Hoşgeldiniz!

sitte

peygamberimizin s.a.v. hadis-i şerifleri 1 07:53
peygamberimizin s.a.v. hadis-i şerifleri 1 1.153 izlenme - 8 yıl önce buharimüslimebu dvudtirmiziımam-ı maliknesiibnu mce allah c.c. hepsinden razı olsun rivayet ettikleripeygamberimiz efendimiz’in s.a.v. mübarek sözleri ve davranışları.sünnetdinimizi öğrenmemiz icin kur’an-ı kerim’den sonra bize bırakılan en büyük nimettir.bu videodaki hadis-i şerif’lerin derlendiği kütübü sitte en sağlam hadis kaynağıdır.allah c.c. herkese kendi zatı’nın emirleri ve peygamberi’nin s.a.v. sünneti üzere bir ömür nasip eylesin
peygamberimizin s.a.v. hadis-i şerifleri 10 09:53
peygamberimizin s.a.v. hadis-i şerifleri 10 509 izlenme - 8 yıl önce buharimüslimebu dvudtirmiziımam-ı maliknesiibnu mce allah c.c. hepsinden razı olsun rivayet ettikleripeygamberimiz efendimiz'in s.a.v. mübarek sözleri ve davranışları.sünnetdinimizi öğrenmemiz icin kur'an-ı kerim'den sonra bize bırakılan en büyük nimettir.bu videodaki hadis-i şerif'lerin derlendiği kütübü sitte en sağlam hadis kaynağıdır.allah c.c. herkese kendi zatı'nın emirleri ve peygamberi'nin s.a.v. sünneti üzere bir ömür nasip eylesin
peygamberimizin s.a.v. hadis-i şerifleri 9 06:24
peygamberimizin s.a.v. hadis-i şerifleri 9 250 izlenme - 8 yıl önce buharimüslimebu dvudtirmiziımam-ı maliknesiibnu mce allah c.c. hepsinden razı olsun rivayet ettikleripeygamberimiz efendimiz'in s.a.v. mübarek sözleri ve davranışları.sünnetdinimizi öğrenmemiz icin kur'an-ı kerim'den sonra bize bırakılan en büyük nimettir.bu videodaki hadis-i şerif'lerin derlendiği kütübü sitte en sağlam hadis kaynağıdır.allah c.c. herkese kendi zatı'nın emirleri ve peygamberi'nin s.a.v. sünneti üzere bir ömür nasip eylesin
peygamberimizin s.a.v. hadis-i şerifleri 2 07:57
peygamberimizin s.a.v. hadis-i şerifleri 2 234 izlenme - 8 yıl önce buharimüslimebu dvudtirmiziımam-ı maliknesiibnu mce allah c.c. hepsinden razı olsun rivayet ettikleripeygamberimiz efendimiz’in s.a.v. mübarek sözleri ve davranışları.sünnetdinimizi öğrenmemiz icin kur’an-ı kerim’den sonra bize bırakılan en büyük nimettir.bu videodaki hadis-i şerif’lerin derlendiği kütübü sitte en sağlam hadis kaynağıdır.allah c.c. herkese kendi zatı’nın emirleri ve peygamberi’nin s.a.v. sünneti üzere bir ömür nasip eylesin
peygamberimizin s.a.v. hadis-i şerifleri 5 07:57
peygamberimizin s.a.v. hadis-i şerifleri 5 137 izlenme - 8 yıl önce buharimüslimebu dvudtirmiziımam-ı maliknesiibnu mce allah c.c. hepsinden razı olsun rivayet ettikleripeygamberimiz efendimiz'in s.a.v. mübarek sözleri ve davranışları.sünnetdinimizi öğrenmemiz icin kur'an-ı kerim'den sonra bize bırakılan en büyük nimettir.bu videodaki hadis-i şerif'lerin derlendiği kütübü sitte en sağlam hadis kaynağıdır.allah c.c. herkese kendi zatı'nın emirleri ve peygamberi'nin s.a.v. sünneti üzere bir ömür nasip eylesin
peygamberimizin s.a.v. hadis-i şerifleri  7 08:02
peygamberimizin s.a.v. hadis-i şerifleri 7 133 izlenme - 8 yıl önce buharimüslimebu dvudtirmiziımam-ı maliknesiibnu mce allah c.c. hepsinden razı olsun rivayet ettikleripeygamberimiz efendimiz'in s.a.v. mübarek sözleri ve davranışları.sünnetdinimizi öğrenmemiz icin kur'an-ı kerim'den sonra bize bırakılan en büyük nimettir.bu videodaki hadis-i şerif'lerin derlendiği kütübü sitte en sağlam hadis kaynağıdır.allah c.c. herkese kendi zatı'nın emirleri ve peygamberi'nin s.a.v. sünneti üzere bir ömür nasip eylesin
peygamberimizin s.a.v. hadis-i şerifleri 4 07:53
peygamberimizin s.a.v. hadis-i şerifleri 4 116 izlenme - 8 yıl önce buharimüslimebu dvudtirmiziımam-ı maliknesiibnu mce allah c.c. hepsinden razı olsun rivayet ettikleripeygamberimiz efendimiz'in s.a.v. mübarek sözleri ve davranışları.sünnetdinimizi öğrenmemiz icin kur'an-ı kerim'den sonra bize bırakılan en büyük nimettir.bu videodaki hadis-i şerif'lerin derlendiği kütübü sitte en sağlam hadis kaynağıdır.allah c.c. herkese kendi zatı'nın emirleri ve peygamberi'nin s.a.v. sünneti üzere bir ömür nasip eylesin
peygamberimizin s.a.v. hadis-i şerifleri 3 07:53
peygamberimizin s.a.v. hadis-i şerifleri 3 114 izlenme - 8 yıl önce buharimüslimebu dvudtirmiziımam-ı maliknesiibnu mce allah c.c. hepsinden razı olsun rivayet ettikleripeygamberimiz efendimiz'in s.a.v. mübarek sözleri ve davranışları.sünnetdinimizi öğrenmemiz icin kur'an-ı kerim'den sonra bize bırakılan en büyük nimettir.bu videodaki hadis-i şerif'lerin derlendiği kütübü sitte en sağlam hadis kaynağıdır.allah c.c. herkese kendi zatı'nın emirleri ve peygamberi'nin s.a.v. sünneti üzere bir ömür nasip eylesin
peygamberimizin s.a.v. hadis-i şerifleri 8 09:51
peygamberimizin s.a.v. hadis-i şerifleri 8 108 izlenme - 8 yıl önce buharimüslimebu dvudtirmiziımam-ı maliknesiibnu mce allah c.c. hepsinden razı olsun rivayet ettikleripeygamberimiz efendimiz'in s.a.v. mübarek sözleri ve davranışları.sünnetdinimizi öğrenmemiz icin kur'an-ı kerim'den sonra bize bırakılan en büyük nimettir.bu videodaki hadis-i şerif'lerin derlendiği kütübü sitte en sağlam hadis kaynağıdır.allah c.c. herkese kendi zatı'nın emirleri ve peygamberi'nin s.a.v. sünneti üzere bir ömür nasip eylesin
peygamberimizin s.a.v. hadis-i şerifleri 6 07:53
peygamberimizin s.a.v. hadis-i şerifleri 6 87 izlenme - 8 yıl önce buharimüslimebu dvudtirmiziımam-ı maliknesiibnu mce allah c.c. hepsinden razı olsun rivayet ettikleripeygamberimiz efendimiz'in s.a.v. mübarek sözleri ve davranışları.sünnetdinimizi öğrenmemiz icin kur'an-ı kerim'den sonra bize bırakılan en büyük nimettir.bu videodaki hadis-i şerif'lerin derlendiği kütübü sitte en sağlam hadis kaynağıdır.allah c.c. herkese kendi zatı'nın emirleri ve peygamberi'nin s.a.v. sünneti üzere bir ömür nasip eylesin
Kütüb-i Sitte'de Hz. Mehdi (a.s) ve Hz. İsa (a.s) 02:37
Kütüb-i Sitte'de Hz. Mehdi (a.s) ve Hz. İsa (a.s) 23 izlenme - 3 yıl önce Sünen-i Tirmizi 2231-Abdullah b. Mes’ud (ra)’dan rivayete göre Resulullah (sav) şöyle buyurdu:” Ehl-I Beytimden ismi ismime benzer bir kişi iş başına geçecektir”. Asım diyor ki:  Ebu Salih, Ebu Hüreyre’nin şöyle dediğini bize aktardı: “Dünyanın bir günlük ömrü kalmış olsa bile o kimsenin başa geçmesi için Allah o günü uzatır”. (Sünen-i Tirmizi, sf.225, Bölüm 52) Sünen-i Ebu Davud 4285...Ebu Said el Hudri (r.a)’dan rivayet edildiğine göre, Rasullullah (sav) şöyle buyurmuştur:    “  Mehdi ben(im neslim)dendir. O açık alınlı ve ince burunludur. Dünyayı zulümle dolduğu gibi adaletle dolduracak ve yedi sene hüküm sürecektir” (Sünen-i Ebu Davud, sf.404) ...Ummü Seleme (ra) şöyle demiştir: Resululah ( sav)’i şöyle derken işittim: “  Mehdi benim ailemden Fatıma’nın oğullarındandır”.  (Sünen-i Ebu Davud, sf.407) Sünen-i İbni Mace 4085:Ali (ra)’dan rivayet edildiğine göre, Resulullah (sav) şöyle buyurdu: El-Mehdi bizden, Ehl-i Beytdendir. Allah onu bir gecede ıslah eder( yani tevbesini kabul eder, veya feyizler ve hikmetlerle donatır).  (Sünen-i İbni Mace, sf.545) Sahih-i Buhari 118....Said İbnu’l, Müseyyeb, Ebu Hureyre (ra)’dan şöyle dediğini işitmişdir: Rasulullah (sav) şöyle buyurdu: “Nefsim elinde olan Allah’a yemin ederim ki,muhakkak ileride Meryem oğlu İsa sizin ikinize adaletli bir hakem olarak inecektir...” (Sahih-i Buhari, Kitabu’l Enbiya/ 3263) Sahih-i Müslim 247- (156)..........: Cabiru’bnu Abdillah (ra) şöyle demiştir: Peygamber (sav)’den işittim, buyuruyordu ki: “Ümmetimden bir taife kıyamet gününe kadar hak üzerinde mukatele ederek muzaffer olmakta devam edecektir”. Nihayet Meryem oğlu İsa iner ve Müslümanların emri ona: Gel, bize namaz kıldır, der. Bunun üzerine İsa: Hayır, Allahın bu ümmete bir ikramı olarak sizin bir kısmınız diğer kısım üzerine emirlersiniz, der.  (Sahih-i Müslim, Kitabu l İman 209, C.1-F:14) http://www.a9.com.tr/izle/40923/Kisa-filmler---Mutlaka-izleyin/Kutub-i-Sittede-Hz-Mehdi-(as)-ve-Hz-Isa-(as) A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo