Hoşgeldiniz!

imam rabbani

Gavsi Sani Hazretlerinin ( K.S.) Koruması Anlatıyor 20:30
Gavsi Sani Hazretlerinin ( K.S.) Koruması Anlatıyor 31.632 izlenme - 5 yıl önce Gavsi Sani Hazretlerinin Koruması Abimizin Biz sofilere ibretlik Zikir sohbetidir. ALLAH Kendilerinden Razı olsun. Rabbim Sadat-ı Kiramın Kapısının Yokluğunu...
Osman Ünlü, İmam Rabbani Hazretleri'nin Mektubat-ı Rabbani'de Hz. Mehdi (a.s)'ın zuhur vakti ile ilg 02:52
Osman Ünlü, İmam Rabbani Hazretleri'nin Mektubat-ı Rabbani'de Hz. Mehdi (a.s)'ın zuhur vakti ile ilg 154 izlenme - 2 yıl önce A9TV Televizyonu Adnan Oktar Harun Yahya Sohbetler Belgeseller A9 TV Yeni Frekansımız: Türksat 3A Uydusu FREKANS: 12524 Dikey Batı Sembol Oranı: 22500 http://www.a9.com.tr/izle/36646/Kisa-filmler---Mutlaka-izleyin/Osman-Unlu-Imam-Rabbani-Hazretlerinin-Mektubat-i-Rabbanide-Hz-Mehdi-(as)in-zuhur-vakti-ile-ilgili-olarak-verdigi-net-zaman-dilimini-acikca-reddetmektedir A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
İmam Rabbani Yi Anlamak 07:19
İmam Rabbani Yi Anlamak 276 izlenme - 8 yıl önce imam rabbani nin aktardıklarını ve mirasını adnan oktar bir röportajında çok güzel vurgulamış
İmam Rabbani'nin hayatı 06:54
İmam Rabbani'nin hayatı 75 izlenme - 2 yıl önce  İmam Rabbani (İmam-ı Rabbani Müceddid-İ Elf-İ Sani Şeyh Ahmed-İ Faruki Serhendi) 1563 senesinde Hindistan'ın Serhend şehrinde doğan ve zamanının müceddidi olan İmam Rabbani, yaşadığı devir ve sonrasında, Kuran’ın doğru anlaşılması için yazdığı eserlerle ve yaptığı sohbetlerle yüzyıllarca sürecek etki bırakmış çok önemli bir İslam alimidir. Küçük yaşta Kuran-ı Kerim'i ezberleyip hafız olmuştur. İmam Rabbani, ilminin derinliği, üslubundaki samimiyeti ve hikmeti ile, materyalist felsefenin etkisiz hale getirilmesinde ve Allah’ın varlığı ve birliği konusunun geniş kitlelere anlatılmasında çok etkili olmuştur. Zamanının dinsizliğine, Hindistan bölgesindeki sapkın fikirlere, sahte mehdilik akımları neticesinde yaşanan ahlaki çöküntüye karşı Kuran ahlakını ve Peygamber Efendimiz (SAV)'in sünnetlerini savunmuştur. Din ahlakını hurafelerden arındırmak için büyük bir fikri mücadele vermiştir. Değerli İslam alimi İmam Rabbani, dönemin sultanının yanlış uygulamalarına karşı ayaklanmak isteyen halkı yatıştırmış, birlik ve beraberlik ortamının bozulmasını engellemiştir. Bu uğurda birçok kez hapishanede kalmış, bu ortamda dahi Kuran ahlakını anlatarak birçok tutuklunun Müslüman olmasına vesile olmuştur. Daha sonra fikirlerinin değeri anlaşılarak serbest bırakılan İmam Rabbani, 1624 yılında vefat edene kadar yetiştirdiği öğrencileri ve eserleriyle İslam dünyasının aydınlanmasına vesile olmuştur. Beş yüz yirmi altı mektubunun toplanmasından meydana gelen üç ciltlik Mektubat isimli eserindeki değerli fikir ve görüşleri ve daha birçok eseri ile İslam dinine en güzel şekilde hizmet etmiştir. İmam Rabbani Hazretlerinin Eserleri Mektubat: Üç cilt olup, beş yüz yirmi altı mektubunun toplanmasından meydana gelmiştir. Mektubat'taki mektupların birkaçı Arapça, geri kalanların hepsi Farsça'dır. Redd-i Revafıd: İsbatün-Nübüvve, Mebde ve Me'ad, Adab-ül-Müridin, Ta'lkat-ül-Avâarif, Risale-i Tehliliyye, Erh-i Rubaıyyat-ı Abd-il-Bâakî, Mearif-i Ledünniye, Mükaşefat-ı Gaybiyye, Cezbe ve Süluk Risalesi. Sayın Adnan Oktar’ın 3 Mart 2009 tarihli roportajından İmam Rabbani bütün tasavvuf ehlince çok sevilen, çok muteber bilinen çok saygın büyük bir âlimdir. Ama yani bir hayli büyük bir âlim öyle… İmam Rabbani Ahmed Faruk Hazretleri Hindistan`ın Serhend beldesinde miladi 1563 yılında aşure günü doğdu, 63 yıl yaşadı. Ona güzel hitaplar yapmışlar “Ulema-i Rasihin” “Gavs-ül Vasılin” “Efdal-i Fudala” “Kutbu’l Aktab” -o devrin kutbu- “Ali-cenab” “Mazhar-ı Keramat” “Cami-i Deracat” “İmam-ı Tarikat”, Tarikat İmamı diyor, “Mukteda-yı Ehl-i Hakikat” bir zat idi. “Dedeleri 20 batın sonra Hz. Ömer’e varır, Allah ondan razı olsun” diyor. “Benim ümmetim içinde sıla namlı bir kimse gelecektir” İmam Rabbani’ye baktığı söylenir bu rivayetin…   ADNAN OKTAR: Evet, bu değerli insanın eserlerinde tasavvuftan çok güzel bahseder. Tasavvufun derinlikleri incelikleri, bu maddenin hakikati, maddenin derinlikleri çok samimi, candan, güzel bir dille anlatır. Çok imanlı, halis, samimi bir Müslüman olduğu eserlerinden anlaşılır. Yani bu tarz âlimler eserlerinden hemen anlaşılıyor samimiyetinden, candanlığından, emin üslubundan, candan üslubundan, Hz. Hızır’la defalarca görüşmüş bir insandır. Çok fazla harika halleri oluşmuş bir insandır. Mehdi hakkında da çok kapsamlı, çok detaylı izahları vardır.   İmam Rabbani’nin Dilinden Ahir Zaman İmam Rabbani, Kutlu Peygamberimiz (sav)'den nakledilen hadisleri yorumlayarak ahir zamana ışık tutmuştur. Yazdığı yazılarında ve yaptığı sohbetlerinde, ahir zaman konusuna büyük önem vermiş, Hz. Mehdi (as)’ın zuhurunun kesin bir gerçek olduğunu bildirmiştir. Hz. Mehdi (as)’ın özelliklerini detaylı olarak anlattığı eserlerinde tüm Müslümanları O’nun gelişi ile müjdelemiştir. HZ. MEHDİ VELAYETİN EN YÜKSEĞİNDEDİR. (İmam-ı Rabbani, Mektubat, s. 357. Mehdi ve Deccal, Şaban Döğen, s. 153 CABİR İBN-İ ABDULLAH'DAN RİVAYET EDİLEN "MEHDİ'NİN ÇIKIŞINI İNKAR EDEN, MUHAKKAK MUHAMMED (SAV)'E İNDİRİLENİ İNKAR ETMİŞTİR. Meryem'in oğlu İsa'nın inişini inkar eden de muhakkak kafir olmuştur. Deccal'in çıkacağını kabul etmeyen de muhakkak kafirdir." (Mektubat-ı Rabbani, 1/611)   MUHBİR-İ SIDDIK RESULULLAH (SAV) EFENDİMİZİN HABER VERDİĞİ KIYAMET ALAMETLERİNİN HEPSİ HAKTIR. Onlarda yalan ihtimali yoktur. Onlar arasında şunlar vardır: Alışılmışın aksine, Güneşin Mağribten (Batıdan) doğması. MEHDİ’NİN ZUHURU. Ruhullah İsa’nın nüzulü. (İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, 2. cilt, 380. Mektup, s. 1177-1178) İmam Rabbani Hazretleri Hz. Mehdi (A.S.)’In Çikiş Tarihini Hicri 1400 Olarak Bildirmiştir İmam Rabbani Hz. Mehdi'nin, Peygamberimiz (sav)'in vefatından 1000 (bin) sene geçtikten sonra, “bin ile ikinci bin YIL arasında”geleceğini bildirmektedir. Kuran hükümlerinin kuvvetlendirilmesi, milleti yenilemesi bu İKİNCİ BİNDEDİR. Bu davanın doğruluğuna adil şahid: Hz. İsa'nın (as) MEHDİ'NİN (ra) BU BİN İÇİNDE VAROLUŞLARIDIR. (Mektubat-ı Rabbani, c.1, s. 611) İmam Rabbani Hazretleri’nin bu izahlarına göre, Hz. İsa ve Hz. Mehdi, bu bin ile ikinci bin yıl arasında geleceklerdir.  Peygamberimiz (sav) hadislerinde, ümmetin ömrünün 1500 seneyi aşmayacağını bildirdiğini haber vermektedir: Bu ümmetin ömrü bin (1000) seneyi geçecek fakat bin beşyüz (1500) seneyi aşmayacaktır. (Kıyamet Alametleri, s. 299) (Celaleddin Suyuti'nin "El-Kesfu Fi Mücazeveti Hazin el-Ümmeti El Elfe Ellezi Dellet Aleyh el-Asar"isimli kitabından nakil) Buna göre İslam’ın hakimiyeti Hicri 1500’e kadar sürecektir. Dolayısıyla 1500-1600 yılları arasında da, bozulma yaşanacak ve ardından da kıyamet beklenecektir  İmam Rabbani bu konuyu açıkladığı diğer bir sözünde de, Hz. Mehdi'nin ortaya çıkışının yüzyıl başında olacağını belirtmiştir: Zira onun (Hz. Mehdi'nin) zuhuru, yüz başlarında olacaktır. (Mektubat-ı Rabbani, 3/158-159)) Ümmet-i Muhammed'in ömrü 1500 seneyi aşmayacak ise, Hicri 1500 yılına ulaşmaya bir yüzyıl başı kalmıştır. O da Hicri 1400 yılı başlarıdır. Dolayısıyla Hz. Mehdi'nin çıkış zamanı Hicri 1400’ün başlarıdır. http://www.a9.com.tr/izle/43774/Kisa-filmler---Mutlaka-izleyin/Imam-Rabbaninin-hayati A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Peygamberimiz (sav)'in bir mucizesi daha gerçekleşti: Lulin Kuyruklu Yıldızı 05:12
Peygamberimiz (sav)'in bir mucizesi daha gerçekleşti: Lulin Kuyruklu Yıldızı 69 izlenme - 2 yıl önce “Vaad edilen Mehdi’nin zuhur mukaddimeleri olan Abbasi Melik Horasan’a vardığı zaman, ŞARK TARAFINDA İKİ DİŞLİ MÜNEVVER (FAZLA PARLAK, AYDINLIK) BİR BOYNUZ ÇIKAR”. (İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, 381. Mektup, s.1184) Peygamber Efendimiz (sav)’in hadisinde ahir zamanda gelmesi beklenen Hz. Mehdi (as)’ın çıkış alameti olarak belirttiği ve İmam-i Rabbani’ninde detaylı olarak tasfir ettiği İKİ DİŞLİ MÜNEVVER (FAZLA PARLAK, AYDINLIK) BİR BOYNUZ ÇIKAR  ifadesi 24 Şubat 2009 yılında yani Hicri 1430’da dünyaya en yakın noktadan keçen LULİN KUYRUKLU YILDIZI’ na işaret etmekdedir. İmam-ı Rabbani bu yıldızın diğer özelliklerini de ayrıntılı olarak bildirmişdir. 1-İKİ DİŞLİ ....O sütunun üst tarafında da iki başı var; İKİ DİŞE BENZİYOR.  (İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, 381. Mektup, s.1184) Lulin Kuyruklu Yıldızının arka kısmındaki kuyruğun çattalı olması hadisdeki iki dişli ifadesiyle bire bir bağdaşmakdadır. 2-MÜNEVVER (FAZLA PARLAK AYDINLIK) ....şark tarafında iki dişli MÜNEVVER (fazla parlak , aydınlık) bir boynuz çıkar. (İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, 381. Mektup, s. 1184) Hadisde bahsi geçen münevver (fazla parlak, aydınlık sıfatı) Lulin Kuyruklu Yıldızının dünyaya yaklaşdıkca 6 YILDIZ PARLAKLIĞı kadar artan parlaklığına işaret etmekdedir. 3-BİR BOYNUZ Şark tarafında meydana çıkan o beyazlık; önceleri nurlu bir sütun halinde idi. Sonra, ona bir eğirlik geldi; BOYNUZ ŞEKLİNİ ALDI. (İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, 381. Mektup, s.1184) Lulin Kuyruklu Yıldızını diğer kuyruklu yıldızlardan ayıran en önemli farklılığı çekirdeğin ön kısmında yani ilerleme yönünde de bir kuyruğun bulunmasıdır. 4-  Sabitlerin seyri mağripten (batıdan) meşrikadır ( doğuyadır).....  ( İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, 381. Mektup, s. 1184) Bu ifade gök cisimlerinin dönüş yönüne işaret etmekdedir. Nitekim bütün gök cisimleri mağribden yani batıdan meşrika yani doğuya haraket etmekdedir. 5- Onun her günkü irtifi ( geçiş yönü) ise, MEŞRİKTEN (DOĞUDAN) MAĞRİBEDİR ( BATIYADIR).... ( İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, 381. Mektup, s. 1184) Burdaysa onun her günkü irtifi (geçiş yönü) ise denilerek, Lulin Kuyruklu Yıldızının diğer gök cisimlerinden farklı olarak DOĞUDAN BATIYA DOĞRU HAREKET ETTİĞİ BİLDİRİLMİŞDİR. Bu kuyruklu yıldızın çok önemli bir diğer özelliği daha bilim adamlarınca açıklanmıştır. BU YILDIZ BİR DAHA EN AZ 1000 YIL SONRA YENİDEN DÜNYANIN YAKININDAN GEÇEBİLECEKTİR. OYSA BU MÜMKÜN OLMAYACAKTIR. ÇÜNKÜ; hadisler ve ehl-i sünnet alimlerinin yaptıkları değerlendirmelere göre HİCRİ 1500 İLE BİRLİKTE İSLAM ÜMMETİNİN ÖMRÜ DE BİTMİŞ OLACAKTIR. BU ÜMMETİN ÖMRÜ BİN SENEYİ GEÇECEK, FAKAT BİN BEŞ YÜZ SENEYİ AŞMAYACAKTIR.... (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed b. Resul el-Hüseyni el-Berzenci, Pamuk Yayıncılık, İstanbul, 2002, S.299) Dolayısı ile LULİN KUYRUKLU YILDIZININ DÜNYANIN YAKININDAN BİR DAHA 1000 YIL SONRA GEÇMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR. Doğrusunu Allah bilir. Lulin kuyruklu yıldızının çıkışının ardından görülen YOĞUN YAĞMUR YAĞIŞLARI Hz. Mehdi (a.s)’ın çıkış alametlerindendir. HZ. MEHDİ (A.S.)’IN ZUHURUNDA ÇİFT KUYRUKLU BİR KUYRUKLU YILDIZ ÇIKACAK VE ÖYLE PARLAK OLACAK Kİ, dolunay gibi parlayacak. BU YILDIZIN ÇIKIŞINDAN SONRA ÖYLE ÇOK YAĞMUR YAĞACAK Kİ, büyük hasar olacak. Fakat halk bu yağmurları sevinçle karşılayacak. Çünkü bundan önceki 3 yılda hiç yağmur yağmamış olacak.   ( Murtaza Lakha, R&K Tyrell Basmevi, Londra, 1993) Hadisde bahs edilen yıldız az önce detaylı olarak  özelliklerini incelediyimiz LULİN KUYRUKLU YILDIZIDIR ve yağmurların bu kuyruklu yıldızın görülmesinin ardından yağacağına dikkat çekilmişdir. Aynen hadisde belirtildiyi gibi Lulin Kuyruklu Yıldıznın çıkış tarihi olan 2009 yılından önce şiddetli bir kuraklık görülmüş, 2009 yılının hemen ardındansa yoğun yağmurlar görülmüş hatta bir çok hasar meydana gelmişdir. Halen de yoğun yağmurlar yağmakda , hatta insanların yağmurların durması için dua etdiklerine ve yağmurların  artması nedeniyle barajların dolduğuna ve kapaklarının açılacağına dair basında haberler yer almakdadır. Adnan Oktar:  Mesela son yine kuyruklu yıldızın çıkışı, İKİ UÇLU KUYRUKLU YILDIZ ın çıkışı HİLAL BİÇİMİNDE BİR KUYRUKLU YILDIZ  çıkacağını söylüyor Peygamber efendimiz (sav). Bu son derece harika bir yıldızdır, çünkü hem ön kısmında hem de arka kısmında çift kuyruğu var ve 6 MİSLİ PARLAK MÜNEVVER BİR YILDIZ diyor zaten Peygamberimiz (sav) ve bu kuyruklu yıldız çıkmadan önce diyor bir kaç yıl önce yağmurlar kesilecek diyor aynısı olmuştur çünkü 2009’da çıktı, 2009’da, 2008’de , 2007’de yağmurlar kesildi , her kes biliyor bunu. Ve bu kuyruklu yıldızın  çıktığı zaman da diyor çok fazla yağmur yağacak diyor insanlar yağmurun yağmasından bu sefer bizdar olacaklar diyor yani yağmur fazlalığından halk şimdi yağmurun kesilmesi için duaya çıktı bir çok yerde. Bu kadar detaylı ve kapsamlı anlatmışdır Peygamber efendimiz (sav). http://www.a9.com.tr/izle/37497/Kisa-filmler---Mutlaka-izleyin/Peygamberimiz-(sav)in-bir-mucizesi-daha-gerceklesti-Lulin-Kuyruklu-Yildizi A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
İmam Rabbani Hazretleri Hz. Mehdi (as)'ın hicri 1400'de çıkacağını bildirmiştir 06:09
İmam Rabbani Hazretleri Hz. Mehdi (as)'ın hicri 1400'de çıkacağını bildirmiştir 68 izlenme - 2 yıl önce   Tüm mezhep imamları ve büyük İslam alimleri Muhbir-i sadık olan Peygamberimiz (s.a.v.)’in müjdelediği Hz. Mehdi (a.s)’ın bu yüzyılda geleceği konusunda ittifak halindedirler.  Hadislerde Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Hz. Mehdi (a.s.)’ın çıkış alametlerinin adeta “tesbih taneleri gibi”ardı ardına meydana geleceğini, bu gelişimin de Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhurunun habercisi olacağını açık bir şekilde bildirmiştir:   "Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:  "… Eskimiş ipi kopan bir kolyenin taneleri gibi birbiri ardına gelen alâmetleri beklesinler." Ebû Hureyre radıyallahu anh. Tirmizî. Gerçekten de Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde, ‘Ahir Zaman Alametleri‘olarak bilinen ve Hz. Mehdi (as)’ın içinde bulunduğumuz bu yüzyılda zuhur edeceğinin habercisi niteliğinde olan hemen hemen tüm olaylar, Hicri 1400 yani Miladi 1979 yılının başlangıcıyla birlikte aynı Peygamberimiz (s.a.v.) ‘in haber verdiği gibi; “bir dizideki boncuklar gibi”ardı ardına zuhur etmeye başlamıştır.   İMAM RABBANİ HAZRETLERİNİN SÖZLERİNİ YANLIŞ YORUMLAYARAK HZ. MEHDİ (A.S.)’IN HİCRİ 1400’DE  ZUHUR ETMEYECEĞİNİ İDDİA EDENLER BÜYÜK BİR YANILGI İÇERİSİNDEDİRLER.  “…Zira,ONUN (Hz. Mehdi (a.s.)’ın) ZUHURU, YÜZ BAŞLARINDA OLACAKTIR. ŞU ANDA DAHİ, YÜZ BAŞINI, ON SEKİZ SENE GEÇMİŞ VAZİYETTEDİR.”(İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, 381. Mektup, s.1184) İmam Rabbani Hazretleri’nin bu sözünü yanlış yorumlayarak şu an 1430’lu yıllarda olduğumuzu yani Hicri yüzyıl başından itibaren 32 yıl geçtiğini dolayısıyla da İmam Rabbani Hazretleri’nin bu açıklamasına göre; güya Hz. Mehdi (a.s.)’ın çıkış vaktinin diğer bir yüzyıla kaldığını söyleyenler çok ciddi bir yanılgı içindedirler. İmam Rabbani Hazretleri Mektubat’ında yer alan bu sözünde, Mehdi (a.s.)’ın kendi yaşadığı dönemde, Hicri yüzyıl başından itibaren 18 yıl geçmiş olmasına rağmen zuhur etmediğini ve artık kendi yüzyılı içinde zuhur etmesinin mümkün olmadığını söylemiştir. Ancak buna kanıt olarak çok önemli iki delil sunmuştur. 1. DELİLİ •    İmam Rabbani Hazretleri’nin bu konuda sunduğu delillerden birincisi, Hz. Mehdi (a.s.)’ın yüzyıl başında zuhur etmesi şartıdır. 2. DELİLİ •   İmam Rabbani Hazretleri’nin bu konuda sunduğu delillerden ikincisi ise Peygamberimiz (s.a.v.)’in bildirdiği Hz. Mehdi (a.s.)’ın çıkış alametlerinin Hicri yüzyılın başından itibaren ard arda meydana gelmesi gerekliliğidir. …Zira,ONUN ZUHURU, YÜZ BAŞLARINDA OLACAKTIR. ŞU ANDA DAHİ, YÜZ BAŞINI, ON SEKİZ SENE GEÇMİŞ VAZİYETTEDİR.(İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, 381. Mektup, s.1184) 1. Peygamberimiz (s.a.v.), Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhuruna işaret olarak hadislerinde bildirdiği çıkış alametlerinin ardı ardına gerçekleşmesi gerekliliğini vurgulamıştır. Bu sebeple de İmam Rabbani Hazretleri, kendi döneminde; Hicri yüzyıl başından itibaren 18 yıl geçmiş olmasına rağmen, Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhur ettiğini gösteren alametlerin hiçbirinin gerçekleşmemesinden dolayı, Hz Mehdi (a.s.)’ın artık kendi yüzyılında çıkmayacağını söylemektedir. Bu alametlerin gerçekleşmemiş olması, İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde Mehdi (a.s.)’ın çıkmayacağının en net göstergelerinden biridir. 2. •    Ayrıca Peygamberimiz (s.a.v.)’in Hz. Mehdi (a.s.)’ın çıkışını müjdeleyen alametler olarak haber verdiği olayların hiçbiri Rabbani Hazretleri’nin içinde yaşadığı Hicri yüzyıl dahil, sonrasında da ta Hicri 1400’e kadar arka arkaya gerçekleşmemiştir. Bu alametler, peygamberimizden itibaren hicri 1400 yılına kadar hiçbir yüzyılda arka arkaya gerçekleşmemiştir. 3. Hicri 1400’ün başlamasıyla birlikte bu alametler adeta kopan bir kolyenin boncuklarının etrafa saçılması gibi arka arkaya gerçekleşmeye başlamıştır. Ancak “Şu an Hicri 1430’lu yıllardayız fakat Hz. Mehdi (a.s.) hala ortaya çıkmadı. Demek ki Hz. Mehdi (a.s.)’ın çıkışı diğer bir yüzyıla kaldı...”gibi akıl ve mantığa uymayan çıkarımlar yapanlar Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhurunu örtmeye, gölgelemeye ve gizlemeye çalışmaktadırlar. Oysa Ehl-i Sünnet’in çok önemli ve muteber alimlerinden biri olan El Berzenci Hazretleri’nin şu açıklaması bu asılsız iddiaya son noktayı koymaktadır: …  DÖRT, BEŞ HATTA ON YIL, YÜZÜN İLK YILLARINDAN SAYILIR. BUNA GÖRE; MEHDİ’NİN, YÜZÜNCÜ YILDAN, YEDİ, DOKUZ VEYA OTUZ SENE EVVEL ÇIKMASI, ONUN YÜZÜNCÜ YILIN BAŞINDA ÇIKACAĞINI ÖNLEYEMEZ. BU MÜDDETTEN SONRAYA KALSA, YİNE DURUM AYNI OLUR. (Kıyamet Alametleri, müellif: Medineli Allâme Muhammed b. Resul el-Hüseynî el-Berzencî, Pamuk Yayıncılık, İstanbul 2002 sf. 301) Bu durumda  El Berzenci Hazretleri bu sözüyle, Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhur tarihi olan Hicri 1400’den sonraki7, 9 HATTA 30 SENE EVVEL YA DA SONRA TANINACAK OLMASIda Hz. Mehdi (a.s.)’ın Hicri 1400’de zuhur etmesine mani olmayacağını belirtmektedir. Bu açıklamadan da çok net bir şekilde anlaşılmaktadır ki; Hz. Mehdi (a.s.), Hicri 1400’den 30 yıl sonra da çıksa yine Peygamberimiz (s.a.v.)’in 1400 yıl önce müslümanlara müjdesini verdiği Büyük Mehdi (a.s.) olacaktır.Hz. Mehdi (as)’ın çıkış tarihinin Hicri 1400 olduğunu da yine Peygamberimiz (s.a.v.)’in sahih hadisleriyle bildirilmiş olduğu ve Hicri 1400 itibari ile ardı ardına gerçekleşen çıkış alametleri teyit etmektedir.  http://www.a9.com.tr/izle/37949/Kisa-filmler---Mutlaka-izleyin/Imam-Rabbani-Hazretleri-Hz-Mehdi-(as)in-hicri-1400de-cikacagini-bildirmistir A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
İmam Rabbani’nin Anlattığı Ahir Zamanda Gelecek Ve Kararmış Olan Alemi Aydınlatacak Cevher Kimdir? 04:34
İmam Rabbani’nin Anlattığı Ahir Zamanda Gelecek Ve Kararmış Olan Alemi Aydınlatacak Cevher Kimdir? 13 izlenme - 10 ay önce Adnan Oktar’ın 23 Şubat 2017 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/243841/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Imam-Rabbani’nin-anlattigi-ahir-zamanda-gelecek-ve-kararmis-olan-alemi-aydinlatacak-cevher-kimdir- A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Nihat Hatipoğlu'na cevap 04:33
Nihat Hatipoğlu'na cevap 99 izlenme - 6 yıl önce Nihat hatipoğlu'na hatırlatma peygamberimiz (sav) hz. mehdi ile müjdelenin diyor
İmam Rabbani Hazretleri Hz. Mehdi (As) Dini Yayarken Ümmeti Şirk Sisteminden İslam Sistemine Çağırac 02:09
İmam Rabbani Hazretleri Hz. Mehdi (As) Dini Yayarken Ümmeti Şirk Sisteminden İslam Sistemine Çağırac 22 izlenme - 1 yıl önce Adnan Oktar’ın 9 Ağustos 2016 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/228583/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Imam-Rabbani-Hazretleri-Hz-Mehdi-(as)-dini-yayarken-ummeti-sirk-sisteminden-Islam-sistemine-cagiracaktir A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Nihat Hatipoğlu’na hatırlatıyoruz: Hz. Mehdi (as)’ı beklemek Müminlerin Allah yolunda gayretlerini g 04:47
Nihat Hatipoğlu’na hatırlatıyoruz: Hz. Mehdi (as)’ı beklemek Müminlerin Allah yolunda gayretlerini g 53 izlenme - 2 yıl önce A9TV Televizyonu Adnan Oktar Harun Yahya Sohbetler Belgeseller A9 TV Yeni Frekansımız: Türksat 3A Uydusu FREKANS: 12524 Dikey Batı Sembol Oranı: 22500 http://www.a9.com.tr/izle/107718/Kisa-filmler---Mutlaka-izleyin/Nihat-Hatipoglu’na-hatirlatiyoruz-Hz-Mehdi-(as)’i-beklemek-Muminlerin-Allah-yolunda-gayretlerini-guclendirir-sevklerini-arttirir- A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
İmam Rabbani: Hz. Mehdi (as)’ın en önemli çıkış alameti iki uçlu kuyruklu yıldız olan Lulin’dir. 03:00
İmam Rabbani: Hz. Mehdi (as)’ın en önemli çıkış alameti iki uçlu kuyruklu yıldız olan Lulin’dir. 26 izlenme - 2 yıl önce Adnan Oktar’ın 31 Ocak 2016 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/215591/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Imam-Rabbani-Hz-Mehdi-(as)’in-en-onemli-cikis-alameti-iki-uclu-kuyruklu-yildiz-olan-Lulin’dir A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
İmam Rabbani: ‘hz. Mehdi (As)’a Görünmeden Ona Yardımcı Olan Bir Melek Olacak.’ 00:41
İmam Rabbani: ‘hz. Mehdi (As)’a Görünmeden Ona Yardımcı Olan Bir Melek Olacak.’ 17 izlenme - 1 yıl önce Adnan Oktar’ın 28 Haziran 2016 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/225850/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Imam-Rabbani-‘Hz-Mehdi-(as)’a-gorunmeden-ona-yardimci-olan-bir-melek-olacak’ A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
İmam Rabbani Hazretleri: Hz. Mehdi (as) dini yayarken ümmeti şirk sisteminden İslam sistemine çağır 02:09
İmam Rabbani Hazretleri: Hz. Mehdi (as) dini yayarken ümmeti şirk sisteminden İslam sistemine çağır 7 izlenme - 11 ay önce İmam Rabbani Hazretleri: Hz. Mehdi (as) dini yayarken ümmeti şirk sisteminden İslam sistemine çağıracaktır.
İmam Rabbani: ‘Hz. Mehdi (as)’ın tebliğ yöntemi insanların kalplerinin derinliklerini işleyen türden 00:51
İmam Rabbani: ‘Hz. Mehdi (as)’ın tebliğ yöntemi insanların kalplerinin derinliklerini işleyen türden 8 izlenme - 1 yıl önce İmam Rabbani: ‘Hz. Mehdi (as)’ın tebliğ yöntemi insanların kalplerinin derinliklerini işleyen türden olacak.’
Hadis: Lulin kuyruklu yıldızının çıkışından sonra Mısır’da alnında benek olan biri (Sisi) başa geçer 03:00
Hadis: Lulin kuyruklu yıldızının çıkışından sonra Mısır’da alnında benek olan biri (Sisi) başa geçer 16 izlenme - 2 yıl önce Adnan Oktar’ın 31 Ocak 2016 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/215592/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Hadis-Lulin-kuyruklu-yildizinin-cikisindan-sonra-Misir’da-alninda-benek-olan-biri-(Sisi)-basa-gecer-- A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
İmam Rabbani ‘kadınların elinde eriyip aktım’ diyerek kadın sevgisini anlatmıştır. 01:09
İmam Rabbani ‘kadınların elinde eriyip aktım’ diyerek kadın sevgisini anlatmıştır. 10 izlenme - 2 yıl önce Adnan Oktar’ın 18 Ekim 2015 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/210811/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Imam-Rabbani-‘kadinlarin-elinde-eriyip-aktim’-diyerek-kadin-sevgisini-anlatmistir- A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
İmam Rabbani: Hz. Hızır (as) ruh ve beden hatta hayvan ve bitki haline nasıl geliyor? 07:28
İmam Rabbani: Hz. Hızır (as) ruh ve beden hatta hayvan ve bitki haline nasıl geliyor? 13 izlenme - 2 yıl önce Adnan Oktar’ın 22 Şubat 2016 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/219427/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Imam-Rabbani-Hz-Hizir-(as)-ruh-ve-beden-hatta-hayvan-ve-bitki-haline-nasil-geliyor- A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
İmam Rabbani: Hz. Mehdi (as) mezhepleri kaldıracağı için alimler onu dinlemeyecektir 00:50
İmam Rabbani: Hz. Mehdi (as) mezhepleri kaldıracağı için alimler onu dinlemeyecektir 8 izlenme - 2 yıl önce İmam Rabbani: ‘Hz. Mehdi (as) mezhepleri kaldıracağı için alimler onu dinlemeyecektir.’
İmam Rabbani: ‘Hz. Mehdi (as)’a görünmeden ona yardımcı olan bir melek olacak 00:41
İmam Rabbani: ‘Hz. Mehdi (as)’a görünmeden ona yardımcı olan bir melek olacak 4 izlenme - 1 yıl önce İmam Rabbani: ‘Hz. Mehdi (as)’a görünmeden ona yardımcı olan bir melek olacak.’
İmam Rabbani: ‘Hz. Mehdi (as) mezhepleri kaldıracağı için alimler onu dinlemeyecektir.’ 00:50
İmam Rabbani: ‘Hz. Mehdi (as) mezhepleri kaldıracağı için alimler onu dinlemeyecektir.’ 9 izlenme - 2 yıl önce Adnan Oktar’ın 7 Aralık 2015 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/213012/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Imam-Rabbani-‘Hz-Mehdi-(as)-mezhepleri-kaldiracagi-icin-alimler-onu-dinlemeyecektir’ A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
His ve vehim mertebesinde yaratılmış olan madde 02:52
His ve vehim mertebesinde yaratılmış olan madde 7 izlenme - 2 yıl önce "Kuledeki küçük adam" belgeselinden http://www.a9.com.tr/izle/24218/Belgesellerden-Secme-Bolumler/His-ve-vehim-mertebesinde-yaratilmis-olan-madde A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
İmam Rabbani: Hz. Hızır (as) ruh ve beden hatta hayvan ve bitki haline nasıl geliyor 07:28
İmam Rabbani: Hz. Hızır (as) ruh ve beden hatta hayvan ve bitki haline nasıl geliyor 3 izlenme - 1 yıl önce İmam Rabbani: Hz. Hızır (as) ruh ve beden hatta hayvan ve bitki haline nasıl geliyor?
İmam Rabbani: ‘hz. Mehdi (As)’ın Tebliğ Yöntemi İnsanların Kalplerinin Derinliklerini İşleyen Türden 00:51
İmam Rabbani: ‘hz. Mehdi (As)’ın Tebliğ Yöntemi İnsanların Kalplerinin Derinliklerini İşleyen Türden 5 izlenme - 1 yıl önce Adnan Oktar’ın 28 Haziran 2016 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/225849/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Imam-Rabbani-‘Hz-Mehdi-(as)’in-teblig-yontemi-insanlarin-kalplerinin-derinliklerini-isleyen-turden-olacak’ A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Hz. Mehdi ikinci binde gelecektir 02:10
Hz. Mehdi ikinci binde gelecektir 7 izlenme - 2 yıl önce "Hazreti Mehdi'nin çıkış zamanı" belgeselinden http://www.a9.com.tr/izle/24649/Belgesellerden-Secme-Bolumler/Hz-Mehdi-ikinci-binde-gelecektir A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
İmam Rabbani’nin Anlattığı Ahir Zamanda Gelecek Ve Kararmış Olan Alemi Aydınlatacak Cevher Kimdir 04:34
İmam Rabbani’nin Anlattığı Ahir Zamanda Gelecek Ve Kararmış Olan Alemi Aydınlatacak Cevher Kimdir 0 izlenme - 3 ay önce İmam Rabbani’nin anlattığı ahir zamanda gelecek ve kararmış olan alemi aydınlatacak cevher kimdir?