Hoşgeldiniz!

Hayati Yazıcı Videoları İzle

 İşte yeni ’Tüketici Kanunu’nun getirdikleri 03:11
İşte yeni ’Tüketici Kanunu’nun getirdikleri 1.295 izlenme - 4 yıl önce Hayati Yazıcı, yeni kanunla tüketicilere yeni haklar tanındığını belirtti. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, yeni kanunla tüketicilere yeni haklar tanındığını, sözleşme kurulmadan önce, tüketiciye ön bilgilendirme amaçlı broşür verilmesinin zorunlu hale getirildiğini kaydetti. İstanbul Ticaret Odasında basın toplantısı düzenleyen Bakan Yazıcı, Yeni Tüketici Kanunu’nda değişiklikleri öngören kanun tasarı taslağı hakkında bilgiler verdi. Yapılan düzenlemelere ilişkin detayları açıklayan Bakan Yazıcı, "Yeni düzenlemeye göre, indirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin indirimli satış fiyatı ile indirimden önceki fiyatı ve indirim oranı, ürün etiketlerinde gösterilmek zorundadır" dedi. AB ÜLKELERİNDEKİ GİBİ Bakan Yazıcı tüketicilere, paket tur sözleşmesinin esaslı unsurlarından birinin değişmesi halinde sözleşmeden dönme hakkı getirildiğine dikkati çekerek, "Sözleşmeden dönme halinde; paket tur düzenleyicisi veya aracısının, dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren, tüketicinin ödemiş olduğu tüm bedeli herhangi bir kesinti yapmaksızın ’derhal’ iade etmesi zorunlu oldu" diye konuştu. Yeni düzenlemeyle Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde olduğu gibi ticari ve mesleki amaçla paket tura katılanların da tüketiciye tanınan haklardan yararlanmasına imkân sağlandığını kaydeden Yazıcı, burada mesleki ve ticari amaçlı yapılan paket turların da kanun kapsamına alındığını vurguladı. Öte yandan Bakan Yazıcı, elektrik, su, doğalgaz, internet ve telefon gibi tüm aboneliklerde tüketicileri rahatlatan koruyucu yeni düzenlemeler getirildiğini kaydetti. Tüketicinin, belirsiz süreli veya süresi 1 yıldan daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini istediği zaman ve süresi 1 yıldan az olan belirli süreli abonelik sözleşmelerini satıcı veya sağlayıcının sözleşmede değişiklik yapması halinde feshetme hakkına sahip olduğunu bildirdi. Konu ile ilgili getirdikleri iki yeni uygulamaya da dikkat çeken Yazıcı, aboneliğe son verme isteğinin, süresi içinde yerine getirilmezse, abonelikten faydalanılmış olsa dahi tüketiciden herhangi bir bedel talep edilmesinin yasaklandığını belirtti. SÖZLEŞME ŞARTLARI TÜKETİCİ ALEYHİNE DEĞİŞEMEYECEK Bakan Yazıcı, 9 kısım ve 88 maddeden oluşan Kanun’un tüketici sözleşmeleriyle ilgili düzenlemelerin ortak hükümlerine ilişkin, "Tüm tüketici sözleşmeleri 12 puntodan küçük olmayacak ve okunabilir düzeyde olacak. Sözleşme şartları tüketici aleyhine değiştirilmeyecek. Tüketiciden, yapılan sözleşmenin dışında, haksız olarak herhangi bir hizmet kalemi adı altında ek bir bedel talep edilemeyeceği bu Kanunla ilk defa düzenlenmektedir. Tüketiciden talep edilecek her türlü ücret ve masrafa ilişkin bilgilerin, sözleşmenin eki olarak tüketiciye ayrıca verilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Bu uygulama da tamamen yeni ve önemlidir. Bankacılık işlemlerinde faiz dışında hangi hizmetlerden ücret, komisyon ve masraf alınacağı hususu, Bakanlığımızın görüşü alınarak BDDK tarafından belirlenecektir. Yapılacak düzenlemeyle Bankaların tüketiciden haksız olarak aldığı ücret ve komisyonların önüne geçilecektir" dedi. KREDİLER Tüketici kredisi ve konut finansmanı sözleşmelerinde tüketiciye yeni haklar tanındığını ifade eden Hayati Yazıcı, tüketici kredisi ve konut finansmanı sözleşmelerinde tüketiciye yeni haklar tanındığını söyledi. Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kredi sözleşmesi imzalanmadan önce, tüketicinin sözleşme şartları hakkında bilgilendirilmesi zorunlu kılınmıştır. Tüketicilere,tüketici kredisi sözleşmesinden 14 gün içinde cayma hakkı getirilmiştir. Tüketicinin açık talebi olmaksızın, krediyle ilgili sigorta yaptırılması yasaklanmıştır. Tüketicinin sigorta yaptırmak istemesi halinde ise istediği sigorta şirketi ile imzaladığı poliçe, kredi veren tarafından kabul edilmek zorunda olacaktır. Bankaların, kredinin ödenmesi için açılan hesaplardan, sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda tüketicilerden ücret ya da masraf talep etmesi yasaklanmıştır. Bu hesabın, tüketicinin aksine yazılı talebi olmaması halinde kredinin ödenmesi ile kapanması zorunlu tutulmuştur. "İLK DEFA KANUNDA YER ALAN İNDİRİMLİ SATIŞLAR ALDATICI UYGULAMALARIN ÖNÜNE GEÇECEK Söz konusu Kanun’da tüketicinin bilinçlendirilmesine iyileştirmeler getirildiğini anlatan Yazıcı, gerçeği yansıtmayan indirimli satışlara sınırlama getirildiğini belirtti. Yazıcı, indirimli satışların ilk defa kanunda yer aldığını vurgulayarak, yapılacak ikincil düzenlemelerle bu alanda yaşanan aldatıcı ve yanıltıcı uygulamaların önüne geçileceğini söyledi. Türkiye’de indirimli satışlarla ilgili kapsamlı bir yasal düzenleme bulunmamasının, çeşitli suiistimallere neden olduğunu kaydeden Yazıcı, "Yeni düzenlemeye göre, indirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin indirimli satış fiyatı ile indirimden önceki fiyatı ve indirim oranı, ürün etiketlerinde gösterilmek zorundadır" ifadesini kullandı. Bakan Yazıcı, tanıtma ve kullanma kılavuzuna ilişkin tüketicileri daha ileri düzeyde bilgilendiren düzenlemeler yapıldığını bildirerek, malın güvenli kullanımına ilişkin hususların malın üzerinde yer alması halinde yazılı ve sesli ifadelerin Türkçe olması zorunluluğu getirildiğini, bunun da yeni bir uygulama olduğunu dile getirdi. Yazıcı, Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzlarının hazırlanması sorumluluğunun üretici ve ithalatçıya, tüketiciye teslim edildiğinin ispatı sorumluluğunun ise satıcıya ait olduğuna dikkati çekti. YENİ KANUN İLE GARANTİ BELGESİ İLE İLGİLİ BÜROKRATİK İŞLEMLER AZALTILIYOR Yeni Kanun’la garanti belgesi ile ilgili bürokratik işlemlerin azaltıldığı bilgisini veren Yazıcı, şunları söyledi: "Mevcut mevzuatta bulunan, imal ve ithal edilen tüketici ürünleri için Bakanlıktan onaylı garanti belgesi alınması zorunluluğu kaldırılmıştır. Tüketicinin bilgilendirilmesine yönelik hususları içerecek olan garanti belgesinin şekli ve içeriği Bakanlık tarafından belirlenecek; üretici ve ithalatçılar ise bu belgeyi düzenleyip tüketicilere vermeye devam edeceklerdir. Bakanlık, bu belgenin düzenlenip düzenlenmediğinin denetimini yapacaktır. Satıcı ve sağlayıcılar ’İhtiyari Garanti’ taahhüdü verebilecek. ’İhtiyari Garanti’ hukukumuzda ilk defa yer alan bir kavramdır ve tüketicilere ilave haklar getirilmesine ilişkin hükümler içermesi nedeniyle önemlidir." DAVA AÇMAK DAHA KOLAY Yeni Kanun’la, tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemeleri ile ilgili getirilen düzenlemeleri de anlatan Yazıcı, "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nin ismi ’Tüketici Hakem Heyeti’ olarak değiştirildi. İhtiyaca göre hakem heyeti kurulacak ve bunların sayısı usul ekonomisi göz önünde bulundurularak yeniden belirlenecektir. Yeni bir uygulama olan tüketici hakem heyetlerinde raportör kadrosu ihdas edilmiştir. Raportörler, Tüketici Hakem Heyetleri’nin kararlarının zamanında ve hukuka uygun olarak alınması hususunda önemli destek sağlayacaktır. Tüketici Hakem Heyeti üye ve raportörlerinin huzur hakları iyileştirilecektir" değerlendirmesini yaptı. Yazıcı, Tüketici Hakem Heyetleri’ne yapılacak başvuruların gruplandırıldığını dile getirerek, değeri 2 bin liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine, 3 bin liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru zorunluluğu getirildi. Ayrıca Büyükşehir statüsündeki illerde ise 2 bin ile 3 bin lira arasındaki uyuşmazlıklarda da İl Tüketici Hakem Heyetlerine başvurunun zorunlu hale getirildiğini kaydetti. Mevcutta 1.191 lira olan sınırın 3 bin liraya çıkarıldığını aktaran Yazıcı, bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılamayacağına ifade etti. Öte yandan uyuşmazlığın tüketicinin lehine sonuçlanması durumunda tebligat ve bilirkişi ücretlerinin karşı tarafça karşılanacağına dikkati çekti. Yazıcı, tüketici mahkemelerinde dava açmanın kolaylaştırıldığını belirterek, " Tüketici örgütleri üst kuruluşlarınca açılacak davalarda, bilirkişi ücreti ve vekalet ücreti Bakanlıkça karşılanacaktır. Tüketici davaları tüketicinin ikamet ettiği yerdeki tüketici mahkemesinde de açılabilecektir. Tüketici mahkemeleri ile Tüketici Hakem Heyetlerinin, UYAP ve Tüketici Bilgi Sistemi aracılığıyla entegre olması sağlanacaktır" şeklinde konuştu.
 Bakan Yazıcı’nın bayan dönerci ile sohbeti güldürdü 01:15
Bakan Yazıcı’nın bayan dönerci ile sohbeti güldürdü 855 izlenme - 4 yıl önce Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı memleketi Rize’de incelemelerde bulundu. Öğle saatlerinde memleketi Rize’nin Çayeli İlçesi’nde olan Yazıcı Çayeli Merkez Camisi’nde Cuma Namazı kıldı. Caminin içerisinde yer kalmadığı için Yazıcı Rize Valisi Nurullah Çakır ve AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal ile birlikte caminin bahçesinde namaz kıldılar. Yazıcı Cuma Namazı’nın ardından esnaf ziyaretlerinde bulundu. Ziyaretler sırasında bakanın yanına yanaşan bir vatandaş dershanelerden şikayet ederek dershanelerin kapatılması gerektiğini savurdu. Bakan konuyu daha sonra görüşeceğini belirterek vatandaşın talebini cevapsız bıraktı. Yazıcı Ayşe Köse isimli bayan döner ustası ile bir süre sohbet ederek bayan dönercinin kestiği döneri tattı. Yazıcı döner ustasını gördüğü sırada kısa süren bir şaşkınlık yaşayarak, “Sen burada film çekmiyorsun değil mi. Gerçekten döner ustasımısın” diye sordu. Yazıcı bayan döner ustasının Kastamonulu olduğunu öğrenince aynı iş yerinde kasada bulunan eşi İdris Köse’ye, “Ulan ne adamsın. Almışsın Kastamonulu eşi koymuşsun dönerin başına kendin kasada oturuyorsun.”dedi. Yazıcı daha sonra bayan döner ustasından “Böyle olmaz kasayı eline al. Kasayı da sen tut” diye tavsiyede bulundu.
Oyun Oynarken Bakan Teftişine Yakalanmak 00:57
Oyun Oynarken Bakan Teftişine Yakalanmak 611 izlenme - 3 yıl önce Hayati Yazıcı'nın Sarp sınır kapısına yaptığı habersiz ziyaret sonucu,ailesine porno izlerken yakalanan bir gencin tedirginliğinde bakan memur abimizi ve çenesine kadar uzanan,ilikleyecek düğme bırakmayan saygı duruşu performansını ibretle izliyoruz efendim.
Başbakan Erdoğanı Telefonda Bekleten Bakan Hayati Yazıcı 04:33
Başbakan Erdoğanı Telefonda Bekleten Bakan Hayati Yazıcı 294 izlenme - 3 yıl önce Bakan Hayati Yazıcı, kürsüde konuşurken, koruması ’Sayın Başbakanımız arıyor’ diyerek telefonu uzattı. İşte Erdoğan’ın Yazıcı’ya telefonda verdiği haber.
Hayati Yazıcı'lı Çayeli bayramlaşması 11:48
Hayati Yazıcı'lı Çayeli bayramlaşması 183 izlenme - 5 yıl önce Hayati Yazıcı Çayeli'nde Bayramlaşma Programına Katıldı
Bakan Hayati Yazıcı Tahta Arabaya Bindi Laz Haber 01:26
Bakan Hayati Yazıcı Tahta Arabaya Bindi Laz Haber 240 izlenme - 5 yıl önce Bakan Hayati Yazıcı Tahta Arabaya Bindi LAZHABER
Hayati Yazıcı - Parası Olmayan Siyaset Yapmasın (Rize-Pazar ilçe kongresi) 03:25
Hayati Yazıcı - Parası Olmayan Siyaset Yapmasın (Rize-Pazar ilçe kongresi) 85 izlenme - 2 yıl önce Rize'de 3 adayın yarıştığı kongrede konuşan Gümrük ve Ticaret eski Bakanı Hayati Yazıcı'nın "Ekonomik özgürlüğü olmayan teşkilata girmesin" sözleri tartışma konusu oldu. Rize'de 3 adayın yarıştığı Ak Parti Pazar İlçe kongresinde konuşan Gümrük ve Ticaret eski Bakanı Hayati Yazıcı'nın, "Ak Parti teşkilatlarında başkanlık statüsünde görev alacak kişilerin ekonomik özgürlüğü yoksa, geçim onun için sorunsa, yeterli performansı gösteremez" sözlerine kızan adaylardan işçi emeklisi İlhami Günaydın, 'Parası varsa siyaset yapsın, yoksa yapmasın mantığı son derece yanlış" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine tekrar kürsüye çıkan Yazıcı, "Yönetim mevkiinde olan kişi zamanının büyük çoğunluğunu yönetici olduğu mevkide geçirmek zorunda. Dolayısıyla o kişinin geçim sıkıntısı olmaması gerektiğini söyledim. Zengin olacak demedim" diyerek açıklama yaptı
Hayati Yazıcı Sultangazili Yetim Çocuklarla İftarda Buluştu 03:45
Hayati Yazıcı Sultangazili Yetim Çocuklarla İftarda Buluştu 2 izlenme - 3 hafta önce Hayati Yazıcı Sultangazili yetim çocuklarla iftarda buluştuİSTANBUL - AK Parti Genel Başkan yardımcısı Hayati Yazıcı, Sultangizi'de yaşayan yetim çocuklarla iftarda bir araya geldi.
Hayati Yazıcı, CHP'nin Yargıya Müdahale İddialarına Yanıt Verdi 05:26
Hayati Yazıcı, CHP'nin Yargıya Müdahale İddialarına Yanıt Verdi 1 izlenme - 1 hafta önce Hayati Yazıcı, CHP'nin yargıya müdahale iddialarına yanıt verdiANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP'nin yargıya müdahale açıklamalarına cevap verdi.
Bakan Yazıcı, Yerin 600 Metre Altında Madencilerle Oruç Açtı - Rize 06:02
Bakan Yazıcı, Yerin 600 Metre Altında Madencilerle Oruç Açtı - Rize 106 izlenme - 3 yıl önce Bakan Yazıcı, Yerin 600 Metre Altında Madencilerle Oruç Açtı - Rize
Hayati Yazıcı 15 Temmuz Gecesinde Kılıçdaroğlu'nu Anlattı 02:27
Hayati Yazıcı 15 Temmuz Gecesinde Kılıçdaroğlu'nu Anlattı 5 izlenme - 3 ay önce Hayati Yazıcı 15 Temmuz gecesinde Kılıçdaroğlu'nu anlattı İSTANBUL - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 15 Temmuz gecesi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte aynı uçakta Ankara'da İstanbul'a geldiklerini belirterek, "Dışarıya çıktığımda...
Çayhaber.net  bakan hayati yazıcı eğitim fakültesini inceledi 06:18
Çayhaber.net bakan hayati yazıcı eğitim fakültesini inceledi 59 izlenme - 5 yıl önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: 01:13
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: "Genel Başkan Vekilliği Ihdas Ediyoruz" 2 izlenme - 1 ay önce - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın açıklaması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Trabzonspor'un Yeni Stat İnşaatı 02:11
Trabzonspor'un Yeni Stat İnşaatı 61 izlenme - 2 yıl önce Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Trabzon'da yapımına başlanan "Türkiye'nin denize dolgu alanına yapılan ilk stadı"nın kaba inşaatının yüzde 98'lik kısmı tamamlandı.
Hayati Yazıcı: 04:07
Hayati Yazıcı: "Hak Ettiği Cezayı Alacaklar. Hiç Kimsenin Yanına Kalmayacak" 1 izlenme - 3 hafta önce Hayati Yazıcı: "Hak ettiği cezayı alacaklar.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: 02:38
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: "Cumhurbaşkanı, Meclis Seçmesin Eyvallah. Kim... 3 izlenme - 3 ay önce Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: "Cumhurbaşkanı, Meclis seçmesin eyvallah. Kim seçsin?
Yazıcı: 05:18
Yazıcı: "Aleyhte Söylem Gerçekleştirenler Bu Anayasa Değişikliğini Okumayanlardır" - Trabzon 2 izlenme - 3 ay önce AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "18 maddeden oluşan anayasa değişikliğiyle ilgili aleyhte söylem gerçekleştirenler emin olun bu anayasa değişikliğini okumayanlardır.
Hayati Yazıcı: 08:00
Hayati Yazıcı: "Tüzükte 9 Maddede Değişiklik Yapıldı" 1 izlenme - 1 ay önce Hayati Yazıcı: "Tüzükte 9 maddede değişiklik yapıldı"ANKARA - AK Parti Genel Başkan yardımcısı Hayati Yazıcı, tüzükte 9 maddede değişiklik yapıldığını duyurdu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: 00:25
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: "Kongremizde Tüzük Değişikliği ile 'Genel Başkan... 1 izlenme - 1 ay önce AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: "Kongremizde tüzük değişikliği ile 'Genel Başkan Vekilliği'ni getiriyoruz"ANKARA - AK Parti'ye Genel Başkan Vekilliği geliyor.
Hayati Yazıcı'dan Kılıçdaroğlu'na Cevap 04:43
Hayati Yazıcı'dan Kılıçdaroğlu'na Cevap 2 izlenme - 3 ay önce - Hayati Yazıcı'dan Kılıçdaroğlu'na cevap Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstiklal esnafını ziyaret ettiİSTANBUL - Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş ile birlikte Beyoğlu...
Hayati Yazıcı: 03:01
Hayati Yazıcı: "Yarın Cumhurbaşkanımızın, Partimize Üyelik Törenini Gerçekleştireceğiz" 1 izlenme - 2 ay önce Hayati Yazıcı: "Yarın Cumhurbaşkanımızın, partimize üyelik törenini gerçekleştireceğiz" Hayati Yazıcı: "Yarın Cumhurbaşkanımızın, partimize üyelik törenini gerçekleştireceğiz" "21 Mayıs, 3.
Bakan Yazıcı İran Sınırında 01:52
Bakan Yazıcı İran Sınırında 26 izlenme - 3 yıl önce Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, İran sınırında tren X-ray cihazının resmi açılışını yaptı.
Ak Parti'den Referandum İçin Tarih 01:29
Ak Parti'den Referandum İçin Tarih 4 izlenme - 8 ay önce Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Başkanlık Sistemiyle İlgili Teklifin Ocak Ayında Meclis’e Gelebileceğini Belirterek, “Nisan Ayında Referanduma Gidilebilir” Dedi.
Hayati Yazıcı: 06:22
Hayati Yazıcı: "(Chp İtirazı) CHP'nin Beklediği Sonuç Çıkmaz" 1 izlenme - 2 ay önce Hayati Yazıcı: "(CHP İtirazı) CHP'nin beklediği sonuç çıkmaz" ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı AK Parti binasına girişi öncesinde açıklamalarda bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: 07:27
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: "Bu Metnin Hiçbir Yerinde Fesih Kelimesinin 'Fes'i.. 1 izlenme - 3 ay önce AK Parti genel Başkan yardımcısı Hayati Yazıcı: "Bu metnin hiçbir yerinde fesih kelimesinin 'fes'i bile yok" Hayati Yazıcı: "Fesih ölümdür, yenileme hayattır"İSTANBUL - Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Ak Parti Beyoğlu ilçe başkanlığı tarafından düzenlenen kahvaltı...
Hayati Yazıcı'nın Van Ziyareti 03:47
Hayati Yazıcı'nın Van Ziyareti 18 izlenme - 3 yıl önce Bakan Yazıcı: ‘Eğitimin önündeki fiziki engelleri hep birlikte imkanlarımız ölçüsünde kaldırmaya çalışıyoruz’ dedi.
Bayramlaşma Töreni - Hayati Yazıcı 03:43
Bayramlaşma Töreni - Hayati Yazıcı 9 izlenme - 3 yıl önce Rize'de bayramlaşma töreniRİZE (AA) - Rize'de bayramlaşma töreni düzenlendi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Skm'yi Ziyaret Etti 03:14
AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Skm'yi Ziyaret Etti 1 izlenme - 4 ay önce - AK Parti Genel Başkan Yardımcıları SKM'yi ziyaret ettiİSTANBUL - AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Erol Kaya, İl Başkanı Dr. Selim Temurci ile birlikte İl Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Hayati Yazıcı: 09:59
Hayati Yazıcı: "Başkanlık Modeline Geçişi 2007'de Başlattık" 1 izlenme - 3 ay önce Hayati Yazıcı: "Başkanlık modeline geçişi 2007'de başlattık"AĞRI - AK Parti Genel Başkan yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hayati Yazıcı;
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: 03:39
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: "Kanunda Feshin F Harfi Bile Geçmiyor" 1 izlenme - 3 ay önce AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: "Kanunda feshin f harfi bile geçmiyor"EDİRNE - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, ne söylediğimiz metinde, ne teklifte, ne anayasa komisyonunda nede meclisten geçen kanunda Fesih sözcüğünün f harfinin bile geçmediğini söyledi.