Hoşgeldiniz!

süfyan

mc denizsbiz  ülkücüyüz yozgatlıyız doğan müzik 01:03
mc denizsbiz ülkücüyüz yozgatlıyız doğan müzik 561 izlenme - 7 yıl önce mc denizsbiz ülkücüyüz yozgatlıyız doğan müzik
Mc Denizs  Hayatın Çilesi Sokak Kaldırımlarında 01:53
Mc Denizs Hayatın Çilesi Sokak Kaldırımlarında 224 izlenme - 7 yıl önce mc denizs hayatın çilesi sokak kaldırımlarında
mc denizs ft isyanqar her gecemde her rüyamdasın. 01:21
mc denizs ft isyanqar her gecemde her rüyamdasın. 150 izlenme - 7 yıl önce mc denizs ft isyanqar her gecemde her rüyamdasın.
Yezid; Ah Keşke Dedem Ebu Süfyan Da Hüseyin'in Ölümünü Görseydi 01:20
Yezid; Ah Keşke Dedem Ebu Süfyan Da Hüseyin'in Ölümünü Görseydi 78 izlenme - 4 yıl önce Yezid; Ah Keşke Dedem Ebu Süfyan Da Hüseyin'in Ölümünü Görseydi
Deccal ve Süfyan Nedir ? 11:14
Deccal ve Süfyan Nedir ? 7 izlenme - 6 ay önce Âhir zamanla alakalı rivayetlerde geçen önemli şahıslar: Deccal, Mehdî ve Hz. İsa... Birincisi din, îman, ahlâk, fazilet ve insanlık namına ne varsa tahrip eden, istibdat, zulüm ve terör estiren, diğerleri de ona karşı çetin bir mücadele veren üç insan... İşte Deccalın icraatını ortaya döktüğü böyle korkunç bir dönemde Mehdî ve İsa (a.s.) iştiyakla beklenmeye başlar. Bu mânevî kurtarıcılar inançsızlığa büyük darbeler indirerek inananlar için en büyük dayanak; güç, moral ve ümit kaynağı olurlar. Resûl-ü Ekrem (a.s.m.) hem Büyük Deccal, hem de İslâm Deccalı Süfyan'dan bahsetmiştir. Halbuki bunların özellikleri, sıfatları ayrı ayrıdır. Rivayetlerde bir sınırlama olmadığı, mutlak bırakıldığı için birkısım râvî ve âlimler birini diğerine karıştırmış, birini öteki zannetmişlerdir. Bu bakımdan müteşabih hadis hükmüne geçmektedir. Deccal Rivayetlerde Deccalın çıkışı, kâinatın en korkunç hadiselerinden birisi olarak gösterilmiştir. Bundan dolayıdır ki Peygamberimiz (a.s.m.), ümmetine özellikle onu haber vermiş, fitnesinden sakınmış ve ümmetini de sakındırmıştır. "Hz. Âdem'in yaratılışından itibaren kıyamete kadar geçen süre içerisinde Deccaldan daha büyük bir hadise (diğer bir rivayette daha büyük bir fitne) yoktur."(1) Müslim, Fiten: 126. buyurmakla da, onun tahribatının dehşet ve büyüklüğünü nazara vermiştir. Başka bir hadis-i şeriflerinde ise onun şerrinin şeytandan daha etkili olduğunu bildirirler.(2) ( Ramûzü’l-Ehadis, s. 518.) Sadece Resûl-i Ekremin (a.s.m.) değil, istisnasız bütün peygamberlerin ümmetlerini ondan sakındırması,(3) ( Buharî, Fiten: 26; Müslim, Fiten: 101. ) Firavunların, Nemrudların fitnesinin onun fitnesi yanında küçük kalacağına dikkatleri çekmek içindir. Deccalın şerri öylesine büyüktür ki, Peygamberimiz (asm)'in bildirdiğine göre o çıktığında, korkudan, onun şerrinden kurtulmak için insanlar dağlara kaçma zorunda kalacaklardır.(4) ( Müslim, Fiten: 125; Tirmizî, Kitabü'l-Menakıb: 70. ) Şer ve fitnesinin büyüklüğü, dehşeti sebebiyledir ki, Allah Resûlü çoğu zaman olduğu gibi, ana hatlarıyla İslâm'ın bir özetini verdiği Veda Haccında okuduğu Veda Hutbesinde de Deccaldan bahsetmeyi gerekli görmüş, diğer peygamberler gibi, o da ümmetini uyarmıştır.(5) ( Buharî, Kitabü'l-Meğazî: 64. ) Deccal, Arapça bir kelimedir, "decl" kökünden gelir. Sözlüklerde verilen mânâya göre Deccal, "yalancı, hîlekâr; zihinleri, gönülleri, iyi ile kötüyü, hak ile bâtılı karıştıran, bir şeyi yaldızlayıp gerçek yüzünü gizleyen, bucak bucak her yeri dolaşan müfsid ve mel'ûn bir kişidir." Bir hadis-i şerifte, özellikle onun, “yalancı, dalâlete sürükleyici"(6) özelliğine dikkat çekilmiştir. Deccal, aldatıcı ve inkârcı, dehşetli fitne dolaplarını döndüren bir kimsedir. Fitnesinin en dehşetli tarafı, dinsizliğe dayalı bir sistem kurup insanları îmansız yaparak hem dünya, hem de ebedî hayatlarını mahvetmeye çalışmasıdır. O, ateizme, ahlâksızlığa, yalana dayanan saltanatını tek başına değil, kendisine gönül veren komitesiyle, temsil ettiği kâfirane ve münafıkâne sistemiyle birlikte yürütür. Deccala, “Mesih” kelimesi eklenerek Mesih-i Deccal da denilir. Onun bu ünvanla anılmasının sebebi, gözlerinden birinin silik olmasıdır. Sözlüklerde Mesihe değişik bir çok mânâlar verilmiştir. Deccala sıfat olabilecek tarzdaki bu mânâlardan bir kısmı şöyledir: Yüzünün bir tarafında kaşı ve gözü olmayan, yaratılıştan bozuk, kötü, uğursuz, yalancı, çok öldüren. Bir hadis-i şerifte ondan, “Mesihü'd-Dalâle," “Sapıklık Mesihi” diye söz edilir.(7) Süfyan Bir hadis-i şerifte, “Âhir zamanda bir adam çıkacak ve ona Süfyan denilecek”(8) ( Hakim en-Nisaburî, Ebû Abdullah Muhammed, Müstedrek, I-IV (Beyrut: Dâru’l-Marife, ts.), 4:520; Kenzü’l-Ummal, 14:272. ) buyurulmaktadır. ...
Bediüzzaman Hazretleri Deccal Ve Süfyan Sihir Manyetizma Ve İspirtizma İle İnsanları Etkiler 02:24
Bediüzzaman Hazretleri Deccal Ve Süfyan Sihir Manyetizma Ve İspirtizma İle İnsanları Etkiler 12 izlenme - 2 yıl önce Bediüzzaman Hazretleri: Deccal ve Süfyan sihir, manyetizma ve ispirtizma ile insanları etkiler Adnan Oktar’ın 4 Ağustos 2016 tarihli A9 TV röportajından www.a9.com.tr www.harunyahya.org
Bediüzzaman Hazretleri: Hem Büyük Deccalin Hem De İslam Deccali Süfyan’ın 3 Devresi Vardır. 00:51
Bediüzzaman Hazretleri: Hem Büyük Deccalin Hem De İslam Deccali Süfyan’ın 3 Devresi Vardır. 9 izlenme - 2 yıl önce Adnan Oktar’ın 4 Ağustos 2016 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/226947/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Bediuzzaman-Hazretleri-Hem-buyuk-Deccalin-hem-de-Islam-Deccali-Sufyan’in-3-devresi-vardir A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Bediüzzaman Hazretleri Hem Büyük Deccalin Hem De İslam Deccali Süfyan’ın 3 Devresi Vardır 00:51
Bediüzzaman Hazretleri Hem Büyük Deccalin Hem De İslam Deccali Süfyan’ın 3 Devresi Vardır 11 izlenme - 2 yıl önce Bediüzzaman Hazretleri: Hem büyük Deccalin hem de İslam Deccali Süfyan’ın 3 devresi vardır Adnan Oktar’ın 4 Ağustos 2016 tarihli A9 TV röportajından www.a9.com.tr www.harunyahya.org
Bediüzzaman Hazretleri Süfyan Ve Deccal’i Nasıl Anlatıyor? A9 Tv 03:24
Bediüzzaman Hazretleri Süfyan Ve Deccal’i Nasıl Anlatıyor? A9 Tv 10 izlenme - 2 yıl önce Adnan Oktar’ın 26 Temmuz 2016 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/229383/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Bediuzzaman-Hazretleri-Sufyan-ve-Deccal’i-nasil-anlatiyor A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Süfyanlar Deccaller Hepsi Mehdiyete Hizmet Ederler Allah Türkiye'yi Mehdiyet Ruhuyla Sarıyor 01:04
Süfyanlar Deccaller Hepsi Mehdiyete Hizmet Ederler Allah Türkiye'yi Mehdiyet Ruhuyla Sarıyor 9 izlenme - 2 yıl önce Süfyanlar deccaller hepsi Mehdiyete hizmet ederler. Allah Türkiye'yi Mehdiyet ruhuyla sarıyor.
Hadislerde Kahtani Halka Şiddet Kullanarak Sert Ve Merhametsizce Davranan Kişi Olarak Da Geçmektedir 02:01
Hadislerde Kahtani Halka Şiddet Kullanarak Sert Ve Merhametsizce Davranan Kişi Olarak Da Geçmektedir 13 izlenme - 2 yıl önce Adnan Oktar’ın 9 Ağustos 2016 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/227677/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Hadislerde-Kahtani-halka-siddet-kullanarak-sert-ve-merhametsizce-davranan-kisi-olarak-da-gecmektedir A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Peygamberimiz (Sav): Süfyan Deccalin Kökü Defalarca Kazınsa Da Yine Devam Edecek Ve Sonunda Asıl Dec 01:20
Peygamberimiz (Sav): Süfyan Deccalin Kökü Defalarca Kazınsa Da Yine Devam Edecek Ve Sonunda Asıl Dec 10 izlenme - 2 yıl önce Adnan Oktar’ın 12 Ağustos 2016 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/227393/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Peygamberimiz-(sav)-Sufyan-deccalin-koku-defalarca-kazinsa-da-yine-devam-edecek-ve-sonunda-asil-Deccal-cikacaktir- A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Bediüzzaman Hazretleri Süfyan ve Deccal’i nasıl anlatıyor 03:24
Bediüzzaman Hazretleri Süfyan ve Deccal’i nasıl anlatıyor 5 izlenme - 1 yıl önce Bediüzzaman Hazretleri Süfyan ve Deccal’i nasıl anlatıyor?
Bediüzzaman Hazretleri: Süfyan’ın Çıkışı Ve Büyük Olaylar İstanbul’da Olacaktır. 00:54
Bediüzzaman Hazretleri: Süfyan’ın Çıkışı Ve Büyük Olaylar İstanbul’da Olacaktır. 7 izlenme - 2 yıl önce Adnan Oktar’ın 4 Ağustos 2016 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/226945/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Bediuzzaman-Hazretleri-Sufyan’in-cikisi-ve-buyuk-olaylar-Istanbul’da-olacaktir- A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Süfyanlar Deccaller Hepsi Mehdiyete Hizmet Ederler. Allah Türkiye'yi Mehdiyet Ruhuyla Sarıyor. 01:04
Süfyanlar Deccaller Hepsi Mehdiyete Hizmet Ederler. Allah Türkiye'yi Mehdiyet Ruhuyla Sarıyor. 8 izlenme - 2 yıl önce Adnan Oktar’ın 12 Ağustos 2016 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/227513/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Sufyanlar-deccaller-hepsi-Mehdiyete-hizmet-ederler-Allah-Turkiyeyi-Mehdiyet-ruhuyla-sariyor A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Bediüzzaman Hazretleri Süfyan ve Deccal’i nasıl anlatıyor 03:24
Bediüzzaman Hazretleri Süfyan ve Deccal’i nasıl anlatıyor 6 izlenme - 2 yıl önce Bediüzzaman Hazretleri Süfyan ve Deccal’i nasıl anlatıyor Adnan Oktar’ın 26 Temmuz 2016 tarihli A9 TV röportajından www.a9.com.tr www.harunyahya.org
Bediüzzaman Hazretleri: Deccalin İnsanların Üstüne Şeytanı Hulul Ettirme Gücü Vardır. 02:19
Bediüzzaman Hazretleri: Deccalin İnsanların Üstüne Şeytanı Hulul Ettirme Gücü Vardır. 6 izlenme - 2 yıl önce Adnan Oktar’ın 4 Ağustos 2016 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/226940/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Bediuzzaman-Hazretleri-Deccalin-insanlarin-ustune-seytani-hulul-ettirme-gucu-vardir A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Bediüzzaman Hazretleri: Süfyan İslam Deccalidir. Büyük Deccalle sadece Hz. Mehdi (as) ve Hz. İsa 00:57
Bediüzzaman Hazretleri: Süfyan İslam Deccalidir. Büyük Deccalle sadece Hz. Mehdi (as) ve Hz. İsa 5 izlenme - 1 yıl önce Bediüzzaman Hazretleri: Süfyan İslam Deccalidir. Büyük Deccalle sadece Hz. Mehdi (as) ve Hz. İsa (as) baş edebilir.
Bediüzzaman Hazretleri: Süfyan’ın çıkışı ve büyük olaylar İstanbul’da olacaktır 00:54
Bediüzzaman Hazretleri: Süfyan’ın çıkışı ve büyük olaylar İstanbul’da olacaktır 4 izlenme - 1 yıl önce Bediüzzaman Hazretleri: Süfyan’ın çıkışı ve büyük olaylar İstanbul’da olacaktır.
Bediüzzaman Hazretleri: Süfyan İslam Deccalidir. Büyük Deccalle Sadece Hz. Mehdi (As) Ve Hz. İsa (As 00:57
Bediüzzaman Hazretleri: Süfyan İslam Deccalidir. Büyük Deccalle Sadece Hz. Mehdi (As) Ve Hz. İsa (As 5 izlenme - 2 yıl önce Adnan Oktar’ın 4 Ağustos 2016 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/226944/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Basliklar/Bediuzzaman-Hazretleri-Sufyan-Islam-Deccalidir-Buyuk-Deccalle-sadece-Hz-Mehdi-(as)-ve-Hz-Isa-(as)-bas-edebilir- A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Hadislerde ahir zamanda Suriye’nin Türkiye’ye düşman olacağı bildirilmiştir. 03:21
Hadislerde ahir zamanda Suriye’nin Türkiye’ye düşman olacağı bildirilmiştir. 6 izlenme - 3 yıl önce A9TV Televizyonu Adnan Oktar Harun Yahya Sohbetler Belgeseller A9 TV Yeni Frekansımız: Türksat 3A Uydusu FREKANS: 12524 Dikey Batı Sembol Oranı: 22500 http://www.a9.com.tr/izle/179647/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Hadislerde-ahir-zamanda-Suriye’nin-Turkiye’ye-dusman-olacagi-bildirilmistir- A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Bediüzzaman Hazretleri: Deccal Ve Süfyan Sihir, Manyetizma Ve İspirizma İle İnsanları Etkiler. 02:24
Bediüzzaman Hazretleri: Deccal Ve Süfyan Sihir, Manyetizma Ve İspirizma İle İnsanları Etkiler. 3 izlenme - 2 yıl önce Adnan Oktar’ın 4 Ağustos 2016 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/226948/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Bediuzzaman-Hazretleri-Deccal-ve-Sufyan-sihir-manyetizma-ve-ispirizma-ile-insanlari-etkiler- A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Bediüzzaman Hazretleri: Süfyan Büyük Bir Alim Olup İlmiyle Delalete Düşecektir. 01:17
Bediüzzaman Hazretleri: Süfyan Büyük Bir Alim Olup İlmiyle Delalete Düşecektir. 2 izlenme - 2 yıl önce Adnan Oktar’ın 4 Ağustos 2016 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/226942/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Bediuzzaman-Hazretleri-Sufyan-buyuk-bir-alim-olup-ilmiyle-delalete-dusecektir A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Süfyanlar Deccaller Hepsi Mehdiyete Hizmet Ederler. Allah Türkiye'yi Mehdiyet Ruhuyla Sarıyor 01:04
Süfyanlar Deccaller Hepsi Mehdiyete Hizmet Ederler. Allah Türkiye'yi Mehdiyet Ruhuyla Sarıyor 1 izlenme - 1 yıl önce Süfyanlar deccaller hepsi Mehdiyete hizmet ederler. Allah Türkiye'yi Mehdiyet ruhuyla sarıyor.
Peygamberimiz (Sav): Süfyan Deccalin Kökü Defalarca Kazınsa Da Yine Devam Edecek Ve Sonunda Asıl 01:20
Peygamberimiz (Sav): Süfyan Deccalin Kökü Defalarca Kazınsa Da Yine Devam Edecek Ve Sonunda Asıl 1 izlenme - 1 yıl önce Peygamberimiz (sav): Süfyan deccalin kökü defalarca kazınsa da yine devam edecek ve sonunda asıl Deccal çıkacaktır.
Bediüzzaman Hazretleri: Süfyan öğretmenlere hakim olup Darwinist eğitim sisteminde faaliyetlerini 00:45
Bediüzzaman Hazretleri: Süfyan öğretmenlere hakim olup Darwinist eğitim sisteminde faaliyetlerini 1 izlenme - 1 yıl önce Bediüzzaman Hazretleri: Süfyan öğretmenlere hakim olup Darwinist eğitim sisteminde faaliyetlerini geliştirir.
Bediüzzaman Hazretleri: Deccal ve emrinde olan Süfyan kendisini Allah gibi gösterecektir 00:46
Bediüzzaman Hazretleri: Deccal ve emrinde olan Süfyan kendisini Allah gibi gösterecektir 1 izlenme - 1 yıl önce Bediüzzaman Hazretleri: Deccal ve emrinde olan Süfyan kendisini Allah gibi gösterecektir.
Bediüzzaman Hazretleri: Deccal Ve Emrinde Olan Süfyan Kendisini Allah Gibi Gösterecektir. 00:47
Bediüzzaman Hazretleri: Deccal Ve Emrinde Olan Süfyan Kendisini Allah Gibi Gösterecektir. 1 izlenme - 2 yıl önce Adnan Oktar’ın 4 Ağustos 2016 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/226941/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Bediuzzaman-Hazretleri-Deccal-ve-emrinde-olan-Sufyan-kendisini-Allah-gibi-gosterecektir A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Bediüzzaman Hazretleri: Süfyan Öğretmenlere Hakim Olup Darwinist Eğitim Sisteminde Faaliyetlerini Ge 00:45
Bediüzzaman Hazretleri: Süfyan Öğretmenlere Hakim Olup Darwinist Eğitim Sisteminde Faaliyetlerini Ge 0 izlenme - 2 yıl önce Adnan Oktar’ın 4 Ağustos 2016 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/226943/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Bediuzzaman-Hazretleri-Sufyan-ogretmenlere-hakim-olup-Darwinist-egitim-sisteminde-faaliyetlerini-gelistirir-- A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo