Hoşgeldiniz!

malazgirt

Mehmet Erenler - Malazgirt Marşı 01:48
Mehmet Erenler - Malazgirt Marşı 17.508 izlenme - 6 yıl önce
Malazgirt 1071 Teaser (Fragman) 02:40
Malazgirt 1071 Teaser (Fragman) 3.275 izlenme - 1 yıl önce Malazgirt 1071 ''Anadolunun Anahtarı'' filmi çok yakında sizlerle. Aşağıdaki sosyal medya hesaplarından, takip edebilirsiniz. https://www.malazgirt1071filmi.com https://www.livafilmyapim.com https://www.instagram.com/livafilmyapim https://www.instagram.com/malazgirt1071filmi https://www.twitter.com/livafilmyapim https://www.twitter.com/malazgirt1071tr https://www.facebook.com/livafilmyapim https://www.facebook.com/malazgirt1071filmi https://www.instagram.com/iskenderhann
Malazgirt Karahasan Köyü 03:44
Malazgirt Karahasan Köyü 15.670 izlenme - 9 yıl önce malazgirt karhasan köyü
Ders: 1071 - İlk Beylikler (Anadolu Beylikleri) 09:57
Ders: 1071 - İlk Beylikler (Anadolu Beylikleri) 8.670 izlenme - 5 yıl önce HEM ÖĞREN HEM ÇOCUĞUNA ÖĞRET Aykut İlter Aykut Öğretmen Anadolu'ya ilk Türk akınları 4yy da yapılmıştır. Çeşitli seferlerle Anadolu'ya girdilerse de Anadolu'nun fetih hareketleri asıl Büyük Selçuklular zamanında başladı. Pasinler Savaşı; Selçuklular ile Bizans arasındaki ilk önemli savaştır. Zaferle pek çok ganimet elde edilmiş, Bizanstan çekinme son bulmuştur. 1071 yılında Malazgirt Meydan Savaşı ile Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı. Bu savaştan sonra Alparslan komutanlarına Anadolu'da beylik kurma şansını verdi. Oğuz boyları (Türkmenler) Anadolu'ya yerleştiler. İlk Anadolu beylikleri ortaya çıktı. Bu beylikler Anadolu'nun Türkleşmesinde ve imarında katkıda bulundular SALTUKLULAR Malazgirt zaferinden sonra Alparslan'ın komutanlarından Ebulkasım Saltuk Bey'e Erzurum ve çevresini verdi. Ebulkasım 1071-1072 tarihinde Erzurum merkez olmak üzere beyliğini kurdu. Saltuklular Gürcülerle savaştılar. Bu beyliğe II.Rükneddin Süleyman Şah 1202 yılında son verdi. Erzurum ve çevresi Saltuklular Beyliği zamanında, ekonomik açıdan gelişti. Önemli ticaret merkezi oldu. Burada Saat kulesi, Kale camii ve Ulu cami bu eserlerden en önemlileridir. MENGÜCEKLİLER Malazgirt zaferinden sonra Alparslan'ın komutanlarından Mengücek Gazi tarafından kuruldu. Erzincan ile Kemah ve Divriği kasabaları çevresinde kuruldu.1228 yılında I.Alaeddin Keykubat son verdi. DANİŞMENTLİLER Beylik, Danişment Gazi tarafından Sivas merkez olmak üzere Orta Anadolu'da kuruldu. Sınırları içinde Tokat, Amasya, Çankırı, Kastamonu, Kayseri ve Malatya şehirlerine içine alarak genişledi. Danişment Gazi, Anadolu Selçuklu Sultanı I.Kılıçarslan'ın yanında haçlılarla savaştı. Haçlıların Antakya prensini yendi. Malatya'yı fethetti. Oğlu Melik Gazi ;Ermeni ve Bizanslılar ile savaştı.II.Kılıçarslan bu beyliğe 1178'de son verdi.Danişment Gazi ve oğlu Melik Gazi Anadolu'nun Türkleşmesinde büyük katkıları oldu. ARTUKLULAR Alparslanın komutanlarından Artuk Bey ve oğulları tarafından Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kurulmuştur. Artuklular; Hasankeyf,Mardin ve Harput Artukluları olmak üzere 3 kol halinde hüküm sürdüler. B.ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ'NİN TÜRK TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMİ Büyük Selçuklular ile açılan Anadolu kapıları, Anadolu Selçuklularınca Bizans'a artık Anadolu'nun yeni sahibinin Türkler olduğu kabul ettirildi. Yeterli gelişme sağlanamadan Haçlı saldırıları başladı. Bu saldılar yıprattı ise yine ayakta kalmasını bildi. Moğol istilasına kadar Anadolu'da refah ve mutluluk sürdü. Yapılan mimari eserler ile Anadolu'ya Türk damgası vuruldu. Bu yüzden 12yy. dan itibaren Anadolu "Türkiye" olarak adlandırıldı. Anadolu Beylikleri HaritasıMoğol İstilası ile Anadolu'ya Türkmen göçü arttı. Bu aşiretleri sınırları korumaları amacıyla sınır boylarına yerleştiriliyordu. Sınırlara Uç denildiğinden bu aşiret beylerine de Uç Beyleri de denirdi. Selçuklu Devletinin hakimiyetini kaybetmesi ile Uç beyleri bağımsız hareket etmeye başladılar. Böylece Anadolu Beylikleri Dönemi başladı. Osmanoğulları Beyliği Oğuzların Kayı boyuna mensup olan Osman Bey tarafından, 1299 yılında Söğüt'te kuruldu. Osman Bey Bizans tekfurlarıyla savaştı. Bizansın içinde bulunduğu kötü durumundan yararlanmasını bildi. Kendisine siyasi rakip olarak Bizansı seçti. Karacahisar,İnegöl,Bilecik,Yarhisar ve Yenişehir'i elegeçirdi. Sınırlarını hep Bizans aleyhine geliştirdi. Yaşlanınca oğlu Orhan Bey geçti.Orhan Bey 1326 yılında Bursa'yı aldı. Daha sonra İznik,İzmit ve Karasioğullarının topraklarını beyliğe kattı. Bizans imparatoru, Sırp ve Bulgarlara karşı kendisine yardım eden Orhan Bey'e Çimpe kalesini verdi. 1353 yılında Çimpe kalesine asker yerleştirilerek ilk kez Avrupa'ya ayak basılmış oldu. Tekirdağ'a kadar Marmara kıyıları ele geçirildi. Orhan Bey, Osmanlı devlet teşkilatını geliştirdi. Divan kuruldu. İlk olarak atlı ve yaya askeri birlikleri kurdu. Yerine geçen oğlu I.Murat zamanında Osmanlı Beyliği güçlü bir devlet haline geldi. Karamanoğulları Beyliği Oğuzların Avşar boyuna mensup olan Karamanlılar, Alaeddin Keykubat zamanında Anadolu'ya geldiler. Alaeddin Keykubat, onları Ermenek dolaylarına yerleştirdi. Boyun başkanı Karaman Beyi uç beyi olarak tayin etti.Anadolu Selçukluların zayıfladığı dönemde Karamanoğulları bağımsızlıklarını ilan ettiler. Moğollarla savaştılar. 1277 yılında Türkçe'yi resmi dil ilan etti. Onlar kendini Selçukluların asıl mirasçısı olarak kabul ediyorlardı. Bu yüzden Osmanlılar ile sürekli savaştılar. Osmanlı padişahı Yıldırım Karamanoğulları beyliğine son verdi. Ancak Osmanlıların Timur'a Ankara savaşında yenilmesiyle beylik tekrar kuruldu. Osmanlıları en çok uğraştıran beylik oldu. II.Bayezit Karamanoğulları beyliğini sona erdirdi.(1487) Candaroğulları Kuruluşundan itibaren Osmanlılarla en çok ilişkide bulunan beyliklerden biri idi. Beylik Kastamonu dolaylarında 1292 yılında İlhanlı Moğollarına bağlı olarak kuruldu. Beyliğin kurucusu Şemsettin Yaman Candar'dır. Beylik kuvvetli donanmaya sahipti. Karadeniz ticareti için Venedik ve Cenevizlilerle ilişkileri oldu. Fatih 1461 yılında bu devlete son verdi. Böylece ticari öneme sahip olan Sinop ve Kastamonu Osmanlı topraklarına katıldı. Aydınoğulları Beyliği Aydın,İzmir,Selçuk,Tire ve Birgi dolaylarında Aydınoğlu Mehmet Bey tarafından kuruldu. Beylik I.Umur bey zamanında en parlak dönemini yaşadı. Denizcilikte ileri gitti. Yunanistan kıyılarına ve adalara seferler yaptı. II.Murat Aydınoğulları Beyliğine son verdi. Germiyanoğulları Beyliği Kütahya merkez olmak üzere I.Yakup bey tarafından kuruldu. Germiyan oğullarının toprakları II.Murat zamanında Osmanlı Devletine katıldı. Karasioğulları Beyliği Karesi Bey tarafından Çanakkale ve Balıkesir dolaylarında kuruldu. Karesioğulları beyliğine Orhan Bey son verdi. Menteşeoğulları Beyliği Muğla ve dolaylarında Menteşe Bey tarafından kuruldu. Osmanlı padişahı II.Murat bu beyliğe son verdi. Saruhanoğulları Beyliği Saruhan Bey tarafından kuruldu. Manisa ve dolaylarında kuruldu.Osmanlılar tarafından yıkıldı. Eratna Beyliği Erzurum,Sivas merkez olmak üzere, Uygur Türklerinden Eretna Bey tarafından kuruldu. Kadı Burhanettin tarafından yıkıldı. Kadı Burhanettin Beyliği Eretna Beyliği'nin toprakları üzerinde Kadı Burhanettin tarafından kuruldu. Osmanlılar tarafından yıkıldı. Dulkadiroğulları Beyliği Adana,Maraş ve Elbistan dolaylarında Zeyneddin Karaca Bey tarafından kuruldu. Yavuz Sultan Selim bu beyliğe son verdi. Ramazanoğulları Beyliği Adana'nın batısında İçel dolaylarında Ramazan Bey tarafından kuruldu. İnançoğulları Beyliği Denizli ve dolaylarında Mehmet bey tarafından kuruldu. Germiyanoğulları tarafından yıkıldı. Eşrefoğulları Beyliği Beyşehir dolaylarında Seyfettin Süleyman tarafından kuruldu. Osmanlılar tarafından yıkıldı. Sahip Ata Oğulları Beyliği Afyon dolaylarında Sahip Ata tarafından kuruldu. Canikoğulları tarafından yıkıldı. Taceddinoğulları Beyliği Bafra ve Ordu arasında Taceddin Bey tarafından kuruldu. Osmanlılar tarafından yıkıldı. C.ANADOLU BEYLİKLERİ'NİN TÜRK TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMİ Osmanlı Devleti ile Andolu birliği sağlanana kadar Türk halkını onlar idare ettiler. Her türlü tehlikeye karşı koydular, Bizans'tan toprak bile aldılar. Moğollara bağlı olmakla birlikle zaman zaman onlarla da mücadele ettiler. Anadolu beylikleri, siyasi birliği sağlamak için birbirleriyle de savaştılar. En zorlu mücadele Karamanoğulları ile Osmanlılar arasında geçti. Sonuçta Osmanlılar mücadeleyi kazanarak Anadolu Türk birliğini sağladı.Beylikler döneminde Türkçe resmi dil olduğundan gelişti. Her beyliğin merkezi bir kültür merkezi oldu. D.BEYLİKLER DÖNEMİNDE TÜRK DENİZCİLİĞİ Anadolu'da denizcilikle en çok ilgilenen beylik,Aydınoğulları idi. Aydınoğlu Mehmet Bey, İzmir'de bir donanma meydana getirdi. Ege adalarına seferler düzenlendi. Oğlu Umur Bey ise bazı Ege adalarını aldı. Umur Bey daha haçlılar tarafından alınan İzmir'i geri almak için yaptığı savaşta şehit oldu. Anadolu beyliklerinden Saruhanoğulları ise Aydınoğullarıyla birlikte Ege denizinde ortak seferler düzenlediler. Venedik ve Bizans donanmalarıyla savaştılar. Menteşeoğullarından Mesut Bey, Rodos adasının büyük bölümünü ele geçirdi. Anadolu'da denizcilikle uğraşan diğer beylikler arasında; İsfendiyaroğulları(Candaroğulları), Karesioğulları ve Osmanoğulları vardı.
evin - penceremin perdesini havalandıran rüzgar 01:37
evin - penceremin perdesini havalandıran rüzgar 9.788 izlenme - 7 yıl önce malazgirt / muş aşağıkıcık ilköğretim okulu öğrencisi evin korkmaz rüzgar şarkı sözü konusu penceremin perdesini havalandıran rüzgar denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar yabancısın buralara nerelerden geliyorsun otur dinlen başucuma belli ki çok yorulmuşsun bana esmeyi anlat. malazgirt
Osman Pamukoğlu - Malazgirt Savaşı Anıları 06:42
Osman Pamukoğlu - Malazgirt Savaşı Anıları 4.082 izlenme - 2 yıl önce Osman Pamukoğlu Türk emekli tümgeneral, yazar ve siyasetçi. Hak ve Eşitlik Partisi'nin (HEPAR) kurucu ve ilk genel başkanı verdiği konferansta Ömer Hayyam adlı islam filozofunun gözünden 1071 malazgirt savaşını anlattı ve çok dikkat çeken detaylı noktalara değindi.İyi seyirler.
Malazgirtte Uzun Esek 01:12
Malazgirtte Uzun Esek 6.877 izlenme - 10 yıl önce malazgirt ilköğretim okulunda uzun esek oynanayan arkadaşlarr
Polemick-Bakıpta Göremediğim Kadarım Mazlumturan 03:59
Polemick-Bakıpta Göremediğim Kadarım Mazlumturan 6.009 izlenme - 7 yıl önce polemick - bakıpta göremediğim kadarım 2008 albümmazlum_turan_1071 m@l@zg!rt
 Muş’ta Yoğun Sis Kazaya Yol Açtı: 4 Ölü, 15 Yaralı 00:34
Muş’ta Yoğun Sis Kazaya Yol Açtı: 4 Ölü, 15 Yaralı 2.969 izlenme - 4 yıl önce Muş’un Bulanık ilçesinde 3 otobüsün karıştığı trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 15 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Muştan Malazgirt’e gitmekte olan özel bir firmaya ait 34 ZZ 65 plakalı yolcu otobüsü, yoğun sis nedeniyle karşı istikametten gelen özel bir firmaya ait 34 BBR 47 plakalı yolcu otobüsüyle Bulanık-Malazgirt karayolunun 12’inci kilometresinde kafa kafaya çarpıştı. Muş istikametinden Malazgirt istikametine gitmekte olan 06 AT 1502 plakalı bir başka yolcu otobüsünün sürücüsü de kaza yapan diğer otobüslere çarpmamak için manevra yaparak aracı şarampole devirdi. Meydana gelen kazada 3 otobüste bulunan 4 kişi hayatını kaybederken, biri ağır 15 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve kurtarma ekipleri, otobüslerin içerisine sıkışan yaralıları kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Bulanık ve Malazgirt Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Olay yerine gelen Malazgirt Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, kazayla ilgili bilgi aldıktan sonra gazetecilere açıklama yaptı. Kazanın üzüntü verici olduğunu ifade eden Abdullah Atakan Atasoy, “Bu tür kazaların bir daha yaşanmamasını istiyoruz. Şu anda 15 yaralımız var. Maalesef 4 vatandaşımız da kazada hayatını kaybetti” dedi. Kazadan dolayı yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan Bulanık-Malazgirt karayolu tekrar ulaşım açılırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Savaşlar Tarihi - Malazgirt Meydan Muharebesi 05:10
Savaşlar Tarihi - Malazgirt Meydan Muharebesi 1.543 izlenme - 2 yıl önce TRT Okul tarafından hazırlanan Savaşlar Tarihi programı bu sefer de bizim tarihimiz için de çok önemli olan Malazgirt Meydan Muharabesini incelemiş.Savaşta kullanılan taktikler, komutanların düşünceleri hepsi videonun içinde.İyi seyirler.
Malazgirt Zaferi - Sultan Alparslan 01:31
Malazgirt Zaferi - Sultan Alparslan 1.877 izlenme - 5 yıl önce 26 Ağustos Cuma sabahı çadırından kalkan Alp Arslan Malazgirt'le Ahlat arasındaki malazgirt ovasında, kendi ordugahının 7-8 km uzağında, ovaya yayılmış durumdaki düşman birliklerini gördü. Savaşı önlemek için imparatora elçiler göndererek Sultan barış önerisinde bulundu. İmparator, Sultanın bu önerisini ordusunun büyüklüğü karşısında bir korkaklık olarak yorumladı ve öneriyi reddetti. Gelen elçileride kovdu. Düşman ordusunun büyüklüğünün kendi ordusunun 3-4 katı büyüklüğünde olduğunu gören Sultan Alp Arslan savaştan sağ çıkma ihtimalinin düşük olduğunu sezdi. Askerlerininde hasımlarının sayı fazlalığı karşısında tedirginliğe düştüğünü farkeden Sultan eski bir Türk töresi uyarınca kefene benzeyen beyaz kıyafetler giydi. Atının da kuyruğunu bağlattı. Yanındakilere Şehit olduğu taktirde vurulduğu yere gömülmesini vasiyet etti. Komutanlarının savaş alanından kaçmayacağını anlayan askerlerin maneviyatı arttı. Askerlerinin Cuma namazına İmamlık eden Sultan atına binip ordusunun önüne çıkıp moral yükseltici ve maneviyat artırıcı kısa ve etkili bir konuşma yaptı. Allah'ın Kur'an'da zafer vaadettiği ayetleri okudu. Şehitlik ve Gazilik makamlarına erişileneceğini söyledi. Tamamı Müslüman olan ve büyük çoğunluğu Türklerden oluşan Selçuklu ordusu savaş pozisyonuna geçti. Alp Arslan'ın zaferi ile sonuçlanan Malazgirt Muharebesi, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan savaş" olarak bilinir.
Metin2 Malazgirt Şaman Dans Show 03:42
Metin2 Malazgirt Şaman Dans Show 3.341 izlenme - 7 yıl önce korates & fairytale
turbo malazgirt koşusunda beyaz bayrak ayna yapıyo 02:11
turbo malazgirt koşusunda beyaz bayrak ayna yapıyo 4.154 izlenme - 8 yıl önce turbo dan bir zafer de malazgirt enternasyonel koşusunda
Muş Yeşilova Belediyesi 4 04:00
Muş Yeşilova Belediyesi 4 4.196 izlenme - 8 yıl önce muş yeşilova nın bursa şenlikleri http://musyesilova.yetkinforum.com/ mevlüt atik ve cengizhan atik
malazgirt 06:10
malazgirt 1.875 izlenme - 9 yıl önce malazgirt
2009 Yılı Malazgirt Koşusu Turbo Nun Zaferi İle So 02:06
2009 Yılı Malazgirt Koşusu Turbo Nun Zaferi İle So 3.084 izlenme - 9 yıl önce
İnternette İzlenme Rekorları Kıran 03:42
İnternette İzlenme Rekorları Kıran "1071- Malazgirt Günlükleri" 1.410 izlenme - 4 yıl önce İnternette İzlenme Rekorları Kıran "1071- Malazgirt Günlükleri"
Muşlukral^bejna Yare 02:24
Muşlukral^bejna Yare 6.426 izlenme - 8 yıl önce bejna yare malazgirt
Malazgirt 04:14
Malazgirt 2.278 izlenme - 9 yıl önce malazgirtliysen mutlaka izlemelisin.süperrr...
hozan yunus-gulamın muhteşem bir ses 04:39
hozan yunus-gulamın muhteşem bir ses 2.118 izlenme - 8 yıl önce sanatçı arkadaşımıza başarılarını dewamını diliyorum ve sizlere bu ilk olan parçanında sonuncu olmayacağını bildiririm dewamları çook olacak
ayabakan malazgirt zaferine koşuyor 02:26
ayabakan malazgirt zaferine koşuyor 1.741 izlenme - 8 yıl önce ayabakan açık enternasyonel malazgirt koşusunu kazanırken
2009-2010 Galatasaray Kadrosu 04:55
2009-2010 Galatasaray Kadrosu 1.442 izlenme - 9 yıl önce Şampyon olacak kadro bu işte
yeni malazgirt marşı 04:02
yeni malazgirt marşı 1.604 izlenme - 8 yıl önce niyazi yıldırım gençosmanoğlu'nun yazdığı malazgirt marşı'nı incirliova mehter takımı'nın yorumuyla dinleyeceksiniz.
Türklerin Tarihi 06:40
Türklerin Tarihi 2.810 izlenme - 9 yıl önce İzleyiniz
Ders: 1071 Anadolu İlk Beylikler Dsmarc Danişmentliler - Saltuklular - Artuklular - Mengücekler Çaka 01:00
Ders: 1071 Anadolu İlk Beylikler Dsmarc Danişmentliler - Saltuklular - Artuklular - Mengücekler Çaka 2.090 izlenme - 5 yıl önce HEM ÖĞREN HEM ÇOCUĞUNA ÖĞRET Aykut İlter Aykut Öğretmen Anadolu Beylikleri, Anadolu Türkmenlerinden Türklerin 1071’deki Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurdukları devletlerdir. Savaşın hemen ardından, özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da kurulan devletlere Birinci Dönem Anadolu Beylikleri, aynı dönemde; önce Anadolu'nun batı ucunda İznik'i başkent edinen, sonradan da Haçlı Seferleri nedeniyle başkentini Konya'ya taşıyarak Orta Anadolu merkezli olarak devam eden Anadolu Selçuklu Devleti’nin zayıflaması ve yıkılmasından sonra kurulan devletler ise İkinci Dönem Anadolu Beylikleri olarak ifade edebilir.[1] Anadolu Selçukluları, Anadolu'daki Türkmen beylerini aşiretleriyle birlikte Bizans ve Kilikya sınırlarına yerleştirmişlerdi. Böylece Anadolu Selçukluları hem devletin sınırlarını güvence altına alıyor, hem de Türkmen beylerini denetim altında tutuyorlardı. Ama 1243'teki Kösedağ Savaşı'nda Moğollara yenilen Anadolu Selçuklu Devleti’nin Türkmenler üzerindeki denetimi zayıfladı. Bu savaşın ardından, Moğolların bir kolu olan İlhanlılar Anadolu’da denetimi ele geçirdiler. Bu süreçte uç beylikleri, önce İlhanlılara bağlı, sonra bağımsız devletlere dönüştüler. Bu beyliklerden biri olan Osmanlı Beyliği, zamanla bütün öbür beyliklerin topraklarını ele geçirdi ve bir imparatorluğa dönüştü. 2. Dönem Beylikler Başkent Hakimiyet dönemi Alâiye Beyliği Alanya 1293-1421 Aydınoğulları Beyliği Birgi sonra Ayasoluk (Selçuk) 1308-1426 Candaroğulları Beyliği Kastamonu 1299-1491 Canik Beylikleri Bugünkü Orta Karadeniz 13.yy-14.yy Çobanoğulları Beyliği Kastamonu 1227-1309 Dulkadıroğulları Beyliği Elbistan 1339-1521 Eretna Beyliği Sivas, sonra Kayseri 1328-1381. Eşrefoğulları Beyliği Beyşehir 13.yy. ortaları - 1326 Germiyanoğulları Beyliği Kütahya 1300-1423 Hamidoğulları Beyliği Eğirdir 1301-1423 İnançoğulları Beyliği Denizli 1261-1368 Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti Kayseri 1381-1398 Karamanoğulları Beyliği Konya 1256-1483 Karesioğulları Beyliği Balıkesir 1297-1360 Menteşeoğulları Beyliği Milas 1280-1424 Pervaneoğulları Beyliği Sinop 1277-1322 Ramazanoğulları Beyliği Adana 1325-1608 Sâhipataoğulları Beyliği Afyonkarahisar 1275-1342 Saruhanoğulları Beyliği Manisa 1302-1410 Tacettinoğulları Beyliği Niksar 1303-1415 Tekeoğulları Beyliği Antalya 1321-1390 Anadolu Türk Beylikleri Haritası Konu başlıkları [gizle] 1 Beyliklerin Yapısı ve Ordu Düzeni 2 Ekonomik ve Toplumsal Yaşam 3 Bilim ve Sanat 4 Türk veya Müslüman Olmayan Anadoludaki Diğer Devletler 5 Kaynakça 5.1 Dipnotlar 5.2 Dış bağlantılar Beyliklerin Yapısı ve Ordu Düzeni[değiştir] Anadolu beyliklerinin kurucuları aşiretlerdi. Anadolu Selçukluları bu aşiretleri özellikle Bizans sınırına yerleştirmişler ve bu toprakları aşiret beylerine ikta (tımar) olarak vermişlerdi. İkta sisteminde, Türkmen beyleri kendilerine verilen toprağın karşılığında Anadolu Selçuklu sultanına savaş zamanlarında asker gönderiyordu. Toprağın mülkiyeti sultana aitti, beylerin ise bu toprağı işleme hakkına sahipti. Bu beyler sonradan bağımsızlıklarını ilan ettiklerinde Anadolu Selçuklu devlet yapısını kendilerine örnek aldılar. Anadolu beyliklerinde devlet yönetimi hanedanın elindeydi. Bu hanedanın en yaşlı ya da etkili kişisine ulu bey denirdi. Ulu bey devlet merkezinde oturur, vilayetlerin yönetimini ise çocuklarına ya da kardeşlerine bırakırdı. Devlet işleri, bir kurul ya da kurum olan divanda görüşülür ve karara bağlanırdı. Vilayetlerin yönetiminden ise valiler sorumluydu; ayrıca hukuk işlerini kadılar ve askerlik ile güvenlik işlerini subaşılar yürütürdü. Devletin parası (sikke) ulu bey adına basılırdı. Anadolu beyliklerinde ordu, Ulu beyin atlı ve yaya hassa birlikleri, ikta verilmiş beylerin yetiştirdiği askerler ve çeri denen aşiret atlılarından oluşurdu. Savaş sırasında ordu üç kola ayrılırdı. Merkez kuvvetlere ulu bey, sağ ve sol kollara da oğulları ya da kardeşleri komuta ederdi. Ok, yay, kılıç, kargı, hançer, balta, gürz ve mancınık orduda kullanılan başlıca silahlardı. Ekonomik ve Toplumsal Yaşam[değiştir] Üç çesit toprak vardır.Bunlara ikta, vakıf ve mülk denirdi. Devlet bazı toprakların gelirini hizmetlerine karşılık belirli bir kişiye ya da bir vakfa bırakırdı. Köylüler bu toprakları işler, vergisini de toprağı işletme hakkına sahip olan kişiye ya da vakfa verirlerdi. Köylüler ekip biçmekle yükümlü olduğu toprakları bırakıp başka yere gidemezlerdi. Kent ve kasabalarda mülk sahibi olanlar köylülere oranla daha özgürdüler. Her zanaat dalı ayrı bir Ahi birliğine bağlanarak kendi içinde örgütlenmişti. Ekonominin temeli tarıma dayalıydı. Toprak ve iklim koşullarına bağlı olarak tahıl, meyve ve pamuk gibi ürenler yetiştiriliyordu. Hayvancılık da hayli yaygındı. Anadolu'da dokunan kilim ve halılar dış pazarda alıcı buluyordu. Kütahya, Amasya ve Bayburt çevresinden çıkarılan gümüşün büyük bölümü de dışarıya satılıyordu. Anadolu beyliklerinde ticarete de gelişmişti. Karadeniz kıyısındaki Sinop, Trabzon ve Samsun, Ege'deki Foça, İzmir, Selçuk ve Balat ile Akdeniz'deki Antalya ve Yumurtalık, iç ve dış ticaretin en önemli liman kentleriydi. Kayseri ve Konya, kervan yollarının kavşak noktasında bulunan Sivas önemli ticaret merkezleriydi. Bilim ve Sanat[değiştir] Anadolu beylikleri döneminde özellikle Konya, Kayseri ve Kastamonu birer bilim ve sanat merkeziydi. Bilimler arasında en çok tıp gelişmişti. Hacı Paşa bu dönemin en ünlü tıp bilginlerinden biriydi. Başta Yunus Emre olmak üzere Gülşehirli Şeyh Ahmed, Âşık Paşa, oğlu Ulu Arif Çelebi, Bahaeddin Sultan Veled, Ahmed Eflaki, bu dönmede yetişmiş başlıca şair ve yazarlardı. Bunlar arasında Yunus Emre Anadolu’da Türkçe şiirin öncüsüdür. Osmanlılar zamanında doruğuna ulaşan büyük mekânlı yapıların ilk örnekleri de bu dönemde ortaya çıktı. Karamanoğullarının yaptırdığı Karaman'daki Hatuniye Medresesi ile Niğde'deki Ak Medrese önemli yapılardır. Germiyanoğulları da Afyonkarahisar'da Kubbeli Cami ve Kütahya'daki Vacidiye (Demirkapı) Medresesi’ni yaptırdılar. Beyşehir'deki Eşrefoğlu Süleyman Bey Camisi ve Medresesi Eşrefoğullarından kalmıştır. Eğirdir'deki Dündar Bey Medresesi, Hamidoğullarından kalan en önemli yapılardan biridir. Safranbolu'daki Gazi Süleyman Paşa Camisi Candaroğulları mimarisinin önemli örneğini oluşturur. Birgi'deki Aydınoğlu Mehmed Bey Camisi ve Medresesi ile Selçuk'ta salt mermerden yapılmış İsa Bey Camisi ve İmareti Aydınoğulları beylerince yaptırılmıştır. Manisa'daki Ulucami Saruhanoğullarından ve Kayseri'deki Hatuniye Medresesi Dulkadıroğullarından günümüze ulaşmış en önemli mimarlık örneklerindendir. Türk veya Müslüman Olmayan Anadoludaki Diğer Devletler[değiştir] Anadolu'da beş tane önemli Türk veya Müslüman olmayan devlet de vardı.[2] Diğerleri Başkent Hakimiyet dönemi Kilikya Ermeni Krallığı Dilekkaya 1199-1375 Latin İmparatorluğu İstanbul 1204-1261 İznik Rum İmparatorluğu İznik 1204-1261 Bizans İmparatorluğu İstanbul 1261-1453 Trabzon Rum İmparatorluğu Trabzon 1204-1461 Armenianmeds.gif Kaynakça[değiştir] Dipnotlar[değiştir] ^ Türkiye'de Kurulan İlk Türk Devletleri ^ Aynı maddenin İngilizcesi Dış bağlantılar[değiştir] http://www.selcuklular.com/ [gizle] g t d Anadolu beylikleri I. Dönem Mengüçlü Çaka Dilmaçoğulları Çubukoğulları Danişmendliler Saltuklu İnaloğulları Ahlatşahlar Artuklu Erbil II. Dönem Karamanoğulları İnançoğulları Sâhipataoğulları Pervaneoğulları Tacettinoğulları Kutluşahlar Bafra Çobanoğulları Taşanoğulları Menteşe Dobruca Candaroğulları Karesi Germiyanoğulları Hamitoğulları Saruhanoğulları Aydınoğulları Tekeoğulları Ramazanoğulları Dulkadiroğulları Eretna Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti Eşrefoğulları Erzincan Canikoğulları Anadolu'ya ilk Türk akınları 4yy da yapılmıştır. Çeşitli seferlerle Anadolu'ya girdilerse de Anadolu'nun fetih hareketleri asıl Büyük Selçuklular zamanında başladı. Pasinler Savaşı; Selçuklular ile Bizans arasındaki ilk önemli savaştır. Zaferle pek çok ganimet elde edilmiş, Bizanstan çekinme son bulmuştur. 1071 yılında Malazgirt Meydan Savaşı ile Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı. Bu savaştan sonra Alparslan komutanlarına Anadolu'da beylik kurma şansını verdi. Oğuz boyları (Türkmenler) Anadolu'ya yerleştiler. İlk Anadolu beylikleri ortaya çıktı. Bu beylikler Anadolu'nun Türkleşmesinde ve imarında katkıda bulundular SALTUKLULAR Malazgirt zaferinden sonra Alparslan'ın komutanlarından Ebulkasım Saltuk Bey'e Erzurum ve çevresini verdi. Ebulkasım 1071-1072 tarihinde Erzurum merkez olmak üzere beyliğini kurdu. Saltuklular Gürcülerle savaştılar. Bu beyliğe II.Rükneddin Süleyman Şah 1202 yılında son verdi. Erzurum ve çevresi Saltuklular Beyliği zamanında, ekonomik açıdan gelişti. Önemli ticaret merkezi oldu. Burada Saat kulesi, Kale camii ve Ulu cami bu eserlerden en önemlileridir. MENGÜCEKLİLER Malazgirt zaferinden sonra Alparslan'ın komutanlarından Mengücek Gazi tarafından kuruldu. Erzincan ile Kemah ve Divriği kasabaları çevresinde kuruldu.1228 yılında I.Alaeddin Keykubat son verdi. DANİŞMENTLİLER Beylik, Danişment Gazi tarafından Sivas merkez olmak üzere Orta Anadolu'da kuruldu. Sınırları içinde Tokat, Amasya, Çankırı, Kastamonu, Kayseri ve Malatya şehirlerine içine alarak genişledi. Danişment Gazi, Anadolu Selçuklu Sultanı I.Kılıçarslan'ın yanında haçlılarla savaştı. Haçlıların Antakya prensini yendi. Malatya'yı fethetti. Oğlu Melik Gazi ;Ermeni ve Bizanslılar ile savaştı.II.Kılıçarslan bu beyliğe 1178'de son verdi.Danişment Gazi ve oğlu Melik Gazi Anadolu'nun Türkleşmesinde büyük katkıları oldu. ARTUKLULAR Alparslanın komutanlarından Artuk Bey ve oğulları tarafından Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kurulmuştur. Artuklular; Hasankeyf,Mardin ve Harput Artukluları olmak üzere 3 kol halinde hüküm sürdüler. B.ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ'NİN TÜRK TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMİ Büyük Selçuklular ile açılan Anadolu kapıları, Anadolu Selçuklularınca Bizans'a artık Anadolu'nun yeni sahibinin Türkler olduğu kabul ettirildi. Yeterli gelişme sağlanamadan Haçlı saldırıları başladı. Bu saldılar yıprattı ise yine ayakta kalmasını bildi. Moğol istilasına kadar Anadolu'da refah ve mutluluk sürdü. Yapılan mimari eserler ile Anadolu'ya Türk damgası vuruldu. Bu yüzden 12yy. dan itibaren Anadolu "Türkiye" olarak adlandırıldı. Anadolu Beylikleri HaritasıMoğol İstilası ile Anadolu'ya Türkmen göçü arttı. Bu aşiretleri sınırları korumaları amacıyla sınır boylarına yerleştiriliyordu. Sınırlara Uç denildiğinden bu aşiret beylerine de Uç Beyleri de denirdi. Selçuklu Devletinin hakimiyetini kaybetmesi ile Uç beyleri bağımsız hareket etmeye başladılar. Böylece Anadolu Beylikleri Dönemi başladı. Osmanoğulları Beyliği Oğuzların Kayı boyuna mensup olan Osman Bey tarafından, 1299 yılında Söğüt'te kuruldu. Osman Bey Bizans tekfurlarıyla savaştı. Bizansın içinde bulunduğu kötü durumundan yararlanmasını bildi. Kendisine siyasi rakip olarak Bizansı seçti. Karacahisar,İnegöl,Bilecik,Yarhisar ve Yenişehir'i elegeçirdi. Sınırlarını hep Bizans aleyhine geliştirdi. Yaşlanınca oğlu Orhan Bey geçti.Orhan Bey 1326 yılında Bursa'yı aldı. Daha sonra İznik,İzmit ve Karasioğullarının topraklarını beyliğe kattı. Bizans imparatoru, Sırp ve Bulgarlara karşı kendisine yardım eden Orhan Bey'e Çimpe kalesini verdi. 1353 yılında Çimpe kalesine asker yerleştirilerek ilk kez Avrupa'ya ayak basılmış oldu. Tekirdağ'a kadar Marmara kıyıları ele geçirildi. Orhan Bey, Osmanlı devlet teşkilatını geliştirdi. Divan kuruldu. İlk olarak atlı ve yaya askeri birlikleri kurdu. Yerine geçen oğlu I.Murat zamanında Osmanlı Beyliği güçlü bir devlet haline geldi. Karamanoğulları Beyliği Oğuzların Avşar boyuna mensup olan Karamanlılar, Alaeddin Keykubat zamanında Anadolu'ya geldiler. Alaeddin Keykubat, onları Ermenek dolaylarına yerleştirdi. Boyun başkanı Karaman Beyi uç beyi olarak tayin etti.Anadolu Selçukluların zayıfladığı dönemde Karamanoğulları bağımsızlıklarını ilan ettiler. Moğollarla savaştılar. 1277 yılında Türkçe'yi resmi dil ilan etti. Onlar kendini Selçukluların asıl mirasçısı olarak kabul ediyorlardı. Bu yüzden Osmanlılar ile sürekli savaştılar. Osmanlı padişahı Yıldırım Karamanoğulları beyliğine son verdi. Ancak Osmanlıların Timur'a Ankara savaşında yenilmesiyle beylik tekrar kuruldu. Osmanlıları en çok uğraştıran beylik oldu. II.Bayezit Karamanoğulları beyliğini sona erdirdi.(1487) Candaroğulları Kuruluşundan itibaren Osmanlılarla en çok ilişkide bulunan beyliklerden biri idi. Beylik Kastamonu dolaylarında 1292 yılında İlhanlı Moğollarına bağlı olarak kuruldu. Beyliğin kurucusu Şemsettin Yaman Candar'dır. Beylik kuvvetli donanmaya sahipti. Karadeniz ticareti için Venedik ve Cenevizlilerle ilişkileri oldu. Fatih 1461 yılında bu devlete son verdi. Böylece ticari öneme sahip olan Sinop ve Kastamonu Osmanlı topraklarına katıldı. Aydınoğulları Beyliği Aydın,İzmir,Selçuk,Tire ve Birgi dolaylarında Aydınoğlu Mehmet Bey tarafından kuruldu. Beylik I.Umur bey zamanında en parlak dönemini yaşadı. Denizcilikte ileri gitti. Yunanistan kıyılarına ve adalara seferler yaptı. II.Murat Aydınoğulları Beyliğine son verdi. Germiyanoğulları Beyliği Kütahya merkez olmak üzere I.Yakup bey tarafından kuruldu. Germiyan oğullarının toprakları II.Murat zamanında Osmanlı Devletine katıldı. Karasioğulları Beyliği Karesi Bey tarafından Çanakkale ve Balıkesir dolaylarında kuruldu. Karesioğulları beyliğine Orhan Bey son verdi. Menteşeoğulları Beyliği Muğla ve dolaylarında Menteşe Bey tarafından kuruldu. Osmanlı padişahı II.Murat bu beyliğe son verdi. Saruhanoğulları Beyliği Saruhan Bey tarafından kuruldu. Manisa ve dolaylarında kuruldu.Osmanlılar tarafından yıkıldı. Eratna Beyliği Erzurum,Sivas merkez olmak üzere, Uygur Türklerinden Eretna Bey tarafından kuruldu. Kadı Burhanettin tarafından yıkıldı. Kadı Burhanettin Beyliği Eretna Beyliği'nin toprakları üzerinde Kadı Burhanettin tarafından kuruldu. Osmanlılar tarafından yıkıldı. Dulkadiroğulları Beyliği Adana,Maraş ve Elbistan dolaylarında Zeyneddin Karaca Bey tarafından kuruldu. Yavuz Sultan Selim bu beyliğe son verdi. Ramazanoğulları Beyliği Adana'nın batısında İçel dolaylarında Ramazan Bey tarafından kuruldu. İnançoğulları Beyliği Denizli ve dolaylarında Mehmet bey tarafından kuruldu. Germiyanoğulları tarafından yıkıldı. Eşrefoğulları Beyliği Beyşehir dolaylarında Seyfettin Süleyman tarafından kuruldu. Osmanlılar tarafından yıkıldı. Sahip Ata Oğulları Beyliği Afyon dolaylarında Sahip Ata tarafından kuruldu. Canikoğulları tarafından yıkıldı. Taceddinoğulları Beyliği Bafra ve Ordu arasında Taceddin Bey tarafından kuruldu. Osmanlılar tarafından yıkıldı. C.ANADOLU BEYLİKLERİ'NİN TÜRK TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMİ Osmanlı Devleti ile Andolu birliği sağlanana kadar Türk halkını onlar idare ettiler. Her türlü tehlikeye karşı koydular, Bizans'tan toprak bile aldılar. Moğollara bağlı olmakla birlikle zaman zaman onlarla da mücadele ettiler. Anadolu beylikleri, siyasi birliği sağlamak için birbirleriyle de savaştılar. En zorlu mücadele Karamanoğulları ile Osmanlılar arasında geçti. Sonuçta Osmanlılar mücadeleyi kazanarak Anadolu Türk birliğini sağladı.Beylikler döneminde Türkçe resmi dil olduğundan gelişti. Her beyliğin merkezi bir kültür merkezi oldu. D.BEYLİKLER DÖNEMİNDE TÜRK DENİZCİLİĞİ Anadolu'da denizcilikle en çok ilgilenen beylik,Aydınoğulları idi. Aydınoğlu Mehmet Bey, İzmir'de bir donanma meydana getirdi. Ege adalarına seferler düzenlendi. Oğlu Umur Bey ise bazı Ege adalarını aldı. Umur Bey daha haçlılar tarafından alınan İzmir'i geri almak için yaptığı savaşta şehit oldu. Anadolu beyliklerinden Saruhanoğulları ise Aydınoğullarıyla birlikte Ege denizinde ortak seferler düzenlediler. Venedik ve Bizans donanmalarıyla savaştılar. Menteşeoğullarından Mesut Bey, Rodos adasının büyük bölümünü ele geçirdi. Anadolu'da denizcilikle uğraşan diğer beylikler arasında; İsfendiyaroğulları(Candaroğulları), Karesioğulları ve Osmanoğulları vardı.
Evleniyoruz 00:24
Evleniyoruz 1.658 izlenme - 9 yıl önce wariorprens 11kizim11 evleniyor server: malazgirt tarih: 13.08.2009/23.08.2009 arası
Malazgirt Usulü Fidayda 01:42
Malazgirt Usulü Fidayda 1.224 izlenme - 7 yıl önce muş malazgirt aşağıkıcık ilköğretim okulu 23 nisan şenliği fidayda gösterisi
Malazgirt Savaşı Günlükleri 1071 03:27
Malazgirt Savaşı Günlükleri 1071 754 izlenme - 3 yıl önce 1071
Türkler Geliyor 02:47
Türkler Geliyor 690 izlenme - 4 yıl önce Türkler Geliyor [HD] Şarkı Sözleri (lyrics): Fatih'in, Yavuz'un asil kanından, Yurdunu çok sever kendi canından, Kaçırır düşmanı er meydanından, Yollara çıkılsın bayrakla tuğla Kalbimiz çarpıyor vatan aşkıyla, Allahu Ekber, Allahu Ekber Türkler geliyor, Allahu Ekber, Allahu Ekber Türkler geliyor, Bayrağım inmesin, susmasın ezan, Ülkeme şiirler yazsın her ozan, Tarihler boyunca destanlar yazan, Tarihler boyunca zaferler yazan, Yollara çıkılsın bayrakla tuğla Kalbimiz çarpıyor vatan aşkıyla, Allahu Ekber, Allahu Ekber Türkler geliyor, Allahu Ekber, Allahu Ekber Türkler geliyor
Mehter Takımı - Malazgirt Marşı 01:54
Mehter Takımı - Malazgirt Marşı 981 izlenme - 6 yıl önce