Hoşgeldiniz!

mezzo

Face Müzik Terimleri İşaretleri Artikülasyon Çocuklara İzlettirilecek 00:46
Face Müzik Terimleri İşaretleri Artikülasyon Çocuklara İzlettirilecek 4.185 izlenme - 4 yıl önce Hem Öğren Hem Çocuğuna Öğret aykut İlter Aykut Öğretmen noktürn (noctume): Gece Müziği Anlamıma Gelir, Çoğu Hüzünlü Parçalardır. oktav: Sekiz Tondan Meydana Gelen Ses Dizisi. opus: Eserlere Besteleniş Sırasına Göre Verilen Sıra Numarası. Meselâ Beethoven’in Opus 21 Ay Işığı Sonatı, Bestecinin 21. Eseridir. partisyon (partition): Bir Orkestra Parçasının Her Saz İçin Ayrı Ayrı Yazılan Kısımları, piano: Yavaş, Usul Usul. pianissimo: «piano»dan Daha Yavaş. presto: Çabuk, Hızlı. polka: Polonya’da Çok Yaygın Bir Dans, Bu Dans İçin Yazılan Parça. prelüt (prğlude): Esas Parçanın Başına Eklenen Beste. rapsodi: Hızını Halk Melodilerinden Alan Parçalar. ritim: Zamanın Eşit Vö Tekrarlı Parçalara Bölünmesi. romans (romance): Duygulu, Her Parçası Nakaratla Bağlanan Bir Ortaçağ Şarkısı. rondo: Tek Motifin Defalarca Tekrarından Meydana Gelen Beste. s Arabanda: Eski Bir İspanyol Dansı senfoni: Orkestra İçin Yazılmış, Genel Olarak Dört Kısımdan Meydana Gelen En Büyük Saz Müziği Eseri. senfonik Şiir: Tasvirci Bir Konuda Bir Orkestra Eseri. senkop: Sekme, Sonraki Tona Atlama. solfej: Notaları Söyliyerek Bir Parçayı Okumak; İlk Müzik Bilgileri. sonat: Bir Müzik Aleti İçin Bestelenmiş, Üç, Dört Kısımdan Meydana Gelen Bir Beste. tarantella: Taranto Bölgesinde Oynanan Kıvrak Bir İtalyan Dansı. tokata (toccata): Org, Klavsen Gibi Çalgılar İçin Bestelenmiş Tek Bölümlü Bir Parça. tremolo: Yaylı Sazlarda Yayın Hızla İleri Geri Sürülerek Çalmışı. tril: Bir Tonun Yarım Ton Ya Üstü, Ya Da Altıyla Birlikte Titreterek Çalınması. vals: Üç Tempolu, Dönüşlü Figürlerle Oynanan Alman Asıllı Bir Dans Ve Bu Dans İçin Yazılmış Parça. vivace: Çok Hızlı Ve Canlı. müzik Toplulukları müzik Aletleri, Çalınma Ve Dinletilme Bakımından, İkiye Ayrılır: 1) Eşlik Sazları; 2) Konser Sazları. Bazı Aletler Vardır Ki, Tek Başına Çalınmaz: Kontrbas Gibi. Bazıları Da Da Vardır, Keman, Piyano Gibi, Solo Olarak Da, Topluluk Halinde De Konser Vermeye Yarar. Birincilere «eşlik Sazları», İkincilere «konser Sazları» Denir. Ancak, Konser Sazlarının Da Hangileri, Ne Şekilde Bir Arada Bulunur? Bunu Gelenek Tesbit Etmiştir. Bu Bakımdan, Saz Toplulukları Şöyle Çeşitlenir: solo: Tek Bir Sazın, Bir Veya Birkaç Müzik Parçasını Çalmasıdır: Keman Solosu, Piyano Solosu Gibi. Bir Resitalde, Tek Bir Sazın Konser Vermesine «solo» Denilebileceği Gibi, Bir Orkestra İçinde De Zaman Zaman Tek Sazın Sesinin Duyulmasına Da «solo» Denir. Bazı Sololarda İkinci Bir Saz Da Eşlik Eder: Bir Keman Resitalinde, Çoğu Zaman, Piyanonun Eşlik Etmesi Gibi. trio: Üç Sazdan İbaret Bir Topluluktur. 3 Telli Saz, 3 Nefesli Saz, Ya Da Bunların Karışımı, Trioyu Meydana Getirir. Çoğunlukla Keman, Piyano, Viyolonsel En Yaygın Trio Şeklidir. kuartet: Dört Sazdan Meydana Gelir. Nefesli Ve Telli Sazlardan Kurulabildiği Gibi Yalnız Bir Çeşidinden De Yapılabilir. En Yaygın Şekli, «yaylı Sazlar Kuarteti»dir Ki Birinci Keman, İkinci Keman, Viyola Ve Viyolonselden İbarettir. kentet: Beş Sazdan Meydana Gelen Topluluk. sekstet: Altı Sazdan Meydana Gelen Topluluk. orkestra: Birçok Sazın Meydana Getirdiği Bir Topluluktur. 20 Kişilikten 150, 200 Alete Kadar Çeşitli Kalabalıkta Olur. «senfoni Orkestrası» Orkestraların En Zenginidir. etiketler: Açıklamaları, Anlamları, Müzik, Sözlük, Terimler, Toplulukları
Forte Piano Müzik Terimleri İşaretleri Artikülasyon Çocuklara İzlettirilecek 01:40
Forte Piano Müzik Terimleri İşaretleri Artikülasyon Çocuklara İzlettirilecek 831 izlenme - 4 yıl önce Hem Öğren Hem Çocuğuna Öğret aykut İlter Aykut Öğretmen bir Müzik Parçasının Gerek Bestelenmesi, Gerek Çalınması Kendine Göre Birtakım Kurallara Bağlıdır. Bu Kuralların Gerçekleştirilmesi Sırasında Bütün Milletlerce Kabul Edilmiş, Çoğu İtalyanca’dan Gelme, Bazı Terimler Kullanılır. Burada O Terimlerin En Belli Başlılarını Veriyoruz. accelerando: Hızlandırarak Çalınacak Demektir. akor (accord): Armonide Değişik Seslerin Bir Ahenk Meydana Getirecek Şekilde Bir Anda Çalınması; Sazda «düzen», Armonide «uygu.» adagio: Tutumlu Ve Temkinli Bir Ağırlıkta. agitato: Hareketli. allegro: Hafif, Çevik Tempo. allegretto: «allegro»dan Daha Yavaş, «andante»den Daha Hızlı, Orta Karar Hız Temposu. andante: «allegro» İle «adagio» Arasında Ağırca Bir Tempo. arpej: Bir Akoru Meydana Getiren Notaları Birbiri Peşisıra Çalmaya Denir. aranjman: Bir Bestenin Yazıldığından Başka Bir Tondan, Ya Da Başka Bir Saza Göre Ayarlanması. arya: Operalarda Başlıca Kişilerin Tek Başına Söylediği Solo Şarkılar. balâd: Dans Eşliğinde Söylenmek Üzere Yazılmış Halk Türküleri. Ortaçağ’da Çok Yaygındı. barkarol (barcarole): Teknelerin Su Üstündeki Salıntısını Taklit Eden Gondolcu Şarkıları. bekar: Diyezli, Bemollü Bir Sesin Eski Haline Getirilmesini Gösteren İşaret. bemol: Bir Sesin Yarım Ton Kalınlaştırılacağını Gösteren İşaret. bersöz (berceuse): Ninni Olmak Üzere Yapılan Bir Beste. beste: Bir Müzik Eseri Anlamına Gelir, «kompozisyon» Karşılğıdır. bolero: Dansla Birlikte Söylenen Bir İspanyol Şarkı Çeşidi. crescendo: Sesi Gittikçe Çoğaltıp Şiddetlendirerek Çalmak. «diminvendo»nun Tersi. diyez: Bir Sesin Yarım Ton İnceltileceğim Gösteren İşaret. düo: İki Sesin, İki Sazın Biri Bırakıp Biri Alarak Karşılıklı Çalması. Aynı Melodiye Devam Edilebileceği Gibi Ayrı Melodiler De Söylenebilir. es: Notada Duraklama Zamanını Gösteren İşaret. falso: Çalışta, Söyleyişte Yapılan Yanlış. fantezi: Değişimli, Kısa Beste. filârmoni Orkestrası: Armonik Müziği Yaymak Amacıyla Kurulmuş Orkestralara Denir. Teknik Bakımdan Senfonik Orkestralardan Farkı Yoktur. forte: Kuvvetli Çalınacak Demektir. fortissimo: Daha Da Kuvvetli Çalınacak Demektir. kadans (cadence): Bir Müzik Cümlesinin Sondaki Karar Notasiyle Bitmesi. Ayrıca, Konçertolarda Orkestra Ve Eşlik Sazlarının Susarak Solistin Tek Başına Hünerini Gösterircesine Eserin Ana Temlerini İşleyerek Çaldığı Solo Kısım Da Bu Adla Anılır. kapriçyo (capriccio): Besteyi Ölçü Dışında Serbest Bırakan Neşeli Fantezi. konçerto: Orkestra İle Birlikte Belirli Bir Müzik Aletiyle Çalınmak Üzere Bestelenmiş, Çoğu Zaman Üç Kısımdan Meydana Gelen Beste. «keman Konçertosu» Gibi. kontrpuan: Bir Melodinin, Kısa Bir Süre Sonra, Başka Bir Ses Üzerinden, Ya Daha Alçak, Ya Da Daha Yüksek Tonla Tekrarlanması. koro: Çeşitli İnsan Seslerinin Gruplar Halinde Şarkı Söylediği Müzik Top-lulğu. largo: Pek Ağır Bir Tempo. laytmotif: Ana Motif. Hangi Çeşitten Olursa Olsun Bir Bestenin İçinde Sık Sık Tekrarlanan, Kendisine Dönülen Müzik Cümleleri. lirik: Çok Dokunaklı Bir Beste. makam: Belirli Seslerin Belirli Roller Aldıkları Ses Dizisi. marş: Yürüyüşü Düzenlemek İçin Yapılan Beste; Bir Müzik Eserinde Bu Tempoda Olan Parça. mazurka: Orta Hızda Bir Polonya Dansı. mönüe (menuet): Orta Hızda, Üç Zamanlı, Kısa Adımlarla Oynanan Eski Bir Dans İçin Yazılmış Parça. mes (messe): Katolik Kiliselerine Mahsus Dinî Tören Müziği. moderato: Orta Derecede Hız. molto: Tempoyu Gösteren Terimlerle Birlikte Kullanılır, Çok Anlamına Gelir. «molto Allegro» (çok Neşeli) Gibi. natürel: (bk. Bekar). nokta: Bir Notanın Süresini Yarısı Kadar Artıran İşaret. noktürn (noctume): Gece Müziği Anlamıma Gelir, Çoğu Hüzünlü Parçalardır. oktav: Sekiz Tondan Meydana Gelen Ses Dizisi. opus: Eserlere Besteleniş Sırasına göre Verilen Sıra Numarası. Meselâ Beethoven’in Opus 21 Ay Işığı Sonatı, Bestecinin 21. Eseridir. partisyon (partition): Bir Orkestra Parçasının Her Saz İçin Ayrı Ayrı Yazılan Kısımları, piano: Yavaş, Usul Usul. pianissimo: «piano»dan Daha Yavaş. presto: Çabuk, Hızlı. polka: Polonya’da Çok Yaygın Bir Dans, Bu Dans İçin Yazılan Parça. prelüt (prğlude): Esas Parçanın Başına Eklenen Beste. rapsodi: Hızını Halk Melodilerinden Alan Parçalar. ritim: Zamanın Eşit Vö Tekrarlı Parçalara Bölünmesi. romans (romance): Duygulu, Her Parçası Nakaratla Bağlanan Bir Ortaçağ Şarkısı. rondo: Tek Motifin Defalarca Tekrarından Meydana Gelen Beste. s Arabanda: Eski Bir İspanyol Dansı senfoni: Orkestra İçin Yazılmış, Genel Olarak Dört Kısımdan Meydana Gelen En Büyük Saz Müziği Eseri. senfonik Şiir: Tasvirci Bir Konuda Bir Orkestra Eseri. senkop: Sekme, Sonraki Tona Atlama. solfej: Notaları Söyliyerek Bir Parçayı Okumak; İlk Müzik Bilgileri. sonat: Bir Müzik Aleti İçin Bestelenmiş, Üç, Dört Kısımdan Meydana Gelen Bir Beste. tarantella: Taranto Bölgesinde Oynanan Kıvrak Bir İtalyan Dansı. tokata (toccata): Org, Klavsen Gibi Çalgılar İçin Bestelenmiş Tek Bölümlü Bir Parça. tremolo: Yaylı Sazlarda Yayın Hızla İleri Geri Sürülerek Çalmışı. tril: Bir Tonun Yarım Ton Ya Üstü, Ya Da Altıyla Birlikte Titreterek Çalınması. vals: Üç Tempolu, Dönüşlü Figürlerle Oynanan Alman Asıllı Bir Dans Ve Bu Dans İçin Yazılmış Parça. vivace: Çok Hızlı Ve Canlı. müzik Toplulukları müzik Aletleri, Çalınma Ve Dinletilme Bakımından, İkiye Ayrılır: 1) Eşlik Sazları; 2) Konser Sazları. Bazı Aletler Vardır Ki, Tek Başına Çalınmaz: Kontrbas Gibi. Bazıları Da Da Vardır, Keman, Piyano Gibi, Solo Olarak Da, Topluluk Halinde De Konser Vermeye Yarar. Birincilere «eşlik Sazları», İkincilere «konser Sazları» Denir. Ancak, Konser Sazlarının Da Hangileri, Ne Şekilde Bir Arada Bulunur? Bunu Gelenek Tesbit Etmiştir. Bu Bakımdan, Saz Toplulukları Şöyle Çeşitlenir: solo: Tek Bir Sazın, Bir Veya Birkaç Müzik Parçasını Çalmasıdır: Keman Solosu, Piyano Solosu Gibi. Bir Resitalde, Tek Bir Sazın Konser Vermesine «solo» Denilebileceği Gibi, Bir Orkestra İçinde De Zaman Zaman Tek Sazın Sesinin Duyulmasına Da «solo» Denir. Bazı Sololarda İkinci Bir Saz Da Eşlik Eder: Bir Keman Resitalinde, Çoğu Zaman, Piyanonun Eşlik Etmesi Gibi. trio: Üç Sazdan İbaret Bir Topluluktur. 3 Telli Saz, 3 Nefesli Saz, Ya Da Bunların Karışımı, Trioyu Meydana Getirir. Çoğunlukla Keman, Piyano, Viyolonsel En Yaygın Trio Şeklidir. kuartet: Dört Sazdan Meydana Gelir. Nefesli Ve Telli Sazlardan Kurulabildiği Gibi Yalnız Bir Çeşidinden De Yapılabilir. En Yaygın Şekli, «yaylı Sazlar Kuarteti»dir Ki Birinci Keman, İkinci Keman, Viyola Ve Viyolonselden İbarettir. kentet: Beş Sazdan Meydana Gelen Topluluk. sekstet: Altı Sazdan Meydana Gelen Topluluk. orkestra: Birçok Sazın Meydana Getirdiği Bir Topluluktur. 20 Kişilikten 150, 200 Alete Kadar Çeşitli Kalabalıkta Olur. «senfoni Orkestrası» Orkestraların En Zenginidir. etiketler: Açıklamaları, Anlamları, Müzik, Sözlük, Terimler, Toplulukları
Gina And The Treble Müzik Terimleri İşaretleri Artikülasyon Çocuklara İzlettirilecek 01:59
Gina And The Treble Müzik Terimleri İşaretleri Artikülasyon Çocuklara İzlettirilecek 573 izlenme - 4 yıl önce Hem Öğren Hem Çocuğuna Öğret aykut İlter Aykut Öğretmen duraklar, Es’ler Ve Dönüş İşaretleri durak (fermata): Bir Sesin Uzatılması Gerektiğini Gösteren İşarettir. Notanın Üzerine Konulur: iki Veya Daha Çok Ölçüde Es Verilmesi: Es Verilecek Ölçü Sayısı Portenin Üzerine, Hangi Ölçüler Arasında Olduğu Portenin Altına Yazılır Ve Portenin Orta Çizgisine Uzun Çizgi İşareti Konulur: tekrar Parantezleri: Tekrar Parantezleri Tekrar Edilecek Bölümün Başına Ve Sonuna Konur. Anahtardaki Veya Ritmdeki Değişimleri Gösteren İşaretler Başlangıç Parantezinin Önüne Konmalıdır: dolaplar: Tekrar Edilen Bir Bölümün İki Farklı Bitirişi Olduğunda Dolap İşaretleri Kullanılır. Bunlardan İlki Tekrar Parantezinin İçine Konulur, İkincisi Arkasına. Bölüm İkinci Kez Çalındığında İlk Bitiriş Atlanır Ve İkinci Bitiriş Çalınır: ölçü Tekrarı: bir Tek Ölçüyü Tekrarlamak İçin: İki Ölçüyü Tekrarlamak İçin: da Capo (d.c.): Müziğin En Başına Dönülmesi Gerektiğini Belirtir. dal Segno (d.s.): Senyö İşaretinin Olduğu Yere Dönülmesi Gerektiğini Gösterir. * D.c. Al Fine: ‘en Başa Dön Ve “fine” Yazan Yerde Bitir.’ * D.s. Al Coda: ‘senyö İşaretinin Olduğu Yere Dön, Koda İşaretinin Olduğu Bölüme Kadar Çal, Ve Oradan Koda Bölümüne Geç’ Demektir. tempolar largo: İtalyanca “geniş” Anlamına Gelir. Hız Terimi Olarak “çok Ağır” Anlamında Kullanılır. Metronom'a Göre, Dakikada 40'dan 60'a Kadar Olan Birim Vuruşlarıdır. adagio: İtalyanca'da Hız Terimi Olarak Parçanın “çok Yavaşa Yakın” Okunacağını Gösterir. Metronom'a Göre, Dakikada 60'dan 76'e Kadar Olan Birim Vuruşlarıdır. andante: İtalyanca Ağırca, “ağıra Yakın” Anlamına Gelmektedir. Metronom'a Göre, Dakikada 76'dan 108'e Kadar Olan Birim Vuruşlarıdır. moderato: İtalyanca “orta Hızda” Anlamında Olup Eserin Orta Hızda Okunacağını Belirtir. Metronom'a Göre Dakikada 108'den 120'e Kadar Olan Birim Vuruşlarıdır. allegro: İtalyanca'da “neşeli” Anlamına Gelen Allegro, Parçanın “hızlı” Okunacağını Gösterir. Metronom'a Göre, Dakikada 120'den 168'e Kadar Olan Birim Vuruşlarıdır. presto: İtalyanca’da “çabuk, Hızlı” Anlamına Gelmektedir. Metronoma Göre, Dakikada 168’den 192’ye Kadar Olan Birim Vuruşlarıdır. tempo Değişiklikleri: accelerando (accel.): Temponun Aşamalı Bir Şekilde Hızlandırılması. rallentando (rall.): Temponun Aşamalı Bir Şekilde Yavaşlatılması. ritardando (ritard., Rit.): Genişleme. Altına Yazıldığı Notanın Değerinden Çok Az Daha Uzun Çalınması. ritenuto (rit.): Anında Yavaşlama. a Tempo: Accelerando, Ritardando Veya Duraklardan Sonra Orijinal Hıza Dönülmesi Gerektiğini Gösterir. rubato: Temponun İsteğe Bağlı Olarak Değiştirilebileceğini Gösterir. piu Mosso: Biraz Hızlanarak. poco (yavaş) Ve Poco A Poco (yavaş Yavaş) Yukarıdaki Terimlerle Birlikte Kullanılır. Tempo Değişikliğinin Olduğu Bölüm Uzun İse Rit.........poco........a........poco.......şeklinde Yazılır. dinamikler dinamikler Bir Sesin Veya Bir Müzikal Pasajın Hangi Yükseklikte Çalınması Gerektiği Hakkında Bilgi Verir. Portenin Altına, Küçük Harflerle Yazılır. Altına Yazıldığı Notadan İtibaren Yeni Bir Dinamik Seviyesi Belirtilene Kadar Uygulanır. crescendo (cresc.): Ses Yüksekliğinin Kademe Kademe Artması. Artacağı Bölümdeki Notaların Altına Konanişareti İle De Gösterilir. decrescendo (decresc.), Dinimuendo (dim.): Ses Yüksekliğinin Kademe Kademe Azalması. Azalacağı Bölümdeki Notaların Altına Konan İşareti İle De Gösterilir. piano (p) : Yumuşak forte (f) : Sert dinamik Seviyeleri: ffff :fortissississimo fff :fortississimo ff :fortissimo f :forte mf :mezzo-forte mp :mezzo-piano p :piano pp :pianissimo ppp :pianississimo pppp :pianissississimo artikülasyon aksan İşaretleri: sforzando ( Sf ): Güçlü Atak forzato Veya Forzando ( Fz ): Daha Güçlü Atak sforzato ( Sfz ): En Güçlü Atak staccato ( • ): Üzerine Konulduğu Notayı Arkasından Gelen Notadan Ayırmak İçin Kullanılır. Bu Ayırmayı Gerçekleştirmek İçin Staccato Notasının Süresi Kısaltılır. Staccato İşareti Dörtlük (bir Vuruşluk) Veya Daha Küçük Değerdeki Notalara Uygulanır: legato/tenuto ( - ):üzerine Konulduğu Notanın Yumuşak Ataklı Çalınıp Tam Değeri Kadar Tutulması Gerektiğini Gösterir: - Bir Nota Hem Staccato Hem De Sforzando Çalınmak İstenirse: - Bir Nota Hem Tenuto Hem De Sforzando Çalınmak İstenirse: nefes ( ’ ): Portenin Üzerine Konur. Konulduğu Yerde Kısa Bir Nefes Süresi Kadar Beklenir: süslemeler trill (): Üzerine Yazıldığı Notanın Gam İçerisinde Kendinden Sonra Gelen Nota (majör Veya Minör İkilisi) İle Yapılır. Eğer Kromatik Alterasyon Yapılacaksa Tr İşaretinin Sağına Bemol (b) Veya Diyez (#) İşareti Konulur. süsleme Notaları (grace Notes): Süsleme Notaları Standard Notalardan Daha Küçük Yazılır, Sapları Her Zaman Yukarı Doğrudur. Bu Notaların Hiçbir Ritmik Değeri Yoktur. tek Süsleme Notası: İki Ve Üç Süsleme Notaları: 4 Ve Üstü Süsleme Notaları: dönüşler (): Notadan Sonra Gelen Dönüş İşareti, Kendinden Sonraki Notadan Başlayarak ‘dönüş’ Yapılacağını Belirtir. Dönüş Notanın Uzunluk Değerinin Yarısı Kadar Sonra Başlar: kromatik Alterasyon İçin Dönüş İşaretinin Üzerine Veya Altına Bemol () Veya Diyez (#) İşareti Konulur: bend (): İşaret Notanın Üzerine Konur. Telli Enstrümanlarda Nota Basıldıktan Sonra Tel Aşağı Çekilir Ve Tekrar Yukarı İtilir. vibrato (vib.): Sesin Hafifçe Titreştirilmesi. diğer Müzik Terimleri allargando (allarg.): Sesi Kuvvetlendirerek Ve Aynı Zamanda Tempoyu Ağırlaştırarak. allemande: Eski Bir Alman Dansı. 4/4’lük Veya 2/4’lük Olan Dans Suitlerin İlk Bölüm Parçasını Oluşturur. anima: Derin Bir Anlam Vererek. animato: Kendini Kaptırmış Bir Coşkuyla (metronom: 120-132). anime: Canlı Ve Coşku Dolu. breve: İki Tane Birlik Değere Eşit Nota. canto: Şarkı. con: İle; Birlikte. decioso: Kararlı; Kesinlikle. dolce: Tatlı Bir Deyişle. doloroso: Kederli. espressivo (espress.): İçten, Dokunaklı Bir Şekilde; İfadeli. furioso: Şiddetli, Öfkeli. grazia: İnce, Narin Bir Deyişle. lent: Ağırbaşlı Ve Gösterişli. meno: Daha Az. meno Mosso: Pek Canlı Değil. morendo: Ölerek, Kaybolarak. molto: Çok. mosso: Hareketli, Canlı. movido: Hareketli. pizzicato (pizz.): Kapalı Çalmak. piu: Daha; Daha Fazla. ponticello: Yaylı Çalgıların Eşiği. primo: Birinci, İlk. quasi: Gibi, Hemen. ritmico: Tartıma Girmiş. rubato: Bağımsız Yoruma Bağlı, İstediğin Gibi. senza: Olmaksızın. simile: Benzer Şekilde Devam Etmek. sonare: Çalmak, Ses Vermek. sonore (sonoro): Gür Sesli. subito: Birdenbire. una Corda: Tek Tel Üzerinde. vivace: Neşeli, Canlı. vivissimo: Vivo'dan Daha Çabuk, Daha Canlı. vivo: Çabuk, Canlı Ve Parlak.
Otto e Mezzo (8½) - Fragman (1963) 03:20
Otto e Mezzo (8½) - Fragman (1963) 373 izlenme - 3 yıl önce Federico Fellini'nin '' En iyi filmim. '' diye nitelendirdiği 1963 yapımı film. Filmde Guido Anselmi adlı yönetmen, bir yandan çekeceği bilim kurgu filmine konu aramakta, bir yandan da kendi varoluşunu düşünmektedir. Guido'nun bu arayışı ve düşünceleri zamanla onu zor bir sürece itecektir.
A Musical Masterpiece Müzik Terimleri İşaretleri Artikülasyon Çocuklara İzlettirilecek 09:00
A Musical Masterpiece Müzik Terimleri İşaretleri Artikülasyon Çocuklara İzlettirilecek 135 izlenme - 4 yıl önce Hem Öğren Hem Çocuğuna Öğret aykut İlter Aykut Öğretmen noktürn (noctume): Gece Müziği Anlamıma Gelir, Çoğu Hüzünlü Parçalardır. oktav: Sekiz Tondan Meydana Gelen Ses Dizisi. opus: Eserlere Besteleniş Sırasına Göre Verilen Sıra Numarası. Meselâ Beethoven’in Opus 21 Ay Işığı Sonatı, Bestecinin 21. Eseridir. partisyon (partition): Bir Orkestra Parçasının Her Saz İçin Ayrı Ayrı Yazılan Kısımları, piano: Yavaş, Usul Usul. pianissimo: «piano»dan Daha Yavaş. presto: Çabuk, Hızlı. polka: Polonya’da Çok Yaygın Bir Dans, Bu Dans İçin Yazılan Parça. prelüt (prğlude): Esas Parçanın Başına Eklenen Beste. rapsodi: Hızını Halk Melodilerinden Alan Parçalar. ritim: Zamanın Eşit Vö Tekrarlı Parçalara Bölünmesi. romans (romance): Duygulu, Her Parçası Nakaratla Bağlanan Bir Ortaçağ Şarkısı. rondo: Tek Motifin Defalarca Tekrarından Meydana Gelen Beste. s Arabanda: Eski Bir İspanyol Dansı senfoni: Orkestra İçin Yazılmış, Genel Olarak Dört Kısımdan Meydana Gelen En Büyük Saz Müziği Eseri. senfonik Şiir: Tasvirci Bir Konuda Bir Orkestra Eseri. senkop: Sekme, Sonraki Tona Atlama. solfej: Notaları Söyliyerek Bir Parçayı Okumak; İlk Müzik Bilgileri. sonat: Bir Müzik Aleti İçin Bestelenmiş, Üç, Dört Kısımdan Meydana Gelen Bir Beste. tarantella: Taranto Bölgesinde Oynanan Kıvrak Bir İtalyan Dansı. tokata (toccata): Org, Klavsen Gibi Çalgılar İçin Bestelenmiş Tek Bölümlü Bir Parça. tremolo: Yaylı Sazlarda Yayın Hızla İleri Geri Sürülerek Çalmışı. tril: Bir Tonun Yarım Ton Ya Üstü, Ya Da Altıyla Birlikte Titreterek Çalınması. vals: Üç Tempolu, Dönüşlü Figürlerle Oynanan Alman Asıllı Bir Dans Ve Bu Dans İçin Yazılmış Parça. vivace: Çok Hızlı Ve Canlı. müzik Toplulukları müzik Aletleri, Çalınma Ve Dinletilme Bakımından, İkiye Ayrılır: 1) Eşlik Sazları; 2) Konser Sazları. Bazı Aletler Vardır Ki, Tek Başına Çalınmaz: Kontrbas Gibi. Bazıları Da Da Vardır, Keman, Piyano Gibi, Solo Olarak Da, Topluluk Halinde De Konser Vermeye Yarar. Birincilere «eşlik Sazları», İkincilere «konser Sazları» Denir. Ancak, Konser Sazlarının Da Hangileri, Ne Şekilde Bir Arada Bulunur? Bunu Gelenek Tesbit Etmiştir. Bu Bakımdan, Saz Toplulukları Şöyle Çeşitlenir: solo: Tek Bir Sazın, Bir Veya Birkaç Müzik Parçasını Çalmasıdır: Keman Solosu, Piyano Solosu Gibi. Bir Resitalde, Tek Bir Sazın Konser Vermesine «solo» Denilebileceği Gibi, Bir Orkestra İçinde De Zaman Zaman Tek Sazın Sesinin Duyulmasına Da «solo» Denir. Bazı Sololarda İkinci Bir Saz Da Eşlik Eder: Bir Keman Resitalinde, Çoğu Zaman, Piyanonun Eşlik Etmesi Gibi. trio: Üç Sazdan İbaret Bir Topluluktur. 3 Telli Saz, 3 Nefesli Saz, Ya Da Bunların Karışımı, Trioyu Meydana Getirir. Çoğunlukla Keman, Piyano, Viyolonsel En Yaygın Trio Şeklidir. kuartet: Dört Sazdan Meydana Gelir. Nefesli Ve Telli Sazlardan Kurulabildiği Gibi Yalnız Bir Çeşidinden De Yapılabilir. En Yaygın Şekli, «yaylı Sazlar Kuarteti»dir Ki Birinci Keman, İkinci Keman, Viyola Ve Viyolonselden İbarettir. kentet: Beş Sazdan Meydana Gelen Topluluk. sekstet: Altı Sazdan Meydana Gelen Topluluk. orkestra: Birçok Sazın Meydana Getirdiği Bir Topluluktur. 20 Kişilikten 150, 200 Alete Kadar Çeşitli Kalabalıkta Olur. «senfoni Orkestrası» Orkestraların En Zenginidir. etiketler: Açıklamaları, Anlamları, Müzik, Sözlük, Terimler, Toplulukları
Partmezzo Flower 02:22
Partmezzo Flower 56 izlenme - 4 yıl önce Part Mezzo Flower