Hoşgeldiniz!

İmam Rabbani Videoları İzle

Gavsi Sani Hazretlerinin ( K.S.) Koruması Anlatıyor 20:30
Gavsi Sani Hazretlerinin ( K.S.) Koruması Anlatıyor 31.186 izlenme - 4 yıl önce Gavsi Sani Hazretlerinin Koruması Abimizin Biz sofilere ibretlik Zikir sohbetidir. ALLAH Kendilerinden Razı olsun. Rabbim Sadat-ı Kiramın Kapısının Yokluğunu...
Osman Ünlü, İmam Rabbani Hazretleri'nin Mektubat-ı Rabbani'de Hz. Mehdi (a.s)'ın zuhur vakti ile ilg 02:52
Osman Ünlü, İmam Rabbani Hazretleri'nin Mektubat-ı Rabbani'de Hz. Mehdi (a.s)'ın zuhur vakti ile ilg 121 izlenme - 2 yıl önce A9TV Televizyonu Adnan Oktar Harun Yahya Sohbetler Belgeseller A9 TV Yeni Frekansımız: Türksat 3A Uydusu FREKANS: 12524 Dikey Batı Sembol Oranı: 22500 http://www.a9.com.tr/izle/36646/Kisa-filmler---Mutlaka-izleyin/Osman-Unlu-Imam-Rabbani-Hazretlerinin-Mektubat-i-Rabbanide-Hz-Mehdi-(as)in-zuhur-vakti-ile-ilgili-olarak-verdigi-net-zaman-dilimini-acikca-reddetmektedir A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
İmam Rabbani’nin Anlattığı Ahir Zamanda Gelecek Ve Kararmış Olan Alemi Aydınlatacak Cevher Kimdir? 04:34
İmam Rabbani’nin Anlattığı Ahir Zamanda Gelecek Ve Kararmış Olan Alemi Aydınlatacak Cevher Kimdir? 11 izlenme - 4 ay önce Adnan Oktar’ın 23 Şubat 2017 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/243841/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Imam-Rabbani’nin-anlattigi-ahir-zamanda-gelecek-ve-kararmis-olan-alemi-aydinlatacak-cevher-kimdir- A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
İmam Rabbani Yi Anlamak 07:19
İmam Rabbani Yi Anlamak 276 izlenme - 8 yıl önce imam rabbani nin aktardıklarını ve mirasını adnan oktar bir röportajında çok güzel vurgulamış
İmam Rabbani'nin hayatı 06:54
İmam Rabbani'nin hayatı 60 izlenme - 2 yıl önce  İmam Rabbani (İmam-ı Rabbani Müceddid-İ Elf-İ Sani Şeyh Ahmed-İ Faruki Serhendi) 1563 senesinde Hindistan'ın Serhend şehrinde doğan ve zamanının müceddidi olan İmam Rabbani, yaşadığı devir ve sonrasında, Kuran’ın doğru anlaşılması için yazdığı eserlerle ve yaptığı sohbetlerle yüzyıllarca sürecek etki bırakmış çok önemli bir İslam alimidir. Küçük yaşta Kuran-ı Kerim'i ezberleyip hafız olmuştur. İmam Rabbani, ilminin derinliği, üslubundaki samimiyeti ve hikmeti ile, materyalist felsefenin etkisiz hale getirilmesinde ve Allah’ın varlığı ve birliği konusunun geniş kitlelere anlatılmasında çok etkili olmuştur. Zamanının dinsizliğine, Hindistan bölgesindeki sapkın fikirlere, sahte mehdilik akımları neticesinde yaşanan ahlaki çöküntüye karşı Kuran ahlakını ve Peygamber Efendimiz (SAV)'in sünnetlerini savunmuştur. Din ahlakını hurafelerden arındırmak için büyük bir fikri mücadele vermiştir. Değerli İslam alimi İmam Rabbani, dönemin sultanının yanlış uygulamalarına karşı ayaklanmak isteyen halkı yatıştırmış, birlik ve beraberlik ortamının bozulmasını engellemiştir. Bu uğurda birçok kez hapishanede kalmış, bu ortamda dahi Kuran ahlakını anlatarak birçok tutuklunun Müslüman olmasına vesile olmuştur. Daha sonra fikirlerinin değeri anlaşılarak serbest bırakılan İmam Rabbani, 1624 yılında vefat edene kadar yetiştirdiği öğrencileri ve eserleriyle İslam dünyasının aydınlanmasına vesile olmuştur. Beş yüz yirmi altı mektubunun toplanmasından meydana gelen üç ciltlik Mektubat isimli eserindeki değerli fikir ve görüşleri ve daha birçok eseri ile İslam dinine en güzel şekilde hizmet etmiştir. İmam Rabbani Hazretlerinin Eserleri Mektubat: Üç cilt olup, beş yüz yirmi altı mektubunun toplanmasından meydana gelmiştir. Mektubat'taki mektupların birkaçı Arapça, geri kalanların hepsi Farsça'dır. Redd-i Revafıd: İsbatün-Nübüvve, Mebde ve Me'ad, Adab-ül-Müridin, Ta'lkat-ül-Avâarif, Risale-i Tehliliyye, Erh-i Rubaıyyat-ı Abd-il-Bâakî, Mearif-i Ledünniye, Mükaşefat-ı Gaybiyye, Cezbe ve Süluk Risalesi. Sayın Adnan Oktar’ın 3 Mart 2009 tarihli roportajından İmam Rabbani bütün tasavvuf ehlince çok sevilen, çok muteber bilinen çok saygın büyük bir âlimdir. Ama yani bir hayli büyük bir âlim öyle… İmam Rabbani Ahmed Faruk Hazretleri Hindistan`ın Serhend beldesinde miladi 1563 yılında aşure günü doğdu, 63 yıl yaşadı. Ona güzel hitaplar yapmışlar “Ulema-i Rasihin” “Gavs-ül Vasılin” “Efdal-i Fudala” “Kutbu’l Aktab” -o devrin kutbu- “Ali-cenab” “Mazhar-ı Keramat” “Cami-i Deracat” “İmam-ı Tarikat”, Tarikat İmamı diyor, “Mukteda-yı Ehl-i Hakikat” bir zat idi. “Dedeleri 20 batın sonra Hz. Ömer’e varır, Allah ondan razı olsun” diyor. “Benim ümmetim içinde sıla namlı bir kimse gelecektir” İmam Rabbani’ye baktığı söylenir bu rivayetin…   ADNAN OKTAR: Evet, bu değerli insanın eserlerinde tasavvuftan çok güzel bahseder. Tasavvufun derinlikleri incelikleri, bu maddenin hakikati, maddenin derinlikleri çok samimi, candan, güzel bir dille anlatır. Çok imanlı, halis, samimi bir Müslüman olduğu eserlerinden anlaşılır. Yani bu tarz âlimler eserlerinden hemen anlaşılıyor samimiyetinden, candanlığından, emin üslubundan, candan üslubundan, Hz. Hızır’la defalarca görüşmüş bir insandır. Çok fazla harika halleri oluşmuş bir insandır. Mehdi hakkında da çok kapsamlı, çok detaylı izahları vardır.   İmam Rabbani’nin Dilinden Ahir Zaman İmam Rabbani, Kutlu Peygamberimiz (sav)'den nakledilen hadisleri yorumlayarak ahir zamana ışık tutmuştur. Yazdığı yazılarında ve yaptığı sohbetlerinde, ahir zaman konusuna büyük önem vermiş, Hz. Mehdi (as)’ın zuhurunun kesin bir gerçek olduğunu bildirmiştir. Hz. Mehdi (as)’ın özelliklerini detaylı olarak anlattığı eserlerinde tüm Müslümanları O’nun gelişi ile müjdelemiştir. HZ. MEHDİ VELAYETİN EN YÜKSEĞİNDEDİR. (İmam-ı Rabbani, Mektubat, s. 357. Mehdi ve Deccal, Şaban Döğen, s. 153 CABİR İBN-İ ABDULLAH'DAN RİVAYET EDİLEN "MEHDİ'NİN ÇIKIŞINI İNKAR EDEN, MUHAKKAK MUHAMMED (SAV)'E İNDİRİLENİ İNKAR ETMİŞTİR. Meryem'in oğlu İsa'nın inişini inkar eden de muhakkak kafir olmuştur. Deccal'in çıkacağını kabul etmeyen de muhakkak kafirdir." (Mektubat-ı Rabbani, 1/611)   MUHBİR-İ SIDDIK RESULULLAH (SAV) EFENDİMİZİN HABER VERDİĞİ KIYAMET ALAMETLERİNİN HEPSİ HAKTIR. Onlarda yalan ihtimali yoktur. Onlar arasında şunlar vardır: Alışılmışın aksine, Güneşin Mağribten (Batıdan) doğması. MEHDİ’NİN ZUHURU. Ruhullah İsa’nın nüzulü. (İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, 2. cilt, 380. Mektup, s. 1177-1178) İmam Rabbani Hazretleri Hz. Mehdi (A.S.)’In Çikiş Tarihini Hicri 1400 Olarak Bildirmiştir İmam Rabbani Hz. Mehdi'nin, Peygamberimiz (sav)'in vefatından 1000 (bin) sene geçtikten sonra, “bin ile ikinci bin YIL arasında”geleceğini bildirmektedir. Kuran hükümlerinin kuvvetlendirilmesi, milleti yenilemesi bu İKİNCİ BİNDEDİR. Bu davanın doğruluğuna adil şahid: Hz. İsa'nın (as) MEHDİ'NİN (ra) BU BİN İÇİNDE VAROLUŞLARIDIR. (Mektubat-ı Rabbani, c.1, s. 611) İmam Rabbani Hazretleri’nin bu izahlarına göre, Hz. İsa ve Hz. Mehdi, bu bin ile ikinci bin yıl arasında geleceklerdir.  Peygamberimiz (sav) hadislerinde, ümmetin ömrünün 1500 seneyi aşmayacağını bildirdiğini haber vermektedir: Bu ümmetin ömrü bin (1000) seneyi geçecek fakat bin beşyüz (1500) seneyi aşmayacaktır. (Kıyamet Alametleri, s. 299) (Celaleddin Suyuti'nin "El-Kesfu Fi Mücazeveti Hazin el-Ümmeti El Elfe Ellezi Dellet Aleyh el-Asar"isimli kitabından nakil) Buna göre İslam’ın hakimiyeti Hicri 1500’e kadar sürecektir. Dolayısıyla 1500-1600 yılları arasında da, bozulma yaşanacak ve ardından da kıyamet beklenecektir  İmam Rabbani bu konuyu açıkladığı diğer bir sözünde de, Hz. Mehdi'nin ortaya çıkışının yüzyıl başında olacağını belirtmiştir: Zira onun (Hz. Mehdi'nin) zuhuru, yüz başlarında olacaktır. (Mektubat-ı Rabbani, 3/158-159)) Ümmet-i Muhammed'in ömrü 1500 seneyi aşmayacak ise, Hicri 1500 yılına ulaşmaya bir yüzyıl başı kalmıştır. O da Hicri 1400 yılı başlarıdır. Dolayısıyla Hz. Mehdi'nin çıkış zamanı Hicri 1400’ün başlarıdır. http://www.a9.com.tr/izle/43774/Kisa-filmler---Mutlaka-izleyin/Imam-Rabbaninin-hayati A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
İmam Rabbani Hazretleri Hz. Mehdi (as)'ın hicri 1400'de çıkacağını bildirmiştir 06:09
İmam Rabbani Hazretleri Hz. Mehdi (as)'ın hicri 1400'de çıkacağını bildirmiştir 54 izlenme - 2 yıl önce   Tüm mezhep imamları ve büyük İslam alimleri Muhbir-i sadık olan Peygamberimiz (s.a.v.)’in müjdelediği Hz. Mehdi (a.s)’ın bu yüzyılda geleceği konusunda ittifak halindedirler.  Hadislerde Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Hz. Mehdi (a.s.)’ın çıkış alametlerinin adeta “tesbih taneleri gibi”ardı ardına meydana geleceğini, bu gelişimin de Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhurunun habercisi olacağını açık bir şekilde bildirmiştir:   "Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:  "… Eskimiş ipi kopan bir kolyenin taneleri gibi birbiri ardına gelen alâmetleri beklesinler." Ebû Hureyre radıyallahu anh. Tirmizî. Gerçekten de Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde, ‘Ahir Zaman Alametleri‘olarak bilinen ve Hz. Mehdi (as)’ın içinde bulunduğumuz bu yüzyılda zuhur edeceğinin habercisi niteliğinde olan hemen hemen tüm olaylar, Hicri 1400 yani Miladi 1979 yılının başlangıcıyla birlikte aynı Peygamberimiz (s.a.v.) ‘in haber verdiği gibi; “bir dizideki boncuklar gibi”ardı ardına zuhur etmeye başlamıştır.   İMAM RABBANİ HAZRETLERİNİN SÖZLERİNİ YANLIŞ YORUMLAYARAK HZ. MEHDİ (A.S.)’IN HİCRİ 1400’DE  ZUHUR ETMEYECEĞİNİ İDDİA EDENLER BÜYÜK BİR YANILGI İÇERİSİNDEDİRLER.  “…Zira,ONUN (Hz. Mehdi (a.s.)’ın) ZUHURU, YÜZ BAŞLARINDA OLACAKTIR. ŞU ANDA DAHİ, YÜZ BAŞINI, ON SEKİZ SENE GEÇMİŞ VAZİYETTEDİR.”(İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, 381. Mektup, s.1184) İmam Rabbani Hazretleri’nin bu sözünü yanlış yorumlayarak şu an 1430’lu yıllarda olduğumuzu yani Hicri yüzyıl başından itibaren 32 yıl geçtiğini dolayısıyla da İmam Rabbani Hazretleri’nin bu açıklamasına göre; güya Hz. Mehdi (a.s.)’ın çıkış vaktinin diğer bir yüzyıla kaldığını söyleyenler çok ciddi bir yanılgı içindedirler. İmam Rabbani Hazretleri Mektubat’ında yer alan bu sözünde, Mehdi (a.s.)’ın kendi yaşadığı dönemde, Hicri yüzyıl başından itibaren 18 yıl geçmiş olmasına rağmen zuhur etmediğini ve artık kendi yüzyılı içinde zuhur etmesinin mümkün olmadığını söylemiştir. Ancak buna kanıt olarak çok önemli iki delil sunmuştur. 1. DELİLİ •    İmam Rabbani Hazretleri’nin bu konuda sunduğu delillerden birincisi, Hz. Mehdi (a.s.)’ın yüzyıl başında zuhur etmesi şartıdır. 2. DELİLİ •   İmam Rabbani Hazretleri’nin bu konuda sunduğu delillerden ikincisi ise Peygamberimiz (s.a.v.)’in bildirdiği Hz. Mehdi (a.s.)’ın çıkış alametlerinin Hicri yüzyılın başından itibaren ard arda meydana gelmesi gerekliliğidir. …Zira,ONUN ZUHURU, YÜZ BAŞLARINDA OLACAKTIR. ŞU ANDA DAHİ, YÜZ BAŞINI, ON SEKİZ SENE GEÇMİŞ VAZİYETTEDİR.(İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, 381. Mektup, s.1184) 1. Peygamberimiz (s.a.v.), Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhuruna işaret olarak hadislerinde bildirdiği çıkış alametlerinin ardı ardına gerçekleşmesi gerekliliğini vurgulamıştır. Bu sebeple de İmam Rabbani Hazretleri, kendi döneminde; Hicri yüzyıl başından itibaren 18 yıl geçmiş olmasına rağmen, Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhur ettiğini gösteren alametlerin hiçbirinin gerçekleşmemesinden dolayı, Hz Mehdi (a.s.)’ın artık kendi yüzyılında çıkmayacağını söylemektedir. Bu alametlerin gerçekleşmemiş olması, İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde Mehdi (a.s.)’ın çıkmayacağının en net göstergelerinden biridir. 2. •    Ayrıca Peygamberimiz (s.a.v.)’in Hz. Mehdi (a.s.)’ın çıkışını müjdeleyen alametler olarak haber verdiği olayların hiçbiri Rabbani Hazretleri’nin içinde yaşadığı Hicri yüzyıl dahil, sonrasında da ta Hicri 1400’e kadar arka arkaya gerçekleşmemiştir. Bu alametler, peygamberimizden itibaren hicri 1400 yılına kadar hiçbir yüzyılda arka arkaya gerçekleşmemiştir. 3. Hicri 1400’ün başlamasıyla birlikte bu alametler adeta kopan bir kolyenin boncuklarının etrafa saçılması gibi arka arkaya gerçekleşmeye başlamıştır. Ancak “Şu an Hicri 1430’lu yıllardayız fakat Hz. Mehdi (a.s.) hala ortaya çıkmadı. Demek ki Hz. Mehdi (a.s.)’ın çıkışı diğer bir yüzyıla kaldı...”gibi akıl ve mantığa uymayan çıkarımlar yapanlar Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhurunu örtmeye, gölgelemeye ve gizlemeye çalışmaktadırlar. Oysa Ehl-i Sünnet’in çok önemli ve muteber alimlerinden biri olan El Berzenci Hazretleri’nin şu açıklaması bu asılsız iddiaya son noktayı koymaktadır: …  DÖRT, BEŞ HATTA ON YIL, YÜZÜN İLK YILLARINDAN SAYILIR. BUNA GÖRE; MEHDİ’NİN, YÜZÜNCÜ YILDAN, YEDİ, DOKUZ VEYA OTUZ SENE EVVEL ÇIKMASI, ONUN YÜZÜNCÜ YILIN BAŞINDA ÇIKACAĞINI ÖNLEYEMEZ. BU MÜDDETTEN SONRAYA KALSA, YİNE DURUM AYNI OLUR. (Kıyamet Alametleri, müellif: Medineli Allâme Muhammed b. Resul el-Hüseynî el-Berzencî, Pamuk Yayıncılık, İstanbul 2002 sf. 301) Bu durumda  El Berzenci Hazretleri bu sözüyle, Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhur tarihi olan Hicri 1400’den sonraki7, 9 HATTA 30 SENE EVVEL YA DA SONRA TANINACAK OLMASIda Hz. Mehdi (a.s.)’ın Hicri 1400’de zuhur etmesine mani olmayacağını belirtmektedir. Bu açıklamadan da çok net bir şekilde anlaşılmaktadır ki; Hz. Mehdi (a.s.), Hicri 1400’den 30 yıl sonra da çıksa yine Peygamberimiz (s.a.v.)’in 1400 yıl önce müslümanlara müjdesini verdiği Büyük Mehdi (a.s.) olacaktır.Hz. Mehdi (as)’ın çıkış tarihinin Hicri 1400 olduğunu da yine Peygamberimiz (s.a.v.)’in sahih hadisleriyle bildirilmiş olduğu ve Hicri 1400 itibari ile ardı ardına gerçekleşen çıkış alametleri teyit etmektedir.  http://www.a9.com.tr/izle/37949/Kisa-filmler---Mutlaka-izleyin/Imam-Rabbani-Hazretleri-Hz-Mehdi-(as)in-hicri-1400de-cikacagini-bildirmistir A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
İmam Rabbani Hazretleri Hz. Mehdi (As) Dini Yayarken Ümmeti Şirk Sisteminden İslam Sistemine Çağırac 02:09
İmam Rabbani Hazretleri Hz. Mehdi (As) Dini Yayarken Ümmeti Şirk Sisteminden İslam Sistemine Çağırac 19 izlenme - 10 ay önce Adnan Oktar’ın 9 Ağustos 2016 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/228583/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Imam-Rabbani-Hazretleri-Hz-Mehdi-(as)-dini-yayarken-ummeti-sirk-sisteminden-Islam-sistemine-cagiracaktir A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Peygamberimiz (sav)'in bir mucizesi daha gerçekleşti: Lulin Kuyruklu Yıldızı 05:12
Peygamberimiz (sav)'in bir mucizesi daha gerçekleşti: Lulin Kuyruklu Yıldızı 45 izlenme - 2 yıl önce “Vaad edilen Mehdi’nin zuhur mukaddimeleri olan Abbasi Melik Horasan’a vardığı zaman, ŞARK TARAFINDA İKİ DİŞLİ MÜNEVVER (FAZLA PARLAK, AYDINLIK) BİR BOYNUZ ÇIKAR”. (İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, 381. Mektup, s.1184) Peygamber Efendimiz (sav)’in hadisinde ahir zamanda gelmesi beklenen Hz. Mehdi (as)’ın çıkış alameti olarak belirttiği ve İmam-i Rabbani’ninde detaylı olarak tasfir ettiği İKİ DİŞLİ MÜNEVVER (FAZLA PARLAK, AYDINLIK) BİR BOYNUZ ÇIKAR  ifadesi 24 Şubat 2009 yılında yani Hicri 1430’da dünyaya en yakın noktadan keçen LULİN KUYRUKLU YILDIZI’ na işaret etmekdedir. İmam-ı Rabbani bu yıldızın diğer özelliklerini de ayrıntılı olarak bildirmişdir. 1-İKİ DİŞLİ ....O sütunun üst tarafında da iki başı var; İKİ DİŞE BENZİYOR.  (İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, 381. Mektup, s.1184) Lulin Kuyruklu Yıldızının arka kısmındaki kuyruğun çattalı olması hadisdeki iki dişli ifadesiyle bire bir bağdaşmakdadır. 2-MÜNEVVER (FAZLA PARLAK AYDINLIK) ....şark tarafında iki dişli MÜNEVVER (fazla parlak , aydınlık) bir boynuz çıkar. (İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, 381. Mektup, s. 1184) Hadisde bahsi geçen münevver (fazla parlak, aydınlık sıfatı) Lulin Kuyruklu Yıldızının dünyaya yaklaşdıkca 6 YILDIZ PARLAKLIĞı kadar artan parlaklığına işaret etmekdedir. 3-BİR BOYNUZ Şark tarafında meydana çıkan o beyazlık; önceleri nurlu bir sütun halinde idi. Sonra, ona bir eğirlik geldi; BOYNUZ ŞEKLİNİ ALDI. (İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, 381. Mektup, s.1184) Lulin Kuyruklu Yıldızını diğer kuyruklu yıldızlardan ayıran en önemli farklılığı çekirdeğin ön kısmında yani ilerleme yönünde de bir kuyruğun bulunmasıdır. 4-  Sabitlerin seyri mağripten (batıdan) meşrikadır ( doğuyadır).....  ( İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, 381. Mektup, s. 1184) Bu ifade gök cisimlerinin dönüş yönüne işaret etmekdedir. Nitekim bütün gök cisimleri mağribden yani batıdan meşrika yani doğuya haraket etmekdedir. 5- Onun her günkü irtifi ( geçiş yönü) ise, MEŞRİKTEN (DOĞUDAN) MAĞRİBEDİR ( BATIYADIR).... ( İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, 381. Mektup, s. 1184) Burdaysa onun her günkü irtifi (geçiş yönü) ise denilerek, Lulin Kuyruklu Yıldızının diğer gök cisimlerinden farklı olarak DOĞUDAN BATIYA DOĞRU HAREKET ETTİĞİ BİLDİRİLMİŞDİR. Bu kuyruklu yıldızın çok önemli bir diğer özelliği daha bilim adamlarınca açıklanmıştır. BU YILDIZ BİR DAHA EN AZ 1000 YIL SONRA YENİDEN DÜNYANIN YAKININDAN GEÇEBİLECEKTİR. OYSA BU MÜMKÜN OLMAYACAKTIR. ÇÜNKÜ; hadisler ve ehl-i sünnet alimlerinin yaptıkları değerlendirmelere göre HİCRİ 1500 İLE BİRLİKTE İSLAM ÜMMETİNİN ÖMRÜ DE BİTMİŞ OLACAKTIR. BU ÜMMETİN ÖMRÜ BİN SENEYİ GEÇECEK, FAKAT BİN BEŞ YÜZ SENEYİ AŞMAYACAKTIR.... (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed b. Resul el-Hüseyni el-Berzenci, Pamuk Yayıncılık, İstanbul, 2002, S.299) Dolayısı ile LULİN KUYRUKLU YILDIZININ DÜNYANIN YAKININDAN BİR DAHA 1000 YIL SONRA GEÇMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR. Doğrusunu Allah bilir. Lulin kuyruklu yıldızının çıkışının ardından görülen YOĞUN YAĞMUR YAĞIŞLARI Hz. Mehdi (a.s)’ın çıkış alametlerindendir. HZ. MEHDİ (A.S.)’IN ZUHURUNDA ÇİFT KUYRUKLU BİR KUYRUKLU YILDIZ ÇIKACAK VE ÖYLE PARLAK OLACAK Kİ, dolunay gibi parlayacak. BU YILDIZIN ÇIKIŞINDAN SONRA ÖYLE ÇOK YAĞMUR YAĞACAK Kİ, büyük hasar olacak. Fakat halk bu yağmurları sevinçle karşılayacak. Çünkü bundan önceki 3 yılda hiç yağmur yağmamış olacak.   ( Murtaza Lakha, R&K Tyrell Basmevi, Londra, 1993) Hadisde bahs edilen yıldız az önce detaylı olarak  özelliklerini incelediyimiz LULİN KUYRUKLU YILDIZIDIR ve yağmurların bu kuyruklu yıldızın görülmesinin ardından yağacağına dikkat çekilmişdir. Aynen hadisde belirtildiyi gibi Lulin Kuyruklu Yıldıznın çıkış tarihi olan 2009 yılından önce şiddetli bir kuraklık görülmüş, 2009 yılının hemen ardındansa yoğun yağmurlar görülmüş hatta bir çok hasar meydana gelmişdir. Halen de yoğun yağmurlar yağmakda , hatta insanların yağmurların durması için dua etdiklerine ve yağmurların  artması nedeniyle barajların dolduğuna ve kapaklarının açılacağına dair basında haberler yer almakdadır. Adnan Oktar:  Mesela son yine kuyruklu yıldızın çıkışı, İKİ UÇLU KUYRUKLU YILDIZ ın çıkışı HİLAL BİÇİMİNDE BİR KUYRUKLU YILDIZ  çıkacağını söylüyor Peygamber efendimiz (sav). Bu son derece harika bir yıldızdır, çünkü hem ön kısmında hem de arka kısmında çift kuyruğu var ve 6 MİSLİ PARLAK MÜNEVVER BİR YILDIZ diyor zaten Peygamberimiz (sav) ve bu kuyruklu yıldız çıkmadan önce diyor bir kaç yıl önce yağmurlar kesilecek diyor aynısı olmuştur çünkü 2009’da çıktı, 2009’da, 2008’de , 2007’de yağmurlar kesildi , her kes biliyor bunu. Ve bu kuyruklu yıldızın  çıktığı zaman da diyor çok fazla yağmur yağacak diyor insanlar yağmurun yağmasından bu sefer bizdar olacaklar diyor yani yağmur fazlalığından halk şimdi yağmurun kesilmesi için duaya çıktı bir çok yerde. Bu kadar detaylı ve kapsamlı anlatmışdır Peygamber efendimiz (sav). http://www.a9.com.tr/izle/37497/Kisa-filmler---Mutlaka-izleyin/Peygamberimiz-(sav)in-bir-mucizesi-daha-gerceklesti-Lulin-Kuyruklu-Yildizi A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Nihat Hatipoğlu'na cevap 04:33
Nihat Hatipoğlu'na cevap 99 izlenme - 5 yıl önce Nihat hatipoğlu'na hatırlatma peygamberimiz (sav) hz. mehdi ile müjdelenin diyor
İmam Rabbani: Hz. Mehdi (as)’ın en önemli çıkış alameti iki uçlu kuyruklu yıldız olan Lulin’dir. 03:00
İmam Rabbani: Hz. Mehdi (as)’ın en önemli çıkış alameti iki uçlu kuyruklu yıldız olan Lulin’dir. 25 izlenme - 1 yıl önce Adnan Oktar’ın 31 Ocak 2016 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/215591/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Imam-Rabbani-Hz-Mehdi-(as)’in-en-onemli-cikis-alameti-iki-uclu-kuyruklu-yildiz-olan-Lulin’dir A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Nihat Hatipoğlu’na hatırlatıyoruz: Hz. Mehdi (as)’ı beklemek Müminlerin Allah yolunda gayretlerini g 04:47
Nihat Hatipoğlu’na hatırlatıyoruz: Hz. Mehdi (as)’ı beklemek Müminlerin Allah yolunda gayretlerini g 53 izlenme - 2 yıl önce A9TV Televizyonu Adnan Oktar Harun Yahya Sohbetler Belgeseller A9 TV Yeni Frekansımız: Türksat 3A Uydusu FREKANS: 12524 Dikey Batı Sembol Oranı: 22500 http://www.a9.com.tr/izle/107718/Kisa-filmler---Mutlaka-izleyin/Nihat-Hatipoglu’na-hatirlatiyoruz-Hz-Mehdi-(as)’i-beklemek-Muminlerin-Allah-yolunda-gayretlerini-guclendirir-sevklerini-arttirir- A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
İmam Rabbani: ‘hz. Mehdi (As)’a Görünmeden Ona Yardımcı Olan Bir Melek Olacak.’ 00:41
İmam Rabbani: ‘hz. Mehdi (As)’a Görünmeden Ona Yardımcı Olan Bir Melek Olacak.’ 17 izlenme - 11 ay önce Adnan Oktar’ın 28 Haziran 2016 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/225850/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Imam-Rabbani-‘Hz-Mehdi-(as)’a-gorunmeden-ona-yardimci-olan-bir-melek-olacak’ A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
İmam Rabbani: ‘Hz. Mehdi (as)’ın tebliğ yöntemi insanların kalplerinin derinliklerini işleyen türden 00:51
İmam Rabbani: ‘Hz. Mehdi (as)’ın tebliğ yöntemi insanların kalplerinin derinliklerini işleyen türden 7 izlenme - 6 ay önce İmam Rabbani: ‘Hz. Mehdi (as)’ın tebliğ yöntemi insanların kalplerinin derinliklerini işleyen türden olacak.’
İmam Rabbani Hazretleri: Hz. Mehdi (as) dini yayarken ümmeti şirk sisteminden İslam sistemine çağır 02:09
İmam Rabbani Hazretleri: Hz. Mehdi (as) dini yayarken ümmeti şirk sisteminden İslam sistemine çağır 5 izlenme - 4 ay önce İmam Rabbani Hazretleri: Hz. Mehdi (as) dini yayarken ümmeti şirk sisteminden İslam sistemine çağıracaktır.
Hadis: Lulin kuyruklu yıldızının çıkışından sonra Mısır’da alnında benek olan biri (Sisi) başa geçer 03:00
Hadis: Lulin kuyruklu yıldızının çıkışından sonra Mısır’da alnında benek olan biri (Sisi) başa geçer 14 izlenme - 1 yıl önce Adnan Oktar’ın 31 Ocak 2016 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/215592/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Hadis-Lulin-kuyruklu-yildizinin-cikisindan-sonra-Misir’da-alninda-benek-olan-biri-(Sisi)-basa-gecer-- A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
İmam Rabbani: ‘Hz. Mehdi (as)’a görünmeden ona yardımcı olan bir melek olacak 00:41
İmam Rabbani: ‘Hz. Mehdi (as)’a görünmeden ona yardımcı olan bir melek olacak 4 izlenme - 6 ay önce İmam Rabbani: ‘Hz. Mehdi (as)’a görünmeden ona yardımcı olan bir melek olacak.’
İmam Rabbani ‘kadınların elinde eriyip aktım’ diyerek kadın sevgisini anlatmıştır. 01:09
İmam Rabbani ‘kadınların elinde eriyip aktım’ diyerek kadın sevgisini anlatmıştır. 9 izlenme - 2 yıl önce Adnan Oktar’ın 18 Ekim 2015 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/210811/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Imam-Rabbani-‘kadinlarin-elinde-eriyip-aktim’-diyerek-kadin-sevgisini-anlatmistir- A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
İmam Rabbani: Hz. Hızır (as) ruh ve beden hatta hayvan ve bitki haline nasıl geliyor? 07:28
İmam Rabbani: Hz. Hızır (as) ruh ve beden hatta hayvan ve bitki haline nasıl geliyor? 8 izlenme - 1 yıl önce Adnan Oktar’ın 22 Şubat 2016 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/219427/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Imam-Rabbani-Hz-Hizir-(as)-ruh-ve-beden-hatta-hayvan-ve-bitki-haline-nasil-geliyor- A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
İmam Rabbani: Hz. Mehdi (as) mezhepleri kaldıracağı için alimler onu dinlemeyecektir 00:50
İmam Rabbani: Hz. Mehdi (as) mezhepleri kaldıracağı için alimler onu dinlemeyecektir 5 izlenme - 1 yıl önce İmam Rabbani: ‘Hz. Mehdi (as) mezhepleri kaldıracağı için alimler onu dinlemeyecektir.’
İmam Rabbani: ‘Hz. Mehdi (as) mezhepleri kaldıracağı için alimler onu dinlemeyecektir.’ 00:50
İmam Rabbani: ‘Hz. Mehdi (as) mezhepleri kaldıracağı için alimler onu dinlemeyecektir.’ 9 izlenme - 2 yıl önce Adnan Oktar’ın 7 Aralık 2015 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/213012/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Imam-Rabbani-‘Hz-Mehdi-(as)-mezhepleri-kaldiracagi-icin-alimler-onu-dinlemeyecektir’ A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
İmam Rabbani: Hz. Hızır (as) ruh ve beden hatta hayvan ve bitki haline nasıl geliyor 07:28
İmam Rabbani: Hz. Hızır (as) ruh ve beden hatta hayvan ve bitki haline nasıl geliyor 3 izlenme - 9 ay önce İmam Rabbani: Hz. Hızır (as) ruh ve beden hatta hayvan ve bitki haline nasıl geliyor?
Sofestai iddialarına cevap 04:11
Sofestai iddialarına cevap 3 izlenme - 2 yıl önce ADNAN OKTAR: Sofestaiyi savunduğumu söylüyor Cübbeli. Öyle bir şey yok. Sofestaiyi niye savunalım? Öyle bir şey yok. Savunuyorsak, savunuyoruz derdik. Muhyiddin Arabi Hazretleri, bu konuda bir açıklama yapmış, Mevlana Rumi’nin var,  İmam Rabbani Hazretleri’nin var. Biz de bu büyük alimlerin görüşlerini paralel alarak, maddenin dışarıda mutlak varlık olmadığını söylüyoruz. “Mutlak varlık Allah'tır. Dışarıda varlığı mevcuttur, biz beynimizde o varlığın görüntüsünü görürüz” diyorum. Bilimin açıkladığı da bu, okullar da öğretilen bu, herkesin bildiği de bu. Dışarıda mutlak varlık olarak değil, Allah'ın gölge varlığı olarak madde vardır. Bu maddeyi, bu varlığı, gölge varlığı biz beynimizde idrak ederiz. Görüntü olarak görürüz, benim söylediğim bu. Bunun sofestaiyle alakası yok. Dolayısıyla gereksiz bir açıklama, doğru olmayan bir açıklama. Muhyiddin Arabi Hazretleri’nin açıklamasını, sen bir oku şu kısmı. MEHTAP ŞAHİN: İnşaAllah, yegane mutlak varlığın sahibinin Allah olduğu, Allah'ın tüm kainatı vehim mertebesinde yarattığını açıklamış olan bir diğer büyük İslam alimi Muhyiddin Arabi'dir. İlimdeki derinliği nedeniyle şeyhi ekber (en büyük şeyh) olarak da anılmış olan Muhyiddin Arabi, fusulsülhikem "hikmetlerin özü" adlı kitabın da kainatın yüce Allah'ın tecellilerinden oluşan bir gölde varlık olduğunu şöyle açıklamıştır. "Biz diyoruz ki, bilmelisin ki, haktan başka varlıklar yahut alem adıyla anılan şey hakka nispetle bir şahsın gölgesi gibidir. Böyle olunca "masiva" yani Allah'tan başka olan varlıklar Allah'ın gölgesidir, gölge şüphesiz his de mevcuttur. ADNAN OKTAR: Bizim açıklamalarımızda yaklaşık örtüşen bir izah bu. Mevlana Celaleddin’in Rumi’nin açıklaması var. Onu da sen oku, inşaAllah. DAMLA PAMİR: Mevlana Rumi, Molla Cami olarak da tanınan İranlı alimde. "Kuran'ın işaretleri ve akıl yoluyla bulduğu bu hayret verici gerçeği kainatta ne varsa hepsi vehim ve hayaldir ya aynalarda ki akislerdir, yada gölgeler gibidir” diyerek dile getirmiştir. ADNAN OKTAR: Mesela o da başka bir türlü yöntemle açıklıyor. Ama tam doğrusu dışarıda madde gölge varlık olarak vardır, mutlak varlık olarak değil gölge varlık olarak vardır. Biz beynimizde onu görüntü olarak idrak ederiz doğrusu budur. Bunun sofestayi ile alakası yok. İmamı Rabbani de uzun, uzun açıklamış yine Mektubat’ında. Yine okursan ilk bölümü orada da İmamı Rabbani’nin açıklaması var. DAMLA PAMİR: Alem için mevhum sözümüz şu manaya değildir. O vehmin yapması ve elbette o sözümüzün manası şudur: "Subhanak alemi vehim mertebesinde yarattı bu arada mecnunlar güruhu sofastai'nin felsefecilerin kail olduğu söylediği mevhum ise bir başkadır. Bunların kail oldukları söyledikleri, vehmin icadı ve hayali yontmasıdır, iki mana arasında çok fark vardır. http://www.a9.com.tr/izle/175016/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Sofestai-iddialarina-cevap A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
İmam Rabbani: ‘hz. Mehdi (As)’ın Tebliğ Yöntemi İnsanların Kalplerinin Derinliklerini İşleyen Türden 00:51
İmam Rabbani: ‘hz. Mehdi (As)’ın Tebliğ Yöntemi İnsanların Kalplerinin Derinliklerini İşleyen Türden 5 izlenme - 11 ay önce Adnan Oktar’ın 28 Haziran 2016 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/225849/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Imam-Rabbani-‘Hz-Mehdi-(as)’in-teblig-yontemi-insanlarin-kalplerinin-derinliklerini-isleyen-turden-olacak’ A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
His ve vehim mertebesinde yaratılmış olan madde 02:52
His ve vehim mertebesinde yaratılmış olan madde 7 izlenme - 2 yıl önce "Kuledeki küçük adam" belgeselinden http://www.a9.com.tr/izle/24218/Belgesellerden-Secme-Bolumler/His-ve-vehim-mertebesinde-yaratilmis-olan-madde A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Hz. Mehdi ikinci binde gelecektir 02:10
Hz. Mehdi ikinci binde gelecektir 5 izlenme - 2 yıl önce "Hazreti Mehdi'nin çıkış zamanı" belgeselinden http://www.a9.com.tr/izle/24649/Belgesellerden-Secme-Bolumler/Hz-Mehdi-ikinci-binde-gelecektir A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Biz hiçbir zaman sofestaiyi savunmadık. 10:13
Biz hiçbir zaman sofestaiyi savunmadık. 3 izlenme - 2 yıl önce ADNAN OKTAR: Biz, hiçbir zaman için Sofestai’yi savunmadık. Maddenin dışarıda var olduğunu söylüyoruz ama gölge varlık olarak var diyoruz. Mutlak varlık olan Allah’tır diyoruz. Bunu kim söylüyor? İmamı Rabbani söylüyor. Muhyiddin Arabi söylüyor, bütün İslam uleması söylüyor. Aynısını biz aktarmış oluyoruz. İmamı Rabbani’de mi Sofestai? Muhyiddin Arabi Hazretleri’ni kısaca açıklayayım; “Haktan başka varlıklar yahut alem adıyla anılan şey Hakka nispetle bir şahsın gölgesi gibidir. Böyle olunca masiva yani Allah’tan başka olan varlıklar Allah’ın gölgesidir. Gölge şüphesiz histe mevcuttur.” Yani insan bunu beyninde görür. Mevlana Camii ne diyor; “Kainatta ne varsa hepsi vehim ve hayaldir.” Yani insan beyninde haylini görür ama dışarıda vardır varlığı. “Ya da aynalarda akislerdir yada gölgeler gibidir” diyerek, dile getirmiştir. Yani var olan bir şeyin biz hayalini görürüz, bilimsel bir gerçek bu ayrıca. Ama dışarıdaki maddenin varlığı da gölge varlıktır diyoruz, mutlak varlık değildir. Mutla varlık, Allah’tır diyoruz. İmam Caferi Sadık’tan gelen, Peygamberimiz (s.a.v.)’den gelen bir bilgi. Ceylan Hocam siz okursanız, Peygamberimiz efendimizden (s.a.v.) aldığı bilgiyi aktarıyor. CEYLAN ÖZBUDAK: İmam Abdullah, İmam Caferi sadık dedi ki “Ey Hişam kaç duyun var? Dedi ki “beş duyun var.” Buyurdu ki, “bunlardan hangisi daha küçüktür?” Dedi ki; “görme duyusu.” Buyurdu ki “peki görme duyusunun çapı ne kadardır? Dedi ki “bir mercimek kadar ya da ondan daha küçüktür.” Buyurdu ki “ey Hişam, ön tarafına ve üst tarafına bak ve bana gördüğünü bana anlat.” Dedi ki “göğü, yeri, evler, saraylar, kara parçaları, dağlar ve nehirler görüyorum.” Dedi ki “senin gördüğün bunca varlıkları bir mercimeğin veya ondan daha küçük bir şeyin içine giydirmeğe güç yetiren Allah, dünyayı küçültmeden yumurtayı da büyütmeden bütün bir dünyayı bir yumurtanın içine sokabilir.” Hişam derhal imama sarıldı ellerini, başını ve ayaklarını öpmeye başladı ve şöyle dedi; “bu kadarı bana yeter ey Resulullah (s.a.v.)’in oğlu.”  ADNAN OKTAR: Tamam, Resulullah (s.a.v.)’de aynısını söylüyor, İmam Rabbani Hazretleri de aynısını söylüyor, bende aynısını söylüyorum. Dolayısıyla burada Sofestai, onunla bir alakası olmadığı belli. Bak diyor ki imamı Rabbani “alem için mevhum var olduğu sanılan sözüm şu manaya değildir. O vehmin hayalin yapması ve yontmasıdır. Elbette o sözü manası şudur; Subhan Hak, alemi hayal mertebesinde yarattı. Bu arada Sofestai’nin savunucularının kail olduğu söylediği mevhum ise bir başkadır. Bunların kail olduklarını, söyledikleri hayalin icadı ve hayalin yontması iki mana arasında çok fark vardır” diyor, İmamı Rabbani. Mektubat-ı Rabbani 480. Mektup, sayfa 543. İmam-ı Rabbani’yle aynı görüşteyiz, aynı şeyleri anlatıyoruz, yaklaşık. Bak diyor ki İmam-ı Rabbani; “Mevhum olan var olduğu sanılan varlık, hayale dayalı görüntü, vehmin kalkmasıyla kalkmamış olsa dahi, işin aslında madde vardır” diyor. İşin aslında vardır. “Misal olarak farz etsek, vehim sahiplerinin tümünden vehim (hayal) zail olmuştur yok olmuştur, yine de bu vücut varlık sabit olur.” Yani bir insan beyninde görmese de dışarıda maddenin varlığı vardır diyor. “Hayalin zeval yok olması ile de zail olmaz, ortadan kalkmaz. İşin aslının ve vakarının bundan başka manası yoktur” diyor, Mektubat-ı Rabbani’de. Bizim dediğimizle aynı dışarıda gölge varlık olarak vardır diyor madde, İmam-ı Rabbani biz onun görüntüsünü görürüz diyor. Görüntüyü biz görmesek dahi, dışarıda gölge varlık olarak vardır o diyor. Ama mutlak varlık olarak değil. Hiçbir alim mutlak varlık olarak vardır demiyor. Gölge varlık olarak vardır diyor. ADNAN OKTAR: İmam-ı Rabbani'nin anlatımları çok açık. Ama o devirde de bazı kişiler bağnaz düşüncede, bazı kişiler İmam-ı Rabbani'ye o yönde iftirada bulunmuşlar, İmamı Rabbani de ona açıklamış. İmam-ı Rabbani'nin açıklamalarını ben şimdi kardeşlerime okutturayım. Sen Müzeyyen Hanım şu kısmı bir oku. MÜZEYYEN HANIM: "Üzerinde niza, yani birlik olan surette kendisinden başka mevcut olmayan Subhan Hak hariçte, yani dışarıda ve işin aslında kudreti kamilesi,yani üstün kudretiyle his ve vehim, yani hayal mertebesinde olmak üzere mümkünat suretlerinin, mümkün olan varlıkların hicaplarında, yani perdeli hallerinde isimlerinin ve sıfatlarının kemalatını: yani mükemmeliyetini, izhar eylemektedir: yani açığa vurmaktadır. Hayali sübut: yani sabit hayat, vehmi vücut: yani hayal varlık ile eşya tecelgahlarında: yani eşyanın tecellisinde, o kemalatını: yani mükemmelliğini, tecelli olarak meydana getirmektedir, yani eşyayı o kemalatı mükemmelliğe uygun olarak his ve vehim mertebesinde yaratmaktadır. Eşyanın vücudu, yani varlığı hayali bir görüntü itibari iledir. ADNAN OKTAR: Şimdi, yine Mektubat-ı Rabbani sayfa 517-518. GÜLŞAH GÜÇYETMEZ: Mana üstü anlatıldığı gibi olunca, Subhan Hak kemali kudreti sonsuz gücü ile Adem yokluk aleminde isimlerden her bir isim için, mazharlardan bir mazhar, bir iyiliğe erişecek kimselerden bir kişi tayin etti. Ve onu his ve vehim: hayal mertebesinde yarattı, hem de dilediği vakitte ve istediği şekilde, hariç de: dışarıda dahi yüce vacip şahsın Allah'ın zat ve sıfatlarından başkası da sabit ve mevcut var olmaya.( Mektubat-ı Rabbani) ADNAN OKTAR: Yine Mektubat-ı Rabbani 263. mektup, şu kısım Didem Hocam. DİDEM ÜRER: Bu fakire göre, bu dünyada olan her şey suret ve hayaldir. Burada matlubun: isteklerinin, maksudun: arzuların kokusunu bile duymuyorum. Dünya ahretin tarlasıdır ve tohum ekecek zamandır. Matlubu: istekleri burada aramak boşuna uğraşmaktır, geçmez yahut başka şeyleri matlup, istek sanarak, insan rüya ile hayal ile oyalanıp kalır. Nitekim birçok kimse bu hale düşmüştür, inşaAllah. ADNAN OKTAR: Bu görüşleri savunuyoruz, İmam Rabbani'ye güvendiğimiz için. Çünkü bir tek İmam Rabbani değil, Muhyiddin Arabi de aynısını söylüyor, Mevlana Camii de aynısını söylüyor, İmam Caferi Sadık da aynısını söylüyor, olanları aktarıyoruz. Şu kısmını da oku Didem Hocam. DİDEM ÜRER: Fakirin bulmuş olduğu daha önce anlatılan incelemeye gelince şöyledir; "Eşya hariç de: yani dışarıda nasıl kendisinin vücudu varlığı olmayan bir şeydir ise hariç de onun görünmesi dahi kendi renksizliğiyledir. Hariç de başkasının vücudu yani varlığı görünmesi ve bir işi yoktur. Eğer onun için bir görüntü sabit olur ise o vehim hayal mertebesindedir. Eğer onun bir sübutu yani sabitliği var ise o dahi yüce Allah'ın vehim mertebesindeki sanatı iledir. Hulasa kısaca onun sübutu, yani sabitliği ve görüntüsü tek mertebede olmaktadır. Sübutu sabitliği bir yerde, görüntüsü dahi ayrı bir yerde değildir. Misal olarak noktayı cevvaleden: yani hareket noktasından meydana gelen daireyi verebiliriz. Onun sübutu hariç de olmayıp vehim mertebesinde de olduğu gibi, görüntüsü dahi o mertebededir. Onun hariç de bir nişanı: yani alameti yoktur ki, orada görünür ola. (Mektubat-ı Rabbani 470. mektup) ADNAN OKTAR: Didem Hocam, şimdi şu kısmı da oku. DİDEM ÜRER: Alem için mevhum: var olduğu sanılan sözümüz şu manaya değildir. O vehmin hayalin yapması ve yontmasıdır. Elbette o sözümüzün manası şudur: Subhan Hak alemi vehim hayal mertebesinde yarattı. Bu arada Sofestai'nin yani Sofestai savunucularının kail olduğu: söylediği, mevhum: yani var olduğu sanılan ise bir başkadır. Bunların kail oldukları: yani söyledikleri,  vehmin: yani hayalin icadı ve hayalin yontmasıdır, iki mana arasında çok fark vardır. http://www.a9.com.tr/izle/175287/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Biz-hicbir-zaman-sofestaiyi-savunmadik- A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Maddenin gerçeğini anlatmak sofistlik değildir 06:42
Maddenin gerçeğini anlatmak sofistlik değildir 2 izlenme - 2 yıl önce A9TV Televizyonu Adnan Oktar Harun Yahya Sohbetler Belgeseller A9 TV Yeni Frekansımız: Türksat 3A Uydusu FREKANS: 12524 Dikey Batı Sembol Oranı: 22500 http://www.a9.com.tr/izle/180056/Kisa-filmler---Mutlaka-izleyin/Maddenin-gercegini-anlatmak-sofistlik-degildir A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo