Hoşgeldiniz!

historia

Historia De Un Amor(Bir Aşk Hikayesi)ana Gabriel 03:08
Historia De Un Amor(Bir Aşk Hikayesi)ana Gabriel 55.000 izlenme - 8 yıl önce Historia De Un Amor(Bir Aşk Hikayesi)Ana Gabriel
Edward Maya - Historia de Amor 03:05
Edward Maya - Historia de Amor 9.476 izlenme - 3 yıl önce Edward Maya - Historia de Amor (Official New Single) 2014
Zaz Historia De Un Amor Sa Prevodom 03:16
Zaz Historia De Un Amor Sa Prevodom 4.010 izlenme - 6 yıl önce Zaz Historia de un Amor sa prevodom
HiSTORiA DE UN AMORLUiS MiGUEL 03:52
HiSTORiA DE UN AMORLUiS MiGUEL 6.447 izlenme - 6 yıl önce Benim Bütün Rüyalarım Seninle - Orjinal
Luz Casal - Historia De Un Amor (Türkçe Altyazılı) 03:43
Luz Casal - Historia De Un Amor (Türkçe Altyazılı) 3.637 izlenme - 3 yıl önce Historia de un Amor (Türkçe: "Bir Aşk Hikayesi") Bir adamın eski bir aşk hikâyesini anlatan bu şarkının bestesi Panama'lı besteci Carlos Eleta Almaran'a aittir. Carlos Eleta Almaran bu besteyi, kardeşinin eşini kaybetmesinin ardından yapmıştır. Daha sonra şarkı ile aynı adı taşıyan 1956 Meksika yapımı sinema filminde,bu eser tema müziği olarak kullanılmıştır. Sözleri genel olarak,bir erkeğin aşık olduğu kadını kaybetmesinin ardından çektiği acı ve hüzünü anlatır. Günümüze kadar birçok müzisyen ve şarkıcı tarafından icra edilmiştir. Bunlardan bazıları; Guadalupe Pineda, Julio Iglesias, Nana Mouskouri, Perez Prado, Laura Fygi, Iva Zanicchi, Eydie Gormé & Trio Los Panchos, Pedro Infante, Dalida, Ana Gabriel, Luis Miguel, Los Angeles Negros, Zaz gibi isimlerdir. Guadalupe Pineda'nın muhteşem yorumu farkedilmemesi imkânsız güçle dinleyicileri cezbetmektedir.
Resmi Tarih (La historia oficial) Fragman 02:04
Resmi Tarih (La historia oficial) Fragman 4.180 izlenme - 4 yıl önce 1985 Arjantin yapımı Resmi Tarih filminin fragmanı
Ana Gabriel - Historia De Un Amor 03:07
Ana Gabriel - Historia De Un Amor 2.762 izlenme - 4 yıl önce
Historia De Un Amor 02:51
Historia De Un Amor 3.093 izlenme - 5 yıl önce Historia De Un Amor - Sinan 2013
Ayhan Sicimoğlu - Historia de un Amor 05:20
Ayhan Sicimoğlu - Historia de un Amor 2.901 izlenme - 6 yıl önce
Historia De Un Amor 03:44
Historia De Un Amor 2.122 izlenme - 6 yıl önce
Historia De Un Amor @tilla Video 03:20
Historia De Un Amor @tilla Video 1.914 izlenme - 6 yıl önce historia de un amor @tilla video
Edward Maya - Historia de Amor (Official New Single) 03:05
Edward Maya - Historia de Amor (Official New Single) 2.078 izlenme - 4 yıl önce Edward Maya - Historia de Amor (Official New Single) 2014
Müzik Tarihi Historia De La Musica Klasik Müzik Bestecileri Klasik Dönem 06:58
Müzik Tarihi Historia De La Musica Klasik Müzik Bestecileri Klasik Dönem 1.926 izlenme - 3 yıl önce Jean Jacques Rousseau'ya göre "barok müzik, armoninin açık seçik olmadığı, modülasyonlar ve uyumsuzlukla dolu entonasyonları güç ve hareketi zor olan müziktir". Yapı sanatı ile ilgili ilk tanımla 1788 yılında "Encyclopédie méthodique"te karşılaşılmaktadır: "mimarlıkta barok, tuhaflığın bir nüansıdır". Öyle anlaşılıyor ki bu isim, dönemin başlangıcında resim ve heykel çalışmalarındaki değişikliklere gösterilen şaşırmış reaksiyon sonucu çıkmıştır. Barok müzik dönemi eserleri batı klasik müziği içinde çok önemli bir yer almakta ve dönemimizde de pöpüler olarak çalınmakta ve dinlenmektedir. Barok müzik dönemi Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Jean-Baptiste Lully, Arcangelo Corelli, Claudio Monteverdi, Jean-Philippe Rameau ve Henry Purcell gibi bestecilerin eserlerini kapsamaktadir. Barok müzik dönemi müzikteki başlıca büyük yeniliği "fonksiyonel tonalite" kavramının çok geliştirilmesindedir. Bu dönemdeki besteciler ve çalgıcılar çok daha ayrıntılı ve incelikli müziksel süsler uygulamaya başlamışlar; müziksel notasyon şeklini değiştirmişler ve müziksel çalgıları yeni teknikler kullanarak çalmaya başlamışlardır. Barok müziği döneminde müziksel çalgılarla müzik icra edilmesinin ebadı, kapsam genişliği ve karmaşıklığı artmıştır. Barok müzik dönemi opera görsel sanatının kurulup, geliştirilip ve yaygınlaştırılması dönemidir. Bugün kullanılan müzik terimleri ve kavramlarının çoğunluğu barok müzik doneminde ortaya çıkartılmış ve o zamandan beridir kullanılagelmiştir. Tarihçe[değiştir | kaynağı değiştir] Müzikte barok dönem, 1600 ile 1750 yılları İtalya'daki opera denemeleriyle başlamış; Johann Sebastian Bach'ın ölümüyle sona ermiş ve tüm müzik türlerinde günümüze kadar kalıcı olan değişikliklerin oluşmasına neden olmuştur. Rönesans muzik dönemi, tüm sanat dallarında sadelik, temizlik ve saflık dürtülerini güçlendirmesine ve duyguları daha yumuşak bir anlatımla ifade etmesine karşın, özellikle müzik alanında, sürekli kullandığı tekdüzelikten dolayı giderek sıkıcı olmaya başlamıştır. O kadar ki, rönesans dönemi bestelerinin en belirgin özelliği, çalgıların aynı anda başlayıp aynı anda eseri bitirmeleri olarak anlatılabilir. Barok dönemle birlikte, müzik "kontrast" kavramı ile tanışır. Aynı tınılardaki çalgılar birbirleriyle savaşırcasına, birbirleri ile karşıtlık oluşturarak eserde yerlerini alırlar. Klasik Dönem sanatçıları dahi, her ne kadar Barok dönem eserlerini karmaşık, süslü, zevksiz ve abartılı olarak adlandırsalar ve "Barok" kelimesini aşağılayıcı manada kullansalar da kendi kullandıkları ve günümüze kadar uzanan birçok armoni kuralını bu dönemin ustalarından öğrenmişler ve yer yer kopyalamışlardır. 150 yıla yayılan bir süreci etkileyen Barok akımı, kimi müzik tarihçilerine göre 2, kimine göre 3 evreli bir dönemdir. Herkesin kabul ettiği ortak düşünce ise "Olgun Barok" olarak adlandırılan son dönemde Johann Sebastian Bach'ın önemli bir yere sahip olduğudur. Barok müziğinin yapısında en belirgin özellik, müzikte "kontrast"lar kullanılması olmuş ve bununla birlikte konçertolar devri başlamıştır. Müziksel ifadeyi güçlendirmek için kullanılan ses düzeyinin alçalıp yükselmesi Barok dönemde keşfedilen ve gelişen işaretlerle başlar. Orta Çağ ve Rönesans'ta ses şiddeti, hep aynı seviyede kullanılmaktaydı. Barok dönemde piyano (düşük ses) ve forte (gür ses) terimleri ile eserlerde ses şiddetinin önemi ve katkısı görülmeye başlar. Barok dönemin bir diğer yeniliği, bu döneme kadar olan müzikal yapıda bulunmayan ve eserin başka bir bölüme geçeceğini veya bittiğini belirten bir olgunun kullanılmasıdır. Eserlerde kapanışlar ve geçişler daha güçlü yer alır. Kontrastlar üzerine kurulan Barok müzikte ritmik yapıda da büyük gelişmeler olur. Rönesans'tan Barok müziğe sıçrayan, metine bağlı müzikal anlatım, konuşma dilindeki vurguların abartılmasına neden olur. Barok dönemde doğan Opera ve kantatlar günümüzde de aynı kurala bağlı kalınarak abartılı bir dilde seslendirilirler. Barok dönemle beraber çalgı müziği büyük ilerleme gösterir. Yalnız çalgılar için bestelenen yapıtlar çoğalır. Ses müziği ve çalgı müziğinin birleştirilmesi de Barok dönemde filizlenir. Eşlik görevi gören sürekli bas çalgıları ve insan sesi birleşir. Kontrast oluşturmak amacıyla eşlik çalgıları tekdüze hareket ederken, vokal hareketli ve süslü davranır. 16. yüzyılın sona ermesiyle birlikte İtalyan besteciler madrigal adını verdikleri, şiirler üzerine yazdıkları çok sesli müzikler üzerine yoğunlaşmaya başlamıştı. Monteverdi'nin opera eserleri ve madrigalleri, barok dönemin ilk zamanlarının zirve noktası olmuş ve daha sonra gelecek müziğe liderlik etmiştir. Dinsel bir tema üzerine kurulu dramatik eserler olan oratoryolar, kökünü Roma'dan alır. Avrupa'ya yayılması ise Alman-İngiliz besteci George Frideric Handel sayesinde olmuştur. Handel, ünlü Messiah oratoryosunu İngiltere'de bestelemiştir (1741). Sonat, kendini barok dönemin ilk zamanlarında bulmuş bir başka müzik formudur. İtalya'da sonat, yavaş ve hızlı dans parçalarından oluşan eser veya yavaş-hızlı kontrastlarıyla gelişen eserlere denirdi (daha sonra bu tarz kiliselerde de kullanılmıştır). Arcangelo Corelli gibi her iki tarzda da müzik yapan besteciler olmuştur. İtalya'nın dışında ise süit adı verilen dans parçaları besteleniyordu. Barok dönemde sonatlar kadar yaygın olan süit formu, zamanla popülaritesini yitirmiş ve sonat formu kadar kalıcı olamamıştır. Süitler, kantatlarda olduğu gibi tek bir çıkış noktasından hareketle iki veya üç bölümlü forma ulaşırdı (örneğin Domenico Scarlatti'nin klavye sonatları gibi, Bach'ın bestelediği 1'den çok formlu eserler gibi). İlk sonatlar, ya tek bir enstrüman ya da küçük bir grup için yazılırdı. 17. yüzyılın sonlarına doğru (barok dönemin ortaları), bu sonat formu konçerto grosso şekline dönüştü. Solist grup ise genellikle konçertino (iki keman ve continuo) olurdu. Daha sonra ise konçerto durumuna dönüştü. Şüphesiz ki Bach'ın Brandenburg Konçertoları konçerto grosso stilinin bu dönemdeki en iyi örneklerinden birisidir. Ayrıca Antonio Vivaldi'nin solo konçertoları da bu dönemin en önemli modellerinden olmuştur. Sonat, konçerto ve vokal formları gelişiminin ortalarında, barok dönemin bir başka önemli özelliği ortaya çıkmaya başladı: Tonalite. 16. yüzyılın ortalarında eski kilise modları, yeni anahtar bağları konseptiyle yer değiştirmeye başladı. Barok dönemle birlikte besteciler bir anahtardan diğerine atlamaya başlamıştı. Zamanın kromatik müziğini üretmeye başlamışlardı. Zamanla, anahtarlar arasındaki bağ ve geçişler bir sistem halini aldı. Bach'ın İyi Düzenlenmiş Klavye (das wohltemperierte klavier) adlı eseri bu bağı anlamak için iyi bir örnektir. Bu eser ayrıca bir başka iki önemli barok formu yapısı içinde barındırmaktadır: prelüd ve füg. Barok dönemin en gözde çalgılarından biri klavsen (harpsikort)'di. Klavsen, seslerin hafif veya kuvvetli çıkmasına olanak sağlamayan bir düzeneğe sahipti. Yine de dönemin favori enstrümanı olmuş, gerek solo gerek eşlik göreviyle pek çok eserde kullanılmıştır. Barok dönemde icat edilmesine karşın dönemin bestecileri piyano için eser yazmamıştır. Klavsene göre cılız bir sese ve sert tuşeye sahip piyanoya eser veren ilk besteci Muzio Clementi'dir. 1773'de daha on sekizindeyken piyano için üç sonat yazmış, çalgıyı popüler hale getirmiştir. Barok dönem bestecilerinin günümüzde piyanoda çalınan eserleri aslında piyano için yazılmamıştır. Dolayısıyla piyano ve forte gibi nüanslar ve staccato gibi çalım tekniklerinin hiçbiri eserlerin aslında yoktur veya çok azdır. Bütün bu değişiklikler birbirlerine paralel olarak gelmiş ve barok dönemi oluşturmuştur. Eski kurallardan ve polifonik takıntılardan kurtulunması, yeni bir tarz ve kural geleneği yapma gereğini doğurdu. Bu da, kadanslar veya armonik geri planlar üzerine doğal olarak solistlik yapan, melodiyi ortaya çıkardı. Bu armoniler içinde sequence (zincirleme)'i getirdi ve tüm bu armonik gelişimler bir yandan da ritmik gelişmeleri doğurdu. Bas bölümleri, Orta Avrupa dans müziğinin tipik ritmleriyle kaynaştı ve tüm bunlar barok müziği barok müzik yaptı. Barok dönemde müzik, modern müzikal dilin gelişiminde kuşkusuz en önemli kilometre taşı olmuştur. Bu 1,5 yüzyıl içerisinde, müzikal formlar değişip geliştikçe bir yandan da daha sonrasının ve bugünün müzik standartlarını belirlemeye başlamıştı. Tonalite ve akor tonlaması çok büyük önem taşımaktadır. 18. Yüzyıl, bilindiği gibi, Avrupa'da müziğin Barok yüzyılıdır. Händel gibi, Bach gibi, Barok müziğin büyük ustaları eserlerini bu yüzyılda vermişlerdir. Ancak Barok müzik, diğer sanatlarda olduğu gibi, feodal aristokrasiye hizmet eden bir yapı sergilemektedir. Salon müzik ilişkisine örnek: Barok dönemde besteciler kiliselerde, belediye ve saraylarda veya bir operada görevliydiler. Bu yerlerin ortak özellikleri küçük olmaları idi. Genellikle dikdörtgen şeklinde yansıtıcı yüzeylere sahiptiler. Bu akustik çevrelerdeki yankılanma süresi kısadır. Böyle bir çevrede çalınan müzik çok parlak olur ancak seslerin dolgunluğu azdır. Klasik dönem Haydn, Mozart, Beethoven, bu dönemdeki orkestrada 40 kadar çalgıcı bulunuyordu. Yaylı, ağaç üflemeli, pirinç üflemeli, vurmalı çalgılar kullanılıyordu. O zamanki konser salonları şimdikilerden küçük, dinleyiciler ise 300-400 kişi kadardı. Bu salonlar, tümüyle doluyken yankılanma süresi 1,5 s olmaktadır. 19. yüzyıl daha büyük yapılar inşaa edildi ve süre 1,5 s - 1,8 s aralığına uzadı. Bugün Klasik dönem müzikleri için en iyi yankılanma süresi 1,5 – 1,7 arsında kabul edilmektedir. Romantik devir daha kişiseldir. Bestecinin duygularının anlatımı önemlidir. Brahms, Wagner, Çaykovski, Debussy gibi bestecilerin dönemidir. Daha dolgun seslere ve daha uzun yankılanma sürelerine ihtiyaç duyulur. Bu dönemde yankı süreleri 2 s'ye kadar uzamıştır. Bugün romantik müzikler için yankılanma süresi 1,9 s - 2,2 s arasında kabul edilmektedir.
Herman Kevork Hıdıroğlu - Historia De Un Amour 02:57
Herman Kevork Hıdıroğlu - Historia De Un Amour 1.955 izlenme - 6 yıl önce
Zaz - Historia De Un Amor Sa Prevodom 03:16
Zaz - Historia De Un Amor Sa Prevodom 1.133 izlenme - 6 yıl önce
Çınar Apay - Historia De Un Amor 03:23
Çınar Apay - Historia De Un Amor 1.176 izlenme - 6 yıl önce
George Dalaras - Historia De Un Amor 03:30
George Dalaras - Historia De Un Amor 447 izlenme - 3 yıl önce 1955 yılında Panamalı Carlos Eleta Almaran tarafından bestelenmiş bolero şarkısıdır. 50 yıldan fazla bir süredir muhtelif defalar muhtelif sanatçılar tarafından seslendirilmiş olan parça her dinlediğinde kişiyi en güzel yaz gecelerine götürür. Ben kendisini Dalaras'ın eşsiz sesinden dinlemeyi ismini sayamayacağım bütün diğer yorumculardan dinlemeye tercih ediyorum.
Çeşitli Sanatçılar - Historia De Un Amor 03:27
Çeşitli Sanatçılar - Historia De Un Amor 767 izlenme - 6 yıl önce
Edward Maya - Historia De Amor 03:08
Edward Maya - Historia De Amor 237 izlenme - 3 yıl önce Edward Maya - Historia De Amor (Yeni Klip 2014) Şarkı Sözleri (Lyrics) : Maya... You save our love or let me go, I will be standing at your door, Crying for my life too low... Tevra O Preti Naeeee Tevra O Preti Naeeee You made me sun in the night, I feel loving your eyes Tevra O Preti Naeeee You're only sun in the sky, Is right here by my side Tevra O Preti Naee Don't want to control you Nothing inside me Can't break me down Break me down... Cause your love It make me so silent, All reasons inside me, Can't Break me down Break me down... You save our love or let me go, I will be standing at your door, Crying for my life too low... Tevra O Preti Naeeee Tevra O Preti Naeeee You made me sun in the night, I feel loving your eyes Tevra O Preti Naeeee You're only sun in the sky, Is right here by my side Tevra O Preti Naee You made me sun in the night, I feel loving your eyes Tevra O Preti Naeeee You're only sun in the sky, Is right here by my side Tevra O Preti Naee...
De Un Amor 03:22
De Un Amor 497 izlenme - 6 yıl önce Bir şarkı bu kadar mı güzel yorumlanır historia de un amor
Historia De La Meva Mort - Fragman (2013) 02:03
Historia De La Meva Mort - Fragman (2013) 241 izlenme - 4 yıl önce Historia De La Meva Mort - Fragman (2013)
Çeşitli Sanatçılar - Historia  De Un Amor 03:39
Çeşitli Sanatçılar - Historia De Un Amor 339 izlenme - 6 yıl önce
Los Hermanos Rigual - Historia de un Amor / Kelepçeli Melek 02:45
Los Hermanos Rigual - Historia de un Amor / Kelepçeli Melek 265 izlenme - 3 yıl önce Eser; Panama'lı besteci Carlos Eleta Almaran'ın bestelediği, dünyaca ünlü müzisyenler tarafından defalarca yorumlanan, vaktiyle Türkçe sözlerle de icra edilen Historia de un Amor melodisinin Yeşilçam filmlerimizde kullanılan yorumudur. Kelepçeli Melek 1967 filminde Nevin'in parmağına Nazım tarafından yüzük takılırken başlayan sahnede, Aşk Mabudesi 1969 filminde Meşhur Romancı Ekrem'in kimsesizler balosunda Leyla'yı farkettiği sahnede duyulur. Keyifle dinleyiniz efendim.
Juanes La Historia De Juan 03:38
Juanes La Historia De Juan 315 izlenme - 6 yıl önce juanes la historia de juan
Various Artists - Uma Historia De Ifa (Elegibo) 04:01
Various Artists - Uma Historia De Ifa (Elegibo) 291 izlenme - 6 yıl önce
Jennifer Vasquez - Historia Verdadera (Amor a Distancia) 03:16
Jennifer Vasquez - Historia Verdadera (Amor a Distancia) 209 izlenme - 4 yıl önce Jennifer Vasquez - Historia Verdadera (Amor a Distancia) [Video Oficial]
a dona da historia fragmanı 1 01:17
a dona da historia fragmanı 1 159 izlenme - 7 yıl önce
Cansu Çavuş - Historia De Un Amor 04:08
Cansu Çavuş - Historia De Un Amor 70 izlenme - 3 yıl önce HİSTORİA DE UN AMOR CANSU ÇAVUŞ FLUT VE SOLIST SAMİ KÖSE PİYANO DERSİ.. MÜZİK ORGANİZASYON- ORKESTRA-PİYANO-ORG DERSİ.ANKARA DÜGÜN ORKESTRASI
Hyllarima Ancient City Bc 2900 01:24
Hyllarima Ancient City Bc 2900 113 izlenme - 9 yıl önce hyllarima carian city bc 2900 kavaklidere mugla turkey
la historia oficial fragmanı 1 01:27
la historia oficial fragmanı 1 135 izlenme - 7 yıl önce alicia yabancı şirketlere danışmanlık yapan hukukçu kocası roberto ve 5 yaşındaki evlatlık kızları gaby ile mutlu huzurlu güvenli ve refah içinde yaşayan bir tarih öğretmenidir. mesleğine inançla bağlıdır ve öğrencilerine belleğin hem insanların hem de toplumların en güçlü dayanağı olduğunu anlatmaya çalışmaktadır.ancak öğrencilerinin ders kitaplarındaki bilgilere olan güvensizliklerine bir türlü anlam verememektedir. öğrenciler tarih kitaplarının gerçekleri değil askeri cuntanın yalanların