Hoşgeldiniz!

Mehdi Cemaati Videoları İzle

Yasin Suresi 21. Ayetin Tefsiri (Mehdilerin Özelliği Ücret İstememeleri, Karşılıksız Allah Rızası İç 01:32
Yasin Suresi 21. Ayetin Tefsiri (Mehdilerin Özelliği Ücret İstememeleri, Karşılıksız Allah Rızası İç 35 izlenme - 7 ay önce ADNAN OKTAR: Yasin Suresi 21. Ayette “Tebliğlerine karşılık İslam’a yaymalarına karşılık sizden ücret istemeyen”Mehdi cemaatinin en önemli özelliğidir, para istemez Allah için yapar. Şu an birçok hoca efendi para karşılığı dini anlatıyor değil mi? “Mehdi cemaati istemez” diyor Allah, belirleyici özellik olarak. “Onlar bir çıkar sağlamazlar” diyor. Mehdi cemaati arayan varsa Kuran ona bir delil sunuyor, Kuran’da Allah bir delil sunuyor. “Onlar sizden bir ücret istemezler” diyor ama bak alimler, hocalara baktığımızda hepsi ücret aldığını görüyoruz. Yüzde 99’u ücret alıyor. Mehdi cemaatini bulmak istiyorsan, Mehdi topluluğunu bulmak istiyorsan ücret istememelerinden anlayacaksın. BÜLENT SEZGİN: Ücretini almazlarsa tebliğ yapmıyorlar zaman zaman. ADNAN OKTAR: Evet, Yasin Suresi 21. Ayet. Şeytandan Allaha sığınırım. “Tebliğlerine karşılık sizden ücret istemeyen bu kişilere tabi olun ve onlar Mehdilerdir” demek ki Mehdilerin vasfı bu. İt tabiun men la yes elekum ecren vehum muhtedun Mehdilere tabi olun. Muhtedun açsın baksın sözlüğe Mehdiler anlamına geliyor. http://www.a9.com.tr/izle/233068/Kuran-Tefsiri/Yasin-Suresi-21-Ayetin-Tefsiri-(Mehdilerin-ozelligi-ucret-istememeleri-karsiliksiz-Allah-rizasi-icin-teblig-yapmalaridir) A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Hz. Mehdi (as)'ın en büyük düşmanları ehli sünnet alimi görünümlü sahtekar hocalar olacaktır. 11:40
Hz. Mehdi (as)'ın en büyük düşmanları ehli sünnet alimi görünümlü sahtekar hocalar olacaktır. 45 izlenme - 2 yıl önce ADNAN OKTAR: Tabii Mehdiyeti Cenab-ı Allah murat ettiğinde, sessiz sedasız o engelleri kaldırıyor. Ve sessiz sedasız ilerliyor. Mehdiyet’in ilerlemesi çok yavaştır. Böyle saatin akrep yelkovanı gibi. Çok yavaş olduğu için, pek sezilmez. Birde Hz. Mehdi (a.s) yetmiş perdeyle kapatılmış bir insan. Fark edemezler. Delalette görecekleri için hiç anlayamazlar. Çünkü Hz. Mehdi (a.s)’ın perdesi o. O zamanki müşrikler, ehli delalet, gelenekçi Ortodoks Müslümanlar “bu bizim dinimizi mahvetti” diyorlar. “Dinimizi değiştirdi, yani dini yok etti” diyor. “Bu bir dinsiz” diyorlar. “Bir zındık, din karşıtı” diyorlar. Hatta İmam-ı Rabbani Mektubat’ın da diyor; “Şehrin (Medine’nin, büyük şehrin) büyük bilinen ünlü olan âlimi çıkar ‘bu adam bizim dinimiz mahvetti’ der” diyor. “Onu din karşıtı olarak tanıtır” diyor. İslam karşıtı olarak. Birçok insan öyle bileceği için o, Hz. Mehdi (a.s)’ın perdesi olacaktır, kapatacaktır Hz. Mehdi (a.s)’ı. Deccaliyet 40 sürüyor, deccaliyetle çatışma. Dolayısıyla Mehdiyet’in mücadelesi 40 yıl. Yani ana blok mücadele. Yenme tabi bu beyinlerde olan, fikirlerde olan bir yenme olmuş oluyor. Sonra dünya hâkimiyeti aşaması var. Ki, o Hz. Mehdi (a.s)’ın yaşlılığına gelen bir dönem, “9 veyahut 7 yıldır” diyor Peygamberimiz (s.a.v), dünya hâkimiyeti. Sırf dünyaya o süsü göstertmek, güzelliği göstermek için. Dünyanın amacını bilmediği için insanlar, dünyayı böyle çek, senet döndürülür. Araba alırsın araba yarışı yaparsın, eğlenirsin. “Biz” diyor Cenab-ı Allah, “oyun ve oyalanma yeri yapmadık” diyor “dünyayı” diyor. “Eğer bir ‘oyun ve oyalanma’ edinmek isteseydik, bunu, Kendi Katımızdan edinirdik” (Enbiya, 16-17) Ama amacımız sizin eğlenmeniz değil” diyor Allah. “Oyun eğlence yeri değil orası” diyor “orası imtihan yeri” diyor. Dolayısıyla, imtihanın gereği oluyor.   OKTAR BABUNA: Hadiste Hocam, Peygamberimiz (s.a.v.); “Önce insanlar koyunların çobandan kaçtığı gibi, Mehdi (a.s)’dan kaçacaklar. Sonra başka ıslah edici bulamayınca insanlar ona koşacaklar” diyor, inşaAllah. ADNAN OKTAR: Evet, “İlk başta kaçarlar” diyor. İmam-ı Rabbani diyor ki; “İşittiğimize göre Hz Mehdi (a.s) hüküm sürdüğü zaman” diyor İmam-ı Rabbani Mektubat’ında, “dini yayarken ve sünneti dirilirken” sünnetten kasıt, Kuran’a tabiiyet. Çünkü Hz Ayşe (r.a)’a soruyorlar, “Peygamber(s.a.v.)’in sünnetini bize söyle” diyorlar “Kuran’dır” diyor. “Bidat işlemeye alışmış olan” uydurma ve hurafelerle yaşamaya alışmış olan “hurafeci sahtekar bir Hoca Medine’deki” yani büyükşehirdeki sahtekar bir Âlim. “Bidati güzel sandığı” uydurma ve hurafeleri güzel sandığı “ibadet olarak yaptığı için.” Bu, Allah’ın emri, Peygamber (s.a.v.)’in emri, Peygamber (s.a.v.)’in sünneti diye o hurafeleri yaşadığı için “Hz. Mehdi (a.s)’ın emirlerine şaşarak” yani onun anlatımına, tebliğine şaşarak “bu adam bizim dinimizi yok etti, dinimizi öldürdü diyecektir” diyor. İmamı Rabbani 255’inci mektubunda. Belki bu sahtekâr Hoca, İmamı Rabbani’nin bu Mektubat’ını da okuyacak, belki herkese de anlatacak. Ama buna rağmen bunu yapacak. Ve Hz. Mehdi (a.s)’ı dinsizlikle itham edecek, zındıklıkla hitam edecek, kendini de ehl-i sünnetin, Fırka-i Naciye’nin en önde geleni olarak göstertecek belki. Böyle azılı sahtekâr. Medine dediği, İstanbul büyük şehir. Azılı bir sahtekâr Hoca’nın çıkacağı hatta diyor “o kişiye tabii olan kişiler” diyor “saçları traşlıdır, başlarında sarık vardır, yetmiş bin kişidirler” kalabalıktırlar diyor. “Taylasanlı (sarıklı) yetmiş bin kişi Mehdi (a.s)’a karşı huruç ederler. Mehdi (a.s)’ın dinsiz olduğunu söylerler, İslam’dan çıktığını söylerler. Ama başlarında da bu sahtekâr Hoca var. Peygamberimiz (s.a.v.) bakmış tarihin akışına, zaman mekân kaldırılmış, o sahtekâr Hoca’yı görmüş. İstanbul’daki o sahtekâr Hoca’yı görmüş, onu söylüyor. “Mehdi (a.s)’a karşı huruç eder” diyor. Belki de bu sahtekâr kendini biliyor da olabilir yani. “Mehdi (a.s)’a karşı mücadele edecek” diyor. “Mehdi (a.s)’ı dinsizlikle, zındıklıkla hitap edecek” diyor. İmam Rabbani söylüyor bunu Mektubat’ın da. Büyük âlimlerden çok fazla bu konuda açıklama var. İBRAHİM TUNCER: Muhyiddin İbn-i Arabi Hazretleri “Onun en büyük düşmanları ehlisünnet âlimlerinin mukallitleri olacak” diyor. ADNAN OKTAR: Ehl-i sünnet âlimlerinin mukallitleri ne demek biliyor musun? Mezhebe uyan herhangi bir sahtekâr âlim görünümünde kişi. Diyor ki mesela “Ben Hanefi Mezhebi’ne uyuyorum, mukallidim” diyor “ve âlimim” diyor. Öyle “mukallit olduğunu söyleyen sahtekâr âlimler, Mehdi (a.s)’ın başına bela olacaklar” diyor, Muhyiddin Arabi Hazretleri, “lakin ondan çekinecekler” diyor “hem de bir şeyleri de umacaklar” diyor para verir, bir şey verir, bir çıkar. Tam sahtekârlıklarını ne kadar mükemmel anlatmış. Böyle yağcı, sahtekâr kafalarını tam anlamış. “Bir şeyler umacaklar” diyor, “fakat hiçbir şey elde edemeyecekler, başarılı olamayacaklar” diyor. Muhyiddin Arabi Hazretleri, bu konuyu çok geniş işlemiş. Yani Hz. Mehdi (a.s)’a karşı böyle sahtekârların huruç edeceği. “Yetmiş bin taylasanlı” bak, açık açık söylüyor, “saçları traşlı” diyor. “Geceli gündüzlü Hz. Mehdi (a.s)’a karşı mücadele verirler” diyor. Bak ne diyor “bidati güzel sandığı ve ibadet olarak yaptığı için” diyor. Dini değiştirmiş, uydurma hadislere uymuş, bir hurafe dini meydana getirmiş o hurafeye de uyuyor. Çok doğru yolda olduğu kanaatinde. “Fırkayı Naciye’yim” diyor “kurtuluşa ermiş kişiyim” diyor. Hâlbuki belanın içine batmış. Allah onu Hz. Mehdi (a.s)’a düşman yaratmış. Yani ne demek bu? Deccal konumunda. Deccal olduğu halde farkında değil. Fırkayı Naciye zannediyor kendini. Ahirette de, ayette diyor ki: “Biz müşriklerden değildik’ demelerinden başka fitneleri olmadı (kalmadı.)” (Enam, 23) diyor Allah. Sürekli bunu diyorlar “biz müşriklerden değildik” diyorlar “ben müşrik değildim” diyor. Halbuki bütün ömrü Mehdiyet’e karşı Mücadeleyle geçmiş. İttihad-ı İslam’ı durdurmaya çalışmış, tam sahtekar, yancı, üçkağıtçı bir âlim ve ona uyan bazı sahtekarlar.  Peygamber (s.a.v)’in zamanın kalkmasıyla onları görmesi de çok büyük mucize. Bak, detay detay, adamların saç tıraşına kadar dikkat etmiş Peygamberimiz (s.a.v), kıyafetleri, hepsini açıklıyor, sarıkları. Yetmiş bin kişiden kasıt çok fazla anlamına geliyor. “Çok kalabalık olacaklar” diyor. Ve Hz. Mehdi (a.s)’a karşı mücadele verecekler” diyor. Hz. Mehdi (a.s) çok küçük sayısı, üç yüz on üç kişi. Bak, sırf yobaz takımı bile yetmiş bin kişinin üstünde, Hz. Mehdi (a.s) ile mücadele eden. Yetmiş binin üstünde yobaza karşı, üç yüz on üç kişilik bir nurani topluluk mücadele veriyor. Hem deccaliyete, hem diğer deccallara, hem Mesih deccala, hem süfyan deccala, hem böyle azılı sahtekâr hocalara, hepsine karşı mücadele veriyor ve hepsinin sonucunda başarılı oluyor. ALTUĞ BERKER: “İlim kılıcından çekinirler” diyor. ADNAN OKTAR: Evet. GÖKALP BARLAN: “Nice küçük topluluk, daha çok olan bir topluluğa Allah’ın izniyle galip gelmiştir.” (Bakara, 249) diyor. ADNAN OKTAR: Cenab-ı Allah, işte gücünü göstermek istiyor. İBRAHİM TUNCER:  “Onun birliği altında hiçbir ordu mağlup edilemez” diyor inşaAllah, Hz. Mehdi (a.s) için. ADNAN OKTAR: Yobazlarda Mehdiyet’e karşı kin, onların kaderinde oluyor, yaratılışında. Yobaz yaratılırken, Mehdiyet düşmanı olarak yaratılıyor. Hâlbuki onun düşmanlığı Mehdiyet’e, Mehdiyet’in makamını yükselmek için özel yapılmış bir sistem. O, sadece Mehdiyet’i yükseltmek için oluşturulmuş bir cehennem adamı. Öyle cehennem adamlarıyla Cenab-ı Allah, Hz. Mehdi (a.s)’ın makamını yükseltiyor. Çünkü adamlar soruyor ahirette “Hz. Mehdi (a.s)’ın üstünlüğü nedir?” diyor. Sırf yetmiş bin tane taylasanlı yobaz takımı var, sırf ona karşı mücadele veren. Dünya sekiz milyar, yedi buçuk milyar Allah’a isyan eden insanla mücadele ediyor. Dünya tarihinde hiç görülmemiş. Peygamberimiz (s.a.v) zamanında, birkaç milyon insan var. Hz. İbrahim (a.s)’ın zamanında birkaç yüz bin insan var. Hz. Süleyman (a.s) zamanında da birkaç milyon insan var. Onların içerisinde en fazla yüz-iki yüz bin müşrik, dinsiz oluyor. Şu an yedi buçuk milyar Allah’ı inkâr eden var. Ve bunlara galip geliyor Hz. Mehdi (a.s). “Hizbu’l galibun” diyor Allah, “Allah hizbi galip olandır”. Hizbullah; Allah hizbi. OKTAR BABUNA: Hocam “Allah’ın varlığında yok olmuştur” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v), Hz. Mehdi (a.s) için, maşaAllah. ADNAN OKTAR: Evet. Resulullah (s.a.v) diyor ki: “Ben miraçta iken, evlatlarımı gördüm” diyor “Hasan, Hüseyin, Ali. Ama aralarında çok müthiş bir ışık vardı” diyor “bir nurlu varlık.” “Cenab-ı Allah’a sordum, bu kimdir dedim” diyor “evlatlarımdan Mehdi’dir dedi” diyor. “Ben onu seviyorum, sizde onu sevin” diyor. “Ona düşman olan, bana düşman olmuş olur” diyor Peygamberimiz (s.a.v.). Yani bu müthiş bir meydan okumak. Bak “Mehdi’ye düşman olan, bana düşman olur” diyor Peygamberimiz (s.a.v.). Onun için vay o yobazların haline ve o müşriklerin haline. Vahiyle söylüyor Peygamberimiz (s.a.v.), “ona düşman olan bana düşman olur” diyor. “Onu seven beni sever” diyor. “Onu sevin ona uyun” diyor. Onun için bak başbakan ne diyor? “Ben, Hz. Mehdi (a.s) talebesiyim” diyor, “sizde Hz. Mehdi (a.s)’a uyun” diyor. Bunu diyen insanın sırtı yere gelmez. Bunu demiyorsa, bir uğursuz bulut etrafını sarar. Bir uğursuzluk elektriği etrafını sarar. OKTAR BABUNA: Siz demiştiniz; “Herkes Hz. Mehdi (a.s) olmak ister. Biz de isteriz. Ben sizin de isterim, başka âlimlerinde isterim, inşaAllah. Kaderde kimse odur, inşaAllah. Hz. Mehdi (a.s)’a iddia değil ispat makamıdır.” ADNAN OKTAR: Hz. Mehdi (a.s) olmayı her Müslüman istesin. Yani mükemmel bir şey. Yani onu suçmuş gibi görmek çok anormal olur. Her Müslüman Mehdi (a.s) olmayı isteyecek. Ama Allah’ın murat ettiği kişi, Hz. Mehdi (a.s)’dır. OKTAR BABUNA: Hatta sizde söylemiştiniz Hocam, hadiste Peygamberimiz (s.a.v.) Mehdiyet’i ve ahir zaman hadislerini en iyi Hz. Mehdi (a.s) anlatacak, inşaAllah. ADNAN OKTAR: İnşaAllah. “Miraç gecesi Allah azze ve celle bana şöyle vahyetti: "Ey Muhammed! Onları görmek ister misin?" "İsterim ya Rabbim" dedim. Şöyle buyurdu: Cenap-ı Allah "Öyleyse biraz ilerle." Biraz ilerleyince Ali bin Ebu Talib'i gördüm. Sonra Hasan, Hüseyn, Ali bin Hüseyn, Muhammed bin Ali, Cafer bin Muhammed, Musa bin Cafer, Ali bin Musa” hep peygamberin torunları, “Muhammed bin Ali, Ali bin Muhammed, Hasan bin Ali ve hüccet - kaim - Muhammed (Hz. Mehdi (as)’ı) gördüm. Mehdi onların içinde parlayan yıldız gibiydi” diyor. Dedim ki: "Ey Rabbim! Kimdir bunlar?" Şöyle buyurdu: "Onlar imamlardır. Bu da Kaim” kıyam edici (Mehdi’)’dir. Helalimi helal edecek, haramımı ise haram edecektir. Düşmanlarımdan da intikam alacaktır” diyor bak Cenab-ı Allah. Benim düşmanlarımdan, deccallardan intikam alacaktır. “Ey Muhammed” diyor Cenab-ı Allah. “Ey Muhammed onu sev” Hz. Mehdi (a.s)’ı sev. “Çünkü Ben onu seviyorum” diyor Cenab-ı Allah. “Onu seveni de seviyorum” diyor Cenab-ı Allah. Şimdi adam, Hz. Mehdi (a.s)’ın aleyhine konuşunca, tahmin etmediği yerden onu bir uğursuzluk bulutu sarıyor. Bir ayağından, bir kafasından, bir bedeninden bela yağmur gibi yağmaya başlıyor. O zannediyor ki, aksilik oldu. Hâlbuki Mehdiyet’e karşı ağzını bozmuş oluyor, o yüzden Allah ağzını parçalıyor, konu bu. Mehdiyet’e karşı güzel tavır alanlarda bakın hep bereket, güzellik, ilerleme, hayır, nuraniyet oluyor. Kim ki mücadele ediyor, Allah aklını alıyor ilk önce. İçini karartıyor, kalbini yakıyor, işlerini sarpa sardırıyor, uğursuzluk bulutunun içine sokup, helak ediyor. http://www.a9.com.tr/izle/198585/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Hz-Mehdi-(as)in-en-buyuk-dusmanlari-ehli-sunnet-alimi-gorunumlu-sahtekar-hocalar-olacaktir A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
 50-51 Ayetlerinin Tefsiri (Mehdi Devrindeki Münafıklar Arslandan Kaçan Yaban Eşekl - Müddessir Sure 05:55
50-51 Ayetlerinin Tefsiri (Mehdi Devrindeki Münafıklar Arslandan Kaçan Yaban Eşekl - Müddessir Sure 33 izlenme - 1 yıl önce ŞERİFKAN SÜLEYMANİYELİ: Hz. Mehdi (a.s) zuhur ettikten sonra münafıklar münafıklık yapmaya devam edecekler mi? ADNAN OKTAR: Benim kanaatim zor. Benim bildiğim Mehdi (a.s) ise yani hadislerdeki Mehdi (a.s) ise zor, çok zor. Çünkü vefatından sonra başlarını çıkarabiliyorlar. İsa Mesih zamanında da biraz bekliyorlar. Ama sonra kuduruyorlar. Allah’tan korkmayan Hz. Mehdi (a.s)’dan korkacak. Öyle bir şey olmaz. Bir şey yaptığından da değil de yakalar, özelliği o yani inşaAllah. Bir de Hz. Mehdi (a.s) öldürülemeyen bir varlık, o onları çok korkutur. Mesela bütün sahabelerin kaderinde var zehirlenebiliyor, suikast yapılabiliyor ama Hz. Mehdi (a.s) ahkamda masumdur, öldüremezsin Hz. Mehdi (a.s)’ı. Garip, metafizik bir varlıktır. Deccal de öyledir. Hz. Ömer (r.a)’e “işte sureti” diyor Peygamberimiz (s.a.v.) deccal için, çocukların içinde bir çocuk gösteriyor “yüzü aynen böyle” diyor. Hz. Ömer (r.a) hemen kılıcını çekiyor çocuğu doğramaya kalkıyor. “Aman aman” diyor Peygamberimiz (s.a.v.) “sen” diyor “yüzü benziyor diye” diyor “böyle bir şey yapmaya kalkarsan haram olur bu” diyor “sakın, böyle bir şey yok” diyor. Bediüzzaman diyor ki “bu anlaşılıyor ki” diyor “sureti ve cismi heykellerde ve resimlerde birçok yerde temessül edecek deccalın. Buna bakıyor” diyor. “İkincisi” diyor “kaderinde ölüm yok” diyor. Çünkü diyor bak “eğer zaten deccalsa” diyor Peygamberimiz (s.a.v.) sen onu öldüremezsin” diyor Hz. Ömer (r.a)’a. “Kaderinde yok onun çünkü” diyor. O da metafizik çünkü metafizik bir varlık. İstediğin kadar suikast yap, ne yaparsan yap öldüremezsin. Kim ne yaparsa yapsın öldüremez. On ton zehir getirsen yine etkileyemezsin, atom bombası patlatsan. İşte onun için diyorlar, yanlış anlıyorlar onu yanlış yorumluyorlar, diyorlar ki “Hz. Mehdi (a.s) yanında atom bombası patlayacak etkilenmeyecek.” Etkilemez olur mu? Etkilenir. Yapılamayacak yani. “Silah etki etmez” diyor. Silah etki etmez olur mu? İnsan bu nasıl etki etmez? Eder ama kaderinde yok. Cebrail (a.s) sağında, Mikail (a.s) solunda, İsrafil (a.s) önünde. İsrafil (a.s) sürekli Allah’tan talimat bekliyor kıyamet için, sürekli, her an. Hz. Mehdi (a.s) olduğu için durduruluyor. O işte çok ürkütücü gelecek münafıklara. Zaten şu an bence münafıklar ve kafirun ve kafirat Hz. Mehdi (a.s)’ın farkındalar, denemişlerdir onlar. Biz bulamıyoruz, onlar çoktan bulmuştur. Denemişlerdir, metafizik olduğunun farkına da varmışlardır ve onun korkusu gibi görünüyor şu anki hal. Bir dehşet yaşanıyor şuan, ben bunu görüyorum. Akıl almaz bir dehşet yaşanıyor. Ta 1999’da başlayan bir dehşet bu. Metafizik bir varlık olduğunun farkına vardı onlar benim kanaatim. Ama biz farkına varamıyoruz. Mesela şeytanlar farkına varır, veliler farkına varır, evliya farkına varır. Ama avamı mümininden olduğumuz için ben göremiyorum, sizler de göremiyorsunuz. Müddessir Suresi 50-51, Hz. Mehdi (a.s)’a örtülü olarak işaret eden bir ayettir. “Sanki onlar, ürkmüş yaban eşekleri gibidirler;” (Müddessir Suresi, 50) diyor. İşte münafıklara işaret bu. Dehşetli bir korku mesela eşek sürüsü, yaban eşekleri nasıl oluyor? Bir arslanı görüyorlar hayvanlar deliler gibi, kaçıyorlar. Şu an münafıkların konumu da o. Bak diyor ki Allah “Arslandan korkup-kaçmışlar.” (Müddessir Suresi, 51) diyor. Arslan zaten Hz. Mehdi (a.s)ın lakabıdır. Peygamberimiz (s.a)’in koyduğu lakabdır. Haydar. Hz. Ali (r.a)’a da söylüyor çünkü onun soyundan geleceği için hep arslan oğlu arslan. “Arslan oğlu arslan” diyor Peygamberimiz (s.a.v.) Hz. Mehdi (a.s) için, arslan oğlu arslan. Hep arslan diye geçer, Tevrat’ta da hep arslan diye geçer Hz. Mehdi (a.s), Hz. Moşiyah hep arslan. Onun için Museviler heykellerde falan hep aslan resimleri yaparlar, aslan heykelleri yaparlar. O kullandıkları mesela İsrail’de her yerde vardır aslan resimleri Hz. Mehdi (a.s)’ı, Hz. Moşiyah’ı temsil eder. Bu çok eskiden koyulmuş bir isim. Ta Hz. İbrahim (a.s) devrinde konulmuş bir isim, Hz. Musa (a.s) devrinde konulmuş bir isimdir aslan ismi Hz. Mehdi (a.s)’a. Tabii Hz. Mehdi (a.s)’a gönderilecek münafıklar da dünyanın en azılı münafıkları olacaktır, normal bir münafık değil. Nasıl şeytanların üstünde derecede olan varlıklar varsa, Hz. Mehdi (a.s)’ın da muhatabı olacak varlıklar mesela bak deccal; dünya tarihinin ez büyük deccalıyla karşılaşıyor Hz. Mehdi (a.s), bak dünya tarihinin. “Adem’den bu yana” diyor Peygamberimiz (s.a.v.) “kıyamete kadar deccal kadar büyük olay yok” diyor, “deccal olayı kadar büyük olay yok” diyor. Çünkü bütün dünyayı dinsiz yapıyor deccal. Bütün dünyayı dinsiz yapıyor hiç tarihinde yok dünyanın. Silme dinsiz yapıyor, yüzde doksan dokuz. http://www.a9.com.tr/izle/217105/Kuran-Tefsiri/Muddessir-Suresi-50-51-Ayetlerinin-Tefsiri-(Mehdi-devrindeki-munafiklar-arslandan-kacan-yaban-eseklerine-benzetilmistir) A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Gerçek Mehdi’nin küçük bir cemaati vardır. Allah küçükten büyük olayları yaratır. 09:15
Gerçek Mehdi’nin küçük bir cemaati vardır. Allah küçükten büyük olayları yaratır. 4 izlenme - 2 yıl önce A9TV Televizyonu Adnan Oktar Harun Yahya Sohbetler Belgeseller A9 TV Yeni Frekansımız: Türksat 3A Uydusu FREKANS: 12524 Dikey Batı Sembol Oranı: 22500 http://www.a9.com.tr/izle/196632/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Gercek-Mehdi’nin-kucuk-bir-cemaati-vardir-Allah-kucukten-buyuk-olaylari-yaratir A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Hz. Mehdi'nin üç fazifesi 08:46
Hz. Mehdi'nin üç fazifesi 7 izlenme - 2 yıl önce "Bediüzzaman Said Nursi'nin dilinden ahir zaman" belgeselinden http://www.a9.com.tr/izle/24411/Belgesellerden-Secme-Bolumler/Hz-Mehdinin-uc-fazifesi A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Hz. Mehdi (as) ve Talebelerine İşaret Eden Ayet Açıklamaları 05:55
Hz. Mehdi (as) ve Talebelerine İşaret Eden Ayet Açıklamaları 2 izlenme - 2 yıl önce DİDEM ÜRER: Şeytandan Allah’a sığınırım. En’am Suresi 89. ayet: “Eğer bunları tanımayıp-küfre sapıyorlarsa, andolsun, Biz buna (karşı) inkara sapmayan bir topluluğu vekil kılmışızdır.” ADNAN OKTAR: Yani Hz. Mehdi (a.s) ve talebelerini. “Eğer bunları tanımayıp-küfre sapıyorlarsa, andolsun, Biz buna (karşı) inkara sapmayan bir topluluğu” “bir cemaati” “vekil kılmışızdır.” Allah onları vekil kılıyor, Hz. Mehdi (a.s) talebelerini. Ona işaret ediyor. En’am Suresi 89 ve Maide Suresi 54. Onu da oku Didem Hocam. DİDEM ÜRER: Şeytandan Allah’a Sığınırım. “Allah (yerine) Kendisi'nin onları sevdiği, onların da Kendisi'ni sevdiği mü'minlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı ise 'güçlü ve onurlu,' Allah yolunda çaba harcayan ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir” (Maide Suresi, 54) ADNAN OKTAR: Ayete dikkat ediyor musun? Detaylara dikkat edin. Mehdiyet’le ilgili detaylar burada çok açık görülüyor. Allah onları seviyor. Bir kere bak en sevdiği, onlar da Allah’a sevgiyle bağlı. Sevgi esaslı, sevgi hakimiyeti var. Dikkat ediyor musunuz? Mehdi (a.s) cemaatinin ana vasfı sevgidir. Allah onları seviyor, onlar da Allah’ı seviyorlar. Allah birinci belirleyici vasıf olarak sevgiyi koymuş. Mehdi (a.s) cemaatine işaretle.” Müminlere karşı alçak gönüllü” Hangi müminlere? Bütün dünya müminlerine. Cemaat ayrımı yapmıyor. “Müminlere karşı alçak gönüllü” Allah birdir diyen kim varsa onun peşinde mümin Allah bir Muhammed ve Resulü dedin mi, onlara karşı alçak gönüllü, şefkatli. Enaniyet yapmıyor. Demek ki bağnazlar ve yobazlar enaniyet yapacaklar. Büyüklük taslayacaklar, azgınlaşacaklar, firavunlaşacaklar bir kısmı. Ama Mehdi (a.s) talebeleri alçak gönüllü ve sevecen olacaklar. Kime karşı bütün Müslümanlara karşı, Mursi’ye karşı da sevgi dolu olacaklar. İslami cihat örgüt bilmem ne falan bile olmuş olsa mümin olduktan sonra hepsine karşı şefkatli olacaklar. “Kafirlere karşıysa” Saldırgan değil, bak güçlü. Nasıl? Maddi, manevi güçlü, ilmiyle, irfanıyla güçlü. “Ve onurlu.” Müminlere karşı onur var mı? Yok. Onlara karşı gurur var mı? Yok. Kime karşı? İnanmayanlara karşı, onlara karşı onurlular. “Allah yolunda cehd eden“ Ana vazifesi zaten Mehdi (a.s) talebelerinin cehd, sürekli gayret içinde. Bak çok mühim bir şeyler geçiyor Cenab-ı Allah bir tanıtıcı vasıf daha ”kınayıcının kınanmasından korkmayan” Demek ki kınayıcılar müminleri felç edecek büyük bölümünü. Onu ona düşürecek, onu ona düşürecek. Kınayıcının kınanmasından hareket edecekler halleri kalmayacak. Ama Mehdi (a.s) talebeleri kınayıcının kınamasından korkmayacak bilakis şevklenip, coşkuyla hareket edecek. Çünkü en çok kınanacak cemaat Mehdi (a.s)   cemaati olacaktır. 313 kişinin dışında herkes kınıyor. Kınamayan yok Mehdi (a.s) cemaatini 313 kişi. Ama devam ediyor. Ayet doğrudan Mehdi (a.s) talebelerine bakıyor. Maide Suresi 54, yani baştan sona detay, detay Mehdiyet tarif ediliyor, inşaAllah.  DİDEM ÜRER: “Kaim (Muhammed (s.a.v) Mehdi (a.s)) zuhur ettiğinde, şöyle diyecek; ‘Biz yüce Allah’ın kitabındaki bir ayetle vaadde bulundukları kişileriz.’” Hac Suresi 41. ayet. Şeytandan Allah’a sığınırım. “Onlar ki, yeryüzünde kendilerini yerleştirir, iktidar sahibi kılarsak, dosdoğru namazı kılarlar, zekatı verirler, ma'rufu emrederler, münkerden sakındırırlar. Bütün işlerin sonu Allah'a aittir.” ADNAN OKTAR: Bakın, “kendilerini yerleştireceğiz” diyor, Allah önce. Sonra diyor ki “dünyada iktidar sahibi kılacağız.” Hz. Mehdi (a.s)’dan başka iktidar sahibi olacak kimse yok, yeryüzünde. Bir tek, odur müjdelenen. Yani yerleşik olup iktidar sahibi olan Hz. Mehdi (a.s)’dan başka kimse yoktur. Ama bak diyor ki Allah “birinci vasfı namazı kılarlar” diyor. “ İki; zekatı verirler, üç; marufu emrederler.” Tebliğ yaparlar.” Dört “münkerde yanlış olandan sakındırırlar.” Bağnazlık, yobazlık, sevgisizlik, zalimlik sakındırırlar. “Bütün işlerin sonu Allah’ aittir.” Hepsi bana aittir diyor, Allah. Hepsini ben yaparım diyor. Hac Suresi 41. “Kaim Muhammed Mehdi (a.s) zuhur ettiğinde şöyle diyecek” diyor Peygamberimiz (s.a.v) hadisinde; “Biz Yüce Allah’ın Kitap’ındaki bir ayet ile vaadde bulundukları kişileriz.” Yani “ayet bize işaret ediyor” diyecek Hz. Mehdi (a.s). “Ayet bize işaret ediyor” diyecek. Hac Suresi 41, Hz. Mehdi (a.s)’ı alenen işaret ediyor, görülüyor. Maide Suresi 54, açıkça Hz. Mehdi (a.s)’ı işaret ediyor, görülüyor. En’am Suresi 89 açıkça Hz. Mehdi (a.s)’a işaret ediyor, görülüyor. Nur Suresi 55, alenen Mehdiyet’i anlatır, dünya hakimiyetini anlatır.  http://www.a9.com.tr/izle/165790/Kuran-Tefsiri/Hz-Mehdi-(as)-ve-Talebelerine-Isaret-Eden-Ayet-Aciklamalari A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Araf Suresi, 181, 183-184 Ayetlerinin Tefsiri 01:45
Araf Suresi, 181, 183-184 Ayetlerinin Tefsiri 3 izlenme - 2 yıl önce MEHTAP ŞAHİN: Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım: “Yarattıklarımızdan, hakka yöneltip-ileten ve onunla adaleti kılan (uygulayan) bir ümmet vardır.” (Araf Suresi / 181) ADNAN OKTAR: Kim ahir zamanda bunlar? Hz. Mehdi (a.s) ve cemaati. Bakın, ayette ne diyor: “Yarattıklarımızdan, hakka yöneltip-ileten” Hakka ne? Allah’a yöneltip ileten, iman hakikatlerini anlatan, Kuran mucizelerini anlatan. Hakka yöneltme böyle olur. İmanlarını insanların güçlendiren, imanını güçlendireceksin ki, hakka yönelsin adam. İmanı olmayan, hakka nasıl yönelsin? İmanın artması için de iman hakikatleri olması lazım. Kuran mucizeleri olması lazım. “Ve onunla adaleti kılan (uygulayan)” adalet olması için dünya hakimiyeti olması lazım. Adaleti, Hz. Mehdi (a.s) uygulayacak. Dünya hakimiyeti olacak ki, adalet olsun, inşaAllah. Bu 181. ayet Mehdiyet ve Hz. İsa Mesih (a.s) devrine bakan bir ayet aynı zamanda. “Onlara bir süre tanıyorum. Hiç şüphesiz benim düzenim (cezalandırmam) sapasağlamdır.” (Araf Suresi / 183) Diyor Allah. “Bir süre tanıyorum.” Ne kadar? Çok kısa, çok kısa süre sonra İslam bütün dünyaya hakim olacak, inşaAllah. “Sahiplerinde (ya da arkadaşları olan peygamberde) delilikten hiç bir şey olmadığını düşünmüyorlar mı?” Sahipleri olan kişi deli değil diyor Allah, ayetin devamında. Ona deli diyorlar, delilik iddiasında bulunuyorlar, “deli değil” diyor Cenab-ı Allah. “O, apaçık bir uyarıcıdan başkası değildir.” (Araf Suresi / 184) O apaçık bir Mehdi’dir, İslam’ı yayan bir kişidir. Peygamberimiz (s.a.v)’e yönelik bir ayet ama Hz. Mehdi (a.s) da işaret ediyor.  http://www.a9.com.tr/izle/167853/Kuran-Tefsiri/Araf-Suresi-181-183-184-Ayetlerinin-Tefsiri A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Peygamberimiz (sav) Hz. Mehdi (as) cemaati dışındaki bazı Müslüman grupların Mehdiyete düşman konumu 01:16
Peygamberimiz (sav) Hz. Mehdi (as) cemaati dışındaki bazı Müslüman grupların Mehdiyete düşman konumu 3 izlenme - 2 yıl önce A9TV Televizyonu Adnan Oktar Harun Yahya Sohbetler Belgeseller A9 TV Yeni Frekansımız: Türksat 3A Uydusu FREKANS: 12524 Dikey Batı Sembol Oranı: 22500 http://www.a9.com.tr/izle/186116/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Peygamberimiz-(sav)-Hz-Mehdi-(as)-cemaati-disindaki-bazi-Musluman-gruplarin-Mehdiyete-dusman-konumunda-olacaklarini-bildirmistir A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Kehf Suresi, 1-18 Ayetlerinin Tefsiri (Kehf Kıssası - 9 Nisan 2015 tarihli sohbetten) 20:13
Kehf Suresi, 1-18 Ayetlerinin Tefsiri (Kehf Kıssası - 9 Nisan 2015 tarihli sohbetten) 2 izlenme - 2 yıl önce A9TV Televizyonu Adnan Oktar Harun Yahya Sohbetler Belgeseller A9 TV Yeni Frekansımız: Türksat 3A Uydusu FREKANS: 12524 Dikey Batı Sembol Oranı: 22500 http://www.a9.com.tr/izle/202173/Kuran-Tefsiri/Kehf-Suresi-1-18-Ayetlerinin-Tefsiri-(Kehf-Kissasi---9-Nisan-2015-tarihli-sohbetten) A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Hz. Mehdi (as)’ın cemaati İslam aleminin beynini oluşturur. 05:15
Hz. Mehdi (as)’ın cemaati İslam aleminin beynini oluşturur. 1 izlenme - 2 yıl önce A9TV Televizyonu Adnan Oktar Harun Yahya Sohbetler Belgeseller A9 TV Yeni Frekansımız: Türksat 3A Uydusu FREKANS: 12524 Dikey Batı Sembol Oranı: 22500 http://www.a9.com.tr/izle/185017/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Hz-Mehdi-(as)’in-cemaati-Islam-aleminin-beynini-olusturur A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Peygamberimiz (sav) Hz. Mehdi (as)’ın çıkış zamanındaki olayları bildirmiştir. 01:56
Peygamberimiz (sav) Hz. Mehdi (as)’ın çıkış zamanındaki olayları bildirmiştir. 1 izlenme - 2 yıl önce A9TV Televizyonu Adnan Oktar Harun Yahya Sohbetler Belgeseller A9 TV Yeni Frekansımız: Türksat 3A Uydusu FREKANS: 12524 Dikey Batı Sembol Oranı: 22500 http://www.a9.com.tr/izle/186115/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Peygamberimiz-(sav)-Hz-Mehdi-(as)’in-cikis-zamanindaki-olaylari-bildirmistir A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Hz. Mehdi (as) ve talebelerinin özelliklerinin detaylı anlatıldığı hadisler 07:58
Hz. Mehdi (as) ve talebelerinin özelliklerinin detaylı anlatıldığı hadisler 1 izlenme - 2 yıl önce Adnan Oktar’ın 11 Ağustos 2015 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/207226/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Hz-Mehdi-(as)-ve-talebelerinin-ozelliklerinin-detayli-anlatildigi-hadisler A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo