Hoşgeldiniz!

şedaraban saz semaisi

Enstrümantal - Şedaraban Saz Semaisi 05:43
Enstrümantal - Şedaraban Saz Semaisi 1.008 izlenme - 6 yıl önce
Klasik Türk Müzigi Eserleri Şedaraban Saz Semaisi Beste Tanburi Cemil Bey Piyano Yakartepe Klasikler 05:38
Klasik Türk Müzigi Eserleri Şedaraban Saz Semaisi Beste Tanburi Cemil Bey Piyano Yakartepe Klasikler 802 izlenme - 4 yıl önce Güneş yakartepe, Şedaraban Saz Semaisini Piyano ile çaldı. Beste:Tanburi Cemil Bey Klasik türk sanat müzigi YouTube TRT efendi-fasıl-peşrev-taksimi-ud sazsemai-trtmüzik-Harika Musiki Osmanlı Saray Saz eserleri Şedaraban Şedaraban, Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam. Zirgüleli hicaz makamı dizisinin yegâh [re] perdesi üzerine görülmüş şeklidir. Makam, inici olarak kullanılmıştır. Günümüzde iki yüz elliye kadar şedaraban yapıt bulunmaktadır. Vikipedi Saz semâîsi nedir? Fasılların en sonunda çalınan saz eserine verilen addır. Peşrev gibi, saz semaileri de dört haneli olarak bölümlere ayrılır. Her hanenin sonunda teslim. bulunur. Saz semaileri, peşrevlerin aksine küçük usûllerle ölçülmüşlerdir. Saz semailerinin ilk üç hanesi (10 / 8) lik Aksak Semai usûlü ile ölçülmüştür. Dördüncü hane ise rnuhtelif usûllerden yapılabilir. Semai, Yüriik Semai, Devr-i Hindi, Aksak, Curcuna gibi ... Teslim bölümü (10 / 8) lik Aksak Semai usûlü ile ölçülmüştür. İlk üç hane, peşrevler gibi giriş, geçki gibi özellikleri yansıtır. Dördüncü hane ise ser best olup melodi ve usûl yönünden bestekârın arzusuna kalmıştır. Peşrev ve saz semailerinin teslim bölümlerine girilecek yerde bağlantı, bazen makamın güçlüsünde, bazen de durakta asma kalış yapılmak suretiyle olur. Saz semaileri fasıl sonlarında çalınabildiği gibi, müstakil saz icralarında da yer alabilir. Saz semaileri ritmik ve serbest bir yapıya sahip olduklarından bestekârların daha çok üstiinde durdukları bir form olmuştur. Peşrevler, Hane adı verilen bölümlerden yapılmışlardır. Çoğu zaman dört haneden meydana gelir. Her hanenin sonunda Teslim adı verilen bir bölüm bulunur. Peşrevler büyük usûllerle yapılmışlardır. Eski, bazı peşrevlerin üç haneli olduğu göriilmüştür. Ancak bu tür peşrevler tutulmamış ve terk edilmiştir. Ayrıca teslimi olmayan peşrevlere de rastlanılmıştır. Teslimi bulunmayan peşrev lerin ilk haneleri teslim yerine çalinmış olup; bu tüir de, üç haneli peşrevler gibi ilgi toplamamıştır. Bilhassa günümüzde rastlanılan bir icra tarzı vardır.. Peşrevler dört haneli ve usûl lerinin büyük olmaları nedeniyle oldukça uzundurlar. Bu nedenle birinci hane çalınır, buna teslim eklenerek giriş tamamlanır. Sonra programa geçilir. Dört hane ve teslimleri tamam olarak çalınan peşrevler genellikle müstakil çalınan saz eserlerinde, konserlerde olur. Belirli süresi olan bir fasıl, bir koro veya bir solistin programından önce dört haneli peşrevler çalınmaz. Bir hane-bir teslimden sonra ikinci esere geçilir. Bir hanenin sonunda teslime geçilecek yerde "Güçlü" bulunur. Teslim ise makamın bitişi olduğundan "Durak" perdesi ile son bulur. Şu halde peşrevlerde dikkat edilmesi gereken kısımları üç bölümde inceleyebiliriz: a) Peşrevlerde hane: Peşrevler dört haneli olarak yapılır. Birinci hane makama giriştir. Makam dizisinin seslerinde dolaşıldıktan sonra teslim hanesine geçilir. Teslim hanesinde makam dizisinin sesleri kullanılarak durak-karar yapılır. İkinci hanede ise yakın makam dizilerine geçkiler yapılır. Tekrar teslim çalınarak üçüncü haneye geçilir. Üçüncü hanede asıl makam dizisinin dışına çıkılarak değişik ses ve diziler kulla nılır. Bu kısma "Meyan" adı verilir. Meyanda genellikle tiz seslerde dolaşılır. Tekrar teslim hanesi çalınarak dördüncü haneye geçilir. Dördüncü harıe asıl makam seslerine dönüşü sağladığı gibi, değişik geçkiler de yapılabilir. Bu bölümden sonra teslim hanesi çalınır. Böylece peşrev tamamlanmış olur. Yukarıda her hanenin sonunun sesleri teslim hanesine bağlayan nitelikteki seslerden oluştuğunu ve teslime geçişi sağlayan sesin "Güçlü" perdesi olduğunu belirtmiştik. Bazen bu ses Güçlü perdesi olmaz. Durak sesi veya bir başka perde de olabilir. Eserin bitimi, teslim hanesinin sonunda olduğuna göre, hanelerin sonuna gelen durak sesleri "Asma karar muvakkat durak" tan başk~ bir ses değildir. b) Teslim: Peşrevlerde teslim haneleri genellikle serbest yapılır. Hemen hemen peşrevlerin en güzel bölümünü teşkil eder. Teslim haneleri bestekâr tarafından özenle yapılmış nağ melerden oluşur. Parlak ve canlı bölümlerdir. c) Usûl: Peşrevler çoğunlukla büyük usûllerle ölçülmüşlerdir. Devr-i Kebir usûlü en fazla kullanılan usûldür. 28 zamanlı Devr-i Kebir usûlü yazılırken 4/4 lük olarak bölümlere ayrılır. Usûl tamamlanınca iki çizgiyle usûlün bittiği belirtilir. Çok az sayıda Sofyan usûlü ile de bestelenmiş peşrevler vardır. Şedaraban Saz Semaisi Beste:Tanburi Cemil Bey Piyano: Güneş yakartepe Klasik türk sanat müzigi YouTube TRT efendi-fasıl-peşrev-taksimi-ud sazsemai-trtmüzik-Harika Musiki Osmanlı Saray Saz eserleri e 19 dy dy şedaraban saz semaisi saz eser peşrev ezgi tanburi cemil bey taksim peşrev fasıl makam osmanlı saray enstrumantal movie oyunları-yarışmaları "Şedaraban Saz Semaisi" ,Beste: Tanburi Cemil Bey-Piyano: Yakartepe-Sazeserleri Semaı Trt müzik ud ODTU KTMT Nota Arşivi ney neyzen ud tanbur bendir keman darbuka ted kanun çümbüş YouTube SazSemaisi turkish music turkey Türk Türkiye nafi Cemıl e 19 peşrev ezgi tanburi cemil bey şedaraban saz semaisi saz eser youtube taksim peşrev fasıl makam osmanlı saray enstrumantal,Piyanist Resitali,klasik türk müziği,enstrumantel müzik,fon müzikleri,saz semaisi, enstrumantel müzik,fon müzikleri, Müzik Videoları,Türk Sanat Müziği,Müzik Dinle,
Hilal Çalıkoğlu  Baki Duyarlar - Şedaraban Saz Semaisi 04:31
Hilal Çalıkoğlu Baki Duyarlar - Şedaraban Saz Semaisi 244 izlenme - 6 yıl önce
Enstrümantal - Şed'araban Saz Semaisi 06:58
Enstrümantal - Şed'araban Saz Semaisi 95 izlenme - 6 yıl önce