Hoşgeldiniz!

Rumilik

Mevlana’ya Ait Olduğu İddia Edilen Kitaplarda Kadınları Aşağı Gören Sözler 08:21
Mevlana’ya Ait Olduğu İddia Edilen Kitaplarda Kadınları Aşağı Gören Sözler 2 izlenme - 5 gün önce Mevlana’ya Ait Olduğu İddia Edilen Kitaplarda Kadınları Aşağı Gören Sözler Mevlana'nın kitaplarında yer alan bazı kadın karşıtı sözlerde Peygamberimiz (sav)’in adı kullanılmış ve haşa bu sözler Peygamberimiz (sav)’e aitmiş gibi ifade edilmiştir. Resulullah (sav), kadınlara olan sevgisi, saygısı ve nezaketiyle tüm dünyaya örnek olmuş bir insandır. Hayatının her anında kadınlara verdiği değeri ifade etmiş, onları en güzel şekilde korumuş, desteklemiş ve onore etmiştir. Dolayısıyla Peygamberimiz (sav)’in kadınlar aleyhine bir açıklamasının bulunması mümkün değildir. Bu, Kuran’a da uygun değildir. Allah’ı çok seven, Allah’tan çok korkan ve tüm hayatını Kuran’a göre yaşayan Hz. Muhammed (sav)’e kadınlar aleyhinde sözler atfetmek, mübarek Peygamberimiz (sav)'e çok çirkin bir iftiradır. Peygamberimiz (sav) tüm bu iftiralardan ve çirkin sözlerden beridir.   Kadınları sözde aşağı gören zihniyet bağnazlığın hurafelerinde vardır. Kuran bu çirkin hurafeleri ortadan kaldırmıştır. Örneğin Mesnevi’de yer alan bağnaz hurafelere göre kadınların aklı noksandır ve kadınlara danışılmamalıdır. Oysa Kuran’da Sebe melikesiyle ilgili bir kıssa yer almaktadır. Yani, bir kadının devletin hükümdarı olduğu örneği verilmiştir. Benzer şekilde Allah Kuran’da, Hz. Meryem ve Firavun’un eşi gibi mümin kadınları da övmüş ve onların güzel ahlakını tüm insanlara örnek göstermiştir. 1. Kadın Parça Buçuktur Yalanı Ümmet peki dedi, “Ya bir çocuğa rastlarsak ya bir kadın çıkarsa karşımıza?” Çocukta da kadında da akıl yoktur, aydın bir karara varamaz. Peygamber onunla danış, dediğinin tersini yap düş yola dedi. Nefsini kadın tanı, kadından beter tanı, çünkü kadın parça buçuktur, nefisse tamamen şerdir. (Mesnevi, Cilt 2, s. 563) 2. Kadınlara Danışmayın Yanılgısı Ey yolcu yolcuyla danış, kadınla değil… Çünkü kadının reyi seni topal eder. (Mesnevi Cilt 4 Beyit 2210) 3. Kadınlara Danışsanız Bile Dediklerinin Tersini Yapın Hurafesi “Kadınlarla danışın, sonra da ne dedilerse aksini yapın.” Gerçekten de onlara asi olmayanlar helak oldu. (Mesnevi, Cilt 1, 3064-3065. Beyitler) Kadınlara danışın sonra onların söylediklerinin aksine hareket edin. Karılarına başkaldırmayan kişiler nefeslerini tüketirler. (Ariflerin Menkibeleri, sf. 402) 4. Kadınların Rüyasının Bile Erkeklerden Aşağı Olduğu İddiası Kadının rüyası, aklı noksan, canı zayıf olduğu için, erkeğin rüyasından daha aşağıdır. (Mesnevi, Cilt 6, 4354. Beyit) 5. Annelere Hakaret Sözü Arşta oturup duruyordum. Anamın şehveti “inin” emri ile beni buraya attı. O tam yücelikten bir kocakarının hilesiyle rahim zindanına düştüm. Ruhu ta arştan bu yurda getirdi. Hasılı kadınların hilesi pek büyük. İnişim, önce de kadın yüzünden, sonra da kadın yüzünden. Ruhtum, nasıl oldu da bedene büründüm? (Mesnevi, Cilt 6, Beyit 2795) 6. Kadının Hayvan Suretinde Olduğu Yalanı Kadınlarda hayvanlık sıfatları çoktur, çünkü kadının gönlü renge, kokuya akar. ( Mesnevi, Cilt 5, 2968-2975. Beyitler) Allah Kuran’da kadınların ve erkeklerin iman, ahlak, akıl olarak birbirlerine eşit olduklarını ve üstünlüğün sadece takvayla olacağını bildirmiştir: Şüphesiz, Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, gönülden (Allah’a) itaat eden erkekler ve gönülden (Allah’a) itaat eden kadınlar, sadık olan erkekler ve sadık olan kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, saygıyla (Allah’tan) korkan erkekler ve saygıyla (Allah’tan) korkan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve (ırzlarını) koruyan kadınlar, Allah’ı çokça zikreden erkekler ve (Allah’ı çokça) zikreden kadınlar; (işte) bunlar için Allah bir bağışlanma ve büyük bir ecir hazırlamıştır. (Ahzap Suresi, 35)   Erkek olsun, kadın olsun, bir mümin olarak kim salih bir amelde bulunursa, hiç şüphesiz Biz onu güzel bir hayatla yaşatırız ve onların karşılığını, yaptıklarının en güzeliyle muhakkak veririz. (Nahl Suresi, 97)   Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara içinde ebedi kalmak üzere, altından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vadetmiştir. Allah’tan olan hoşnutluk ise en büyüktür. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. (Tevbe Suresi, 72)   Hani melekler: “Meryem, şüphesiz Allah seni seçti, seni arındırdı ve alemlerin kadınlarına üstün kıldı,” demişti. (Al-i İmran Suresi, 42) Kuşkusuz bir insanın neye inandığı ve nasıl yaşadığı sadece kendisini ilgilendiren bir konudur. Allah'ın Kuran'da emrettiği “dinde baskı yoktur” (Bakara Suresi, 256) hükmüne göre herkes dilediği inanca sahip olmakta özgürdür. Ancak Rumilik konusunda insanları uyarmak, bilgilendirmek her Müslüman için hem bir hak, hem bir sorumluluktur.   Daha önce de belirttiğimiz gibi Kuran'a uygun olmayan bu anlatımlar belki Mevlana'nın kitaplarına sonradan eklenmiş olabilir, Mevlana'nın bu sözlerle ilgili bir bilgisi olmayabilir. Ancak bugün Mevlana'ya ait olarak bildiğimiz kitaplarda İslam'a ve Kuran'a tamamen zıt bir felsefe ve hayat tarzını anlatan bölümler vardır.   Bu felsefe asırlardan beri kasıtlı ve bilinçli olarak Müslümanları zayıflatmak, etki altına almak ve yönlendirmek amacıyla kullanılıyor. Bu şekilde İslam dini yerine şarabın, homoseksüelliğin helal olduğu bambaşka bir din tesis edilmek isteniyor. Bu akımda haşa ilahlık iddiası var, Darwinizm var. Tekrar belirtelim ki burada eleştirilen Rumilik ile Anadolu'da bilinen Mevlevilik arasında hiçbir bağlantı yoktur. Birçok samimi Müslüman Mevlana'nın kitaplarındaki bu gayri ahlaki bölümlerden habersiz olarak Mevlana'nın bazı sözlerini bilmeden yaygınlaştırıyor olabilir. Tüm İslam alemini doğrudan ilgilendiren ve asırlardır süregelen bu gizli plan hakkında Müslümanlar elbette haberdar edilmelidir. Böyle önemli bir durumda, elbette herkes hassasiyet göstermekle, kötülükten sakındırmak ve iyiliği anlatmakla yükümlüdür. Zira Mevlana'ya atfedilen eserlerdeki gayri ahlaki bölümler kullanılarak Rumilik adı altında  Kuran'la ve İslam'la çelişen bir felsefe yaygınlaştırılmaktadır. Tüm Müslümanların bu bölümlerin varlığından haberdar edilmesi önemlidir.   http://www.a9.com.tr/izle/268884/Belgesellerden-Secme-Bolumler/Mevlana’ya-Ait-Oldugu-Iddia-Edilen-Kitaplarda-Kadinlari-Asagi-Goren-Sozler A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Fethullah Gülen, Rumiler gibi haram olan şarabı helal ilan etmiş. 01:36
Fethullah Gülen, Rumiler gibi haram olan şarabı helal ilan etmiş. 20 izlenme - 5 ay önce Adnan Oktar’ın 17 Temmuz 2017 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/255360/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Fethullah-Gulen-Rumiler-gibi-haram-olan-sarabi-helal-ilan-etmis A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Rumilik Tehlike mi? 04:40
Rumilik Tehlike mi? 1 izlenme - 5 gün önce Rumilik Tehlike mi? - Giriş   Mevlevilik denildiğinde bir çok insanın aklına Mevlana Celaleddin Rumi’nin liderliğinde Anadolu’da yerleşmiş  bir tarikat gelir. Bu tarikatin dünya üzerinde milyonlarca insanın üzerinde etkisi olmuştur. Çoğu insan Mevleviliğin sevgi, insaniyet, kardeşlik telkin ettiği kanaatindedir, Mevlevilik hakkındaki bilgisi de Şeb-i Arus törenlerinden ibarettir. Oysa biraz incelendiğinde ve dikkatli bir gözle bakıldığında farklı bir durumla karşılaşırız.   Mevlana Celaleddin Rumi’nin kitapları İslami eserlerden biri olarak bilinir, ancak bu kitaplarda Kuran’a uygun olmayan, toplum ahlakında ciddi bozulmaya sebep olabilecek gayri ahlaki bölümlerin yer alır. Ne var ki bu gerçek çoğu kişi tarafından bilinmez. Nitekim İslam’a açıkça karşı olan bir çok insanın Mevleviliği savunduğunu görüyoruz. Bunun temelinde de Kuran’a uygun olmayan bu bölümler vardır. Müslümanlığa karşı olan bu kişiler Mevlana’yı kendilerince överler, Mevlana’ya ait olarak bilinen kitaplarda anlatılanları kabul ederler ve insanlara da bunun propagandasını yaparlar.   Rumilik olarak adlandırılan bu akımın özünde gayri ahlaki ve Kuran’la tamamen zıt inanışlar vardır. Bunları birkaç başlıkta belirtmek gerekirse; Allah'a, Kuran'a ve İslam'a saygıya uygun olmayan ifadeler, Allah’ın yaratmasını inkar eden Darwinizm, Allah’ın Kuran’da “çirkin bir eylem” olarak bildirdiği ve haram kıldığı homoseksüellik, kadınları ikinci sınıf olarak görmek ve aşağılamak, ırkçı bir yaklaşımla Türk Milleti’ni kötülemek, haram olan şarabın içilmesini helal görmek...   Rumilik, İslam’sız ve Kuran’sız bir Müslümanlık anlayışı oluşturmak için bazı çevreler tarafından özel ve bilinçli olarak kullanılan bir felsefedir. Zaten Rumiliği İslam’ın yerine benimsetmeye çalışan insanların ortak noktalarına baktığımızda, bunların büyük kısmının homoseksüelliği savunduğunu, bilimsel hiçbir delili olmadığı halde evrim propagandası yaptığını ve Kuran ahlakına uygun olmayan bir yaşam görüşünü savunduklarını görüyoruz. Bunlardan habersiz olan bir çok insan ise muhtemelen iyi niyetli bir şekilde Mevlana’nın kitaplarından alınan bazı cümleleri yayarlar ve farkında olmadan Rumilik adındaki bu felsefeye katkıda bulunurlar.   Burada şunu belirtmek gerekir ki bu filmde sadece bir kısmını ele alacağımız ve Kuran'a uygun olmayan bu bölümler belki Mevlana'nın kitaplarına sonradan eklenmiş olabilir, başka bir kişi tarafından yazılmış olabilir, Mevlana tüm bu sözlerden habersiz de olabilir. Ancak neticede Mevlana adına yayınlanan, basılan, dağıtılan ve aktarılan kitaplarda Kuran'a tamamen zıt bir felsefe ve hayat tarzını anlatan bölümler vardır. Bu filmde başta Mesnevi olmak üzere Mevlana'ya atfedilen eserlerde bulunan ve genelde halk tarafından pek bilinmeyen Kuran karşıtı bölümler bir araya getirilmiştir. Sadece bir kısmını sunacağımız bu İslam karşıtı ifadeleri yorum yapmadan Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı Orijinal kaynaklardan sunuyoruz.   Şunu tekrar önemle belirtmek gerekir ki bu filmde bahsedilen Rumilik ile Anadolu'da bilinen Mevlevilik arasında hiçbir bağlantı yoktur. İslam dinine muhalif bu Kuran karşıtı bölümlerden haberi olmayan samimi, gerçek anlamda dürüst Mevlevilerin hepsini tenzih ediyoruz. http://www.a9.com.tr/izle/268888/Belgesellerden-Secme-Bolumler/Rumilik-Tehlike-mi- A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Rumiler, Derin Devletle Bağlantılı Mıdır? (İzleyici Sorusu) 01:55
Rumiler, Derin Devletle Bağlantılı Mıdır? (İzleyici Sorusu) 2 izlenme - 3 hafta önce Adnan Oktar'ın 7 Aralık 2017 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/267057/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Rumiler-derin-devletle-baglantili-midir-(Izleyici-sorusu) A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
17-25 Aralık Operasyonu Şeb-İ Arûs Tarihinde Rumiliğe Atıf Olarak Yapıldı. 01:19
17-25 Aralık Operasyonu Şeb-İ Arûs Tarihinde Rumiliğe Atıf Olarak Yapıldı. 9 izlenme - 1 yıl önce Adnan Oktar’ın 19 Ağustos 2016 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/228753/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/17-25-Aralik-operasyonu-Seb-i-Arûs-tarihinde-Rumilige-atif-olarak-yapildi- A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Fethullah Gülen Hareketine Rumilik Hakim Durumda. A9 Tv 03:18
Fethullah Gülen Hareketine Rumilik Hakim Durumda. A9 Tv 12 izlenme - 1 yıl önce Adnan Oktar’ın 3 Ağustos 2016 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/227156/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Fethullah-Gulen-hareketine-Rumilik-hakim-durumda- A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Tevbe Suresi, 107. Ayetinin Tefsiri (2 Ağustos 2016 Tarihli Sohbetten) - A9 Tv 01:02
Tevbe Suresi, 107. Ayetinin Tefsiri (2 Ağustos 2016 Tarihli Sohbetten) - A9 Tv 19 izlenme - 1 yıl önce ADNAN OKTAR: Tevbe Suresi 107, şeytandan Allah’a sığınırım. “Zarar vermek” Müslümanlara zarar vermek, “inkarı pekiştirmek” yani Rumilik, Darwinizm, homoseksüellik. “Müminlerin arasını ayırmak” Müslümanları parçalamak, vatanı parçalamak “ve daha önce Allah’a ve elçisine karşı savaşanı gözlemek için” kim bu? İngiliz derin devleti. Bak Allah’a ve elçisine karşı savaşan. Kimdir? İngiliz derin devleti. “Gözlemek için” yani onları davet etmek için “mescit edinenler” Müslümanca görünüp bir organizasyon yapanlar “ve biz iyilikten başka bir şey istemedik” yani vatanın selameti için, hayır için bunu yapıyoruz “diye yemin edenler var ya Allah onların şüphesiz yalancı olduklarına şahitlik etmektedir” (Tevbe Suresi 107) diyor Allah. http://www.a9.com.tr/izle/227032/Kuran-Tefsiri/Tevbe-Suresi-107-Ayetinin-Tefsiri-(2-Agustos-2016-tarihli-sohbetten) A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Mevlana Ve Şems Hakkında Çıkan Dedikodular Doğru Mu? 01:57
Mevlana Ve Şems Hakkında Çıkan Dedikodular Doğru Mu? 1 izlenme - 4 hafta önce Adnan Oktar'ın 8 Aralık 2017 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/266424/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Mevlana-ve-Sems-hakkinda-cikan-dedikodular-dogru-mu A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Cemaatler Şeffaflaşsın Diyenlerin Asıl Amacı Nedir? A9 Tv 01:53
Cemaatler Şeffaflaşsın Diyenlerin Asıl Amacı Nedir? A9 Tv 17 izlenme - 1 yıl önce Adnan Oktar’ın 12 Ağustos 2016 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/227396/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Cemaatler-seffaflassin-diyenlerin-asil-amaci-nedir A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Avrupa Rumiliğinin Müslümanlığı Kabul Etmediğini Biz Anlatana Kadar Kimse Bilmiyordu 00:56
Avrupa Rumiliğinin Müslümanlığı Kabul Etmediğini Biz Anlatana Kadar Kimse Bilmiyordu 1 izlenme - 1 ay önce Avrupa Rumiliğinin Müslümanlığı kabul etmediğini biz anlatana kadar kimse bilmiyordu.
Sn. Adnan Oktar’ın ‘ Rumilik Tehlike Mi?’ Kitabı Hangi Gerçekleri Açıklıyor 04:49
Sn. Adnan Oktar’ın ‘ Rumilik Tehlike Mi?’ Kitabı Hangi Gerçekleri Açıklıyor 5 izlenme - 6 ay önce Sn. Adnan Oktar’ın ‘Rumilik Tehlike mi?’ kitabı hangi gerçekleri açıklıyor?
İngiliz Derin Devleti Hangi Raporda “ Müslümanları En İyi Rumilikle Kontrol Ederiz” Diyor 01:17
İngiliz Derin Devleti Hangi Raporda “ Müslümanları En İyi Rumilikle Kontrol Ederiz” Diyor 3 izlenme - 6 ay önce İngiliz derin devleti hangi raporda “Müslümanları en iyi Rumilikle kontrol ederiz” diyor?
Darwinist ve Rumilik propagandası ile dünya çapında homoseksüellik akımı başladı Bu fitneyi yok edec 02:33
Darwinist ve Rumilik propagandası ile dünya çapında homoseksüellik akımı başladı Bu fitneyi yok edec 8 izlenme - 2 yıl önce Darwinist ve Rumilik propagandası ile dünya çapında homoseksüellik akımı başladı. Bu fitneyi yok edeceğiz.
İngiliz Derin Devletinin Ortaya Çıkardığı İngiliz İslam’ı Neyi Savunuyor? A9 Tv 02:17
İngiliz Derin Devletinin Ortaya Çıkardığı İngiliz İslam’ı Neyi Savunuyor? A9 Tv 7 izlenme - 1 yıl önce Adnan Oktar’ın 22 Ekim 2016 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/234669/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Ingiliz-derin-devletinin-ortaya-cikardigi-Ingiliz-Islam’i-neyi-savunuyor A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Avrupa Rumiliğinin Müslümanlığı Kabul Etmediğini Biz Anlatana Kadar Kimse Bilmiyordu. 00:56
Avrupa Rumiliğinin Müslümanlığı Kabul Etmediğini Biz Anlatana Kadar Kimse Bilmiyordu. 6 izlenme - 9 ay önce Adnan Oktar’ın 14 Ocak 2017 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/246471/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Avrupa-Rumiliginin-Muslumanligi-kabul-etmedigini-biz-anlatana-kadar-kimse-bilmiyordu A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Sn. Adnan Oktar’ın ‘rumilik Tehlike Mi?’ Kitabı Çıktı 01:32
Sn. Adnan Oktar’ın ‘rumilik Tehlike Mi?’ Kitabı Çıktı 4 izlenme - 1 yıl önce Adnan Oktar’ın 23 Aralık 2016 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/238907/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Sn-Adnan-Oktar’in-‘Rumilik-Tehlike-mi’-kitabi-cikti A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Sn. Adnan Oktar’ın ‘Rumilik Tehlike Mi?’ Kitabı Hangi Gerçekleri Açıklıyor? 04:49
Sn. Adnan Oktar’ın ‘Rumilik Tehlike Mi?’ Kitabı Hangi Gerçekleri Açıklıyor? 4 izlenme - 1 yıl önce Adnan Oktar’ın 23 Aralık 2016 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/238908/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Sn-Adnan-Oktar’in-‘Rumilik-Tehlike-mi’-kitabi-hangi-gercekleri-acikliyor A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Fethullah Gülen Hareketinin Rumi Bir Hareket Olduğu Yeni Anlaşıldı. 01:06
Fethullah Gülen Hareketinin Rumi Bir Hareket Olduğu Yeni Anlaşıldı. 6 izlenme - 1 yıl önce Adnan Oktar’ın 10 Ağustos 2016 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/227223/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Fethullah-Gulen-hareketinin-Rumi-bir-hareket-oldugu-yeni-anlasildi- A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Rumilik Avrupa’da Dinsizlik Olarak Görülüyor. - A9 Tv 00:44
Rumilik Avrupa’da Dinsizlik Olarak Görülüyor. - A9 Tv 5 izlenme - 1 yıl önce Adnan Oktar’ın 8 Ocak 2017 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/240502/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Rumilik-Avrupa’da-dinsizlik-olarak-goruluyor- A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Fethullah Gülen Hareketine Ait Olan Rumi Forum’da Haram Olan Homoseksüelliğe Destek Veriliyor. 04:06
Fethullah Gülen Hareketine Ait Olan Rumi Forum’da Haram Olan Homoseksüelliğe Destek Veriliyor. 8 izlenme - 1 yıl önce Adnan Oktar’ın 10 Ağustos 2016 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/227517/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Fethullah-Gulen-hareketine-ait-olan-Rumi-Forum’da-haram-olan-homoseksuellige-destek-veriliyor- A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Hükümetimiz Darwinizm, Rumilik Ve Homoseksüellik Konusunda Acilen Tedbir Almalı. - A9 Tv 06:53
Hükümetimiz Darwinizm, Rumilik Ve Homoseksüellik Konusunda Acilen Tedbir Almalı. - A9 Tv 7 izlenme - 2 yıl önce Adnan Oktar’ın 19 Mayıs 2016 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/222870/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Hukumetimiz-Darwinizm-Rumilik-ve-homoseksuellik-konusunda-acilen-tedbir-almali A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Sn. Adnan Oktar’ın ‘ Rumilik Tehlike Mi?’ Kitabı Çıktı 00:48
Sn. Adnan Oktar’ın ‘ Rumilik Tehlike Mi?’ Kitabı Çıktı 2 izlenme - 6 ay önce Sn. Adnan Oktar’ın ‘Rumilik Tehlike mi?’ kitabı çıktı
Avrupai Anlamdaki Rumilik De Dinsizlik Propagandası Var. Ateistlerin, Casusların, Homoseksüellerin Ç 01:24
Avrupai Anlamdaki Rumilik De Dinsizlik Propagandası Var. Ateistlerin, Casusların, Homoseksüellerin Ç 4 izlenme - 1 yıl önce Adnan Oktar’ın 19 Ekim 2016 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/233152/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Avrupai-anlamdaki-Rumilik-de-dinsizlik-propagandasi-var-Ateistlerin-casuslarin-homoseksuellerin-cogu-Rumi’dir A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Ruth Michaelson - A9 Tv 00:51
Ruth Michaelson - A9 Tv 4 izlenme - 2 yıl önce A9 TV Yeni FREKANSIMIZ: Türksat 3A Uydusu FREKANS: 12524 Dikey Batı Sembol Oranı: 22500 http://www.a9.com.tr/izle/225225/Kisa-filmler---Mutlaka-izleyin/Ruth-Michaelson- A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Gülen Terör Örgütü İngiliz Derin Devleti Tarafından Mehdiyete Son Vermek Rumiliği Hakim Kılmak İçin 01:06
Gülen Terör Örgütü İngiliz Derin Devleti Tarafından Mehdiyete Son Vermek Rumiliği Hakim Kılmak İçin 2 izlenme - 9 ay önce Gülen terör örgütü İngiliz derin devleti tarafından Mehdiyete son vermek Rumiliği hakim kılmak için ortaya çıktı.
Hükümetimiz Darwinizm, Rumilik Ve Homoseksüellik Konusunda Acilen Tedbir Almalı 06:53
Hükümetimiz Darwinizm, Rumilik Ve Homoseksüellik Konusunda Acilen Tedbir Almalı 2 izlenme - 1 yıl önce Hükümetimiz Darwinizm, Rumilik ve homoseksüellik konusunda acilen tedbir almalı.
İngiliz Derin Devleti Hangi Raporda “müslümanları En İyi Rumilikle Kontrol Ederiz” Diyor? 01:17
İngiliz Derin Devleti Hangi Raporda “müslümanları En İyi Rumilikle Kontrol Ederiz” Diyor? 1 izlenme - 12 ay önce Adnan Oktar’ın 19 Aralık 2016 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/240557/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Ingiliz-derin-devleti-hangi-raporda-“Muslumanlari-en-iyi-Rumilikle-kontrol-ederiz”-diyor A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Fethullah Gülen örgütüne Rumilik hakim durumda 03:18
Fethullah Gülen örgütüne Rumilik hakim durumda 1 izlenme - 12 ay önce Fethullah Gülen örgütüne Rumilik hakim durumda.
Mevlana Evrimi Neden Desteklemiştir? (İzleyici Sorusu) 06:15
Mevlana Evrimi Neden Desteklemiştir? (İzleyici Sorusu) 1 izlenme - 2 hafta önce Adnan Oktar'ın 1 Ocak 2018 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/268234/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Mevlana-evrimi-neden-desteklemistir-(Izleyici-sorusu) A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Darwinist Ve Rumilik Propagandası İle Dünya Çapında Homoseksüellik Akımı Başladı. Bu Fitneyi Yok 02:33
Darwinist Ve Rumilik Propagandası İle Dünya Çapında Homoseksüellik Akımı Başladı. Bu Fitneyi Yok 0 izlenme - 1 yıl önce Darwinist ve Rumilik propagandası ile dünya çapında homoseksüellik akımı başladı. Bu fitneyi yok edeceğiz.