesi ile başlar. Kabineye Harbiye Nazırı olarak girer; Genelkurmay Başkanlığı’ndan bir süre sonra da Başkumandan Vekilliği yetkilerini de elinde toplar. Naciye Sultanla evlenip, saraya, Padişaha damat oluşu da bu safhaya rastlar. Enver Paşa kendini zirveye ulaştıran basamakları yine kendi elleriyle döşemişti. Enver Paşa’nın vatanseverliği ve bu topraklara olan bağlılığı gerçektir. Bunun yanısıra hayal gücünün genişliği ve gerçeklerle bu hayallerin zaman zaman birbirine karıştığı da inkar edilemez. Hayallerini süsleyen İran, Hindistan, Turan ve Kafkasya’ya hakim olmak düşünceleri o günün şartlarında gerçek temeller oturmaz. Örneğin Cemal Paşa anılarında “Hakikati söylemek gerekirse, bu birinci Kanal Seferi yaptığımız zaman hiç kimse bu Kanalın nasıl geçileceğini bilmiyordu...” der. Halbuki Enver Paşa bu görevi, IV. Ordu Kumandanlığı’nı, Cemal Paşa’ya teklif ettiğinde, Suriye’deki asayiş sağlama ve Kanal Seferini her ikisi de inanarak imzalamışlardı. Bu sefer gerçekleştiğinde ise Kanal Türk cesaretiyle dolmuştu. Kanal’dan önce Sarıkamış’ta yaşananlar ise tam bir felaketti. 90.000 askerden 10.000’in sağ kalabildiği, özellikle de donmaktan ve açlıktan kurtulabildiği bu sefer, sonuçları açısından korkunçtu. Hayatında Alay kumandanlığı dahi yapmamış olan Enver Paşa tecrübeden ziyade gençliğinin getirdiği coşkuyla kumanda edecekti ordusunu. Amaç 1878 Berlin Antlaşması’nda kaybedilen toprakları geri almaktı ve başarılı olacağına inanıyordu. Enver Paşa Ordu Kumandanı Hasan İzzet Paşa’nın hava şartları, soğuk, karın şiddeti gibi uyarılarına kulak asmaz ve taarruz emri verir. III. Ordunun ölüm emridir bu. Enver Paşa Sarıkamış’ta “Hükümete” başlıklı bir vasiyet bırakır. Hükümete “Planım, Ruslara, hemen iki misli faik iki Kolordu ile arkalarına düşerek ricata mecbur etmek ve bu suretle XI. Kolordu ve Süvari Fırkasıyla takibolunan düşmanı karşılayıp, tamamıyla mahvetmekti. IX. Ve X. Kolordu ve Süvari Fırkasını bekliyorum. Gelir de yetişirse, düşmanı bozacağım. Fakat gelmeden düşman zayıflamış kıtaatımıza taarruz eder ve taarruzda muvaffak olursa o vakit Ordu mahvolmuş demektir. Şimdiye kadar asker ve zabitler hiç kusursuz harbettiler. Her manevrayı yaptılar. Eğer Allah da yardım ederse, muvaffakiyet katidir. Eğer muvaffak olmazsam, son neferimle beraber öleceğim. Bu halde vasiyetim: Ben vazifemi yaptığımı sanıyorum ve öyle ölüyorum. Yaşasın dinim, vatanım, Padişahım. Eğer geride kalanlarıma yardım etmek isterseniz, refikam! Sultan Efendi hazretlerinin muhassısatı kafi değildir. Kendisinin müreffehen yaşaması için hiç olmazsa, Başkumandanlık muhassısatımın kendi muhassısatına zammı ve ebeveynimin temini refahı ile, rahmeti ilahiyeye mazhariyetim için birkaç hayır yapılmasını rica eder ve tealisine çalışmaktan başka bir maksat beslemediğim din ve milletimin tealisine dua eder, tanıyanlara selam ederim. Yaşasın Müslümanlık ve Osmanlılık ve Osmanlıların Padişahı Sultan Mehmet Han!” Enver “Servet namına bir şeyim yoktur. Mamafih ne varsa, Refikam Sultan Efendi hazretlerine bırakıyorum.” Enver Sarıkamış felaketinden sonra orduya katılıp görev almak için Sofya’dan gelen M. Kemal ile Enver arasında şu konuşma geçer : “Biraz sonra Enver Paşa ile karşı karşıya bulunuyorduk. Enver Paşa, zayıf düşmüş, rengi solmuş bir haldeydi. Söze ben başladım : Biraz yoruldunuz. Yok, o kadar değil. Ne oldu? Çarpıştık. O kadar... Şimdi vaziyet nedir? Çok iyidir!.. Enver’i daha fazla üzmek istemedim. Kendi işime sözü getirdim : Teşekkür ederim. Numarası 19 olan bir tümene beni kumandan tayin buyurmuşsunuz. Bu tümen nerdedir. Hangi kolordu ve ordunun emrinde bulunuyor? Ha, bunun için belki Genelkurmayla görüşürseniz daha kati malumat alabilirsiniz. Pekiyi, o halde siz daha fazla rahatsız etmeyeyim. Genelkurmayla görüşürüm...” Enver Paşa için söylenebileceklerin başında onun duygusal ve aceleci kişiliği bulunur. Ama şu gerçeği de belirtmek gerekir: Enver Paşa yetkili olduğu andan itibaren kimilerini de küstürerek bir çok subayı emekliye ayırmış ve orduya genç ve dinamik bir ruh getirmiştir. Gerek siyasi hesaplaşmalar nedeniyle, gerekse yeniden teşkilatlanma çalışmaları amacıyla yapılan bu işlemde yaklaşık 2000 asker ordudan ayrılmıştı. Balkan harbinden yenik çıkmış olan Ordu, tüm yetersizliklere karşın başarı ve inançla mücadele etmiştir. Osmanlı Ordusu bütün bu şartlara rağmen tam 4 yıl 10 ayrı cephede aynı güçle savaşı sürdürmüştür. Zaten bunun içindir ki yorumcular Enver Paşa’yı Büyük Kumandan olarak değil, güçlü bir Ordu teşkilatçısı olarak değerlendirirler. 1.Dünya Savaşı ardından, Almanya’nın yenilgisi ve Osmanlı’yı Sevr Antlaşması’na sürükleyen çöküşün ardından Kasım 1918’de Enver Paşa ülkeyi terk ediyordu. 1922 yılının 4 Ağustosu’na kadar yurt dışında çalışmalarını sürdürdü. Ve son gün Orta Asya’nın Pamir eteklerinde Çegan tepesinde vurularak öldürüldüğünde 42 yaşında yenik ve yalnız bir adamdı.
İttihât ve Terakki - Vicdân-ı Muâzzam Marşı 02:50
İttihât ve Terakki - Vicdân-ı Muâzzam Marşı 280 izlenme - 2 yıl önce Vicdan-ı Muazzam Hürriyet Marşı - Neside-i Zafer Marşı Leyla Saz Hanım'ın Hicâzkar marşı. Sözleri: Vicdanı muazzam olan Osmanlılarız biz... Devamı Peymanına kanun koyan Osmanlılarız biz. Arzusunu pek güç bulan Osmanlılarız biz. Azminde sebâtkar olan Osmanlılarız biz. Enver'le Niyazi, unutulmaz bu isimler, Tarih,i medaniye emanet bu cisimler. Yaşa Vatan Çok Yaşa! Yaşa Millet Çok Yaşa! Yaşasın Osmanlılar, Yaşasın Şanlı Ordu!
Hoş Gelişler Ola Kahraman Enver Paşa 02:11
Hoş Gelişler Ola Kahraman Enver Paşa 118 izlenme - 9 ay önce
Alman Askeri Birliğini Ziyaret Eden Enver Paşa 01:30
Alman Askeri Birliğini Ziyaret Eden Enver Paşa 253 izlenme - 2 yıl önce Enver Paşa'nın Makedonya'daki Alman birliklerini ziyareti sırasındaki görüntüleri
Sarıkamış Yolcuları 2 03:18
Sarıkamış Yolcuları 2 1.392 izlenme - 8 yıl önce onlar 90 bin neferdi ruhları şad olsun
Atatürk ve İnönü Bir Kefede Olsa Abdulhamid İkisine de Ağır Basar 00:50
Atatürk ve İnönü Bir Kefede Olsa Abdulhamid İkisine de Ağır Basar 385 izlenme - 3 yıl önce "Tabiki ülkeyi idare etme açısından bakarsak abdülhamid ağır basar." yorumunu içeren bir siyasi program kesit izliyoruz.
Enver Paşa 80 Tane Atatürk Eder Dedi Sunucu Çileden Çıktı 00:43
Enver Paşa 80 Tane Atatürk Eder Dedi Sunucu Çileden Çıktı 78 izlenme - 2 yıl önce TRT’de ekrana gelen Pelin Çift ile Gündem Ötesi programında Mustafa Çalık isimli bir şahsın sözleri sonrası çıkan tartışma programın yayına ara vermesi ile sonuçlandı.. Çalık’ın, Enver Paşa’yı överken “Bu adam gibi idealist bir kahraman var mı?” sorusuna program sunucusu Pelin Çift, “Atatürk var.” cevabını verdi Çalık’ın, “Enver, 80 Atatürk’e” bedeldir demesi stüdyoda gergin anlar yaşandı.
Enver Paşa'nın Arkasında Şebeklik Yapan Çocuk 00:16
Enver Paşa'nın Arkasında Şebeklik Yapan Çocuk 116 izlenme - 3 yıl önce Gerek Enver Paşa Olsun gerek pencereden sarkan eleman olsun gerek de aradan fırlayıp şebeklik yapan çocuk olsun kamera karşısında olmanın verdiği heyecanla etrafa gülücükler saçıyorlar. Enver Paşa'nın çocuğa bakışları da manidar. Video Can Dündar'ın Naciye Sultan ve Enver Paşa belgeselinden alınmıştır.
Karlara Gömülen Tarih - Sarıkamış - Asker.TV 04:53
Karlara Gömülen Tarih - Sarıkamış - Asker.TV 75 izlenme - 2 yıl önce Enver Paşa'nın başarısız Sarıkamış Harekatı sonrası 100 bine yakın Şehit verdik. Turana giden yol ölüme gitti... Allah rahmet eylesin... http://www.asker.tv - Askeri Video Sitesi
Enver Paşa'nın Özel Eşyaları Müzayedede Satılacak 02:19
Enver Paşa'nın Özel Eşyaları Müzayedede Satılacak 74 izlenme - 2 yıl önce -Müzayedeye konu olan parçaların genel görüntüleri-Eşyalardan detaylar Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında etkin olan Enver Paşa'nın 122 parçadan oluşan özel eşyaları, İstanbul'da düzenlenecek müzayedede satılacak.
Çeşitli Sanatçılar - Enver Paşa 02:55
Çeşitli Sanatçılar - Enver Paşa 110 izlenme - 5 yıl önce
Enver Paşa'yı Trollediler! 00:16
Enver Paşa'yı Trollediler! 39 izlenme - 3 yıl önce Enver Paşa'yı Fotoğraf Çekilirken Trolleyen Kişiler Sosyal Medyada Eğlence Konusu Oldu.