Hoşgeldiniz!

Kurban Kesmek Videoları İzle

4 Dakikada Kurban Kesimi 03:47
4 Dakikada Kurban Kesimi 7.913 izlenme - 8 ay önce 4 dakika kadar kısa bir sürede kurbanlık kesimi gerçekleştiren ‘Monoray’ adlı sistem, Bayrampaşa Belediyesi Kurbanlık Kesim ve Satış alanında, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara hizmet vermesi için son kontrolden geçti. Adak ve Akika kurbanları kesimi sırasında alana gelen Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, sistemi yerinde inceledi. Monoray sistemini tanıtan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Monoray sistemi el değmeden hayvanın 4 dakika içerisinde 4 parçaya ayırarak teslim etmeye yarayan bir sistemdir. Bu alanda beş adet peronumuz var. Perona hayvanı aldığımız andan itibaren, sistem onu havaya kaldırdığı andan itibaren, şah damarı kesiliyor ve kan aktıktan sonra Monoray sistemi kendiliğinden işliyor. Daha sonra hayvanın bağırsakları alınıyor, ondan sonra da yine el değmeden derisi soyuluyor. Derisi alınan hayvan arka tarafta dört parçaya ayrılarak vatandaşa veriliyor. Biz 10 yıldan beridir bu sistemi çok iyi bir şekilde kullanıyoruz. Bu yıl sistemi yeniledik, yarına hazırlık için yaptık. Bugün burada adak kurbanları ve Akika kurbanlarını kestik. Bu kesimler sırasından herhangi bir sıkıntı var mı yok mu diye bunu deniyoruz. Şu ana kadar 12 hayvan kesildi ve sistemde hiçbir sıkıntı yok. Sistem çok güzel bir şekilde işliyor. Başta Bayrampaşa halkının, Türk coğrafyasının, Afrika’da ki bütün Müslümanların Kurban Bayramlarını kutluyorum” dedi. “Monoray sistemi hayvanların eziyetini minimuma indirip, hijyenik ortamda kesim yapılmasını sağlıyor” Monoray sistemi hakkında bilgiler veren Bayrampaşa Belediyesi Veteriner Hekimi Ali Öcal, “Bayrampaşa Belediyesi olarak yaklaşık 10 yıldır bu sistemi uyguluyoruz. Bu monoray düzeni hayvana verilen eziyeti minimum düzeye indirerek etin daha hijyenik koşullarda kesilmesini sağlıyor. Sistemde göründüğü gibi hayvanın boğazı kesildikten sonra havaya kaldırılıyor ve yeterli miktarda kan akımı sağlanıyor. Hayvanda yeterli miktarda yapılan kan akımı etin kalitesini artırıyor ve hayvanın çok az bir acı çekmesini sağlıyor. Daha sonra hayvanın bacaklarını ayırıp, deriyi makine yardımıyla ayırıyoruz. Deri sanayisinde kullanılacağı için, parçalanmadan derinin alınmasını sağlıyor. Daha sonra ise hayvanı daha sonra yaklaşık 4 dakika içerisinde 4 parçaya ayırarak vatandaşlara veriyoruz” diye konuştu.
Ateistleri Kesmek İsteyen Gençler 03:39
Ateistleri Kesmek İsteyen Gençler 15.811 izlenme - 2 yıl önce bu videoda izlenebilecek korkunçlu video. benim kanım dondu beyler :( tarladaki buğday gibi işidcikler yetişiyor malesef.
Balkonda Kurban Kesti 01:41
Balkonda Kurban Kesti 9.189 izlenme - 4 yıl önce 8. katta kurban kesip, derisini yüzdü Adana'da bir binanın 8. katındaki evinin balkonunda kurban kesip, derisini yüzen şahıs, görenleri hayrete düşürdü. Çocuklarını ziyarete geldiği öğrenilen şahıs, satın aldığı kurbanlığı evin balkonunda kesti. Kurbanlığını balkon tavanına asarak derisini yüzen şahıs, görenleri hayrete düşürdü. Apartman sakinleri, komşularına beraber kurban kesmeyi teklif ettiklerini ifade ederek, "Kendisi aşağıda kafasını keserim, yukarda da yavaş yavaş keserim dedi.Şimdi hala balkonda kesiyor. Görünce şaşırdık" ifadelerini kullandı
İhsan Eliaçık - Kurban Kesmek Şaman Kültürüdür 05:00
İhsan Eliaçık - Kurban Kesmek Şaman Kültürüdür 1.320 izlenme - 2 yıl önce İlâhiyatçı Profesör Zekeriya Beyaz'dan sonra kurban kesme konusundaki en tartışmalı ikinci açıklamayı Muhalif İslâmcı yazar İhsan Eliaçık yaptı. Habertürk ekranlarında Pelin Çift'in programına konuk olan Eliaçık, kurban kesmenin Şaman geleneği olduğunu savundu ve şöyle söyledi: “Hacca gitmeyenlerin kurban kesmesine gerek yoktur. İslâm’da 3 mezhebe göre kurban hacca gidenler tarafından yerine getirilir. Sâdece Hanefî mezhebindeki küçük bir gruba göre herkes kurban kesmelidir. Kevser sûresinde namaz kıl, kurban kes dendiği iddia edilir. Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tercih ettiği görüş marjinal bir görüştür. Çoğunluğun görüşü benim savunduğum görüştür. Durum amuda kaldırılarak farklı gösteriliyor.
Kimler Kurban Kesebilir? 01:35
Kimler Kurban Kesebilir? 957 izlenme - 3 yıl önce Necmettin Nursaçan Hoca 'Cuma Sohbetleri' programında kimlerin kurban kesebileceğini anlattı.
Kurban Eti Nasıl Pişirilir, Nasıl Yenir? 01:34
Kurban Eti Nasıl Pişirilir, Nasıl Yenir? 1.630 izlenme - 3 yıl önce Kurban bayramı yaklaşıyor, Peki kurban eti nasıl pişirilir, nasıl yenir, nasıl saklanır? Bunları öğrenmeden bayrama girmeyin. Kurban etini pişirmenin püf noktaları, kurban eti nasıl daha yumuşak olur? kurban bayramında kesilen kurban nasıl yenilir? Nasıl kolay hazmedilir? Kalan etler buzdolabında nasıl saklanır? Hepsinin kolayı var. Aslında her şeyin bir kolayı var. Abone olmak için; www.izlesene.com/kolayivar Yönetmen: Alihan Coşkun
Vekalet Yoluyla Kurban Nasıl Kesilir? 01:05
Vekalet Yoluyla Kurban Nasıl Kesilir? 420 izlenme - 2 yıl önce Kur­ban Ne­dir “Al­la­hu Te­âla’ya iba­det et­mek ve yak­laş­mak ni­ye­tiy­le be­lir­li gün­ler­de, hu­su­si bir hay­va­nı kes­me­ye kur­ban de­nir.” Ge­nel­lik­le kuş­luk vak­tin­de ke­sil­di­ği için bu kur­ba­na “ud­hiy­ye” de de­nil­miş­tir. Kur­ban­lar Al­lah rı­za­sı ni­ye­tiy­le ke­si­lir, Al­lah rı­za­sı dü­şün­ce­si yok­sa kur­ban ka­bul olun­maz. Al­lah rı­za­sı dü­şün­ce­si­ni an­cak tak­va eh­li ta­şı­ya­bi­lir, Al­lah da an­cak müt­ta­kı­le­rin kur­ba­nı­nı ka­bul eder. “Ve yal­nız Rab­bin rı­za­sı için na­maz kıl, kur­ban kes.” “Si­zin kur­ban­la­rı­nı­zın et­le­ri ve kan­la­rı Al­lah’a ka­vuş­maz, an­cak tak­va­nız ya­ni kur­ban­la­rı­nı­zı ke­ser­ken ta­şı­dı­ğı­nız Al­lah rı­za­sı dü­şün­ce­niz, say­gı­nız ve sev­da­nız Ona ka­vu­şur.” bu­yu­rur. Han­gi Gün­le
Kurban Nasıl Kesilir? 06:06
Kurban Nasıl Kesilir? 190 izlenme - 9 ay önce Kurbanın Hükmü İslâm alim ve müçtehitleri kurbanın hükmü hakkında farklı içtihatlarda bulunmuşlardır. İmam Azam Ebû Hanife'ye göre kurban vaciptir. Delili de:"Rabbin için namaz kıl ve kurban kes" âyet-i kerimesinin delâletiyle peygamberimizin : "Kimin hali vakti yerinde olur da kurban kesmezse namazgahımıza yaklaşmasın." Hadisindeki vaid (korkutma) dır. Böyle bir korkutma ancak vacip olan bir ibadetin terki için yapılır. Yani İmam Azam demek istiyor ki, kurban vacip olmasaydı peygamberimiz onu terkedene böyle bir tehditte bulunmazdı. Şâfiî, Mâliki ve Hanbelîler ile Hanefîlerden İmam Ebû Yusuf'a göre ise kurban vacip değil, sünnet-i müekkededir. Kurbanın sünnet olduğunu söyleyenlerin dayandıkları delillerin bir kısmı aşağıdaki hadis-i şeriflerdir: Ümmü Seleme (r.a.)' den rivayete göre Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: "Bilinen on gün girdiği vakit elinde kurbanı olup kurban kesmek isteyen kimse (bedeninden) asla bir kıl almasın, tek bir tırnak kesmesin." Bu hadis-i şerifte Peygamberimiz kurbanı kişinin isteğine bırakmıştır. Bu ise onun vacip olmadığını gösterir. Bir başka hadis-i şerif ise meâlen şöyledir: "Üç şey vardır, bunlar bana farz, size nafiledir. Onlar da vitir, kurban ve kuşluk namazıdır." Kurbanın hükmü (yani vacip mi sünnet mi olduğu) hakkındaki bu farklı görüş ve içtihatlar sebebiyle; bir kimsenin zekât, hac, sadaka-i fıtır, ve kurban borcu olduğu halde vefat edip bu borçlarının ödenmesi için malının üçte birini vasiyet etse (ki ancak malının üçte birini vasiyet etmeye mezundur) malının üçte biri yeterse borçlarının tamamı ödenir. Malının üçte biri borçlarını ödemeye yetmediği takdirde önce zekât borcu ödenir. Çünkü borçların içerisinden önemli olanı zekâttır. Bu borcu ödendikten sonra malı artarsa haccı yaptırılır. Bundan sonra sadaka-i fıtır borcu ödenir. Daha sonra da malı kalırsa kurban borcu ödenir. Kurban Kimlere Borçtur? Kurban, mukim olan ve sadaka-i fıtır nisabına malik olan her kadın ve erkek müslümana vaciptir. Bu tariften şu anlaşılıyor: Müslüman olmayan, seferde bulunan müslümana ve fakir olana kurban vacip değildir. Hz. Ebû Bekir ile Hz. Ömer seferde bulunduklarında kurban kesmemişlerdir. Şayet seferde olan kimse kurban kesmek isterse, kurban kendisine vacip olduğu için değil, nafile olarak kesebilir, kesmediği takdirde sorumlu olmaz. İmam Azam Ebû Hanife ile Ebû Yusuf'a göre kurbanın vacip olmasında akıl ve erginlik çağına gelmiş olma şart değildir. Yani zengin olan çocuğun ve delinin mallarından babaları veya vasileri kurban keserler. Bu kurbanlardan sadece kendileri yiyebilir, başkaları yiyemez. İmam Muhammed ile İmam Züfer'e göre kurbanın vacip olması için akı1 ve erginlik çağına gelmiş olma şarttır. Bu itibarla zengin olan çocuklarla deli olanların mallarından kurban kesilmez. Fetvâ da bu görüşe göredir, yani zengin de olsalar çocuklarla delilerin kurban kesmesi gerekmez. Hangi Hayvanlar Kurban Edilir? Kurban edilecek hayvanlar; koyun, keçi, deve, sığır ve mandadır. Bu hayvanlardan devenin 5, sığır ile mandanın 2 ve koyun ile keçinin 1 yaşını doldurmuş olmaları gerekir. Ancak koyunlar altı ayı tamamladıkları halde bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olurlarsa bunlar da kurban edilebilir. Bir koyun veya keçiyi ancak bir kişi kurban edebilir. Fakat sığır, manda ve deve yedi kişiye kadar ortaklaşa kurban edilebilir. Ortakların tek veya çift olmalarında bir sakınca yoktur. Ortakların hepsi ibadet niyetiyle katılmak durumundadır. Meselâ ortaklardan biri vacip olan kurbanı, diğeri adak kurbanı, bir diğeri de nafile kurbanı niyet edebilir. Çünkü hepsinin niyeti ibadettir. Fakat ortaklardan biri her hangi bir ibadet değil de et kasdiyle katılmış olsa bu sahih olmaz, diğerleri de niyet etmiş oldukları kurbanı kesmiş, sayılmazlar.
Kurban Kesildi Diye Üzülen Minik 00:41
Kurban Kesildi Diye Üzülen Minik 408 izlenme - 2 yıl önce Kurban Bayramı'nda alınan kurbanların aileler ve çocuklar tarafından beninsenmesine bir çok kez tanık olmuşuzdur. Bu minik kızda alınan kurbanı çok sevmiş olacak ki kesilmesine çok üzülmüş.
Kurban Kesmenin Fazileti 02:24
Kurban Kesmenin Fazileti 136 izlenme - 9 ay önce Kurbanın Hükmü İslâm alim ve müçtehitleri kurbanın hükmü hakkında farklı içtihatlarda bulunmuşlardır. İmam Azam Ebû Hanife'ye göre kurban vaciptir. Delili de:"Rabbin için namaz kıl ve kurban kes" âyet-i kerimesinin delâletiyle peygamberimizin : "Kimin hali vakti yerinde olur da kurban kesmezse namazgahımıza yaklaşmasın." Hadisindeki vaid (korkutma) dır. Böyle bir korkutma ancak vacip olan bir ibadetin terki için yapılır. Yani İmam Azam demek istiyor ki, kurban vacip olmasaydı peygamberimiz onu terkedene böyle bir tehditte bulunmazdı. Şâfiî, Mâliki ve Hanbelîler ile Hanefîlerden İmam Ebû Yusuf'a göre ise kurban vacip değil, sünnet-i müekkededir. Kurbanın sünnet olduğunu söyleyenlerin dayandıkları delillerin bir kısmı aşağıdaki hadis-i şeriflerdir: Ümmü Seleme (r.a.)' den rivayete göre Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: "Bilinen on gün girdiği vakit elinde kurbanı olup kurban kesmek isteyen kimse (bedeninden) asla bir kıl almasın, tek bir tırnak kesmesin." Bu hadis-i şerifte Peygamberimiz kurbanı kişinin isteğine bırakmıştır. Bu ise onun vacip olmadığını gösterir. Bir başka hadis-i şerif ise meâlen şöyledir: "Üç şey vardır, bunlar bana farz, size nafiledir. Onlar da vitir, kurban ve kuşluk namazıdır." Kurbanın hükmü (yani vacip mi sünnet mi olduğu) hakkındaki bu farklı görüş ve içtihatlar sebebiyle; bir kimsenin zekât, hac, sadaka-i fıtır, ve kurban borcu olduğu halde vefat edip bu borçlarının ödenmesi için malının üçte birini vasiyet etse (ki ancak malının üçte birini vasiyet etmeye mezundur) malının üçte biri yeterse borçlarının tamamı ödenir. Malının üçte biri borçlarını ödemeye yetmediği takdirde önce zekât borcu ödenir. Çünkü borçların içerisinden önemli olanı zekâttır. Bu borcu ödendikten sonra malı artarsa haccı yaptırılır. Bundan sonra sadaka-i fıtır borcu ödenir. Daha sonra da malı kalırsa kurban borcu ödenir. Kurban Kimlere Borçtur? Kurban, mukim olan ve sadaka-i fıtır nisabına malik olan her kadın ve erkek müslümana vaciptir. Bu tariften şu anlaşılıyor: Müslüman olmayan, seferde bulunan müslümana ve fakir olana kurban vacip değildir. Hz. Ebû Bekir ile Hz. Ömer seferde bulunduklarında kurban kesmemişlerdir. Şayet seferde olan kimse kurban kesmek isterse, kurban kendisine vacip olduğu için değil, nafile olarak kesebilir, kesmediği takdirde sorumlu olmaz. İmam Azam Ebû Hanife ile Ebû Yusuf'a göre kurbanın vacip olmasında akıl ve erginlik çağına gelmiş olma şart değildir. Yani zengin olan çocuğun ve delinin mallarından babaları veya vasileri kurban keserler. Bu kurbanlardan sadece kendileri yiyebilir, başkaları yiyemez. İmam Muhammed ile İmam Züfer'e göre kurbanın vacip olması için akı1 ve erginlik çağına gelmiş olma şarttır. Bu itibarla zengin olan çocuklarla deli olanların mallarından kurban kesilmez. Fetvâ da bu görüşe göredir, yani zengin de olsalar çocuklarla delilerin kurban kesmesi gerekmez. Hangi Hayvanlar Kurban Edilir? Kurban edilecek hayvanlar; koyun, keçi, deve, sığır ve mandadır. Bu hayvanlardan devenin 5, sığır ile mandanın 2 ve koyun ile keçinin 1 yaşını doldurmuş olmaları gerekir. Ancak koyunlar altı ayı tamamladıkları halde bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olurlarsa bunlar da kurban edilebilir. Bir koyun veya keçiyi ancak bir kişi kurban edebilir. Fakat sığır, manda ve deve yedi kişiye kadar ortaklaşa kurban edilebilir. Ortakların tek veya çift olmalarında bir sakınca yoktur. Ortakların hepsi ibadet niyetiyle katılmak durumundadır. Meselâ ortaklardan biri vacip olan kurbanı, diğeri adak kurbanı, bir diğeri de nafile kurbanı niyet edebilir. Çünkü hepsinin niyeti ibadettir. Fakat ortaklardan biri her hangi bir ibadet değil de et kasdiyle katılmış olsa bu sahih olmaz, diğerleri de niyet etmiş oldukları kurbanı kesmiş, sayılmazlar.
Kurban Bayramı - #DirenGamsızÖküz - Peyk 04:28
Kurban Bayramı - #DirenGamsızÖküz - Peyk 429 izlenme - 2 yıl önce Kafalarında yanan ampülün gazıyla, aynı evde yaşadığım iki adet gamsız öküz tarafından hazırlanan bu sanatsal çalışmada, bayramda onu kurban etmek isteyen insanların elinden kurtulmaya çalışan bir öküzün hikayesi anlatılmaktadır efenim. Youtube ta facebook da falan mevcuttur. İzleyin ve izlettirin ki aynı şahsiyetlerin kafalarında yanan birikinci ampulun bir meyvesi olarak doğan kazan dairesi production adlı şirket tanınsın bilinsin bir dahaki kurban bayramında bu kez başsız koç adlı dramatik çalışmayı hazırlama şevkini kazansın. memelere ara verin bakın bunlar tamamen duygusal mevzular.
Kurban Edilecek Hayvanlarda Nelere Dikkat Edilmelidir? 03:43
Kurban Edilecek Hayvanlarda Nelere Dikkat Edilmelidir? 122 izlenme - 8 ay önce Dr. Hüseyin Kayapınar(Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi) Cevaplıyor: Kurban edilecek olan hayvanların ne kadar olacağını peygamber efendimiz beyan etmiştir. Yaş olarak söylememiştir "müsin" ve "müsinne" demiştir. Müsin ve müsinne'nin karşılığı küçük baş hayvanların 1 yaşını doldurmuş olması, büyük baş hayvanların ise 2 yaşını doldurmuş olması gerekir. Ancak küçük baş hayvanlarda konuyla ilgili olarak peygamber efendimiz özel bir izin vermiştir. Her ne kadar 1 yaşını doldurmasa da 6 ayını geçtikten sonra eğer annesi kadar olursa bu kurban edilebilir buyurmaktadır. Büyük baş hayvanlarda ise böyle bir istisnadan bahsedilmemektedir. Büyük baş hayvanın ise mutlaka 2 yaşını doldurması gerektiği ifade ediliyor. Fıkıh kitaplarına baktığımız zaman müsin veya müsinne ifadesi büyük baş hayvan cinsinden 2 yaşını doldurana, deve cinsinden 5 yaşını doldurana, koyun ve keçi cinsinden ise 1 yaşını doldurana söyleniyor araplar da ve peygamber efendimiz de bunu söylemektedir.
Cübbeli Ahmet Hoca'yla Fıkralar 06:53
Cübbeli Ahmet Hoca'yla Fıkralar 477 izlenme - 2 yıl önce İslam dininin zorluğuna mı değinmeye çalışmış, n'apmış anlamadım ama inceden bir tebessüm ettirdi Cübbeli. Alkışlarlayaşıyorum cemaati olarak tepki ne gelir deyip paylaşalım bakalım.
Kimler Kurban Kesebilir? 05:19
Kimler Kurban Kesebilir? 108 izlenme - 9 ay önce Kurban kesmenin fazileti nedir? Kurban kesmek, hicretin 2. yılında meşru' kılınmıştır. Meşrûiyeti, Kitab, Sünnet ve İcma' ile sâbittir. Kurban kesmenin Kitaptan, yani, Kur'an'dan delîli, Kevser suresidir. Bu sûrede Cenâb-ı Hak, Resûlüllah Efendimize hitaben: "Rabbin için namaz kıl ve kurban kes" buyurmaktadır. Hanefî fakîhler, bu âyetten, kurban kesmenin vâcib olduğu ve emir peygamber Efendimize ise de umum mü'minlere de şâmil bulunduğu hükmünü çıkarmışlardır. Kurban kesmeyi şiddetle emreden bâzı hadîs-i şerîfler vardır. Ebû Hüreyre'nin şu rivayeti bu hususta ibretli ve düşündürücüdür: "Hâli vakti yerinde olup da kurban kesmeyen kimse bizim mescidimize yaklaşmasın..." Görüldüğü gibi, hadîs'te, maddî durumu müsait olanın kurban kesmesi şiddetle emredilmektedir. Bu durumdaki kimselerin, kurban kesmezlerse, her türlü namazları ve ibâdetleri Allah tarafından kabûl olunmayacağı, "mescidimize yaklaşmasınlar" i
Ülkemizdeki Çocukların Kurban Kesimi İle İmtihanı 01:33
Ülkemizdeki Çocukların Kurban Kesimi İle İmtihanı 156 izlenme - 2 yıl önce Bazı çocukların duyduğu korku yüzlerine yansırken, bazıları ise kesime yardım etti. Oysa ki çocukların kurban kesiminden olumsuz yönde etkilenebileceğini uzmanlar, okul çağına gelmemiş çocuklarda soyut kavramların gelişmemesi nedeniyle kurban kesimini izlemelerinin doğru olmayacağı uyarısında bulunmuştu ve aileler için şu önerileri sıralamıştı: Çocuklar hiçbir şekilde kurban kesimini izlememeli ve izlemeye zorlanmamalı. Altı yaşından küçük çocukların kurban kesimini kesinlikle görmemesi gerekir. Kurbanın dini boyutu 11 yaştan sonra daha iyi anlaşılabilir bundan dolayı altı yaşından küçük çocuklar kurban kesimini kesinlikle görmemeli. Çocuklar toplu kesim yerlerine götürülmemeli. Çocuklar yeni ve olağan dışı şeyleri merak eder; kesimi izlemek isteyebilirler. Bu onların kesimden etkilenmeyeceği veya kurban kesiminin anlamını kavradıklarını göstermez. Kurbanlık hayvanlar evde beslenmemeli çünkü çocuk hayvanlar duygusal bağ kurabilir. İstemiyorsa çocukları kurban eti yemeğe zorlamayın.
Kurban Kesmenin Hükmü Nedir? Kimler Kurban Kesebilir? 05:02
Kurban Kesmenin Hükmü Nedir? Kimler Kurban Kesebilir? 183 izlenme - 2 yıl önce KURBAN VE KURBAN BAYRAMI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ Kurban, kurban bayramı günlerinde ibadet niyetiyle belli hayvanlardan birini keserek yapılan bir ibadettir. Kurban, Allah Tealâ'nın ihsan buyurduğu varlığa bir teşekkürdür. Kurban ibadeti İslâmiyetten önce de vardı Cenab-ı Hakk'ın dostu olma şerefiyle şereflenmiş bir peygamber olan İbrahim (a.s.) bir adakta bulunmuş, bir oğlu olduğu takdirde onu Allah'a kurban edeceğini adamıştı. Aradan geçen zaman içerisinde oğulları olmuş ama o, adağını nasılsa unutmuştu. Rüyada oğlunu kurban ediyor görmüş ve irkilmişti. Hz. İbrahim bu rüyayı üç ayrı gece görmüştür. Peygamberlerin rüyası vahiy olduğu gibi onlar tarafından yapılan tabirleri de vahiydir. İbrahim a.s. da rüyasını, oğlunu kurban etmesi gerektiği şeklinde tabir etmiş ve böylece bu tabir de vahiy olmuştur. Artık Hz. İbrahim'in bu vahyi yerine getirmesi gerekiyordu. Elbette bu çok zordu ama Allah'tan aldığı vahye
Aykut Kocaman İstifa Etti Diye Kurban Kesmek 01:16
Aykut Kocaman İstifa Etti Diye Kurban Kesmek 214 izlenme - 2 yıl önce Daha iki gün önce bedava ayran dağıtan esnafıyla haber olan Osmaniye'nin Kadirli ilçesi bu sefer de bu olayla gündeme geldi, de izleyek haydın.
Kurban Kesmenin Hükmü Nedir (Farz Mıdır, Vacip Midir, Sünnet Midir) ? - Cübbeli Ahmet Hoca 08:09
Kurban Kesmenin Hükmü Nedir (Farz Mıdır, Vacip Midir, Sünnet Midir) ? - Cübbeli Ahmet Hoca 164 izlenme - 2 yıl önce Kurban Kesmenin Hükmü Nedir (Farz mıdır, Vacip midir, Sünnet midir) ? - Cübbeli Ahmet Hoca www.cubbeliahmethoca.tv
Kurbanın Hükmü Nedir, Kurban Kesmek Kimlere Vaciptir - Fatih Kalender Hoca 12:30
Kurbanın Hükmü Nedir, Kurban Kesmek Kimlere Vaciptir - Fatih Kalender Hoca 133 izlenme - 2 yıl önce Fatih Kalender Hoca - İlm-i Hal Programı - Lâlegül Tv https://vimeo.com/dinisohbetler http://www.ilimmeclisi.org http://www.youtube.com/ilimeclisi http://www.youtube.com/diniisohbetler
Pelin Batu 'kurban Kesmek Yasaklansın' Dedi! 01:35
Pelin Batu 'kurban Kesmek Yasaklansın' Dedi! 155 izlenme - 5 yıl önce Katıldığı canlı yayında, "kurban kesmek yasaklansın" diyen Pelin Batu, sosyal medyada birçok tepki aldı
Kurbanı Kesmişler Doğruyorlar :d 03:50
Kurbanı Kesmişler Doğruyorlar :d 237 izlenme - 7 yıl önce
KURBAN KESMEK DİNİN EMRİDİR 09:05
KURBAN KESMEK DİNİN EMRİDİR 74 izlenme - 2 yıl önce www.huzuradogru.tv Osman Ünlü hocamız kurban hakkında bilgi vermektedir
İslama göre kimler zengin, kimler kurban kesmeli? 03:04
İslama göre kimler zengin, kimler kurban kesmeli? 95 izlenme - 3 yıl önce Show TV'de her cuma izleyiciyle buluşan Prof. Dr. Mustafa Karataş, kurbanla ilgili merak edilenleri Muhabbet Saati'de anlattı.
Osman Ünlü - Kurban Keserken Vekalet 01:17
Osman Ünlü - Kurban Keserken Vekalet 109 izlenme - 4 yıl önce Süâl: Akika ve adak veya kurban keserken vekalet nasıl verilir?
kurbanı kurban bayramı dışında kesilir mi 11:21
kurbanı kurban bayramı dışında kesilir mi 211 izlenme - 7 yıl önce sohbet
Kurban Kesmek Dinimizin Emri Midir, Kimler Kurban Keser? 12:08
Kurban Kesmek Dinimizin Emri Midir, Kimler Kurban Keser? 127 izlenme - 4 yıl önce Kimler Kurban Keser ?
kurban kesmenin fazileti 10:55
kurban kesmenin fazileti 170 izlenme - 7 yıl önce www.huzuradogru.tv
Kurban Kesmenin Hükmü Nedir (Farz Mıdır, Vacip Midir, Sünnet Midir) ? - Cübbeli Ahmet Hoca 08:09
Kurban Kesmenin Hükmü Nedir (Farz Mıdır, Vacip Midir, Sünnet Midir) ? - Cübbeli Ahmet Hoca 62 izlenme - 2 yıl önce Kurban Kesmenin Hükmü Nedir (Farz mıdır, Vacip midir, Sünnet midir) ? - Cübbeli Ahmet Hoca www.cubbeliahmethoca.tv
Kurban Kesenle Işid Benim İçin Aynı - Leman Sam 02:11
Kurban Kesenle Işid Benim İçin Aynı - Leman Sam 78 izlenme - 2 yıl önce Kurban Bayramı dolayısıyla yazdığı tweetle kurban ibadetini yapanlarla ışid üyelerini bir tutan sanatçı Leman Sam hakkında bir vatandaş, suç duyurusunda bulundu.
Osman Ünlü - Kurban Bayramı 15:19
Osman Ünlü - Kurban Bayramı 85 izlenme - 4 yıl önce Süâl: Kurban Bayramı Hakkında Geniş Bilgi Verebilir Misiniz? Cevap Arefe Günü Sabah Namâzından İtibâren Başlayan Teşrîk Tekbîrleri Var. Yirmiüç Vakit Devam E...