Hoşgeldiniz!

incirlik üssü

Eren Erdem - İncirlik Üssü Derhal Kapatılmalıdır!! 11:15
Eren Erdem - İncirlik Üssü Derhal Kapatılmalıdır!! 3.180 izlenme - 2 yıl önce CHP İstanbul Mv. Eren Erdem, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında Batılı güçlerin olduğuna dikkat çekerek, ülkenin bağımsızlaşması adına Batı emperyalizminin ülkedeki kaynaklarını kurutmak gerektiğini ifade etti. "Amerika'da niçin darbe olmuyor, çünkü orada ABD büyükelçiliği yok!" diyen Erdem, "Darbe girişimi olan ülkelere bakın, neredeyse yüzde 99’u Amerikan konsepti üzerine uluslararası siyasetini kurmuş ülkelerdir.” dedi. İncirlik Üssü’nün ivedilikle kapatılması gerektiğini belirten Erdem, “Bugün askeri liseleri kapatıyoruz, kışlaları kapatıyoruz, üniversiteleri kapatıyoruz. Bir hastalık vücuda yayılıyorsa, siz o tümörü tedavi etmek yerine, o tümörün yayıldığı organları iyileştirmeye çalışıyorsanız başaramazsınız. Türkiye’de tümörün kaynağı İncirlik’tir, Kürecik’tir. Biz Amerikan emperyalizminin kozmik odasına girmediğimiz sürece Türkiye’deki gladyo yapılanmasının köklerini kurutma imkânına sahip olamayız. Bu cesaret, kararlılık ve samimiyet işidir." dedi.
Amerikalı Pilot İslamiyeti Seçti 01:57
Amerikalı Pilot İslamiyeti Seçti 1.425 izlenme - 2 yıl önce Suudi Arabistan’da yayınlanan Ajel gazetesinin internet sitesinde çıkan habere göre, Adana’daki İncirlik Üssü’nde çekildiği belirtilen görüntülerde, Amerikalı askeri pilot Petrie, Kelime-i Şehadet getirerek İslamiyeti seçti. Suudi Arabistan’ın Ajel gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri askerleri eşliğinde Amerikan Hava Kuvvetleri’nde görev aldığı belirtilen Petrie adlı askeri pilotun, İslamiyet’i seçmesiyle ilgili bir video yayınlandı. İncirlik Üssü’nde çekildiği belirtilen görüntülerde, mescitte heyecanlı olduğu gözlenen Amerikalı pilot, "Benim söylediğimi tekrar et" diyen Suudi askeri pilot eşliğinde Kelime-i Şehadet getirdi. Müslüman olan Amerikalı askerin daha sonra kendisini tebrik eden Suudi askerlere sarılmasıyla görüntüler sona erdi.
Dünden Bugüne İncirlik Hava Üssü ve Dünyayı Saran ABD Üsleri 05:43
Dünden Bugüne İncirlik Hava Üssü ve Dünyayı Saran ABD Üsleri 677 izlenme - 3 yıl önce Adana'nın 17 bin nüfuslu İncirlik beldesinde neredeyse kasaba nüfusu kadar nüfus barındıran ve aynı adla kurulu olan 'İncirlik' üssünün kuruluşu 1950 yılında burada Türk Ordusuna ait 'Hava Atış Bombardıman Destek Grup Komutanlığı'nın oluşturulması iledir.1952 yılında Türkiye'nin NATO'ya üye olmasını takiben üssün yapımına başlanmış ve üssün tamamlanması neticesinde Libya'da konuşlu ABD 'Özel Görev Birliği' burada konuşlanmıştır.Üs, Sovyetler Birliği'nden gelebilecek tehditleri erken haber almak, Ortadoğu ülkelerinin gözetlenmesi ve istihbarat çalışması yapmak üzere tasarlanmış, ancak tarihi boyunca ABD'nin Ortadoğu ülkelerine yaptığı saldırılarda kullanılmıştır. İlk olarak 1958 yılında ABD deniz piyadelerinin Lübnan'a yaptıkları çıkarmada kullanılan İncirlik üssünün tarihinde, 1991 Irak Savaşı ve Afganistan'a yapılan operasyonlar bulunmaktadır. Irak'ın kuzeyden keşfi ve'Çekiç Güç' harekatlarında da kullanılan İncirlik, 2003 Haziran ayından beri Irak'a lojistik nakliyat ve ABD ordusunun personel rotasyonunda transit geçiş amaçlı olarak kullanılmaktadır.Üsteki ABD 39. Kanat Komutanlığında (39th Air Base Wing) AlbayCraig Wills ve yardımcısı Albay Brent Bigger komutasında 5 bin ABD askerinin yanı sıra (1), bir Türk Albaykomutasında Türk Hava Kuvvetlerine bağlı 10. Tanker Üs Komutanlığı'nın 800 civarındapersoneli bulunmaktadır.Ocak 2005 de Türkiye'ye gelen, Irak ve Afganistan'daki operasyonlardan sorumlu ABDMerkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Orgeneral John Abizaid'in de Türk Dışişleri bakanlığının yalanlamasına rağmen İncirlik'in ABD'nin bundan sonra bölgede yapacağı operasyonlarda, Türkiye'deki diğer bazı üs ve limanlar ile birlikte daha operasyonel olarak kullanmak isteğini dile getirdiği belirtilmektedir. Dışişleri bakanlığı bu haberleri yalanlamasınarağmen 'ABD'nin Konya-Karapınar'da eğitim ve tatbikat isteğine müsaade edilmemiştir'diyerek bu isteklerden bazılarının doğruluğunu kabul etmiştir (2). İncirlik Üssü'nün Coğrafi Durumu İncirlik Üssü Adana'nın 15 Kilometre dışında 32 bin dönüm üzerine kuruludur, Mersin Limanı'na 70, İskenderun Limanı'na ise 125 Kilometre mesafededir. Üssün Irak'a uzaklığı ise 500 Kilometredir. İncirlik Üssü, D-400 karayolu ve TAG otoyolunun yanısıra demiryolu ile de Güneydoğu'ya açılabilecek konumdadır. İncirlik üssünde 1 adet ana uçak pistinin yanında 1 adet de acil iniş pisti, 300er kişilik 15 otel ve 10'ar kişilik 500 çadır bulunmaktadır. İncirlik Üssü'nün Hukuki Durumu Türk Genelkurmayına göre İncirlik Üssü hukuki olarak, ne ABD, ne de NATO'ya aittir. İncirlik üssü Türk Hava Kuvvetlerine bağlı 10. Tanker Üs Komutanlığı'na bağlı bir üs statüsündedir (3). İncirlik Üssü BM kararları ve NATO anlaşmaları çevresinde bakanlar kurulu kararları vekili anlaşmalar ile statüsü belirlenerek kullandırılmaktadır. Bu ikili antlaşmalara bakılacak olursa;1954 tarihinden itibaren ABD nin asker bulundurduğu üssün hukuksal statüsü ancak 3 Temmuz 1969 da ABD ve Türkiye tarafından imzalanan Ortak Savunma ve İşbirliği Antlaşması (OSİA) ile belirlenebilmiştir. Bu antlaşmaya göre aralarında İncirlik'in debulunduğu ortak tesisler, ancak NATO amaçları doğrultusunda ve meşru müdafaakapsamında kullanabilecektir. 1974 Kıbrıs Harekatı sonrasında ABD'nin söz konusu anlaşma hükümlerine aykırı olarak Şubat 1975'te Türkiye'ye silah ambargosu uygulaması sonucu OSİA fesh edilmiş, ancak 1978 de ambargonun kaldırılması neticesinde, ABD ile 29 Mart 1980'de Savunma ve Ekonomik İşbirliği Antlaşması(SEİA) imzalanmıştır. Bu antlaşma da her yıl otomatik olarak uzamaktadır. Bu antlaşma gereğince ABD Üsde 48 adet savaş uçağı bulundurabilmektedir. Bu Antlaşmanın maddelerini incelersek SEİA'nın giriş bölümünde, bu anlaşma kapsamındaki Türk-Amerikan işbirliğinin, 'BM Yasasının amaç ve ilkeleri çerçevesinde ve NATO antlaşmasının 1. ve 2. maddelerine uygun olacağı' ifade edilmekte,. NATO antlaşmasının 1. maddesinde de, 'Taraflar ... uluslar arası ilişkilerinde, BM'nin amaçlarıyla herhangi bir surette örtüşmeyecek tehdit veya kuvvet kullanmaktan çekinmeyi taahhüt ederler' ifadesi yer almaktadır.Buna ek olarak, SEİA'nın V. Maddesinde, 'Bu anlaşmada öngörülen savunma işbirliğinin kapsamı Kuzey Atlantik Antlaşmasından doğan yükümlülüklerle sınırlı olacaktır' ifadeside yer almaktadır.SEİA'ya ekli 'Türkiye Cumhuriyeti ile ABD Hükümetleri Arasında Tesisler Konusunda 3 Numaralı Tamamlayıcı Anlaşma'da doğrudan doğruya, Türk-Amerikan ortak askerî tesislerinin kurulma ve işletilme koşullarını düzenlemektedir. Bu protokolün daha ilk maddesinde doğrudan SEİA'nın V. Maddesine atıf yapılmaktadır. Yani, İncirlik'in bugünkü durumunu da düzenleyen bu anlaşmaya göre, İncirlik üssü'nün ancak 'NATO kapsamındaki operasyonlarda' kullanılabilmesi mümkündür.NATO antlaşması ve SEİA halen geçerliliğini koruduğuna göre, yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde İncirlik ortak savunma tesisinin, herhangi bir BM Güvenlik Konseyi kararının olmadığı, Türkiye'nin bir meşru müdafaa durumunda bulunmadığı yahut NATO'nun bu yönde bir karar almadığı göz önünde bulundurulduğunda, ABD'nin Irak'a yönelik harekatında saldırı amaçlı olarak kullanılması hukuken hiçbir biçimde mümkün değildir.Mevcut olağanüstü durum çerçevesinde 'Türkiye, ABD'yle yeni bir anlaşma yapar. Kendisine ait olan bu tesisi, bu yeni anlaşmaya uygun olarak, istediğine, istediği gibi kullandırtabilir' denilebilir. Böyle bir görüşü savunana cevabı da NATO antlaşmasının 8.maddesi vermektedir. 8. madde: 'Taraflar ... bu anlaşma hükümlerine aykırı herhangi bir uluslararası taahhüde girişmemek vecibesini yükümlenirler.' Yani, NATO Antlaşmasında en az 6 kere BM'ye atıf yapıldığına, NATO'nun savunma amaçlı bir örgüt olduğu vurgulandığına, kolektif meşru müdafaaya imkan sağlayan BM Antlaşmasının 51. maddesinin altı çizildiğine göre, bütün bu hükümlerin ruhunda yer alan, savunma amaçlarını aşar biçimde, NATO ülkelerinin birbirleriyle saldırı amaçlı yeni anlaşmalar bağıtlamaları yasaklanmıştır (4)2003 Haziran ayından itibaren ABD'nin İncirliği Lojistik ve transit geçişler için kullanmasının hukuki dayanağının da 23 Haziran 2003 tarihinde imzalanan gizli bir bakanlar kurulu kararından kaynaklandığı da ortaya çıkmıştır (Dosya No: 2003/5755) (5). Bu anlaşma her yıl Haziran ayında bir yıl uzatılmaktadır.İncirlik Üssü içindeki ABD askerleri Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi değildir. İncirlik Üssü’nde 17 Eylül 2005 tarihinde bir Türk binbaşının ABD’li askerlerce kelepçelenmesi soruşturulamamıştır. Son olarak 2013 Yılbaşında üs içindeki camiye alkollü olarak saldırmışlar minbere ve cami içinde zarar verip Kuran’ı yırtmışlardır. Bu olay cezasız kalmıştır. Ayrıca üs içinde ABD’ye ait 60-90 arası B1 Tipi atom bombalarının bulunduğu artık gizli değildir. Üs içinde ABD’nin insansız hava araçları konuşlanmış, ABD isteklerine görekullanılmaktadır.Sonuç olarak İncirlik Üssü'nün bugüne kadar BM ve NATO antlaşmaları ihlal edilerek ve halktan gizli kararlar ile kullanıldığı görülmektedir. (1)http://www.incirlik.af.mil(İncirlik üssü'nün ABD resmi web sitesi) (11 Ağustos 2013) (2) Genel Kurmay II. Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un 26 Ocak 2005 tarihinde yaptığı basını bilgilendirme toplantısı (3) Aynı Toplantıdan (4) Doç Dr. Çağrı Erhan, 27 Mart 2003,www.haberanaliz.com (5) Anadolu Ajansı'nın ( A.A.) 12 Ocak 2005 tarihli haberi ve 13 Ocak 2005 Hürriyet Gazetesi TV8, Ana Haber, 2 Mayıs 2003, Haber: Barış Yetkin http://www.9og.org/incirlik-ussu/ son linki iyi okuyun :)
İncirlik Üssünden Görüntüler (İlk Kez) 22:12
İncirlik Üssünden Görüntüler (İlk Kez) 303 izlenme - 2 yıl önce tüm dünyanın gözünün üzerinde olduğu Adana'daki İncirklik Üssünün görüntüleri yayınlandı.Merak Ettikleriniz: Sınır Hattı 22 Temmuz'dan beri hareketli. Suriye'deki iç savaş, IŞİS, PKK... Peki, o sınırlar nasıl korunuyor? Operasyona çıkan jetler havada nasıl kaldı? Jetler binlerce feet yükseklikte yakıt ikmali nasıl yapıldı?
Adana ilinde  Amerikalılara Ait Olduğu İleri Sürülen İnsansız Hava Aracı Düştü 01:33
Adana ilinde Amerikalılara Ait Olduğu İleri Sürülen İnsansız Hava Aracı Düştü 172 izlenme - 2 yıl önce Adana'da Amerikalılara ait olduğu ileri sürülen İnsansız Hava Aracı (İHA) düştü. Konuyla ilgili incelemeler sürüyor.
ABD Askerlerinden İncirlik Üssü'nde Nusret Hareketi  01:04
ABD Askerlerinden İncirlik Üssü'nde Nusret Hareketi 16 izlenme - 11 ay önce Adana'daki İncirlik Üssü'nde görevli ABD askerleri, dünya çapında ünlenen Nusret Gökçe'nin 'tuzlama' hareketini yaptı. İncirlik Üssü'nde bulunan askerler, ABD ordusunda görevli Korgeneral Robin Olds'un başlattığı Mustache March (Bıyık Mart'ı) denilen bir gelenek çerçevesinde İncirlik Üssü'nün sosyal medya hesabından bir görüntü paylaştı. Amerikan Hava Kuvvetleri'ndeki katı kuralları ve bıyık yasağını protesto amacıyla başlatılan ve her yıl mart ayında askerlerin bıyıklarını kesmeyerek sürdürdüğü bu gelenek çerçevesinde hazırlanan görüntü, büyük ilgi gördü. Görüntülerde erkek askerler, kendine özgü bir tarzla et kesip tuzlarken görüntülerini sosyal medyadan paylaşarak fenomen hale gelen Nusr-et Steak House'un sahibi Nusret Gökçe'nin 'tuzlama' hareketini taklit etti. Askerler, tıraş malzemelerini kutuya Nusret hareketiyle atıp yaktı. "Bıyıklarınız çıksaydı, siz de katılır mıydınız?" diye sorulan kadın askerler ise, "Katılmazdım, çünkü çirkin görünüyor" dedi.
İncirlik Üssü'nde Çalışan İnşaat İşçisi Genç Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti 01:29
İncirlik Üssü'nde Çalışan İnşaat İşçisi Genç Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti 8 izlenme - 6 ay önce İncirlik Üssü'nde çalışan inşaat işçisi genç kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiADANA - Adana'da İncirlik Üssü'nde görevli 21 yaşındaki inşaat işçisi harç yaptığı sırada kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.
Mevlüt Çavuşoğlu: İncirlik'i Ruslara Açabiliriz 02:09
Mevlüt Çavuşoğlu: İncirlik'i Ruslara Açabiliriz 13 izlenme - 2 yıl önce Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İncirlik Üssü'nün Rusya'ya açılabileceği mesajını verdi. TRT Haber'e konuşan Çavuşoğlu, "DEAŞ hepimizin düşmanı. Rusya ile (İncirlik) işbirliği neden yapmayalım?" dedi.
DARBENİN ARKASINDA BAKANLAR ABD NATO MİT ÖZELLİKLE İNCİRLİK ÜSSÜ CUNTA DARBENİN MERKEZİ OLMUŞTUR 05:22
DARBENİN ARKASINDA BAKANLAR ABD NATO MİT ÖZELLİKLE İNCİRLİK ÜSSÜ CUNTA DARBENİN MERKEZİ OLMUŞTUR 16 izlenme - 2 yıl önce 1333 SENE İÇİNDE YAŞAMIŞ OLAN HERKESİ VE “BU ZAMANDA YAŞAYAN 8 MİLYAR İNSANIN HEPSİNİ HEM MUAYYEN HEM UMUM HEM SİLSİLE OLARAK TEKFİR EDİYORUM”ASL-İ KAFİR DİYORUM. 1333 SENE İÇİNDE OLAN: TÜM DEVLET’LERE. VE BU ZAMANDAKİ: ( 215’E YAKIN ) DEVLETLERE: “KAFİR DEVLETLER- KÜFÜR HÜKÜMETLER” DİYORUM. VE TÜM HALKINI; “HEM TEK-TEK MUAYYEN OLARAK, HEM UMUM, HEMDE SİLSİLE OLARAK, TAMAMINI TEKFİR EDİYORUM”HEPSİDE: ASL-İ KAFİRDİR. MÜSLÜMAN DEĞİLLERDİR. HEPSİ: KENDİNİ MÜSLÜMAN ( SANAN ) CEHENNEMLİK İMANSIZLARDIR! 1-1333 SENE İÇİNDE YAŞAMIŞ: ALİM’LERE ASL-İ KAFİR DİYORUM! 2-1333 SENE İÇİNDE YAŞAMIŞ: ŞEYH’LERE ASL-İ KAFİR DİYORUM! 3-1333 SENE İÇİNDE YAŞAMIŞ: İMAM’LARA ASL-İ KAFİR DİYORUM! 4-1333 SENE İÇİNDE YAŞAMIŞ: MÜCTEHİD’LERE ASL-İ KAFİR DİYORUM! 5-1333 SENE İÇİNDE YAŞAMIŞ: ŞEYHUL İSLAMLARA ASL-İ KAFİR DİYORUM! 6-1333 SENE İÇİNDE YAŞAMIŞ: MÜFESSİR’LERE ASL-İ KAFİR DİYORUM! 7-1333 SENE İÇİNDE YAŞAMIŞ: CUMHUR ULEMA’LARA ASL-İ KAFİR DİYORUM! 8-1333 SENE İÇİNDE YAŞAMIŞ: MUHADDİS’LERE ASL-İ KAFİR DİYORUM! 9-1333 SENE İÇİNDE YAŞAMIŞ: FAKİH’LERE ASL-İ KAFİR DİYORUM! 10-1333 SENE İÇİNDE YAŞAMIŞ: MÜCEDDİD’LERE ASL-İ KAFİR DİYORUM! 11-1333 SENE İÇİNDE YAŞAMIŞ: TÜM CEMAAT’LERE TÜM GRUP’LARA TÜM TAİFE’LERE TÜM CİHAD CEPHE’LERE ASL-İ KAFİR DİYORUM! 1-EBU HANİFE: ASL-İ KAFİRDİR. TAKLİD EDENLER: ASL-İ KAFİRDİR! 2-MALİKİ: ASL-İ KAFİRDİR. TAKLİD EDENLER: ASL-İ KAFİRDİR! 3-AHMED BİN HANBEL: ASL-İ KAFİRDİR. TAKLİD EDENLER: ASL-İ KAFİRDİR! 4-ŞAFİİ: ASL-İ KAFİRDİR. TAKLİD EDENLER: ASL-İ KAFİRDİR! GÜNÜMÜZDE KENDİNE SÜNNİ İSMİ VEREN KENDİNİ MÜSLÜMAN SANAN ASL-İ KAFİRLERİN KÜTÜB-Ü SİTTE '6 HADİS KİTABI' KÜTÜB-Ü TİS-A '9 HADİS KİTABI' YAZARLARI OLAN: 1-BUHARİ: ASL-İ KAFİRDİR! 2-MUSLİM: ASL-İ KAFİRDİR! 3-TİRMİZİ: ASL-İ KAFİRDİR! 4-EBU DAVUD: ASL-İ KAFİRDİR! 5-NESA-İ: ASL-İ KAFİRDİR! 6-İBNİ MACE: ASL-İ KAFİRDİR! 7-MUVATTA: İMAM MALİK ASL-İ KAFİRDİR! 8-MÜSNED: AHMED BİN HANBEL ASL-İ KAFİRDİR! 9-DARİMİ: ASL-İ KAFİRDİR! GÜNÜMÜZDE KENDİNE Şİ-A İSMİ VEREN KENDİNİ MÜSLÜMAN SANAN ASL-İ KAFİRLERİN KÜTÜB-Ü ERBE-A '4 HADİS KİTABI' YAZARLARI OLAN : 1-EL-KAFİ: CAFER MUHAMMED EL-KULEYNİ ASL-İ KAFİRDİR! 2-MEN LA YEHZURUHUL FAKİH: ŞEYH SADIK ASL-İ KAFİRDİR! 3-TEHZİBUL AHKAM: EBU CAFER ET-TUSİ ASL-İ KAFİRDİR! 4-EL-İSTİBSARU FİMA UHTİLİFE FİHİ MİNEL EHBAR: EBU CAFER ET-TUSİ ASL-İ KAFİRDİR! NECDİ’LERİN HEPSİ ASL-İ KAFİRDİR. VE BU ZAMANDAKİ "BİZ NECDİ’YİZ BİZ SELEFİ’YİZ BİZ EHLİ SÜNNETİZ" DİYENLERİN HEPSİDE: ASL-İ KAFİRDİR! 1-MUHAMMED BİN ABDULVEHHAB: ASL-İ KAFİRDİR! 2-OĞULLARIDA> TORUNLARIDA> TALEBELERİDE> BABASIDA> DEDESİDE: ASL-İ KAFİRDİR! 3-İBNİ TEYMİYYE: ASL-İ KAFİRDİR! 4-İBNİ KAYYİM EL-CEVZİYYE: ASL-İ KAFİRDİR! 5-ZEHEBİ ASL-İ KAFİRDİR! 6-İBNİ KESİR ASL-İ KAFİRDİR! 7-TABERİ: ASL-İ KAFİRDİR! EN BÜYÜK: HÜCCET-BEYYİNE-DELİL-HİKMET-VAHİY-NAS'DA: 1-KUR-AN'I KERİM'DİR- AYETLERDİR. 2-KUR-AN'I KERİME UYAN SAHİH HADİSLERDİR- SAHİH SÜNNETLERDİR. 3-İCMA-İ ÜMMETİ, 4-KIYAS'I FUKEHA'YI, RED-İNKAR”EDEN: TAM BİR 'MUVAHHİD' MÜSLÜMANDIRA
Beyaz Saray'dan İncirlik Açıklaması 00:26
Beyaz Saray'dan İncirlik Açıklaması 8 izlenme - 1 yıl önce Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest “İncirlik üssünün kapatılması tehdidi hem Türkiye’nin IŞİD’e karşı çabalarına zarar verir hem de bizim ve koalisyonun da bu üsten sağladığımız desteği baltalar” ifadelerini kullandı.
İncirlik Üssü'nde Hava Hareketliliği 03:06
İncirlik Üssü'nde Hava Hareketliliği 4 izlenme - 8 ay önce İncirlik Üssü'nde hava hareketliliği.
İncirlik Üssü'nde Hava Hareketliliği 03:47
İncirlik Üssü'nde Hava Hareketliliği 4 izlenme - 8 ay önce İncirlik Üssü'nde hava hareketliliği.