Hoşgeldiniz!

hümayun

Hücum Marşı Osmanlı Mehter Marşı En Gaza Getirici Mehteran Marşları Ritmi En Muhteşem Olanı 02:29
Hücum Marşı Osmanlı Mehter Marşı En Gaza Getirici Mehteran Marşları Ritmi En Muhteşem Olanı 5.930 izlenme - 2 yıl önce Hücum Marşı Mehter Marşı Adlı Mehteran Takımı Marşlarının En Gaza Getiricisi, Ritmi En Muhteşem Olanı Osmanlı Mehter Marşlarını Piyano Tuş Sesleri ile Dinlediniz mi?. Genç Piyanist Güneş Yakartepe, " Hücum Marşı ve Tekbir Mehter Marşı " Eserini Piyano Notalarını yazdı, Piyano çaldı . Osmanlılarda, askeri mûsikiyi icrâ eden topluluk. Farsçada mihter olarak geçen mehter kelimesi, ekber (en büyük), âzâm (pek ulu) mânâsında bir ism-i tafdildir.Kelime Türkçe de mehter, çoğulu olarak da mehterân şeklinde kullanılmıştır. Mehter, bölüklere ayrılır, aynı çalgı âletini çalanlar, alemdârlar birer bölük şekil ederlerdi. Her bölüğün ''ağa'' tâbir edilen bir âmiri bulunurdu. Davulcubaşına ise ''Baş Mehteren Ağa'' denilirdi. Ayrıca bir de Mehterbaşı vardı. İkinci bir mehterbaşı daha vardır ki,bundan ayrı olup, '' Mehterân-ı Hayme'' denilen Saray Çadırlarının başıdır. Mehter teşkilatı, ''emir-i alem'' e tâbiydi. Türkiye Selçukluları sultanı İkinci Gıyaseddin Mesud 1284 yılında gönderdiği bir fermanla Osman Gâziye; Eskişehir'den Yenişehir'e kadar bütün Söğüt bölgesi ve havalisini sancak olarak verdi. Fermanla birlikte Osman Gaziye emirlik alâmeti olan ''tuğ'' , ''alem'' , ''Tabl'' ve ''nakkâre'' de gönderilmişti. Ferman, Osman Gâziye Eskişehir'de bir ikindi vakti takdim edildi. Osman Gâzi ayakta durarak nevbet vurdurdu. Fâtih sultan Mehmed Han zamanına kadar nevbet vurulurken padişahların ayakta dinlemesi adetti. Mehter teşkilâtına bağlı iki türlü mehterhâne vardı. Biri resmi teşkilata bağlı olan çalıcı mehterler, diğerleri esnaf mehterleriydi. Resmi mehter, padişah mehteriydi ki, buna ''Mehterhâne-i Tabli Âlem-i Hassa'' denirdi. Sonraları, mehter sâdece padişah ve orduya âit olmaktan çıktı. Her vezir dâiresinde bir mehterhâne bulundurulması âdet oldu. Fâtih devrindeki mehterhânede dokuz zilzen (zil çalan), dokuz nâkkârezen (kudum çalan), dokuz boruzen (boru çalan), dokuz tablzen (davul çalan), dokuz çavuş ve bir iç oğlan vardı. Altmış dört kişilik mehterhâne takımına ''dokuz kat mehter'' adı verilirdi. Padişahın mehterleri on iki kat olurdu. On iki kat mehterhânede her çalgıdan on ikişer adet bulunurdu. Padişah sefere çıktığı zaman mehter takımı on iki misline çıkarılırdı. Sefer ve harp esnâsında padişâh mehterhânesi, saltanat sancaklarının altında durup, nevbet vururdu. Bundan başka ikindi vakti, otağ-ı Hümâyûn önünde nevbet vurmak âdetti. Hükümdâr mehterleri beş vakit vururlardı. Bundan başka padişah cüluslarında, kılıç alaylarında, harplerde zafer haberi geldiği zaman ve arife divânlarında nevbet vurulurdu. Mehterler, harp meydanlarında gece karanlığında bile ordugâh nöbetçilerinin uyumaması için devamlı çalar ve aynı zamanda da ''yektir Allah!'' diye bağırırlardı. Harp esnâsında ise, padişahın veya seraskerin yanında durup, harp boyunca askerin cesâretini arttırmak ve düşmana dehşet vermek için çalardı. Vezir mehterleri, ikindi ve yatsı namazları kılındıktan sonra olmak üzere, günde iki defâ vururdu. bunlardan birincisi akşam yemeğinin ikin cisi de uykunun işâretini verirdi. Sivil mehterler, kendilerine mahsus nevbet yerlerinde yatsı namazından sonra ve sabahleyin nevbet vururlardı. Eski zamanlarda öğle yemeği, ''kuşluk'' nâmıyla öğle namazından evvel; akşam yemeği de ikindi namazından sonra yenilir ve yatsı namazından sonra uykuya yatılırdı. Detaylı Arama Benzer Kelimeler hücresel hücresi hücrey hucüm hücum hücüm hucüm kelimesinin Türkçe Türkçe çevirisi ve anlamı Kategori Anlam Orijinal metin genel saldırı , hücüm , atılma , saldırış , hücum , hamle , hamle etmek , sıçramak , uzanmak genel ücum etmek , üşüşmek , hücüm , saldırı , saldırmak , taarruz , atak , ansızın gelmek Hücum Marşı Osmanlı Mehter Marşı Adlı Mehteran Marşlarının En Gaza Getirici Ritmi En Muhteşem Olanı Hücum Marşı En Hareketli Osmanlı Mehter Marşı Enstrümantal Marş Mehteran Marşları Takımı En Gaza Getirici Ritmi En Muhteşem Olanı Melodik Askeri Bando Musiki Karaoke Ritm Piyano Konserleri Müzikleri Sahne Sanatları Lisesi Okulu Piano Dinletisi Mızıka-Yı Hümayun Eski Ordu Video Etiket Amatör Marşları Hücum Marşı Osmanlı Adlı Damar İleri Asker Er Meydan Saldırmak Taarruz Atak Detaylı Arama Benzer Kelime Hücum Türkçe Çevirisi Anlamı Saldırı Hücüm Atılma Saldırış Hamle
Hicaz Hümayun Peşrev Veli Dede 07:16
Hicaz Hümayun Peşrev Veli Dede 3.640 izlenme - 7 yıl önce Sayın Erdinç BAL hocadan hicaz hümayun peşrev (www.neyuretim.com)
Mızıka-yı Hümayun - İzmir Marşı ( İlk Beste ) 03:15
Mızıka-yı Hümayun - İzmir Marşı ( İlk Beste ) 578 izlenme - 2 yıl önce Mehterhane-i Hümayun'un yerine 1828 yılında Giuseppe Donizetti tarfından kurulan askeri bandonun, bilinen İzmir Marşı'ndan önce, İzmirli bir rum olan Zahariyadis tarafından bestelenmiş olan marşın yorumudur. Kayıt 1904 yılına aittir.
Homayoun Shajarian - Ba Man Sanama (Minyatür Sanatı İle Klip) 03:00
Homayoun Shajarian - Ba Man Sanama (Minyatür Sanatı İle Klip) 951 izlenme - 3 yıl önce Ünlü sanatçı Muhammed Rıza Şeceryan’ın oğlu Hümayun Şeceryan, babasıyla beraber önceden icra ettikleri, Rumi’nin Divan-ı Kebir’inde yer alan ‘’Ba Man Sanama’’ya Rock unsurları ekleyerek ve doğu kültüründe önemli yeri olan minyatür sanatıyla kliplendirerek şaşırtmış. Ayrıca klipte Ferüddin Attar’ın Simurg’undan ve bilhassa daha ne olduğu, kim olduğu çözülememiş Mehmed Siyah Kalem’deki çizimlerde kullanılarak macera türünde klip yapılmış. Ellerine sağlık, keyifli izlemeler, dinlemeler.
Hicaz Hümayun Peşrevi 02:07
Hicaz Hümayun Peşrevi 382 izlenme - 6 yıl önce hicaz hümayun peşrevi
Genç Piyanist Hicaz Hümayun Peşrevi Makam Veli Dede Mevlevi Hanesi Ayinleri Taksim Semaisi Saz Eseri 07:56
Genç Piyanist Hicaz Hümayun Peşrevi Makam Veli Dede Mevlevi Hanesi Ayinleri Taksim Semaisi Saz Eseri 569 izlenme - 3 yıl önce Enstrümantel Türk Saz Müsikilerini Piyano ve Kanun Sesleri ile Dinlediniz mi?. Piyanist Güneş Yakartepe, " Hicaz Hümâyun Peşrevi Beste Veli Dede " Şarkısını Piyano Notalarını yazdı, Polifonik Şekil ile Piyano çaldı Enstrümantal Türk Saz Eserlerini Piyano ve Kanun Serisi: 1 Çok sevilen Musikilerimizi Piyano ile Dinleyince Umarım Güzel Bulursunuz, Umarım Hoşunuza Gider. Yorumlarınızı ve Eleştirilerinizi bekliyorum. Sevgi ve Saygılar... Veli Dede (Bursalı Neyzen) 1768 yılına vefat etmiştir doğum tarihi bilinmemektedir.Bursa doğumludur.Mezarı Bursa Mevlevihanesindedir.Bir süre İstanbul Mevlevihanesinde de Neyzenlik yapmıştır.Düzenle wiki EK 2 Piyanist Hicaz Hümâyun Peşrevi Beste Veli Dede Mucize Peşrevi İlgili video facebook E-posta veya Telefon Şifre Oturum Sürekli Peşrevleri Kanun Paşa Piyano Düeti İcra Saz Elimizdeki eserleri:Dügah Buselik peşrev,Saz Sem.,Humayun Çenber Peşrevi,Saz Semaisi bulunmaktadır.En meşhur eseri Huma
Hilal Çalıkoğlu - İlyas Tetik - Hicaz Hümayun Saz Semai 04:59
Hilal Çalıkoğlu - İlyas Tetik - Hicaz Hümayun Saz Semai 462 izlenme - 6 yıl önce
New York'ta 02:25
New York'ta "Mehter-i Hümayun" ve "Ceddin Deden" 212 izlenme - 4 yıl önce Burası New York! İzlerken Tüylerinizi Diken Diken Eden "mehter-i Hümayun" Ve "ceddin Deden". paylaşalım...
Adnan Şanses - Hicaz Hümayun Peşrev 01:46
Adnan Şanses - Hicaz Hümayun Peşrev 251 izlenme - 6 yıl önce
Yıldız Teknik Üniversitesi İcracıları Koro Şefi Ruhi Ayangil - Nihavend Şarkı 02:42
Yıldız Teknik Üniversitesi İcracıları Koro Şefi Ruhi Ayangil - Nihavend Şarkı 210 izlenme - 3 yıl önce Albüm Adı: Muzika-i Hümayun Şarkıları 4 Çıkış Tarihi: 29.04.2005 Etnik
Odeon Orkestrası - Hafız Yaşar - Mızıkay-I Hümayun Orkestrası - Plevne Marşı 03:11
Odeon Orkestrası - Hafız Yaşar - Mızıkay-I Hümayun Orkestrası - Plevne Marşı 340 izlenme - 6 yıl önce
Odeon Orkestrası - Hafız Yaşar - Mızıkay-I Hümayun Orkestrası - Mebusan Marşı 03:19
Odeon Orkestrası - Hafız Yaşar - Mızıkay-I Hümayun Orkestrası - Mebusan Marşı 293 izlenme - 6 yıl önce
Odeon Orkestrası - Hafız Yaşar - Mızıkay-I Hümayun Orkestrası - Millet-İ Osmani Marşı 02:55
Odeon Orkestrası - Hafız Yaşar - Mızıkay-I Hümayun Orkestrası - Millet-İ Osmani Marşı 279 izlenme - 6 yıl önce
Odeon Orkestrası - Hafız Yaşar - Mızıkay-I Hümayun Orkestrası - Reşadiye Marşı 02:58
Odeon Orkestrası - Hafız Yaşar - Mızıkay-I Hümayun Orkestrası - Reşadiye Marşı 230 izlenme - 6 yıl önce
Odeon Orkestrası - Hafız Yaşar - Mızıkay-ı Hümayun Orkestrası - Sivastopol Önünde Yatar Gemiler 03:12
Odeon Orkestrası - Hafız Yaşar - Mızıkay-ı Hümayun Orkestrası - Sivastopol Önünde Yatar Gemiler 171 izlenme - 6 yıl önce
Odeon Orkestrası - Hafız Yaşar - Mızıkay-I Hümayun Orkestrası - Cezayir Marşı 02:27
Odeon Orkestrası - Hafız Yaşar - Mızıkay-I Hümayun Orkestrası - Cezayir Marşı 157 izlenme - 6 yıl önce
Odeon Orkestrası - Hafız Yaşar - Mızıkay-I Hümayun Orkestrası - İzmir Marşı 03:15
Odeon Orkestrası - Hafız Yaşar - Mızıkay-I Hümayun Orkestrası - İzmir Marşı 153 izlenme - 6 yıl önce
Odeon Orkestrası - Hafız Yaşar - Mızıkay-ı Hümayun Orkestrası - Hareket Ordusu Marşı 02:48
Odeon Orkestrası - Hafız Yaşar - Mızıkay-ı Hümayun Orkestrası - Hareket Ordusu Marşı 125 izlenme - 6 yıl önce
Odeon Orkestrası - Hafız Yaşar - Mızıkay-ı Hümayun Orkestrası - Vive Constantinople Marche 02:38
Odeon Orkestrası - Hafız Yaşar - Mızıkay-ı Hümayun Orkestrası - Vive Constantinople Marche 121 izlenme - 6 yıl önce
Odeon Orkestrası - Hafız Yaşar - Mızıkay-ı Hümayun Orkestrası - Vatan Marşı 02:47
Odeon Orkestrası - Hafız Yaşar - Mızıkay-ı Hümayun Orkestrası - Vatan Marşı 102 izlenme - 6 yıl önce
Yıldız Teknik Üniversitesi İcracıları Koro Şefi Ruhi Ayangil - Uşşak Şarkı 05:24
Yıldız Teknik Üniversitesi İcracıları Koro Şefi Ruhi Ayangil - Uşşak Şarkı 42 izlenme - 3 yıl önce Albüm Adı: Muzika-i Hümayun Şarkıları 4 Çıkış Tarihi: 29.04.2005 Etnik
Odeon Orkestrası - Hafız Yaşar - Mızıkay-I Hümayun Orkestrası - Askeri Marş 02:45
Odeon Orkestrası - Hafız Yaşar - Mızıkay-I Hümayun Orkestrası - Askeri Marş 68 izlenme - 6 yıl önce
Odeon Orkestrası - Hafız Yaşar - Mızıkay-ı Hümayun Orkestrası - Vicdanı Muazzam 02:49
Odeon Orkestrası - Hafız Yaşar - Mızıkay-ı Hümayun Orkestrası - Vicdanı Muazzam 65 izlenme - 6 yıl önce
Yıldız Teknik Üniversitesi İcracıları Koro Şefi Ruhi Ayangil - Hüzzam Şarkı 03:59
Yıldız Teknik Üniversitesi İcracıları Koro Şefi Ruhi Ayangil - Hüzzam Şarkı 40 izlenme - 3 yıl önce Albüm Adı: Muzika-i Hümayun Şarkıları 4 Çıkış Tarihi: 29.04.2005 Etnik
Odeon Orkestrası - Hafız Yaşar - Mızıkay-I Hümayun Orkestrası - Arap Marşı 03:11
Odeon Orkestrası - Hafız Yaşar - Mızıkay-I Hümayun Orkestrası - Arap Marşı 64 izlenme - 6 yıl önce
Zeki Müren - Hicaz-hümayun Yürük Semai (Nideyim Sahn-ı Çemen Seyrini Cananım Yok) 02:34
Zeki Müren - Hicaz-hümayun Yürük Semai (Nideyim Sahn-ı Çemen Seyrini Cananım Yok) 13 izlenme - 1 yıl önce "Kanalımıza ait diğer videolara ulaşmak ve güncel içerikleri takip etmek için >www.izlesene.com/mplay< kanalımıza göz atabilir ve abone olabilirsiniz. Keyifli seyirler..." Şarkı Sözleri (lyrics): (Ah) Nideyim sahn-ı çemen seyrini cânânım yok (Ah) Bir yanımca salınır serv-i hırâmânım yok Yâr, yâr kurbanın olam yâr Dost, dost hayranın olam dost Yel lel li ye le la la la la ömrüm ye le la li Te re li ye le la la la la ömmrüm ye le la li (Ah) Bir yanımca salınır serv-i hırâmânım yok
Nevzat Atlığ - Hicaz-Hümayun Yürük Semai 02:38
Nevzat Atlığ - Hicaz-Hümayun Yürük Semai 37 izlenme - 6 yıl önce
Odeon Orkestrası - Hafız Yaşar - Mızıkay-I Hümayun Orkestrası - Marche Yadıguıarı Millet 03:06
Odeon Orkestrası - Hafız Yaşar - Mızıkay-I Hümayun Orkestrası - Marche Yadıguıarı Millet 53 izlenme - 6 yıl önce
Odeon Orkestrası - Hafız Yaşar - Mızıkay-ı Hümayun Orkestrası - Marche Vatan 03:09
Odeon Orkestrası - Hafız Yaşar - Mızıkay-ı Hümayun Orkestrası - Marche Vatan 52 izlenme - 6 yıl önce
Odeon Orkestrası - Hafız Yaşar - Mızıkay-ı Hümayun Orkestrası - Ordu Marşı 03:17
Odeon Orkestrası - Hafız Yaşar - Mızıkay-ı Hümayun Orkestrası - Ordu Marşı 51 izlenme - 6 yıl önce