Hoşgeldiniz!

sekine

Bereket Ve Huzur İçin Sekine Duası 05:36
Bereket Ve Huzur İçin Sekine Duası 169.835 izlenme - 3 yıl önce Sekine duasının Türkçe Meali: 1- Allah her sıkıntıdan sonra kolaylık lütfedecektir. 2- Yüzlerin sıkıntısı Hayy-ı Kayyûm içindir. 3- Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. 4- Allah tövbeleri çok kabul edici ve kullarına çok merhamet edicidir. 5- Muhakkak ki, Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. 6- Muhakkak ki, Allah her şeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır. 7- Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla görür. 8- Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yerine getirir. 9- Muhakkak ki, Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür. 10- Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık. 11- Ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin. 12- Şüphesiz Allah’a tâbi olan topluluk gerçek gâliplerin tâ kendisidir. 13- Muhakkak ki Allah, azabında pek kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip olandır. Sekine Duası Meali 14- Muhakkak ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye lâyık olan ancak Allah’tır. 15- Allah bana yeter. O’ndan başka ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur. 16- Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. 17- En büyük korku olan kıyâmetin dehşeti onlara üzüntü vermez. 18- Ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yardım isteriz. 19- Ve âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. Allah kabul etsin... Okunuşu: Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber Bismillahirrahmanirrahim* Ferdun hayyun kayyumun hakemün adlün kuddusun*Seyec’alüllahü ba’de üsri yusra* ve anetil vücuhu lil hayyil kayyum* Ve innellahe biküm le raufur rahiym* İnnellahe kane tevvaben rahiym* İnnellahe kane ğafuran rahiym* Fe innellahe kane afüvven kadir* İnnellahe kane semian basiyr* İnnellahe kane aliymen hakiym* İnnellahe kane aleyküm rakiyb* İnne fetehna leke fethan mübiyna* Ve yensürakellahü nasran aziyze* İnne hizbellahi hümül ğalibun* İnnellahe hüvel kaviyyul aziyz* İnnellahe hüvel ğaniyyul hamiyd* Hasbiyellahu la ilahe illa hu* Hasbünellahu ve ni’mel vekiyl* La yahzünühümül fezaül ekber(19 defa)* İyyake na’budü ve iyyake nestain* Velhamdü lillahi rabbil alemiyn*
Sekine Duası - Dert ve sıkıntıların gitmesi için 05:36
Sekine Duası - Dert ve sıkıntıların gitmesi için 1.223 izlenme - 2 yıl önce Sekine Duası Türkçe Okunuşu şöyle: 1- Niyet( ne için ve ne maksatla okunduğuna niyet etmek) 2. İstiğfar (7 DEFA) 3. Salavat-ı Şerife ( 7 DEFA) 4. Allah-u Ekber (10 DEFA) 5. Altı Esma her ayetle beraber okunacak.(19 DEFA) yani besmele çekilir sonra FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN."denir ve 1. ayet okunur bu sırayla 19 kere tekrarlanır.sonra tekrar besmele ,6 esma ve 2. ayet okunur.19 ayet bitene değin aynı şekilde okunur. 6 esma:FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN." 1.Ayet: Seyec ‘alullahu ba’de ‘usru-y yusra” 2.Ayet:Anetil vucuhü lil hayyil kayyum 3.Ayet:Ve innallahe biküm lera ufün rahimu 4.Ayet:İnnallahe kane tevvaben rahime 5.Ayet:innallahe kane gafuran rahime 6.Ayet:fe innallahe kane afüvven kadira 7.Ayet:innallahe kane semian besira 8.Ayet:innallahe kane alimen hakime 9.Ayet:innallahe kane aleyküm rakibe 10.Ayet:İnnâ fetâhnaleke fethan mübiyna 11.Ayet:ve yen surakellahu nesran azize 12.Ayet:İnne hızballahi humül gâlibûn 13.Ayet:innallahe huvel kaviyyül aziz 14.Ayet:innallahe huvel ganiyyül hamid 15.Ayet:Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ HU 16.ayet:Hasbünallâhu veni'mel vekîl 17.ayet:la yeh zünühümül fezeul ekber 18.ayet:iyyake na'budü ve iyyake nestain 19.Ayet:velhamdü lillahi rabbil alemin Ayetlerin Türkçe Mealleri 1- Allah her sıkıntıdan sonra kolaylık lütfedecektir. 2- Yüzlerin sıkıntısı Hayy-ı Kayyûm içindir. 3- Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. 4- Allah tövbeleri çok kabul edici ve kullarına çok merhamet edicidir. 5- Muhakkak ki, Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. 6- Muhakkak ki, Allah her şeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır. 7- Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla görür. 8- Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yerine getirir. 9- Muhakkak ki, Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür. 10- Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık. 11- Ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin. 12- Şüphesiz Allah’a tâbi olan topluluk gerçek gâliplerin tâ kendisidir. 13- Muhakkak ki Allah, azabında pek kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip olandır. 14- Muhakkak ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye lâyık olan ancak Allah’tır. 15- Allah bana yeter. O’ndan başka ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur. 16- Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. 17- En büyük korku olan kıyâmetin dehşeti onlara üzüntü vermez. 18- Ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yardım isteriz. 19- Ve âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.
19LU SEKİNE DUASI 34:14
19LU SEKİNE DUASI 1.414 izlenme - 2 yıl önce sekine duası dinle
Sekine Duası 19 Defa Okunuşuyla Beraber. Sıkıntısı Olanlar Dinlesin ve Okusun Lütfen 29:06
Sekine Duası 19 Defa Okunuşuyla Beraber. Sıkıntısı Olanlar Dinlesin ve Okusun Lütfen 203 izlenme - 7 ay önce kim bu dua dinlersen YÜCE ALLAH C.C RIZASINI bu güzel duadaki butün bereketi onada banada nasib etsin inşallah
sekine duası( dert sıkıntı giderici) ve yapılışı 05:36
sekine duası( dert sıkıntı giderici) ve yapılışı 336 izlenme - 2 yıl önce SEKİNE DUASI'nı NASIL OKUMALIYIZ.? Bildiğimiz kadarıyla sekine duasının iki farklı okunuş şekli vardır. Birincisi: Bildiğimiz üzere besmele ile ondokuz defa okunmasıdır.(Klasik okuma), Bu okumanın arapça metni ve okunuş videosu aşağıdadır.. açıkLamaLarı okuyunuz. İkincisi ise; bazı ağabeylerden duyduğumuza göre Hulusi Ağabey şu şekilde de okunabileceğini söylemiştir: 1- Niyet( ne için ve ne maksatla okunduğuna niyet etmek) 2. İstiğfar (7 DEFA) 3. Salavat-ı Şerife ( 7 DEFA) 4. Allah-u Ekber (10 DEFA) 5. Altı Esma her ayetle beraber okunacak.(19 DEFA) Bu isimlerin mânâları kısaca şöyledir: Ferd: Allah birdir, tektir, yegânedir, biriciktir, istiklâl ve infirad Sahibidir. Hayy: Allah sonsuz diridir, ezelî, ebedî ve ölümsüz hayat Sahibidir. Her şeye hayatı veren, her şeyi dirilten O'dur. Kayyûm: Allah dâimâ kâimdir, tabir câizse dâimâ ayaktadır, yarattığı her şeye hâkimdir, varlıkları dilediği gibi idâre eder, sevk eder ve yönlendirir, her şey O'nunla var olur, O'nunla ayakta durur, O'nunla devam eder. Allah'ı ne bir uyuklama, ne bir uyku ve ne bir gaflet hâli almaz. Göklerde ve yerde ne varsa, O'nun irâdesiyle ve kayyûmiyetiyle varlığını sürdürür ve ayakta kalır. Hakem: Allah hüküm Sahibidir, hikmet Sahibidir, yarattığı her şeyde bir hikmet ve bir fayda gözetmesi O'nun yüksek âdetindendir. Faydasız ve boşu boşuna bir şeyi yaratmaz. Yarattıklarını gözetler ve denetler. Kullarından haklıyı ve haksızı ayırır, aralarında hak ve adâletle hükmeder. Adl: Allah adalet Sahibidir, her yarattığına hakkı olan her şeyi verir, hiç kimseye hiçbir zaman haksızlık yapmaz, mahşerde adaletle hükmeder, cezası zulüm veya haksızlık değil, adaletten ibârettir. Allah kendisi adalet Sahibi olduğu gibi, kullarına da her işlerinde adaleti emreder. Kuddûs: Allah paktır, temizdir, noksanlıklardan, kusurlardan, âcizliklerden, küfür ve dalâlet ehlinin düşündüğü her türlü eksik sıfatlardan münezzehtir. Allah kemâl sıfatlar Sahibidir. O'nun her sıfatı, her ismi, her işi, her fiili mükemmeldir. Varlıkları mükemmel, kusursuz, temiz ve pâk yaratır. Temizliği sever, temizliği emreder, işlediklerinden pişman olan ve tövbe eden kullarını günahlarından arındırır ve temiz kılar. sekine duası
Sekine Evren Anadolu Lisesi - Model - Yalnızlık Senfonisi 03:35
Sekine Evren Anadolu Lisesi - Model - Yalnızlık Senfonisi 1.075 izlenme - 4 yıl önce 2 haftadır yoğun olarak çalışan Sekine Evren Anadolu Lisesi 17. Vodafone Freezone Liselerarası Müzik Yarışması'nın İzmir elemelerine İzmir’li rock grubu Model’den Yalnızlık Senfonisi şarkısıyla katıldı.
Okuyanmehmet Bilici. Sekine 00:31
Okuyanmehmet Bilici. Sekine 231 izlenme - 6 yıl önce okuyanmehmet bilici. sekine
Ahit Sandığı sinema filmlerine de konu oldu 01:45
Ahit Sandığı sinema filmlerine de konu oldu 219 izlenme - 2 yıl önce A9TV Televizyonu Adnan Oktar Harun Yahya Sohbetler Belgeseller A9 TV Yeni Frekansımız: Türksat 3A Uydusu FREKANS: 12524 Dikey Batı Sembol Oranı: 22500 http://www.a9.com.tr/izle/24359/Belgesellerden-Secme-Bolumler/Ahit-Sandigi-sinema-filmlerine-de-konu-oldu A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Zehra Bilir - Kalenin Bayır Düzü 04:16
Zehra Bilir - Kalenin Bayır Düzü 191 izlenme - 2 yıl önce 2007'de kaybettiğimiz Zehra Bilir'in 70'li yıllarda meşhur ettiği, çoğumuzun Kibar Feyzo'nun minareye çıkıp söylediği türkü olarak bildiğimiz, "Kalenin Bayır Düzü" sizlerle. -Cayar cayar! İnme atla aşağı Feyzo
Takahiro Sekine'den Maradona golü! 00:55
Takahiro Sekine'den Maradona golü! 18 izlenme - 7 ay önce Japonya Ligi'nde Urawa Red Diamons'ın Sanfrecce Hiroshima'yı Takahiro Sekine'nin golüyle 4-3 yendi. 90+2'de topla buluşan Sekine, rakiplerini birer birer geçerek meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve galibiyeti getirdi.
Ahit Sandığının İçinde Bulunacak Asa Ne Anlama Gelecek? 02:09
Ahit Sandığının İçinde Bulunacak Asa Ne Anlama Gelecek? 11 izlenme - 10 ay önce Adnan Oktar’ın 17 Şubat 2017 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/244745/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Ahit-sandiginin-icinde-bulunacak-asa-ne-anlama-gelecek A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Ahit Sandığı'nın Hz. Davut'a geçmesi 06:24
Ahit Sandığı'nın Hz. Davut'a geçmesi 48 izlenme - 2 yıl önce "Hazreti Musa ve Ahit Sandığı" belgeselinden http://www.a9.com.tr/izle/24362/Belgesellerden-Secme-Bolumler/Ahit-Sandiginin-Hz-Davuta-gecmesi A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Hz. Mehdi (As) Kutsal Sandığı Açtığında Metafizik Bir Şekilde O Ortamda Ferahlama Olacak. 02:44
Hz. Mehdi (As) Kutsal Sandığı Açtığında Metafizik Bir Şekilde O Ortamda Ferahlama Olacak. 11 izlenme - 10 ay önce Adnan Oktar’ın 8 Mart 2017 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/244894/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Hz-Mehdi-(as)-Kutsal-Sandigi-actiginda-metafizik-bir-sekilde-o-ortamda-ferahlama-olacak- A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Ahit Sandığı'nı bulma çabaları 03:31
Ahit Sandığı'nı bulma çabaları 31 izlenme - 2 yıl önce "Hazreti Musa ve Ahit Sandığı" belgeselinden http://www.a9.com.tr/izle/24361/Belgesellerden-Secme-Bolumler/Ahit-Sandigini-bulma-cabalari A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Ahid Sandığı Hz. Mehdi (as) zamanında ortaya çıkacaktır. 05:26
Ahid Sandığı Hz. Mehdi (as) zamanında ortaya çıkacaktır. 22 izlenme - 2 yıl önce ADNAN OKTAR: Mehdiyet ne güzel, bizim zamanımızda olmuş olması şahane. Bakın Ertuğrul Özkök diyor, “kutsal sandık bulunacak” diyor. MaşaAllah, hissetmiş. Kutsal sandığı da bulacak olan; Hz. Mehdi (a.s). Allah ona o görevi vermiş, başkası bulamıyor. CIA var KGB’nin yerine kurulan var, o. Bakın, onca istihbarat örgütü var, devletler var gücüyle arıyor. İsrail devleti resmi olarak arıyor kutsal sandığı. Bütün imkanlarıyla, bütün insanlar arıyor ama bulamıyorlar. Yerini kim biliyor? Sadece Hz. Mehdi (a.s) biliyor? Hz. Mehdi (a.s)’da, tam zamanlı olarak sandığı ortaya çıkaracaktır. DİDEM ÜRER: Ertuğrul Özkök yazısının devamında ahit sandığıyla ilgili bir soru sormuş. Şöyle diyor; “Ahit sandığı açılınca esrarı da çözülecektir. Çünkü Kuran’a göre sandıkta Hz. Musa (a.s)’ın asası, Tevrat levhaları ve Hz. Harun (a.s)’ın asası ve sarığı bulunmaktadır. Mehdi (a.s) Tabut-u Sekine’yi Antakya mağarasından çıkaracaktır. Tabii o zaman akla şu soru geliyor; Hz. Musa (a.s)’nın asası ancak Hz. Mehdi (a.s)’ın gelip bulacağı ahit sandığındaysa Topkapı sarayında ki asa ona ait olabilir mi?” demiş. ADNAN OKTAR: Hayır ayrı o. Yani oradaki asa tamamen ayrı. Hepsi ahit sandığının içinde. Asanın bir parçası, levhalardan bir tanesi ve manna’nın orijinali ve o diğer detayların hepsi, ahit sandığının içerisinde özel muhafaza altında. Özel bir yerde özel olarak saklanıyor. Allah “onu melekler koruyor, melekler taşıyor” diyor. Yani başka kimsenin göremeyeceği şekilde. Bütün dünya arıyor, bulamıyorlar. Ama Hz. Mehdi (a.s)’a Allah özel bir imkan veriyor. Hz. Mehdi (a.s) gidip rahatça çıkaracaktır olduğu yerden, halka gösterecektir. Ona nasip olacağı için de Hz. Mehdi (a.s)’ın alameti de olacaktır aynı zamanda. Çünkü o vesileyle birçok Hıristiyan ve Musevi’de Müslüman olacak. Çok sayıda Hıristiyan ve Musevi Müslüman olacaklar. Benim Mehdilik iddiam da yok, sandığın yerini bildiğime dair bir iddiam da yok. Ama bulunuşunda, orada hazır olacağıma dair Allah’ın izniyle garanti verebilirim, inşaAllah. Yani o konudaki ifadem net, inşaAllah. Hz. Mehdi (a.s)’ın yardımcısı olarak. Hatay’da olduğu doğru ama bir kısmı. Kutsal emanetlerin bir kısmı orada ikiye bölünmüş durumda, bir kısmı da Taberiye Gölünün altında. Onun altı bataklıktır. Onun daha alt katında. Ve hiç kimse çıkaramıyor. Ama sandığın yeri ayrıdır. Kutsak emanetlerin hepsi bulunacak. Kabe’de de var kutsal emanet. Kabe’nin de altından kutsal emanetler çıkarılacak. Hz. İbrahim (a.s) devrine ait, birçok kutsal emanet çıkarılacak. Zaten hadislerde de açık açık geçiyor, anlatıyor. O zamanlar çıkartma yönünde bir atak oluyor, Peygamberimiz (s.a.v.) engelliyor; “Onu Hz. Mehdi (a.s) çıkaracak” diyor. O devirden beri hiç kimse orada bir kazı çalışması yapmamış Kabe’nin altında. Peygamberimiz (s.a.v.) açıkça söylüyor; “Onun altında kutsal emanetler” diyor. Hz. İbrahim (a.s)’a ait mebzul miktarda alamet, eşya, o devirde kullanılan her türlü giysi, ona ait birçok malzeme bulunmuş olacak, inşaAllah. Bir de değerli eşyalar da, hazine olarak değerli eşyalar bulunacak. Kabe’nin özelliğidir o, altında muhafaza ediliyor, inşaAllah. Fakat daha vakti var, biraz daha var. http://www.a9.com.tr/izle/145182/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Ahid-Sandigi-Hz-Mehdi-(as)-zamaninda-ortaya-cikacaktir A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Ahir zaman müjdesi 03:32
Ahir zaman müjdesi 21 izlenme - 2 yıl önce "Hazreti Musa ve Ahit Sandığı" belgeselinden http://www.a9.com.tr/izle/24360/Belgesellerden-Secme-Bolumler/Ahir-zaman-mujdesi A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Hz. Süleyman (As)'ın Mescidini Yeniden İnşa Edeceğiz. Hz. Musa (As) Ve Hz. Harun (As)'ın Emanetlerin 04:07
Hz. Süleyman (As)'ın Mescidini Yeniden İnşa Edeceğiz. Hz. Musa (As) Ve Hz. Harun (As)'ın Emanetlerin 6 izlenme - 10 ay önce Adnan Oktar’ın 8 Mart 2017 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/244312/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Hz-Suleyman-(as)in-mescidini-yeniden-insa-edecegiz-Hz-Musa-(as)-ve-Hz-Harun-(as)in-emanetlerinin-oldugu-Kutsal-Sandik-da-oraya-getirilecek A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Seyyide Sekine makamı ÖSO'nun kontrolüne geçti 01:28
Seyyide Sekine makamı ÖSO'nun kontrolüne geçti 18 izlenme - 3 yıl önce Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)'nun, Şam kırsalındaki Dareyya kasabasında bulunan Seyyide Sekine makamını kontrol altına aldığı bildirildi.
Tabut-u Sekine'nin yeri 04:49
Tabut-u Sekine'nin yeri 13 izlenme - 2 yıl önce "Hazreti Musa ve Ahit Sandığı" belgeselinden http://www.a9.com.tr/izle/24365/Belgesellerden-Secme-Bolumler/Tabut-u-Sekinenin-yeri A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Ahit Sandığı'nın kaybolması 03:44
Ahit Sandığı'nın kaybolması 13 izlenme - 2 yıl önce "Hazreti Musa ve Ahit Sandığı" belgeselinden http://www.a9.com.tr/izle/24364/Belgesellerden-Secme-Bolumler/Ahit-Sandiginin-kaybolmasi A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Allah'ın izniyle Hz. Süleyman (as)'ın Mescidi'nin aynısını yapacağız. 06:53
Allah'ın izniyle Hz. Süleyman (as)'ın Mescidi'nin aynısını yapacağız. 9 izlenme - 2 yıl önce DİDEM ÜRER: Hocam, Amerika’da yayınlanan Ortodoks Musevi cemaatinin haftalık gazetesi The Jewish Press’de, “Türk-Müslüman lider, barış ve Mesih özlemi mesajı” başlıklı haber yayınladı. Bugün Musevi takvimine göre Süleyman Mescidi’nin yıkıldığı gün olduğu için Musevilerce yas günü olarak yaşanıyor. Bu haberde sizin Süleyman Mescidi’nin yeniden yapılmasının bir sevinç olacağına dair sözlerinize yer veriliyor. Ve sizin İsrail Başhahamı Yisraiel Meir Lau ile görüşmenizden bir resme yer veriliyor. ADNAN OKTAR: O çok sevecen bir insan; güzel ahlakı, tavrı. Mütevazi, mazlum bir insan. Hz. Süleyman (a.s)’ın mescidinin olmaması çok acı bir olay. Aynısıyla, orijinaliyle yapacağız, Allah’ın izniyle. Arazi çok müsait ama illaki Hz. Mehdi (a.s). Bakın, Cenab-ı Allah neleri bekletiyor Hz. Mehdi (a.s) için; dünya hakimiyetini bekletiyor, Hz. İsa Mesih (a.s)’ın gül yüzünü saklıyor. İlk Hz. Mehdi (a.s)’a gösteriyor, Hz. İsa Mesih (a.s) Müslümanlardan ilk Hz. Mehdi (a.s) ile karşılaşıyor. İlk bir Müslüman olarak onun omuzlarından itiyor. İlk tevazuyu karşılıklı birbirlerine camide yapıyorlar. Hz. Mehdi (a.s) namaz kılmak için ilerliyor fakat vesvese geliyor; “Ben hemen kabul ettim, yakışık almadı” diyor. Geri gidiyor. Hz. İsa Mesih (a.s) işin doğrusu zorla. Yani omuzdan itmenin açıklaması odur. İte ite zorla imamlığa geçiriyor, “imam sensin” diyor, inşaAllah. Kutsal sandık; Hz. Süleyman (a.s)’ın sandığını ilk bulan Hz. Mehdi (a.s)’dır. Hiç kimse bulamaz. Allah diyor ki; “Melekler taşıyor onu.” Hiçbir şekilde bulamazlar. Melek koruduğu için bulamıyorlar. Bütün teknolojik imkanlar ellerinde, yeri de belli. İki yer söylüyorum; Hatay ve Taberiye Gölü. Bütün dünya arasın, bulamazlar. Gözünün önünde olur, göremez. Allahualem görüp geçiyorlar ayrıca, ben söyleyeyim de. Fark edemiyor. Bu böyledir. Mesela mağarada oluyor, orada göremiyor. Yanından geçiyor, göremiyor. Kaç defa yanından geçmişlerdir belki. Evlerde de olur; insan bir şey kaybeder, bulamaz; bilirsiniz, değil mi? Tam karşısındadır, göremez. Herkes arar, bulamaz. Sandık da öyle; gözlerinin önünde oluyor, göremiyorlar. Melekler sakladığı için, Allah vesile ediyor, göremiyorlar. Hz. Mehdi (a.s), İmam Mehdi (a.s) alıp, Süleyman Mescidi’nin önüne getirdi mi Musevi ve Hıristiyan alemi ayağa kalkıyor artık. Yani açıklaması yok, mucize. Hepsi iman ediyorlar. Çok az bir kısmı hariç hepsi iman ediyorlar. Yani mucize. Sandıkta tarif edilenlerin aynısı var. O tabletlerden bir tanesi sandığın içinde; Hz. Musa (a.s)’a Cenab-ı Allah tarafından indirilen tabletlerden bir tanesi. Manna; kabında, orijinal, ta o devirden kalma. Kıyafetler, Hz. Musa (a.s)’ın asasının bir parçası. Hz. Süleyman (a.s)’ın asasını kurt yediği için parçalandı, ikiye bölündü, inşaAllah. O kurt şimdiye ölmüştür tabii; o görevini yaptı, bitti. Ama kutsal olan bu emanetler Allah tarafından muhafaza ediliyor. Mesela Kabe’nin altında da var şu an. Fakat kimin haddine ki Kabe’nin altını açıp baskınlar. Ta Hz. İbrahim (a.s) devrinden kalma deliller var. Mesela Nemrut Dağı’nda; Nemrut’un mezarı orada zaten, kemikleri falan, hepsi orada; ona ait kalıntılar, o devirde kullandığı eşyalar falan hepsi mezarın içerisinde. Ve Hz. İbrahim (a.s) ile ilgili çok detaylı bilgiler. Ama öyle bir sistem yapmış ki adamlar. Nemrut çok cin, çok çakalmış, yani uyanık. Taş yığma yapmış. Şimdi taşı aldın mı taşlar çöküyor, dağ insanın üstüne dökülüyor. Onun için hiç kıpırdatmamak gerekiyor. O yüzden hiç açılamıyor. Tepeden alıp yığamıyorsun da, aşağı dökülüyor; çünkü çok dik bir yer. Alttan alsan, daha tehlikeli, olduğu gibi üstüne dökülüyor; yığma taştan yapmışlar. Kurt, kimsenin ellemeyeceğini anlamış. Bak, 2012’ye geldik, kimse elleyemiyor. Her şey duruyor orada. Hz. Mehdi (a.s) devrinde güzel bir teknoloji kullanılarak, arazi ona uygun hale getirilecek, hepsini açacağız. Firavun’un mezarlarında Peygamber mezarları da var. Onun altında kaldı Peygamber mezarları. Onları açığa çıkaracağız. Firavun’a ait çok fazla eşya var, belge var, onları ortaya çıkaracağız. Dolu piramitlerin altı. İşimiz çok, dozerler gece-gündüz çalışacak, inşaAllah. http://www.a9.com.tr/izle/145938/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Allahin-izniyle-Hz-Suleyman-(as)in-Mescidinin-aynisini-yapacagiz A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Bakara Suresi, 248. Ayetin Tefsiri (Tabut-u Sekine - 2 Mayıs 2015 tarihli sohbetten) 01:26
Bakara Suresi, 248. Ayetin Tefsiri (Tabut-u Sekine - 2 Mayıs 2015 tarihli sohbetten) 2 izlenme - 2 yıl önce A9TV Televizyonu Adnan Oktar Harun Yahya Sohbetler Belgeseller A9 TV Yeni Frekansımız: Türksat 3A Uydusu FREKANS: 12524 Dikey Batı Sembol Oranı: 22500 http://www.a9.com.tr/izle/202710/Kuran-Tefsiri/Bakara-Suresi-248-Ayetin-Tefsiri-(Tabut-u-Sekine---2-Mayis-2015-tarihli-sohbetten) A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo