Hoşgeldiniz!

Ertuğrul Gazi

Ertuğrul Gazi Kıyafetiyle Türbeleri Gezen Adam 03:17
Ertuğrul Gazi Kıyafetiyle Türbeleri Gezen Adam 1.739 izlenme - 3 ay önce Diriliş Ertuğrul'u izledikten sonra Osmanlı Devleti kurucularından Ertuğrul Gazi'nin kıyafetlerini giyen Hamza Çukur, şifa bulduğunu inandığı türbeleri il il gezerek dua ediyor.
Ertuğrul Gazi Belgeseli 30:35
Ertuğrul Gazi Belgeseli 5.411 izlenme - 3 yıl önce Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyuna mensuptur. Babası Gündüzalp, annesi Hayme Ana’dır. Eşi Halime Hatun’dur. Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Bey’in babasıdır. Ertuğrul Gazi’nin diğer oğulları Saru Batu Savcı Bey ve Gündüz Bey’dir. Ertuğrul Gazi’nin kardeşleri ise Sungur Tekin, Gündoğdu ve Dündar’dır. IX.asırda Ertuğrul Gazi’nin ataları, yaklaşık 50 bin veya 70 bin hane olmak üzere diğer Oğuz boyları ile beraber Moğol istilasının da etkisiyle Buhara ve Semerkant (Özbekistan) üzerinden Ceyhun nehrini (Amuderya’yı) geçerek Horasan (Türkmenistan) bölgesinin Merv /Mohan şehrine yerleştiler. XI.asrın 2.yarısında Selçuklular’la beraber Azerbaycan üzerinden Doğu Anadolu’ya Van Gölü’nün batısında yer alan Ahlat’a ulaştılar. Burada Selçuklu Beyleri ile beraber Gürcüler’e ve Trabzon Rum İmparatorluğu’na karşı gaza ve fütuhata katıldılar. Bir süre bu bölgede kaldıktan sonra Erzurum ve Erzincan’a, oradan da güneye inerek Halep taraflarına göç ettiler. Bir rivayete göre; Kayıhanlıların reisi Gündüzalp (Süleymanşah), Halep’te Caber Kalesi’nin kuzey batısında Fırat nehrini geçerken boğularak vefat etmiştir. Şimdi Türk Mezarı olarak bilinen Suriye’deki bu mezar Gündüzalp’e atfedilmektedir. Gündüzalp’in vefatı üzerine, Kayıhanlılar’ın bir kısmı Halep’te kaldı, bir kısmı ise Çukurova’ya göç etti. Çukurova’da da Kayıhanlılar ikiye bölündü. Aşiretin bir kısmı Gündüzalp’in dört oğluyla birlikte kuzeydoğuya doğru hareket ederek Erzurum-Pasin ovasına, Sürmeliçukur’a göç etti. Burada aralarında anlaşmazlık çıktı. Gündüzalp’in büyük oğulları Sungur Tekin ve Gündoğdu’nun da içinde bulunduğu aşiretin bir kısmı asıl yurtlarına, Horasan’a döndüler. Ertuğrul Gazi, annesi Hayme Ana ve küçük kardeşi Dündar’ın bulunduğu aşiret ise bir müddet Sürmeliçukur’da kaldıktan sonra batıya doğru hareket etti. Bir rivayete göre; bu yolculuk sırasında Erzurum-Sivas arasında yer alan Yassı Çimen’de Selçuklular ve Harezmşahlar arasındaki savaşta Ertuğrul Gazi idaresindeki Kayıhanlılar Selçuklu safında yer almışlar ve Harezmşahlar’ın yenilmesini sağlamışlardır. Bir başka rivayete göre ise; Kayıhanlılar Sivas-Hafik’te gerçekleşen Selçuklu-Moğol savaşında yenilmek üzere olan Selçuklu ordusuna yardım ederek Selçukluların safında yer almış ve Moğolların yenilmelerini sağlamışlardır. Selçuklu Sultanı I.Alâeddin Keykubat, Ertuğrul Gazi idaresindeki Kayıhanlıları bu savaşlardaki hizmetlerinin karşılığında ödüllendirdi ve Ankara’nın batısındaki Karacadağ’ı kışlak-yaylak olarak verdi. Bu müjdeli haber Kayıhanlılar Kayseri’de bulunurken, Selçuklu başkenti Konya’ya gönderilen Ertuğrul Gazi’nin oğlu Saru Batu Savcı Bey tarafından getirildi. Ertuğrul Gazi’nin Anadolu’daki ilk konak yeri Karacadağ’dır. Böylece Ertuğrul Gazi ilk olarak tarih sahnesinde görünmüştür. Ertuğrul Gazi Karacadağ’a yerleşince, Ankara ve Eskişehir arasındaki bölgede gaza ve fütuhat faaliyetlerine başladı. Anadolu’nun batı kısmı o devirde Türkler için bir gaza diyarı idi. Kendilerine “uçbey” adı verilen ve sınırlarda gaza ve fütuhatta bulunan diğer Türk beyleri gibi Ertuğrul Gazi’ye de uç beyliği verildi. Uçbeyi olarak Bizans şehir ve kasabalarına karşı akın ve gazalarda bulunan Ertuğrul Gazi’ye, Selçuklu Sultanları I.Alaeddin Keykubat ve II.Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından kumandanlık/devlet adamlığı payesi verildi. I.Alaeddin Keykubat, Selçuklu arazisine saldıran Rumlara hem ders vermek hem de batı (Bizans) sınırlarını itaat altına almak amacıyla İnegöl ve Yenişehir’e akın düzenledi. Ertuğrul Gazi bu akında öncü kuvvetlerin komutanı olarak Selçuklu hizmetindeydi. Ermeniderbendi’nde Bizans ordusu ağır bir yenilgiye uğratıldı. Bu zafer sonrası Sultan, Ertuğrul Gazi’yi taltif ederek Eskişehir (Sultanönü) ve çevresini ikta/dirlik olarak verdi. Kayıhanlıların şanını yüceltmek ve İslam’ın cihad emrini, cihan mefkûresini yerine getirmek isteyen Ertuğrul Gazi’nin batı uc bölgesinde gaza hareketlerinde bulunmaya başlaması; ileride kurulacak olan devletin siyasi hayatında uc geleneğinin yerleşmesine ve Bizans üzerine daimi gaza hareketlerinin yapılmasına vesile oldu. Selçuklu Devleti’nin Moğolların idaresi altına girdiği bir zamanda (yıkılma sürecinde) Anadolu’daki Türk Beylikleri Selçuklu’dan ayrılırken, Ertuğrul Gazi vefakarlık göstermiş ve Selçuklular’a bağlı bir uç beyi olarak faaliyetlerini sürdürmüştür. Ertuğrul Gazi’nin bu vefakârlığının yanı sıra gaza-cihad gibi manevi bir yükümlülüğü kendine şiar edinmesi hem halk, hem de devlet erkânı arasında gayet güzel bir muhabbet hissi uyandırmış ve Anadolu’nun dört bir tarafından gelen gazilerin, dervişlerin, âlimlerin, diğer yörelerdeki Türkmenlerin onun sancağı altında toplanmasına sebep olmuştur. Ertuğrul Gazi’nin siyasi ve askeri dehası, cesareti, yiğitliği, zekâsı ve aksiyonunun bir sonucu olarak, XIII.asrın ortalarında Karacahisar ve Söğüt fethedildi. Selçuklu Sultanı I.Alâeddin Keykubat, bu fetihlerin sonucunda mükâfat olarak Domaniç, Söğüt ve çevresini kendisine yurt/mülk olarak verdi. Yazları Domaniç yaylalarında, kışları Söğüt’te geçiren Ertuğrul Gazi, Selçuklu Devleti’nin kuzey-batı uç sınırlarını en iyi şekilde koruyup, asayişi temin etti. Domaniç-Söğüt ve çevresine hâkim olduktan sonra, Bizans sınır boylarında bulunan diğer uç beyleriyle birlikte cihad ve gaza ile meşgul olmaya devam etti. Ertuğrul Gazi, komşu Bizans tekfurlarına (valilerine) karşı kazandığı parlak başarılarından dolayı “gazi” unvanı aldı. Ertuğrul Gazi, yöneticiliği döneminde aşiretinin nüfusunun az olmasından dolayı barış merkezli, tedbirli ve ihtiyatlı bir siyaset izledi. Çevresinde bulunan Türkmen beylikleri ve Bizans (İnegöl-Karacahisar-Bilecik) tekfurlarıyla daima iyi geçinip onların durumlarını ve siyasi şartları gayet iyi değerlendirerek başında bulunduğu aşiretini ve idaresi altında yaşayanları sulh ve sükûn içinde yaşattı. Ertuğrul Gazi, emri altındaki topraklarda yaşayan halk tarafından çok sevilen ve sayılan bir kişiydi. Söğüt’teki Hıristiyan tebaası da Ertuğrul Gazi’yi yürekten seviyor ve sayıyordu. Yurt tuttuğu bölgede huzur ve güveni sağladı. Ertuğrul Gazi, 1281 senesinde 93 yaşlarında iken Söğüt’te vefat etti. Türbesi Söğüt’tedir. Her yıl eylül ayının 2.haftası pazar günü anma törenleri yapılmaktadır. Ertuğrul Gazi, oğlu Osman Gazi’ye küçük bir beylik, tecrübeli kumandanlar, iyi bir nam ve fethe müsait bir zemin bırakmıştır. Ertuğrul Gazi hakiki bir Türkmen asilzadesi olup hayatını milletine adamış büyük bir inanç adamıydı. Ertuğrul Gazi’nin hayatı, aşiretin idaresini eline aldığı günden beri daima göç ve mücadele içinde geçti. Ertuğrul Gazi cömert, şefkatli, dirayetli, sebatkâr, fedakâr, adil, merhametli, açık yürekli, samimi, sabırlı ve faziletli bir insandı. Hayırseverliği yanında güzel ahlak timsaliydi. Vakarlı, ilkeli ve dürüst idare anlayışı, ileri görüşlülüğü ve etkin devlet adamlığı gibi meziyetleriyle kendinden sonraki liderlere örnek olmuştur. Oğlu Osman Gazi´ye yaptığı vasiyeti ile altı asır boyunca ayakta kalacak olan bir devletin idarecilik ruhunun temellerini atmıştır.
Diriliş Film Müziği Piyano Kanun Ertuğrul Gazi Dizi Filmi Jenerik Fon Müzikleri Televizyon Osmanlı D 05:17
Diriliş Film Müziği Piyano Kanun Ertuğrul Gazi Dizi Filmi Jenerik Fon Müzikleri Televizyon Osmanlı D 14.366 izlenme - 3 yıl önce Film Dizi Müziklerini Piyano Tuşlarının Sesleri ile Dinlediniz mi?. Genç Piyanist Güneş Yakartepe, " Diriliş Ertuğrul Gazi Dizi " Televizyon Dizisi müziğini Kuyruklu Piyano ile çaldı Kanun Mızrapı İle Ona Eşlik Etti. Türk Sinema Film Müziği Piyano Serisi: 8 Çok sevilen Şarkılarımızı Piyano ile Dinleyince Umarım Güzel Bulursunuz, Umarım Hoşunuza Gider. Yorumlarınızı ve Eleştirilerinizi bekliyorum. Sevgi ve Saygılar Diriliş Ertuğrul gazi Televizyon Dizisi Konusu Yapımcılığını Tekden Film'in üstlendiği Senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın yazdığı başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Didem Balçın, Osman Soykut, Serdar Gökhan, Hülya Darcan, Hakan Vanlı ve Mehmet Çevik'in paylaştıkları televizyon dizisidir. İlk bölümü 10 Aralık 2014 tarihinde yayınlandı. İlk bölümün yayınlanmasının ardından yayınlandığı günün AB grubu reyting sıralaması 1. sırada yer aldı. Dizinin hikayesi 13. yüzyılda Ertuğrul Bey ve Alp’lerinin Tapınak Şövalyeleri ve Moğollar’a karşı olan mücadelelerini ve Osmanlı Beyliği’nin kurulma sürecini konu almaktadır. Dizinin 2015 yılında Cannes Film Festivali’ne “onur konuğu” olarak katılacağı söyleniyor. Dizi için 6 ay kadar hazırlık yapıldı. Oyuncuların tamamına at binicilik dersleri verilirken, erkek oyunculara bıçak ve kılıç kullanma dersleri verildi. Diriliş Ertuğrul Gazi Dizi Jenerik Seçim Müziği Trt 1 Dombıra Besteci Kazak Dombra Sanatçı Osmanlı Devleti Kuruluş AK Parti Dizisi Piyano Müzikleri Yükle İndir Dinle Dirilis Şarkısı İndir Müzik Mp3 Dinle Yükle Yorumİzle Dizi HD Müziği Son Bölüm izle Tv Site Nota Sitesi Türkü Türküsü Yeni Grand Kuyruklu Dijital Piyano Konser Sinema Film Konusu Tv DizisiniDiriliş Ertuğrul Gazi Dizi Jenerik Seçim Müziği Trt 1 Dombıra Besteci Kazak Dombra Sanatçı Osmanlıca dersi Aydınlık GazeteAydınlık Gazetesi Birgün Gazetesi Bir gün GazeteiBugün Gazete Bugün Gazeteleri Cumhuriyet Cumhur Gazetesi Dünya Dünya Evrensel Evrensel Fanatik Fanatik Fotomaç Foto maç Günes Güneş HaberTurk HaberTurk Hürriyet Hürriyet Milat Milat Milliler Milli Milliyet Milliyet Orta doğu Ortadoğu Özgür Gün dem ÖzgürGündem Posta Post Radikal Sabah Solcu Sol Söz Sözcü Startv Star Takvimler Takvim Taraf Taraf Türkiye Türkiye Vatan Vatan Yeni Akit Yeni Akit Yeni Asya Yeni Asya Yeni Çağ Yeni Çağ Yeni Mesaj Yeni Mesaj Yeni Şafak Ardından Besteci Kazak Dombra Sanatçı Arslanbek Sultanbekov Mitingi Tartışma Kadim Çalgı Yapılan Müziği Diriliş Kuruluş Selçuklu Devleti Beylik Toy Çadır Savaş Savaşçı Dizisi Nasıl Bu Sayfayı 2015 Tarihi Ziyaret Diriliş Ertuğrul Gazi Dizi Jenerik Müziği Uzun Kısa Versiyon DİRİLİŞ ERTUĞRUL Parti Taraf Yükle Diriliş Ertuğrul Dizi Diriliş Ertuğrul Dizi Diriliş Ertuğrul Dizi İndir Fragman Dinle Dirilis Diriliş Ertuğrul AK Jenerik Müziği Şarkısını İndir Jenerik Müziği Mp3 Dinle Yükle YORUMLAR Jenerik Müziği Dizinin Son Eklenen Mp3 1 Neşeli Fon Parti 2014 Seçim Müziği Dombıra Uğur Işılak Orjinal Mp3 Popüler Türk Müziği Kronolojisi Vikipedi Tr Orta Asya Anadolu Bursa İlk Padişah Osmanlıca Osmanlı Partisi Kavim Göçebe Türkmen Ak Kavim Halep Müthiş Kılınç Mızrak Ok Yay Savaş Aleti tüm bilgiler fragmanlar haberler foto galeri Diriliş : Ertuğrul Yakında TRT 1'de... Yapımını Tekden Film'in, yapımcılığını ve senaristliğini Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği Diriliş: Ertuğrul dizisi yakında Dirilis dizisi, 13. yüzyılda Ertuğrul Bey ve Alp'lerinin Tapınak Şövalyeleri, vahşi Moğollar ve acımasız Türkmen beylerine karşı olan mücadelelerin Diriliş: Ertuğrul 4. Bölüm 2. Fragmanı Diriliş: Ertuğrul özetsiz yeni bölümüyle 07 Ocak Çarşamba akşamı saat T Diriliş: Ertuğrul 4. Bölüm Fragmanı Diriliş: Ertuğrul yeni bölümüyle a akşamı saat TRTmüzik Dirilişi Ertuğrul Özel Bölüm Fragmanı Diriliş: Ertuğrul özel bölümüyle 31 Aralık Çarşamba akşamı saat TRT1 Diriliş Film Müziği Piyano Kanun Ertuğrul Gazi Dizi Filmi Jenerik Fon Müzikleri Televizyon Osmanlı Devleti Kuruluş Beylik Fragmanı Seçim Müziği Trt1 Trt 1 Dombıra AK Besteci Kazak Dombra Sanatçı Parti Dizisi Piyanist Yerli Türk Müzik Yükle İndir Dinle Dirilis Şarkısı İndir Müzik Mp3 Dinle Yorum Enstrumantal beyliği toy pusat Diriliş, Film Müziği, Fon Müzikleri, Jenerik müzik, Piyano Piano Music Ertuğrul Gazi Dizi Filmi Televizyon Osmanlı Devleti Kuruluş Beylik Fragmanı Seçim Dizisi Müziği Trt1 Trt 1 Dombıra Besteci AK Kazak Dombra Sanatçı Parti Kanun Piyanist Yerli Türk Müzik Yükle İndir Dinle Dirilis Şarkısı İndir Müzik Mp3 Dinle Yorum Enstrumantal Tv kanal
Diriliş Ertuğrul Dizisine Damga Vuran Av Sahnesi 06:56
Diriliş Ertuğrul Dizisine Damga Vuran Av Sahnesi 2.960 izlenme - 3 yıl önce Dün akşam yayınlanan ilk bölümüyle izleyiciden tam not alan TRT'nin dönem dizisindeki av sahnesi nefes kesti.
Diriliş Ertuğrul Oyuncular Tanıtım 00:38
Diriliş Ertuğrul Oyuncular Tanıtım 884 izlenme - 3 yıl önce Diriliş Ertuğrul Oyuncular Tanıtım Diriliş Ertuğrul TRT 1 ekranlarında başladı. Aylar öncesinden reklamları ve tanıtımı yapılan dizi ekranlarda izleyicisiyle buluştu. Karakterler Engin Altan Düzyatan - Ertuğrul Kaan Taşaner - Gündoğdu Hülya Darcan - Hayme Ana Serdar Gökhan - Süleyman Şah
19 Mayıs Kolbastı Gösterisi 03:01
19 Mayıs Kolbastı Gösterisi 2.030 izlenme - 9 yıl önce
 Diriliş Film Müzik ,TRT Osmanlı Dizisi, Jenerik Fon Müziği, Piyano ve Kanun Enstrümantal 04:25
Diriliş Film Müzik ,TRT Osmanlı Dizisi, Jenerik Fon Müziği, Piyano ve Kanun Enstrümantal 1.134 izlenme - 3 yıl önce Diriliş Ertuğrul Jenerik Müziği ( TRT Dizi Film Müzikleri). Piyano ile Kanun (DİRİLİŞ) Dizi Filmi Orjinal Ana Giriş Temasını Müziklerini çok beğeneceksiniz. Genç Piyanist Güneş Yakartepe Kuyruklu piyano ile Çaldı ve Kanun ile Düet Yaptılar. Bu Güzel başlangıç Film Müziğini Lütfen Mutlaka İzleyin. Diriliş Ertuğrul Gazi Dizisi Konusu ve Müzikleri Hakkında Kısa Bilgi Diriliş Dizisi, 13. yüzyılda Ertuğrul Bey ve Alp'lerinin Tapınak Şövalyeleri, vahşi Moğollar ve acımasız Türkmen beylerine karşı olan mücadelelerini ve adım adım Osmanlı Beyliği'ni kurma sürecini konu alıyor. Anadolu'nun emperyal güçler tarafından işgal edildiği bir çağ olan 13. yüzyılda Ertuğrul'un 400 çadırlık ovasına yurt bulma hikayesinin işlendiği dizide bu yurdun üç kıtada altı asır hüküm sürecek olan dünyanın en ihtişamlı devleti Osmanlı İmparatorluğu'na dönüşmesinin sırrı aranacak. Dünyanın kaderini değiştiren adamın destansı hikayesi, boyun eğmeyen karakteri, büyüleyici aşkı ve tüm insanlığa yetecek adalet duygusu dizide anlatılacak. Ümitlerin tükendiği bir çağda,Güneşi bayrak, göğü çadır eyledi. Kısraklarını uçsuz bucaksız ovalara sürdü.Kılıcını hikmetin nefesiyle biledi. Ve cihana haykırdı. "Sonsuza kadar adalet, sonsuza kadar hürriyet" Kanun DİRİLİŞ Ertuğrul Gazi Dizi Jenerik Seçim Müziği Trt 1 Dombıra Besteci Kazak Dombra Sanatçı Osmanlı Devleti Kuruluş Dizisi Piyano Müzikleri Yükle İndir Dinle Şarkısı Müzik Mp3 Dinle Yorum Diriliş Ertuğrul Reytingleri, Reyting Sonuçları Diriliş Ertuğrul dizisinin tüm reytingleri. Diriliş Ertuğrul dizisi son bölüm reyting sonuçları. Dizi reytinglerde kaçıncı oldu.Diriliş Ertuğrul Hangi Kanalda, Hangi Gün, Saat Kaçta Diriliş Film Müzik ,TRT Osmanlı Dizisi, Jenerik Fon Müziği, Piyano ve Kanun Enstrümantal TRT Osmanlı Dizisi Ertuğrul Gazi, Diriliş, Film Müzik, Jenerik müzikleri, Fon Müziği, Piyano Kanun Enstrümantal Ertuğrul Diriliş Ertuğrul Film Müziği Gazi Dizisi Jenerik Müzik Enstrümantal Beste Piyano Kanun Osmanlı Marşı Kuruluş Fragman Yerli Diziler Müzikler Seçim Müziği Trt 1 Dombıra Besteci Kazak Dombra AK Sanatçı Osmanlı Devleti Parti Dizisi Piano Müzikleri Yükle İndir Dinle Dirilis Şarkısı Marş İmp3 Mp4 Yorum Besteci Kazak Dombra Sanatçı Mitingi Tartışma Kadim Çalgı Selçuklu Sultanı Padişah Osmanlıca İlk Beylik Toy Çadır Savaş Savaşçı Nasıl 2015 Tarihi Ziyaret Uzun Kısa Versiyon Pusat Göçebe Kavim Halep Müthiş Kılınç Mızrak Ok Yay Savaş Aleti şarkı
Ertuğrul Gazinin Gerçek Hayat Hikayesi 05:50
Ertuğrul Gazinin Gerçek Hayat Hikayesi 190 izlenme - 11 ay önce 13.yy. Anadolu...Bir yanda Bizans,bir yanda haçlılar,bir yanda Moğollar ve 1071 yılında girdiği bu toprakları yurt tutmak isteyen Türkler...Hepsi bu toprakların sahibi olmak için kıyasıya bir kavgaya girişmişti...İşte böyle bir ortamda ortaya çıkan Oğuzların Kayı boyundan bir Türk,hayallerinin peşinden giderken,dünyanın da kaderini değiştirdi.Temellerini attığı devlet sadece Anadolu ile kalmadı,6 asır boyunca 3 kıtada dünyaya hükmeden bir imparatorluk haline geldi...O,Osmanlı devletinin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'ydi... 1188 yılında doğan Ertuğrul Gazi Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı boyundan Süleyman Şahın 4 oğlundan üçüncüsüdür.Annesi Hayme Hatundur.Moğol istilası üzerine,Süleyman Şahın liderliğindeki Kayı obası diğer bir çok Oğuz boyları gibi ülkelerini terk ederek Selçuklu topraklarında yaşamak üzere Anadolu'ya doğru göçe başlamış, 1220'lerde Horasan'ın kuzey sınırına, oradan Karakum çölünün güneyine, oradan da Merv yoluyla Van gölü civarındaki Ahlat'a ulaşmıştı.Bir süre sonra Moğol istilasının Doğu Anadolu'yu da sarması üzerine obasına daha uygun bir yer arayan Süleyman Şah,önce Erzurum ve Erzincan'a,oradan da güneye doğru ilerleyerek Halep taraflarına göç etti. Sivas yakınlarında konakladıkları sırada Selçuklu ordusu ile Moğol ordusunun savaşına şahid olan Ertuğrul Bey,Selçukluların yenilmekte olduğunu görünce, kuvvetleriyle onların yardımına koşarak Selçukluların galip gelmesini sağladı. Ertuğrul Bey, Selçuklu Devleti'nin kuzey-batı uç sınırlarını en iyi şekilde koruyup, asayişi temin etti. Domaniç-Söğüt ve çevresine hâkim olduktan sonra, Bizans sınır boylarında bulunan diğer uç beyleriyle birlikte cihad ve gaza ile meşgul olmaya devam etti.Moğolların hakimiyetini kabul ederken Ertuğrul Gazi vefakarlık gösterdi ve Selçuklular'a bağlı bir uç beyi olarak faaliyetlerini sürdürdü. Ertuğrul Gazi'nin bu vefakârlığı büyük takdir toplamış ve Anadolu'nun dört bir tarafından gelen gazilerin, dervişlerin, âlimlerin ve diğer yörelerdeki Türkmenlerin onun sancağı altında toplanmasına neden olmuştur. Tek eşi Halime Hatun'dan 4 oğlu oldu;Saru Batu,Savcı Bey,Gündüz Bey ve Osman Bey...Oğullarından Osman Bey 6 asır boyunca ayakta kalacak bir cihan imparatorluğunun kurucusu oldu.Ertuğrul Gazi,oğlu Osman Beye yaptigi vasiyeti ile bu devletin idarecilik ruhunun temellerini atmıştı... Ertuğrul Gazi, 1281 yılında 93 yaşındayken arkasında küçük bir beylik, tecrübeli kumandanlar, iyi bir nam ve fethe müsait bir zemin bırakarak Söğüt’te vefat etti. Türbesi Söğüt’tedir. Her yıl eylül ayının 2.haftası pazar günü anma törenleri yapılmaktadır.
Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi - Ahmet Kaya - Kendine İyi Bak 03:46
Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi - Ahmet Kaya - Kendine İyi Bak 645 izlenme - 4 yıl önce Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi 2013 yılında Gaziantep’te gerçekleşen elemelere Ahmet Kaya’nın Kendine İyi Bak şarkısıyla katıldı.
Süleyman Şah Türbesi Hakkında 10 Bilgi 03:36
Süleyman Şah Türbesi Hakkında 10 Bilgi 353 izlenme - 3 yıl önce Süleyman Şah veya Süleyman Şah Kaya Alpoğlu (1178? – 1227, Fırat), Kaya Alp'in (Kutalmış) oğlu, Ertuğrul Gazi'nin babası, Osman Gazi'nin dedesidir. Oğuzların Kayı boyundandır. Doğum yeri ve tarihi hakkında kesin bilgiler yoktur. Süleyman Şah Kimdir 12. yüzyılın sonlarında doğduğu ve Kayı boyunun reisi olduğu bilinir. Moğol hükümdarı Cengiz Han’ın Orta Asya’daki istilâsı üzerine, 13. yüzyılda Türkistan’dan batıya doğru göç etmeye karar vermiştir. Türkistan'dan 50.000 kişiyle Kuzey Kafkasya üzerinden Doğu Anadolu'ya gelerek, 1214'te Erzincan ve Ahlat taraflarına yerleşti. Aynı boya mensup bazı aşiretler de Diyarbakır, Mardin ve Urfa'ya yerleştiler. Dikkat edilmesi gereken bir husus, Süleyman Şah'ın, Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu olan Kutalmışoğlu Süleyman Şah ile karıştırılmaması gerekliliğidir. Süleyman Şahın Ölümü ve mezarı Süleyman Şah Kayı boyu'ndan birkaç bey ileCaber'e giderken Fırat Nehri'nde boğuldu. Ölümünden sonra Caber Kalesi'nin dibindeki bir kümbete gömüldü. Mezarın bulunduğu bölge, I. Dünya Savaşı sonrasında Suriye Osmanlı Devletinden ayrılınca, Fransız Suriye Mandası sınırları içerisinde kalmıştır. Ancak Ankara Anlaşması ve Lozan Antlaşması'na göre Türkiye'nin toprağı sayılmıştır. Günümüzde Caber Kalesi'nde KutalmışoğluSüleyman Şah'ın mezarının yanında bulunan türbesinde Türk askeri nöbet tutmaktadır Süleyman Şahın Oğulları Süleyman Şah'ın Sungur Tekin, Gündoğdu, Dündar Bey ve Ertuğrul Bey adında dört oğlu vardı. Sungur Tekin ve Gündoğdu, kabileleriyle birlikte eski yurtlarına döndü. Dündar Bey ve Ertuğrul Gazi, 400 çadırlık aile efradıyla beraber yeni bir yurt aramak için Pasin ovası ile Sürmeliçukur yöresine gittiler. Süleyman Şah Türbesi Nerdedir Süleyman Şah Türbesi Suriye'nin Halep ilinin Karakozak Köyü sınırları içerisinde bulunan veTürkiye'nin toprağı olarak kabul edilen tarihi bir türbedir. Burası, Süleyman Şah veya Süleyman Şah Kaya Alpoğlu'nun türbesidir. Ertuğrul Gazi'nin babası, Osman Gazi'nin dedesidir. Dikkat edilmesi gereken bir husus bu Süleyman Şah'ın, Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu olan Kutalmışoğlu Süleyman Şah ile karıştırılmaması gerekliliğidir. Süleyman Şah yeni yurtlar aramak amacıyla boyu ile birlikte Fırat kıyısına geliştir. Kayı boyu'ndan iki asker ile Caber'e gitmek için Fırat Nehri'nden geçerken boğularak vefat etmiştir. Ölümünden sonra beraberindeki iki adamı ile Caber Kalesi'nin eteklerindeki bir kümbete gömülmüştür. Türbe ve Caber Kalesi, Osmanlı Devleti yıkılınca Fransız SuriyeMandası sınırları içerisinde kalmıştır. Ancak Türkiye Cumhuriyetinin Fransa ile yaptığı Ankara Antlaşması ve Lozan Antlaşması'na göre kale ve türbe Türkiye'nin toprağı sayılmıştır. 1938'de Türbe yanına Jandarma Karakolu İnşaa edilmiş. Toprağın ve Türbenin korumasını Türk Askeri yapmaya başlamıştır. Süleyman Şahın Mezarının Taşınması 1973 yılında Suriye Hükümeti Tabka Barajı'nın yapımının bitirileceğini ve türbenin Esed Baraj Gölü'nün suları altında kalacağını bildirmiştir. Bu yüzden türbe ve karakol Halep İline bağlı Karakozak Köyündeki 10.096 m²'lik yeni yerine taşınmıştır. Süleyman Şahın Türbesi ve Türbenin Mimarı Türbe, yüksek duvarlar ve tipik Türk stili ile çevrilidir. Kaledeki eski türbe ise, 1144 yılındaHalep Emiri Zengi Atabek tarafından başlatıldı ve oğlu Nureddin tarafından tamamlandı. Selahaddin Eyyubi, türbeyi koruma altına aldı. 1260 yılında Moğollar tarafından yıkıldı. Daha sonra kaledeki türbe, 1510'lu yıllara kadar bakım görmedi. Yavuz Sultan Selim, bölgeyi fethettikten sonra tekrar düzenlenip restorasyon yaptırdı. Suriye'nin 1973'teki baraj inşaatının yükselen suları bölgeyi tehdit edince, Suriye ve Türkiye ortak çalışması ile türbe Halep'in Karakozak köyü yakınına taşınmıştır. 2003 yılında Teşrin Barajı'nın inşaası ile birlikte yükselen su seviyesinin yeniden türbeyi tehdit etmesi üzerine türbe ve karakol alanı etrafına suya karşı destek dolgular inşaa edilmiştir. Günümüzde Türbe Caber Kalesi'nde değil Halep'in Karakozak köyü yakınındaki yerindedir. Caber Kalesi Hakkında Bilgi Caber Kalesi (Caber, Ca'ber, Cabir, Ceber kalası), Suriye sınırları içinde Fırat Nehri'nin sol kıyısında kalan, Türkiye'nin sınır dışındaki tek tapulu toprağı eski bir kaledir Caber Kalesinin Tarihçesi Caber Kalesi, Yavuz Sultan Selim devrinde Osmanlı topraklarına katıldı. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in dedesi Süleyman Şah'ın mezarı buradadır. II. Abdülhamit devrinde buradaki türbe yeniden yaptırılmıştır. Caber Kalesi'nin de içinde bulunduğu bölge, I. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru İngilizler suleyman-sah-turbesi tarafından işgal edildi. Daha sonra ise bölge, Suriye'ye bağlanarak Fransız mandasına bırakıldı. Türkler için büyük manevi değer taşıyan Caber Kalesi, Fransa ile TBMM Hükûmeti arasında 20 Ekim 1921 tarihinde imzalanan Ankara Antlaşmasının 9. maddesi gereğince Türk Mezarıadı altında tanınan kabri, müştemilatı ile beraber Türkiye'ye bırakıldı ve Türkiye’ye orada muhafızlar bulundurma ve Türk bayrağını çekme hakkı tanındı. Caber Kalesinde Türk Karakolu Türbenin muhafazasını sağlamakla görevli olan Jandarma İhtiram kıtasının ikameti için 30 Mayıs 1938 tarihinde modern bir karakol yaptırıldı. 1939 yılında da eski türbe tamiri imkânsız hâle geldiği için tarihî önem ve özelliğine uygun olarak karakolun yanında yeni bir türbe inşa ettirildi ve mezar buraya nakledildi. Türkiye ile Suriye heyetleri arasında 1956 yılında Halep’te yapılan üst seviyede bir toplantıda düzenlenen tutanağın 13 ve 14'ncü maddelerinde türbe için gönderilecek ihtiram kıtasının her ayın 7'sinde değiştirilmesi kabul edilmiştir. Günümüzde her ayın 7 ve 20'sinde karakolun ikmali sağlanmakta ve personel değişimi yapılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti 20. Zırhlı Tugayı 3. Hudut Alay Komutanlığı 4. Hudut Taburuna bağlı bir manga asker tarafından korunmaktadır. Tabka Barajı ve Süleyman Şahın Türbesinin Taşınması Suriye Hükûmeti, Fırat Nehri üzerinde 1966 tarihinde başlattığı Tebke Barajı'nın 1973 yılı içerisinde her türlü inşaatını suleymansah_ türbesi bitireceğini ve barajın su toplamaya başlamasıyla Caber Kalesinin tamamen baraj suları altında kalacağını ileri sürerek, Türk hükûmetinden türbenin yerini değiştirilmesi veya türbenin Türkiye’ye naklini talep etti. Yeni ortaya çıkan durum üzerineTürkiye ve Suriye hükûmetleri arasında yapılan görüşmeler sonucunda imzalanan antlaşmaya göre; Türbe, müştemilatı ile birlikte Karakozak köyü yakınındaki yeni yerine nakledildi. Teşrin barajı ve Süleyman Şahın Türbesi 8797 m²'lik bir alan üzerinde yer alan Caber Kalesi'ni, bu defa yeni inşa edilmekte olan Teşrin Barajı'nın suları tehdit etmektedir. 2006 yılından itibaren Suriye tarafından karakolun su altında kalmasını engellemek maksadıyla çevresine dolgu yapılmaya başlanmış ve karakol su tehdidinden kurtarılmıştır. Türkiye tarafından yeni bir karakol ve türbe inşasının yapılması planlanmış ve 2010 yılında karakol inşası tamamlanmıştır.
Yozgat Şehit2 00:32
Yozgat Şehit2 1.396 izlenme - 10 yıl önce şehitlerimize allahtan rahmet diliyoruz.
Ertuğrul Gazi Belgeseli, Ertuğrul Gazi Kimdir? 33:39
Ertuğrul Gazi Belgeseli, Ertuğrul Gazi Kimdir? 189 izlenme - 2 yıl önce Ertuğrul Gazi veya Ertuğrul Bey (ö. Söğüt), 13. yüzyılın ortalarında Oğuzların Kayı boyunun lideri ve Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Bey'in babası. osman gazi kimdir süleyman şah kimdir ertuğrul gazi biyografi ertuğrul gazi hayatı osmanlı padişahları şeyh edebali osmanlı aleddin keykubat
ertuğrul gazi  1.bölüm dövüş 06:56
ertuğrul gazi 1.bölüm dövüş 160 izlenme - 3 yıl önce ertuğrul gazi 1.bölüm dövüş
Ertuğrul Gazi’nin Huzurunda Ant İçtiler 02:29
Ertuğrul Gazi’nin Huzurunda Ant İçtiler 2 izlenme - 2 hafta önce Bilecik Sögüt’teki Ertuğrul Gazi türbesinde yüzyıl öncesinden kalma bir Osmanlı geleneği yaşatıldı. En yeni içerikler ve güncel videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza Abone Olmak İçin: https://www.youtube.com/user/diyanettv?sub_confirmation=1&feature=iv&src_vid=Pw6SPinr1CU&annotation_id=annotation_2140645055 Web Sitemiz http://www.diyanet.tv Facebook http://www.fb.com/trtdiyanet Twitter http://www.twitter.com/trtdiyanet Instagram : http://instagram.com/trtdiyanet
Askerlerin Ertuğrul Gazi Türbesinde Nöbet Değişimi 01:12
Askerlerin Ertuğrul Gazi Türbesinde Nöbet Değişimi 24 izlenme - 10 ay önce Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan türbesinde Valiliğin girişimiyle artık saygı nöbeti tutulmaya başlandı. Askerler nöbette o dönemin savaşçıları olan Alplerin kıyafetlerini giyiyor
Başbakan Davutoğlu'nun Viyana Kapılarına Dayanması (Temsili) 01:02
Başbakan Davutoğlu'nun Viyana Kapılarına Dayanması (Temsili) 52 izlenme - 3 yıl önce Ahmet Davutoğlu'nun bir dakikalık şu kısacık videoda Viyana Kapılarına dayanıp kim varsa kılıçtan geçirip akabinde Almanya'ya girerek Merkel'i tokatlamasıyla son bulmuştır bu rüya. Olmuyor olmuyor naparsa yapsın Tayyip gibi olmuyor. Tayyip'de ayrı birşey var, o konuşurken ağzının köpürmesi, o sert sözler, o duruş, o boy, o pos. Anlayamazsınız...
Serdar Tuncer | Şeyh Edebali & Ertuğrul Gazi & Osman Gazi 04:53
Serdar Tuncer | Şeyh Edebali & Ertuğrul Gazi & Osman Gazi 71 izlenme - 4 yıl önce Serdar Tuncer,serdar Tuncer Sahurdan Kalplere,cübbeli Ahmet Hoca, Recep Tayyip Erdoğan,serdar Tuncer,serdar Tuncer Sahurdan Kalplere, Ver Gönlünü Mevlaya Düş...
Görme Engelli İlk-Orta Okulları Golbol Türkiye Şampiyonası 02:00
Görme Engelli İlk-Orta Okulları Golbol Türkiye Şampiyonası 89 izlenme - 3 yıl önce GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -9. Sakıp Sabancı Görme Engelli İlk-Orta Okulları Golbol Türkiye Şampiyonasından sporcu detayları-Dereceye giren takımlara ve sporculara kupa ve madalyaların verilmesi 9. Sakıp Sabancı Görme Engelli İlk-Orta Okulları Golbol Türkiye Şampiyonası- Erkeklerde İstanbul Türkan Sabancı, kızlarda Erzurum Görme Engelliler Okulu şampiyon oldu Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen 9. Sakıp Sabancı Görme Engelli İlk-Orta Okulları Golbol Türkiye Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde sona erdi.
Osmanlı'nın İlk Mescidi: Kuyulu Mescid - Trt Diyanet 01:40
Osmanlı'nın İlk Mescidi: Kuyulu Mescid - Trt Diyanet 13 izlenme - 8 ay önce 600 yıl hüküm sürmüş Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk mescidi. Bilecik’in söğüt ilçesindeki 40 kişilik bu mescit, içinde bulunan ve bizzat Ertuğrul Gazi tarafından açıldığı rivayet edilen kuyu nedeniyle “kuyulu mescit” diye de anılıyor. En yeni içerikler ve güncel videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza Abone Olmak İçin: https://www.youtube.com/user/diyanettv?sub_confirmation=1&feature=iv&src_vid=Pw6SPinr1CU&annotation_id=annotation_2140645055 Web Sitemiz http://www.diyanet.tv Facebook http://www.fb.com/trtdiyanet Twitter http://www.twitter.com/trtdiyanet Instagram : http://instagram.com/trtdiyanet
Dizisi Reyting Rekorları Kırıyor Ama Türbesi Dökülüyor 00:49
Dizisi Reyting Rekorları Kırıyor Ama Türbesi Dökülüyor 10 izlenme - 1 yıl önce 2 ay önce tadilat yapılan Bilecik’in Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi'nin içindeki çatlakların ve duvarlardaki şişmelerin önüne geçilemiyor. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi’nin babası Ertuğrul Gazi’nin türbesinin bulunduğu Söğüt’te, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 15 Mayıs 2015 yüklenici firma ile sözleşme yapılarak tadilata başlanmış ve türbe 734'üncüsü kutlanan Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri'ne yetiştirilmişti. Aradan 2 ay geçmesine rağmen ise tadilat öncesi yaşanan sıkıntılar tekrar gün yüzüne çıktı. Tadilat öncesi türbe dışındaki çatlaklar ve içeride rutubetten kaynaklanan sıva şişmeleri, yeniden ortaya çıktı. TRT’de yayınlanan 'Diriliş Ertuğrul' dizisi reyting rekorları kırarken, türbede yaşanan bu olumsuzluklar ise vatandaşların tepkisine neden oluyor. İstanbul’dan türbeyi ziyaret gelen Aktürk ailesi, TRT’de yayınlanan dizi sonrası Ertuğrul Gazi’nin türbesini merak ederek Söğüt’e geldiklerini anlatarak, “Diziyi severek izliyoruz. Dizi reyting rekoru kırıyor ama türbenin hali pek iş açıcı değil. Yeni restorasyon görmüş ama herhalde acele yapılmış bir restorasyon ki sıvalarda çatlaklar ve kabarmalar meydana gelmiş. Yetkililerin bu sorunu çözeceği zannediyoruz” dediler.
734. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri 03:32
734. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri 14 izlenme - 3 yıl önce Bilecik Valisi Ahmet Hamdi Nayir ve beraberindekilerin, Yörük çadırlarını ziyaret etmesi- Bilecik Valisi Nayir'in ve beraberindekilerin, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etmesi. Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 734'üncüsü düzenlenen ve 3 gün sürecek "Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri" kapsamında Bilecik Valisi Ahmet Hamdi Nayir ve beraberindekiler, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ve Yörük çadırlarını ziyaret etti.
Ertuğrul Gazi Kıyafetiyle Türbeleri Geziyor 03:08
Ertuğrul Gazi Kıyafetiyle Türbeleri Geziyor 1 izlenme - 3 ay önce Ertuğrul Gazi kıyafetiyle türbeleri geziyorKÜTAHYA - Diriliş Ertuğrul'u izledikten sonra Osmanlı Devleti kurucularından Ertuğrul Gazi'nin kıyafetlerini giyen Hamza Çukur, şifa bulduğunu inandığı türbeleri il il gezerek dua ediyor.
İletişim Ödülleri Sahiplerini Buldu 03:25
İletişim Ödülleri Sahiplerini Buldu 3 izlenme - 10 ay önce İletişim ödülleri sahiplerini buldu KIRIKKALE - Kırıkkale Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Medya ve Gazeteciler Cemiyeti ortaklığında fotoğraf, radyo programı ve kısa film alanlarında düzenlenen yarışmanın kazananları ödüllerini aldılar.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Soylu - 04:19
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Soylu - 17 izlenme - 4 yıl önce AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu, "Kim bu ülkede ikinci bir devlet, üçüncü bir devlet, dördüncü bir devlet, kim bu ülkede paralel bir devlet ortaya koymaya çalışırsa kökünü kazımayan namerttir" dedi.
Soylu: 04:59
Soylu: "10 Ağustos'tan sonra bakalım sokağa çıkabilecekler mi?" - 15 izlenme - 4 yıl önce AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik, "Turpun büyüğü heybenin dibinde.