Hoşgeldiniz!

müzik terimleri

Face Müzik Terimleri İşaretleri Artikülasyon Çocuklara İzlettirilecek 00:46
Face Müzik Terimleri İşaretleri Artikülasyon Çocuklara İzlettirilecek 4.190 izlenme - 4 yıl önce Hem Öğren Hem Çocuğuna Öğret aykut İlter Aykut Öğretmen noktürn (noctume): Gece Müziği Anlamıma Gelir, Çoğu Hüzünlü Parçalardır. oktav: Sekiz Tondan Meydana Gelen Ses Dizisi. opus: Eserlere Besteleniş Sırasına Göre Verilen Sıra Numarası. Meselâ Beethoven’in Opus 21 Ay Işığı Sonatı, Bestecinin 21. Eseridir. partisyon (partition): Bir Orkestra Parçasının Her Saz İçin Ayrı Ayrı Yazılan Kısımları, piano: Yavaş, Usul Usul. pianissimo: «piano»dan Daha Yavaş. presto: Çabuk, Hızlı. polka: Polonya’da Çok Yaygın Bir Dans, Bu Dans İçin Yazılan Parça. prelüt (prğlude): Esas Parçanın Başına Eklenen Beste. rapsodi: Hızını Halk Melodilerinden Alan Parçalar. ritim: Zamanın Eşit Vö Tekrarlı Parçalara Bölünmesi. romans (romance): Duygulu, Her Parçası Nakaratla Bağlanan Bir Ortaçağ Şarkısı. rondo: Tek Motifin Defalarca Tekrarından Meydana Gelen Beste. s Arabanda: Eski Bir İspanyol Dansı senfoni: Orkestra İçin Yazılmış, Genel Olarak Dört Kısımdan Meydana Gelen En Büyük Saz Müziği Eseri. senfonik Şiir: Tasvirci Bir Konuda Bir Orkestra Eseri. senkop: Sekme, Sonraki Tona Atlama. solfej: Notaları Söyliyerek Bir Parçayı Okumak; İlk Müzik Bilgileri. sonat: Bir Müzik Aleti İçin Bestelenmiş, Üç, Dört Kısımdan Meydana Gelen Bir Beste. tarantella: Taranto Bölgesinde Oynanan Kıvrak Bir İtalyan Dansı. tokata (toccata): Org, Klavsen Gibi Çalgılar İçin Bestelenmiş Tek Bölümlü Bir Parça. tremolo: Yaylı Sazlarda Yayın Hızla İleri Geri Sürülerek Çalmışı. tril: Bir Tonun Yarım Ton Ya Üstü, Ya Da Altıyla Birlikte Titreterek Çalınması. vals: Üç Tempolu, Dönüşlü Figürlerle Oynanan Alman Asıllı Bir Dans Ve Bu Dans İçin Yazılmış Parça. vivace: Çok Hızlı Ve Canlı. müzik Toplulukları müzik Aletleri, Çalınma Ve Dinletilme Bakımından, İkiye Ayrılır: 1) Eşlik Sazları; 2) Konser Sazları. Bazı Aletler Vardır Ki, Tek Başına Çalınmaz: Kontrbas Gibi. Bazıları Da Da Vardır, Keman, Piyano Gibi, Solo Olarak Da, Topluluk Halinde De Konser Vermeye Yarar. Birincilere «eşlik Sazları», İkincilere «konser Sazları» Denir. Ancak, Konser Sazlarının Da Hangileri, Ne Şekilde Bir Arada Bulunur? Bunu Gelenek Tesbit Etmiştir. Bu Bakımdan, Saz Toplulukları Şöyle Çeşitlenir: solo: Tek Bir Sazın, Bir Veya Birkaç Müzik Parçasını Çalmasıdır: Keman Solosu, Piyano Solosu Gibi. Bir Resitalde, Tek Bir Sazın Konser Vermesine «solo» Denilebileceği Gibi, Bir Orkestra İçinde De Zaman Zaman Tek Sazın Sesinin Duyulmasına Da «solo» Denir. Bazı Sololarda İkinci Bir Saz Da Eşlik Eder: Bir Keman Resitalinde, Çoğu Zaman, Piyanonun Eşlik Etmesi Gibi. trio: Üç Sazdan İbaret Bir Topluluktur. 3 Telli Saz, 3 Nefesli Saz, Ya Da Bunların Karışımı, Trioyu Meydana Getirir. Çoğunlukla Keman, Piyano, Viyolonsel En Yaygın Trio Şeklidir. kuartet: Dört Sazdan Meydana Gelir. Nefesli Ve Telli Sazlardan Kurulabildiği Gibi Yalnız Bir Çeşidinden De Yapılabilir. En Yaygın Şekli, «yaylı Sazlar Kuarteti»dir Ki Birinci Keman, İkinci Keman, Viyola Ve Viyolonselden İbarettir. kentet: Beş Sazdan Meydana Gelen Topluluk. sekstet: Altı Sazdan Meydana Gelen Topluluk. orkestra: Birçok Sazın Meydana Getirdiği Bir Topluluktur. 20 Kişilikten 150, 200 Alete Kadar Çeşitli Kalabalıkta Olur. «senfoni Orkestrası» Orkestraların En Zenginidir. etiketler: Açıklamaları, Anlamları, Müzik, Sözlük, Terimler, Toplulukları
Müzik Dersi : Beste Işıl Çakır - Müzik Terimleri Sözlüğü 08:21
Müzik Dersi : Beste Işıl Çakır - Müzik Terimleri Sözlüğü 1.481 izlenme - 5 yıl önce HEM ÖĞREN HEM ÇOCUĞUNA ÖĞRET Beste Öğretmen Müzik Terimleri Sözlüğü A cappella (İt.): Çalgı eşliği olmayan (koro). A tempo (İt.): Asıl tempoya dönüş. İlk hızda. Absolute music (İng.): Saf müzik. Mutlak müzik. Herhangi bir programı olmayan, bir olay ya da karakter betimlemeyen müzik. Absolute pitch (İng): Mutlak işitme. Abso¬lute kulak. Yüksek müzik yeteneği. Accelerando (İt.): Hızlanarak. Giderek hızlanan tempoda. Action Music (İng.): Eylem müziği. 20. yüzyıl müziğinde yorumcunun yorum sırasındaki eyleminin, ürettiği ses kadar önemli olduğu müzik. Ad libitum (Lat.) ad.lib. Yorumcunun isteğine bağlı. Adagio (İt.): Ağırbaşlı, yavaş tempoda. Affettuoso, con (İt.): Aşk ve sevecenlikle. Agitato (İt.): Tez ve canlı tempoda. Agnus Dei (Lat.): Tanrının Kuzusu. Latin Kilise¬si’nde Missa’nın 5. bölümü. Ağıt: Mersiye. Lamento (İt.). Akor: İki veya daha çok sesin armoni oluşturacak şekilde aynı anda çalınması. Uygu, düzen. Kırık düzen karşıtı kalıp düzen. Chord (İng.). Akort etmek: Çalgı perdelerinin belirli bir oran içinde düzenlenmesi. Aksak Ölçüler: Zamanları eşit olmayan ölçüler. Asimetrik vurgu düzeni. Aksan: Vurgu, vurum. Accent (Fr.). Akustik: 1. Sesin oluş ve yayılışını inceleyen bilim dalı. Bir ortamın ses dağılım nitelikleri. Sesleşim ve Sesleşimbilim; 2. Geleneksel çalgıları elektronik çalgılardan ayrımsamak için kullanılan sözcük. Akustik gitar, elektro gitar gibi. Acoustic (İng.). Aleatori (İt.): Şansa bırakılmış, rastlamsal müzik. Allegretto (İt.): Çabukça tempoda, ancak allegro kadar değil. Allegro (İt.): 1. Neşeli, kıvrak, çabuk tempoda. 2. Senfoni, konçerto ve sonatlarda bir bölümün başlığı. Allemande (Fr.): Alman dansı. 4/4’lük tempoda, orta hızda. Alterasyon: Değiştirici koyarak bir notanın ses yüksekliğini değiştirmek. Altération (Fr.). Alto (İt.): En pes kadın veya çocuk sesi. Ametric (Fr.): Ölçüye bağlı kalmayan. Belli bir vurum olmayışından ötürü ölçünün uygulanmaması. Amplifikatör: Ses yükselteci ya da ses üreteci olarak kullanılan elektrikli aygıt. Yükselteç. Amplificateur (Fr.). Anacrusis (Yun.) Eksik ölçü. Anahtar işareti: Portenin başında yer alan, nota adlarını ve genel müzik merdivenindeki yükselme derecesini tanımlayan işaret. Clef (Fr.). Anarmonik: Sesdeş notalar, si diyez ve do gibi. Anharmonic (İng.). Ancora (İt.) Bir daha. Bis. (Lat.). Andante (İt.): Orta ağırlıkta (tempo). Andantino (İt.): Andante’den biraz daha az ağır. Biraz daha hızlıca. Animato (İt.): Coşkulu, canlı, diri (anlatım). Anonim (Alm.): Yazarı ya da bestecisi bilinmeyen yapıt. Anthem (İng.): İngilizce konuşan Protestan Kilisesi’nin Latin motetleri benzeri vokal müzik. (National anthem: Ulusal marş.) Antifon: Koronun, yankı ve karşıtlık etkisi yaratmak üzere iki veya daha çok öbeğe ayrılarak söylemesi. Antiphonie (Yun.). Appassionata (İt.): Tutkulu, ateşli, ihtiraslı (anlatım). Appoggiatura (İt.). Abantı. Çarpma. Süsleme amacıyla akora veya tek sese bir üst veya alttan katılan yabancı nota. Aralık: Art arda ya da eş anlı iki sesin ses yükseklikleri arasındaki uzaklık. Intervalle (Fr.). Aranjman: Uyarlama. Düzenleme. Bir yapıtı, özgün ortamını değiştirerek bir başka ortam için yeniden yazmak. Arrangement (Fr.). Archi (İt.): Yaylı çalgılar (kısaltma). Arıza: Değiştirici (işaret). Ses yüksekliğini yarım ton yükseltip (diyez); yarım ton alçaltmaya (bemol) yarayan işaretler. Değiştirme imi. Accident (Fr.). Armoni: En eski kullanımı ahenk, uyum anlamındadır. Seslerin akor oluşturmak üzere birleşmesi. Seslerin eşzamanlı bileşimini inceleyen bilim dalı. Harmonie (Fr.). Armonik yürüyüş: Art arda gelen akor dizilerinin değişen adımlarına göre müziğin akışı. Marche harmonique (Fr.). Armonikler: Doğuşkanlar. Bir ses üretildiğinde telin veya hava tabakasının titreşimiyle kendiliğinden oluşan aynı aileden diğer sesler. Arpeggio (İt.): Arpej. Akor seslerini birlikte çalmaktansa açarak art arda çalmak veya söylemek. Arp gibi çalmak. Kırık düzen, kalıp düzenin karşıtı. Art song (İng.): Sanatlı şarkı, Lied (Alm.). Karşıtı: halk şarkısı. Arya: 1. Hava, melodi. 2. Orkestra eşliğinde söylenen ya da çalınan, solo ses ya da çalgı için büyük çaplı ezgi. Aria (İt.). Atonal (Fr.): Belli bir tona bağlı olmayan. Attacca (İt.): Müzik yapıtlarının bölümleri arasında ara vermeksizin, durmadan bir sonraki bölüme bağlama. Bale: Dans, mim ve hareketle oynanan müzikli oyun. Ballet (Fr.). Balad: 1. Bir öykü anlatan geleneksel şarkı. Ballad (İng.). 2. Öykü anlatan üslupta çalgısal yapıt. 3. Ortaçağdaki ilk çoksesli ezgi biçimlerinden biri. 4. Ballade (Fr.): Chopin’in dramatik ve şiirsel, uzun piyano parçalarına verdiği ad. Bando: Üflemeli ve vurmalı çalgılardan oluşan müzik topluluğu. İng: Band. Bariton: Tenor ile bas arasındaki erkek sesi.(Carmen’deki Escamillo gibi.) Bari¬tone (İt.). Barkarol: Gemici şarkısı ya da Venedik gondolcularının şarkısı. Barcarola (İt.). Bas: En pes erkek sesi. (Mozart’ın Saraydan Kız Kaçırma operasındaki Osmin gibi.) Basso Cantante: Yüksek ve lirik karakterdeki bas ses. (Don Carlo’daki Kral Philip gibi.) Basso Buffo: Gülünçlü özelliğe sahip, cambazlık yapabilen kıvrak bas ses. (Sevil Berberi’ndeki Dr. Bartolo gibi.) Basso Profondo: Derin bir sonoritesi olan, güçlü ve en kalın bas ses. Ağırbaşlı ve soylu nitelik taşır. (Tristan ve Isolde’deki Kral Mark gibi.) Basso continuo (İt.): Sürekli bas. Barok topluluklarda çello, klavsen, lavta ya da org gibi pes sesli çalgıların eşliği. Battaglia (İt.): Savaş müziği. Savaşı müzikle yansıtan yapıtlar. Bekar: Diyez ya da bemolle değişen notayı önceki durumuna döndüren işaret. Natürel. Bel canto (İt.): Güzel şarkı. Güzel şarkı söyleme yöntemi. Bemol: Notanın yarım ses kalınlaşacağını belirten işaret. Bémol (Fr.). Berceuse (Fr.): Ninni. Biçem: Üslup. Style (İng.) Bis (Lat.): İki kez. Bir daha. Konser sonunda dinleyicinin yorumculardan bir kez daha çalmalarını istemesi. Ancora (İt.). Bolero (İsp.): Kıvrak bir İspanyol dansı. Bouffe (Fr.): Komik. Buffo: Komik erkek karakter. Bourrée (Fr.): Halk dansı özelliğinde, 16. yüzyıldan sonra Fransız sarayına giren bir dans. Süit formunun bir bölümü. Bravura (İt.): Sanatsal tekniğin cesaretle, parlakça sergilenişi. Brio (İt.): Ateşli, çevik (tempo). Burlesque (Fr.): Güldürücü, eğlenceli. Burletta (İt.): Şakacı opera, opera buffa, müzikli fars. Caccia (İt): Av sahnelerinin betimlendiği şiir ya da şarkı. Müzikte bir motifin diğerini avlaması. Kanon yapısı benzeri. Cantabile (İt.): Şarkı söyler gibi (yorumlayış). Cantatore (İt.): Erkek şarkıcı. Cantus firmus (Lat.): Ana, temel müzik parçası. Canzona (İt.): Barok Dönem’de şarkı. Halk şarkısı. Madrigallerin bir bölümü. Canzonetta (İt.) 15. yüzyılda en yaygın İtalyan halk şarkısı türü. Kanzonet. Capriccio (İt.): Çarpıcı etkileri olan, cilveli, kısa bir çalgısal biçim. Kapris, kapriçyo. Carol (İng.): Ortaçağ’da bir dans. Sonradan İsa’nın doğumunu konu alan metinler üstüne yazılan iki-üç sesli şarkı. Karol. Castrato (İt.): Delikanlı sesinin korunması için hadım edilmiş erkek. Cembalo (İt.): Çembalo. Klavsen. Clavecin (Fr.); Harpsichord (İng.). Chanson (Fr.): Şarkı. Şanson. Coda (İt.): Füg, sonat ya da senfoni gibi bir yapıtı bitiren bölüm. Kuyruk. Comédie-ballet (Fr.): Molière ve Lully’nin işbirliği sonucu 17. yüzyılda Fransa’da ortaya çıkan şarkılı bale türü. Crescendo (İt.): Sesin gittikçe artacağını, yükseleceğini belirten gürlük imi. Tersi, decrescendo: Sesin gittikçe alçalacağını, söneceğini belirtir. Kreşendo, dekreşendo. Cyclique (Fr.): Dönemsel, dönüşümlü. Önceki motifin sonraki bölümlerde değişerek yinelenmesi. Cymbals (Fr.): Ziller Çello: Viyolonsel. Violoncello (İt.). Çeşitleme: Varyasyon. Variation (Fr.). Da capo (İt.): Başa dön, baştan itibaren. Début (Fr.): Sahneye ilk kez çıkan yorumcu. Deciso (İt.): Kararlı. Declamatory (İng.): Güzel söz söyleme. Şiir okurcasına sesleniş. Hitap. Delicato (İt.): İncelikle, nezaketle çalmak. Deşifre: Önceden çalışmadan, notayı ilk görüşte okumak. Déchiffrage (Fr.) Dies Irae (Lat.): Hüküm günü. Requiem’in bölümü. Diminuendo (İt.): Gittikçe hafifleyerek (ses). Dinamik: Sesin gürlük derecelerini gösteren işaretler. Dynamique (Fr.). Discographie (Alm.): Ses kayıtlarının, plakların sınıflandırılmış, kataloglanmış biçimi. Disque (Fr.): Kayıt, plak. Disonant: Ka
Forte Piano Müzik Terimleri İşaretleri Artikülasyon Çocuklara İzlettirilecek 01:40
Forte Piano Müzik Terimleri İşaretleri Artikülasyon Çocuklara İzlettirilecek 834 izlenme - 4 yıl önce Hem Öğren Hem Çocuğuna Öğret aykut İlter Aykut Öğretmen bir Müzik Parçasının Gerek Bestelenmesi, Gerek Çalınması Kendine Göre Birtakım Kurallara Bağlıdır. Bu Kuralların Gerçekleştirilmesi Sırasında Bütün Milletlerce Kabul Edilmiş, Çoğu İtalyanca’dan Gelme, Bazı Terimler Kullanılır. Burada O Terimlerin En Belli Başlılarını Veriyoruz. accelerando: Hızlandırarak Çalınacak Demektir. akor (accord): Armonide Değişik Seslerin Bir Ahenk Meydana Getirecek Şekilde Bir Anda Çalınması; Sazda «düzen», Armonide «uygu.» adagio: Tutumlu Ve Temkinli Bir Ağırlıkta. agitato: Hareketli. allegro: Hafif, Çevik Tempo. allegretto: «allegro»dan Daha Yavaş, «andante»den Daha Hızlı, Orta Karar Hız Temposu. andante: «allegro» İle «adagio» Arasında Ağırca Bir Tempo. arpej: Bir Akoru Meydana Getiren Notaları Birbiri Peşisıra Çalmaya Denir. aranjman: Bir Bestenin Yazıldığından Başka Bir Tondan, Ya Da Başka Bir Saza Göre Ayarlanması. arya: Operalarda Başlıca Kişilerin Tek Başına Söylediği Solo Şarkılar. balâd: Dans Eşliğinde Söylenmek Üzere Yazılmış Halk Türküleri. Ortaçağ’da Çok Yaygındı. barkarol (barcarole): Teknelerin Su Üstündeki Salıntısını Taklit Eden Gondolcu Şarkıları. bekar: Diyezli, Bemollü Bir Sesin Eski Haline Getirilmesini Gösteren İşaret. bemol: Bir Sesin Yarım Ton Kalınlaştırılacağını Gösteren İşaret. bersöz (berceuse): Ninni Olmak Üzere Yapılan Bir Beste. beste: Bir Müzik Eseri Anlamına Gelir, «kompozisyon» Karşılğıdır. bolero: Dansla Birlikte Söylenen Bir İspanyol Şarkı Çeşidi. crescendo: Sesi Gittikçe Çoğaltıp Şiddetlendirerek Çalmak. «diminvendo»nun Tersi. diyez: Bir Sesin Yarım Ton İnceltileceğim Gösteren İşaret. düo: İki Sesin, İki Sazın Biri Bırakıp Biri Alarak Karşılıklı Çalması. Aynı Melodiye Devam Edilebileceği Gibi Ayrı Melodiler De Söylenebilir. es: Notada Duraklama Zamanını Gösteren İşaret. falso: Çalışta, Söyleyişte Yapılan Yanlış. fantezi: Değişimli, Kısa Beste. filârmoni Orkestrası: Armonik Müziği Yaymak Amacıyla Kurulmuş Orkestralara Denir. Teknik Bakımdan Senfonik Orkestralardan Farkı Yoktur. forte: Kuvvetli Çalınacak Demektir. fortissimo: Daha Da Kuvvetli Çalınacak Demektir. kadans (cadence): Bir Müzik Cümlesinin Sondaki Karar Notasiyle Bitmesi. Ayrıca, Konçertolarda Orkestra Ve Eşlik Sazlarının Susarak Solistin Tek Başına Hünerini Gösterircesine Eserin Ana Temlerini İşleyerek Çaldığı Solo Kısım Da Bu Adla Anılır. kapriçyo (capriccio): Besteyi Ölçü Dışında Serbest Bırakan Neşeli Fantezi. konçerto: Orkestra İle Birlikte Belirli Bir Müzik Aletiyle Çalınmak Üzere Bestelenmiş, Çoğu Zaman Üç Kısımdan Meydana Gelen Beste. «keman Konçertosu» Gibi. kontrpuan: Bir Melodinin, Kısa Bir Süre Sonra, Başka Bir Ses Üzerinden, Ya Daha Alçak, Ya Da Daha Yüksek Tonla Tekrarlanması. koro: Çeşitli İnsan Seslerinin Gruplar Halinde Şarkı Söylediği Müzik Top-lulğu. largo: Pek Ağır Bir Tempo. laytmotif: Ana Motif. Hangi Çeşitten Olursa Olsun Bir Bestenin İçinde Sık Sık Tekrarlanan, Kendisine Dönülen Müzik Cümleleri. lirik: Çok Dokunaklı Bir Beste. makam: Belirli Seslerin Belirli Roller Aldıkları Ses Dizisi. marş: Yürüyüşü Düzenlemek İçin Yapılan Beste; Bir Müzik Eserinde Bu Tempoda Olan Parça. mazurka: Orta Hızda Bir Polonya Dansı. mönüe (menuet): Orta Hızda, Üç Zamanlı, Kısa Adımlarla Oynanan Eski Bir Dans İçin Yazılmış Parça. mes (messe): Katolik Kiliselerine Mahsus Dinî Tören Müziği. moderato: Orta Derecede Hız. molto: Tempoyu Gösteren Terimlerle Birlikte Kullanılır, Çok Anlamına Gelir. «molto Allegro» (çok Neşeli) Gibi. natürel: (bk. Bekar). nokta: Bir Notanın Süresini Yarısı Kadar Artıran İşaret. noktürn (noctume): Gece Müziği Anlamıma Gelir, Çoğu Hüzünlü Parçalardır. oktav: Sekiz Tondan Meydana Gelen Ses Dizisi. opus: Eserlere Besteleniş Sırasına göre Verilen Sıra Numarası. Meselâ Beethoven’in Opus 21 Ay Işığı Sonatı, Bestecinin 21. Eseridir. partisyon (partition): Bir Orkestra Parçasının Her Saz İçin Ayrı Ayrı Yazılan Kısımları, piano: Yavaş, Usul Usul. pianissimo: «piano»dan Daha Yavaş. presto: Çabuk, Hızlı. polka: Polonya’da Çok Yaygın Bir Dans, Bu Dans İçin Yazılan Parça. prelüt (prğlude): Esas Parçanın Başına Eklenen Beste. rapsodi: Hızını Halk Melodilerinden Alan Parçalar. ritim: Zamanın Eşit Vö Tekrarlı Parçalara Bölünmesi. romans (romance): Duygulu, Her Parçası Nakaratla Bağlanan Bir Ortaçağ Şarkısı. rondo: Tek Motifin Defalarca Tekrarından Meydana Gelen Beste. s Arabanda: Eski Bir İspanyol Dansı senfoni: Orkestra İçin Yazılmış, Genel Olarak Dört Kısımdan Meydana Gelen En Büyük Saz Müziği Eseri. senfonik Şiir: Tasvirci Bir Konuda Bir Orkestra Eseri. senkop: Sekme, Sonraki Tona Atlama. solfej: Notaları Söyliyerek Bir Parçayı Okumak; İlk Müzik Bilgileri. sonat: Bir Müzik Aleti İçin Bestelenmiş, Üç, Dört Kısımdan Meydana Gelen Bir Beste. tarantella: Taranto Bölgesinde Oynanan Kıvrak Bir İtalyan Dansı. tokata (toccata): Org, Klavsen Gibi Çalgılar İçin Bestelenmiş Tek Bölümlü Bir Parça. tremolo: Yaylı Sazlarda Yayın Hızla İleri Geri Sürülerek Çalmışı. tril: Bir Tonun Yarım Ton Ya Üstü, Ya Da Altıyla Birlikte Titreterek Çalınması. vals: Üç Tempolu, Dönüşlü Figürlerle Oynanan Alman Asıllı Bir Dans Ve Bu Dans İçin Yazılmış Parça. vivace: Çok Hızlı Ve Canlı. müzik Toplulukları müzik Aletleri, Çalınma Ve Dinletilme Bakımından, İkiye Ayrılır: 1) Eşlik Sazları; 2) Konser Sazları. Bazı Aletler Vardır Ki, Tek Başına Çalınmaz: Kontrbas Gibi. Bazıları Da Da Vardır, Keman, Piyano Gibi, Solo Olarak Da, Topluluk Halinde De Konser Vermeye Yarar. Birincilere «eşlik Sazları», İkincilere «konser Sazları» Denir. Ancak, Konser Sazlarının Da Hangileri, Ne Şekilde Bir Arada Bulunur? Bunu Gelenek Tesbit Etmiştir. Bu Bakımdan, Saz Toplulukları Şöyle Çeşitlenir: solo: Tek Bir Sazın, Bir Veya Birkaç Müzik Parçasını Çalmasıdır: Keman Solosu, Piyano Solosu Gibi. Bir Resitalde, Tek Bir Sazın Konser Vermesine «solo» Denilebileceği Gibi, Bir Orkestra İçinde De Zaman Zaman Tek Sazın Sesinin Duyulmasına Da «solo» Denir. Bazı Sololarda İkinci Bir Saz Da Eşlik Eder: Bir Keman Resitalinde, Çoğu Zaman, Piyanonun Eşlik Etmesi Gibi. trio: Üç Sazdan İbaret Bir Topluluktur. 3 Telli Saz, 3 Nefesli Saz, Ya Da Bunların Karışımı, Trioyu Meydana Getirir. Çoğunlukla Keman, Piyano, Viyolonsel En Yaygın Trio Şeklidir. kuartet: Dört Sazdan Meydana Gelir. Nefesli Ve Telli Sazlardan Kurulabildiği Gibi Yalnız Bir Çeşidinden De Yapılabilir. En Yaygın Şekli, «yaylı Sazlar Kuarteti»dir Ki Birinci Keman, İkinci Keman, Viyola Ve Viyolonselden İbarettir. kentet: Beş Sazdan Meydana Gelen Topluluk. sekstet: Altı Sazdan Meydana Gelen Topluluk. orkestra: Birçok Sazın Meydana Getirdiği Bir Topluluktur. 20 Kişilikten 150, 200 Alete Kadar Çeşitli Kalabalıkta Olur. «senfoni Orkestrası» Orkestraların En Zenginidir. etiketler: Açıklamaları, Anlamları, Müzik, Sözlük, Terimler, Toplulukları
Gina And The Treble Müzik Terimleri İşaretleri Artikülasyon Çocuklara İzlettirilecek 01:59
Gina And The Treble Müzik Terimleri İşaretleri Artikülasyon Çocuklara İzlettirilecek 581 izlenme - 4 yıl önce Hem Öğren Hem Çocuğuna Öğret aykut İlter Aykut Öğretmen duraklar, Es’ler Ve Dönüş İşaretleri durak (fermata): Bir Sesin Uzatılması Gerektiğini Gösteren İşarettir. Notanın Üzerine Konulur: iki Veya Daha Çok Ölçüde Es Verilmesi: Es Verilecek Ölçü Sayısı Portenin Üzerine, Hangi Ölçüler Arasında Olduğu Portenin Altına Yazılır Ve Portenin Orta Çizgisine Uzun Çizgi İşareti Konulur: tekrar Parantezleri: Tekrar Parantezleri Tekrar Edilecek Bölümün Başına Ve Sonuna Konur. Anahtardaki Veya Ritmdeki Değişimleri Gösteren İşaretler Başlangıç Parantezinin Önüne Konmalıdır: dolaplar: Tekrar Edilen Bir Bölümün İki Farklı Bitirişi Olduğunda Dolap İşaretleri Kullanılır. Bunlardan İlki Tekrar Parantezinin İçine Konulur, İkincisi Arkasına. Bölüm İkinci Kez Çalındığında İlk Bitiriş Atlanır Ve İkinci Bitiriş Çalınır: ölçü Tekrarı: bir Tek Ölçüyü Tekrarlamak İçin: İki Ölçüyü Tekrarlamak İçin: da Capo (d.c.): Müziğin En Başına Dönülmesi Gerektiğini Belirtir. dal Segno (d.s.): Senyö İşaretinin Olduğu Yere Dönülmesi Gerektiğini Gösterir. * D.c. Al Fine: ‘en Başa Dön Ve “fine” Yazan Yerde Bitir.’ * D.s. Al Coda: ‘senyö İşaretinin Olduğu Yere Dön, Koda İşaretinin Olduğu Bölüme Kadar Çal, Ve Oradan Koda Bölümüne Geç’ Demektir. tempolar largo: İtalyanca “geniş” Anlamına Gelir. Hız Terimi Olarak “çok Ağır” Anlamında Kullanılır. Metronom'a Göre, Dakikada 40'dan 60'a Kadar Olan Birim Vuruşlarıdır. adagio: İtalyanca'da Hız Terimi Olarak Parçanın “çok Yavaşa Yakın” Okunacağını Gösterir. Metronom'a Göre, Dakikada 60'dan 76'e Kadar Olan Birim Vuruşlarıdır. andante: İtalyanca Ağırca, “ağıra Yakın” Anlamına Gelmektedir. Metronom'a Göre, Dakikada 76'dan 108'e Kadar Olan Birim Vuruşlarıdır. moderato: İtalyanca “orta Hızda” Anlamında Olup Eserin Orta Hızda Okunacağını Belirtir. Metronom'a Göre Dakikada 108'den 120'e Kadar Olan Birim Vuruşlarıdır. allegro: İtalyanca'da “neşeli” Anlamına Gelen Allegro, Parçanın “hızlı” Okunacağını Gösterir. Metronom'a Göre, Dakikada 120'den 168'e Kadar Olan Birim Vuruşlarıdır. presto: İtalyanca’da “çabuk, Hızlı” Anlamına Gelmektedir. Metronoma Göre, Dakikada 168’den 192’ye Kadar Olan Birim Vuruşlarıdır. tempo Değişiklikleri: accelerando (accel.): Temponun Aşamalı Bir Şekilde Hızlandırılması. rallentando (rall.): Temponun Aşamalı Bir Şekilde Yavaşlatılması. ritardando (ritard., Rit.): Genişleme. Altına Yazıldığı Notanın Değerinden Çok Az Daha Uzun Çalınması. ritenuto (rit.): Anında Yavaşlama. a Tempo: Accelerando, Ritardando Veya Duraklardan Sonra Orijinal Hıza Dönülmesi Gerektiğini Gösterir. rubato: Temponun İsteğe Bağlı Olarak Değiştirilebileceğini Gösterir. piu Mosso: Biraz Hızlanarak. poco (yavaş) Ve Poco A Poco (yavaş Yavaş) Yukarıdaki Terimlerle Birlikte Kullanılır. Tempo Değişikliğinin Olduğu Bölüm Uzun İse Rit.........poco........a........poco.......şeklinde Yazılır. dinamikler dinamikler Bir Sesin Veya Bir Müzikal Pasajın Hangi Yükseklikte Çalınması Gerektiği Hakkında Bilgi Verir. Portenin Altına, Küçük Harflerle Yazılır. Altına Yazıldığı Notadan İtibaren Yeni Bir Dinamik Seviyesi Belirtilene Kadar Uygulanır. crescendo (cresc.): Ses Yüksekliğinin Kademe Kademe Artması. Artacağı Bölümdeki Notaların Altına Konanişareti İle De Gösterilir. decrescendo (decresc.), Dinimuendo (dim.): Ses Yüksekliğinin Kademe Kademe Azalması. Azalacağı Bölümdeki Notaların Altına Konan İşareti İle De Gösterilir. piano (p) : Yumuşak forte (f) : Sert dinamik Seviyeleri: ffff :fortissississimo fff :fortississimo ff :fortissimo f :forte mf :mezzo-forte mp :mezzo-piano p :piano pp :pianissimo ppp :pianississimo pppp :pianissississimo artikülasyon aksan İşaretleri: sforzando ( Sf ): Güçlü Atak forzato Veya Forzando ( Fz ): Daha Güçlü Atak sforzato ( Sfz ): En Güçlü Atak staccato ( • ): Üzerine Konulduğu Notayı Arkasından Gelen Notadan Ayırmak İçin Kullanılır. Bu Ayırmayı Gerçekleştirmek İçin Staccato Notasının Süresi Kısaltılır. Staccato İşareti Dörtlük (bir Vuruşluk) Veya Daha Küçük Değerdeki Notalara Uygulanır: legato/tenuto ( - ):üzerine Konulduğu Notanın Yumuşak Ataklı Çalınıp Tam Değeri Kadar Tutulması Gerektiğini Gösterir: - Bir Nota Hem Staccato Hem De Sforzando Çalınmak İstenirse: - Bir Nota Hem Tenuto Hem De Sforzando Çalınmak İstenirse: nefes ( ’ ): Portenin Üzerine Konur. Konulduğu Yerde Kısa Bir Nefes Süresi Kadar Beklenir: süslemeler trill (): Üzerine Yazıldığı Notanın Gam İçerisinde Kendinden Sonra Gelen Nota (majör Veya Minör İkilisi) İle Yapılır. Eğer Kromatik Alterasyon Yapılacaksa Tr İşaretinin Sağına Bemol (b) Veya Diyez (#) İşareti Konulur. süsleme Notaları (grace Notes): Süsleme Notaları Standard Notalardan Daha Küçük Yazılır, Sapları Her Zaman Yukarı Doğrudur. Bu Notaların Hiçbir Ritmik Değeri Yoktur. tek Süsleme Notası: İki Ve Üç Süsleme Notaları: 4 Ve Üstü Süsleme Notaları: dönüşler (): Notadan Sonra Gelen Dönüş İşareti, Kendinden Sonraki Notadan Başlayarak ‘dönüş’ Yapılacağını Belirtir. Dönüş Notanın Uzunluk Değerinin Yarısı Kadar Sonra Başlar: kromatik Alterasyon İçin Dönüş İşaretinin Üzerine Veya Altına Bemol () Veya Diyez (#) İşareti Konulur: bend (): İşaret Notanın Üzerine Konur. Telli Enstrümanlarda Nota Basıldıktan Sonra Tel Aşağı Çekilir Ve Tekrar Yukarı İtilir. vibrato (vib.): Sesin Hafifçe Titreştirilmesi. diğer Müzik Terimleri allargando (allarg.): Sesi Kuvvetlendirerek Ve Aynı Zamanda Tempoyu Ağırlaştırarak. allemande: Eski Bir Alman Dansı. 4/4’lük Veya 2/4’lük Olan Dans Suitlerin İlk Bölüm Parçasını Oluşturur. anima: Derin Bir Anlam Vererek. animato: Kendini Kaptırmış Bir Coşkuyla (metronom: 120-132). anime: Canlı Ve Coşku Dolu. breve: İki Tane Birlik Değere Eşit Nota. canto: Şarkı. con: İle; Birlikte. decioso: Kararlı; Kesinlikle. dolce: Tatlı Bir Deyişle. doloroso: Kederli. espressivo (espress.): İçten, Dokunaklı Bir Şekilde; İfadeli. furioso: Şiddetli, Öfkeli. grazia: İnce, Narin Bir Deyişle. lent: Ağırbaşlı Ve Gösterişli. meno: Daha Az. meno Mosso: Pek Canlı Değil. morendo: Ölerek, Kaybolarak. molto: Çok. mosso: Hareketli, Canlı. movido: Hareketli. pizzicato (pizz.): Kapalı Çalmak. piu: Daha; Daha Fazla. ponticello: Yaylı Çalgıların Eşiği. primo: Birinci, İlk. quasi: Gibi, Hemen. ritmico: Tartıma Girmiş. rubato: Bağımsız Yoruma Bağlı, İstediğin Gibi. senza: Olmaksızın. simile: Benzer Şekilde Devam Etmek. sonare: Çalmak, Ses Vermek. sonore (sonoro): Gür Sesli. subito: Birdenbire. una Corda: Tek Tel Üzerinde. vivace: Neşeli, Canlı. vivissimo: Vivo'dan Daha Çabuk, Daha Canlı. vivo: Çabuk, Canlı Ve Parlak.
Şehir İsimleri İle Nota Değerlerini ve Vuruşları Öğreniyoruz Öğrenci Kerem Güder Öğretiyor 00:49
Şehir İsimleri İle Nota Değerlerini ve Vuruşları Öğreniyoruz Öğrenci Kerem Güder Öğretiyor 179 izlenme - 1 yıl önce Şehir İsimleri İle Nota Değerlerini ve Vuruşları Öğreniyoruz Öğrenci Kerem Güder vuruşlar,nota değerleri,şehir isimleri,temel müzik terimleri,avcılar mektebim okulu,kerem güder DÖRTLÜK NOTA: VAN SEKİZLİK İKİ NOTA: İZ-MİR 1-8LİK 2-16LIK ANKARA 2-16LIK 1-8LİK KARAMAN 4-8LİK GELİBOLU Müziğin alfabesi notalardır: Nota: Seslerin yüksekliklerini (incelik/kalınlık) ve sürelerini göstermeye yarayan işaretlerdir. Müziğin alfabesini, yani notaları öğrenmek için çeşitli çalışmalar yapmak gerekir: Solfej: Notaları adlarıyla, sesleriyle ve süreleriyle okumaya denir. Bona: Notaları sadece adları ve süreleriyle okumaya denir. Müziği tek başına notalar oluşturmaz. Müzik eserleri, notaların zamansal organizasyonu ile anlam kazanır: Ritim: En geniş anlamında, müziğin zaman içinde akışına denir. Solfej çalışmaları notaların seslerini öğrenmemizi, bona çalışmaları notaların ritmik değerlerini öğrenmemizi sağlar. Birçok müzikal gelenekte birden fazla değişik sesi aynı anda duyarız. Özellikle klasik batı müziğinde en az üç farklı sesten oluşan akorların oluşumu ve bu akorların yürüyüşleri (progression) armoniyi oluşturur. Bu metotta temel armoni bilgilerini belli bir seviyeye kadar işleyeceğiz. Şimdi müziğin alfabesini öğrenmek için en temel bilgilerden başlayalım: Porte (Dizek) (ing. staff): Müziğin yazıya dökülmesi için kullanılan ilk araç portedir. Beş paralel çizgi ve dört aralıktan oluşur. Notalar portedeki çizgilerin hem üstüne hem de aralarına yazılabilir. Portedeki notalar daha yukarı yerleştirildikçe, sesler tizleşir. Anahtar(Açkı) (ing. clef): Anahtar portenin temel elemanıdır. Portenin başına yerleştirilir. Notaların adlandırılmasını sağlar. Sol Anahtarı: Portenin alttan ikinci çizgisinden başlayarak çizilir. İkinci çizginin üzerindeki nota Sol adını alır. Sol anahtarı insan sesiyle yaklaşık frekanslarda ses veren enstrümanlar için kullanılır. Keman, gitar, flüt, bağlama, kaval, ud gibi enstrümanların notaları Sol anahtarı kullanılarak yazılır. Fa Anahtarı: Portenin üstten ikinci çizgisinden başlayarak çizilir. Üstten ikinci çizginin üzerindeki nota Fa adını alır. Fa anahtarı pes frekanslardaki sesleri yazmak için kullanılır. Bu sesleri Sol anahtarıyla göstermek çok fazla ek çizgi kullanımı gerektireceğinden, pes frekanslarda ses veren bas gitar, çello, kontrbas, piyano (sol el) gibi enstrümanların notalarının yazımı için Fa anahtarı kullanılır. Do Anahtarları : En yaygın türleri portenin alttan üçüncü ve dördüncü çizgilerine konur ve konuldukları çizgiye yazılan notalar "Do" adını alır. Do anahtarı orta frekanstaki sesleri göstermek için kullanılır. Viyola gibi çalgıların notalarının yazımı için Do anahtarı kullanılır. En yaygın kullanılan Do anahtarları tenor ve alto anahtarlarıdır: Nota: Seslerin yüksekliklerini (incelik/kalınlık) ve sürelerini göstermeye yarayan işaretlerdir. Hem Latin harfleriyle hem de aşağıda gösterildiği gibi hecelerle yazılır. Oktav: Aynı ismi taşıyan iki ses arasındaki sekiz notalık aralığa oktav (sekizli) denir. İsimleri bir olan bu notaların yükseklik dereceleri ayrıdır.
Beste Işıl Çakır - Müzik Terimleri Sözlüğü 08:21
Beste Işıl Çakır - Müzik Terimleri Sözlüğü 459 izlenme - 4 yıl önce Müzik Terimleri Sözlüğü Hazırlayan Beste Işıl Çakır Beste Öğretmen
Give It A Rest Müzik Terimleri İşaretleri Artikülasyon Çocuklara İzlettirilecek 01:11
Give It A Rest Müzik Terimleri İşaretleri Artikülasyon Çocuklara İzlettirilecek 257 izlenme - 4 yıl önce Hem Öğren Hem Çocuğuna Öğret aykut İlter Aykut Öğretmen duraklar, Es’ler Ve Dönüş İşaretleri durak (fermata): Bir Sesin Uzatılması Gerektiğini Gösteren İşarettir. Notanın Üzerine Konulur: iki Veya Daha Çok Ölçüde Es Verilmesi: Es Verilecek Ölçü Sayısı Portenin Üzerine, Hangi Ölçüler Arasında Olduğu Portenin Altına Yazılır Ve Portenin Orta Çizgisine Uzun Çizgi İşareti Konulur: tekrar Parantezleri: Tekrar Parantezleri Tekrar Edilecek Bölümün Başına Ve Sonuna Konur. Anahtardaki Veya Ritmdeki Değişimleri Gösteren İşaretler Başlangıç Parantezinin Önüne Konmalıdır: dolaplar: Tekrar Edilen Bir Bölümün İki Farklı Bitirişi Olduğunda Dolap İşaretleri Kullanılır. Bunlardan İlki Tekrar Parantezinin İçine Konulur, İkincisi Arkasına. Bölüm İkinci Kez Çalındığında İlk Bitiriş Atlanır Ve İkinci Bitiriş Çalınır: ölçü Tekrarı: bir Tek Ölçüyü Tekrarlamak İçin: İki Ölçüyü Tekrarlamak İçin: da Capo (d.c.): Müziğin En Başına Dönülmesi Gerektiğini Belirtir. dal Segno (d.s.): Senyö İşaretinin Olduğu Yere Dönülmesi Gerektiğini Gösterir. * D.c. Al Fine: ‘en Başa Dön Ve “fine” Yazan Yerde Bitir.’ * D.s. Al Coda: ‘senyö İşaretinin Olduğu Yere Dön, Koda İşaretinin Olduğu Bölüme Kadar Çal, Ve Oradan Koda Bölümüne Geç’ Demektir. tempolar largo: İtalyanca “geniş” Anlamına Gelir. Hız Terimi Olarak “çok Ağır” Anlamında Kullanılır. Metronom'a Göre, Dakikada 40'dan 60'a Kadar Olan Birim Vuruşlarıdır. adagio: İtalyanca'da Hız Terimi Olarak Parçanın “çok Yavaşa Yakın” Okunacağını Gösterir. Metronom'a Göre, Dakikada 60'dan 76'e Kadar Olan Birim Vuruşlarıdır. andante: İtalyanca Ağırca, “ağıra Yakın” Anlamına Gelmektedir. Metronom'a Göre, Dakikada 76'dan 108'e Kadar Olan Birim Vuruşlarıdır. moderato: İtalyanca “orta Hızda” Anlamında Olup Eserin Orta Hızda Okunacağını Belirtir. Metronom'a Göre Dakikada 108'den 120'e Kadar Olan Birim Vuruşlarıdır. allegro: İtalyanca'da “neşeli” Anlamına Gelen Allegro, Parçanın “hızlı” Okunacağını Gösterir. Metronom'a Göre, Dakikada 120'den 168'e Kadar Olan Birim Vuruşlarıdır. presto: İtalyanca’da “çabuk, Hızlı” Anlamına Gelmektedir. Metronoma Göre, Dakikada 168’den 192’ye Kadar Olan Birim Vuruşlarıdır. tempo Değişiklikleri: accelerando (accel.): Temponun Aşamalı Bir Şekilde Hızlandırılması. rallentando (rall.): Temponun Aşamalı Bir Şekilde Yavaşlatılması. ritardando (ritard., Rit.): Genişleme. Altına Yazıldığı Notanın Değerinden Çok Az Daha Uzun Çalınması. ritenuto (rit.): Anında Yavaşlama. a Tempo: Accelerando, Ritardando Veya Duraklardan Sonra Orijinal Hıza Dönülmesi Gerektiğini Gösterir. rubato: Temponun İsteğe Bağlı Olarak Değiştirilebileceğini Gösterir. piu Mosso: Biraz Hızlanarak. poco (yavaş) Ve Poco A Poco (yavaş Yavaş) Yukarıdaki Terimlerle Birlikte Kullanılır. Tempo Değişikliğinin Olduğu Bölüm Uzun İse Rit.........poco........a........poco.......şeklinde Yazılır. parlak.
Es Sus Çalışması Bardaklarla Kolay Öğretim Yusuf Emrah Uzunca Müzik Eğitimi 04:45
Es Sus Çalışması Bardaklarla Kolay Öğretim Yusuf Emrah Uzunca Müzik Eğitimi 325 izlenme - 4 yıl önce Es Sus Çalışması Bardaklarla Kolay Öğretim Yusuf Emrah Uzunca Müzik Eğitimi Devlet Okullarında Müzik Eğitimi İyi Müzik Öğretmeni Her yerde Fark edilir. Müzikal sesleri simgeleyen işaretlere Nota denir. Bir başka deyişle Nota, müziği okuyup yazıya almaya yarayan şekillere ve o şekillerin temsil ettikleri temel frekanslara verilen addır. Nota (veya not) sözcüğü, bir fikri daha sonra hatırlamak için işareler ile bir yere o fikri temsil edecek biçimde yazmayı dökmeyi anlatır. Müzik notası da, bir sesi temsil etmek üzere dizek üstündeki yerine konulan bir işaret, bir kayıttır. Müziği yazılı olarak ifade etmede kullanılan her bir nota, müzikteki belli bir sese karşılık gelir. Notalar seslerin zaman içindeki uzunluğunu ve temel frekansını gösterirler. Yazıda kullanılan harflerin adları olduğu gibi, notaların da adları vardır. Notaları adlandırmak için iki temel sistem kullanılmıştır. Bu sistemlerden ilki daha çok Fransa, İtalya, İspanya ve Türkiye gibi Akdeniz ülkelerinde kullanılanı Aziz Iohanne Battista ilahisinin ilk hecelerinden isimlerini alan do-re-mi sistemidir. İkincisi ise İngiltere, Almanya gibi kuzey ilkelerinde kullanılan A-B-C sistemidir. Notaların dizek üzerindeki yerleri notaların frekanslarını ve notaların biçimleri de zamansal değerlerini belirtir. Notalar beş çizgili dizek üzerinde çizgilere ve aralıklara yazılırlar. Frekansları dizeğin sınırlarını aşan notalar ek çizgilerin üzerine ve bunların aralıklarına yazılırlar. Notaların süresi notaların yazıldığı ritmik değer ile belirlenir. Bu ritmik değerler kendi içlerinde orantılı bir hiyerarşiyle belirgindir. Bugün kullanılan yaygın nota sisteminde en uzun nota çift birliktir. Birlik nota bunun yarı değerindedir, ikilik birliğin yarı değerinde, dörtlük ikiliğin yarı değerinde, ve sekizlik dörtlüğün, onaltılık da sekizliğin yarı değerindedir. Bu yöntem ile altmışdörtlük değere kadar notalar yazılabilir. Müzik yazısında bu notalardan herhangi biri temel alınarak ona belirli bir süre atanır ve diğer bütün değerler ona oran ile zaman içine yerleşirler. Örneğin dörtlük notaya bir saniyelik zaman birimini atarsak dörtlük notanın iki katı olan ikilik nota iki saniye, yarısı değerinde olan sekizlik nota yarım saniye değerinde olacaktır. Bu notaların her birinin sus (es) karşılıkları da bulunur ve suslar müzikteki sessizliği sembolize ederler. Sus İşaretleri ve Yazılışları[değiştir | kaynağı değiştir] Es degerleri.jpeg Nota değerleri gibi esler de çeşitli ve portedeki yerleri bazen farklıcadır. Birlik es, portede daima dördüncü çizginin altındadır. İkilik es, portede üçüncü çizgi üstüne konur. Dörtlük es, portenin ikinci çizgisi ile dördüncü çizgisi arasına yazılır. Yalnız, bunun alt ve üst kuyrukları aşağıdan birinci aralığın içine ve yukarıdan dördüncü aralığın içine biraz girmiş bulunur. Sekizlik, onaltılık ve otuzikilik eslerdeki çengelli uçlar üstten dizeğin üçüncü aralığına yazılırlar. Sekizlik esin bacağı portenin ikinci çizgisine, onaltılık bacağı birinci çizgiye, otuzikilik olanın bacağı da birinci çizginin az altına uzatılır. Altmışdörtlük este, çengelli uç dördüncü aralıkta olmak üzere, bacağı otuzikilik esinki kadar indirilir.
Ders Müzik Terimleri Sözlüğü Hazırlayan Beste Işıl Çakır Beste Öğretmen 08:21
Ders Müzik Terimleri Sözlüğü Hazırlayan Beste Işıl Çakır Beste Öğretmen 216 izlenme - 4 yıl önce Müzik Terimleri Sözlüğü A cappella (İt.): Çalgı eşliği olmayan (koro). A tempo (İt.): Asıl tempoya dönüş. İlk hızda. Absolute music (İng.): Saf müzik. Mutlak müzik. Herhangi bir programı olmayan, bir olay ya da karakter betimlemeyen müzik. Absolute pitch (İng): Mutlak işitme. Abso¬lute kulak. Yüksek müzik yeteneği. Accelerando (İt.): Hızlanarak. Giderek hızlanan tempoda. Action Music (İng.): Eylem müziği. 20. yüzyıl müziğinde yorumcunun yorum sırasındaki eyleminin, ürettiği ses kadar önemli olduğu müzik. Ad libitum (Lat.) ad.lib. Yorumcunun isteğine bağlı. Adagio (İt.): Ağırbaşlı, yavaş tempoda. Affettuoso, con (İt.): Aşk ve sevecenlikle. Agitato (İt.): Tez ve canlı tempoda. Agnus Dei (Lat.): Tanrının Kuzusu. Latin Kilise¬si'nde Missa'nın 5. bölümü. Ağıt: Mersiye. Lamento (İt.). Akor: İki veya daha çok sesin armoni oluşturacak şekilde aynı anda çalınması. Uygu, düzen. Kırık düzen karşıtı kalıp düzen. Chord (İng.). Akort etmek: Çalgı perdelerinin belirli bir oran içinde düzenlenmesi. Aksak Ölçüler: Zamanları eşit olmayan ölçüler. Asimetrik vurgu düzeni. Aksan: Vurgu, vurum. Accent (Fr.). Akustik: 1. Sesin oluş ve yayılışını inceleyen bilim dalı. Bir ortamın ses dağılım nitelikleri. Sesleşim ve Sesleşimbilim; 2. Geleneksel çalgıları elektronik çalgılardan ayrımsamak için kullanılan sözcük. Akustik gitar, elektro gitar gibi. Acoustic (İng.). Aleatori (İt.): Şansa bırakılmış, rastlamsal müzik. Allegretto (İt.): Çabukça tempoda, ancak allegro kadar değil. Allegro (İt.): 1. Neşeli, kıvrak, çabuk tempoda. 2. Senfoni, konçerto ve sonatlarda bir bölümün başlığı. Allemande (Fr.): Alman dansı. 4/4'lük tempoda, orta hızda. Alterasyon: Değiştirici koyarak bir notanın ses yüksekliğini değiştirmek. Altération (Fr.). Alto (İt.): En pes kadın veya çocuk sesi. Ametric (Fr.): Ölçüye bağlı kalmayan. Belli bir vurum olmayışından ötürü ölçünün uygulanmaması. Amplifikatör: Ses yükselteci ya da ses üreteci olarak kullanılan elektrikli aygıt. Yükselteç. Amplificateur (Fr.). Anacrusis (Yun.) Eksik ölçü. Anahtar işareti: Portenin başında yer alan, nota adlarını ve genel müzik merdivenindeki yükselme derecesini tanımlayan işaret. Clef (Fr.). Anarmonik: Sesdeş notalar, si diyez ve do gibi. Anharmonic (İng.). Ancora (İt.) Bir daha. Bis. (Lat.). Andante (İt.): Orta ağırlıkta (tempo). Andantino (İt.): Andante'den biraz daha az ağır. Biraz daha hızlıca. Animato (İt.): Coşkulu, canlı, diri (anlatım). Anonim (Alm.): Yazarı ya da bestecisi bilinmeyen yapıt. Anthem (İng.): İngilizce konuşan Protestan Kilisesi'nin Latin motetleri benzeri vokal müzik. (National anthem: Ulusal marş.) Antifon: Koronun, yankı ve karşıtlık etkisi yaratmak üzere iki veya daha çok öbeğe ayrılarak söylemesi. Antiphonie (Yun.). Appassionata (İt.): Tutkulu, ateşli, ihtiraslı (anlatım). Appoggiatura (İt.). Abantı. Çarpma. Süsleme amacıyla akora veya tek sese bir üst veya alttan katılan yabancı nota. Aralık: Art arda ya da eş anlı iki sesin ses yükseklikleri arasındaki uzaklık. Interval
A Musical Masterpiece Müzik Terimleri İşaretleri Artikülasyon Çocuklara İzlettirilecek 09:00
A Musical Masterpiece Müzik Terimleri İşaretleri Artikülasyon Çocuklara İzlettirilecek 135 izlenme - 4 yıl önce Hem Öğren Hem Çocuğuna Öğret aykut İlter Aykut Öğretmen noktürn (noctume): Gece Müziği Anlamıma Gelir, Çoğu Hüzünlü Parçalardır. oktav: Sekiz Tondan Meydana Gelen Ses Dizisi. opus: Eserlere Besteleniş Sırasına Göre Verilen Sıra Numarası. Meselâ Beethoven’in Opus 21 Ay Işığı Sonatı, Bestecinin 21. Eseridir. partisyon (partition): Bir Orkestra Parçasının Her Saz İçin Ayrı Ayrı Yazılan Kısımları, piano: Yavaş, Usul Usul. pianissimo: «piano»dan Daha Yavaş. presto: Çabuk, Hızlı. polka: Polonya’da Çok Yaygın Bir Dans, Bu Dans İçin Yazılan Parça. prelüt (prğlude): Esas Parçanın Başına Eklenen Beste. rapsodi: Hızını Halk Melodilerinden Alan Parçalar. ritim: Zamanın Eşit Vö Tekrarlı Parçalara Bölünmesi. romans (romance): Duygulu, Her Parçası Nakaratla Bağlanan Bir Ortaçağ Şarkısı. rondo: Tek Motifin Defalarca Tekrarından Meydana Gelen Beste. s Arabanda: Eski Bir İspanyol Dansı senfoni: Orkestra İçin Yazılmış, Genel Olarak Dört Kısımdan Meydana Gelen En Büyük Saz Müziği Eseri. senfonik Şiir: Tasvirci Bir Konuda Bir Orkestra Eseri. senkop: Sekme, Sonraki Tona Atlama. solfej: Notaları Söyliyerek Bir Parçayı Okumak; İlk Müzik Bilgileri. sonat: Bir Müzik Aleti İçin Bestelenmiş, Üç, Dört Kısımdan Meydana Gelen Bir Beste. tarantella: Taranto Bölgesinde Oynanan Kıvrak Bir İtalyan Dansı. tokata (toccata): Org, Klavsen Gibi Çalgılar İçin Bestelenmiş Tek Bölümlü Bir Parça. tremolo: Yaylı Sazlarda Yayın Hızla İleri Geri Sürülerek Çalmışı. tril: Bir Tonun Yarım Ton Ya Üstü, Ya Da Altıyla Birlikte Titreterek Çalınması. vals: Üç Tempolu, Dönüşlü Figürlerle Oynanan Alman Asıllı Bir Dans Ve Bu Dans İçin Yazılmış Parça. vivace: Çok Hızlı Ve Canlı. müzik Toplulukları müzik Aletleri, Çalınma Ve Dinletilme Bakımından, İkiye Ayrılır: 1) Eşlik Sazları; 2) Konser Sazları. Bazı Aletler Vardır Ki, Tek Başına Çalınmaz: Kontrbas Gibi. Bazıları Da Da Vardır, Keman, Piyano Gibi, Solo Olarak Da, Topluluk Halinde De Konser Vermeye Yarar. Birincilere «eşlik Sazları», İkincilere «konser Sazları» Denir. Ancak, Konser Sazlarının Da Hangileri, Ne Şekilde Bir Arada Bulunur? Bunu Gelenek Tesbit Etmiştir. Bu Bakımdan, Saz Toplulukları Şöyle Çeşitlenir: solo: Tek Bir Sazın, Bir Veya Birkaç Müzik Parçasını Çalmasıdır: Keman Solosu, Piyano Solosu Gibi. Bir Resitalde, Tek Bir Sazın Konser Vermesine «solo» Denilebileceği Gibi, Bir Orkestra İçinde De Zaman Zaman Tek Sazın Sesinin Duyulmasına Da «solo» Denir. Bazı Sololarda İkinci Bir Saz Da Eşlik Eder: Bir Keman Resitalinde, Çoğu Zaman, Piyanonun Eşlik Etmesi Gibi. trio: Üç Sazdan İbaret Bir Topluluktur. 3 Telli Saz, 3 Nefesli Saz, Ya Da Bunların Karışımı, Trioyu Meydana Getirir. Çoğunlukla Keman, Piyano, Viyolonsel En Yaygın Trio Şeklidir. kuartet: Dört Sazdan Meydana Gelir. Nefesli Ve Telli Sazlardan Kurulabildiği Gibi Yalnız Bir Çeşidinden De Yapılabilir. En Yaygın Şekli, «yaylı Sazlar Kuarteti»dir Ki Birinci Keman, İkinci Keman, Viyola Ve Viyolonselden İbarettir. kentet: Beş Sazdan Meydana Gelen Topluluk. sekstet: Altı Sazdan Meydana Gelen Topluluk. orkestra: Birçok Sazın Meydana Getirdiği Bir Topluluktur. 20 Kişilikten 150, 200 Alete Kadar Çeşitli Kalabalıkta Olur. «senfoni Orkestrası» Orkestraların En Zenginidir. etiketler: Açıklamaları, Anlamları, Müzik, Sözlük, Terimler, Toplulukları