Hoşgeldiniz!

imam gazali

Dinde Ağlaklığın Yeri - Prof. Yaşar Nuri Öztürk 04:04
Dinde Ağlaklığın Yeri - Prof. Yaşar Nuri Öztürk 3.290 izlenme - 11 ay önce Kim ki kalabalığa hitap ederken ağlıyor, dinleyenleri de ağlatmaya çalışıyorsa, bilin ki münafıktır: İmam Gazali
İmam Gazali - Ey Oğul 10:18
İmam Gazali - Ey Oğul 3.535 izlenme - 3 yıl önce Mehmet Bey
İmam Gazali - Kalplerin Keşfi - Güzel Ahlakın Fazileti 09:45
İmam Gazali - Kalplerin Keşfi - Güzel Ahlakın Fazileti 2.123 izlenme - 4 yıl önce Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: Muhakkak ki Allah Teâlâ bu dini kendi zatı için seçti. Sizin dininize ancak cömertlik ve güzel ahlâk yakışır. Dikkat edin! Dininizi güzel ahlâk ve cömertlikle süsleyin.
İmam Gazali - Kalplerin Keşfi - Kadının Kocası Üzerindeki Hakları 15:37
İmam Gazali - Kalplerin Keşfi - Kadının Kocası Üzerindeki Hakları 2.040 izlenme - 4 yıl önce Kadının Kocası Üzerindeki Hakları Bu haklar, mehir ve nafaka gibi mali haklarla, malî olmayan haklar olarak iki kısımdır. Mali haklarla ilgili açıklamalar daha önce zikredildi. Mali olmayan haklar şunlardır; 1. Hanımıyla güzel geçinmeli, ona iyi davranmalıdır: Erkek, hanımına eziyet etmemeli, gücü yettiği halde onun haklarını görmezden gelmemelidir. Hanımına sıcak davranmalı, güler yüzlü ve neşeli olmalıdır. Bu konuda esas alınan nasslar şunlardır; Yüce ALLAH; 'Hanımlarla iyi geçinin 'Erkeklerin kadınlar üzerindeki haklan gibi, kadınların da erkekler üzerinde bir takım iyi davranışa dayalı haklan vardır buyurmuştur. Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem); 'Sizin hayırlı olanlarınız, hanımlarına iyi davrananlardır; Aranızda ailesine en iyi davranan benim buyurmuştur. İyi geçinmek güzel davranmak' ifadesi, bütün haklan ku­şatan genel bir tanımlamadır. Bu ifadeden sonra zikredeceğimiz her şey bunun bir kısmını açıklamaktan ibaret olacaktır. Daha fazla özen gösterilmesi ve dikkat edilmesi için bu konuda bazı şeyleri zikredeceğiz. Bunlar; 2. Hanımlara nazik olunmalı, onlara ilgi gösterilmeli ve -kü­çük yaşta iseler- yaşlarının küçüklüğü dikkate alınmalıdır: Bu konuda Rasuluilah (sallallâhu aleyhi ve sellem), bir eş olarak erkekler için en güzel örnektir. Aişe (radiyallâhu anhâ) an­latıyor; 'Bir gün Rasuluilah (sallallâhu aleyhi ve sellem)'i odamın kapısında gördüm. Habeşliler ise mescitte [harbeleriyle] oynu­yorlardı. Rasuluilah (sallallâhu aleyhi ve sellem) oynamalarını seyretmem için beni elbisesiyle örtmüştü. Ben ayrılıncaya kadar bakmaya devam ettim. Genç kızların, eğlenceye olan düşkünlük­lerini dikkate alınız. Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), Âişe (radiyallâhu anhâ)'yi koşu yarışına davet ederek; 'gel seninle yarışa­lım» demiştir. Yarışta Aişe validemiz kazanmıştı. Aişe validemiz şişmanladıktan sonra ikinci defa yarışmışlar ve Peygamberimiz (sallallâhu aieyhİ ve sellem) kazanmıştı. Gülümseyerek Aişe vali­demize; «bu, ilk yarışa karşılık oldu» demişti. Aişe (radiyallâhu anhâ) anlatıyor; 'Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)'in yanında (pamuktan yapılmış oyuncak) be­beklerle oynardım. Benimle birlikte oynayan kız arkadaşlarım vardı Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) girdiğinde, utanır saklanırlardı. O da, onları bana gönderirdi. 3. Hanımıyla birlikte gece sohbetleri yapmalı, onu dinlemeli ve onunla konuşmalıdır: 4. Erkek hanımına dinini öğretmeli, ALLAH'a ve Rasulüne ita­ate teşvik etmelidir: Erkeğin hanımına iyi davranması, onunla güzel geçinme­si, şefkatli ve merhametli olması istendiği gibi, onu eğitmekten kaçınmaması, Yüce ALLAH'a itaate teşvik edip yönlendirmesi de istenir. Nitekim Sânı Yüce ALLAH; 'Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyunuz bu­yurmuştur. Ümmü Seleme (radiyallâhu anhâ) anlatıyor; 'Bir gece Pey­gamber (sallallâhu aleyhi ve seiîem) uyandı ve; «Subhanaüah! Bu gece ne de çok fitneler indirildi! Ne de çok hazineler açıldı! Odalarda bulunanları uyandırın, dünya da giyih olanların birço­ğu âhirette çıplak kalacaktır!» buyurdu. Ebû Hureyre (radiyalîâhu anh) anlatıyor; 'Rasulullah (sal­lallâhu aleyhi ve sellem) buyurdu ki; «Gece kalkıp namaz kılan ve hanımım namaza kaldıran, kalkmadığında yüzüne su serpen adama, ALLAH merhamet etsin! Gece kalkıp namaz kılan ve koca­sını namaza kaldıran, kalkmadığında yüzüne su serpen kadına, ALLAH merhamet etsin!.[629] 5. ALLAH'ın şeriatına aykırı olmadığı sürece, erkek hanımının bazı kusurlarını görmezden gelmelidir: Bunu bize Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) tav­siye etmektedir. Ebû Hureyre (radiyallâhu anh) anlatıyor; 'Ra­sulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem); «Mümin bîr erkek, Mümin bir kadına buğz etmesin. Çünkü onun bir huyunu beğenmezse başka bir huyunu beğenir» buyurdu. 6. Hanımının yüzüne vurarak veya ona çirkin sözler söyleye­rek onu incitmemelidir: Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem); Yüze vur­mayın ve çirkin sözler söylemeyin.[631] 'Köle döver gibi, hiçbi­riniz hanımını dövmesin! (Önce dövüp) sonra da gün sonunda onunla cinsel ilişkide (mi) bulunacak! buyurmuştur.
İmam Gazali: Kalplerin Keşfi - Namazın Fazileti 11:14
İmam Gazali: Kalplerin Keşfi - Namazın Fazileti 1.607 izlenme - 4 yıl önce Namazın Önemi ve Fazileti Bilindiği gibi, Yüce Allah'ı tevhid (bir kabul etmek), O'nun eşsiz varlığını bilip tasdik etmek, farz olan en büyük bir görevidir. Bundan sonra farzların en büyüğü ve en önemlisi namazdır. Namaz, imanın alametidir, kalbin nurudur, ruhun kuvvetidir, müminin miracıdır. Mümin bu namaz sayesinde Yüce Allah'ın manevi huzuruna yükselir, yüce Allah'a yalvararak manevi yakınlığa erer. Mümin için ne yüksek bir şeref!.. Bütün hak dinler, insanlara namaz kılmalarını emretmişlerdir. Bizim sevgili Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz) de, peygamber olarak gönderilişlerinden itibaren namaz kılmakla yükümlü olmuştur. Ancak o zaman, güneşin doğuşundan ve batışından sonra olmak üzere günde iki defa namaz kılınıyordu. Sonra Miraç gecesinde beş vakit namaz farz olmuştur. Hazreti Peygamberin miracı ise, sahih kabul edilen rivayete göre, Medine'ye hicretlerinden on sekiz ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesinde olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de ve Hadis-i şeriflerde namaza dair birçok emirler ve öğütler vardır. Bütün bunlar, İslam dininde namaza ne kadar büyük önem verildiğini gösterir. Bir ayet-i kerimenin anlamı şöyledir: "Ey Resûlüm! Sana vahy olunan Kur'an ayetlerini güzelce oku ve namazı gereği üzere kıl. Gerçekten namaz, edeb ve namusa uygun olmayan şeylerden, çirkin görülen işlerden alıkor. Her halde Yüce Allah'ı zikretmek, her ibadeten daha büyüktür. Yüce Allah bütün yaptıklarını bilir."
İmam Gazali - Cehennem Azabı 20:27
İmam Gazali - Cehennem Azabı 1.856 izlenme - 4 yıl önce İmam Gazali - Cehennem Azabı
İmam Gazali: Kalplerin Keşfi - Recep Ayının Fazileti 07:29
İmam Gazali: Kalplerin Keşfi - Recep Ayının Fazileti 1.865 izlenme - 4 yıl önce Recep, şaban ve ramazan ayları ibadet ve maneviyat olarak diğer aylara göre daha üstün bir şeref ve fazilete sahiptir. Hz. Resul-ü Ekrem’den (s.a.a) nakledilen bir hadisinde şöyle buyurmaktadır: “Recep Allah’ın büyük ayıdır. Hiçbir ay hürmet ve fazilette bu aya ulaşamaz. Bu ayda kafirlerle savaş haramdır. Şunu bilin ki recep Allah’ın ayı, şaban benim ayım, ve ramazan ümmetimin ayıdır. Kim recep ayının bir gününü oruç tutarsa, Allah’ın rızasını kazanmış olur. Allah’ın gazabı ondan uzaklaşır ve cehennem kapılarından birisi onun yüzüne kapanır.” İmam Musa Kazım’dan (a.s) şöyle rivayet edilir: “Kim recepten birgün oruç tutarsa, cehennem ateşi bir yıllık mesafe ondan uzaklaşır. Kim üç gün oruç tutarsa, cennet ona farz olur.”
İmam Gazali - Kalplerin Keşfi - Günahtan Korkmanın Fazileti 14:20
İmam Gazali - Kalplerin Keşfi - Günahtan Korkmanın Fazileti 1.228 izlenme - 4 yıl önce İmam Gazali - Kalplerin Keşfi - Günahtan Korkmanın Fazileti Hangi ibadet, Allahü teâlânın rızasına kavuşturursa, o en büyük ibadet olur. En büyük günah ise, Allahü teâlânın gazabına sebep olan günahtır. Bunu da biz bilemeyiz. Allahü teâlânın gazabı günahlar içinde saklıdır. Onun için her günahtan kaçınmalıdır. Belki bizim büyük sanmadığımız bir günah, Onun gazabına sebep olabilir. Nefsine yenilip günah işleyen de, korku içinde olmalıdır.
ahiret belgeseli  imam-ı gazali / mükaşefetül kulüb kalplerin keşfi 01:06:39
ahiret belgeseli imam-ı gazali / mükaşefetül kulüb kalplerin keşfi 2.159 izlenme - 6 yıl önce dahası için http//derindusun.comaçıklama bu film imam-ı gazali hazretlerinin mükaşefetül kulüb kalplerin keşfi isimli eserinin; ölüm kabir kabir suali kabir azabı kıyamet diriliş mahşer mizan sırat şefaat cehennem ve cennet ile ilgili bölümlerinden derlenmiştir.
İmam Gazali - Kalplerin Keşfi - Namazın Fazileti 14:49
İmam Gazali - Kalplerin Keşfi - Namazın Fazileti 1.075 izlenme - 4 yıl önce Bilindiği gibi, Yüce Allah'ı tevhid (bir kabul etmek), O'nun eşsiz varlığını bilip tasdik etmek, farz olan en büyük bir görevidir. Bundan sonra farzların en büyüğü ve en önemlisi namazdır. Namaz, imanın alametidir, kalbin nurudur, ruhun kuvvetidir, müminin miracıdır. Mümin bu namaz sayesinde Yüce Allah'ın manevi huzuruna yükselir, yüce Allah'a yalvararak manevi yakınlığa erer. Mümin için ne yüksek bir şeref!.. Bütün hak dinler, insanlara namaz kılmalarını emretmişlerdir. Bizim sevgili Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz) de, peygamber olarak gönderilişlerinden itibaren namaz kılmakla yükümlü olmuştur. Ancak o zaman, güneşin doğuşundan ve batışından sonra olmak üzere günde iki defa namaz kılınıyordu. Sonra Miraç gecesinde beş vakit namaz farz olmuştur. Hazreti Peygamberin miracı ise, sahih kabul edilen rivayete göre, Medine'ye hicretlerinden on sekiz ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesinde olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de ve Hadis-i şeriflerde namaza dair birçok emirler ve öğütler vardır. Bütün bunlar, İslam dininde namaza ne kadar büyük önem verildiğini gösterir. Bir ayet-i kerimenin anlamı şöyledir: "Ey Resûlüm! Sana vahy olunan Kur'an ayetlerini güzelce oku ve namazı gereği üzere kıl. Gerçekten namaz, edeb ve namusa uygun olmayan şeylerden, çirkin görülen işlerden alıkor. Her halde Yüce Allah'ı zikretmek, her ibadeten daha büyüktür. Yüce Allah bütün yaptıklarını bilir."
İmam Gazali - Kalplerin Keşfi - Cuma'nın Fazileti 06:50
İmam Gazali - Kalplerin Keşfi - Cuma'nın Fazileti 1.032 izlenme - 4 yıl önce Allah Teâlâ kullarına Cuma namazını farz kılmış ve bu görevi ifa eden ve bu günün kıymetini bilen müminlere pek çok ihsan verileceğini müjdelemiştir. Hz. Ali’den (kerremallahu vechehû) rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. “Cuma günü olduğunda, kuş kuşa, vahşi hayvanlar vahşi hayvanlara, yırtıcılar da yırtıcılara, ‘Selâmün aleyküm bu gün Cuma günüdür’ derler.” Allah Teâlâ her ümmete haftanın bir gününü ibadet ve toplanma günü olarak vermiş, ümmet-i Muhammed için ise günlerin efendisi Cuma gününü hediye etmiştir.
İmam Gazali: Kalplerin Keşfi - Tevekkülün Fazileti 07:57
İmam Gazali: Kalplerin Keşfi - Tevekkülün Fazileti 986 izlenme - 4 yıl önce “Allah’a tevekkül etmek, O’na imanın esaslarındandır. Allah’a tevekkül etmek, kulu Rabb’ine sevdirir. İşleri Allah’a havale etmek, Allah’ın kulunu doğru yola iletmesinden gelir. Kul, Allah’ın hidayeti (ve yardımı) sayesinde O’nun rızasına uygun hareket eder. Kulun Allah Teâlâ’nın rızasına uygun hareket etmesi, kendisine ilâhî ikram ve ihsanları kazandırır.”
İmam Gazali - Kalplerin Keşfi - Erkeğin Hanımı Üzerindeki Hakları 12:44
İmam Gazali - Kalplerin Keşfi - Erkeğin Hanımı Üzerindeki Hakları 964 izlenme - 4 yıl önce Erkeğin Hanımı Üzerindeki Hakları Erkeğin de hanımı üzerinde hakkı çoktur. Kadın kocası ile iyi geçinmelidir! Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Kadının cihadı, kocası ile iyi geçinmektir.) [Taberani] Bir kadın, kocasını güzel karşılar, güzel sözler söyleyerek hoşnutluğunu kazanmaya çalışırdı. Peygamber efendimiz aleyhisselam, kadının bu hareketinden dolayı kocasına buyurdu ki: (Hanımına selam söyle, yarı şehid sevabına kavuştuğunu haber ver..
İmam Gazali - Kalplerin Keşfi - Abdestin Fazileti 06:10
İmam Gazali - Kalplerin Keşfi - Abdestin Fazileti 769 izlenme - 4 yıl önce Abdestin Fazileti Abdest alanın bütün küçük günahları affolur. Büyük günahları, insan ve hayvan hakları kendisine veya vârislerine ödenmedikçe günahları affedilmez. Nafile ibadetin sevabına kavuşabilmek için imanda ve farzlarda kusurlu olmamak, haramlardan kaçıp günahlara tevbe etmek ve o işi ibadet olarak yapmaya niyet etmek şarttır.
İmam Gazali Hz Musa İyiliği Emretme 00:24
İmam Gazali Hz Musa İyiliği Emretme 1.220 izlenme - 5 yıl önce İmam Gazali Hz Musa İyiliği Emretme
İmam Gazali: Kalplerin Keşfi - Kadir Gecesinin Fazileti 07:36
İmam Gazali: Kalplerin Keşfi - Kadir Gecesinin Fazileti 670 izlenme - 4 yıl önce Kadir, sadece bir gece midir, yoksa gündüzüyle beraber tam bir gün müdür? Kadir Gecesi, 24 saat sürer; fazileti sadece gecesi ile sınırlı kalmaz, gündüzünü de kuşatır. Kadir Gecesi'nin gündüzünü diğer günlerden daha çok dua ve ibadetle geçirmek sünnet, bütün Müslümanların sorunları için çare duasında bulunmak ise müstehaptır.
İmam Gazali: Kalplerin Keşfi - Müslümanların Karşılıklı Hakları 11:44
İmam Gazali: Kalplerin Keşfi - Müslümanların Karşılıklı Hakları 629 izlenme - 4 yıl önce Bu haklar oldukça çoktur, ama biz onlardan bazılarına -ki hadislerde ge­çmiştir- işaret ediyoruz: 1- Müslüman, kendisi için sevdiğini, müslüman kar­deşi için de sevmelidir; kendisi için sevmediğini kardeşi için de sevmemelidir. Bu, her müslümanın, üzerimizdeki en önemli ve öncelikli hakkı­dır. Bu, çok önemli ve anlamlı hak hususunda birçok ha­dis nakledilmiştir. İmam Sadık (a.s), bu haklarla ilgili olarak bir ha­diste, Mualla b. Huneys’e şöyle buyurmuştur: “Kardeşinin senin üzerindeki en küçük hakkı, kendin için istediğini, onun için de istemendir ve kendin için hoş görmediğini, onun için de hoş görmemendir.” Elbette bunun söylenmesi kolay ama onunla amel etmek çok zordur. 2- Müslüman, diğer müslümanı eli ve dili ile ren­cide etmemelidir. Allah o kulları affeder ki, Halk onun el ve dilinden emniyet­te olsun. Bu husus, en önemli ahlâkî kuralın, islamî davranışı ve müslüman olmanın nişanelerindendir. Bundan do­layı İslam Peygamberi (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Müslüman, diğer müslümanla­rın onun dil ve elinden emniyette oldukları kimsedir.
İmam Gazali - Ey Oğul 1. Bölüm 09:33
İmam Gazali - Ey Oğul 1. Bölüm 867 izlenme - 4 yıl önce İmam Gazali - Ey Oğul 1. Bölüm
İmam Gazali: Kalplerin Keşfi - Cehennem Azabından Korkmak 09:57
İmam Gazali: Kalplerin Keşfi - Cehennem Azabından Korkmak 577 izlenme - 4 yıl önce Cehennem Azabından Korkmak; Allah Kuran’ın pek çok ayetinde Kendisi'nden korkmayı insanlara emretmiştir. Bu ayetlerden bazıları şöyledir: Ey iman edenler, Allah'tan korkun. Herkes yarın için neyi takdim ettiğine baksın. Allah'tan korkun. Hiç şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. (Haşr Suresi, 18) … Öyleyse ey iman eden temiz akıl sahipleri, Allah'tan korkun. Doğrusu Allah, size bir zikir (uyaran, hatırlatan ve öğüt veren Kur'an) indirmiştir. (Talak Suresi, 10) Bir başka ayette Allah insanlara güç yetirebildiği kadar Kendisi'nden korkmasını, Allah korkusunu elinden geldiğince arttırmasını tavsiye etmiştir:
25 Ağustos 2016 Tarihli Bu Haftanın Sohbeti - Cübbeli Ahmet Hocaefendi 01:34:40
25 Ağustos 2016 Tarihli Bu Haftanın Sohbeti - Cübbeli Ahmet Hocaefendi 173 izlenme - 11 ay önce 25 Ağustos 2016 Tarihli Bu Haftanın Sohbeti - Cübbeli Ahmet Hocaefendi Hocamızın haftalık mutad sohbeti.Hocamız İmam-ı Gazali hazretlerinin ey oğul isimli eserinden ders yapıyor
Dinle Ey Ali - İmam Gazali - Kalplerin Keşfi. 28:51
Dinle Ey Ali - İmam Gazali - Kalplerin Keşfi. 522 izlenme - 4 yıl önce Dinle Ey Ali - imam gazali - Kalplerin kesfi
İmam Gazali - Kalplerin Keşfi - Sadakanın Fazileti 14:09
İmam Gazali - Kalplerin Keşfi - Sadakanın Fazileti 525 izlenme - 4 yıl önce Sadakanın Fazileti Peygamberimiz ((s.a.v.).) buyuruyor ki: «— Kim helâl kazancindan bir hurma tanesine denk gelecek kadar sadaka verirse. ((Zaten Allâh (C.C) helâl kazançtan verilmeyen sadakayi kabul etmez.)) Allâh (C.C) onu bereket ve hosnutlukla kabul eder ve sizden biriniz tayini nasil büyütüp çogaltirsa o sadakayi öyle artirir da dag gibi olur.» Kur'ân'i Kerim´in su âyetleri, bu hadîsinde delilidir:
İmam Gazali - Kalplerin Keşfi - Rasûlullah'ın Mirâcı 12:29
İmam Gazali - Kalplerin Keşfi - Rasûlullah'ın Mirâcı 477 izlenme - 4 yıl önce Hazreti Peygamber (asm) Mescid-i Haram’dan (Mekke'den), Mescid-i Aksâ'ya (Kudüs'e) ata benzer beyaz bir Cennet bineği olan Burak ile geldi. Kudüs'e gelmeden yol üzerinde Hz. Musa'nın (as) makamına uğradı, orada iki rekât namaz kıldı,[9] daha sonra Mescid-i Aksâ'ya geldi.[10]Orada içlerinde Hazreti İsa, Hazreti Musa ve Hazreti İbrahim’in de (Aleyhimüsselam) bulunduğu peygamberler topluluğu kendisini karşıladı.Hazreti Muhammed (asv) bu peygamberlere imam olarak onlara iki rekat namaz kıldırdı...
İmam Gazali: Kalplerin Keşfi - Tevbenin Fazileti 20:36
İmam Gazali: Kalplerin Keşfi - Tevbenin Fazileti 460 izlenme - 4 yıl önce Tevbenin Fazileti: "Allah'in iyi kullari, Allah ile birlikte baska bir ilâha tapmazlar, hakka dayanmaksizin Allah'in haram kildigi canliyi öldürmezler, zina islemezler. Bunlari yapan, agir günah islemis olur. Kiyamet günü azabi kat kat olur ve çaresiz olarak cehennemde ebedî kalir.
İmam Gazali: Kalplerin Keşfi - Namaz Kılmamanın Cezası 41:50
İmam Gazali: Kalplerin Keşfi - Namaz Kılmamanın Cezası 441 izlenme - 4 yıl önce Ebedi Kurtuluşun Anahtarlarından Biri Ve Dinin Direği Namazdır.
Dil Belası Dilin Afetleri 05:19
Dil Belası Dilin Afetleri 625 izlenme - 7 yıl önce batıla dalmak
İmam Gazali: Kalplerin Keşfi - Cemaatle Namazın Fazileti 05:35
İmam Gazali: Kalplerin Keşfi - Cemaatle Namazın Fazileti 404 izlenme - 4 yıl önce “Bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan yirmi beş kat daha fazladır. O kimse abdestini güzelce alıp, sonra sadece namaz kılmak maksadıyla mescide giderse attığı her adım sebebiyle bir derece yükseltilir, bir hatası da silinir. Namazını kıldıktan sonra abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde kaldığı müddetçe, melekler ona: Allahım! Ona rahmetinle muamele et, ona acı! diyerek dua etmeye devam ederler. O kimse namazı beklediği sürece namazda imiş gibidir. ”
İmam Gazali: Kalplerin Keşfi - Cehennem Azabı 20:18
İmam Gazali: Kalplerin Keşfi - Cehennem Azabı 398 izlenme - 4 yıl önce Cehennemde birçok azap çeşidi vardır. Açlık ve susuzluk da bunlardan biridir. Kişi o kadar acıkır ki, açlığın verdiği acı ve elemden kurtulmak için zakkum ağacından yemeye razı olur. Hem de karnında erimiş bakır gibi kaynayacağını bildiği halde… Sonra o kadar susar ki, susuzluğun eleminden kurtulmak için kaynar suyu ve irini içmeye razı olur. Acaba, açlığın ve susuzluğun verdiği acı nasıl bir acıdır ki, kişi zakkum ağacından yemeye ve kaynar sulardan içmeye razı olur, yeter ki açlıktan ve susuzluktan kurtulsun…
İmam Gazali: Kalplerin Keşfi - Ana-Babaya İyilik Ve Çocukların Hakları 13:03
İmam Gazali: Kalplerin Keşfi - Ana-Babaya İyilik Ve Çocukların Hakları 373 izlenme - 4 yıl önce Ana-babaya iyilik etmenin ve onlara karşı saygılı davranmanın İslam’da özel bir konumu vardır. Allah Teala Kur’an-ı Kerim'de, Peygamber-i Ekrem (s.a.a) ve Ehl-i Beyt İmamları (aleyhum’us selam) da sözlerinde ana-babaya iyilikte bulunmayı ve onlara karşı saygılı davranmayı tekitle tavsiye etmişlerdir. Allah Teala ve on dört masumun haklarından sonra, insanın üzerinde en çok hakkı olanlar anne ve babadır. Bu konunun Kur’an ve hadislerde özel bir yeri vardır. Bu konu bir çok alimler tarafından geniş bir şekilde ele alınmıştır. Ama biz, çok geniş olan bu konuyu ele alıp, ayet ve hadislerden yararlanarak onu kısa bir şekilde sizlere aktarmaya çalışacağız. Zikredeceğimiz bu ayet ve hadisler, inşaallah bizlere birer hidayet meşalesi ve kılavuz olurlar...
İmam Gazali - Ey Oğul 5. Bölüm 09:19
İmam Gazali - Ey Oğul 5. Bölüm 308 izlenme - 4 yıl önce Anlaşılması Gereken Bir İnsan