Hoşgeldiniz!

şeyh ahmet yasin

Ahmet Yasin 02:31
Ahmet Yasin 1.665 izlenme - 9 yıl önce duygusal
Şeyh Ahmet Yasin Bursevi Hazretleri Mahmut Hoca Efendi'nin kendisini asrın müceddidi ilan etmediğini 01:21
Şeyh Ahmet Yasin Bursevi Hazretleri Mahmut Hoca Efendi'nin kendisini asrın müceddidi ilan etmediğini 188 izlenme - 3 yıl önce Bir şahsın kendisini müceddid ilan etmesi olur şey değildir. Aklından zoru vardır. Sayın Mahmud Hocaefendi kendisini vaktin, zamanın müceddidi ilan etmedi. Yanındakiler bu yanlışı yaptılar. Müceddid ilan edilecek olan şahıs bütün İslam alemindeki ulemanın ittifakıyla beraber seçilmesi lazım. Bu seçim nasıl olur? Bütün İslam alimleri biraraya gelecek onların bilmediği bir şeyi müceddid onlara verecek. Anlamadığı bir şeyi açıklayacak. Hem zahiren hem manen. Onu verdiği zaman ittifakla diyecekler ki, 'Evet Efendim Sen bizim Sultanımızsın, yani Müceddidimizsin, Başımızsın.' Yoksa öyle insanlar birilerini sevip de hemen bir cemaatten biraralara gelip de müceddidi ilan etmek de olmaz. Herkesin kabul etmesi lazım. Halbuki kendi cemaatinden başka kimse kabul etmiyor. Olmaz. O büyük bir yanlıştır. O yanlıştan inşaAllah kısa zamanda döner kardeşlerimiz.  http://www.a9.com.tr/izle/43889/Kisa-filmler---Mutlaka-izleyin/Seyh-Ahmet-Yasin-Bursevi-Hazretleri-Mahmut-Hoca-Efendinin-kendisini-asrin-muceddidi-ilan-etmedigini-anlatiyor A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Şeyh Ahmet Yasin Bursevi Hazretleri Hz Mehdi Ası Arayın Biran Önce Zuhur Etmesini İsteyin 01:06
Şeyh Ahmet Yasin Bursevi Hazretleri Hz Mehdi Ası Arayın Biran Önce Zuhur Etmesini İsteyin 108 izlenme - 3 yıl önce Şeyh Ahmet Yasin Bursevi Hazretleri-Hz. Mehdi (as)'ı arayın biran önce zuhur etmesini isteyin
Şeyh Ahmet Yasin Hazretleri diyor ki; Gavs Hazretleri ve oğlu Muhammed Raşit Erol Hazretleri, tam hi 02:54
Şeyh Ahmet Yasin Hazretleri diyor ki; Gavs Hazretleri ve oğlu Muhammed Raşit Erol Hazretleri, tam hi 196 izlenme - 3 yıl önce Sunucu:Kitabın ismi Muhammed Raşit Erol’un hayatı. Selahattin Kınacı Bey’in sayfa 87’deki izahı, Gavs Hazretlerine sorulmuş, yani Muhammed Raşit Erol Hazretlerinin babasına,Zat-ı aliniz zaten çok çok yakinen biliyorsunuz o silsileyi.“Efendimiz bu kadar cezbe ehli, bu kadar muhabbet ehli, vird ehli vardı, şimdi hepsi gevşemişler ve tembellik içindedirler. Bu niçin böyle oluyor?” Gavs Hazretleri buyurmuş, “evet artık hidayet kalmamış da ondan.Bizimkisi bu zamanda (yemin ediyor) vallahi bir durum muhafazadır, aldatmaca gibi birşeyçünkü tam hidayet Hz. Mehdi (a.s)’ın elindedir .Tam manasıyla hidayeti o yapacak. Biz ise çoluk çocuk nasılaldatılırsa, eğlendirilirse öyle yapıyoruz” diyor. Bu çok olağanüstü ve çok önemli bir izah. Şeyh Ahmed Yasin Hazretleri:  Çok doğru bir söz. Bu bizzat Gavs Hazretlerinin kendi sözüdür. Muhammed Raşit Hazretlerinin bizzatihi ağzındanda ben bunu işitmişimdir.Bizzat ağzındanişitmişimdir. Oğlu Seyyid Fevzeddin  Hazretleri de şahittir bu olaya, o da bilir.Gavs Hazretlerinin ilk çıkan kitabı 80’li senelerde,Sohbetler isminde bir kitap vardı. Kendi sohbetlerinde bu geçer. Daha sonra ikinci bir kitap çıkardılar, sonra şimdiki bahsetmiş olduğunuz, Muhammed Raşit Hazretlerinin Hayatıisminde üçüncü kitabıçıkarttılar ve aynı sözler hala içerisinde geçerlidir. Doğru, hakiki manadaki irşad ve hidayet Mehdi (a.s) tevdi edildi, fakat bu aradaki zaman mevcut yetişmiş, kamil Allah dostlarının ümmet-i Muhammedi muhafaza edip, Vaktin Sahibine yetiştirmek içindir. Hepimizinde yaptığı budur. Bütün şeyhlerin yaptığı budur. Bunun haricindeki bir düşünceye kapılan kim varsa kendisine yazık eder, nefsine uyar, zarar eder.Bunu Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleride kendisi söylüyor. Şeyh Abdullah Faiz Dağıstanlı Hazretleri Sultanımız söylüyor. Özellikle sultanımız Şeyh Muhammed Nazım Hakkani Hazretleri defalarca ifade ediyor. O söz çok doğrudur. Bugünkü bütün mürşit kardeslerimizin, ağabeylerimizin,büyüklerimizin yapmışolduğu tek şey; Efendimiz (sav) himmeti, şefaatiyle ümmeti Muhammed-i muhafaza edip, kemalatınıarttırıp, Mehdi (a.s) yetiştirmektir. Mürid de itaat ederde kendini yetiştirirse, inşaAllah Vaktin Sahibine yetişirçünkü zaman çok daraldı. http://www.a9.com.tr/izle/38704/Kisa-filmler---Mutlaka-izleyin/Seyh-Ahmet-Yasin-Hazretleri-diyor-ki-Gavs-Hazretleri-ve-oglu-Muhammed-Rasit-Erol-Hazretleri-tam-hidayetin-Hz-Mehdi-(as)-ile-olusacagini-soylemistir A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Muhammed Raşid Erol (K.S) Hazretleri'nin yıllarca yanında hizmette bulunmuş olan; Şeyh Ahmet Yasin B 05:07
Muhammed Raşid Erol (K.S) Hazretleri'nin yıllarca yanında hizmette bulunmuş olan; Şeyh Ahmet Yasin B 106 izlenme - 3 yıl önce Gavs hazretleri bir sohbetinde; Evliya yetiştirme mektepleri olan tarikatlar, artık iman kurtarma mektepleri haline geldi. Eskiden insanlar yıllarca gezer, kendilerine şeyh ararlardı. Şimdi ise şeyhler kapı kapı dolaşıp müslümanları imanlarının kurtulması için çağırıyor ve topluyorlar. Şah-ı Hazne (Ahmed Haznevi) Ümmet-i Muhammed’in imanını kurtarmaya çalıştı. YOKSA BU ZAMANDA TARİKAT MESELESİ DİYE BİR ŞEY OLMUYOR. ŞİMDİ BİR OYALAMADIR YAPIYORUZ. MAKSAD İMAN KURTARMAKTIR. TAM HİDAYET MEHDİ ALEYHİRRAHME ZAMANINDA OLACAKTIR. BUYURDU. Gavs hazretlerine sorulmuş: Efendimiz bu kadar cezve ehli, muhabbet ehli, Vird ehli vardı. Şimdi hepsi gevşemişler ve tembellik içindedirler. Bu niçin böyle oluyor? Gavs hazretleri buyurmuş: “Evet artık hidayet kalmamış da ondan.Bizimkisi bu zamanda vallahi bir durumu muhafazadır, aldatmaca gibi birşey. ÇÜNKÜ TAM HİDAYET ŞİMDİ HZ. MEHDİ (A.S.)’IN ELİNDEDİR. TAM MANASIYLA HİDAYETİ O YAPACAK. Biz ise çoluk çocuk nasıl aldatılırsa, eğlendirilirse öyle yapıyoruz” (Şeyh Seyyid Muhammed Raşid Erol (k.s.) un hayatı, Dr. A. Selahaddin Kınacı, sf. 87) Şeyh Ahmet Yasin Bursevi Hazretleri: Çok doğru bir söz bu bizzat Gavs Hazretlerinin kendi sözüdür. Şeyh Muhammed Raşid Hazretlerinin bizzat ya ağzından da ben bunu işitmişimdir. Bu Gavs Hazretlerinin kendi sözüdür. Şeyh Muhammed  Raşid Hazretlerinin “BİZZAT AĞZINDAN DA BEN BUNU İŞİTTİM” Bizzat ağzından da işitmişimdir.  Oğlu Seyyid Fevzettin Hazretleri de şahittir bu olaya, o da bilir. Oğlu Seyyid Fevzettin Hazretleri de şahittir bu olaya. Gavs Hazretlerinin ilk çıkan kitapı 80’li senelerde Sohbetler isminde bir kitap vardı, kendi sohbetlerinde bu geçer, daha sonra ikinci bir kitap çıkarttılar, daha sonra şimdi ki, bahsetmiş olduğumuz Muhammed Raşid Hazretlerinin hayatı isminde 3’cü kitabı çıkarttılar ve aynı sözler hala içerisinde  geçerlidir. 3 kitap çıkarıldı. Aynı sözler üç kitapta da mevcuttur. İstanbul’da hilafetin kalkmasıyla beraber Sultan Vahdettin Han’dan sonra Allah dostlarının elinden çok selahiyyetler alındı. Hakiki manada ki, irşad ve hidayet Mehdi (as)’a tevdi edildi. Hakiki manadaki irşad ve hidayet Hz. Mehdi (as)’a tevdi edildi. Fakat bu aradaki zaman mevcud yetişmiş kamil Allah dostlarının Ümmet-i Muhammedi muhafaza edip, vaktin sahibini yetiştirmek içindir. Aradaki zaman kamil Allah dostlarının ümmet-i Muhammedi muhafaza edib “VAKTİN SAHİBİNE” yetiştirmek içindir. Ve hepimizinde yaptığı da budu. Bunu Üstad Bedüzaman  Said Nursi Hazretlerinin kendiside söylüyor, Şeyh Abdullah Faiz Dağıstani  Hazretleri sultanımız söylüyor, özellikle sultanımız Şeyh Muhammed Nazım Hakkani hazretleri defalarca ifade ediyor. Mehdi (as)’ın hayatta olduğunu şimdi biliyoruz. Ama daha önce gelip yaşamadığından da son derece eminiz. Bunu sadece biz söylemiyoruz şu asrımızın içerisinde yaşamış olan müceddidler, gavslar, kutuplar, evliyaAllah haber veriyor hepsini. Özellikle ustad Bediüzaman Said Nursi Hazretleri zaman ve tarih göstererek benden 100 sene sonra gelecek olan o acib zat diye bahsediyor. Çıkmasının yakın olduğunu alametlerini şimdi tamamile yaşıyoruz. Noksansız bir şekilde. Tabi 1975 de daha çocuk dedi Mehdi (as) için genç delikanlı dedi,  Seyyid Muhammed Raşid Erol Hazretleri. Seyyid Muhammed Raşid Erol Hazretleri, “1975 YILLARINDA HZ. MEHDİ (A.S.) ŞU AN HAYATTA VE DAHA GENÇ DELİKANLI” dedi. Bütün cemaatın bu olaydan haberi vardır. Bütün cemaatin bu olaydan haberi vardır.... Muhammed Raşid Erol Hazretlerinin kendisine ben şahidim geldiler dediler ki Efendim gördüğümüz alametlere göre siz Mehdi (a.s.)’siniz. Yanındaydım. Biz Mehdi değiliz. Onun vakti var dedi. Muhammed Raşid Erol Hazretleri; “BİZ MEHDİ (A.S.) DEĞİLİZ ONUN VAKTİ VAR”. Biz dedi o günleri göremiyeceğiz hatta o zaman Allah nasib ederse sen görürsün demişti bana. Muhammed Raşid Erol Hazretleri, Ahmet Yasin Hazretlerine ; “SEN HZ. MEHDİ (A.S.) I GÖRÜRSÜN” dedi. Bunu Muhammed Raşid Erol Hazretleride söylemişti. Allah nasib ederse en kısa zamanda 10 sene sonra çok umutluyuz zuhur edecek çünkü açık açık alenen bütün hazırlıklar tamam, hizmetler devam ediyor, neticeye ulaşılmak üzere İttihad-ı İslam’la beraber başa geçip ümmet-i Muhamme’de bir bayram bir cennet havası yaşatacak. http://www.a9.com.tr/izle/39822/Kisa-filmler---Mutlaka-izleyin/Muhammed-Rasid-Erol-(KS)-Hazretlerinin-yillarca-yaninda-hizmette-bulunmus-olan-Seyh-Ahmet-Yasin-Bursevi-Hazretleri-de-Gavs-ve-Seyda-Hazretlerinden-kendi-kulagiyla-isittigi-su-sozleri-aktarmaktadir A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Şeyh Ahmet Yasin Bursevi Hazretleri, Hz. Mehdi (as) konusunda Sayın Adnan Oktar'ın çalışmalarını tav 03:54
Şeyh Ahmet Yasin Bursevi Hazretleri, Hz. Mehdi (as) konusunda Sayın Adnan Oktar'ın çalışmalarını tav 135 izlenme - 3 yıl önce "Mehdi (as) zuhur ettiği zaman onu hapse atarlar mı, yargılarlar mı,  döverler mi, öldürürler mi?" Mehdi (as) hakkında da hadisler vardır. Ona kimse kötülük yapamayacaktır, ama şimdi değil, şimdiden değil, zuhur ettiği an. Bu husus çok önemlidir. Evveliyatından yaşadıkları vardır, onlar ayrı meselelerdir ve bu hususta size özellikle söylüyorum. Bakın,  defalarca söyledim kim ne demek istediğimi nasıl anlarsa anlasın. Benim Allah'tan başka kimseden korkum yok, Allah'tan başka da başka hiçbir muradım yok. Adnan Oktar Beyefendinin sayfalarını, internetini, Harun Yahya'yı özellikle Mehdi (as) meselesinde dinleyin kardeşim, tavsiye ediyorum size, niye anlamıyorsunuz? Bu zat, bu Hocaefendi, bu meseleyi en güzel şekilde anlatıyor. Allahu Teala bu vazifeyi ona tevdi etmiş, ona vermiş, belli ki bu kadar güzel anlatıyor ve durmadan anlatıyor. Eğer bir vazife olmasa bıkar insan. 1 gün anlatır, 3 gün anlatır, 5 gün anlatır, bıkar. Belli ki manevi bir vazife sahibi, senelerdir anlatıyor, aylardır anlatıyor, günlerdir anlatıyor, her gece anlatıyor, saatlerce anlatıyor. Allah anlattırıyor, üzerinizdeki sihirler ve büyülerin kalkması için.Onun için dinleyin onu, bakın özellikle de bu 3 Aralık'ta yapmış olduğu bir sohbeti var televizyonda, ben onu dinledim, dinlettiler bana. Kocaeli TV 3 Aralık 2010. Daha yeni, hem onu hem ondan sonrakini muhakkak dinleyin, Allah rızası için dinleyin. Şeyhler için, müritler için söylemiş olduğu sözler var. Bu kadar mükemmel olur. Önemlidir bunlar. Mehdi (as) meselesinde demek ki Adnan Oktar'ın, Harun Yahya'nın sayfasına bakacağız. Cenab-ı Allah demek ki o hususta tayin etmiş. O soruları o zata sorun, o anlatsın. Cemaatlerle bizi birbirimize düşürmeye kalkmasınlar, onun için özellikle söylüyorum hakikaten bu işin ehli Adnan Oktar Hocaefendi. Çok da güzel ehli sünnet velcemaat itikadı üzerine, bir insana para verseniz bu kadar konuşamaz, bu kadaruğraşamaz. Belli ki Allah tarafından vazifeli, görevli bir zat, niye isyan ediyorsunuz. Dileriz Allah'tan Cenab-ı Allah onu hakikaten Mehdi (as) etsin ve biz de ona tabi olalım. Ne var bunda? Senlik, benlik davası yok ki bizim aramızda, kavgamız yok ki. Yeter ki mehdi (as) çıksın da hepimiz asker olalım.İnşaAllah Sultanımız Şeyh Nazım Hazretleri Mehdi (as) olur da ona tabi oluruz. Yalnız çıkacak Mehdi (as), kimse çıkmayacak demesin. Zaman geldi, kim olduğunu şimdi kimse bilmiyor. Bizim bazı bildiklerimiz, gördüklerimiz var. Biz bu bildiklerimizi gördüklerimizi söylersek yer yerinden oynar. Yine geliyorum bak Adnan Oktar'ın meselelerine. Siz akaidinizi iyice öğrenin ve akaidi öğrenirken Darwinizmin, Darwin teorilerinin içerisinde, bu materyalist, ateist, komünist düşüncelerin içinde büyüdünüz çünkü. Onları yıkan, o fikirleri ve düşünceleri yıkan tezleri kitap haline getirmişler, o kitapları okuyun, o kitapları okuyun ki nasıl davranacağınızı bilin.Dervişler hiçbir şey konuşmayıp da sadece zikir ve fikirle meşgul olursa o irşad edici bir derviş olamaz. http://www.a9.com.tr/izle/35495/Kisa-filmler---Mutlaka-izleyin/Seyh-Ahmet-Yasin-Bursevi-Hazretleri-Hz-Mehdi-(as)-konusunda-Sayin-Adnan-Oktarin-calismalarini-tavsiye-ediyor A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Şeyh Ahmed Yasin El Bursevi Hazretleri Diyor Ki Hz Mehdi a s hayattadır Allah Nasip Ederse Ülkemizde 01:06
Şeyh Ahmed Yasin El Bursevi Hazretleri Diyor Ki Hz Mehdi a s hayattadır Allah Nasip Ederse Ülkemizde 69 izlenme - 2 yıl önce Şeyh Ahmed Yasin El Bursevi Hazretleri Diyor Ki- Hz. Mehdi (a.s.) hayattadır. Allah Nasip Ederse Ülkemizdedir ve İstanbul'dan Çıkacaktır 14 Nisan 2012
Şeyh Nazım Kıbrısi Hazretleri'nin vekili Şeyh Ahmet Yasin Bursevi Hazretleri, Gavs ve Seyda Hazretle 04:14
Şeyh Nazım Kıbrısi Hazretleri'nin vekili Şeyh Ahmet Yasin Bursevi Hazretleri, Gavs ve Seyda Hazretle 92 izlenme - 3 yıl önce A9TV Televizyonu Adnan Oktar Harun Yahya Sohbetler Belgeseller A9 TV Yeni Frekansımız: Türksat 3A Uydusu FREKANS: 12524 Dikey Batı Sembol Oranı: 22500 http://www.a9.com.tr/izle/39636/Kisa-filmler---Mutlaka-izleyin/Seyh-Nazim-Kibrisi-Hazretlerinin-vekili-Seyh-Ahmet-Yasin-Bursevi-Hazretleri-Gavs-ve-Seyda-Hazretlerinden-kendi-kulagiyla-isittigi-sozleri-aktarmaktadir A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Şeyh Nazım Kıbrısi ile Adnan Oktar'in 1987 Yilinda Bir Sohbeti 07:41
Şeyh Nazım Kıbrısi ile Adnan Oktar'in 1987 Yilinda Bir Sohbeti 85 izlenme - 3 yıl önce ŞEYH NAZIM KIBRISİ HAZRETLERİNİN ADNAN OKTAR İLE 1987 YILINDA YAPTIKLARI BİR RÖPORTAJINDAN Şeyh Nazım: Cenab-ı Hak, Efendim, size Yusuf aleyhisselamın makamını versin, salahiyetini de versin diyorum. ..Siz bu beyi tanıdınız mı? Bayan: Evet, Şeyh Nazım: Kimdir? Bayan: Adnan hoca değil mi oradaki? Resminden tanıdım. Adnan Oktar: Sağolun Şeyh Nazım: Hem o rütbeyi hem salahiyeti versin diye ben dua ediyorum, Adnan bey kardeşimize de Cenab-ı Allah, namaz için Yusuf peygamberin tecellisini ona giydirmek üzere ona halvet emreylemiş ve onu ikmal ettiği kimi kafidir, şık giyerekten ona icazet vermiş,  ümit ederiz ki ileriye doğru Adnan bey'in yapacağı mükemmel hizmetler vardır. Velayet  sırrı ile, zahiri de başka da, Velayet sırrı ile yapacağı ve yapmakta olduğu hizmet de vardır. Tebrik ederiz. Kendisi sabırlılardan yazılmıştır. Sabırlıların bir ötesi, efendim, razılardan da yazılmış razılık da verildi ona, kendisine, efendim, ben kendime göre bir düşünüyorum, bakıyorum benim tahammül edebileceğim gibi değildi o, o maşaAllah gençti zamanında, o hizmeti tekmil etmiş, arada askerlik hizmeti gibi, velayet erbabına böyle iftiralar geliyor, size zarar vermemiştir o.  AdnanOktar: Allah razı olsun hocam, duanızla, himmetinizle inşaAllah Şeyh Nazım: Estağfurullah, O da geçmiştir, şimdi sizin peygamber huzurunda, size bir rütbe giydirilmiştir, bu muharrem-ül şerifte hafzeten, zahir ve batında sizi tevhid edecek, hem manevi bir ruh, hem bir maneviyat giydirilmiş ve bir anlayış da, bir ilham da size açılmıştır, ki o ilham üzerine siz, kendinizi etraf ile meşgul etmeyin.  Siz Kur’an-ı Kerim’i okuduğunuz vakıtta, teemmül ile okuyunuz. Üzerinde düşüneceğiniz her ayeti kerime,her okumanızda gusül abdesti ile okuyun. Bu size olan hitaptır. Adnan Oktar: İnşaAllah hocam Şeyh Nazım: Bir defa okuyun, lakin gusül abdesti ile okuyun. Ve tenha bir makamda okuyun ve ayak üzeri okuyun, Kur’an-ı Kerim’i yüksekte tutun. Adnan Oktar: Allah razı olsun Şeyh Nazım: Böyle ayakta durduğunuzda okuyabilecek yükseklikte tutacaksınız. Adnan Oktar: İnşaAllah Şeyh Nazım: Ve O’nun huzurunda Sultan huzurunda durur gibi duracaksınız. Gusülle geleceksiniz oraya, iki rekat namazı kıldıktan sonra ayakta, üç kelime-i şahadet, yüz estağfirullahtan sonra destur alıp, Kur’an-ı Kerim’i siz tilavet edeceksiniz. İsterseniz, efendim, bir çeyrek tilavet edin, isterseniz yarım saat, isterseniz sizin kalbinizdeki ilhama göre okuyacaksınız... ve ondan sonra kalbinize verilecek ilhamı göreceksiniz.. Çünkü size bu yapmış olduğunuz halvetin neticesinde size bir ikram olarak bir şerik bağlanmıştır kalbe, ilhamla bağlanmıştır. Ve siz beni buraya kapattılar, kapatanlara.beni muhakeme eylediler, muhakeme edenlere...beni suçladılar, suçlayanlara diyerekten kötü bir temenni olmayacak. Adnan Oktar: İnşaAllah Şeyh Nazım: Onlara muğber olmak ister insanın nefsi, reddedeceksiniz. Adnan Oktar: İnşaAllah Hocam. Şeyh Nazım: Ve siz bu minval üzerine, size mükellefiyet vardır şimdi, yanınıza kimse almadan,o hücrenizde yüksek sehpa gibi yerde Kur’an-ı Kerim’i, böyle sultan huzurunda duruyor gibi okuyacaksınız, isterseniz bir hizip, isterseniz iki, isterseniz üç, isterseniz tekmil bir cüz okuyun. Ondan sonra size bir varidat vardır, manevi varidat verilecektir size mükafat olarak. Ki o ilhamdır, o ilham geldiği vakıtta o ilhamı kaybetmeyeceksiniz, o kıratı bitirdikten sonra diz üstüne oturunuz mecliste, elinizde kalem kağıt, efendim, kalbinize doğacak olanı zapt edin, o inkişaf edecektir ve genişleyecektir, darlanmayacak, artacaktır, eksilmeyecektir, o surette siz Kur’an-ı Kerim hakkında yeni bir görüş, yeni bir anlayışla bilhassa o gençlere çok bir hizmet yapacaksınız. Velayet sırrı olduğu için size ben bunu söylemeye memurum bugünkü günde, efenim, sizin vilayetiniz vardı, yani evliyaullah’tan olduğunuz için, lakin şimdi o böyle tomurcuk gül olur, daha ne rengi belli, ne şekli belli, ne kokusu bellidir, o açıldığı vakıtında belli olur. Şimdi Adnan Bey’in halide o kapalıdır. 24 saat zarfında bir defa bir veliullah, bir defa bir veliullah, bir defa bir veliullah, üç evliyadan rızaat çıktı, onun kalbine nazar ettiler, O gerek mahpusta, gerek bu hastanede bulunduğu vakıtta. Öyle nazar etmese o bu halde çıkamazdı. O, efendim, zindanın sıkıntısı onu bozardı, bozmadı, bozulmaya bırakmadılar ve şimdiki imanı ve mertebesi bu halvethaneye girmezden önceki halinden çok fazla farklıdır. http://www.a9.com.tr/izle/11885/Kisa-filmler---Mutlaka-izleyin/Seyh-Nazim-Kibrisi-ile-Adnan-Oktarin-1987-Yilinda-Bir-Sohbeti A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Şeyh Ahmet Yasin Bursevi Hazretleri Cübbeli Ahmet'in ''Hz. Mehdi (a.s) bu yüzyılda gelmeyecek'' iddi 00:43
Şeyh Ahmet Yasin Bursevi Hazretleri Cübbeli Ahmet'in ''Hz. Mehdi (a.s) bu yüzyılda gelmeyecek'' iddi 68 izlenme - 3 yıl önce   Cübbeli Ahmet hocanın “Hz.Mehdi aleyhisselam asrın başında çıkacağını, bu asrın  geçtiğini” belirtmesine siz nasıl karşılıyor sunuz? Ne söylüyor sunuz? Bu görüşü kesinlik`le yanlıştır. Ben Cübbeli Ahmet hoca efendiye tavsiyem o`dur ki, hiç bu meselelere girmesin daha iyi. İnsanları tembelliğe alıştırmasın, sevketmesin. Hazır bilenen bıçak varken, ortada bir aşk varken, bir muhabbet varken, insanlar toplanırken bişmiş aşa su katmasın. Ki O hususta zaten ellerinde hiç bir delil de yoktur yani http://www.a9.com.tr/izle/40026/Kisa-filmler---Mutlaka-izleyin/Seyh-Ahmet-Yasin-Bursevi-Hazretleri-Cubbeli-Ahmetin-Hz-Mehdi-(as)-bu-yuzyilda-gelmeyecek-iddiasina-cevap-veriyor A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Şeyh Ahmet Yasin Hazretleri kıyamet alametlerini ve Hz. Mehdi (a.s)'ın İstanbul'dan çıkacağını anlat 07:35
Şeyh Ahmet Yasin Hazretleri kıyamet alametlerini ve Hz. Mehdi (a.s)'ın İstanbul'dan çıkacağını anlat 54 izlenme - 3 yıl önce   “Fırat nehrinin durdurulması Mehdi'nin alametlerindendir.” (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 39) Türkiye’nin en büyük akarsuyu: Fırat Nehri... Bu nehir 1975 yılında çok büyük bir olaya tanık oldu. Üzerinde inşa edilen 210 m. yüksekliğindeki devasa Keban Barajı, Fırat’ın akışını kesti, diğer bir deyişle nehir “durduruldu”. Peygamberimiz (sav)'in hadisinde işaret edilen alamet, gerçekleşmişti. Resulullah (sav) buyurdu ki: Fırat nehrinin suyu çekilip altından bir dağ meydana çıkmadıkça kıyamet kopmaz.   Onun (Hz. Mehdi (a.s.)'ın) çıkacağı yıl, insanlar hacca, başlarında bir emir bulunmadan gidecekler... Hep birlikte Beyt-i Şerif'i tavaf edecekler, sonra Mina'ya indiklerinde, köpekler gibi birbirine saldıracak, hacılar soyulacak, kanlar Akabe Cemresinin üzerine akacak. (Kıyamet Alametleri, s. 168-169) Hadiste tarif edilen bu katliam tam 1979 Hicri 1 Muharrem 1400 yılında Hac sırasında gerçekleşen Kabe baskınında yaşandı. Suud askerleri ile saldırgan militanlar arasında yaşanan çarpışmada 30 kişi hayatını kaybetti.   "Vaad edilen Mehdi (a.s.)'ın zuhur mukaddimeleri olan Abbasi Melik Horasan'a vardığı zaman, ŞARK TARAFINDA İKİ DİŞLİ MÜNEVVER BİR BOYNUZ ÇIKAR." (İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, 381. Mektup, s.1184) Peygamber Efendimiz (sav)'in hadisinde ahir zamanda gelmesi beklenen Hz. Mehdi (a.s.)'ın çıkış alameti olarak belirttiği ve İmam Rabbani'nin de detaylı olarak tasvir ettiği "İKİ DİŞLİ MÜNEVVER (FAZLA PARLAK AYDINLIK) BİR BOYNUZ ÇIKAR" ifadesi 24 şubat 2009 yılında yani hicri 1430 da dünyaya en yakın noktadan geçen Lulin kuyruklu yıldızına işaret etmektedir.     Hz. İbni Amrdan (r.a.) rivayet edilmiştir: Peygamberimiz (sav) buyurdu ki: Ey Ümmet! Altı şey vardır ki; onlar olmadan kıyamet kopmaz (altıncısı) medinenin (şehrin)fethi.     -Denildi ki : Hangi medine? (Hangi şehir?)     -Buyurdu ki: Konstantiniyye.     (*) Bu Konstantiniyyenin Hz. Mehdi (a.s.) tarafından yapılacak fethidir.     Ahir zamanda meydana gelecek önemli bir savaş hadiste şöyle haber verilir. "Şevval ayında ayaklanma Zilkade'de harb konuşmaları, Zilhicce'de ise harb vaki olacak." (Kıyamet Alametleri,s. 166) hadiste belirtilen, Şevval, Zilkade ve Zilhicce ayları İran Irak savaşının gelişim aşamaları ile aynı tarihlere denk gelmektedir.   Şevval ayında ayaklanma...   İran Şahına karşı olan ilk ayaklanma bilindiği gibi hadiste belirtilen 5 Şevval 1398 yani (8 Eylül 1976) yılında olmuştur.   ... Zilkade'de harb konuşmaları, Zilhicce'de ise harb vaki olacak. Hicri 1400 Zilhicce yani yani miladi 1980 yılı Ekim ayında İran-Irak arasında savaş tam olarak başlamıştır, aynen hadiste bildirildiği gibi.     "Talikan'a (Afganistan'a) yazık oldu. Şüphesiz Allah Teala'nın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır. ''(Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 59).   Rusların Afganistanı işgali olan 1979 yılı Hicri 1400 yılına diğer bir ifadeyle Hicri 14. yüzyılın başlangıcına denk gelmektedir.   "Fakat o İleride gelecek acip (hayret uyandıran) şahsın bir hizmetkârı ve ona yer hazır edecek bir dümdârı (yardımcı bir kuvveti) ve o büyük kumandanın pîşdâr bir neferi (önde giden bir askeri) olduğumu zannediyorum."   Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Ahirzamanın büyük mehdisinin kendi yaşadığı yüzyıldan bir asır sonra yani Hicri 1400'de zuhur edeceğini açıklamıştır. İSTİKBAL-İ DÜNYEVİYEDE 1400 SENE SONRA GELECEK bir HAKİKATİ ASIRLARINDA KARİB (yakın) ZANNETMİŞLER. Bu zamanda öyle fevkalâde hâkim cereyanlar var ki, herşeyi kendi hesabına aldığı için, faraza hakikî beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zât dahi bu zamanda gelse harekâtını o cereyanlara kaptırmamak için siyaset âlemindeki vaziyetten feragat edecek ve hedefini değiştirecek diye tahmin ediyorum.   Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin bu ifadesi Hicri 1355'de yazdığı Kastamonu Lahikasın'da yer almaktadır.   Hicri 1300'lere gelen bu tarihten bir asır sonrasıysa tam hakiki beklenilen o zatın yani hz. Mehdi (a.s.)'ın zuhur vakti olan Hicri 1400'lerdir.  http://www.a9.com.tr/izle/42986/Kisa-filmler---Mutlaka-izleyin/Seyh-Ahmet-Yasin-Hazretleri-kiyamet-alametlerini-ve-Hz-Mehdi-(as)in-Istanbuldan-cikacagini-anlatiyor A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Şeyh Ahmet Yasin Hazretleri Şeyh Seyyid Abdulhakim El Hüseyni Gavsı Kasrevi Hazretleri'nin Cemaatine 06:41
Şeyh Ahmet Yasin Hazretleri Şeyh Seyyid Abdulhakim El Hüseyni Gavsı Kasrevi Hazretleri'nin Cemaatine 30 izlenme - 2 yıl önce Şeyh Ahmet Yasin Hazretleri; Şeyh Seyyid Abdulhakim El Hüseyni Gavs-ı Kasrevi Hazretleri'nin cemaatine- 'Bize camiden değil dışarıdan insan getirin.'' Dediğini ifade ediyor
Şeyh Ahmet Yasin Bursevi Hazretlerinin, Sayın Adnan Oktar'a hediye ettiği asanın silsilesi 05:32
Şeyh Ahmet Yasin Bursevi Hazretlerinin, Sayın Adnan Oktar'a hediye ettiği asanın silsilesi 59 izlenme - 3 yıl önce   - Uygun görürlerse bu mübarek asanın hikayesini, silsilesini biraz daha detaylı olarak zatıalinizden istirham edebilir miyiz? - İnşaAllah. Bismillah ir Rahman ir Rahim. Hocaefendi çok salih bir insan. Allah dostları öyle öteberi şeyi elinde taşımazlar. Elinde taşıdıkları bir şey varsa o da çok kıymetlidir. Hazret kadasallahu sırreh hazretleri dediğimiz, mübarek zat kendisi Tillo'da, Nakşibendi silsilesi, Abdurrahman Tahir hazretlerinin talebesidir. O mübarek kişi, anlatılan rivayetler var. Bir dervişi gördüğü bir mana üzerine, bir rüya üzerine dağa çıkıp bu gül ağacını buldu. Ve o gül ağacından o bastonu, asa olarak kesib Şeyhine getirdi, Şeyh Muhammed Ziyaüddin Tillo Hazretlerine. Şeyh Muhammed Ziyaüddin Hazretleri onu aleminde bize göstermişlerdi. “Bir gün bu asa, ehlinin eline geçtiğinde yeşerecek” demişdi. Dözümlü bir asadır. O asayı yanından ayırmadığı rivayet ediliyor. Önemli irşatlara çıktığı zaman, hizmetlere çıktığı zaman o asayı da çıkarmış, hanesine döndüğü zaman o asayı baş hizasının üstünde yer yaptırmış, orda taşırmış. Biz o günleri yaşamadık. Sadece duyduk yaşayanlardan. Daha sonra kendisi, bugün Suriyenin Kamışlı şehri demiş olduğumuz şehrinde bulunan Şeyh Ahmed ül Haznevi hazretlerine o asayı hediyye olarak gönderdiğini biliyoruz. Abdülhakim Hüseyni Hazretleri (Gavs-ı Bilvanisi) demiş olduğumuz zat, zamanın Gavs-ı olan şu anda silsilesi hala menzilde devam eden, türbesi de orda olan o mübarek zat, o günün şartlarıyla yalın ayak olarak sınırdan geçib, hazneye ders almaya gidermiş. Onun müridiydi. Ve orda irşad buldu. Vakti geldiğinde bir gün bir rüya görüyor Gavs hazretleri. O rüyayı Şah Hazneye anlatıyor. Diyor ki: “Sultanım, haşa utanarak söylüyorum ama, sizin bahçenizde bir kuyu varmış. Ağzına kadar su dolu. Eğildim o suyun hepsini içdim. Daha sonra siz ve evlatlarınız aklıma gelince merhameten bir miktarını bıraktım. Ağzımdan kuyuya. Ve öyle uyandım” deyince Şah kadasallahu sirrahul azeez mübarek buyuruyor ki: “Abdulhakim, Elhamdülillah sen makamına erdin. Vaktin sahibi sensin. Merhamet etmişin bizim silsilemize de, evlatlarımıza da, biraz ilim, hikmet ve irfan bırakmışın. O, ona işarettir. Ve bu arada bu asayı, hediyye ettikleri söyleniyor. Gavs Hazretleri mübarek bu asa ile doğuda çok köyleri, kasabaları, şehirleri irşad etmeğe gitmiş. Yaz günü, kış günü hep yanından ayırmamış. Hatta yanında bazı dervişler anlatıyorlardı. Biz o dervişlere yetişdik. Onları gördük. Bizzat kendilerinden dinledim. Doğuda köprü yoktu, diyorlar. Dereler öyle deli akardı ki, Gavs Hazretleri hatta Molla Yahya Hazretlerini Üsküdarda ki zat onun halifesidir. Aynı zamanda ona da müridlik yaptım. Onda da terbiyemi bitirdim. O mübarek zat derdi ki: Fakirdik diyor o zaman. Gavs hazretleri haşa eşeğine binerdi, doğulu olduğu için öyle konuşulurdu. Ben de yanında yayan yürürdüm. Gittiğimiz yerde fakir insanlar bir odada onu misafir ederlerdi. Ben de derdi, yanımda eşekle beraber haşa huzur ahırda yatardım. Diyordu mübarek. O mübarekden de duyduğum şükür ağacından olan asayı yanından ayırmazdı. Ne yolda kaldık, ne eşkiyaya rastladık, ne de vahşi hayvan. Hiçbirisi bize bir zarar veremedi. Ama hakiki hikmetini Allah bilir diyordu mübarekler. Daha sonra Sultanımız Muhammed Raşid Hazretleri tahta oturduğunda 1972 senesinde hanedeki emanetler ona kaldı. O sultan çok acaibdi. Bütün herkes de biliyor ki, ülkemizin dünyanın her tarafından akın akın insanlar onu ziyarete geliyorlardı. MaşaAllah. O mübarek de Balkanlardan öteye çok büyük hizmeti oldu. Bir seferinde, yine böyle kış günüydü. Onun yanına ziyaretine gittiğimizde. Seyitlerimizin çoğu küçüktüler, o zaman. Şimdi Bilvanis'de şeyhlik yapan oğlu Şeyh Seyid Fevzettin Hazretleri vardı. O mübarek oğlu Adıyamandaydı, Menzil'deydi. Bir meseleden dolayı aşağı inmişti. Şeyh Efendi bize bir sohbet anlattı. Avrupadaki yapılacak hizmetlerden dolayı.  http://www.a9.com.tr/izle/37648/Kisa-filmler---Mutlaka-izleyin/Seyh-Ahmet-Yasin-Bursevi-Hazretlerinin-Sayin-Adnan-Oktara-hediye-ettigi-asanin-silsilesi A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Şeyh Nazım Kıbrısi Hazretlerinin Vekili Şeyh Ahmed Yasin: “hz. Mehdi (A.s)’nin Vakti Tamam Oldu” 03:04
Şeyh Nazım Kıbrısi Hazretlerinin Vekili Şeyh Ahmed Yasin: “hz. Mehdi (A.s)’nin Vakti Tamam Oldu” 7 izlenme - 6 ay önce   Şimdi o günahlardan çok daha fazlaları işleniyor. Nüfuz oranına göre dünyanın her yerinde. Ama Cenab`ı Allah hiçbir kuvvet kademesini harekete geçirmiyor. Bekletiyor, bekletiyor. Allah-u Teala bütün bunlarda Mehdi (A.S)`ın vaktinin tamam olduğunu, yakında belki tecelli edeceğinin alametidir. Yalnız şurda bir noktaya bir kere daha parmak basıyorum. İnsanlar ne için evliyayı bulamıyorlar. Çünkü herkesin hayalindeki evliya başka. Kimse Allah`ın evliyasını aramıyor. Kendi hayalindeki evliya`yı aradığı için bulamıyor. Mehdi (A.S) da aynı . Herkes kendi hayalindeki Mehdi`yi bekliyor. Cenab`ı Allah`ın indireceği Mehdi`yi beklemiyor. O`nu beklese bulacak. Cenab`ı Allah vaktin sahibinden Sahib-ül zamandan, Gavs-ül Azam’dan, irşadül mürşiddinden  ve sırr-ı sadıkından, sırrül kaşifinden, O`nun hikmet nazarından hiç birimizi ayırd etmesin. Allah razı olsun. Sizden de. O zaman Mehdi (A.S`dan sözetdiniz. Son sorumu soruyorum. Çok yorduk sizi de. Mehdi (A.S)`ın büyük fitneyle geleceği söylenir. Mehdi (A.S) büyük bir fitne zamanında gelecek. Elbette. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bakın, siz en iyi bir alimim derseniz, önce karşınıza alimler çıkar. En iyi bir doktorum derseniz, doktorlar sizin önünüze çıkar. En iyi mühendisim derseniz, bütün mühendisler: “Ben senden iyiyim” diye onlar kavgaya. Ben devlet idaresini en iyi bilenim derseniz, bütün devletler sizinle yarışır: “Sen ne biliyorsun?”. Bundan büyük fitne olur mu? Fitne zamanında zaten gelecek. Bütün peygamberler de fitnenin arttığı, Cenab`ı Allah`a, Yaratıcıya karşı ibadetlerin azaldığı ve ya unutulduğu devrede gönderilmiştir. Bunun gibi, insanların gaflet`e daldığı, nefislerinin peşinde koştuğu Allah`ı Celal hazretlerine ibadet ve itaat`i unuttukları vakit`te Cenab`ı Allah kurtarıcı dediğimiz, onlara ilimle, hikmetle, irfanla kurtaracak olan Mehdi (A.S) vasfındakı zat`ı gönderecek. O geldiği zaman, zaten mevcut fitneler varken yeni baştan fitneler de çıkacak. Eğer bu bir  cemaat`ten çıkarsa, diğer cemaatler: “Niye bizden çıkmadı” diye çoğu kabul etmeyecek. Allah muhafaza etsin. Onun için dinimiz tevhid dini, birlik dini, vahdet dini. Eğer herkes bir olursa, Allah`ın emirlerine, Resullullah (s.a.v)`in sünnetinin kriterileri içerisinde ararsa kimden çıkarsa, çıksın yeterki hakk çıksın. O hakk`ın etrafında birleşilir. Evet O`nun haricinde bir birilerini yiyerler. Evet O da bizim imtahanlarımız olacak. Allah`u Teala şiddetli imtahanlardan hepimizi muhafaza etsin. Amin. Allah razı olsun.   http://www.a9.com.tr/izle/14448/Kisa-filmler---Mutlaka-izleyin/SEYH-NAZIM-KIBRISI-HAZRETLERININ-VEKILI-SEYH-AHMED-YASIN-“HZ-MEHDI-(AS)’NIN-VAKTI-TAMAM-OLDU” A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Şeyh Mehmet Efendi Çok Güvenilir Bir İnsandır Mürşidliğini Herkes Canı Gönülden Kabul Etmeli. 03:14
Şeyh Mehmet Efendi Çok Güvenilir Bir İnsandır Mürşidliğini Herkes Canı Gönülden Kabul Etmeli. 52 izlenme - 2 yıl önce Adnan Oktar’ın 2 Ocak 2016 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/214451/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Seyh-Mehmet-efendi-cok-guvenilir-bir-insandir-mursidligini-herkes-cani-gonulden-kabul-etmeli A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Şeyh Ahmed Yasin Hazretleri, Peygamber Efendimiz (sav)'in ''sarığın içinde bulunan ve Mehdi'yi müjde 02:30
Şeyh Ahmed Yasin Hazretleri, Peygamber Efendimiz (sav)'in ''sarığın içinde bulunan ve Mehdi'yi müjde 34 izlenme - 3 yıl önce A9TV Televizyonu Adnan Oktar Harun Yahya Sohbetler Belgeseller A9 TV Yeni Frekansımız: Türksat 3A Uydusu FREKANS: 12524 Dikey Batı Sembol Oranı: 22500 http://www.a9.com.tr/izle/43888/Kisa-filmler---Mutlaka-izleyin/Seyh-Ahmed-Yasin-Hazretleri-Peygamber-Efendimiz-(sav)in-sarigin-icinde-bulunan-ve-Mehdiyi-mujdeyecek-adam-hadisini-anlatiyor A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Şeyh Ahmed Yasin Bursevi Hazretleri, şeyhlerinin kendisine, Hz. Mehdi (as)'ı göreceğini defalarca sö 02:27
Şeyh Ahmed Yasin Bursevi Hazretleri, şeyhlerinin kendisine, Hz. Mehdi (as)'ı göreceğini defalarca sö 32 izlenme - 3 yıl önce Şeyh Ahmed Yasin Bursevi Hazretleri anlatıyor: "Şeyh Muhammed Raşid Erol Hazretleri belki 20 defa, bana "İnşaAllah sen Mehdi (as)'ı göreceksin..." demiştir. Şeyh Muhammed Raşid Erol ve Seyyid Abdülhakim Hüseyni Hazretlerinin halifesi Şeyh Molla Yahya Hazretleri bana "Sen Mehdi (as)'ı göreceksin" dedi. Şeyhim Muhammed Nazım Hakkani Hazretleri defalarca söyledi ki "Sen Mehdi (as)'ı göreceksin"... http://www.a9.com.tr/izle/33793/Kisa-filmler---Mutlaka-izleyin/Seyh-Ahmed-Yasin-Bursevi-Hazretleri-seyhlerinin-kendisine-Hz-Mehdi-(as)i-gorecegini-defalarca-soyledigini-anlatiyor A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Şeyh Ahmed Yasin Hazretleri, Allah izin verirse 2022, 2024 seneleri gibi Hz. Mehdi (a.s)'ın elinin ö 01:07
Şeyh Ahmed Yasin Hazretleri, Allah izin verirse 2022, 2024 seneleri gibi Hz. Mehdi (a.s)'ın elinin ö 31 izlenme - 3 yıl önce Son zamanlarda oluşan doğal afetlerin kıyamet alametleri olduğu kanaati var cemaatte.Bu konuda düşnceniz nedir? Evet şu anda yeryüzünde tecelli eden bütün doğal afetler tamamı kıyamet alametleridir. Allah dostları hepimize haber veriyor biliyoruz ki, Beraat gecesinden beri, bu sene olacak olan olaylar 2011 senesi ve 2012 de daha da fazlalaşacak, 2013'te huzur var 2014'te huzur var. Bu kadar değil,15, 16,17'de çok daha büyük olaylara gebe o zaman doğum sancıları hazırlanıyor. Allah nasip eder de 2022, 2024 senelerine ulaşırsak Mehdi (as)'ın elini hep beraber öperiz. İttihad-ı İslam'ın da bittiği, ve aynı zamanda kıyamet alametlerinin herşeyin bittiği devreler olacak onlar. http://www.a9.com.tr/izle/40023/Kisa-filmler---Mutlaka-izleyin/Seyh-Ahmed-Yasin-Hazretleri-Allah-izin-verirse-2022-2024-seneleri-gibi-Hz-Mehdi-(as)in-elinin-opulecegini-soyluyor A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Şeyh Ahmed Yasin Bursevi Hazretleri ''Masum Yahudiler bizim emanetimizdir'' diyor. 00:59
Şeyh Ahmed Yasin Bursevi Hazretleri ''Masum Yahudiler bizim emanetimizdir'' diyor. 45 izlenme - 3 yıl önce Adnan Oktar Hocaefendi Yahudileri “Onlar bizim canımızdır, emanetimizdir, Allah dostlarıdır” gibi sözlerini nasıl değerlendiriyor sunuz? Doğru söylüyor. Ne demiş Adnan Oktar Hocaefendi.”Yahudiler, onlar bizim canımızdır, emanetimizdir” öyle değil mi? Emanetimiz de değil mi? Biz şimdi Türk milleti olarak kalksak içimizdeki Yahudileri öldürmeli miyiz? Sen Yahudisin, sen Ermenisin diye. Hepsi bizim adetimizdendir. İş veriyor, aş veriyoruz, aynı haklara sahibiz. Değil mi? Elbette canımızdı. Allah dostlarıdır.  Doğru.  Allah’ın dostudur. Onlar da Allaha inanıyorlar.  Onların Allahı yok mu? Kilseleri yok mu? Havraları yok mu? Gitmiyorlar mı?  Musa aleyhisselamı seviyorlar, yehudiler. Ermeniler İsa aleyhisselamı seviyorlar. Yani bu sözde yanlış bir şey yok. Çok doğru söylemiş, hocamız. Ben de aynen öyle değerlendiriyorum. http://www.a9.com.tr/izle/40025/Kisa-filmler---Mutlaka-izleyin/Seyh-Ahmed-Yasin-Bursevi-Hazretleri-Masum-Yahudiler-bizim-emanetimizdir-diyor A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Şeyh Ahmet Yasin Hazretleri, Hz. Mehdi (a.s)'ın çıktığını inkar edenlerin doğru söylemediği anlatıyo 02:54
Şeyh Ahmet Yasin Hazretleri, Hz. Mehdi (a.s)'ın çıktığını inkar edenlerin doğru söylemediği anlatıyo 42 izlenme - 3 yıl önce Şeyh Ahmed Yasin: Ayıp ediyorlar, kimileri ayıp ediyor. Kimileri de kasten yapıyor. Mehdi (a.s)’ın hayatta olduğunu şimdi biliyoruz.Ama daha önce gelip yaşamadığından da son derece eminiz.Bunu sadece biz söylemiyoruz şuasrımızın içerisinde yaşamış olan Müceddidler,Gavslar,Kutuplar,Rica’ül Gayb dediğimiz Evliyaullah haber veriyor hepsini.Özellikle üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri zaman ve tarih göstererek “benden yüz sene sonra gelecek olan o  acip zat” diye bahsediyor ve şimdi ruhaniyetinin hayatta olduğunu, ruhaniyetiyle kendisiyle görüşen Evliyaullah’tan bizatihi bazı meselelere şahit oluyoruz. Çünkü Mehdi (a.s) gelmiş olsaydı, icra etmiş olması gereken hadislerle belirtilen olayların meydana çıkmasılazımdı kiçıkmadı.Ama çıkmasınınyakın olduğunun alametlerini şimdi tamamiyle yaşıyoruz, noksansız bir şekilde. Hele “İsa (a.s) geldi,yaşadı, vefat etti, onu defnettik” diyenler,“Allahu Teala onlara insaf versin” demekten başka birşeyimiz yok. Yazıktır,günahtır, ümmeti Muhammedi yanıltıyorlar, İsa (a.s) gelmiş olsaydı, yaşanması gerekenlerin hepsi bitecekti. Bugüne bu fitne,bu iftiralar,bu hasetler,bu kinler kalmayacaktı. İsa (as) hayattadır, Mehdi (as)’ın arkasında zuhur edecektir.Muhammed Raşit Hazretleri, “Mehdi (a.s) evet ruhaniyeti hayatta, şu anda daha genç” dedi.Olay 75 senelerinde oluyor. Sunucu: MaşaAllah Şeyh Ahmed Yasin:Tabi 1975’te Mehdi (as) için “genç delikanlı” dedi. Sunucu: Seyyid Muhammed Raşit Erol Hazretleri? Şeyh Ahmed Yasin:Seyyid Muhammed Raşit Erol Hazretleri Sunucu: MaşaAllah. Şeyh Ahmed Yasin:Bütün cemaat bu olaydan haberi vardır.Muhammed Raşit Hazretleri, kendisine ben şahidim, kişiler geldiler, efendim “gördüğümüz alametlere göre siz Mehdi (a.s)’sınız”, yanındaydım.Mübarek tebessümle karşıladı ama dedi, “biz Mehdi değiliz. Onun vakti var” dedi. “Biz”, dedi “o günleri göremeyeceğiz.” Hatta o zaman işte, “Allah nasip ederse sen görürsün”demişti, bana. Sunucu: MaşaAllah. Şeyh Ahmed Yasin:Bunu Muhammed Raşit Hazretleri de söylemişti. Allah nasip ederse en kısa zamanda 10 sene sonra çok umutluyuz. Zuhur edecek çünküaçık açık, alenen bütün hazırlık tamam,hizmetler devam ediyor.Neticeye ulaşılmak üzere, İttihad-ı İslam’la beraber başa geçip ümmet-iMuhammed’e bir bayram,bir cennet havasıyaşatacaktır. Cenab-ı Allah o güne hepimizin yetişip,onun kapısında hizmet edenlerden olmak nasip etsin. Sunucu: Amin. Allah razı olsun. http://www.a9.com.tr/izle/38702/Kisa-filmler---Mutlaka-izleyin/Seyh-Ahmet-Yasin-Hazretleri-Hz-Mehdi-(as)in-ciktigini-inkar-edenlerin-dogru-soylemedigi-anlatiyor A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Şeyh Ahmed Yasin Hazretleri, Muhammed Raşit Erol Hazretleri'nin, ''1980 yılında Hz. Mehdi (a.s) zuhu 01:09
Şeyh Ahmed Yasin Hazretleri, Muhammed Raşit Erol Hazretleri'nin, ''1980 yılında Hz. Mehdi (a.s) zuhu 37 izlenme - 3 yıl önce 1980 senesinde Şeyh Efendi (Muhammed Raşid Erol) ile beraber divan denen bir bölümde, mübarek bizi karşılamıştı özel bir sohbet ediyordu. O kadar ciddiydi ki Mehdi (a.s) meselesi, Şeyh Efendi bize özel bazı sırlar anlattı.  http://www.a9.com.tr/izle/43886/Kisa-filmler---Mutlaka-izleyin/Seyh-Ahmed-Yasin-Hazretleri-Muhammed-Rasit-Erol-Hazretlerinin-1980-yilinda-Hz-Mehdi-(as)-zuhur-etti-dedigini-anlatiyor A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Şeyh Ahmet Yasin Hazretleri diyor ki: ''Hz. Mehdi (A.S)'ın alametleri zuhur etti'' 03:05
Şeyh Ahmet Yasin Hazretleri diyor ki: ''Hz. Mehdi (A.S)'ın alametleri zuhur etti'' 34 izlenme - 3 yıl önce Mehdi (a.s)’ ın  demek bu mesele ciddi bir mesele gelip gelmediğinin alameti nedir ? Biz gönül verdigimiz için vazifeli olduğumuz için bu hususta emir aldığımız için emire binayen Mehdi (a.s)’ı anlatmaya başladık. Emir üzerine  o günden bugüne altı aydır ölüm tehditlerinin haddi hesabı yok altı ayda altı bin tane olmuştur.  Binaları yakarız tekkeleri yakarız belki altı bin taneyi geçmiştir. Şunu yaparız böyle yaparız o ayrı  gel bizim şeyhimizi ilan ette. Mehdi olarak sana şunları verelim o teklifler  yine ayrı kim ne yaparsa yapsın hak yerini bulacaktır. MEHDİ A.S HAYATTADIR          Mehdi (a.s) hayattadır. Alametlerini sormuş kardeşim  gelip gelmediginin alameti nedir. Obeni çok üzdü ziyadesi ile üzdü. Hiç yaşamıyor musunuz siz bu alemde başka bir yerde misiniz. 70 senesinden belli neler olduğunun  hiç birinin farkında değil misiniz? 80’li senelerde ülkemizde yaşanan olaylardan İslam devleti İslambol  İstambul’da olan olaylardan haberiniz yok mu? Doğudaki olaylardan  batıdaki olaylardan Afganistan savaşlarından İran-Irak savaşlarından  Kuveyt’in yakılmasından  Peygamber (a.s)’ın hadis şeriflerini hiç bilmiyor musunuz?  Fıratın suyunun durdurulmasından altından dağların meydana çıkmasından kara altın çıktı beyaz altın çıktı. Kuyruklu yıldız çıktı. Bütün bunların hepsi yaşandı.. Kabe baskınları oldu hiç haberiniz yok mu bunlardan daha hangi alamet bunlar sadece bir haber mi ?  Filistini de umursamassınız  alıştınız çünkü alıştırdılar  olaylarıda alıştırdılar.  Hiç birini takip etmiyor musunuz?  Biz son zamana doğru geldik diye bağırıyoruz. Efendimiz (a.s)  buyurmadı mı kıyamete yakın hiçbir şey gizli kalmayacak.  Gizli ne kaldı ? İsa a.s inecek  diyorsun onun vaktinin geldiğini söylüyorsun 12 sene içerisinde şu önümüzdeki on muharrem ve oniki muharrem içerisinde on sene oniki sene içerisinde İsa (a.s) gelecek arkasında namaz kılacak  bazı şeyler göreceğiz diyor. MEHDİ A.S KENDİNİ HİSSEDİYOR, BİLİYOR Mehdi a.s kendini hissediyor biliyor.  Allah nasip eder o güne yetişirsem Mehdi (a.s)’ı ilk destekleyip ilan edenlerden birisi de ben olacağım inşaALLAH! onun için uğraşıyorum. Sizler  nasıl bunları bilmiyorsunuz da  daha gelip gelmediğinin alametlerini onun için yan gelip yatıyorsunuz. http://www.a9.com.tr/izle/36950/Kisa-filmler---Mutlaka-izleyin/Seyh-Ahmet-Yasin-Hazretleri-diyor-ki-Hz-Mehdi-(AS)in-alametleri-zuhur-etti A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Şeyh Ahmet Yasin Hazretleri, Sayın Adnan Oktar'ın Hz. Mehdi (as)'ı anlatmakla vazifeli olduğunu anla 01:32
Şeyh Ahmet Yasin Hazretleri, Sayın Adnan Oktar'ın Hz. Mehdi (as)'ı anlatmakla vazifeli olduğunu anla 34 izlenme - 3 yıl önce Mehdi (a.s)’dan  çok bahsetmiyormu diye bize  sormuşlar. Vallahi yemin ediyorum. Hatta ben kendisine bir rica mektubunda yazdım, bulundum ki , nolur dedim efendim Allah kuvvetinizi artırsın biraz daha fazla bahs edin. Çünkü insanlar öyle büyülenmişler, öyle sihirlenmişler ki, söz büyüdür buyuruyor  Resulullah (s.a.v) Efendimiz. Ve bütün gün televizyon karşısında söz dinliyorsunuz, herkes birbirinden, şunu bunu dinlemekten  öyle büyüleniyor ki, bir türlü ne kadar hakkı anlatsan, hakikati anlatsan, ahir zamandayız desen uyandıramıyorsun insanları. Uyanmaları lazım, gözlerini açmaları lazım, efendimiz onun için bizi uyandırmak için Peygamber efendimizin varisi olanlar onun için ölüyorlardı. Geçenler de Şeyh  effendi sultanımıza ziyarete gitmişsiniz, Şeyh Nazım Hazretlerine gitmiş kardeşlerimiz, Şeyh Efendi de buyuruyor, onun diyor kulları başka. Her kesin bir manevi vazifesi vardır. Birine  üçler, beşler , yediler, kırklar falan diye  saymış olduğumuz  Allah dostları yeryüzünde  her  birisinin farklı vazifesi vardır. Nasıl diyor Süveyş kanalından iki gemi yan yana geçemezse bu kanaldan da diyor iki tane geçemez. Bu vazife diyor  ona verilmiş Mehdi (a.s)’ı anlatmak , Allah-u Teala kuvvetini arttırsın, bilmediklerimizi öğrenmek nasib etsin. http://www.a9.com.tr/izle/37511/Kisa-filmler---Mutlaka-izleyin/Seyh-Ahmet-Yasin-Hazretleri-Sayin-Adnan-Oktarin-Hz-Mehdi-(as)i-anlatmakla-vazifeli-oldugunu-anlatiyor A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Şeyh Ahmet Yasin Hazretleri Sayın Adnan Oktar'a hediye ettiği asa hakkında yeni bilgiler aktarıyor 04:20
Şeyh Ahmet Yasin Hazretleri Sayın Adnan Oktar'a hediye ettiği asa hakkında yeni bilgiler aktarıyor 23 izlenme - 3 yıl önce   Hoş geldiniz , sefalar getirdiniz. Özellikle hepinize selam ve hürmetlerimizi  sunarız. Cemaaten hepinize dua ediyoruz.  Rabbel Alemin kuvvetinizi artırsın , sırtınızı yere getirmesin.   Bu Ahir zamanda vermiş olduğunuz hizmet  çok büyük. Asa meselesine geldiğinde bir ata sözü var ahir zamanda Şeyhlerin en büyük hatası müridlerine sormadan iş yapmaları zaten. Yani Rahmetlik Muhammed Raşid  Hazretleri bize o asayı tevdi edib, emanet ederken müridlerine ve talabelerine mi soracaktı ben şunun için bu asayı bu zata veriyorum buraya götürmesi gerek falan diye. Bunlar Allah'ın dostları, kullardan aldığı emre göre değil,  Allah' tan aldığı emre göre haraket ederler. Biz de ona çok hayret etdik, böyle bir asanın bize hediyye edilmesine , onun gibi hediyye etmiş olduğu bazı mukaddes emanetler var mesela ben Şeyh Efendiye, Resullah (s.a.v)'ın kendi öz sandukayı şerifinin örtüsünden götürdüm, ordan aldığımız bazı emanetleri, Kabeyi Muazzamın  örtüleri gibi, nasıl Şeyh efendiye,  Sultanıma teslim ettiysem , Sultan efendimiz bunu bir işaret kabul etti. O işarete binayen asayı ve yanında dört parça daha emanet bana verdi. Tam hicri 1400 senesinde. Evet tam hicri 1400 senesinde. Ve dedi ki, Allah nasip ederse vakti geldiyinde Mehdi (a.s.)'a bunu teslim edersin. O zamanda yapmış olduğunuz hizmetler çok büyük. Muhtelif sohbetlerimde her zaman dile getiriyorum belki insanlar başdan ona çok hayret etdiler ama şimdi kabullene biliyorlar. Bu yüzyılın hizmetini yapdınız siz. Komünizmi, ateizmi, materializmi yıkmakla beraber. Şu anda bile  ülkemizin başındakı bela, terör olayı yine Komünizm , ateizm ve materyalizmdir. Allah nasip ederse inşaAllah o hizmet de sizin payınız  çok büyük olacak. Ve Sayın Adnan Oktar hoca efendinize  görmüş olduğum bazı manevi işaretler, hizmeti, yanındaki insanların sizler  gibi temiz, salih, Allah adına aşık olmaları, dedim ehli her halde budur , biz eğer yaşamasak da ama  çok umutluyum o günleri  bekliyorum aldığım müjdeler var çünki , sen göreceksin dediler bana Mehdi (as)'ı,  her ihtimale karşı daha sağlam olsun diye sayın Adnan Oktar Hocaefendiye asayı hediyye ettim. Yerine emanet ettiğime eminim. Dervişlerin Şeyhleri ile arasında geçen her şeyi herkes bilmeye bilir. Şeyh bir iş yapacağı zaman davul zurna çaldırıp, ferman çıkartıpta ben filan gençler şunu konuştum  , filancaya şunu verdim demezler. O asanın haneyi sadetten çıktığını aile efradı hepsi tanırlar. Bu asanın o silsileden gelip ve bizim elimizde vesile olarak sayın Adnan Oktar hocaefendiye gitmesi Menzil cemaatini üzecek  bir şey değildir. Şerefli bir şeydir, sevinmeleri gerekirken , bir emanet yerine varmışsa. Onun için hiç kimsenin heyecana ve telaşa kapılmasına gerek yok. Nasip olursa hocamıza çok daha ciddi hediyeler sunmak istiyoruz İnşaAllah, vakti geldiği zaman, ve o vakitte çok yaklaşdı. Hatta o zaman divana bakan Ankaralı Kırıkçı Mehmet dediğimiz Mehmet amca vardı, o bakardı divanın hizmetine, o da daha sonra rahmetli oldu, bu  söylediyim sözleri bütün Menzil ehli hepsi tanırlar, hepsi anlarlar, bilirler. Vermiş olduğum deliller onlara yeterlidir yani. Ve oğlu Seyyid Fevzettin  Hazretleri Sultanımız da  şahiddir meseleye.  http://www.a9.com.tr/izle/95624/Kisa-filmler---Mutlaka-izleyin/Seyh-Ahmet-Yasin-Hazretleri-Sayin-Adnan-Oktara-hediye-ettigi-asa-hakkinda-yeni-bilgiler-aktariyor A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Şeyh Ahmed Yasin Hazretleri, 2011'de yaşanan büyük olayların Hz. Mehdi (a.s)'ın çıkış alametleri old 01:36
Şeyh Ahmed Yasin Hazretleri, 2011'de yaşanan büyük olayların Hz. Mehdi (a.s)'ın çıkış alametleri old 18 izlenme - 3 yıl önce Evet bu olaylar Mehdi (as)'ın zuhurunun veya çıkış alametleri olarak değerlendirilir mi diyen bir soru. Evet. Deminden beri anlatıyoruz ki bu olaylar tamamiyle Mehdi (as)'ın çıkışının alametleridir. İnsanın gözünün içine girercesine olaylar cereyan ediyor insanlar bunların farkında değiller. Resulullah (sav) efendimizin rivayet etmiş olduğu, söylemiş olduğu hadisi şeriflerden 500'e yakını ki bunlar 1400 senedir tecelli etmemiş yani özel olarak bekletilmiş bütün İslam alimlerinin takip ettiği hadislerdi ki 1980 senelerinden, 79'larda, 78'lerden itibaren ardı ardına öyle bir tecelli etti ki Fırat'ın suyunun tutulmasından kuyruklu yıldızın geçmesinden, İstanbul'daki yangınlardan, Doğu'daki, Batı'daki savaşlardan İran-Irak harplerinden, Talikan'ın olmasından... Afganistan'ın. Bunlar hepsi yaşandı. Hala bunun farkında değilse Müslümanlar hakikaten çok acayip bir mesele Demek ki şeytanın ve deccalin sihri ve büyüsü hala üzerlerinde güçlü bir şekilde. İyice bağlamış onları. Uyanmaları gerekir. Bu hususta da defalarca size söyledim, Sayın Adnan Oktar Hoca Efendi o hususta mezun edildiği belli ki, hiç kimsenin takati yetmez her gün 4 saat Mehdi (as)'ı anlatmaya oradan da dinleyebilirsiniz, bakabilirsiniz. Uyanın. http://www.a9.com.tr/izle/40024/Kisa-filmler---Mutlaka-izleyin/Seyh-Ahmed-Yasin-Hazretleri-2011de-yasanan-buyuk-olaylarin-Hz-Mehdi-(as)in-cikis-alametleri-oldugunu-anlatiyor A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Hz. Mehdi (As)’a Teslim Edilecek Asanın Sinsilesi - A9 Tv 04:12
Hz. Mehdi (As)’a Teslim Edilecek Asanın Sinsilesi - A9 Tv 18 izlenme - 2 yıl önce Adnan Oktar’ın 28 Mayıs 2016 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/222673/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Hz-Mehdi-(as)’a-teslim-edilecek-asanin-sinsilesi A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Şeyh Ahmet Yasin, Hz. Mehdi (as)'ı anlatıyor 02:51
Şeyh Ahmet Yasin, Hz. Mehdi (as)'ı anlatıyor 20 izlenme - 3 yıl önce A9TV Televizyonu Adnan Oktar Harun Yahya Sohbetler Belgeseller A9 TV Yeni Frekansımız: Türksat 3A Uydusu FREKANS: 12524 Dikey Batı Sembol Oranı: 22500 http://www.a9.com.tr/izle/29678/Kisa-filmler---Mutlaka-izleyin/Seyh-Ahmet-Yasin-Hz-Mehdi-(as)i-anlatiyor A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Şeyh Nazım Kıbrısi Hazretlerinin vekili Şeyh Ahmed Yasin Hz. Mehdi (as)'ı anlatıyor -2- 02:47
Şeyh Nazım Kıbrısi Hazretlerinin vekili Şeyh Ahmed Yasin Hz. Mehdi (as)'ı anlatıyor -2- 25 izlenme - 3 yıl önce A9TV Televizyonu Adnan Oktar Harun Yahya Sohbetler Belgeseller A9 TV Yeni Frekansımız: Türksat 3A Uydusu FREKANS: 12524 Dikey Batı Sembol Oranı: 22500 http://www.a9.com.tr/izle/31792/Kisa-filmler---Mutlaka-izleyin/Seyh-Nazim-Kibrisi-Hazretlerinin-vekili-Seyh-Ahmed-Yasin-Hz-Mehdi-(as)i-anlatiyor--2- A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Şeyh Ahmet Yasin Hazretleri kıyamet alametlerini ve Hz. Mehdi (a.s)'ın İstanbul'dan çıkacağını anlat 02:38
Şeyh Ahmet Yasin Hazretleri kıyamet alametlerini ve Hz. Mehdi (a.s)'ın İstanbul'dan çıkacağını anlat 20 izlenme - 3 yıl önce Efendimizin (s.a.v)  hadis-i şeriflerini hep anlatıyoruz. Öyle özel hadis-i şeriflerden bahsetti ki, bunlar her gün olan hadiseler değil yani. 1400 küsür sene geçti, bir kere oldu. Sahih ve sıhatleri bize o zaman belli oldu.  Efendimiz ne buyurdu? Kıyamete yakın Fıratın suyu tutulacak. Bu diğer hadis-i şerifler gibi on kere, yirmi kere, elli kere olmadı, bir kere oldu. Kıyamete yakın Kabe baskını olacak dedi, bu her zaman olmadı ki, 1400 sene de böyle bir şey görülmedi ve Kabe’de kan akıtılacak dedi,  Hac yolu kapanacak dedi o sene kapandı. Bunlar her zaman olan olaylar değildir. Peygamber (s.a.v)’ın mucizesinin tecelli ettiği hadislerdir. Kıyamete yakın kuyruklu yıldız geçecek dendi. Bu geçdi. İki boynuzlu olarak söylendi. Mehdi (a.s) Mediney-i Münevverede çıkacak diyorlar. Burada da bir  yanılgıya düşüyorlar.  Medine arabçada şehir demekdir, büyük bir İslam şehrinden çıkacak. Şu an da İstanbul’dan  daha büyük İslam şehir var mı? Ve sizin ülkenizde bu, Türkiye’de. Medine, şehir orasıdır. İki denizin birleştiği yerdir. Ve bütün bu hadis-i şerifler tecelli etmiş, İran-Irak savaşları olmuş, Afganistan-Talikan çok iyidir diyor ama yazık oldu Talikana diyor hadis-i şerifde ve yazık etdiler. Ve bu Mehdi (a.s) Allah nasip ederse bizim ülkemizden çıkacak ki, bu da çok büyük bir nimetdir. Cenab-ı Allah’a sığınalım, mevcud hadis-i şerifleri takip edelim,  Allah’ın kitabı Kuran’a sarılalım. Vaktin sahibi bir an önce tecelli etsin diye dua edelim, Ya Rabbi o zattan bize haberdar et diye yalvaralım, Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin kerametleri açık açık ortadadır. Tarih vermiştir “benden yüz sene sonra diyor  çıkacak olan o acaib zat”, acib zat diye hitab ediyor, e o vakit yaklaştı, ona hazırlık yapalım. http://www.a9.com.tr/izle/37388/Kisa-filmler---Mutlaka-izleyin/Seyh-Ahmet-Yasin-Hazretleri-kiyamet-alametlerini-ve-Hz-Mehdi-(as)in-Istanbuldan-cikacagini-anlatiyor A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Şeyh Ahmet Yasin Hocamız Bursa’da Bir Işık, Nurdur. A9 Tv 02:36
Şeyh Ahmet Yasin Hocamız Bursa’da Bir Işık, Nurdur. A9 Tv 11 izlenme - 1 yıl önce Adnan Oktar’ın 25 Ekim 2016 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/234301/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Seyh-Ahmet-Yasin-hocamiz-Bursa’da-bir-isik-nurdur A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo