Hoşgeldiniz!

itaatsizlik

Bütün Valileri İstifaya Çağırıyorum - Bitlis Vali Yardımcısı 02:14
Bütün Valileri İstifaya Çağırıyorum - Bitlis Vali Yardımcısı 2.593 izlenme - 3 yıl önce Geçtiğimiz ay görevinden istifa eden Bitlis Vali Yardımcısı Ömer Faruk İlhan, bütün Valilere ve bürokratlara sivil itaatsizlik eylemi çağrısı yaparak, "Allah korkunuz varsa istifa edin ve hükümeti felce uğratın" dedi. Bitlis'te Vali Yardımcılığı görevinden istifa eden Ömer Faruk İlhan , 81 il Valisi dahil bütün bürokratlara sivil itaatsizlik çağrısı yaptı ve çarpıcı sözler söyledi.
En Küçük Çapulcu Dan Sivil İtaatsizlik Eylemi (Hey Yey Tatdim Hey Yey Diyeniss) 01:50
En Küçük Çapulcu Dan Sivil İtaatsizlik Eylemi (Hey Yey Tatdim Hey Yey Diyeniss) 121 izlenme - 5 yıl önce Minik Çapulcu dan Dünyanın En küçük çapulcusu Sivil İtaatsizlik EYlemi Nedir ? Çapulcu dan sivil itaatsizlik eylemi (Hey yey tatdim hey yey diyeniss) Sivil itaatsizlik (ingilizce: Civil disobedience), Sivil yönetim tarafından uygulanan yasaların özüne uyarak yasalara riayet etmeme, karşı koyma anlamına gelmektedir.Yasaların ya da hükümet politikasının değiştirilmesini hedefleyen, kamuoyu önünde icra edilen(aleni), şiddete dayanmayan, vicdani ancak yasal olmayan politik bir eylemdir[1] Bireysel bir tutum şeklinde olabileceği gibi zamanla toplumsal karakter de gösterebilir. Devlet aygıtının kuramsal anlamda yurttaşların rızası üzerinde kurulmuş olması, itaati meşrulaştırmaktadır. Ancak yönetimin yasaları uygulayışı aşamasında, yönetsel aygıtlara yurttaş tarafından müdahalenin mümkün olup olmaması noktasında tartışmalar mevcuttur. Sivil itaatsizlik, fikrin babalığını Amerikalı yazar Henry David Thoreau'nun yaptığı aktivizm yöntemidir. Sivil İtaatsizlik adlı makalesi kavramın çıkış noktasıdır. Mahatma Gandhi, Rosa Parks ve Paul Lafargue'nin farklı bakış açıları ve farklı siyasi perspektiflerle dile getirdikleri sivil itaatsizlik ya da pasif direniş; "yönetim siyasetinin ya da yasaların değişmesini isteyen, aleni, şiddetsiz, vicdani, fakat aynı zamanda siyasi olan, yasa dışı bir eylemdir."[2] Pasif direnişe atıfla bir başka tanımda ise sivil itaatsizlik; "Hukuk devleti idesinin içerdiği üstün değerler uğruna, kamuya açık ve yasaya aykırı olarak gerçekleştirilen, bu sırada üçüncü kişilerin daha üstün bir hakkını çiğnemeyen, barışçıl bir protesto eylemidir."[3] Bu tanımlarla beraber kendisini yurttaş olarak addeden bireyin yasalar çerçevesinde uygulanan siyasa hakkındaki görüşlerini yine hukuksal bir çerçevede ahlaki ve içsel kaygılarla dile getirme, harekete dökme yöntemidir. Bu eylem şeklinde, eylemin neticelerini bilme, tahmin etme ve neticesine rıza gösterme mevcut olabilir. Bu sessiz görüş bildirme yöntemi toplumsal, aleni ve şiddet meyillisi değildir. Kavram, düşünce özgürlüğünü, düşünceyi ifade özgürlüğünü ve örgütlenme özgürlüğünü bünyesinde barındırır. Eylem olarak şiddetten uzak olma, hareketi aktif direnmeden uzaklaştırıp pasif direnmeye yaklaştırmaktadır. “ Sivil itaatsizlik ya da dörtköşe bir delikte yuvarlak bir çivi olma serbestisi Unsurları[değiştir] Yasaya aykırılık, Şiddetsizlik, Kamuya açıklık, Hukuk Devletine yönelik eğilim, Hukuki yaptırıma katlanma rızası[5] Başlıca sivil itaatsizlik yöntemleri[değiştir] Oturma İnsandan halı İşgal Genel greve çağrı İmza toplama Yayınla kendini ihbar Sınır geçme Kira boykotu Ölüm orucu Yasaklanmış sempati gösterileri[6] Ayrıca bakınız[değiştir] Mahatma Gandhi Paul Lafargue Henry David Thoreau Martin Luther King Dalai Lama Freeman Havaüssü İsyanı Dış bağlantılar[değiştir] Sivil İtaatsizlik Kavramı Kaynakça[değiştir] ^ [1]. John Rawls;Sivil İtaatsizliğin Tanımı ve Haklılığı, Ayrıntı Yayınlar, İstanbul, 2001, s.56. ^ Rawls, J., A Theory of Justice Cambridge 1971 s.401 vd. ^ Ökçesiz, H., Sivil itaatsizlik, Afa yayınları İstanbul 1994 s.130 ^ Huxley, A., Cesur Yeni Dünya 1971 s.59 ^ Hukuk.gen.tr, Sayfa 2 ^ Şeniz Anbarlı, s. 326-327. çapulcu, sivil, itaatsizlik, eylemi, demokratik, eylem, protesto hakkı