Hoşgeldiniz!

Kuran ayetleri

Yüce Mevla'mız Kur'an-I Kerim'inde Şunları Buyurmuştur... 08:00
Yüce Mevla'mız Kur'an-I Kerim'inde Şunları Buyurmuştur... 23.246 izlenme - 2 yıl önce YÜCE MEVLA'MIZ KUR'AN-I KERİM'İNDE ŞUNLARI BUYURMUŞTUR...
Yasin Suresi (Türkçe Meali Altyazı) 12:12
Yasin Suresi (Türkçe Meali Altyazı) 57.535 izlenme - 5 yıl önce Yasin Suresi'nin Türkçe altyazılı mealinin bulunduğu video. Yasin Suresi'nin Türkçe meali: ANLAMI: 1- Yâsîn. 2- 3- Ey Muhammed! Hikmetli Kur'ân'a andolsun ki, sen risâlet görevi 4- Dosdoğru bir yol üzerindesin. 5- 6- Babaları korkutulmamış ve kendileri de gafil olan bir kavmi, çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'ın indirdiği (Kur'ân) ile korkutasın. 7- Andolsun ki onların çoğunun üzerine azab sözü hak olmuştur. Onlar imana gelmezler. 8- Çünkü biz onların boyunlarına kelepçeler geçirmişiz. O kelepçeler çenelerine dayanmıştır da burunları yukarı, gözleri aşağı somurtmaktadırlar. 9- Hem önlerinden bir sed, arkalarından bir sed çekmişiz, kendilerini sarmışızdır. Baksalar da görmezler. 10- Onları korkutsan da korkutmasan da onlara göre birdir, inanmazlar. 11- Sen ancak Kur'ân'a tabi olan ve görünmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi sakındırırsın. İşte onu bir bağışlanma ve çok şerefli bir mükafatla müjdele. 12- Gerçekten biz ölüleri diriltiriz, onların önceden yapıp gönderdiklerini ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Zaten biz her şeyi açık bir kütükte, bir "imam-ı mübin"de (ana kitapta, yani Levh-i mahfuzda) sayıp tesbit etmişizdir. 13- Sen onlara, o şehir halkını örnek ver. Hani oraya peygamberler gelmişti. 14- Hani biz onlara iki peygamber göndermiştik, fakat onlar ikisini de yalanlamışlardı. Biz de (onları) üçüncü bir peygamberle destekledik. Onlara: "Şüphesiz ki biz size gönderilmiş elçileriz." dediler. 15- Onlar da: "Siz bizim gibi insandan başka birşey değilsiniz, hem Rahman olan Allah, hiçbir şey indirmedi. Siz sadece yalan söylüyorsunuz." dediler. 16- Peygamberler dediler ki: "Rabbimiz biliyor ki biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz." 17- "Bize düşen de sadece apaçık tebliğdir." 18- Onlar dediler ki: "Herhalde biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz, andolsun ki, sizi hiç tınmadan taşlarız ve mutlaka bizden size pek acıklı bir azab dokunur." 19- Peygamberler de şöyle cevap verdiler: "Sizin uğursuzluğunuz beraberinizdedir. Size öğüt verildi diye mi (uğursuzluğa uğradınız)? Doğrusu siz israfı âdet etmiş bir kavimsiniz." 20- O sırada şehrin ta ucundan bir adam koşarak geldi ve: "Ey kavmim! Uyun o elçilere!" 21- "Uyun sizden hiçbir ücret istemeyen o zatlara ki, onlar hidayete ermişlerdir." 22- "Bana ne oluyor da kulluk etmeyecekmişim beni yaratana? Hep döndürülüp O'na götürüleceksiniz." 23- "Hiç ben O'ndan başka ilâhlar edinir miyim? Eğer O Rahman, bana bir zarar dileyecek olsa, onların şefaati benden yana hiçbir şeye yaramaz ve onlar beni kurtaramazlar." 24- "Şüphesiz ki ben, o zaman apaçık bir sapıklık içinde olurum." 25- "Şüphesiz ki ben, Rabbinize iman getirdim, gelin dinleyin beni." 26- (Sonra ona) "haydi gir cennete!" denildi. O da dedi ki: "Ne olurdu kavmim bilseydi!" 27- "Rabbimin beni bağışladığını ve beni kendilerine ikram edilen kullarından kıldığını." 28- Biz arkasından kavminin üzerine bir ordu indirmedik, indirecek de değildik. 29- Sadece bir gürültü oldu, onlar da hemen sönüverdiler. 30- Yazıklar olsun o kullara ki, kendilerine glen her bir peygamberle mutlaka alay ediyorlardı. 31- Görmediler mi ki, kendilerinden önce nice kuşakları helak etmişiz. Onlar artık kendilerine dönüp gelmiyorlar. 32- Onların hepsi toplanıp, sadece bizim huzurumuza getirilmişlerdir. 33- Hem bir delildir onlara ölü toprak. Biz ona hayat verdik ve ondan taneler çıkardık da ondan yiyip duruyorlar. 34- Biz orada hurmalıklardan, üzüm bağlarından bahçeler yaptık. İçlerinde pınarlardan sular fışkırttık. 35- (Bunu), Onun ürününden ve kendi elleriyle yaptıklarından yesinler diye (yaptık). Hâlâ şükretmeyecekler mi? 36- Yerin bitkilerinden, kendi nefislerinden ve daha bilemeyecekleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah'ın şanı ne yücedir. 37- Gece de onlara bir delildir. Biz ondan gündüzü soyar çıkarırız, bir de bakarlar ki karanlığa dalmışlar. 38- Güneş de bir delildir ki kendi yolunda akıp gidiyor. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. 39- Ay'a gelince, ona menziller tayin ettik. Nihayet o eski hurma salkımının çöpü gibi (yay haline) dönmüştür. 40- Ne güneşin aya çatması yaraşır, ne de gece gündüzü geçebilir; onların her biri kendi yörüngesinde yüzerler. 41- Onlar için bir delil de bizim, onların neslini dolu bir gemide taşımamızdır. 42- Yine kendileri için onun gibi binecek şeyler yaratmamızdır. 43- Eğer dilesek onları boğarız da o zaman ne onların feryadına yetişen bulunur, ne de onlar kurtarılır. 44- Ancak tarafımızdan bir rahmet ve bir zamana kadar yaşatmak başka. 45- Durum böyle iken onlara: "Önünüzdekinden ve arkanızdakinden korkun ki size rahmet edilsin" denildiği zaman, 46- Ve kendilerine Rablerinin âyetlerinden herhangi bir âyet geldiği zaman mutlaka ondan yüz çevirirler. 47- Onlara: "Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden hayra harcayın" dendiği zaman, o kâfirler, müminler için: "Allah'ın dileyince doyurabileceği kimseyi biz mi doyuracağız? Siz apaçık bir sapıklık içinde değil de nesiniz?" dediler. 48- Yine onlar: "Eğer doğru söylüyorsanız bu (kıyamet) vaadi ne zaman?" diyorlar. 49- Onlar sadece bir tek çığlığa bakıyorlar, bir çığlık ki, onlar çekişip dururken kendilerini yakalayıverir. 50- O zaman bir vasiyette bile bulunamazlar. Ailelerine de dönemezler. 51- Sûr'a üfürülmüştür, bir de ne baksınlar kabirlerinden Rablerine doğru akın ediyorlar. 52- Onlar: "Eyvah başımıza gelenlere! Mezarımızdan bizi kim kaldırdı? O Rahmân'ın vaad buyurduğu işte bu imiş. Gönderilen peygamberler de doğru söylemişler" derler. 53- Başka değil, sadece bir tek çığlık olmuş, derhal hepsi toplanmış huzurumuza getirilmişlerdir. 54- Artık bugün hiç kimseye zerre kadar zulmedilmez. Ancak yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz. 55- Gerçekten cennetlik olanlar bugün bir meşguliyet içinde zevk etmektedirler. 56- Kendileri ve eşleri gölgelerde koltuklar üzerine kurulmuşlardır. 57- Onlara orada bir meyve vardır. İsteyecekleri her şey onlarındır. 58- (Onlara) Rahîm olan Rab'den "selâm" sözü vardır. 59- Ey günahkârlar! Bugün siz bir tarafa ayrılın. 60, 61- "Ey Âdemoğulları! Şeytana tapmayın, o size apaçık bir düşmandır ve bana kulluk edin, doğru yol budur, diye size and vermedim mi?" (buyurulacak) 62- Böyle iken o sizden birçok nesilleri yoldan çıkardı. Ya o zaman düşünmüyor muydunuz? 63- İşte bu size vaad edilen cehennemdir. 64- Bugün yaslanın ona bakalım inkâr ettiğiniz için. 65- Bugün biz onların ağızlarını mühürleriz de neler kazandıklarını bize elleri söyler, ayakları da şahitlik eder. 66- Hem dileseydik gözlerini üzerinden silme kör ediverirdik de yola dökülürlerdi. Fakat nereden görecekler? 67- Yine dileseydik oldukları yerde kılıklarını değiştirirdik de ne ileri gidebilirlerdi, ne de geri dönebilirlerdi. 68- Bununla beraber kimin ömrünü uzatıyorsak, yaratılışta onu (güç ve kuvvetini alarak) tersine çeviriyoruz. Hâlâ akıllanmayacaklar mı? 69- Biz ona şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da... O sadece bir öğüt ve apaçık bir Kur'ân'dır. 70- (Bu), diri olanları uyarmak ve kâfirlere de azab sözünün hak olması içindir. 71- Şunu da görmediler mi: Biz onlar için kudretimizin meydana getirdiklerinden birtakım hayvanlar yaratmışız da onlara sahip bulunuyorlar. 72- Onları, kendilerinin hizmetine vermişiz de, hem onlardan binekleri var, hem de onlardan yiyorlar. 73- Onlarda daha birçok menfaatleri ve türlü içecekleri de var. Hâlâ şükretmeyecekler mi? 74- Onlar, Allah'tan başka birtakım ilâhlar edindiler. Güya yardım olunacaklar. 75- Onların, onlara yardıma güçleri yetmez. Kendileri ise onlar için bazı askerlerdir. 76- O halde onların sözleri seni üzmesin. Biz onların içlerini de biliriz, dışlarını da. 77- İnsan, kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmedi mi de, şimdi apaçık bir hasım kesildi? 78- Yaratılışını unutarak bize bir de mesel fırlattı: "Kim diriltecekmiş o çürümüş kemikleri?" dedi. 79- De ki: "Onları ilk defa yaratan diriltecek ve o her yaratmayı bilir." 80- Size o yeşil ağaçtan bir ateş yapan O'dur. Şimdi siz ondan tutuşturmaktasınız. 81- Gökleri ve yeri yaratan, onlar gibisini yaratmaya kâdir değil midir? Elbette kâdirdir. Çünkü o her şeyi yaratandır, her şeyi bilendir. 82- O'nun emri, bir şeyi dileyince ona sadece "Ol!" demektir. O da hemen oluverir. 83- O halde her şeyin mülkü ve tasarrufu (hükümranlığı) elinde bulunan Allah'ın şanı ne yücedir. Siz de yalnız O'na döndürüleceksiniz.
İhlas Suresi ( Kul Huvallahu Ehad ) Kuran Ayetleri 00:20
İhlas Suresi ( Kul Huvallahu Ehad ) Kuran Ayetleri 12.267 izlenme - 5 yıl önce İhlas Suresi ( Kul Huvallahu Ehad ) Kuran Ayetleri
Yasin Suresi (Yasin Aksoy) 04:25
Yasin Suresi (Yasin Aksoy) 15.222 izlenme - 5 yıl önce Kayserili Yasin Aksoy'un Yasin Suresi'ni okumasını dinliyoruz. 4 dakikalık ses kaydında surenin büyük kısmını dinleme şansına erişebiliyoruz.
Tin Suresi Ve Faziletleri 01:19
Tin Suresi Ve Faziletleri 3.938 izlenme - 5 yıl önce . TİN SURESİ VE FAZİLETLERİ........... Resulullah s.a.v. buyurdu ki ; her kim bu Sureyı okumaya devam ederse , o kişi dünyada bulundukca Allah'ü Teala ona afiyet ve yakin ( şüphe olmayan iman ) verir. Ve öleceği zamanda Allah'ü Teala o kişiye bu sureyi okuyanların sayısınca sevap ve mükafat verir. ( Kadı Beyzavi,Beyzavi Tefsir( Envarut-Tenzil ve Esrarut-Tevil) *7 kere okumaya devam eden kötü ahlaktan kurtulur. yolculuğa cıkmadan önce yazılıp üzerinde bulundurulursa eve dönünceye kadar kişi emniyetde olur. biizniAllah. İSLÂM ÜSTÜNDÜR
Fatiha Suresi - Görüntülü Kuran (Türkçe Meal) 01:15
Fatiha Suresi - Görüntülü Kuran (Türkçe Meal) 80 izlenme - 3 ay önce FATİHA SURESİ (Kapılar açan) Allah-a ibadet etmek. Allah’tan yardım istemek. Doğru yolda olmak. Allah-a duada bulunmak.
 Cinleri evden kovmak için kuran ayetleri 17:11
Cinleri evden kovmak için kuran ayetleri 393 izlenme - 3 yıl önce Cinleri evden kovmak için kuran ayetleri.
41. Sayfa Bakara Suresi 253 Ve 256. Ayetler Ve Türkçe Meal 07:01
41. Sayfa Bakara Suresi 253 Ve 256. Ayetler Ve Türkçe Meal 726 izlenme - 5 yıl önce Kur'an-ı Kerim'in 2. Suresi Bakara Suresi En Uzun Suredir. 286 İkiyüz Seksen Altı Ayettir. Büyük Bölümü Medine De, Çok Ve Az Bölümü Mekke De İnmiştir. 253. V...
Cenneti anlatan kuran ayetleri türkçe anlamlı videosu 03:12
Cenneti anlatan kuran ayetleri türkçe anlamlı videosu 302 izlenme - 3 yıl önce dini içerikli filmler full indir download yeni dini video etiketleri kadınlar ve erkek için kişiliğe önemli etkileri etiketler dini videolar google haberler beşiktaş fenerbahçe galatasaray youtube facebook twiter face vodafone turkcell avea yeni bölüm sezon iddaa son part full hd izle fragman özet maç full hd kalite yorumu futbol gol oyun bölümü tek link fotoğraflar görüntüler ne parça albüm nedir nasıl yapılır video türküler pop müzik komik hayvanlar bebek mynet haber kız kızlar çeviri e okul gibi...Soner Sarıkabadayı'nın son parçası yara bandı ilk kez Şarkı Sözler i: com
Şuara Suresi 2-Görüntülü Kuran (Türkçe Meal) 12:05
Şuara Suresi 2-Görüntülü Kuran (Türkçe Meal) 129 izlenme - 10 ay önce Nuh peygamber, Hud peygamber, Salih peygamber, Lut peygamber, Şuayb peygamberin kavimlerine tebliği. Kuranda anlatılanlar önceki kitaplarda da var olduğu. İnanmayanların tekrar (dünyaya dönüp inananlardan olmak için) süre istemeleri. Dünyada varlık içinde yaşayanlar. Şeytanlar! kuran indiremezler, vahileri işitemezler. Şeytanların günah işleyenler ve iftira atanların üzerlerine inmeleri. Allah a inanmayan ve inanan şairlerin durumu. Zülüm edenlerin akıbeti.
Neml Suresi - Görüntülü (Resimli) Kuran (Türkçe Meal) 09:55
Neml Suresi - Görüntülü (Resimli) Kuran (Türkçe Meal) 106 izlenme - 7 ay önce NEML SURESİ (Karıncalar Suresi) Kuranın hikmeti. Ahirete inanmayanların hali. Musa peygamber ve firavun. Davut ve Süleyman peygamber. Karıncaların kendi aralarında konuşmaları. Hüthüt kuşunun haberi. Saba melikesinin tahtının getirilmesi.
116. Sayfa Maide Suresi 51 Ve 57. Ayetler Ve Türkçe Meal 02:12
116. Sayfa Maide Suresi 51 Ve 57. Ayetler Ve Türkçe Meal 558 izlenme - 5 yıl önce Kur'an-ı Kerim'in 5. suresi Maide Suresi 120 (yüz yirmi) ayet olup;Diğerleri ise Hicretin 4. yılında Medine de inmiştir. 51 ve 57. Ayetleri Dinleyip Anlamaya...
94. Sayfa Nisa Suresi 102 Ve 105. Ayetler Ve Türkçe Meal 06:30
94. Sayfa Nisa Suresi 102 Ve 105. Ayetler Ve Türkçe Meal 379 izlenme - 5 yıl önce Kur'an-ı Kerim'in 4. Suresi Nisa Suresi Hicretin 3-5. Yıllarında Medine De İndirilmiştir. 176 (yüzyetmişaltı) Ayettir. 102 Ve 105. Ayetleri Dinleyip Anlamaya...
117. Sayfa Maide Suresi 58 Ve 64. Ayetler Ve Türkçe Meal 07:44
117. Sayfa Maide Suresi 58 Ve 64. Ayetler Ve Türkçe Meal 342 izlenme - 5 yıl önce Kur'an-ı Kerim'in 5. Suresi Maide Suresi 120 (yüz Yirmi) Ayet Olup;diğerleri İse Hicretin 4. Yılında Medine De İnmiştir. 58 Ve 64. Ayetleri Dinleyip Anlamaya...
111. Sayfa Maide Suresi 24 Ve 31. Ayetler Ve Türkçe Meal 06:43
111. Sayfa Maide Suresi 24 Ve 31. Ayetler Ve Türkçe Meal 337 izlenme - 5 yıl önce Kur'an-ı Kerim'in 5. suresi Maide Suresi 120 (yüz yirmi) ayet olup;Diğerleri ise Hicretin 4. yılında Medine de inmiştir. 24 ve 31. Ayetleri Dinleyip Anlamaya...
105. Sayfa Maide Suresi 1 Ve 2. Ayetler Ve Türkçe Meal 03:59
105. Sayfa Maide Suresi 1 Ve 2. Ayetler Ve Türkçe Meal 280 izlenme - 5 yıl önce Kur'an-ı Kerim'in 5. suresi Maide Suresi 120 (yüz yirmi) ayet olup; 3. Ayet Mekke de Veda Haccı sırasında Diğerleri ise Hicretin 4. yılında Medine de inmişti...
Şuara Suresi-Görüntülü Kuran (Türkçe Meal) 11:03
Şuara Suresi-Görüntülü Kuran (Türkçe Meal) 73 izlenme - 10 ay önce Musa peygamberin Firavuna tebliği ve denizin (Kızıl deniz) yarılması. İbrahim peygamberin tebliği ve duası.
114. Sayfa Maide Suresi 42 Ve 45. Ayetler Ve Türkçe Meal 06:28
114. Sayfa Maide Suresi 42 Ve 45. Ayetler Ve Türkçe Meal 273 izlenme - 5 yıl önce Kur'an-ı Kerim'in 5. suresi Maide Suresi 120 (yüz yirmi) ayet olup;Diğerleri ise Hicretin 4. yılında Medine de inmiştir. 42 ve 45. Ayetleri Dinleyip Anlamaya...
97.sayfa Nisa Suresi 122 Ve 127. Ayetler Ve Türkçe Meal 06:13
97.sayfa Nisa Suresi 122 Ve 127. Ayetler Ve Türkçe Meal 245 izlenme - 5 yıl önce Kur'an-ı Kerim'in 4. suresi Nisa Suresi Hicretin 3-5. yıllarında Medine de indirilmiştir. 176 (yüzyetmişaltı) Ayettir. 122 ve 127. Ayetleri Dinleyip Anlamaya...
108. Sayfa Maide Suresi 10 Ve 13. Ayetler Ve Türkçe Meal 05:50
108. Sayfa Maide Suresi 10 Ve 13. Ayetler Ve Türkçe Meal 244 izlenme - 5 yıl önce Kur'an-ı Kerim'in 5. suresi Maide Suresi 120 (yüz yirmi) ayet olup; 3. Ayet Mekke de Veda Haccı sırasında Diğerleri ise Hicretin 4. yılında Medine de inmişti...
104. Sayfa Nisa Suresi 171 Ve 175. Ayetler Ve Türkçe Meal 05:56
104. Sayfa Nisa Suresi 171 Ve 175. Ayetler Ve Türkçe Meal 240 izlenme - 5 yıl önce Kur'an-ı Kerim'in 4. Suresi Nisa Suresi Hicretin 3-5. Yıllarında Medine De İndirilmiştir. 176 (yüzyetmişaltı) Ayettir. 171 Ve 175. Ayetleri Dinleyip Anlamaya...
Neml Suresi 2 - Görüntülü Kuran (Türkçe Meal) 10:49
Neml Suresi 2 - Görüntülü Kuran (Türkçe Meal) 38 izlenme - 6 ay önce NEML SURESİ 2 (Karıncalar Suresi) Salih ve Lut peygamberin tebliği. Allah! Tatlı ve tuzlu iki denizin arasına (karışmamaları için) engel koyandır. Allah’tan başka dualara karşılık veren yoktur. Tekrar dirileceklerine inanmayanlar. Yerden Dabbe çıkması. Sura üfürülmesi. Dünyanın döndüğünü bildiren ayet.
124. Sayfa Maide Suresi 104 Ve 108. Ayetler Ve Türkçe Meal 07:34
124. Sayfa Maide Suresi 104 Ve 108. Ayetler Ve Türkçe Meal 236 izlenme - 5 yıl önce Kur'an-ı Kerim'in 5. suresi Maide Suresi 120 (yüz yirmi) ayet olup;Diğerleri ise Hicretin 4. yılında Medine de inmiştir. 104 ve 108. Ayetleri Dinleyip Anlama...
112. Sayfa Maide Suresi 32 Ve 36. Ayetler Ve Türkçe Meal 06:22
112. Sayfa Maide Suresi 32 Ve 36. Ayetler Ve Türkçe Meal 228 izlenme - 5 yıl önce Kur'an-ı Kerim'in 5. suresi Maide Suresi 120 (yüz yirmi) ayet olup;Diğerleri ise Hicretin 4. yılında Medine de inmiştir. 32 ve 36. Ayetleri Dinleyip Anlamaya...
122. Sayfa Maide Suresi 90 Ve 95. Ayetler Ve Türkçe Meal 07:42
122. Sayfa Maide Suresi 90 Ve 95. Ayetler Ve Türkçe Meal 225 izlenme - 5 yıl önce Kur'an-ı Kerim'in 5. Suresi Maide Suresi 120 (yüz Yirmi) Ayet Olup;diğerleri İse Hicretin 4. Yılında Medine De İnmiştir. 90 Ve 95. Ayetleri Dinleyip Anlamaya...
126. Sayfa Maide Suresi 114 Ve 120. Ayetler Ve Türkçe Meal 07:58
126. Sayfa Maide Suresi 114 Ve 120. Ayetler Ve Türkçe Meal 224 izlenme - 5 yıl önce Kur'an-ı Kerim'in 5. suresi Maide Suresi 120 (yüz yirmi) ayet olup;Diğerleri ise Hicretin 4. yılında Medine de inmiştir. 114 ve 120. Ayetleri Dinleyip Anlama...
125. Sayfa Maide Suresi 109 Ve 113. Ayetler Ve Türkçe Meal 07:06
125. Sayfa Maide Suresi 109 Ve 113. Ayetler Ve Türkçe Meal 217 izlenme - 5 yıl önce Kur'an-ı Kerim'in 5. suresi Maide Suresi 120 (yüz yirmi) ayet olup;Diğerleri ise Hicretin 4. yılında Medine de inmiştir. 109 ve 113. Ayetleri Dinleyip Anlama...
106. Sayfa Maide Suresi 3 Ve 5. Ayetler Ve Türkçe Meal 07:33
106. Sayfa Maide Suresi 3 Ve 5. Ayetler Ve Türkçe Meal 216 izlenme - 5 yıl önce Kur'an-ı Kerim'in 5. Suresi Maide Suresi 120 (yüz Yirmi) Ayet Olup; 3. Ayet Mekke De Veda Haccı Sırasında Diğerleri İse Hicretin 4. Yılında Medine De İnmişti...
Görüntülü Kuran - Müzzemmil Suresi (Türkçe Meal) 04:16
Görüntülü Kuran - Müzzemmil Suresi (Türkçe Meal) 33 izlenme - 6 ay önce MÜZZEMMİL SURESİ (Örtüye bürünen, sarınan) Peygamberimizden istenilen gece namazı. Zengin olan inkârcıların akıbeti. Musa peygamberin Firavuna gitmesi. Kıyamet vaktinde yaşanacaklar. Namaz ve Zekât’ın farz olunuşu.
119. Sayfa Maide Suresi 71 Ve 76. Ayetler Ve Türkçe Meal 06:28
119. Sayfa Maide Suresi 71 Ve 76. Ayetler Ve Türkçe Meal 157 izlenme - 5 yıl önce Kur'an-ı Kerim'in 5. Suresi Maide Suresi 120 (yüz Yirmi) Ayet Olup;diğerleri İse Hicretin 4. Yılında Medine De İnmiştir. 71 Ve 76. Ayetleri Dinleyip Anlamaya...