Hoşgeldiniz!

ingiliz derin devleti

İngiliz Derin Devletinin Gururlandığı Anglo Sakson Irkının Kökeni Olan Asurlular, Nemrut’un Kavmidir 01:37
İngiliz Derin Devletinin Gururlandığı Anglo Sakson Irkının Kökeni Olan Asurlular, Nemrut’un Kavmidir 81 izlenme - 1 yıl önce Adnan Oktar’ın 3 Ocak 2017 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/240166/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Ingiliz-derin-devletinin-gururlandigi-Anglo-Sakson-irkinin-kokeni-olan-Asurlular-Nemrut’un-kavmidir- A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Adnan Oktar: İngiliz Derin Devleti Özellikle Güzel Kızları Ajan Olarak Kullanıyor 01:12
Adnan Oktar: İngiliz Derin Devleti Özellikle Güzel Kızları Ajan Olarak Kullanıyor 78 izlenme - 1 yıl önce Adnan Oktar, Türk cemaat lideri, araştırmacı ve yazardır. Kamuoyunda kendisinin, zaman zaman Adnan Hoca olarak da anıldığı olmuştur. Cemaatiyle birlikte hazırladığı kitaplarda kullandığı mahlas Harun Yahya'dır.
Saat 04:52 Adnan Oktar darbe girişimi gecesi ‘Mehmetçik halka ateş etmez, ajan provokatör kullanılmı 00:32
Saat 04:52 Adnan Oktar darbe girişimi gecesi ‘Mehmetçik halka ateş etmez, ajan provokatör kullanılmı 96 izlenme - 2 yıl önce Adnan Oktar’ın 15 Temmuz 2016 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/226812/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Saat-0452-Adnan-Oktar-darbe-girisimi-gecesi-‘Mehmetcik-halka-ates-etmez-ajan-provokator-kullanilmis-olabilir’-dedi-- A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Osmanlı'da İlk Rakı Fabrikası ve Birahane Abdülhamit Döneminde Açılmıştır 07:21
Osmanlı'da İlk Rakı Fabrikası ve Birahane Abdülhamit Döneminde Açılmıştır 70 izlenme - 1 yıl önce OSMANLI’DA İLK RAKI FABRİKASI VE BİRAHANE ABDÜLHAMİT DÖNEMİNDE AÇILMIŞTIR Abdülhamit Osmanlı tarihinin değerli padişahlarından biridir, ancak iktidarda olduğu yıllar Osmanlı’nın maddi manevi çöktüğü bir dönemdir. Bu çöküşün önemli sebeplerinden biri de Abdülhamit devrinde açılan içki fabrikalarıdır. Ruh ve beden sağlığına son derece zararlı olan içki, bu dönemde Osmanlı’da üretilmeye ve yoğun şekilde tüketilmeye başlanmıştır. Abdülhamit ise Yıldız Sarayı’nda adeta ablukaya alınmış ve kendisini kuşatan İngiliz derin devletinin oyunlarına yenik düşmüştür. Tüm devlet büyükleri gibi saygıyı hak etmektedir, ama o dönemi Osmanlı’nın kudretli günleri gibi kendisini de hatasız evliya bir şahıs gibi göstermek tarihi gerçeklere uygun düşmemektedir. Osmanlı’nın en geniş toprak kayıpları, İlk rakı fabrikasının ve birahanenin açılması, Sigara üretiminin başlaması, Genelevlerin ve gayri meşru hayatın yaygınlaşması, Avrupa’ya şarap ihracatı yapılması, Allah’ın varlığını inkar eden Darwinizm’in Osmanlı’nın dört bir yanına yayılması, Bizzat İngiliz paşaları ve onların destekçilerini devlete atayarak Osmanlı yönetiminin İngiliz derin devletinin eline terk edilmesi, Osmanlı Donanması’nın çürütülmesi, Duyun-i umumiye ile Osmanlı’nın ekonomik olarak Batı’ya tam bağımlı hale gelmesi ve İslam ümmetinin dağılması Abdülhamit döneminde olmuştur. Darwinist- materyalist ideolojiler Abdülhamit döneminde tüm Osmanlı coğrafyasına hakim olmuş, içki ve sigara kullanımı yayılmış, fuhuş artmış, kısaca Osmanlı ve İslam toprakları maddi ve manevi olarak çökmüştür. Öyle ki Abdülhamit döneminde bir çok Osmanlı eyaletinde yaşanan ayaklanmanın temel gerekçesi, “Halifenin İslam’dan uzaklaşması ve Hilafet merkezi tarafından Müslüman toplumların dejenere edilmesi”dir.   Abdülhamit’in İzniyle Açılan Bomonti Birahanesi Abdülhamit döneminde ilk birahane, İstanbul’da Bomonti Kardeşler tarafından kuruldu. Selanik'te de Olimpos Bira ve Şampanya Fabrikası açıldı. Fabrikaların arz tezkiresine yani üretim iznine Abdülhamit kendi imzasıyla onay verdi. Bomonti birahanesinde yılda 7 milyon litre bira üretiliyordu. Zamanla üretim 10 milyon litreye kadar çıktı. Trakya ve Marmara Körfezi kıyılarından Eskişehir'e kadar uzanan bölgede halkın bira içebilmesi için “Bomonti Bira Bahçeleri” kuruldu. Abdülhamit döneminde İstanbul ve çevresinde bira tüketimi o derece artmıştı ki Viyana’dan bile trenle taze bira getiriliyordu.   Abdülhamit döneminde içki üretimi devletin resmi faaliyetlerinden biri haline geldi Abdülhamit içkinin vergi düzenlemesini de yaptı. ‘‘Müskirat Nizamnameleri” yani ‘‘İçki Yönetmelikleri” çıkarttı. 7 Nisan 1886 tarihli yönetmelikle içkiden alınacak vergiler düzenli bir şekle getiriliyor, 14 Temmuz 1890’da ise, ihraç edilecek şarapların kalitesi ve vergileri belirleniyordu.  ‘‘Halife” unvanını da taşıyan İkinci Abdülhamit’in içki konusunda yönetmelikler yayınlaması Osmanlı’nın içinde bulunduğu durumun vahametini ve İngiliz derin devletinin baskısını görmek açısından dikkat çekicidir. Abdülhamit dönemine ait Yıldız ve Dolmabahçe sarayının masraf defterleri incelendiğinde, ruh ve beden sağlığına son derece zararlı olmasına rağmen saraya hangi cins şarapların, şampanya ve içkilerin girdiği kolaylıkla görülecektir. Nitekim Abdülhamit’in torunu da “Abdülhamit’in Rom sevdiğini ve içtiğini” şöyle anlatmaktadır: Türkiye’de ilk rakı fabrikası da Abdülhamit döneminde açıldı  Padişahın Başmabeyincisi (Bugünkü Özel Kalem müdürü) ve Maliye Bakanı Sarıcazade Ragıp Paşa’nın Çorlu’daki Umurca Çiftliği’nde Rakı Fabrikası kuruldu. Bu rakı halk arasında öylesine tutulmuştu ki, 1878’de devlet borçlarının ödenmesi için altı değişik verginin birleştirilmesinden oluştuğu için Rüsum-u Sitte (Altı Vergi) diye anılan verginin en önemli kalemini, bu rakıdan alınan vergi oluşturmuştu. Abdülhamit döneminde başka rakı fabrikaları da açıldı. Örneğin Niğde’nin Fertek kasabasında Fertek Rakısı fertek rakısı şu anda yok üretilmeye başlandı. Boğaziçi, Ruh, Âlem, Deniz Kızı bu rakılar şu anda yok  gibi rakılar birbirleriyle yarışır olmuşlardı. Saray görevlilerinin bile rakı ürettiği Abdülhamit döneminde, en çok tüketilen rakılarından bir diğeri de Üzüm Kızı rakısıydı. Buna  tanıtım resmi nedeniyle halk “Kızlı Rakı” derdi. İnsan sağlığına son derece zararlı olan, toplumsal düzenin ve ahlakın bozulmasına sebep olan içkinin bu derece yaygınlaşması Osmanlı’yı hızla çöküşe sürükledi.   Abdülhamit döneminde içki üretimi ve tüketimini gösteren grafikler   Sadece 1896 yılında toplam şarap üretimi yaklaşık 86 milyon kilo Rakı üretimi 14 milyon kilo   Brandi üretimi 32 milyon kilo Bira üretimi 1 milyon kilo Toplam içki üretimi 102 milyon kilodur Abdülhamit Bergama’da Yunan rakısı uzo üretimi için de ferman verdi Avrupa bağlarında bozulma başlayınca, başta Fransa olmak üzere Avrupa ülkeleri şarap ihtiyaçlarını Osmanlı’dan gidermişlerdir. Abdülhamit döneminde 1904’de, İmparatorluğun şarap ihracatı, tam 340 milyon litreye çıkmıştı. Dönemin Osmanlı gazetelerinde şarap ilanları dahi yayınlanıyordu. 1889’da İstanbul Erenköy’de 700 dönüm arazi üzerine üzüm bağları kurulup şarap üretimi başladı.  Ege’deki Sultaniye üzümü bağları, Abdülhamit döneminde şaraplık üzüm yetiştirilen bağlardı ve buradan Avrupa’ya şarap satılırdı. Çeşitli markaların konyak ilan tabelaları İstanbul’un birçok yerine asıldı. Abdülhamit döneminde Erdekli Kotroni Efendi’nin damıttığı Osmanlı konyakları ise Paris’te yarışmaya girmiş, madalyalar almıştı. Abdülhamit döneminde içki üretimi ve tüketimi o derece yaygınlaşmıştı ki, Ayşe Fahriye Hanım’ın ilk baskısı 1883’te yapılan ve çok tutulan “Ev Kadını” adlı yemek kitabının 34. Bölümü evde rakı üretimini anlatmaktaydı. Hatta, Gazeteci Ahmet Cemaleddin Saraçoğlu’na göre, “Abdülhamit dönemi, vatandaşlar için kocaman bir meyhane” idi. Oysa Allah Müslümanlara içkiyi haram kılmıştır. Elbette her insan istediği şekilde yaşamakta özgürdür ancak İslam Halifesi olan bir şahsın içki fabrikaları açılması için kendi imzasıyla tezkire yayınlaması ve içkinin yayılmasına destek olması kabul edilir bir durum değildir.  Ey iman edenler, içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytanın işlerinden olan pisliklerdir. Öyleyse bun(lar)dan kaçının; umulur ki kurtuluşa erersiniz. (Maide Suresi, 90)         http://www.a9.com.tr/izle/246367/Kisa-filmler---Mutlaka-izleyin/Osmanlida-ilk-raki-fabrikasi-ve-birahane-Abdulhamit-doneminde-acilmistir A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Ruhsuz Derinliği, Sevgiyi Bilmeyen Mekanik Gençlerin Yetişmesi Derin Devletler İçin Avantajlı Oluyor 01:00
Ruhsuz Derinliği, Sevgiyi Bilmeyen Mekanik Gençlerin Yetişmesi Derin Devletler İçin Avantajlı Oluyor 66 izlenme - 1 yıl önce Adnan Oktar’ın 19 Ekim 2016 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/233295/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Ruhsuz-derinligi-sevgiyi-bilmeyen-mekanik-genclerin-yetismesi-derin-devletler-icin-avantajli-oluyor A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Süleymanlı Kardeşlerimize Oyun Oynanmasına Kanunla, Hukukla Müsaade Etmeyiz. 00:52
Süleymanlı Kardeşlerimize Oyun Oynanmasına Kanunla, Hukukla Müsaade Etmeyiz. 55 izlenme - 1 yıl önce Adnan Oktar’ın 3 Aralık 2016 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/237707/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Suleymanli-kardeslerimize-oyun-oynanmasina-kanunla-hukukla-musaade-etmeyiz A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Tayyip Hocam'a Yaptıkları Oyunları Trump'a Da Yapmaya Çalışıyorlar. Hem Diktatör İlan Ediyor Hem De 01:24
Tayyip Hocam'a Yaptıkları Oyunları Trump'a Da Yapmaya Çalışıyorlar. Hem Diktatör İlan Ediyor Hem De 61 izlenme - 1 yıl önce Adnan Oktar’ın 21 Ocak 2017 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/240993/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Tayyip-Hocama-yaptiklari-oyunlari-Trumpa-da-yapmaya-calisiyorlar-Hem-diktator-ilan-ediyor-hem-de-ekonomik-yonden-sikistiriyorlar- A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
İngiliz Derin Devletinin Dünya Tarihindeki Oyunlarını Belgelerle Ortaya Koyuyoruz. 01:20
İngiliz Derin Devletinin Dünya Tarihindeki Oyunlarını Belgelerle Ortaya Koyuyoruz. 32 izlenme - 1 yıl önce Adnan Oktar’ın 15 Aralık 2016 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/238574/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Ingiliz-derin-devletinin-dunya-tarihindeki-oyunlarini-belgelerle-ortaya-koyuyoruz- A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Tarihi Gerçekler: Abdülhamit Dönemi - A9 Tv 04:10
Tarihi Gerçekler: Abdülhamit Dönemi - A9 Tv 49 izlenme - 1 yıl önce İngiliz derin devletinin yoğun baskısı altında olan Abdülhamit döneminde- bu baskı sebebiyle- Osmanlı’nın maddi ve manevi çöküşü hızlanmıştır. Abdülhamit’in şahsı milletimiz için kıymetlidir, değerli bir padişahımızdır. Ancak tarihi gerçekleri bilmek ülkemizin geleceği için doğru tedbirler alabilmek açısından önemlidir.   Öyle ki, Abdülhamit döneminde fuhuş için Avrupa’dan ve Rusya’dan İstanbul’a gemilerle müşteriler geliyor, rehberlerin en önemli işlerinden biri gemilerle gelen turistleri genelevlerin bulunduğu Zürefa sokağa götürmek oluyordu.   Abdülhamit döneminde Osmanlı’ya Polonya, Romanya, Galiçya, Avusturya gibi ülkelerden gemilerle fuhuş için kadın da getiriliyordu. Hatta, bu ülkeler Osmanlı’daki fuhuşla nasıl mücadele edeceklerinin yolunu arıyorlardı.   Görüldüğü gibi Abdülhamit’in talimatnamesiyle genelevlerin açılması Osmanlı’yı kısa sürede adeta fuhuş merkezi haline getirmiş ve gayri meşru yaşam büyük bir hızla yayılmıştı. İngiliz derin devletinin Osmanlı’yı maneviyatını elinden alarak içten çökertme, ahlaki dejenerasyonu yaygınlaştırarak yıkma amacı böylece hedefine ulaşmıştı.   http://www.a9.com.tr/izle/246013/Kisa-filmler---Mutlaka-izleyin/Tarihi-Gercekler-Abdulhamit-Donemi A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Amerika Gibi Büyük Bir Devleti İngiltere Nasıl Yönetir?  (İzleyici Sorusu) 00:56
Amerika Gibi Büyük Bir Devleti İngiltere Nasıl Yönetir? (İzleyici Sorusu) 17 izlenme - 6 ay önce A9 TV Yeni FREKANSIMIZ: Türksat 3A Uydusu FREKANS: 12524 Dikey Batı Sembol Oranı: 22500 http://www.a9.com.tr/izle/259404/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Amerika-gibi-buyuk-bir-devleti-Ingiltere-nasil-yonetir--(Izleyici-sorusu) A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
San Suu Kyi'nin İngiliz Derin Devleti Bağlantısı 01:32
San Suu Kyi'nin İngiliz Derin Devleti Bağlantısı 19 izlenme - 7 ay önce A9 TV Yeni FREKANSIMIZ: Türksat 3A Uydusu FREKANS: 12524 Dikey Batı Sembol Oranı: 22500 http://www.a9.com.tr/izle/257481/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/San-Suu-Kyinin-Ingiliz-Derin-Devleti-baglantisi A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
15 Temmuzu Ve 28 Şubatı Da Yaptıran İngiliz Derin Devletidir. Amerika Derin İngiltere’nin Kontrolünd 01:50
15 Temmuzu Ve 28 Şubatı Da Yaptıran İngiliz Derin Devletidir. Amerika Derin İngiltere’nin Kontrolünd 57 izlenme - 2 yıl önce Adnan Oktar’ın 7 Eylül 2016 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/229731/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/15-Temmuzu-ve-28-Subati-da-yaptiran-Ingiliz-derin-devletidir-Amerika-derin-Ingiltere’nin-kontrolundedir A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Arakan'da Yaşayanlar İngiliz Derin Devleti'nin Planıdır. 01:27
Arakan'da Yaşayanlar İngiliz Derin Devleti'nin Planıdır. 12 izlenme - 7 ay önce A9 TV Yeni FREKANSIMIZ: Türksat 3A Uydusu FREKANS: 12524 Dikey Batı Sembol Oranı: 22500 http://www.a9.com.tr/izle/257471/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Arakanda-yasayanlar-Ingiliz-Derin-Devletinin-planidir A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
İngiliz Derin Devleti Özellikle Güzel Kızları Ajan Olarak Yetiştirip, Kullanıp Atıyorlar. 01:12
İngiliz Derin Devleti Özellikle Güzel Kızları Ajan Olarak Yetiştirip, Kullanıp Atıyorlar. 29 izlenme - 1 yıl önce Adnan Oktar’ın 29 Kasım 2016 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/237041/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Ingiliz-derin-devleti-ozellikle-guzel-kizlari-ajan-olarak-yetistirip-kullanip-atiyorlar- A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Diyanet İşleri Başkanlığı Hakkında Ne Düşünüyorsunuz? 01:21
Diyanet İşleri Başkanlığı Hakkında Ne Düşünüyorsunuz? 3 izlenme - 1 ay önce Adnan Oktar'ın 11 Aralık 2017 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/267543/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Diyanet-Isleri-Baskanligi-hakkinda-ne-dusunuyorsunuz A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
İngiliz Derin Devleti Fetö’yü Neden Destekliyor? 01:43
İngiliz Derin Devleti Fetö’yü Neden Destekliyor? 22 izlenme - 9 ay önce Adnan Oktar’ın 15 Temmuz 2017 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/253579/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Ingiliz-derin-devleti-FETO’yu-neden-destekliyor- A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Deaş’ın İçinde Mı6 Ajanları Ve Çok Fazla İngiliz Var. Deaş, Pkk Ve Fetö İngiliz Derin Devletinin Kon 01:38
Deaş’ın İçinde Mı6 Ajanları Ve Çok Fazla İngiliz Var. Deaş, Pkk Ve Fetö İngiliz Derin Devletinin Kon 24 izlenme - 1 yıl önce Adnan Oktar’ın 7 Ocak 2017 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/244794/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/DEAS’in-icinde-MI6-ajanlari-ve-cok-fazla-Ingiliz-var-DEAS-PKK-ve-FETO-Ingiliz-derin-devletinin-kontrolunde A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Fethullah Gülen Örgütünü Darbe Gecesi Cinayetleri, İngiliz Derin Devleti İle Bağlantıları Ve Daha Bi 01:41
Fethullah Gülen Örgütünü Darbe Gecesi Cinayetleri, İngiliz Derin Devleti İle Bağlantıları Ve Daha Bi 35 izlenme - 2 yıl önce Adnan Oktar’ın 7 Eylül 2016 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/229733/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Fethullah-Gulen-orgutunu-darbe-gecesi-cinayetleri-Ingiliz-derin-devleti-ile-baglantilari-ve-daha-bircok-konuda-elestiriyorum A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Güneş Gazetesi Yazarı Ömer Özkaya Da İngiliz Derin Devletine Dikkat Çekti. 02:56
Güneş Gazetesi Yazarı Ömer Özkaya Da İngiliz Derin Devletine Dikkat Çekti. 18 izlenme - 6 ay önce Adnan Oktar’ın 21 Eylül 2017 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/259598/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Gunes-Gazetesi-yazari-Omer-Ozkaya-da-Ingiliz-derin-devletine-dikkat-cekti- A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
İngiliz Derin Devletini Yöneten Deccal’i Gördüğümüzde Nasıl Tanıyacağız? 01:50
İngiliz Derin Devletini Yöneten Deccal’i Gördüğümüzde Nasıl Tanıyacağız? 22 izlenme - 1 yıl önce Adnan Oktar’ın 24 Aralık 2016 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/239043/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Ingiliz-derin-devletini-yoneten-Deccal’i-gordugumuzde-nasil-taniyacagiz A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Adnan Oktar - İngiliz Derin Devleti 02:31
Adnan Oktar - İngiliz Derin Devleti 23 izlenme - 1 yıl önce Kanalımıza ait diğer videolara ulaşmak ve güncel içerikleri takip etmek için www.izlesene.com/karabukle kanalımıza göz atabilir ve abone olabilirsiniz. Keyifli seyirler...
İngiliz Derin Devleti Barzani’yi Etkisiz Hale Getirip Pkk Kontrolünde Komünist Kürt Devleti Kurmayı 01:20
İngiliz Derin Devleti Barzani’yi Etkisiz Hale Getirip Pkk Kontrolünde Komünist Kürt Devleti Kurmayı 17 izlenme - 6 ay önce Adnan Oktar’ın 17 Eylül 2017 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/259221/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Ingiliz-derin-devleti-Barzani’yi-etkisiz-hale-getirip-PKK-kontrolunde-Komunist-Kurt-devleti-kurmayi-planliyor- A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Seyyid Abdülhakim Arvasi: İslam’ın En Büyük Düşmanı İngiliz Derin Devletidir. A9 Tv 01:34
Seyyid Abdülhakim Arvasi: İslam’ın En Büyük Düşmanı İngiliz Derin Devletidir. A9 Tv 19 izlenme - 2 yıl önce Adnan Oktar’ın 29 Ağustos 2016 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/228973/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Seyyid-Abdulhakim-Arvasi-Islam’in-en-buyuk-dusmani-Ingiliz-derin-devletidir A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
İngiliz Ajanı Gertrude Bell Osmanlı Döneminde Irak, Suriye Ve Ürdün’de Ayaklanmaları Sağladı. 01:36
İngiliz Ajanı Gertrude Bell Osmanlı Döneminde Irak, Suriye Ve Ürdün’de Ayaklanmaları Sağladı. 26 izlenme - 1 yıl önce Adnan Oktar’ın 21 Ağustos 2016 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/236150/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Ingiliz-ajani-Gertrude-Bell-Osmanli-doneminde-Irak-Suriye-ve-Urdun’de-ayaklanmalari-sagladi A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
İngiliz Derin Devleti Nasıl Böyle Güç Sahibi Olabildi? (İzleyici Sorusu) 04:43
İngiliz Derin Devleti Nasıl Böyle Güç Sahibi Olabildi? (İzleyici Sorusu) 1 izlenme - 3 hafta önce Adnan Oktar’ın 26 Ekim 2017 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/267873/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Ingiliz-derin-devleti-nasil-boyle-guc-sahibi-olabildi-(Izleyici-sorusu) A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Gerçekten Derin Bir Devlet Var Mı, Varsa Kim Yönetiyor? 01:40
Gerçekten Derin Bir Devlet Var Mı, Varsa Kim Yönetiyor? 11 izlenme - 7 ay önce A9 TV Yeni FREKANSIMIZ: Türksat 3A Uydusu FREKANS: 12524 Dikey Batı Sembol Oranı: 22500 http://www.a9.com.tr/izle/257743/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Gercekten-derin-bir-devlet-var-mi-varsa-kim-yonetiyor A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Son Dönemdeki Metafizik Olayları Yapan Deccal Mi? 03:15
Son Dönemdeki Metafizik Olayları Yapan Deccal Mi? 19 izlenme - 1 yıl önce Adnan Oktar’ın 20 Aralık 2016 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/239047/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Son-donemdeki-metafizik-olaylari-yapan-Deccal-mi A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Münafık Ahmak Ve Yancı Olduğu İçin İngiliz Derin Devleti Tarafından Çok Rahat Kullanılır. 02:09
Münafık Ahmak Ve Yancı Olduğu İçin İngiliz Derin Devleti Tarafından Çok Rahat Kullanılır. 12 izlenme - 8 ay önce Adnan Oktar’ın 3 Ağustos 2017 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/255622/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Munafik-ahmak-ve-yanci-oldugu-icin-Ingiliz-derin-devleti-tarafindan-cok-rahat-kullanilir A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Amerika, Kanada Ve İsrail İngiliz Derin Devletinin Eyaletleridir. A9 Tv 01:37
Amerika, Kanada Ve İsrail İngiliz Derin Devletinin Eyaletleridir. A9 Tv 21 izlenme - 1 yıl önce Adnan Oktar’ın 5 Ekim 2016 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/233057/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Amerika-Kanada-ve-Israil-Ingiliz-derin-devletinin-eyaletleridir- A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
İngiliz Derin Devleti Kuzey Irak'ta Müslümanı Müslümana Kırdırtmak İstiyor. 02:19
İngiliz Derin Devleti Kuzey Irak'ta Müslümanı Müslümana Kırdırtmak İstiyor. 15 izlenme - 6 ay önce A9 TV Yeni FREKANSIMIZ: Türksat 3A Uydusu FREKANS: 12524 Dikey Batı Sembol Oranı: 22500 http://www.a9.com.tr/izle/259220/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Ingiliz-derin-devleti-Kuzey-Irakta-Muslumani-Muslumana-kirdirtmak-istiyor A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo