Hoşgeldiniz!

Moğol Videoları

Ortaçağda Orta Doğu 03:56
Ortaçağda Orta Doğu 2.653 izlenme - 2 hafta önce Malum bölgemizi M.Ö .525'de Akhamenid egemenliğinde bırakmıştık. Şimdi bu tarihten, M.S. 1517'de Osmanlı egemenliğine girişine kadar olan süredeki gelişimini inceliyoruz. MUSIC: Lamma bada "Muwashah of Arab-Andalusian tradition"
Cengiz Han Temuçin Nogay - Dombra (Moğol İmparatoru) 03:41
Cengiz Han Temuçin Nogay - Dombra (Moğol İmparatoru) 65.461 izlenme - 4 yıl önce HEM ÖĞREN HEM ÇOCUĞUNA ÖĞRET Aykut ilter Aykut Öğretmen Cengiz Han (Chinggis Khaan, Çinggis Haan) (ya da doğum adıyla Temuçin (anlamı: demirci)), (Moğolca: ya da "Tengiz" (anlamı: deniz)), Farsça: (d. 1162 – ö. 18 Ağustos 1227) Moğol Börçigin ailesinden siyasetçi, asker ve han. Moğol kabilelerini buyruğu altında birleştirerek Moğol İmparatorluğu'nu (1206-1294) kurmuştur. Bu imparatorluk Dünya tarihinin bitişik sınırlara sahip en büyük imparatorluğudur. Timuçin ismiyle Moğol Devleti hükümdarı akrabası olarak doğmuş, meritokratik (liyâkata bağlı) oldukça güçlü bir ordu kurmuş ve en başarılı ordu lideri olarak tarihe geçmiştir. Tüm dünya tarafından genelde acımasız ve kana susamış bir fatih olarak gözükse de, Moğolistan'da oldukça sevilen bir sembol hâline gelmiştir.[kaynak belirtilmeli] Moğolistan'ın babası olarak görülür. Kağan olmadan önce; Doğu Asya ve Orta Asya'daki bir çok göçebe topluluğu yenmiş ya da birleştirmiş ve onları "Moğol" sosyal kimliğine taşımıştır. Orta Asya'daki Kara Hıtay, Kuzey Çin'deki Batı Xia ve Jin Hanedanı'nı ele geçirmiş, İran'daki Harezmşahlar Devleti de dahil olmak üzere birçok yeri fethetmiştir. Avrupa ve Asya'daki hâkimiyeti; radikal olarak bu bölgelerin demografisini ve jeopolitikasını değiştirmiştir. Moğol İmparatorluğu, günümüz ülkelerinden Çin, Moğolistan, Kore, Rusya, Ukrayna, İran, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Irak, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Pakistan, Macaristan, Polonya, Tacikistan, Afganistan, Türkmenistan, Moldova ve Kuveyt'in neredeyse tamamını ele geçirmiştir ve Sırbistan, Hindistan ile Bulgaristan büyük zarar almıştır, ancak 1242 yılında Viyana'ya yaklaşan yeni Han ölmüş ve, Moğollar gelenekleri uyarınca yeni bir Han seçmek için geri çekilmek zorunda kalmıştır. Bunun üzerine Avrupa yaşadığı Moğol gazabından kurtulmuştur. Cengiz Han, ana dili Moğolca'nın yanında Bertold Spuler'in iddiasına göre Göktürkçe de bilmekteydi. Öncülleri de onun gibi birkaç dil bilmekteydi.[1] Adı "Temüin" (Türkçe: Temuçin), Moğolca'da Demir anlamına gelen "Temür"den türemiştir. Temuçin'den Cengiz Han'a[değiştir] Temuçin'in yükselişi; Keraitler'in güçlü kralı Tuğrul Han'ın yardımıyla gerçekleşti. Temuçin, Tula kıyısındaki Kreaitlerin kralına hürmetlerini ve bağlılığını bildirmeye gitmişti (1175'e doğru). Vaktiyle Temuçin'in babası tarafından yardım gördüğünü hatırlayan Tuğrul Han genç adamı himayesine aldı. Tuğrul Han ile Temuçin bundan böyle müttefik olmuşlar ama Temuçin kesin şekilde Tuğrul'un himayesine girmiştir. Bu bağlılık, Temuçin'in Kerait kralına "babam han" demesinden açık bir şekilde bellidir. Bir müddet sonra Temuçin bir Merkit çetesi tarfından baskına uğradı ve ellerinden ancak karısı Börte'yi bırakarak kurtulabildi. Temuçin, kankardeşi (anda) Cacirat kabilesinin şefi Camuka ve Tuğrul Han üçü birlikte Merkitleri yenip Börte'yi kurtardılar. Temuçin ile Camuka'nın bozuşması uzun sürmedi. "Gizli Tarih" bir buçuk yıl göçebe olarak birlikte yaşayan iki önderin nasıl ayrıldığını anlatır. Temuçin dağa doğru, Camuka nehre doğru giderek konaklamışlardır. Tuğrul Han'ın Kin hanedanının desteği ile babasını öldüren Tatarlar'a karşı kazandığı zaferde Temuçin'de Keraitlerin yanında savaşmıştır. Tuğrul Han bu savaşta "Wang-han" ünvanını almıştır. Tuğrul Han'ın oğlu Sengün; Temuçin'in büyüyen gücünü kıskanmış ve o'na suikast planı yapmıştı. Tuğrul Han da oğlunun önerisine izin vermiş ve Temuçin'in karşısına gizli de olsa geçmişti. Temuçin Sengum'un isteklerini öğrenince, O'nu ve yandaşlarını mağlup etti. Tuğrul Han ve Temuçin arasındaki uzaklaşma ise, Tuğrul Han'ın kızını Temuçin'in oğlu Cuci'ye vermek istememesiyle başladı. Bununla da beraber ayrı düşen Tuğrul Han ve Temuçin aralarında savaş doğdu. Tuğrul Camuka ile ittifak olarak Temuçin'e karşı geldiler. İttifakın kabilelerinden bir çok üyenin de Temuçin'in saflarında yer almasıyla; Tuğrul bozguna uğratıldı. Bu bozgun sonunda da Kerait kabilesi tamamen yokoldu. Bir sonraki tehdit ise Naymanlardan geldi. Camuka savaş sonrası buraya kaçmış ve takipçileri ile beraber sığınmıştı. Naymanlar Temuçin'e karşı teslim olmadılar ama yeteri kadar birlikleri Temuçin'i desteklemeyi tercih ettiler. 1201'de Kurultay Camuka'yı Gür Han, kainatsal yönetici, olarak seçti. Camuka'nın bu hareketi Temuçin karşısındaki en son taşkınlığı oldu. Camuka Temuçin karşısındaki kabileler ile bir koalisyon kurup Temuçin'e karşı tekrar savaş açtı. Bu sorundan önce, yine de, bazı generalleri Camuka'dan ayrıldı; aralarında Temuçin'in generallerinden Cebe Noyan'ın tanınan kardeşi Sübüdey Noyan da vardı. Birkaç muharebe sonrasında, Camuka'nun orduları tamamen yenildi ve Temuçin'e esir düştü. Gizli Tarih'e göre, Temuçin Camuka'ya tekrar arkadaş olmalarını ve yanında olmasını teklif etti. Camuka bunu redetti ve onurlu bir ölüm (kansız, boynu kırılarak) istediğini iletti. Naymanlarla olan Merkit kabileleri de Sübüdey Noyan tarafından bozguna uğratıldı ve tamamı öldürüldü. Sübüdey daha sonda da Cengiz Han'ın en büyük kumandanlarından biri oldu. Naymanların yenilmesi Cengiz Han'ı Moğolistan'daki tek hükümdar yaptı. Tüm konfederasyonlar birleşerek Moğollar oldular. 1206'da, Temuçin Merkitler'i, Naymanlar'ı, Moğollar'ı, Uygurlar'ı, Keraitler'i, Tatarlar'ı ve diğer küçük kabileleri liderliği, arzusu ve isteğiyle birleştirdi. Bu uzun süredir Çin imparatorluklarına karşı birleşemeyen Moğolları birleştirmiş, ve tarihî bir an olmuştur. Kurultay'ın tekrar toplanmasıyla, Temuçin Cengiz Han ismini aldı. Cengiz Han öldükten sonraya kadar Kağan unvanını alamasa da; oğlu Ögeday bu unvanı alınca babasına verdi. Bu birleşme ile Cengiz Han uzun süredir aralarında savaşan kabileler arasında bir barış sağlamış olsa da, Moğol İmparatorluğu'nun diğer milletlerle olan savaşı ömrünün son gününe kadar devam etti. Birleşmenin olduğu dönemde; Moğolistan'da 200,000 kişi yaşarken, bunlardan 70,000'i asker idi. Cengiz Han olduktan sonra[değiştir] Cengiz döneminde Moğol İmparatorluğu Moğolistan İmparatorluğu'nun genişlemesi; Kırmızı: Moğol İmparatorluğu, Sarı: Altın Orda, Yeşil: İlhanlılar, Koyu Yeşil: Çağatay Hanlığı, Mor: Yuan Hanedanı Geleneksel Moğol alfabesi ile "Cengiz Han" Moğol İmparatorluğu'nun kuruluşu ve savaşları[değiştir] 1206 yılında Moğol kabilelerinin birleşmesiyle kurulan Moğol İmparatorluğu Cengiz Han'ın önderliğinde seferlere dayalı bir savaş ve ekonomi politikası izledi. İlk defa Naymanlarda mühür ve yazı kullanıldığını görünce, Nayman hizmetindeki Uygur mühürdarlarını da hizmetine aldı. Akabinde, Uygur yazısı tüm Moğol İmparatorluğu'nda kullanılmaya başlandı. İlk yıllarda Moğol İmparatorluğu'nun devlet işleyişinin belli bir düzene geçmiştir. Tangutları himayesine alan Cengiz Han, daha sonra Kuzey Çin'deki Jin Hanedanı'na savaş açarak Pekin'i 1211 yılında kuşattı. Çin hükümdarı barış için Çin'li prenseslerden birini Cengiz Han ile evlendirse de, barış uzun sürmedi. 1215'de oldukça kanlı geçen bir savaş sonrasında Çin'i himayesi altına aldı. Alaaddin Muhammed Harezmşah, Cengiz Han'ın Çin'i ele geçirdiğinden emin olmak için Seyyid Bahaüddin-i Razi yönetiminde bir heyet gönderdi. Gelen heyetle barış görüşmeleri yapan Cengiz Han, Alaaddin Muhammed'e elçilerini gönderdi. Anlaşma doğrultusunda hazırlanan Kervan, Harezmşahlar Devleti'nin Otrar şehrinde 1218 yılında hücuma uğradı. Cengiz Han bunun üzerine Otrar valisi Kayır Han'ın teslim olmasını istedi. Alaaddin Muhammed, Cengiz Han'ın bu teklifini ileten elçilerini öldürerek Harezmşahlar Devleti'nin de sonunu hazırladı. Cengiz Han öncelikle yol üzerindeki Naymanlı Güçlük Han'ın eline geçen Kara Hıtay'ı ortadan kaldırmak için; Cebe Noyan komutundasında bir ordu gönderdi. Güçlük Han korkarak Kaşgar'a kaçtı ancak Sarı Göl yakınlarında yakalanarak öldürüldü. Alaaddin Muhammed de korkuya kapılıp kalelerini korumaya alıp, dağlık bir bölgeye çekildi. Cengiz Han bazı kaynaklara göre kolaylıkla, başka bir bakış açısına göre de barbarca tüm şehir ve kaleleri ele geçirdi. 1220 yılında Otrar'daki kuşatma uzun sürünce, oğulları Ögeday ve Çağatay kontrolündeki orduları burada bıraktı ve Buhara'ya geçti. Yolunun üzerindeki Zernuk kalesi de teslim oldu ve bu şehire Gu-Balık ismini koydu. Yol üzerindeki Nur ş
Diriliş Timuçin Dombra Müziği 06:43
Diriliş Timuçin Dombra Müziği 13.966 izlenme - 2 yıl önce Diriliş "TİMUÇİN" Dombra Müziği "Şarkı Sözleri" Kara kıs avulumga kelgende Kültüldegen kar yerge tüsgende Dombıramdı alarman Yürek sazım çalarman Kaygırgandı eş aytbam Dombıra sazım estgen ataylar Manesine es bergen anaylar Estgenine oy berip Yüreklerge ses berip Köz yastı kızganmaslar Nogaydın kaygı sansız kününde Batirler yuklamagan kününde Yüreklerin kötergen Sogıslarda küş bergen Köptü körgen Dombıra… DOMBIRA TÜRKÇE SÖZLERİ Kara kış köyüme gelende Lapa lapa kar yere düşende Dombıramı alırım Yürek sazımı çalarım Kaygılarımı hiç söylenmem. Dombıra sazımı işiten babalar Manasına kulak veren analar İşittiğini akıl yorarak, Yürekleri titreyerek Göz yaşlarını esirgemezler. Nogayların derdi sayısız, her gününde Yiğitlerin uyumadığı günlerde Yüreklerini cesaretlendiren Savaşlarda güç veren Görüp geçirmiş dombıra
Moğolistan'da Çadır Ziyareti 05:32
Moğolistan'da Çadır Ziyareti 2.641 izlenme - 5 ay önce Yer, Moğolsitan'ın Bayanülgi şehrine yakın bir bozkır. Dağların arasında tek bir çadır. Çadırın içindekiler aslen Kazak. Konuştukları dil bazı kelimeler hariç anlaşılıyor. Çadırın sıcaklığı ve bozkırın huzuru... #Yolaçık
Yerli Animasyon - Boerue - Şamanik Bilim Kurgu 03:32
Yerli Animasyon - Boerue - Şamanik Bilim Kurgu 3.368 izlenme - 11 ay önce Borrue - Börü türk&moğol efsanelerini konu alan animasyon serisi. yani çıkarsa öyle olacak. desteği hakeden bağımsız animasyon projesi. bağımsıza gönül verenler bunu da es geçmesin valla olursa çok güzel olacak. kickstarter lansmanında heyecandan yerinde duramıyordu proje ekibi. ilk sezon öyle veya böyle hayata geçer de kıvılcımı ateşlerse, sonraki sezonlarda last airbender kalitesiyle şenlenebiliriz. şöyle bir sayfaları var: https://www.facebook.com/boerue/?fref=nf şöyle de web siteleri : http://boerue.com/ 1 dolar da olsa destek için: https://www.kickstarter.com/projects/boerue/boerue-shamanic-sci-fi-animation-series?ref=project_link
Cengiz Han - Temuçin ile Camuka'nın Hanlık Savaşı 09:04
Cengiz Han - Temuçin ile Camuka'nın Hanlık Savaşı 2.979 izlenme - 1 yıl önce Camuka ile Cengiz Han'ın yaşları aynıdır. Camuka, daha genç bir savaşçıyken kendi kabilesi olan Cacirat kabilesinin lideri olmuştur. O dönemde o kadar kuvvetlidir ki, ihtiyaç duyulduğunda savaşa gönderecek 20 bin kişilik savaş gücünü kolayca ortaya koyabilmektedir. Onların dostluğunun nerede başladığı fazla bilinmemekte, ama birbirlerine nasıl düşman haline geldikleri efsane halini almıştır. Çeşitli söylentilere göre, Cengiz Han ve Camuka birbirleri ile tanıştıklarında ikisi de 11 yaşındadır. Bulundukları bölgede bulunan Onan nehri kıyısında birlikte oyunlar oynamışlardır. O dönemde kan kardeşi olduklarına dair rivayetler bulunmaktadır. Sonrasında ise yedi sene boyunca birbirleri ile görüşemeden yaşamak zorunda kalmışlardır. Karısının kaçırılmasının ardından Camuka, onun kurtarılması için Cengiz Han'a yardım etmiştir. Bir dönem ikisi arasına içeriği belli olmayan bir tartışma geçmiş ve iki kan kardeş birbirlerine düşman kesilmiştir. Camuka, Cengiz Han'ı şu sözlerle anlatmıştı: "Dostum, Cengiz Han'ın insan etiyle beslenen ve zincirlenmiş dört tane köpeği vardır. Bu dört köpeğin alınları bakırdan yapılmıştır. Burunları birer kılıç gibidir. Çiğ et yerler, rüzgarda uçarlar. Şimdi onlar atık zincirlerinden boşandılar, önlerinde kimse duramaz." Camuka'nın düşmanı Cengiz han'ı övmesi Tayan Han'ın canını sıkmıştı. Bu da Cengiz Han ile girdikleri çatışmayıkaybetmelerine neden olmuştur. Camuka, yakaladığı Temuçin'in komutanlarını kaynar suda haşlatarak öldürmüştür. Kaybettiği savaşın ardından Temuçin, doğuya kaçar ve bir süre dağlarda kaçak olarak yaşamak zorunda kalır. Bu sırada keskin zekasını ve liderlik gücünü de kullanarak yeni bir ordu düzenler ve bir kez daha Camuka'nın karşısına çıkar. Bu kez kazanan Cengiz Han olur. Kaçan ise Camuka'dır. İki taraf arasında birkaç kez şiddetli çarpışmalar oldu ve sonunda kaybeden Camuka ve ordusu olmuştu. Camuka'nın iki komutanı Camuka'yı tutuklayarak Cengiz Han'a götürür. Cengiz Han ise ihanetlerinden dolayı Camuka'nın komutanlarını idam ettirir. Camuka, Temüçin'e bu şekilde esir düşmüştü. Temuçin, eski silah arkadaşını tekrar kazanmak ve onunla barışmak istiyordu. Camuka, Temüçin'in uzattığı dostluk elini kabul etmedi. Onurlu bir şekilde, kanının akıtılmadan öldürülmesini istedi. Camuka yanlışının artık farkına varmıştı ve şunları söyledi: "Çocukluğumuz çok güzeldi. Birlikte aynı çadırın içinde, aynı yorganın altında yatmıştık. Fitne ve fesada uğradık, aramıza girenler bizi birbirimize düşman etti. Birbirimize ağır sözler söyledik, ben kaybeden, sen kazanan oldun. Herkesi kendine tabi ettin ve hanlığı kazanan sen oldun. Benim dostluğum sana fayda getirmez. Ailem beni ben küçükken bırakıp gitmişti. Bir kardeşim yoktu. Karım geveze biriydi. Dostlarım güvenilir değildi. Bana iyilik yap ve kansız bir ölüm getir. Eğer beni canlı bırakırsan, gelecekte önüne bir engel olarak çıkarım. Yaşamam sana zarardan başka bir şey getirmez." Cengiz Han, Camuka'nın sözlerine çok üzülmüştü. Onun isteğini kabul etmek zorunda kalmıştı. Camuka onun için hem en büyük dost hem de en onurlu düşman olmuştur. Bu sırada Naymanlara destek veren Merkit kabileleri de Temüçin'in komutanlarından Sübüdey Noyan tarafından yenildi ve tamamı yok edildi. Bu başarının ardından Sübüdey Noyan, Temüçin'in en değerli komutanı olmuştur. Son olarak Naymanların da ortadan kaldırılması ile Moğolistan da artık tek askeri ve siyasi güç olarak Temüçin kalmıştı ve böylece Moğol İmparatorluğunun lideri oldu. Bütün birlikler bir araya geldi ve Moğollar adı altında birleşti. Kaynakça Kitap: CENGİZ HAN Yazar: Mehmet F. Tufan
Kartallarla Kurt Avlamak 07:33
Kartallarla Kurt Avlamak 3.439 izlenme - 2 yıl önce Moğolistan, kazakistan ve kırgızistan'da günümüze kadar ulaşabilmiş geleneklerden biri. avcılıkta genelde kartal, şahin ve sungur gibi eğitimli kuşlar kullanılıyor.
Minik Moğolun Söylediği Şarkıyı Dinledikçe Dinleyesiniz Gelecek 00:41
Minik Moğolun Söylediği Şarkıyı Dinledikçe Dinleyesiniz Gelecek 2.508 izlenme - 2 yıl önce Minik Moğolun söylediği şarkı pek anlaşılmasa da internette fenomen olacak gibi. Bakalım siz şarkıyı kaç kere dinleyebileceksiniz.
Moğol Yetenek Yarışmasında Beyin Mıncıklaması Geçirten Performans 07:41
Moğol Yetenek Yarışmasında Beyin Mıncıklaması Geçirten Performans 193 izlenme - 4 ay önce Moğol Yetenek yarışmasında yarı finale kalan dans grubundan muhteşem dans koreografisi. Arkamıza yaslanıp izliyoruz efendim.
Çiğ Et yiyen Sibirya Türkleri 10:08
Çiğ Et yiyen Sibirya Türkleri 1.537 izlenme - 2 yıl önce Hunlar çiğ eti eyerlerini altında saklayıp 7-8 gün durmadan at üzerinde gidebiliyorlardı. Ama eyerin altında ki çiğ et atın tuzunu çekiyor ve üzerindeki adamın sıcaklığı ile çiğliğini kaybediyordu. Yani sindirimi kolay, çiğ olmayan bir et çıkıyordu meydana.
Ulytau Toby-Adai (Türk-Moğol Gücü) 04:35
Ulytau Toby-Adai (Türk-Moğol Gücü) 6.571 izlenme - 8 yıl önce türk moğol-forever
Cengiz Han Heykelinde Vlog (Moğolistan) 09:40
Cengiz Han Heykelinde Vlog (Moğolistan) 475 izlenme - 5 ay önce Dünya'nın en büyük atlı heykeli olan Cengizhan Heykeli'ni havadan çekip yamacında ata binip vlog çeken arkadaş
En Eski Türkler Bulundu 01:53
En Eski Türkler Bulundu 1.455 izlenme - 2 yıl önce Türklerin en saf ve en eski hali olan Duka halkını Atlas dergisi ekibi Moğolistan'daki dağların eteklerinde buldu. Nesli tükenmekte olan Ren geyiklerinin kalın ve dallı boynuzları Duka Türklerinin simgesiymiş.
Moğollar - Moğol Misketi 03:36
Moğollar - Moğol Misketi 1.486 izlenme - 2 yıl önce Albüm Adı: Umut Yolunu Bulur Çıkış Tarihi: 25.11.2009
Moğol Müzik-2 -Ezir Kara 03:36
Moğol Müzik-2 -Ezir Kara 2.864 izlenme - 7 yıl önce moğol
6 Dakikada Kuzu Ayıklamak 06:18
6 Dakikada Kuzu Ayıklamak 726 izlenme - 2 yıl önce Bi Moğol sayfasında paylaşımış bir video sanırım kasap da moğol .Kasap arkadaş adeta kuzunun omurgasını kaburgasını ayıklayıp cillop gibi et çıkarıyor.
Altan Urag- Davalgaa Moğol Müzik 04:44
Altan Urag- Davalgaa Moğol Müzik 2.324 izlenme - 7 yıl önce moğol
Şamanın Gözünden Şamanizm 04:10
Şamanın Gözünden Şamanizm 1.188 izlenme - 2 yıl önce Göçe hazırlanan aile, şamandan göç etmek için doğru zaman olup olmadığını öğrenmeye geliyor. Bunu komik, saçma vs bulanlar olabilir. Şunu hatırlatıyım, armut keser gibi erkeklerin pipisininden parça kesmeyi ve benzeri kültürel olayları da diğer bütün dünya gülünç ve saçma buluyor. not: altyazıda zamanlamayı tam yapamadım, kusra bakmayın, idare ediverin.
Medieval2 Empire Total War Bölüm 4 Timur İstilası Devam Ediyor 57:53
Medieval2 Empire Total War Bölüm 4 Timur İstilası Devam Ediyor 1.695 izlenme - 3 yıl önce Mediveal Empire Total War2 Moğol İmparatorluğu serisi Günlük Yüklenecektir. iyi Seyirler Dilerim.
Moğol Ayini - Diriliş Ertuğrul 05:47
Moğol Ayini - Diriliş Ertuğrul 551 izlenme - 1 yıl önce Diriliş "Ertuğrul" dizisinin 39.bölümünde yer alan sahne.Moğol komutanı Baycu Noyan ile Şaman adlı din adamının ayini.Bir garip doğrusu.
Mediveal Total War 2 Moğol İmparatorluğu Türkçe [ Bölüm 2 ] Mısır'a Yürüyün :) 01:08:07
Mediveal Total War 2 Moğol İmparatorluğu Türkçe [ Bölüm 2 ] Mısır'a Yürüyün :) 1.049 izlenme - 3 yıl önce Mediveal Empire Total War2 Moğol İmparatorluğu serisi Günlük Yüklenecektir. iyi Seyirler Dilerim. 1.BöLüm Linki : www.izlesene.com/video/empire-total-war-2-mogol-imparatorlugu-turkce-bolum-1/7603012# 3.Bölüm Linki : http://www.izlesene.com/video/mediveal-empire-total-war-2-mogol-imparatorlugu-bolum-3/7606998
cengizhan moğol ordusu 04:01
cengizhan moğol ordusu 1.288 izlenme - 6 yıl önce cengizhan ve yenilmez ordusu-bu ordu 80 bin moğol ve 70 bin türk suvariden oluşuyordu
Kiwi-Z Tone Moğol Müzik 04:06
Kiwi-Z Tone Moğol Müzik 895 izlenme - 7 yıl önce moğol
Şaman Ayini İle Ruh Çağırma 03:57
Şaman Ayini İle Ruh Çağırma 227 izlenme - 2 yıl önce Khadak ismindeki moğol yapımı filmden bir sahne. Hastalanan gencin şaman ayininden ritüellerle iyileştirilmeye çalışılmasını izliyoruz.
Sütlü Çay Yapan Moğollar 04:48
Sütlü Çay Yapan Moğollar 165 izlenme - 2 yıl önce Moğol'ların meşhur sütlü çayının nasıl yapıldığını izliyoruz efendim. Hazır süt kullanmaları gözlerden kaçmadı. Göç ettikleri yerlerde marketlere uğruyorlar tabii canım :) O değil de ne güzel insanlar lan.
1954 Yılından Oryantal Dans - Nergis Moğol 04:51
1954 Yılından Oryantal Dans - Nergis Moğol 309 izlenme - 2 yıl önce 1954 tarihli Çalsın Sazlar Oynasın Kızlar filminden dönemin en ünlü dansözlerinden, Nergis Moğol'un şovu sizlerle, efem. not: Bi el ense çekse beni yatırır, zor yatırır ama yatırır.
Muhteşem Türk Moğol Ezgisi Tdm 05:46
Muhteşem Türk Moğol Ezgisi Tdm 317 izlenme - 2 yıl önce TDM(Turkishworldmusic) kanalında; Azeri, Nogay, Çuvaş, Sibir, Altay, Yakut, Tuva, Kırgız, Kazak, Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Kaşgay ve Anadolu Türk topluluklarının geleneksel ve folklorik müziklerinin yanısıra Türki devletlerinin öne çıkan şarkıcılarının en yeni ve en güzel şarkı klipleri... http://turkdunyasimuzik.blogspot.com
Moğol Müzik-1 - Turan Cult 01:44
Moğol Müzik-1 - Turan Cult 703 izlenme - 7 yıl önce moğol
Aynı Anda İki Sazı Birden Çalmak - Moğolistan 02:12
Aynı Anda İki Sazı Birden Çalmak - Moğolistan 259 izlenme - 2 yıl önce Bu Moğol kardeşimiz, dombra denen Sibirya sazının 2 tanesini bazen aynı anda, bazen de sırayla çalıyor. İşin ilginci cidden çalıyor. Komik desem değil, çüş desem değil, bir acaip durum.
Uvertura   Tengerin Hu Moğol Şaman Müziği 06:48
Uvertura Tengerin Hu Moğol Şaman Müziği 238 izlenme - 2 yıl önce http://www.izlesene.com/iz/adnancah Uvertura - Tengerin Hu Moğol Şaman Müziği Kurt Ulaması