Hoşgeldiniz!

hazreti osman

Abdurrahman Önül - Hazreti Osman Yeni 2009 07:54
Abdurrahman Önül - Hazreti Osman Yeni 2009 159.103 izlenme - 9 yıl önce abdurrahman önül - hazreti osman yeni 2009
Hazreti Osman - Abdurrahman Önül 05:38
Hazreti Osman - Abdurrahman Önül 1.223 izlenme - 7 yıl önce
Ders: 580-656 Hz. Osman İbn Affân 3. İslam Halifesi Şiada Halifeliği Kabul Edilmeyen Sahabe 36:53
Ders: 580-656 Hz. Osman İbn Affân 3. İslam Halifesi Şiada Halifeliği Kabul Edilmeyen Sahabe 523 izlenme - 5 yıl önce DERS 580 656 Hz. Osman ibn Affân 3. İslam Halifesi Şiada Halifeliği Kabul Edilmeyen Sahabe ders,tarih,islam,din,dinler tarihi,hazreti,osman,osman peygamber,peygamber,halife,sahabe Osman bin Affân veya Osman ibn Affân, (Arapça: ) (d. 580 - ö. 17 Temmuz 656) Dört Büyük Halife'den üçüncüsü olan sahabi ayrıca cennetle müjdelelen on sahabeden biridir. 644 yılından 656'daki öldürülmesine kadar, 12 yıl boyunca, halifelik yapmıştır; Dört Büyük Halife'den en uzun süre halifelik yapan odur.[1] Şiâ'da halifeliği kabul edilmeyen sahabedendir; zîrâ Şiî inancına göre hüküm sürmesi gereken ilk halife Ali'dir. Ümeyyeoğullarından olan Osman'ın künyesi İslam peygamberi Muhammed'in kızı Rukiyye'den olan oğluna nispetle Ebû Abdullahtır. Bunun dışında Ebu Leyla olarak anıldığı da olurdu.[2] Aynı zamanda İslam peygamberi Muhammed'in de damadı olmuştur. Muhammed'in önce Rukiyye isimli kızıyla evlenmiştir. Daha sonra Rukiyye'nin vefat etmesiyle Muhammed'in bir başka kızı Ümmü Gülsüm ile evlenmiştir. Ümmü Gülsüm de kendisinden önce vefat etmiştir. Peygamberin iki kez damadı olması, iki kızıyla evlenmiş olması hasebiyle Zi'n-Nureyn yani "iki nur sahibi" olarak da anılır. Ebu Bekir'in yakın arkadaşlarından olan Osman İslam'a inanan ilk kişilerdendir. Bedir dışındaki savaşlara katıldı. 644'de halife oldu. Sebe taraftarları evini kuşattı; oruçluyken, Kuran okurken öldürüldü (656). Cenazesini Zübeyr kaldırdı, Bâkî mezarlığına gömüldü. Osman zengindi, vahiy kâtibiydi. Kuran'ı çoğaltmıştır. Lâkabı Nâşîr-ûl Kuran'dı. 146 hadis rivâyet etmiştir. Konu başlıkları [gizle] 1 Müslüman Olmadan Önceki Yaşamı 2 Müslüman Oluşu ve Halife Olmadan Önceki Yaşamı 2.1 İslam’a Geçişi 2.2 Habeşistan’a Hicret 2.3 Medine’ye Hicret 2.4 Medine’deki Hayatı 3 Halifeliği 3.1 İlk altı yıl 3.2 İkinci Altı Yıl 3.2.1 Ali Taraftarlarının Osman'dan Hoşnut Olmayışının Sebepleri 3.2.2 Mervan'ın Mektubu 3.2.3 Osman'ın Öldürülmesi 3.2.4 Ali'nin Halife Oluşu 4 Ayrıca bakınız 5 Kaynakça 6 Dış bağlantılar Müslüman Olmadan Önceki Yaşamı[değiştir] Osman Ta’if’te doğdu, sıcak yaz aylarında Mekkeli zenginler havası daha serin olan Taif’e giderdi. Osman’ın aileside tahminen bu sıcak yaz aylarında Taif’e gelmişti. Osman Muhammed’den yedi yıl sonra doğmuştur. Kureyş’in zengin Ümeyyeoğulları ailesindendi. Osman’ın babası Affan genç yaşta ticaret seferinde öldü. Osman babasından kalan mirasla aynı işi yapmaya devam etti ve Kureyş’in en zenginlerinden biri oldu.[3] Müslüman Oluşu ve Halife Olmadan Önceki Yaşamı[değiştir] İslam’a Geçişi[değiştir] Osman İslam’ı kabul edişiyle birlikte tüm zenginliğini hayır işlerine harcadı. Suriye’den bir ticaret seferinden dönüyordu. Muhammed ona İslam’ı ve amacını açıkladıktan sonra arkadaşı Ebu Bekir ile yaptığı kısa bir konuşma sonrası Müslüman oldu. Osman; Ali bin Ebu Talib, Zeyd bin Harise ve Ebu Bekir’den sonra Müslüman olan dördüncü erkekti. Osman’ın Müslüman oluşu ailesi Ümeyyeoğulları tarafından olumsuz bir şekilde karşılandı.[4] Osman’ın bu kararını teyzesi Ümmü Gülsüm ve üvey kız kardeşi destekledi. Osman daha sonra Muhammed’in kızı Rukiyye ile evlendi. Habeşistan’a Hicret[değiştir] Osman ve eşi Rukiyye 615 yılında Habeşistan’a yapılan hicrete katıldılar. Osman ticari zekâsı ve çalışkanlığını Habeşistan’da da devam ettirdi. İki yıl sonra Kureyş'in İslam'ı kabul ettiği haberleri Habeşistan'daki Müslümanlar arasında yayıldı, bunun üzerine Osman ve Rukiyye Mekke'ye geri döndü. Fakat Mekke’ye geldiklerinde haberin asılsız olduğu ortaya çıktı, bazı Müslümanlar Habeşistan’a geri dönerken Osman kalma kararı verdi ve tüm işlerini geride bırakarak ticari faaliyetlerine sıfırdan başladı.[5] Medine’ye Hicret[değiştir] 622 yılında eşi Rukiyye ile birlikte Medine’ye göç etti. Medine’ye ulaşıldıktan sonra muhacirler ensarın (Medineliler) evlerine konuk oldular. Osman’da Neccaroğulları kabilesinden Ebu Talha bin Tabit’in yanında kaldı. Kısa süre sonra kendi evini aldı. Osman, Medine’de kaldığı süre boyunca Ensar’dan ekonomik yardım almadı tüm malını Mekke’den getirdi. Medine halkı çiftçilik yapıyordu ticari faaliyetler fazla değildi. Tüccarlık daha çok Yahudilerin elindeydi. Osman bu durumu avantaja çevirdi ve Medine’de Müslümanların yararlanabileceği ticaret ağı kurdu ekonomik olarak Müslümanların refahını arttırdı. Medine’deki Hayatı[değiştir] 624 yılında Medine’den dönen Kureyş kervanlarına bazı Müslümanlar saldırdı ve zapt etti. Osman’ın eşi Rukiyye sıtma ve çiçek hastalığından dolayı yatmaktaydı ve Osman onun yanında kalarak Bedir Savaşı’na katılmadı. Bedir Savaşı başladığı sıralarda Rukiyye öldü ve defnedildi. Bedir’den dönen Muhammed kızının cenazesine yetişemediği için üzüldü. Uhud Savaşı’ndan sonra Osman Muhammed’in diğer kızı Ümmü Gülsüm ile evlendi. Bu evlilik ile beraber Muhammed’in iki kızı ile evlendiği için “zinnureyn” (iki kez nurlanmış) lâkabı verildi. Hendek Savaşında Medine’yi korumakla görevleydi muharebe sonrası Yahudi Kaynukaoğulları ile çıkan sorunu Osman tüm köleleri satın alarak çözdü ve hepsini azad etti. Bunun üzerine birçoğu İslam’ı kabul etti. Osman, Muhammed'in Veda Haccı sırasında onun yanında yer almıştır.[2] Muhammed'in vefatından sonra halife seçilen Ebu Bekir'e bey'at etmiştir. Ridde Savaşları sırasında Ebu Bekir'in danışmanı olarak Medine'de kalmıştır. Daha sonra Ebu Bekir'in Ömer'i bir sonraki halife olarak tayin eden belgesini kaleme alan da Osman'dır. Ömer'in hilafeti sırasında Ömer'e danışmanlık yapmış ve Medine'de kalmıştır.[6] Halifeliği[değiştir] Ömer kendisinden sonra aralarından bir sonraki halifenin seçileceği bir şura kurulmasını talep etmiştir. Ömer'den sonra kimin halife olacağı tartışmaları sırasında arabulucu Abdurrahman bin Avf'ın, başkalarının görüşlerini de alarak kendisini seçmesiyle halife olmuş, kendisiyle birlikte halifeliğe düşünülen Ali de kendisine bey'at etmiştir.[2] İlk altı yıl[değiştir] Osman’ın halife seçilmesine Muâviye’nin babası Ebu Süfyan, çok sevinmişti. Haşimoğulları ilk iki halifeye sürdürdükleri yumuşak tutumu halifeliğinin ilk 6 yılında Osman’a karşı da gösterdiler. Bu dönemde yapılan fetih hareketlerine katıldılar. Ebubekir zamanında oluşturulan Kur’an mushafının çoğaltılması ve bu nüsha dışındaki diğer nüshaların imha edilmesi konusunda Ali, Osman’ı destekledi.[7] Halife olduğu dönemde İslam devletinin sınırları genişlemiş ve ilk İslam donanması kurulmuş, birçok ekonomik reform gerçekleştirilmiştir. Ayrıca ilk İslamî paralar da onun zamanında basılmıştır; bunlar üzerine Bismillah lâfzı basılmış İran dirhemleri idi. İlk İslam devleti dirhemi daha sonraları Emevîler döneminde basılmıştır. Ayrıca Kâbe ve Mescid-i Nebevi de onun zamanında genişletilmiştir. Osman bin Affan'ın halifeliğinin ilk altı ylında İran'ın fethi tamamlandı, Trablusgarp ve Tunus feth edildi. Kafkaslar'a giren İslam orduları Hazarlara yenilerek Kafkasların güneyine çekilmiştir. Şam'da ilk kez donanma kurulmuş, Kıbrıs bu donanmanın seferleri sonucunda vergiye bağlanmış, Rodos fethedilmiştir. Ayrıca Osman döneminde yapılan en büyük hizmetlerden biri Ebubekir döneminde toplanarak kitap haline getirilen Kur'an mus'haflarının çoğaltılarak önemli merkezlere gönderilmesidir. İkinci Altı Yıl[değiştir] Ama Osman'ın halifeliğinin ikinci altı yılı, ilk altı yılı kadar başarılı geçmedi. Müslümanlar arasındaki ilk ayrılıkların başlaması, Osman'ın ikinci altı yıllık halifeliğinde izlediği politikalar sebebiyle gerçekleşti. Ali Taraftarlarının Osman'dan Hoşnut Olmayışının Sebepleri[değiştir] Osman’ın halifeliğinin ikinci 6 yılında takip ettiği siyaset, valiliklere akrabalarını tayin ettiği ve onlara aşırı düşkün olduğu iddiaları, Ali taraftarlarının halifeye karşı tavır takınmasına sebep oldu. Bu dönemde Ali ile Osman arasında görüş ayrılıkları yaşandı. 656 yılında Mısır, Basra ve Kufe’den gelen ve Osman'ın halifeliğini kabul etmeyen isyancılar, Medine yakınında “Zi-Huşub” mevkiinde toplandılar. Şehre girip girmeme konusunda Medinelilerin fikrini almak üzere elçi gönderdiler. Medineliler isyancıların şehre girişine taraftardılar ancak Ali isyancıların şehre gelmemelerini söyledi. Mervan'ın Mektubu[değiştir] Osman, isyancılara arabulucu olarak Ali’yi gönderdi. Durumun düzeltileceğini ve fesadın
Hazreti Osman'ın Kur'an-ı Kerimi 03:31
Hazreti Osman'ın Kur'an-ı Kerimi 458 izlenme - 5 yıl önce İlk müslüman olanların beşincisidir Hazreti Osman. Resulullah Efendimiz'in Rukayye ve Ümmü Gülsüm isimli kızları ile evlendi. ...
Hz. Osman (r.a)'ın yaşamı 09:12
Hz. Osman (r.a)'ın yaşamı 127 izlenme - 3 yıl önce İslamiyeti ilk kabul eden sayılı kişilerden biri olan Hz. Osman (ra), hayatı boyunca Peygamberimiz (sav)'e en yakın kişilerden olmuştur. Peygamber Efendimiz(sav)’in damadı ve üçüncü halifesidir. Peygamber Efendimiz(sav)’e iki defa damat olmakla şereflendiği için, iki nur sahibi manasına gelen “Zi’n-Nureyn” lakabıyla anılmıştır.Bedir Savaşı dışında Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'in tüm savaşlarına katılmıştır. Hz. Osman müslüman olunca, müşrikler tarafından yapılan işkencelere maruz kaldı. Habeşistan’a hicret etmeye izin verilince eşi olan, Resulullah Efendimiz(sav)’in kızı Rukiyye hanımile Habeşistan’a hicret etti. Böylece Habeşistan’a ilk hicret eden Müslümanlardan biri oldu.   Hz. Ebu Bekir (ra)'ın tebliği vesilesiyle Müslüman olan Hz. Osman (ra), üstün ahlakı ve güzel konuşmasıyla tüm müminlere örnek olan değerli sahabelerden biriydi. Çok güzel ve etkili bir hitabete sahip olmasının yanı sıra ezberi çok kuvvetli idi ve Yüce Kuran-ı Kerim'i ezberlemişti. Ayrıca yüksek bir hadis ilmine sahip olan Hz. Osman, vahiy katipliği yaparak da İslam'a büyük hizmet vermiştir.  Hz. Osman (ra)’ın Allah yolunda İnfakı Müslüman olmadan önce ticaret ile uğraşan Hz.Osman zengin bir tüccardı, kabilesi arasında geniş bir çevresi ve büyük itibarı vardı. İslamiyet ile şereflendiğinde Allah'ın kendisine nasip ettiği bu maddi gücü tümüyle, İslam ahlakının yayılması ve Müslümanların refahı için infak etmiştir. Bulunduğu dönem için büyük bir para olan yirmi bin dirhem ödeyerek Rume kuyusunu satın almış, Medine-i Münevvere'de tatlı su sıkıntısı yaşandığından bu kuyudan parayla su satın alan Müslümanların hizmetine vermiştir. Tebük seferinde onbin kişilik İslâm ordusunun, bütün ihtiyaçlarını karşılayıp donatmıştır. Ayrıca Medine'de kıtlık olduğu bir dönemde ise Hz. Osman (ra)'ın Şam'dan gelen, yüz deve yükü buğdayı olan bir kervanısatın almış, daha sonra da bunları Medine'de bulunan fakirlere ve Sahabe-i Kiram'a dağıtmıştır. Hz. Osman (ra)'ın Halifeliği Süresince Yaptığı Üstün Hizmetleri  Hz. Osman (ra) Hz. Ömer (ra)'ın şehit edilmesi üzerine şura heyeti tarafından halife seçilmiştir. Onun İslam toplumunda bu göreve layık olduğu düşünüldüğü için kimse itiraz etmemiş, herkes ona biat etmiştir. Hz. Osman'ın İslam ahlakının yayılmasında yaptığı en büyük hizmetlerden biri kuşkusuz hilafeti döneminde Kuran-ı Kerim'in çoğaltılıp İslam merkezlerine gönderilmesi olmuştur. Hz. Osman (ra) döneminde, Kuran-ı Kerim çoğaltılmış, bir örneği Medine'de bırakılarak Mekke, Şam, Küfe, Basra, Mısır ve diğer eyaletlere gönderilmiştir. Hz. Osman'a bu büyük ve şerefli hizmet sebebiyle de, Kuran-ı Kerim'i yayan anlamında "Nâşirü'l-Kur'an" ünvanı verilmiştir.  Hz. Osman (ra) halifeliği süresince büyük başarılar elde etmiştir.  Onun halifeliği zamanında, Suriye sahillerinde ilk İslam donanması meydana getirilmiştir. Oluşturulan ilk donanma sayesinde Kıbrıs Adası alınmıştır. Bu ilk deniz zaferinin ardından daha sonraki yıllarda diğer Akdeniz adalarına karşı seferler düzenlenmiştir.  Ancak gerek bu deniz seferlerinde gerekse kara savaşlarında Hz. Osman, İslam ahlakının bir gereği olarak daima adaletli ve merhametli bir tutum sergilemiştir. Ehli Kitap’ın haklarını gözetmiş onlara şefkatli ve adaletli davranmıştır. Hz. Osman (ra) döneminde, bir Ermeni kenti olan Debil'in fethi sırasında, şehirde yaşayan Hristiyanlar, Yahudiler ve mecusilere emanname verilerek , mabetlerin korunacağı garantisi sunulmuştur. Hz. Osman’ın Halife olduğundamali ve mülki erkana yazdığı şu mektup Kuran ahlakına uygun yönetim anlayışını göstermektedir: "Cenab-ı Allah, hiçbir şeyi boş yere yaratmamıştır. Her şeyi hak olarak yaratmıştır. Dolayısı ile o, haktan başkasını kabul etmez. Aldığınız şeyleri haklı olarak alın; verdiğiniz şeyleri de hak edene verin. Bilhassa dürüstlüğe ihtimam gösterin. Dürüst davranın ve dürüstlüğü bozan siz olmayın. Çünkü onu bozan kimse, sonradan gelenlerin vebalini de yüklenir. Vefakarlığa dikkat edin, yetimin hakkına tecavüz etmeyin, antlaşmalara da sadık kalın. İyi bilin ki, Allah, yetime zulmedenin düşmanıdır."    Ayrıca yıkılan kiliselerin onarılmasına, yeni havraların ve manastırların inşa edilmesine de her zaman müsaade edilmiştir. Hz. Osman döneminde Bizans İmparatorluğu'na karşı büyük zaferler kazanılmış, Ermenistan, Kafkas, Horasan, Merakeş, Kerman, Afrika ve daha pek çok bölge, İslam devletinin haritası içerisine alınmıştır.  Hz. Osman (ra)'ın İlk Hutbesi Hz. Osman (ra), halifeliğinin ilk hutbesini okumak için minbere çıktığında Allah'a hamdü sena ettikten sonra şunları söyledi:  "Ey Müslümanlar! Sizler İslamiyet'le gerçekleşen huzur ve güven nimeti içinde yaşıyorsunuz. Bu nimetle ömrünüzün sonuna yaklaştınız. Eceliniz hayırla sonuçlansın. Elinizden geldiği kadar, gece gündüz çalışıp çabaladınız. Fakat şunu iyi bilin ki, dünyanın mayası aldatıcılıktır. Dünya hayatı sizi aldatmasın, Allah'a karşı mağrur olmayın, gelip geçenlerden ibret alın. Başı boş, vurdum duymaz olmayın, uyanık olun. Allah gafil değildir. O, dünyayı seven, ona bağlanıp da, her yerde hanlar, saraylar yaptıran bizden önceki insanlar şimdi nerde? Uzun süre saltanat süren, dünya hanedanları neredeler şimdi? Dünya onlara vefasızlık etmedi mi? Bari bunlardan ders alın da Allah'ın hakir gördüğü dünyayı, siz de olduğundan çok büyütmeyin. Ahirete, ezeli yurdunuz olan âhirete hazırlık yapın."  Hz. Osman (ra), "Şu ayeti kerimede buna güzel bir örnek var" dedi ve ayeti okuyarak hutbesini bitirdi:  "Onlara, dünya hayatının örneğini ver; gökten indirdiğimiz suya benzer, onunla yeryüzünün bitkileri birbirine karıştı, böylece rüzgarların savurduğu çalıçırpı oluverdi. Allah, herşeyin üzerinde güç yetirendir."(Kehf Suresi, 46)  Hz. Osman (ra)'ın Dilinden Hikmetli Öğütler "Geçmişten ibret alın da hayra çalışın."  "Allah (cc) size dünyayı, onunla ahireti arayasınız diye vermiştir. Ona meyledesiniz diye değil!"  "Ecel erişmeden yapabileceğiniz hayırlı işler için acele ediniz."  "Ey İnsanlar! Allah'ın emirlerine muhalefet etmekten sakının. Zira Allah'ın emirlerine muhalefet etmekten sakınmak bir ganimet"tir… Kul, gözleri gördüğü halde, Allah'ın kendisini kör olarak haşretmesinden korksun, hikmetten anlayan için tek söz kâfidir. Manen, sağır olanlar zaten hakkı duymazlar. Biliniz ki, Allah kiminle beraber ise o, hiçbir şeyden korkmaz."  Peygamber Efendimiz (sav) Hz. Osman (ra)’ın şehadetini kendisine haber vermiştir Allah Resulü (sav) Osman (ra)'a haber gönderip çağırttı ve şöyle buyurdu:  "Öldürülüp şehit olacaksın! Sabret, Allah sana sabır versin.  Allah'ın sana on sene altı ay giydireceği -hilafet- gömleğini sakın çıkartma!" Dönüp giderken, Allah Resulü (sav) arkasından şöyle buyurdu: "Allah sana sabır versin. Oruçlu iken şehit edilip öleceksin. Orucunu benimle açacaksın!" (İmam Suyuti, Olağanüstü Yönleriyle Peygamberimiz (sav) el-Hasaisü'l-Kübra, Çeviri: Naim Erdoğan İz Yayıncılık, İstanbul, 2003, s. 729) Hz. Osman Hicretin 35. yılında (Miladi 657) bazı isyancılar tarafından evinde şehit edilmiştir. Peygamber Efendimiz (sav)'in Hz. Osman (ra) Hakkındaki Sözleri  "Osman, ümmetimin en hayalısı ve en fazla kerem sahibidir."  "Her Peygamber'in Cennette bir refiki vardır. Orada benim yoldaşım Osman'dır."  "Ey Allah'ım! Osman'ın kıyamet günü, gam ve kederini gider. Çünkü O, bizim nice kederlerimizi giderdi."  "Osman benden, ben de Osman'danım."  http://www.a9.com.tr/izle/44042/Kisa-filmler---Mutlaka-izleyin/Hz-Osman-(ra)in-yasami A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Mescid-i Nebevi 2 06:11
Mescid-i Nebevi 2 90 izlenme - 3 yıl önce "Müslümaların üç kutlu mescidi" belgeselinden http://www.a9.com.tr/izle/25459/Belgesellerden-Secme-Bolumler/Mescid-i-Nebevi-2 A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Hz. Osman (ra)’a şehit eden münafıklara nasıl davranılmalıydı? 09:56
Hz. Osman (ra)’a şehit eden münafıklara nasıl davranılmalıydı? 55 izlenme - 2 yıl önce Adnan Oktar’ın 6 Şubat 2016 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/216207/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Hz-Osman-(ra)’a-sehit-eden-munafiklara-nasil-davranilmaliydi A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Mescid-i Nebevi 1 02:41
Mescid-i Nebevi 1 75 izlenme - 3 yıl önce "Müslümanların üç kutlu mescidi" belgeselinden http://www.a9.com.tr/izle/25458/Belgesellerden-Secme-Bolumler/Mescid-i-Nebevi-1 A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Münafıklar Hz. Osman’ı Kuran Okurken Şehit Etmişlerdir. / A9 Tv 02:09
Münafıklar Hz. Osman’ı Kuran Okurken Şehit Etmişlerdir. / A9 Tv 21 izlenme - 2 yıl önce Adnan Oktar’ın 31 Ocak 2016 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/217367/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Munafiklar-Hz-Osman’i-Kuran-okurken-sehit-etmislerdir A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo