Hoşgeldiniz!

piskopos

scope piskopos - ben 46 raporlu bir deliyim 02:45
scope piskopos - ben 46 raporlu bir deliyim 3.219 izlenme - 8 yıl önce daha fazlası için www.facebook.com/scopefanpage
Scope Piskopos - Araf Arefesi 05:58
Scope Piskopos - Araf Arefesi 1.590 izlenme - 10 yıl önce scope piskopos'un araf arefesi albümünden videolar..
Scope Piskopos - Boom Boom! 02:55
Scope Piskopos - Boom Boom! 1.139 izlenme - 10 yıl önce scope piskopos'un araf arefesi albümünden videolar..
Scope Piskopos - Rap Bahane 02:44
Scope Piskopos - Rap Bahane 929 izlenme - 10 yıl önce scope piskopos'un araf arefesi albümünden videolar..
Scope Piskopos - Dedikodu Kazanı 03:02
Scope Piskopos - Dedikodu Kazanı 778 izlenme - 10 yıl önce scope piskopos'un araf arefesi albümünden videolar..
Scope Piskopos - Elim Başımda Düşünür Oldum 02:26
Scope Piskopos - Elim Başımda Düşünür Oldum 713 izlenme - 10 yıl önce scope piskopos'un araf arefesi albümünden videolar..
Scope Ft. Siyanuraltes - Ya Benimsin Ya Toprağın 04:17
Scope Ft. Siyanuraltes - Ya Benimsin Ya Toprağın 547 izlenme - 8 yıl önce daha fazlası için www.facebook.com/scopepiskoposfanpage
Scope Piskopos - Figüranlar Role Hakim 05:16
Scope Piskopos - Figüranlar Role Hakim 595 izlenme - 10 yıl önce scope piskopos'un araf arefesi albümünden videolar..
scope piskopos - sosyal mesaj 02:29
scope piskopos - sosyal mesaj 575 izlenme - 10 yıl önce scope piskopos'un araf arefesi albümünden videolar..
DERS M.Ö 15 HZ. iSA HZ. MERYEM Hristiyanlık Dini İsevilik Nasranilik Hristiyan Mesih Kutsanmış 01:43:55
DERS M.Ö 15 HZ. iSA HZ. MERYEM Hristiyanlık Dini İsevilik Nasranilik Hristiyan Mesih Kutsanmış 873 izlenme - 5 yıl önce HEM ÖĞREN HEM ÇOCUĞUNA ÖĞRET BİLGİ PAYLAŞTIKCA BÜYÜR Aykut İlter Aykut Öğretmen İsa (Aramice: , Arapça: Yesua', İbranice: yeshu', Yunanca Isos) (MÖ 8-1 - MS 24-36), Hıristiyanlıktaki temel figür,[2] İslam dinine göre kendisine İncil isimli ilahi kitab'ın indirildiği bir peygamberdir ve mesihtir. Konu başlıkları [gizle] 1 Etimoloji 2 Yaşamı ve soyu 3 Mûsevîlik'te İsa 4 Hıristiyanlık'ta İsa 5 İslam'da İsa 5.1 Çarmıha gerilmesi ve mesihliği 5.2 Muhammed'in gelişini bildirmesi 6 Ayrıca bakınız 7 Notlar 8 İlgili filmler 9 Kaynakça 10 Dipnotlar Etimoloji[değiştir] Ayrıca bakınız: Mesih Türkçede kullanılan İsa adı Arapça olup Kur'an kökenlidir (). Anadolu'da sözcüğün "Ese" ve "Esi" biçiminde kullanıldığı da görülür. Batılı dillerde kullanılan Christ, Christus, Cristo vb. isimleri, İbranice 'kutsal yağ ile ovulmuş, kutsanmış' anlamına gelen Mesih (Arapça: ) kelimesinin Yunanca karşılığı olan Hristos () kelimesinden türemiştir.[3] Hıristiyan kaynaklarında ve yer yer Kur'an'da ismi İsa Mesih olarak geçer.[4][5][6][7] Yaşamı ve soyu[değiştir] Bazı araştırmacılara göre İsa, Roma İmparatoru Augustus zamanında, o dönemde Roma İmparatorluğu'na bağlı olan Beytüllahim'de M.Ö.4'te dünyaya gelmiştir. Kendisinin, soyunun ve müritlerinin ilkel Arapça'nın Suriyede konuşulan bir lehçesi olan Aramice ve Yunanca konuştuğu, bunun yanında İbranice'yi de anladığı ifade edilir.[8] Bazı kaynaklara göre Beytüllahim yer adı değil, İsa'nın doğumu sırasında gökyüzünde görülen çok parlak yıldız gibi bir nesnedir. Bu iddiaya göre Beytüllahim tabiri İsa'nın nerede değil, ne zaman doğduğunu göstermektedir. Doğum ve ölüm tarihleri ile ilgili olarak kimi tarihçiler ve araştırmacılar farklı görüşler belirtirler. Memleketine atfen[Not 1] ve Nasıralı İsa olarak bilinir. Yahudi toplumu içinde doğup büyüyen İsa'nın yaşadığı dönemde Yahudilerin geleneksel olarak babalarının ismiyle anılması sebebi ile İsa yaşamı süresince Yusuf'un oğlu İsa olarak bilinmiştir.[9] İsa ve annesi Meryem tasviri Kitab-ı Mukaddes konusunda araştırma yapan Hırıstiyan tarihçi ve teorisyenlerin çoğu, İsa'nın Celileli bir öğretmen ve marangoz olduğu, şifa dağıttığı, Yahya peygamber tarafından vaftiz edildiği, "halkı isyana teşvik etmek" suçuyla, Yahudi din adamlarının tariklerine kanan Roma İmparatorluğu'nun Yahudiye eyaletinin valisi Pontius Pilatus'un emri ile Kudüs'te çarmıha gerildiği konusunda hemfikirdir. Buna rağmen bazı tarihçi ve araştırmacılar, İsa'nın gerçek bir şahsiyet olduğu konusunda şüphecidirler. Adının İncil kaynaklı dini metinlerde sıkça geçmesine rağmen tarihi belgelerde kendisinden bahsedilmemesi, kendisi hakkındaki bazı anlatıların daha önceki efsanelerde de aynen yer alması gibi sebeplerle O'nun mitolojik bir karakter olabileceğini düşünmektedirler. Teolojide kullanılan, İsa'nın yaşamına dair ana kaynaklar Yeni Ahit'teki dört kanonik İncil'dir. (Matta, Markos, Luka ve Yuhanna) Genel kabule göre bunlar İsanın ölümünden 60-70 yıl sonra, I. yüzyılda yazılmışlardır. İbrahim'in oğlu İshak'ın soyundan geldiğine inanılır. Tanrı tarafından babasız doğduğuna inanıldığı için soyu üvey babası Yusuf'a göre tayin edilir. Dini anlatılara göre annesi Meryem, Levioğulları soyundan geliyordu. Yeni Ahit, Meryem'in kocası ve İsa'nın kanuni babası olarak andığı marangoz Yusuf'un Davud'a kadar çıkan soyağacını verir. Hristiyanlıkta, Eski Ahit'te yer yer İsa'nın ima edildiği düşünülen (beklenen Mesih) inanışı vardır. Mûsevîlik'te İsa[değiştir] İsa musevi toplumunda doğup büyüyen bir kişi olmakla beraber, museviler tarafından kabul görmez ve sahte peygamber kabul edilir. Bununla beraber modern Yahudilerin bir kısmı İsa'nın aziz olabileceğini ancak kesinlikle bekledikleri kurtarıcı (mesih) olmadığını düşünürler. Hıristiyanlık'ta İsa[değiştir] Ana madde: Hıristiyanlık'ta İsa Atina'daki Defne Kilisesi'nin kubbesindeki İsa mozaiği (1090-1100) Hıristiyan inancında İsa tanrının oğlu ve bizzat tanrının kendisidir. Baba (Tanrı) ile insanlar arasında aracı, Beklenen mesih, kurtarıcı, rab, tanrı ile aynı "öz" den olan, güçlü tanrı, tek insan, dünyanın tek kralı, Kutsal Üçlü Birlik'teki kişilerden "oğul"dur. Hıristiyan kaynakları onu "İsa Mesih" olarak anarlar. İsa'nın tanrısal ve insani özellikleri farklı mezheplerce farklı yorumlanır. Hıristiyanlığın Monofizit görüşüne göre insani tabiatı ile tanrısal tabiatı, Tanrısal özü altında erimiş ve ayrılmaz, bölünmez tek bir tabiat meydana gelmiştir. Çarmıhta, İsa'nın insani tabiatı gibi ilahi tabiatı da acı çekmiştir. Meryem Theotokosdur, yani Tanrı anasıdır. Diofizit görüşe göre ise insani ve tanrısal olmak üzere birbirinden bağımsız iki tabiatı vardır. Çarmıha gerildiğinde ilahi tabiatı bedeninden ayrılmış, sadece insani tabiat acı çekmiştir. Meryem, insan olan İsa'nın annesidir dolayısıyla da ona Theotokos yani Tanrı anası denemez. Ortodoks, Katolik ve Protestanlara göre İnsânî ve Tanrısal iki tabiatı olup bunlar asla birleşmezler, karışmazlar ve ayrılmazlar. İslam'da İsa[değiştir] Kur'an'da İsa'dan, İsa'nın annesi ve Harunun kız kardeşi olarak Meryem'den, Meryem'in annesinden, Meryem'in babası olarak İmran'dan bahsedilir.(bkn. Meryem ve Miryam konuları) İslam da İsa'ya saygı duyulan bir peygamberdir. Kur'an'da İsa'nın Allah'ın emri ile mucize olarak biyolojik bir babası olmadan doğduğu belirtilir. "Allah nezdinde İsa'nın durumu, Âdem’in durumu gibidir. Allah onu topraktan yarattı. Sonra ona "Ol!" dedi ve oluverdi. Kur'anda Meryem'in annesinin Meryem'i doğurması anlatılır. İsa'nın daha beşikte iken konuştuğu ve babasının olmadığı, İsa'nın yaratılmasının Adem'in yaratılması gibi yoktan olduğu, onu asanlara asılmış gibi gösterildiği, kendisinin Allah katına yükseltildiği yazılır.[10] İslam'a göre İsa Ulu'l azm olarak ifade dilen beş büyük peygamberden birisidir. Ayrıca müslümanlar İncil'in İsa'ya vahiy yoluyla indirilen ilahi bir kitap olduğuna inanırlar. İslamiyet, İsa'nın Tanrı veya Tanrı'nın oğlu olduğunu kabul etmez, bu tür bir fikre şiddetle karşı çıkar. Kur'an'da bu durum şöyle açıklanır: "Şüphesiz, 'Allah Meryem oğlu Mesîh'dir' diyenler andolsun ki kâfir olmuşlardır…." (Mâide Sûresi, 17) "De ki: Allah ahad'tir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur." (İhlas Suresi) Hıristiyan inancına benzer şekilde İslam'da da onun Allah'ın izniyle çeşitli mucizeler göstermiş olduğuna inanılır: "…Meryem oğlu İsa'ya da mucizeler verdik. Ve O'nu, Kutsal Ruh ile destekledik. (Ne var ki) gönlünüzün arzulamadığı şeyleri söyleyen bir elçi geldikçe ona karşı büyüklük tasladınız. Peygamberlerden bir kısmını yalanladınız, bir kısmını da öldürdünüz. "Melekler demişlerdi ki: Ey Meryem! Allah sana kendisinden bir Kelime'yi müjdeliyor. Adı Meryem oğlu İsa Mesîh'tir; dünyada da, ahirette de itibarlı ve Allah'ın kendisine yakın kıldıklarındandır. Çarmıha gerilmesi ve mesihliği[değiştir] İslam'da İsa'nın tarihsel kişiliği Hıristiyanlık ile benzerlik gösterse de çarmıha gerilmekten mucizevî bir şekilde kurtulduğu kabul edilir. Ve Allah'ın elçisi "Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük," demelerinden ötürü… Oysa onu öldürmediler ve onu asmadılar; fakat öyle yaptıklarını sandılar. Onların bu konuda bir bilgisi yok; sadece zanna uyuyorlar. Kesin olarak onu öldürmediler. (Kur'an 4:157) Bu sebeple İsa'nın çarmıhta ölüp ölmediği, göğe yükselişin bir mecaz mı, yoksa gerçek mi olduğu, ahir zamanda kurtarıcı mesih olarak dönüşü konusu islam din bilginlerince tartışılagelen bir konu olmuştur. Mesih kavramının İbranice'den gelmesi ve diğer İbrahimi dinlerde de yer alması nedeniyle, peygamberin ölümünden sonraki yıllarda bu kavram sık sık israiliyyata etkisinde gelişmiş İslamın sözel kültürü olan hadislere konu olmuştur. Mesih kavramı Kur'an'da kimi yerlerde İsa Mesih şeklinde kullanılır, ancak beklenen kurtarıcı anlamında kullanılmaz. Bazı hadis kaynaklarına ve islam yorumlarına göre O yükseltildiği gök yüzünden Kıyamet kopmadan önce gelecek (beklenen Mesih) ve mehdi ile birlikte İslamı hakim kılacak, deccalı öldürecektir. Muhammed'in gelişini bildirmesi[değiştir] Kur'an'da İsa'nın Muhammed'in geleceğini bildirdiği ifade edilir:[11]"Hatırla ki, Meryem oğlu İsa: 'Ey İsrailoğulları! Be
Scope Piskopos - Sen Yoksun Yine 03:57
Scope Piskopos - Sen Yoksun Yine 544 izlenme - 10 yıl önce scope piskopos'un araf arefesi albümünden videolar..
Scope Piskopos - Dramatik Demegoji 02:50
Scope Piskopos - Dramatik Demegoji 537 izlenme - 10 yıl önce scope piskopos'un araf arefesi albümünden videolar..
Scope Piskopos - İ Have A Dream 03:20
Scope Piskopos - İ Have A Dream 490 izlenme - 10 yıl önce scope piskopos'un araf arefesi albümünden videolar..
wanted feat. scope piskopos - yalanlar klip 03:34
wanted feat. scope piskopos - yalanlar klip 355 izlenme - 7 yıl önce daha fazlası için www.facebook.com/scopefanpage
Scope Piskopos - Zombiler 03:04
Scope Piskopos - Zombiler 301 izlenme - 8 yıl önce daha fazlası için www.facebook.com/scopepiskoposfanpage
Scope Piskopos - O.k.e.y [new Track] 03:25
Scope Piskopos - O.k.e.y [new Track] 293 izlenme - 8 yıl önce daha fazlası için www.facebook.com/scopefanpage
Scope Piskopos - Bestekar-I Hüsran 01:59
Scope Piskopos - Bestekar-I Hüsran 376 izlenme - 7 yıl önce daha fazlası için www.facebook.com/scopefanpage
Scope Piskopos - Sokak Yaşantısı 02:52
Scope Piskopos - Sokak Yaşantısı 398 izlenme - 10 yıl önce scope piskopos'un araf arefesi albümünden videolar..
Scope Piskopos - Vur Beni 03:20
Scope Piskopos - Vur Beni 327 izlenme - 10 yıl önce scope piskopos'un araf arefesi albümünden videolar..
Scope Piskopos - Hey Nigga 01:25
Scope Piskopos - Hey Nigga 290 izlenme - 10 yıl önce scope piskopos'un araf arefesi albümünden videolar..
Scope Piskopos - Zombiler 03:04
Scope Piskopos - Zombiler 186 izlenme - 8 yıl önce daha fazlası için www.facebook.com/scopefanpage
Scope Piskopos - Yalan Saygı Duyunca 03:52
Scope Piskopos - Yalan Saygı Duyunca 413 izlenme - 10 yıl önce scope piskopos'un araf arefesi albümünden videolar..
Scope Piskopos - Cadılar Bayramı 02:01
Scope Piskopos - Cadılar Bayramı 238 izlenme - 10 yıl önce scope piskopos'un araf arefesi albümünden videolar..
Scope Piskopos - Paçozun Yemini 04:36
Scope Piskopos - Paçozun Yemini 215 izlenme - 10 yıl önce scope piskopos'un araf arefesi albümünden videolar..
Scope Piskopos - Bestekr-I Hüsran 01:59
Scope Piskopos - Bestekr-I Hüsran 173 izlenme - 8 yıl önce daha fazlası için www.facebook.com/scopefanpage
Scope Piskopos - Bir Gheddonun Gözyaşları 03:58
Scope Piskopos - Bir Gheddonun Gözyaşları 156 izlenme - 10 yıl önce scope piskopos'un araf arefesi albümünden videolar..
Scope Ft. Kamelya - Kısır Döngü (Rnbnight @ Live) 02:51
Scope Ft. Kamelya - Kısır Döngü (Rnbnight @ Live) 288 izlenme - 9 yıl önce rnb and hiphop party 30 kasim 2008 www.rnbnight.com
Cyber Waarrior Klanında Piskopos Hilecisi 00:40
Cyber Waarrior Klanında Piskopos Hilecisi 76 izlenme - 6 yıl önce Cyber Waarrior Klanında
Scope Piskopos Outlawz Hiphop Party Live Performance 11.06.2011 06:22
Scope Piskopos Outlawz Hiphop Party Live Performance 11.06.2011 70 izlenme - 7 yıl önce daha fazlası için www.facebook.com/scopefanpage
Scope Piskopos - Zombiler 03:04
Scope Piskopos - Zombiler 71 izlenme - 7 yıl önce daha fazlası için www.facebook.com/scopefanpage