Hoşgeldiniz!

halk edebiyatı

5 Dk'da Halk Edebiyatı - Tonguc Akademi, Talha Dogan 04:49
5 Dk'da Halk Edebiyatı - Tonguc Akademi, Talha Dogan 1.499 izlenme - 3 yıl önce
Allahümme Salli Alel Mustafa(Salat-ü Selâm) Piyano ile İlahi Tasavvuf Müzik Halk Edebiyatı Nazım Ali 02:15
Allahümme Salli Alel Mustafa(Salat-ü Selâm) Piyano ile İlahi Tasavvuf Müzik Halk Edebiyatı Nazım Ali 2.680 izlenme - 4 yıl önce Güneş Yakartepe “Salatü Selam (Allahümme Salli Mustafa)” İlahi Notalarını Yapılandırdı Piyano ile çaldı Beste: Musullu Hafız Osman - Makam: Acemaşiran - Usul: Düyek Allahümme Salli Ale’l-mustafa Bedîi’l-Cemali ve Bahri’l-vefa ve Salli Aleyhi Kema Yenbaği Es-sadık Muhammed Aleyhisselam Nihat Hatipoğlu Cinler Hakkında, Geniş Bilgi (Dosta Doğru) ilahisini dinle - ilahilerini izle İlahi nedir ilahiler hakkında bilgi Mahur Salatü Selam / TTNET Müzik muzik album-Ezan Kamet Muezzin TTNET Müzik: Ücretsiz Müzik Dinle İste İndir İLAHİ NEDİR İLAHİ HAKKINDA BİLGİ İlahi, Allah'ı övmek, O'na dua etmek ve en büyük aşkın Allah aşkı olduğunu belirtmek amacıyla yazılmıs makamla okunan dini tasavvufi halk edebiyatı nazım şeklidir. Arapça kökenli bir kelimedir. Bir başka kullanımı da şaşma ve sitem bildiren ünlemdir. İlahiler çok eski zamanlardan bu yana dinlerin ve inançların önemli bir parçasını oluşturmuştur. Her dinin ilahilere farklı bir bakışı vardır. Her dinin farklı ilahileri vardır. İlahiler bir dinin kutsal metinlerinin bir parçasını oluşturup, kutsi bir mahiyete sahip olabilir veya sadece o dinin inandığı Tanrı veya tanrısal mefhumları övmek için inananlar tarafından yazılmış, kutsiyeti bulunmayan metinler de olabilirler. İlahiler çoğu dinde din eğitiminin önemli bir parçasıdır. Bazı dinlerde ve inanışlarda ilahi söylemek bir tür ibadettir. Fakat, ilahi söylemek çoğu inanışta belirli ibadetlerin sadece bir parçasını oluşturur. İlahiler tarikatlere göre değişik isimler alır. Mevlevilerde ayin, Bektaşilerde nefes, Alevilerde deme(deyiş), diğer tarikatlerde de cumhur ve ilahi adını alır. 7'li, 8'li ve 11'li hece ölçüsü ile yazılır. Dörtlük sayısı 3 ila 7 arasındadır. Din ile ilgili bu madde bir taslaktır. İçeriğini geliştirerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz. Müzik ile ilgili bu madde bir taslaktır. İçeriğini geliştirerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz. İlahi nazım şeklinin öncüsü YUNUS EMRE'dir.Yunus Emre, şiirlerini halkın anlayabileceği sade bir dille yazmıştır.Hece ölçüsü kullanmıştır.11'li hece ölçüsünü kullanmıştır.Halkın içinden biri olduğu için halk tarafından çok sevilmiştir ve dili halkın dilidir. İlahiler çok eski zamanlardan bu yana dinlerin ve inançların önemli bir parçasını oluşturmuştur Her dinin ilahilere farklı bir bakışı vardır Her dinin farklı ilahileri vardır İlahiler bir dinin kutsal metinlerinin bir parçasını oluşturup, kutsi bir mahiyete sahip olabilir veya sadece o dinin inandığı Tanrı veya tanrısal mefhumları övmek için inananlar tarafından yazılmış, kutsiyeti bulunmayan metinler de olabilirler İlahiler çoğu dinde din eğitiminin önemli bir parçasıdır Bazı dinlerde ve inanışlarda ilahi söylemek bir tür ibadettir Fakat, ilahi söylemek çoğu inanışta belirli ibadetlerin sadece bir parçasını oluşturur İlahiler tarikatlere göre değişik isimler alır Mevlevilerde ayin, Bektaşilerde nefes, Alevilerde deme(deyiş), diğer tarikatlerde de cumhur ve ilahi adını alır İlahi nazım şeklinin öncüsü YUNUS EMRE’dir Yunus Emre, şiirlerini halkın anlayabileceği sade bir dille yazmıştır Hece ölçüsü kullanmıştır 11li hece ölçüsünü kullanmıştır Halkın içinden biri olduğu için halk tarafından çok sevilmiştir ve dili halkın dilidir Özellikleri: 1 Allah’ı övmek ve O’na yalvarmak için yazılan, Allah sevgisiyle, insan sevgisini bütünleştiren içten şiirlerdir 2 Özel bir beste ile söylenir 3 Hece ve vezninin 7’li, 8’li ve 11’li kalıbıyla söylenirler 4 Dörtlüklerden oluşur Dörtlük sayısı 3 ila 7 arasında değişir 5 Genelde şiirin içinde şairin mahlası geçer 6 İlahi denince akla Yunus Emre gelir Güneş Yakartepe “Mahur Salatü Selam(Allahümme Salli Mustafa)” İLAHI FORMUNDA Armoni Notalarını Yazdı Piyano ile İcra etti Allahümme Sâlli Alel Mustafa(Salat-ü Selâm) Senfoni Piyano İle İlahi Tasavvufi Halk Edebiyatı Nazım Dizayn foto resim video görsel ders kurs sertifika diploma Basım Cilt sayı yazar yazı Ankara Okul lise Sınıf Rast İlahi Senfonisi SALAT-U SELAM-Allahümme Salli Alel Mustafa-Mahur Kaside TTNET Müzik album-Ezan Kamet Muezzin Trt Nota Ücretsiz Müzik Dinle İste İndir şarkı Türkü Repertuar Eseri Dize Mısra detay ZARA 12 Salat-u Selam, Allahümme Salli Alel Mustafa,İlahiler,enstrumantal müzik,akustik müzik mp3 indir İlahi enstrümantal mahur usul sofyan dın ıslam dını muzık ilahı.movie Allahümme Salli Alel Mustafa Salat-ü Selam Piyano ile İlahi Tasavvuf Müzik Halk Edebiyatı Nazım Dizayn foto resim video görsel ders kurs sertifika diploma Basım Cilt sayı yazar yazı Ankara Okul lise Sınıf Mahur Kaside TTNET Müzik album-Ezan Kamet Muezzin Trt Nota Ücretsiz Müzik Dinle İste İndir şarkı Türkü Repertuar Eseri Dize Mısra detay ZARA
5 Dk'da Anonim Halk Edebiyatı- Tonguc Akademi, Talha Dogan 07:36
5 Dk'da Anonim Halk Edebiyatı- Tonguc Akademi, Talha Dogan 524 izlenme - 3 yıl önce
Seki Köyü Manileri 1 / Manilerimiz 06:24
Seki Köyü Manileri 1 / Manilerimiz 1.123 izlenme - 8 yıl önce
Şeyh Galib Âdemsin Sen 01:10
Şeyh Galib Âdemsin Sen 83 izlenme - 3 yıl önce Şeyh Galib Ey dil ey dil niye bu rütbede pürgamsın sen Gerçi virane isen genc-i mutalsamsın sen Secde-ferma-yi melek zat-ı mükerremsin sen Bildiğin gibi değil cümleden akvamsın sen Ruhsun nefha-i Cibril ile tev'emsin sen Hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen Merdüm-i dide-i ekvan olan ademsin sen Merteben ayn-ı müsemmadadır esma sanma Merci'in Halik-i eşyadadır eşya sanma Gördüğün emr-i muhakkakları rüya sanma Başkasın kendini suretle heyula sanma Keşf ile sabit olan ma'niyi da'va sanma Hakkına söylenen evsafı müdera sanma Hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen Merdüm-i dide-i ekvan olan ademsin sen İnleyip sırrını faş eyleme ağyara sakın Düşme bilmezlik ile varta-i inkara sakın Değmesin ahların kakül-i dildara sakın Sonra Mansur gibi çıman olur dara sakın Arz-ı acz etmeyesin yareden ol yare sakın Bulduğun cevher-i alileri bi-çare sakın Hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen Merdüm-i dide-i ekvan olan ademsin sen Sendedir mahzen-i esrar-ı muhabbet sende Sendedir ma'den-i envar-ı fütuvvet sende Gizli gizli dahi vardır nice halet sende Marifet sende hüner sende hakikat sende Nazar etsen yer ü gök düzah u cennet sende Arş u kürsi ü melek sendedir elbet sende Hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen Merdüm-i dide-i ekvan olan ademsin sen Hayfdır şah iken alemde geda olmayasın Kader-alude-i ümmid-i rica olmayasın Vadi-i ye'se düşüp hiç ü heba olmayasın Yanılıp reh-ver-i sahra-yı bela olmayasın Ademe muttasıl ol ta ki cüda olmayasın Secdeler eyle ki merdud-ı Huda olmayasın Hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen Merdüm-i dide-i ekvan olan ademsin sen
1-)  İslamiyet Öncesi ve Sonrası Halk Edebiyatı  | Soru Çözümü 26:44
1-) İslamiyet Öncesi ve Sonrası Halk Edebiyatı | Soru Çözümü 12 izlenme - 10 ay önce İslamiyet Öncesi ve Sonrası Halk Edebiyatı - Soru Çözümü Ezel Yayıncılık | Onur Kocaağaoğlu