Hoşgeldiniz!

Obezite Operasyonları Videoları İzle

Obezite Tedavisinde Hangi Yöntemler Kullanılır? 02:36
Obezite Tedavisinde Hangi Yöntemler Kullanılır? 8 izlenme - 1 yıl önce Obezite problemi multidisipliner yaklaşım gerektiren bir durumdur. Yani sağlık profesyonellerinin tedavisinde rol aldığı bir durum olarak bilinmelidir. Obezitenin tedavisinde aslında birinci adım obeziteden korunma olmalıdır. Korunma için toplum bilinci ve bilgilendirme çok önemlidir. İkinci adım olarak yaşam tarzı düzenlemeleri, diyet düzenlemeleri, egzersiz programları ile insanlar kilo vermeye teşvik edilmelidirler. Hastaların bir kısmı, obezlerin bir kısmı bu tedbirler ile kilo vermeyi başarabilmektedirler. Ne yazık ki olguların çoğu bu tarz yaşam tarzı düzenlemeleri ile geçici olarak kilo verseler de uzun vadede mutlaka tekrar kilo aldıkları gözlenmektedir. Hatta eski kilolarından daha da üzerine çıktıkları gözlenmektedir. Bu yüzden diğer tedavi yöntemleri gündeme gelmektedir. Bunların içerisinde medikal tedaviler olarak isimlendirdiğimiz ilaçla kilo vermeye yardımcı olmak sayılabilir. Ancak ilaçlar uzun süreli kullanıldığında, ilaca bağlı yan etkiler itibari ile veya bıraktıktan sonra yine tekrardan kilo almanın gündeme gelmesi nedeni ile beklenen başarı oranlarına sahip değildir. Daha kalıcı çözümler olarak ameliyat dışı yöntemlerden olarak bahsetmek gerekirse endoskopik balon uygulaması yüzey için balon uygulamasından bahsedilebilir. Ancak mide içi endoskopik balon uygulaması zor tolere edilen, hayat konforunu bir miktar bozan, sınırlı kilo verdiren bir yöntemdir. Mide için balonun her altı ayda bir değiştirilmesi icap etmektedir. Kendine göre birtakım komplikasyonları sorunları olan bir durumdur. Sonunda yine vücuttan uzaklaştırılması kaçınılmazdır ve insanlarda da tekrar kilo almalar görülmektedir. En etkili tedavi yöntemi olarak son yıllarda bütün dünyada giderek daha çok sayıda insan da uygulanan ve başarıyla uygulanan cerrahi yöntemler gündeme gelmiştir. Bu cerrahi tedavi obezitede de neredeyse altın standart olmuştur.
Obezite Operasyonları Hangi Koşullarda Yapılır? 00:54
Obezite Operasyonları Hangi Koşullarda Yapılır? 5 izlenme - 1 yıl önce Obezite operasyonları çok majör prosedürlerdir. Daha önce de bahsettiğimiz gibi multidisipliner yaklaşım gerektirirler. Dolayısıyla obezite operasyonlarının bir sağlık kuruluşunda yapılabilmesi için bazı şartların bir arada olması tavsiye edilir. İyi bir doktor kadrosu, diyetisyen ile endokrin uzmanıyla, yetkin ve bu konuda obezite cerrahisi konusunda özel eğitim almış sertifika sahibi Cerrahi ekipler ile yeterli ameliyathane donanımı ile yeterli yoğun bakım desteği ile gerçekleştirilebilecek operasyonlardır.
Obezitede Uygulanan Ameliyat Yöntemleri Nelerdir? 03:36
Obezitede Uygulanan Ameliyat Yöntemleri Nelerdir? 4 izlenme - 1 yıl önce Obezitede uygulanan ameliyat yöntemlerini kabaca iki ana başlık altında toplamak tayız. Birinci grup midenin gıda veya yiyecek almak kapasitesini sınırlayan ve bunu hedefleyen ameliyat tipleridir. İkinci grup ise bu fonksiyonun yanında alınan gıdaların emilimini bozmak suretiyle kilo verdirmeyi hedefleyen ameliyat tipleri diye gruplandırılabilir. Bazı operasyonlar bu iki hedefi bir arada hedefleyerek kombine işlem olarak isimlendirilmektedir. Midenin gıda alım kapasitesini sınırlayan operasyonlar içerisinde halk arasında mide kelepçesi diye bilinen mideye özel bir bant yerleştirme işlemi en çok bilinen yöntemdir. Ancak bu yöntem günümüzde daha az oran da uygulanmaktadır. İşleme bağlı komplikasyonlar oldukça yüksek olarak uzun süreli gözlemler biriktikçe, uzun süre tecrübeler biriktikçe karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden son dönemlerde yine mide gıda alım kapasitesini sınırlayan ameliyatlardan birisi olarak bizim Sleeve Gastrektomi diye isimlerimiz halk arasında da tüp mide diye bilinen yöntem oldukça popüler olmaktadır ve giderek daha çok sayıda uygulanmaya başlanmıştır. Bu operasyonda mide üzerinde dikey yönde kesme ve dikme işlemleri gerçekleştirilerek midenin önemli bir bölümü vücuttan uzaklaştırılmakta tüp şeklinde bir mide geride kalmaktadır. Bu ameliyat Laparoskopik yöntemle, yani karnı büyük açmadan halk arasında delik yöntemi, boru yöntemi diye isimlendirilen yöntemle başarıyla yapılabilmektedir. Bu iş için özelleştirilmiş aletler ekipmanlar kullanılarak başarıyla gerçekleştirilmektedir. Alınan gıdanın emilimini azaltmaya yönelik operasyonlara gelince bunlar da yine midenin kapasitesini küçültücü bir işlem prosedüre eklenmektedir. Önce midede küçük bir cep bırakıldıktan sonra bu küçük cebe ince bağırsağın belli bölümleri getirilip ağızlaştırılarak önemli bir miktardaki ince bağırsak kısımları devre dışı bırakılmaktadır. Bu yüzden bu operasyonlara kabaca baypas prosedürleri, baypas işlemleri denilebilir. Midenin küçülmesinin yanında alınan gıdanın uzak bir noktada bağırsağa dökülmesi ile ve sindirimde rol oynayan enzimlerinde yine uzak bir noktada gıdalarla buluşması neticesinde gıdalardaki enerji verecek olan besin ürünlerinin de emilimin de önemli bir azalma hedeflenmektedir. Böylece hem gıda alım kapasitesinde sınırlanma hem de emilimde düşme ile önemli miktarlarda kilo verildiği gözlenmektedir.
Obezite Tedavisinde Hangi Hastalar Cerrahiye Adaydır? 01:31
Obezite Tedavisinde Hangi Hastalar Cerrahiye Adaydır? 3 izlenme - 1 yıl önce Obezite hastalarına ameliyat karar verirken vücut kitle indeksine göre karar verilmektedir. Vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olan hastalar yani morbit obezite grubuna giren hastalar cerrahi tedavi için iyi bir adaydırlar. Sigorta kurumları da prensip olarak vücut kitle indeksi 40'ın üzerindeki insanlara uygulanan operasyonların ücretini karşılamaktadırlar. Ancak bilimsel olarak vücut kitle indeksi 40'ın altında olup yani 35 ila 40 arasında olmakla birlikte ciddi sağlık riskleri bir arada bulunan insanlarda da ameliyatın gerekli olduğunu bilimsel çalışmalar ortaya koymuştur. Bütün dünyada da bu yönde bir uygulama birliği gözlenmektedir. Vücut kitle indeksi 35 ile 40 arasında olsa da ağır metabolik sendromu olan diyabet, hipertansiyon gibi sağlık sorunları bir arada bulunan, ağır uyku apnesi sorunlarıyla boğuşan hastalarda vücut kitle indeksi 40'ın altında da olsa ameliyatla başarılı bir şekilde sadece kilo vermeleri değil yandaş hastalıklarında düzelmesi hedeflenmektedir.
Mide Kelepçesinin Avantajı ve Dezavantajı Nedir? 03:56
Mide Kelepçesinin Avantajı ve Dezavantajı Nedir? 1 izlenme - 1 yıl önce Bu bahsettiğimiz cerrahi işlemler arasında mide kelepçesinin avantajı ve dezavantajı nedir dersek; mide kelepçe işlemi nispeten kolay bir cerrahi prosedürdür. Ancak dezavantajı olarak vücutta kalıcı olarak bir yabancı cisim silikon bir materyalden de olsa bir yabancı cisim mide duvarına tespit edilmiş olmaktadır ve bu yabancı cisime bağlı mide duvarındaki rahatsızlıklarla ilgili bir çeşitli komplikasyonlar gündeme gelmektedir. Ayrıca bu mide bandı dışarıdan bir müdahale ile sıkıştırılarak veya gevşetilerek kilo verdirme oranı düzeyi bir hekim kontrolünde yürütülmek zorunluluğu vardır. Burada da fazla sıkıştırma ve fazla gevşek olma ilişkili ideali yakalayamama şeklinde problemler gündeme gelmektedir. Sleeve Gastrektomi halk arasında tüp mide olarak yöntemin avantajlarına gelince, bu yöntem midede küp şeklinde bir şekil oluşturup kalıcı olarak mide kapasitesini istenen düzeye indirme sonucunda sabit ve makul düzeyde kilo verilmesini sağlamaktadır. Bunun dışındaki en büyük avantajı gıdaların sindirimi için izledikleri normal sağlıklı insanlarda ki bağırsak yolu aynen korunmuş olmaktadır ve alınan gıdaların besin öğelerinin emilmesinde herhangi bir eksiklik gözlenmemektedir. Bu vitamin, mineral gibi veya protein eksikliği gibi faydalı öğelerin eksikliğinin gündeme gelmemesi şeklinde bir avantaj olarak karşımıza çıkmaktadır. Kelepçe operasyonundan biraz daha büyük boyutlu operasyon olup mide organımızın üzerinde dikiş hatlarının olması belki bir risk olarak düşünülebilir. Baypas prosedürlerinde hem mide üzerinde çok miktarda dikiş hatları söz konusudur hem de bağırsak parçaları bölümlerinin mideye baypaslanması nedeniyle gıdalarımızla aldığımız protein, vitamin, mineral gibi faydalı besin öğelerinin eksikliği gündeme gelmektedir. Dolayısıyla bu operasyonnu geçiren hastalarda dışarıdan belli destekler, vitamin, mineral destekleri ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Prosedür olarak en büyük boyutlu operasyonlar baypas operasyonlarıdır. Bu operasyonların boyutu büyüdükçe operasyonla ilişkili komplikasyon oranları da o oranda artmaktadır. % 10-15 olguda cerrahi komplikasyonlarla sutur problemleriyle, dikiş attı sorunlarıyla karşılaşılabilmektedir. Karın içerisinde yapışıklıklar ve diğer cerrahi riskleri kanama riskleri operasyonun boyutuna paralel olarak daha yüksek oranlarda karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca baypas işlemi geçiren hastalarda gıdalar normal yolun dışında bir yol izlediğinden damping sendromu, ishal gibi birtakım bağırsak problemleri de ayrıca yan etki olarak gözlenmektedir.
Obezite Ameliyatlarının Başarı Oranları ve Avantajları Nedir? 02:34
Obezite Ameliyatlarının Başarı Oranları ve Avantajları Nedir? 1 izlenme - 1 yıl önce Obezite ameliyatlarında beklenen fayda elbette ki alınmış aşırı kilonun ne kadarının verildiği şeklinde değerlendirilmektedir. Kelepçe operasyonlarında fazla kilonun % 60-70 oranında bir miktarının verilebilmesi mümkündür. Sleeve Gastrektomi dediğimiz tüp mide operasyonlarında alınmış aşırı kilonun, fazla kilonun % 70-75'inin verildiğini bunun zamana yayılmış olarak verildiğini biliyoruz. İstatistikler den biliyoruz. Baypas operasyonları kilo verdirme oranı en yüksek operasyonlardır. Bunlarda aşırı kilonun % 80-85'i 2-3 yıl içerisinde verdirebilmektedir. Ancak enerji, protein, vitamin ve mineral eksikliklerinin de gündeme geldiğini unutmamak gerekir. Bu operasyonlar kilo verdirmenin yanında gözlenen çok daha önemli bir faydası vardır. Buda obeziteye bağlı sağlık riskleri olarak daha önce bahsettiğimiz metabolik sendrom içerisinde zikrettiğimiz kan yağlarının aşırı yükselmesi, hipertansiyon ve diyabet hastalığında gözle görülür derecede düzelmeler sağlanmaktadır. Hipertansiyon ve şeker hastalığında % 70 ile 90 arasındaki oranlarda tamamen düzelme hatta ilaca bağımlılıktan kurtulma gözlenmektedir. Bu da bariatrik cerrahi dediğimiz obezite hastalarda uyguladığımız bu cerrahilerin aslında en büyük kazanımlarıdır. Bu yüzden bu cerrahinin son zamanlarda adı neredeyse değiştirilme teklif edilmiş olup metabolik cerrahi diye isimlendirilmeye başlanmıştır. Hatta aşırı kilosu olmayan diyabet ve hipertansiyonlu hastalarda acaba bu operasyonlar yapılmalı mı şeklinde bilim çevrelerinde tartışmalar başlamıştır. Bu operasyonların en büyük faydası yandaş sağlık risklerinde olan düzelmedir.