Hoşgeldiniz!

otobiyografi

Çöpçüler Kralı Apti'den Otobiyografi 00:48
Çöpçüler Kralı Apti'den Otobiyografi 2.248 izlenme - 3 yıl önce Çöpçüler Kralı Apti Şakrak'ın şöhret basamaklarını çıkmaya başladığı, kısa süren sanat hayatınının ilk dakikalarında basın mensuplarına kendini tanıttığı otobiyografik söyleşisidir efenim. Gecede bi binliğe sahne alan Apti'nin okuması ilkokulun üçüne kadar olup, sicili son derece temizdir.
sertap erener-masal video klip 04:46
sertap erener-masal video klip 8.283 izlenme - 9 yıl önce
nazim hikmet - otobiyografi 01:48
nazim hikmet - otobiyografi 5.317 izlenme - 9 yıl önce otobiyografi - nazim hikmet (alamut1@hotmail.de)
Nurseli İdiz - Otobiyografi 02:37
Nurseli İdiz - Otobiyografi 2.118 izlenme - 6 yıl önce
Nevzat Çiçek Kimdir ?  - Biyografi Tv 01:45
Nevzat Çiçek Kimdir ? - Biyografi Tv 352 izlenme - 11 ay önce 1977 Yılında Adıyaman-Gerger’de doğdu. İlkokulu Adıyaman Gerger’de, ortaokul ve liseyi ise İstanbul Bahçelievler’de bitirdi. Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Üniversite Sosyoloji bölümünü yarıda bıraktı İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Sistemleri mezunudur. Çiçek, Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması’nda “En iyi röportaj” dalında aldığı Türkiye ikinciliği ile Kanal D Ana Haber’de stajını tamamladı. Twitter : https://twitter.com/nevzatcicek İnstagram : https://www.instagram.com/ciceknevzat/
Ders: 872-950 Farabi İbn Ebi Useybia (en:ıbn Abi Usaibia) Otobiyografik 24:40
Ders: 872-950 Farabi İbn Ebi Useybia (en:ıbn Abi Usaibia) Otobiyografik 851 izlenme - 5 yıl önce HEM ÖĞREN HEM ÇOCUĞUNA ÖĞRET Aykut İlter Aykut Öğretmen Farabi (Arapça: / Ab Nasr Muhammad al-Frb; [1] batı dünyasında bilinen adıyla Alpharabius (adıyla ilgili kayda geçmiş diğer versiyonlar için aşağıya bakınız)[2] (d. 872 [3] Frbi [4] – 14 Aralık 950 ile 12 Ocak 951 arası Şam),[4] 8. ve 13. yüzyıllar arasındaki İslam'ın Altın Çağı'nda yaşamış ünlü filozof (en) ve bilim adamı. Aynı zamanda gökbilimci (en), mantıkçı ve müzisyendir (en). Yorumları ve incelemeleri sayesinde Farabi ortaçağ islam aydınları arasında muallim-i sânî (ikinci öğretmen) olarak bilinir. "Birinci öğretmen" ise Aristo'dur. Konu başlıkları [gizle] 1 Biyografi 1.1 Adı 1.2 Doğum yeri 1.3 Etnik kökeni 1.3.1 Fars kökeni teorisi 1.3.2 Türk kökeni teorisi 1.4 Yaşadığı dönemin kültürel iklimi 1.5 Eğitimi 1.6 Sonraki yaşamı 1.7 Hayatı hakkında bilgi veren başlıca ortaçağ yazarları 2 Hakkında üretilen efsaneler 2.1 70 dil bilmesi efsanesi 2.2 Farabi'nin çalgısı 3 Eserleri 4 Yöntemi 5 Arapça'ya çevirilerde kullanılan kavramlar 6 Dil Felsefesi, Bilgi Felsefesi ve Mantık 6.1 Dilin kökeni ve gelişimi 6.2 Bilgi felsefesi 6.3 Mantık felsefesi 6.3.1 Mantığın bölümleri 6.3.2 Burhan dışındaki mantık sanatlarının rolü 7 Doğa Felsefesi, Metafizik ve Psikoloji 7.1 Doğa Felsefesi 7.2 Metafizik 7.3 Psikoloji ve Zihin Felsefesi 8 Siyaset felsefesi 9 Bilimler sınıflaması 10 Sonraki dönemlere etkisi 10.1 Kelamcılar üzerindeki etkisi 10.2 Bilim adamları üzerindeki etkisi 10.3 Tasavvufçular üzerindeki etkisi 10.4 Batı felsefesi üzerindeki etkisi 11 Kaynakça 11.1 Genel 11.2 Özel 12 Dış bağlantılar Biyografi[değiştir] Farabi'nin kökenine ve soyağacına ilişkin elde bulunan temel kayıtlar, diğer çağdaşlarında da olduğu gibi, onun yaşadığı dönemde yazılmış olan biyografiler değil, sonraki dönemlerde rivayetlerden veya tahminlerden yola çıkarak yazılmış olan belgelerdir.[1] Yaşam öyküsüne ilişkin kaynaklar oldukça yetersiz ve ancak hakkında genel bir bilgi verebilecek düzeydedir.[1] En erken ve güvenilir sayılabilecek kaynaklar ancak 6./12. yüzyıla kadar geriye gider. Farabi'nin, düşünce dünyası üzerinde önemli etkisi olmasına rağmen, ne ardılları ne izleyicileri ne de diğer araştırmacılar onunla ilgili bir biyografi hazırlamamışlardır.[1] 6./12. yüzyıldan önceki kaynaklar iki gruptan oluşur. (1) Farabi tarafından kaleme alınmış ve İbn Ebî Useybia (en:Ibn Abi Usaibia) tarafından saklanmış olan otobiyografik bir metin parçası. Bu metinde Farabi, antik çağdan o güne kadar mantık ve felsefe eğitiminin nasıl geliştiğini açıklar. (2) El-Mesûdî, İbn Nedim ve İbn Havkal ile ona bir biyografi adamış olan Said el-Endülüsi'nin (d. 1070) notları. Belli başlı Arap biyografi yazarları Farabi hakkında kapsamlı biyografiler oluşturmaya kalkıştıklarında, ellerinde o kadar az bilgi vardı ki, bu durum Farabi hakkında bilinen bazı küçük detayların üzerine kurulan tahmini öykülerden, taraflı şekilde yeniden kurulmuş yaşam öykülerine, hatta efsanelere kadar bir dizi uydurma öykünün ortaya çıkmasına neden oldu.[1] Filozof'un sonraki dönemlerde yazılan birçok modern biyografisi de işte bu uydurulmuş malzemelerden yeniden türetildi.[1] 6./12. yüzyıl ve sonrasına ait bu biyografiler esas olarak üç biyografi metninden oluşur, diğerleri ise bu üç metni esas alan ya da bunların sonraki yeniden kurgulamalarından ibarettir.[1] (1) İbn Ebî Useybia tarafından temsil edilen Suriye ekolü (2) İbn Hallikan'a ait olan Wafayt al-ayn wa-anb abn az-zamn (Ünlü kişilerin ölümleri ve çağın evlatlarının tarihi) adlı eseri (3) ahr-al-Dn Beyhaki'nın (d.1097) temsil ettiği yetersiz ve efsanevi doğu ekolü.[1] Kendi eserlerinden tesadüfen elde edilmiş bilgilere göre zamanının önemli bir kısmını Bağdat'ta Yuhanna bin Haylan, Yahya bin Adi ve Abu İshak İbrahim el-Bağdadi gibi hıristiyan alimlerle geçirmiş olduğu rivayet edilir. Daha sonra ise Şam, Suriye ve Mısır'da yaşamış ve 950-1 yıllarında Şam'da ölmüştür.[5] Adı[değiştir] Tam adı hemen tüm kaynaklarda, özellikle de en eski ve güvenilir olanlardan biri olan El-Mesûdî'nin kabul ettiği gibi Ebu Nasr Muhammed bin Muhammed el-Farabi'dir. Ancak Farabi'ye ait bazı el yazmalarında Ebu Nasr Muhammed bin Muhammed el-Tarkanî olarak da geçer. Burdaki Tarkan ailevi kökeni ya da bir ünvanı belirtmekte kullanılan bir nisbet (en) gibi durmaktadır.[1] Farabi'nin yaşadığı dönemde ve hemen sonrasında büyükbabasının adına ilişkin bir şey görünmemesine karşın, sonraki dönem metinlerinde şaşırtıcı şekilde Farabi'nin soyağacına ilişkin yeni bir isim belirir: Avzalağ.[1] Avzalağ, İbn Ebî Useybia'ya göre Farabi'nin dedesinin adıyken, İbn Hallikan dedesinin babası olduğunu ileri sürer. Bu iki yazar aynı dönemlerde yaşamış olmalarına karşın Avzalağ ismini ilk kullanan İbn Ebî Useybia'dır, İbn Hallilan ise nasıl telaffuz edildiğini yazmıştır.[1] Modern Türk yazarlar ve bazı başka kaynaklar ise, yeterli bir açıklama yapmaksızın ismin Avzalağ şeklinde değil Uyluğ şeklinde telaffuz edilmesi gerektiğini yazarlar.[1] Doğum yeri[değiştir] Doğum yeri bazı kaynaklarda Büyük Horasan'daki Faryab olarak bazı kaynaklarda ise bugün Kazakistan topraklarında bulunan Seyhun kıyısındaki Farab şehri olarak gösterilir. Farabi ile hemen hemen aynı dönemlerde yaşamış olan İbn Havkal Farabi'nin ölümünden 27 yıl sonra yazdığı Yollar ve ülkeler (el-mesâlik-ü ve 'l-memâlik) adlı eserinde Farabi'nin küçük bir kale olan Vesic'de doğduğunu söyler. Vesic küçük bir yer olduğu için nisbesinde bağlı olduğu Farab şehrini kullanmış olmalıdır.[6][7] Buna karşın İbn-ül Nedim ve Beyhaki Horasan'daki Faryab'ı[1] işaret ederler. Farabi'nin etnik kökeninin Türk mü Fars mı olduğu çerçevesindeki tartışmaya benzer şekilde doğum yeri konusunda da bir tartışma süregelmiştir. Buna göre Fars kökenli olduğunu söyleyenler Büyük Horasan'daki Faryab'da doğduğunu, Türk kökenli olduğunu söyleyenler de daha doğuda, şimdiki Kazakistan'daki Farab'da doğduğunu ileri sürerler. Eski Farsça'da[1] Prb (Hudûd el-âlem'de belirtildiğine göre) ya da Fryb (Pryb da denilir), "nehir yatağını değiştirerek sulanmış toprak" anlamında kullanılan yaygın bir yer adıdır.[8][9] 13. yüzyılda ise Farab, Seyhun kıyısındaki Farab şehrinin adı olarak bilinir.[10] Etnik kökeni[değiştir] Farabi'nin etnik kökenine ilişkin farklı görüşler vardır.[1][11][12] Dimitri Gutas'a göre "[...] sonuç olarak, Farabi'nin etnik kökenini bulmaya çalışmak, bu konuda karar vermek için yeterli delil olmadığı için, yararsız bir çabadır."[1] David C. Reisman'a göre [...] bu biyografik olgular karanlıkta kalmış, önemli olmayan ayrıntılardır, ancak yine de ortaçağ biyografi yazarlarının yaptığı gibi hayali öykülerle bezenmiş abartmalara veya modern yazarların yaptığı gibi eserlerinin uydurma yorumlarından yola çıkarak Farabi'nin etnik kimliği ve dinsel aidiyetine ilişkin bir çekişmeye girilmesine karşı durmalıyız."[13] Oxford Encyclopaedia of African Thought 'a göre ise "[...] Farabi'nin kökeni kendi yaşadığı dönemde veya 950'deki ölümünden kısa süre sonra kimse tarafından kayda geçirilmemiş olduğu için, onun etnik kökenine ve doğum yerine ilişkin kayıtların hepsi rivayetlere dayanmaktadır."[14] Fars kökeni teorisi[değiştir] Ortaçağ Arap tarihçisi ve Farabi'nin "Oyn" adlı ilk biyografisinin yazarı olan İbn Ebî Useybia, Farabi'nin babasının Farslı olduğunu yazar.[1][15] Yine 13. yüzyılda yaşamış olan ve Farabi'nin erken dönem biyografilerinden birini yazan Şemseddin eş-Şehrezûrî''ye göre Farslı bir ailede dünyaya gelmiştir. [16] [17] Ayrıca Farabi'nin, eserlerinde Farsça ve Soğdca çok sayıda kaynak ve dipnot kullanmasına, hatta Yunanca'dan alıntılar yapmasına karşın, ilginç şekilde Türkçe'den hiç bir alıntı yapmamıştır.[1][18] Farabi'nin ana dili Soğdca veya Türki dillerden biri de olabileceği gibi [19] Farab'ın ahalisinin konuştuğu dil de olabilir.[20] Muhammad Javad Mashkoor ise Farsça konuşan Orta Asya kökenli olduğu şeklinde bir argüman geliştirmiştir.[21] Fars kökeni benzer şekilde başka kaynaklarda da ileri sürülmüştür.[22] Türk kökeni teorisi[değiştir] Farabi'nin Türk kökenli olduğunu ileri süren en eski kaynak İbn Halikan (ö. 1282) olmuştur. Farabi'nin Fars kökenli olduğunu ileri süren Useybia'nın çağdaşıdır ve 669/1271'de
Otobiyografisini Sunup Kız Arayan Genç 06:11
Otobiyografisini Sunup Kız Arayan Genç 325 izlenme - 3 yıl önce Otobiyografisini Sunup Kız Arayan Genç - Değişik Ama Helal Olsun Cesaret Etmiş Sunum Gibi Video Hazırlamış Kendi Sunumu Garip Ama İlgi Çekmek İstemiş Belliki
Namık Kemal'in Hayatı 07:52
Namık Kemal'in Hayatı 678 izlenme - 5 yıl önce Namık Kemal'in Hayatı
Sertab Erener -Vur Yüreğim Otobiyografi Konseri 04:33
Sertab Erener -Vur Yüreğim Otobiyografi Konseri 623 izlenme - 7 yıl önce sizde sayfamızı beğenerek en yeni paylaşımlara tanık olabilirsiniz ..!!!http//www.facebook.com/sertaberenerfanpages
Otobiyografisini Sunup Kız Arayan Genç 06:11
Otobiyografisini Sunup Kız Arayan Genç 267 izlenme - 3 yıl önce Otobiyografisini Sunup Kız Arayan Genç
Sertab Erener Otobiyografi Konseri Zor Kadın 05:44
Sertab Erener Otobiyografi Konseri Zor Kadın 65 izlenme - 6 yıl önce Sertab 'dan eğlenceli ve güzel bir şarkı daha sizlerle
Nurseli İdiz – Hazım Hikmet Şiirleri - Otobiyografi 02:36
Nurseli İdiz – Hazım Hikmet Şiirleri - Otobiyografi 31 izlenme - 2 yıl önce Nurseli İdiz – Hazım Hikmet Şiirleri - Otobiyografi Nurseli İdiz'in, Artvizyon etiketiyle yayınlanan "Nazım Hikmet Şiirleri" albümünde yer alan "Otobiyografi " isimli şarkısı, video klibiyle netd'de.