Hoşgeldiniz!

passive

A Perfect Circle - Passive 05:40
A Perfect Circle - Passive 6.169 izlenme - 10 yıl önce sadece dinle.. (constantine soundtrack)
a perfect circle - passive 04:15
a perfect circle - passive 933 izlenme - 7 yıl önce
Constantine 04:21
Constantine 1.180 izlenme - 10 yıl önce perfeckt circle perfeckt song
Passive Konu Anlatımı #81 17:49
Passive Konu Anlatımı #81 188 izlenme - 2 yıl önce Passive Konu Anlatımı videomda İngilizcede edilgen yani passive voice cümlelerin nasıl kurulduğunu anlatıyorum. Bu dersi PDF olarak indirmek ve 'Çeviriyle Öğren' kitabımı satın almak isterseniz www.konuanlatımı.com siteme bakabilirsiniz. 1. Passive voice nedir? 01:00 2. İngilizcede passive cümle nasıl kurulur? 02:17 3. Passive cümle kurulamayan tenseler nelerdir? 08:20 4. Passive cümlede ‘by’ kullanmak şart mıdır? 09:14 5. İki nesneli cümleler nasıl passive yapılır? 11:11 Active passive konu anlatımı yaptığım bu dersimiz, İngilizce edilgenlikle ile ilgili temel bilgileri içeriyor. Bu dersin sonunda İngilizce passive cümleler kurabilir ve anlayabilir hale gelebilirsiniz. Bir sonraki dersimiz ise, ileri düzey bir ders olarak düşünülebilir çünkü İngilizcedeki passive voice konusunun geriye kalan tüm detaylarını o derste öğreneceğiz. 1. Passive voice nedir? Passive, yani edilgen cümlelerde, cümlenin nesnesi özne görevine geçiyor ve cümleler Türkçeye, yapılıyor, yapıldı, yapılacak, yapılmakta, yapılmalı biçiminde çevriliyor. 2. İngilizcede passive cümle nasıl kurulur? Aslında bu açıdan şanslıyız çünkü az önce anlattığım, Türkçede geçerli olan kurallar İngilizcede de hemen hemen aynı. 3. Edilgen passive kurulamayan tenseler nelerdir? Have/has + been + Fiil -ing yapısına sahip present perfect continuous ve had been + Fiil -ing yapısına sahip past perfect continuous tenselerin, içlerinde zaten birer been kelimesi geçtiğinden olsa gerek, passive halleri olmuyor. Benzer şekilde, future continuous (Will/be going to + be + Fiil -ing) ve future perfect continuous (Will + have been + Fiil -ing) tenseleri de edilgen şekilde kullanmıyoruz. 4. Passive cümlede ‘by’ kullanmak şart mıdır? Değildir. Hatta aslında edilgen cümlelerde çoğu zaman by kullanmayız çünkü edilgen bir cümlede eylemi kimin yaptığından ziyade eylemin yapılmış olması önemli. Bazen de etken cümlemizde bir özne geçse dahi, edilgene çevirdiğimizde by koyduktan sonra bu özneyi yazmaya gerek duymayız. Bunlar genellikle belirsiz bir kişiye veya nesneye gönderme yapan someone, something şeklindeki sözcükler olabileceği gibi, belirsiz bir gruba gönderme yapan “most people, everybody” şeklindeki kelimeler de olabilir. 5. İki nesneli cümleler nasıl passive yapılır? Passive voice cümle yapısının birinci şartı, pasif cümlede bir nesnenin geçmesi. Bu nesne, pasif cümlede özne olarak kullanılacağı için passive kurallarına göre mutlaka bir nesneye ihtiyacımız oluyor. Dolayısıyla, koşmak, yüzmek, gelmek, gitmek gibi geçişli olmayan, yani nesne almayan fiillerle edilgen cümleler kuramıyoruz. Bazı fiiller ise daha şanslı oluyor ve birden fazla nesneleri olabiliyor. Bu durumda nesnelerden biri dolaylı, diğeri dolaysız nesne adını alıyor. Bu tür filleri edilgen yaparken her iki nesneden de faydalanabiliyoruz. Faydalanmakla kastım, bunları edilgen cümlenin öznesi yapmak. Passive cümlelerde, edat olarak to mu yoksa for mu kullanacağımızı belirleyen şeyin cümledeki fiilimiz olduğunu unutmayın. Mesela, “Onlara birçok yeni oyuncak alındı” gibi bir cümlede, oyuncakları onlar için alma durumu söz konusu olduğundan for edatını kullanırız. Bu videoda İngilizce passive cümleler ile ilgili ilk beş sorunun cevabını vermeye çalıştım. Bunu izleyen videomda ise, biraz daha detay içeren sonraki beş soruyu cevaplamaya çalışacağım.
A Perfect Circle - Passive 04:15
A Perfect Circle - Passive 621 izlenme - 8 yıl önce
İngilizce Öğreniyorum [11]- Passive Future Tense 07:49
İngilizce Öğreniyorum [11]- Passive Future Tense 549 izlenme - 5 yıl önce Tüm derslere ve metin açıklamalara bu adresten ulaşın..., http://ingilizceogreniyor.blogspot.com/p/dersler.html.
A Perfect Circle - Passive 04:15
A Perfect Circle - Passive 470 izlenme - 8 yıl önce
Nesnelerin Üzerindeki Titreşimden Ses Kaydı Yapmak 04:31
Nesnelerin Üzerindeki Titreşimden Ses Kaydı Yapmak 259 izlenme - 4 yıl önce ismi "the visual microphone: passive recovery of sound from video" olan araştırma. mit, microsoft ve adobe bünyesinde çalışan araştırma grubunun geliştirdiği bir algoritma. araştırmaya değinecek olursak; cisimlerin üzerinde etki yapan ses titreşimlerinin video yardımıyla, dışarıdan ses kaydının alınmasını sağlıyor. videodan da görüleceği gibi, odanın dışına bir kamera yerleştirilmiş ve içerideki cisimleri video kaydına alıyor. cisim üzerindeki gözle görülemeyen ses titreşimleri araştırma da ki program yardımıyla sese dönüştürülüyor. yani ortamda yapılan konuşma, müzik vb. her türlü sesler aslında cisimlerin üzerinde kalıyor ve bunu kayıt altına alan kameralar ise (ki videoda görürsünüz 60 fpslik dsl bir kamera ile bile bu seslere ulaşılabiliyor) videoyu sese döküyor. yakın gelecekte bir odanın dışından gerçekleştirilecek video kaydının odada neler konuşulduğunu dinlemeye yeteceğine işaret ediyor. şöyle düşünün; tele objektifle kilometrelerce uzaktaki konuşan 2 kişinin yanında duran sigara kutusunu videoya aldığınız zaman o kişilerin neler konuştuğunu net bir şekilde öğrenebilirsiniz. yani çevredeki tüm cisimleri birer mikrofona çeviriyorsunuz.
Hellpassive Video Event2 Movie 08:34
Hellpassive Video Event2 Movie 149 izlenme - 9 yıl önce hellpassive
Bitcoin Traders Club Bitcoin The New Money İn Town 01:08
Bitcoin Traders Club Bitcoin The New Money İn Town 3 izlenme - 2 yıl önce Bitcoin Traders Club (BTC) is a new Bitcoin trading and arbitrage company that shows you how to earn Bitcoin Daily without selling or recruiting! BTC operates as a private club and offers individuals the opportunity to profit from the crypto currency Markets. BTC was created with one objective in mind; to help their members monetize the bitcoin industry as it keeps making its claim to fame as the world's first globally-used and accepted currency. Become a club member today and we will show you how to earn Passive income, all in autopilot!
Travel the World for Less with More Benefits 00:20
Travel the World for Less with More Benefits 1 izlenme - 9 ay önce Discounted travel club membership like Sam's Club with options to earn discounted vacations at http://www.worldtravelperks.com/ . It also has the option to remove fees and build a passive income .