Hoşgeldiniz!

sureleri

Ağlayan Kabe İmamı - Fatiha Ve Kafirun Sureleri 02:04
Ağlayan Kabe İmamı - Fatiha Ve Kafirun Sureleri 219.945 izlenme - 9 yıl önce allah aŞki böyle bİŞey
Yasin Mülk Amme Sureleri  Kabe İmamı 22:45
Yasin Mülk Amme Sureleri Kabe İmamı 78.496 izlenme - 4 yıl önce Amin..! Elhamdulillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttekin vassalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain Bismillhirrahmanirrahim Allahümme rabben y rabben tekabbel minn inneke entessemiul alim. Ve tüb aleyn y mevlna inneke enttevvbür rahim. Vehdin ve veffıkn ilel hakkı ve il sıratın müstekıym. Bi bereketi hatmil kuranil azim. Vafü ann y kerim. Vağ fir len zünüben bi fadlike ve keramike y ekramel ekramin ve y erhamerrahimin. Ey yerlerin ve göklerin sahibi on sekiz
Ayetel Kürsi 01:18
Ayetel Kürsi 26.447 izlenme - 4 yıl önce Kur'an Sureleri Kur'an-ı Kerimdeki Dua Ayetleri
Mehmet Emin Ay - Aşr-ı Şerif ve Hatim Duası 10:19
Mehmet Emin Ay - Aşr-ı Şerif ve Hatim Duası 15.471 izlenme - 3 yıl önce Mehmet Emin Ay'ın okuduğu Aşr-ı Şerif Ve ona müteakip okuduğu Hatim Duasını izliyorsunuz. Hatim duası nasıl yapılır? Hatim duası Türkçe veya Arapça yapılabilir. Aslında hatim indirildikten sonra, okunması şart olan belli dua yoktur. Herkes ihtiyacına göre dua edebilir. Hep aynı duayı okumak da uygun değildir. Ne istediğini şuurlu olarak bilmek gerekir. Ne istediğinin farkında olmadan dua etmek uygun olmaz. Belli şeyleri ezberleyip, şiir okur gibi dua etmek mekruhtur. Dua, uyanık kalb ile ve sessiz yapılmalı! Ancak yine de şu şekilde bir dua okunmasını önerebiliriz: Ya Rabbi, rıza-ı şerifin için okumuş olduğum Kur’an-ı kerimden hasıl olan ecir ve sevabı evvela, sevgili ve şerefli Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamın aziz, mübarek ve muazzez ruh-u şerifelerine, Ve bütün Peygamberlerin (aleyhissalatû vesselam) aziz, mübarek ve muazzez ruh-u şerifelerine, Ve bütün Eshab-ı kiramın, Ehl-i beyti nebevinin ve ezvac-ı tahiratın, hassaten Hazret-i Ebu Bekri Sıddıkın, Hazret-i Ömer-ül Farukun, Hazret-i Osman-ı Zinnureynin, Hazret-i Ali-yüI Mürtezanın ve Aşere-i mübeşşerenin, Eshab-ı Bedir’in ve Esbab-ı Uhud’un ve Biat-ı Rıdvanın ve Hazret-i Âişe-i Sıddıka validemizin ve Hazret-i Hadice-tül kübra validemizin ve Hazret-i Fatıma-tüz Zehra validemizin, sevgili Peygamberimizin mübarek annesi Hazret-i Âmine ve mübarek babası Hazret-i Abdullah’ın ve Hazret-i Hasan ve Hazret-i Hüseyin’in aziz, mübarek ve muazzez ruh-u şerifelerine, Tabiin ve tebe-i tabiin, bütün müctehidlerin ve bütün müfessirlerin ve bütün âlimlerin ve salihlerin ve velilerin, turuk-i aliyyenin, sofiyye-i aliyyenin ve silsile-i aliyyenin ve hassaten İmam-ı a’zam Ebu Hanifenin, Seyyid Abdülkadir-i Geylaninin, İmam-ı Muhammed Gazalinin ve Ebu Bekri Sıddıkın ve Şah-ı Nakşibend Behaeddin-i Buhari, Ubeydullah-i Ahrar, İmam-ı Ahmed Rabbani, Muhammed Masum-i Faruki, Mazhar-i Can-ı Canan, Seyyid Abdullah-ı Dehlevi, Mevlana Halid-i Bağdadi, Seyyid Taha-yı Hakkari, Seyyid Fehim-i Arvasi, Seyyid Abdülhakim-i Arvasi ve Hüseyin Hilmi bin Said Efendinin aziz ve mübarek ruh-u şerifelerine ayrı ayrı hediye eyledim, vasıl eyle ya Rabbi! Yine hasıl olan ecir ve sevabı; İmam-ı Malik, İmam-ı Şafii, İmam-ı Ahmed bin Hanbel, İmam-ı Ebu Yusuf, İmam-ı Muhammed Şeybani, İmam-ı Züfer, Ebu Mensur-ı Maturidi, Ebül-Hasen-i Eşari, Ahmed Rıfai, Seyyidet Nefise, Abdülvehhab-ı Şarani, Halid bin Zeyd Eba Eyyub El Ensari, Murad-ı Münzevi, Mehmed Emin Tokadi, Abdülfettah-ı Akri Bağdadi, Aziz Mahmud Hüdayi ve bütün Osmanlı Sultanlarının ve Türk Sultanlarının ve Selaheddin-i Eyyubi ve Timur Han'ın aziz ve mübarek ruh-u şerifelerine ayrı ayrı hediye eyledim, vasıl eyle ya Rabbi! Anne, baba ve kardeşlerimizin, kayınpeder, kayınvalide ve bütün dedelerimizin, ninelerimizin, hala, teyze, amca, dayı ve sair akrabalarımızdan olup ahirete göç edenlerin ve diğer bütün ehl-i imanın ruhlarına ve Ehl-i sünnete hizmet edenlerin bütün geçmişlerinin ruhlarına hediye eyledim, vasıl eyle ya Rabbi! Âmin! Ya Rabbi, günahlarımızı affet, kusurlarımızı bağışla, dualarımızı sevdiklerinin hürmetine kabul eyle! Ya Rabbi, ahir ve akıbetimizi hayreyle! Son nefesimizde kelime-i tevhid söylememizi nasip eyle! Ölmüşlerimizi af ve mağfiret eyle! Ya Rabbi, bizi şeytan ve düşman şerrinden ve nefs-i emmaremizin şerrinden muhafaza eyle! Evimize iyilikler, hayırlı ve bereketli rızıklar ihsan eyle! Ehl-i İslama selamet ihsan eyle! Din düşmanlarını kahr ve perişan eyle! Kâfirlerle cihad etmekte olan Müslümanlara imdad-ı ilahiyyen ile imdat eyle! Ya Rabbi, hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva ihsan eyle! Riyadan, nifaktan, şikaktan, her türlü hastalıktan, kazadan, beladan, tembellikten, acizlikten, zelil olmaktan, zulüm görmekten, azdıran zenginlik ve azdıran fakirlikten, şeytan ve nefsin şerrinden, düşman galebesinden, kötü huydan, bid’at işlemekten, dalalete düşmekten, ihlassız amelden, her çeşit günahtan, küfre girmekten, erzel-i ömürden, ölürken gelecek fitnelerden, dinimize, dünyamıza zarar verecek şeylerden bizleri koru! Hakiki iman, güzel bir ahlak, şükredici bir kalb, zikredici bir dil, kaza ve kadere rıza gösteren hayırlı bir ömür, az yemek, az uyumak, az konuşmak, az gülmek ve çok hizmet etmeyi, kabir azabından ve ahiret dehşetinden kurtulmayı, ömür boyu rızana uygun iş yapmayı, şehit olarak ölmeyi ve son nefeste ehl-i sünnet itikadına uygun bir iman ve tevbe nasip eyle. Ya Rabbi, kendi sevgini, sevdiklerinin sevgisini, sevgine kavuşturacak amellerin sevgisini nasip eyle! İlmimizi, ihlasımızı, kabiliyetimizi artır, muratlardan, muhlaslardan olmamızı nasip eyle, cömert ve isar sahibi kullarından eyle. Ana babamıza ve evlatlarımıza ve akraba ve ahbabımıza ve bütün din kardeşlerimize hayırlı ömürler ve güzel huy, akl-ı selim ve sıhhat ve afiyet rüşdü hidayet ve istikamet ihsan eyle ya Rabbi! Âmin. Velhamdü lillahi Rabbilâlemin. Allahümme salli ala..., Allahümme barik ala..., Allahümme Rabbena atina... Sübhane Rabbike Rabbilizzeti amma yasıfun ve selamün alelmürselin velhamdü-lillahi Rabbilâlemin.
Namazda Ne Okuyoruz 1. Bölüm Fatiha Sûresi (Lâlegül Tv) 20:04
Namazda Ne Okuyoruz 1. Bölüm Fatiha Sûresi (Lâlegül Tv) 2.264 izlenme - 7 ay önce Derneğimizin Facebook Adresi : http://www.facebook.com/suffedersincan
Kevser Suresi 00:25
Kevser Suresi 12.278 izlenme - 3 yıl önce Kevser Suresi
Nas Suresi 00:54
Nas Suresi 10.821 izlenme - 3 yıl önce Nas Suresi
Abdulbasit Abdussamed - Beled Suresi 06:11
Abdulbasit Abdussamed - Beled Suresi 7.581 izlenme - 3 yıl önce Abdulbasit Abdussamed - Beled Suresi
İhlas Suresi 00:45
İhlas Suresi 8.490 izlenme - 3 yıl önce İhlas Suresi
Namaz Sureleri : Kuran Öğreniyorum 09:29
Namaz Sureleri : Kuran Öğreniyorum 7.622 izlenme - 4 yıl önce 24- Namaz Sureleri (Kuran Öğreniyorum)
Kur'an Öğretmeni  Namaz Sureleri Öğreniyorum 13:24
Kur'an Öğretmeni Namaz Sureleri Öğreniyorum 1.034 izlenme - 2 yıl önce www.tavsanli.gen.tr teyzemin oğlunu ismail bağırgan'ı bir trafik kazasında kaybettik onun için bir dua bekliyorum.
İnşirah Suresi 01:03
İnşirah Suresi 3.452 izlenme - 3 yıl önce İnşirah Suresi
Fatiha Suresi Kuranı Kerimdeki Dua Ayetleri 00:43
Fatiha Suresi Kuranı Kerimdeki Dua Ayetleri 3.526 izlenme - 4 yıl önce Kur'an Sureleri Kur'an-ı Kerimdeki Dua Ayetleri
Namaz Sureleri 14:05
Namaz Sureleri 1.664 izlenme - 2 yıl önce Dualar Namaz Sureleri & Meali Forum Alev Dualar Namaz Sureleri & Meali Arabcasini Seslendiren: Mustafa Özkan Meali Seslendiren : Yusuf Ziya Özkan 1-Ezan & Ezan Duasi 2-Abdest Alirken okunan Dualar 3-Fatiha Suresi 4-Kadir Suresi 5-Asr Suresi 6-Fil Suresi 7-Kureys Suresi 8-Maun Suresi 9-Kevser Suresi 10-Kafirun Suresi 11-Nasr Suresi 12-Tebbet Suresi 13-ihlas Suresi 14-Felak Suresi 15-Nas Suresi Namaz Dualari 1-Sübhaneke 2-Ettahiyyatü 3- Allahümme salli ve Barik 4-Rabbena Atina Rabbenagfirli -Kunut Dualari Gün icinde Okunacak Dualar -Evden cikarken -Carsida -Araba,vasitalara binerken -Bayram Namazlarina giderken okunan tekbir -Hacet Namazi ve duasi -istihare Namazi ve duasi -Tesbih Namazinda okunan dua -Yemek Duasi -Bir Meclisten kalkarken -Borclu olan kimsenin okuyacagi dua -insanlarin serrinden korkuldugunda okunacak dua -Bunalim aninda okunacak dua -Dualar unutuluyorsa yerine okunacak dua -Nazar degmemesi icin -Nazar degmisse -Hapsuran aksiran ve duyannin okuyacagi dua -Hastalik Durumunda -Bir yerimiz Sancilandiginda okunacak dua -Ölüm Haberi alindiginda -Kabir ziyaretinde okunacak dua -Allah katinda iki sevimli kelime -ismi azam duasi -Seyyidül istigfar -Salati Nariye -Salati Tünciye -Adem as. in Duasi -Yunus as. in Duasi -ibrahim as. in Duasi -Emenerrasulü
Fatiha Ve Rahman Süresi 12:00
Fatiha Ve Rahman Süresi 1.070 izlenme - 2 yıl önce fatiha ve rahman süresi namaz esnasında çok güzel bir yorumla namazlarını eda etmişlerdir. Allah kabul etsin.
Namaz Sureleri Kunut Duaları Sesli 15:51
Namaz Sureleri Kunut Duaları Sesli 496 izlenme - 11 ay önce NAMAZ SURELERiNiN VE KUNUT DUALARININ TAMAMINI SESLi OLARAK DiNLE namaz sureleri namaz sureleri dinle namaz sureleri öğreniyorum namaz sureleri ezberleme namaz sureleri okunuşu namaz sureleri ve anlamları namaz sureleri sırası namaz sureleri fatih çollak namaz surelerinin okunuşu
Namazda okunan Tüm süreler 09:15
Namazda okunan Tüm süreler 563 izlenme - 2 yıl önce www.tavsanli.gen.tr begenin abone olun allah rızası için
namaz sureleri - fil suresi - latince okunusu ve hd ses kalitesi - cennet-kapisi 01:10
namaz sureleri - fil suresi - latince okunusu ve hd ses kalitesi - cennet-kapisi 1.436 izlenme - 5 yıl önce namaz sureleri - fil suresi - latince okunusu ve hd ses kalitesi - cennet-kapisi.net
Subhaneke Namaz Duasi 00:36
Subhaneke Namaz Duasi 476 izlenme - 1 yıl önce www.tavsanli.gen.tr Subhaneke Namaz Duasi www.dost.de.tf
Namaz Sureleri 51:50
Namaz Sureleri 205 izlenme - 11 ay önce Namaz Sureleri Okuyan Mustafa BAŞKARCI Son cüzden (30.cüz) kısa sureler, görüntülü ve takipli orjinal metin, açıklamalı Türkçe anlamları namaz sureleri
namaz sureleri - fatiha suresi - latince okunusu ve hd ses kalitesi - www.cennet 01:38
namaz sureleri - fatiha suresi - latince okunusu ve hd ses kalitesi - www.cennet 813 izlenme - 5 yıl önce namaz sureleri - fatiha suresi - latince okunusu ve hd ses kalitesi - www.cennet-kapisi.net
Tecvidli Namaz Sureleri Dinle Öğren 09:10
Tecvidli Namaz Sureleri Dinle Öğren 185 izlenme - 11 ay önce Tecvidli Namaz Sureleri Dinle Öğren Subhaneke Duası Fatiha Suresi Fil Suresi Kureyş Sûresi Mâûn Sûresi Kevser Sûresi Kâfirûn Sûresi Nasr Sûresi Tebbet Sûresi İhlâs Sûresi Felâk Sûresi Nâs Sûresi
namaz sureleri - ıhlas suresi - latince okunusu ve hd ses kalitesi - cennet-kapi 00:33
namaz sureleri - ıhlas suresi - latince okunusu ve hd ses kalitesi - cennet-kapi 805 izlenme - 5 yıl önce namaz sureleri - ıhlas suresi - latince okunusu ve hd ses kalitesi - cennet-kapisi.net
Namaz, Namaz Duaları Ve Sureleri - Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi (hermit43) 14:11
Namaz, Namaz Duaları Ve Sureleri - Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi (hermit43) 256 izlenme - 2 yıl önce Namaz Namaz Duaları Ve Sureleri Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Hermit43
Nasr 00:37
Nasr 287 izlenme - 3 yıl önce Nasr
namaz sureleri - kevser suresi - latince okunusu 00:36
namaz sureleri - kevser suresi - latince okunusu 406 izlenme - 5 yıl önce namaz sureleri - kevser suresi - latince okunusu ve hd ses kalitesi - cennet-kapisi.net
namaz sureleri - felak suresi - latince okunusu ve hd ses kalitesi - cennet-kapi 00:51
namaz sureleri - felak suresi - latince okunusu ve hd ses kalitesi - cennet-kapi 376 izlenme - 5 yıl önce namaz sureleri - felak suresi - latince okunusu ve hd ses kalitesi - cennet-kapisi.net
Elmalı Hamdi Mealli Namaz Sureleri Ve Yüce Mealleri 13:04
Elmalı Hamdi Mealli Namaz Sureleri Ve Yüce Mealleri 91 izlenme - 2 yıl önce Elmalı Hamdi Mealli Namaz Sureleri ve Yüce Mealleri
Kabe İmamları Sudais & Suarim - Namaz Sureleri ve Meali Ok Takipli  720p 05:03
Kabe İmamları Sudais & Suarim - Namaz Sureleri ve Meali Ok Takipli 720p 28 izlenme - 7 ay önce Her gün daha da gelişen, Dünya`nın en büyük mealli Kur`an-ı Kerim Videoları Kanalındasınız. Diğer hafızların sesinden Kur`an videolarına ulaşmak için lütfen youtube kanalını ziyaret edin veya abone olun. Hiç bir videodan maddi ve manevi bir beklenti yoktur. Herhangi bir youtube kanalında yayınlamamanız kaydıyla videoları bilgisayarınıza dilediğiniz gibi indirebilirsiniz. Kendi logo ve web adresini ekleyip yayınlardan ötürü indirdikten sonra üzerine ekleme, çıkarma yada herhangi bir değişiklik yaparak yayınlamak helal değildir! Meal tercihi olarak Diyanet mealleri, Elmalılı Hamdi Yazır Mealleri, Ömer Nasuhi Bilmen meali, Feyzü'l Furkan ve Kur`an-ı Mecid meallerini tercih ediyorum. Açıklama kısmı içinse Elmalılı Hamdi Yazır Tefsiri ve Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri, detaylı bir açıklama gerekecek olursa da Taberi, Kurtubi, İbni Kesir, Ruhu'l-Beyan ve Beyzavi tefsirlerini tercih ediyorum. https://www.youtube.com/user/ozkulersin http://www.facebook.com/meallivideo http://twitter.com/ozkulersin http://www.izlesene.com/iz/ozkulersin
Abdulbasit Abdussamed - Namaz Sureleri ve Meali Ok Takipli  720p 05:30
Abdulbasit Abdussamed - Namaz Sureleri ve Meali Ok Takipli 720p 8 izlenme - 7 ay önce Her gün daha da gelişen, Dünya`nın en büyük mealli Kur`an-ı Kerim Videoları Kanalındasınız. Diğer hafızların sesinden Kur`an videolarına ulaşmak için lütfen youtube kanalını ziyaret edin veya abone olun. Hiç bir videodan maddi ve manevi bir beklenti yoktur. Herhangi bir youtube kanalında yayınlamamanız kaydıyla videoları bilgisayarınıza dilediğiniz gibi indirebilirsiniz. Kendi logo ve web adresini ekleyip yayınlardan ötürü indirdikten sonra üzerine ekleme, çıkarma yada herhangi bir değişiklik yaparak yayınlamak helal değildir! Meal tercihi olarak Diyanet mealleri, Elmalılı Hamdi Yazır Mealleri, Ömer Nasuhi Bilmen meali, Feyzü'l Furkan ve Kur`an-ı Mecid meallerini tercih ediyorum. Açıklama kısmı içinse Elmalılı Hamdi Yazır Tefsiri ve Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri, detaylı bir açıklama gerekecek olursa da Taberi, Kurtubi, İbni Kesir, Ruhu'l-Beyan ve Beyzavi tefsirlerini tercih ediyorum. https://www.youtube.com/user/ozkulersin http://www.facebook.com/meallivideo http://twitter.com/ozkulersin http://www.izlesene.com/iz/ozkulersin