Hoşgeldiniz!

Şeyh Edebali

 Osmaneli - Bilecik 02:30
Osmaneli - Bilecik 385 izlenme - 2 yıl önce
Altın Nasihatler (Hz. Şeyh Edebali) 09:13
Altın Nasihatler (Hz. Şeyh Edebali) 439 izlenme - 4 yıl önce "Ey Oğul! Beysin! Bundan sonra öfke bize; uysallık sana... Güceniklik bize; gönül almak sana.. Suçlamak bize; katlanmak sana.. Acizlik bize, yanılgı bize; hoş görmek sana.. Geçimsizlikler, çatışmalar, uyumsuzluklar, anlaşmazlıklar bize; adalet sana.. Kötü göz, şom ağız, haksız yorum bize; bağışlama sana... Bundan sonra bölmek bize; bütünlemek sana.. Üşengeçlik bize; uyarmak, gayretlendirmek, şekillendirmek sana.. Ey Oğul! Yükün ağır, işin çetin, gücün kıla bağlı, Allah Teala yardımcın olsun. Beyliğini mübarek kılsın. Hak yoluna yararlı etsin. Işığını parıldatsın. Uzaklara iletsin. Sana yükünü taşıyacak güç, ayağını sürçtürmeyecek akıl ve kalp versin. Sen ve arkadaşlarınız kılıçla, bizim gibi dervişler de düşünce, fikir ve dualarla bize vaat edilenin önünü açmalıyız. Tıkanıklığı temizlemeliyiz. Oğul! Güçlü, kuvvetli, akıllı ve kelamlısın. Ama bunları nerede ve nasıl kullanacağını bilmezsen sabah rüzgarlarında savrulur gidersin.. Öfken ve nefsin bir olup aklını mağlup eder. Bunun için daima sabırlı, sebatkar ve iradene sahip olasın!.. Sabır çok önemlidir. Bir bey sabretmesini bilmelidir. Vaktinden önce çiçek açmaz. Ham armut yenmez; yense bile bağrında kalır. Bilgisiz kılıç da tıpkı ham armut gibidir. Milletin, kendi irfanın içinde yaşasın. Ona sırt çevirme. Her zaman duy varlığını. Toplumu yöneten de, diri tutan da bu irfandır. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler. Dünya, senin gözlerinin gördüğügibi büyük değildir. Bütün fethedilmemiş gizlilikler, bilinmeyenler, ancak senin fazilet ve adaletinle gün ışığına çıkacaktır. Ananı ve atanı say! Bil ki bereket, büyüklerle beraberdir. Bu dünyada inancını kaybedersen, yeşilken çorak olur, çöllere dönersin. Açık sözlü ol! Her sözü üstüne alma! Gördün, söyleme; bildin deme! Sevildiğin yere sık gidip gelme; muhabbet ve itibarın zedelenir... Şu üç kişiye; yani cahiller arasındaki alime, zengin iken fakir düşene ve hatırlı iken, itibarını kaybedene acı! Unutma ki, yüksekte yer tutanlar, aşağıdakiler kadar emniyette değildir. Haklı olduğun mücadeleden korkma! Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli (korkusuz, pervasız, kahraman, gözü pek) derler. En büyük zafer nefsini tanımaktır. Düşman, insanın kendisidir. Dost ise, nefsi tanıyanın kendisidir. Ülke, idare edenin, oğulları ve kardeşleriyle bölüştüğü ortak malı değildir. Ülke sadece idare edene aittir. Ölünce, yerine kim geçerse, ülkenin idaresi onun olur. Vaktiyle yanılan atalarımız, sağlıklarında devletlerini oğulları ve kardeşleri arasında bölüştüler. Bunun içindir ki, yaşayamadılar.. (Bu nasihat Osmanlıyı 600 sene yaşatmıştır.) İnsan bir kere oturdu mu, yerinden kolay kolay kalkmaz. Kişi kıpırdamayınca uyuşur. Uyuşunca laflamaya başlar. Laf dedikoduya dönüşür. Dedikodu başlayınca da gayri iflah etmez. Dost, düşman olur; düşman, canavar kesilir!.. Kişinin gücü, günün birinde tükenir, ama bilgi yaşar. Bilginin ışığı, kapalı gözlerden bile içeri sızar, aydınlığa kavuşturur. Hayvan ölür, semeri kalır; insan ölür eseri kalır. Gidenin değil, bırakmayanın ardından ağlamalı... Bırakanın da bıraktığı yerden devam etmeli. Savaşı sevmem. Kan akıtmaktan hoşlanmam. Yine de, bilirim ki, kılıç kalkıp inmelidir. Fakat bu kalkıp-iniş yaşatmak için olmalıdır. Hele kişinin kişiye kılıç indirmesi bir cinayettir. Bey memleketten öte değildir. Bir savaş, yalnızca bey için yapılmaz. Durmaya, dinlenmeye hakkımız yok. Çünkü, zaman yok, süre az!.. Yalnızlık korkanadır. Toprağın ekim zamanını bilen çiftçi, başkasına danışmaz. Yalnız başına kalsa da! Yeter ki, toprağın tavda olduğunu bilebilsin. Sevgi davanın esası olmalıdır. Sevmek ise, sessizliktedir. Bağırarak sevilmez. Görünerek de sevilmez!.. Geçmişini bilmeyen, geleceğini de bilemez. Osman! Geçmişini iyi bil ki, geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki, nereye gideceğini unutmayasın.
Fotokapanlarla Hayvan Türlerini Belirliyorlar 02:12
Fotokapanlarla Hayvan Türlerini Belirliyorlar 120 izlenme - 1 yıl önce Şeyh Edebali Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, araziye yerleştirdikleri fotokapanları kullanarak, Bilecik'te yaşayan hayvan ve biyoçeşitlilik türlerini belirleyecek.
Osmanlı Devleti Nasıl Kuruldu - Şeyh Edebali Ve Osman Gazi 06:59
Osmanlı Devleti Nasıl Kuruldu - Şeyh Edebali Ve Osman Gazi 517 izlenme - 5 yıl önce Osmanlı Devleti Nasıl Kuruldu - Şeyh Edebali Ve Osman Gazi
Osmanlı Devleti Nasıl Kuruldu - Şeyh Edebali Ve Osman Gazi 06:59
Osmanlı Devleti Nasıl Kuruldu - Şeyh Edebali Ve Osman Gazi 403 izlenme - 5 yıl önce Osmanlı Devleti Nasıl Kuruldu - Şeyh Edebali Ve Osman Gazi
Şeyh Edebali Sözleri 1.bölüm 05:36
Şeyh Edebali Sözleri 1.bölüm 46 izlenme - 1 yıl önce Şeyh Edebali (Osmanlıca: ??? ??? ????) (Balışeyh, Şeyh Adabalı veya Şeyh Atası)[kaynak belirtilmeli] (1206 - 1326), Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı-din bilgini, Ahi şeyhi, Osman Gazi'nin kayınbabası ve hocası, Osmanlı Devleti'nin fikir babası. 1206 yılında doğduğu tahmin edilmektedir.1326'da 120 yaşlarında Bilecik'te vefat etmiş, dergâhının zikir odasına gömülmüştür. Hayatı Aslen Karamanlı'dır. Karaman'da başladığı tahsilini Şam'da tamamladı. Tefsir, hadis ve İslam hukukunda uzmanlaştı. Mevlânâ Celaleddin-i Rumi ve Hacı Bektaş-ı Veli gibi zamanının büyüklerinin sohbetinde bulundu. Eskişehir yakınlarında o zamanki adıyla İtburnu köyünde yaşadı. Kendi yaptırdığı zaviyede öğrenci yetiştirdi ve halkı aydınlattı. Bilecik'te yaptırdığı dergahta, Osman Gazi'yi de birçok defa misafir etti. Rivayete göre, Osman Gazi, dergahta bulunduğu bir gece rüyasında Şeyh Edebali'nin göğsünden bir ayın çıkıp kendi göğsüne girdiğini ve göğsünden bir büyük ağaç çıkıp dallarının alemi kapladığını, altından birçok nehirlerin çıkıp insanların bu sulardan geçtiklerini görmüştür. Şeyh Edebali rüyayı şöyle tabir etmiştir: “ Sen, Ertuğrul Gazi oğlu Osman, babandan sonra bey olacaksın. Kızım Malhun Hatun ile evleneceksin. Benden çıkıp sana gelen nur budur. Sizin soyunuzdan nice padişahlar gelecek ve nice devletleri bir çatı altında toplayacaklar, Allah nice insanın İslam'a kavuşmasına senin soyunu vesile edecektir. „ Bilecik'te ve Eskişehir'de adına türbeler yapılmıştır. Vefatından bir ay sonra kızı, dört ay sonra da damadı Osman Gazi vefat etmiştir.
Şeyh Edebali Sözleri 2.bölüm 05:36
Şeyh Edebali Sözleri 2.bölüm 35 izlenme - 1 yıl önce Şeyh Edebali (Osmanlıca: ??? ??? ????) (Balışeyh, Şeyh Adabalı veya Şeyh Atası)[kaynak belirtilmeli] (1206 - 1326), Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı-din bilgini, Ahi şeyhi, Osman Gazi'nin kayınbabası ve hocası, Osmanlı Devleti'nin fikir babası. 1206 yılında doğduğu tahmin edilmektedir.1326'da 120 yaşlarında Bilecik'te vefat etmiş, dergâhının zikir odasına gömülmüştür. Hayatı Aslen Karamanlı'dır. Karaman'da başladığı tahsilini Şam'da tamamladı. Tefsir, hadis ve İslam hukukunda uzmanlaştı. Mevlânâ Celaleddin-i Rumi ve Hacı Bektaş-ı Veli gibi zamanının büyüklerinin sohbetinde bulundu. Eskişehir yakınlarında o zamanki adıyla İtburnu köyünde yaşadı. Kendi yaptırdığı zaviyede öğrenci yetiştirdi ve halkı aydınlattı. Bilecik'te yaptırdığı dergahta, Osman Gazi'yi de birçok defa misafir etti. Rivayete göre, Osman Gazi, dergahta bulunduğu bir gece rüyasında Şeyh Edebali'nin göğsünden bir ayın çıkıp kendi göğsüne girdiğini ve göğsünden bir büyük ağaç çıkıp dallarının alemi kapladığını, altından birçok nehirlerin çıkıp insanların bu sulardan geçtiklerini görmüştür. Şeyh Edebali rüyayı şöyle tabir etmiştir: “ Sen, Ertuğrul Gazi oğlu Osman, babandan sonra bey olacaksın. Kızım Malhun Hatun ile evleneceksin. Benden çıkıp sana gelen nur budur. Sizin soyunuzdan nice padişahlar gelecek ve nice devletleri bir çatı altında toplayacaklar, Allah nice insanın İslam'a kavuşmasına senin soyunu vesile edecektir. „ Bilecik'te ve Eskişehir'de adına türbeler yapılmıştır. Vefatından bir ay sonra kızı, dört ay sonra da damadı Osman Gazi vefat etmiştir.
Şeyh Edebali 01:37
Şeyh Edebali 66 izlenme - 3 yıl önce nasihat
şeyh edebali türbesi 06:12
şeyh edebali türbesi 123 izlenme - 6 yıl önce
Serdar Tuncer | Şeyh Edebali & Ertuğrul Gazi & Osman Gazi 04:53
Serdar Tuncer | Şeyh Edebali & Ertuğrul Gazi & Osman Gazi 71 izlenme - 4 yıl önce Serdar Tuncer,serdar Tuncer Sahurdan Kalplere,cübbeli Ahmet Hoca, Recep Tayyip Erdoğan,serdar Tuncer,serdar Tuncer Sahurdan Kalplere, Ver Gönlünü Mevlaya Düş...
Faciaya Kıl Payı: Havaya Bırakılan Dilek Feneri Lunaparktaki Ranger'ı Alev Topuna Çevirdi 01:28
Faciaya Kıl Payı: Havaya Bırakılan Dilek Feneri Lunaparktaki Ranger'ı Alev Topuna Çevirdi 13 izlenme - 10 ay önce Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Grup Kolpa konseri sırasında bahar şenlikleri için kurulan lunaparktaki ranger'a bir dilek fenerinin takılması sonucu yangın çıktı.
Lunaparktaki Ranger Bir Anda Alev Aldı 04:15
Lunaparktaki Ranger Bir Anda Alev Aldı 10 izlenme - 10 ay önce Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin 10. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen 2017 Bahar ve Spor Şenlik alanına kurulan lunaparktaki ranger bir anda alev alınca, yaklaşık 40 kişi korku dolu anlar yaşadı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Gülümbe Yerleşkesi'nde 2017 Bahar ve Spor Şenlikleri kapsamında düzenlenen eğlence alanında bugün Kolpa Grubu konseri vardı. Konser alanını dolduran binlerce kişi doyasıya eğlenirken konser sonunda dilek feneri uçuran öğrencilerin bir feneri içinde yaklaşık 40 kişi bulunan rangerın koluna isabet etti. Bir anda alev alan rangerin makinistinin zamanında müdahalesi sonucu kısa sürede ranger durdurulurken, üzerine yangın sırasında ateş parçaları düşen vatandaşlar içinde bulundukları kafeslerden çıkartılarak güvenli bölgeye uzaklaştırıldı. Bu esnada ranger işletmecileri çevre esnaftan aldıkları yangın tüpleri ile yangını söndürmeye çalışırken, bu çabalar sonuçsuz kaldı. Bazı çalışanlar ellerindeki bidonlarla yanan yerlere su dökerken, 2 çalışan yangının çıktığı yaklaşık 20 metre yükseklikteki alana çıkarak müdahale etmesi gözlerden kaçmadı. Yangın sırasında dilek fenerlerini uçurtmaya devam eden öğrenciler, bir yandan da rangerın yanında bulunan gondola binmeye devam ettiler. Üniversite güvenlik görevlileri öğrencileri ve sivil halkı güvenli bölgeye uzaklaştırırken, yangının çıktığı alanda çember oluşturdular. Olay yerine gelen Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, yangın söndüğü sırada alanda bulunanlar itfaiye ekiplerini alkışladılar. Ranger sahibi işletmeci dilek feneri satan şahsı üniversite yetkilerine şikayet ederken, yangını söndürme işlemleri sırasında öğrencileri çalan oyun havalarıyla eğlenmeye devam ettiler. “Bir anda alev aldı” Yangının çıktığı rangerin karşısında işletmesi olan Görgün Çoban yangını çıkış nedenini anlatarak, “Konserin bitimine doğru dilek fenerleri uçurulmaya başlandı. Birkaç tane dilek feneri rangera yapıştıktan sonra yavaş, yavaş alev aldı. Bizim elimizde olan yangın tüpleriyle arkadaşlara yardımcı olmaya çalıştık ama yangın tüpü yeterli gelmedi. Daha sonra da alev fazlalaşınca oradaki insanlar da kafeslerin içerisinde kaldılar. Bir taraftan personeller, güvenlikler üzerine yanan naylon parçaları düşen insanları kafeslerden çıkartmaya başladılar. Bir anda alev aldı zaten. Bir anda durdurmaya çalıştılar ama hızlı ilerlediği için makineyi de durdurmak güç oldu. O şekilde devam etti” dedi.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde Mezuniyet Coşkusu 04:52
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde Mezuniyet Coşkusu 8 izlenme - 9 ay önce Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde mezuniyet coşkusu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olan 786 öğrenci kep attı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Kazak Sanatçı Sultanbekov'a Fahri Doktora 02:56
Kazak Sanatçı Sultanbekov'a Fahri Doktora 24 izlenme - 3 yıl önce GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Salondan görüntü- Arslanbek Sultanbekov'dan görüntü- Sultanbekov şarkı söylerken görüntü- Prof. Dr. Mustafa Saatcı'nın konuşması- Öğrenciler Sultanbekov ile fotoğraf çektirirken görüntü Kazak sanatçı Sultanbekov'a fahri doktora- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından, "Dombra" şarkısıyla ünlenen Kazakistanlı sanatçı Arslanbek Sultanbekov'a fahri doktora verildi Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ), Kazakistanlı sanatçı Arslanbek Sultanbekov'a fahri doktora verdi.
Cumhurbaşkanı Adayı İhsanoğlu, Bilecik'te 03:21
Cumhurbaşkanı Adayı İhsanoğlu, Bilecik'te 10 izlenme - 4 yıl önce Cumhurbaşkanı Adayı Ekmeleddin İhsanoğlu, "Biz Bu Şerefli Yolculuğa Sevgi Ve Saygı Ekmeye Çıktık. Birlik Ve Beraberlik, Dirlik Ekmeye Çıktık. Biz Bunları Ekiyoruz Ki Ekmeğimiz Büyüsün. Ekmeğimiz Büyüdükçe Paylaşması Daha Kolay Olur.
İhsanoğlu, Şeyh Edebali Türbesi'ni Ziyaret Etti 01:51
İhsanoğlu, Şeyh Edebali Türbesi'ni Ziyaret Etti 6 izlenme - 4 yıl önce Cumhurbaşkanı Adayı Ekmeleddin İhsanoğlu: "oyunuza Sahip Olunuz. Kime Oy Verirseniz Verin, 10 Ağustos'ta Oyunuzu Kullanın Ama Kullandıktan Sonra Bu Oyun Kaybolmamasını, Verdiğiniz Kişiden Başkasına Gitmesini Engelleyiniz" Dedi.
Bilecik'te 04:06
Bilecik'te "Fethin 718. Yılı, Şeyh Edebali'yi ve Osmangazi'yi Anma" Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı 1 izlenme - 9 ay önce - Bilecik'te "Fethin 718. Yılı, Şeyh Edebali'yi ve Osmangazi'yi Anma" etkinlikleri coşkuyla kutlandı Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı: "Bizlere bu toprakları vatan eden ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyoruz"BİLECİK - Bilecik Belediyesi tarafından "Fethin 718.