Hoşgeldiniz!

Tahrim Suresi Videoları İzle

Tahrim Suresi 8  Mansur Al Salimi - Tevbe Ayeti. Subhanallah 01:54
Tahrim Suresi 8 Mansur Al Salimi - Tevbe Ayeti. Subhanallah 1.860 izlenme - 2 yıl önce
Tahrim Suresi - Ebubekir Şatıri (Kıraat 2) | fussilet Kuran Merkezi 05:52
Tahrim Suresi - Ebubekir Şatıri (Kıraat 2) | fussilet Kuran Merkezi 658 izlenme - 9 ay önce fussilet Kuran Merkezi tarafından Ebubekir Şatıri'nin farklı bir kıraatından hazırlanmış Tahrim Suresini bu videoda bulabilir, aynı zamanda mealini okuyarak Allah'ın bize vermiş olduğu mesajı net bir biçimde anlayabilirsiniz. Kanalımızı ziyaret edin: http://www.izlesene.com/fussiletkuranmerkezi Web sitemizi ziyaret edin: www.fussilet.net Mobil Uygulamalarımızı Ücretsiz İndirin: Android: http://izl.sn/cgrp56 iPhone: http://izl.sn/74pdkm iPad: http://izl.sn/3k7wx3 Hatırlatma; Kanalımızdaki tüm Türkçe mealli Kur'an-ı Kerim videoları fussilet Kuran Merkezi tarafından hazırlanmıştır. Videolar hazırlanırken başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere Diyanet Vakfı, Ömer Nasuhi Bilmen, Elmalılı Hamdi Yazır, Tefhim-ul Kur'an, Fizilal-il Kur'an gibi farklı meal çalışmalarından yararlanılmıştır.
TAHRÎM-SURESİ-Nasir Al Qatami 04:50
TAHRÎM-SURESİ-Nasir Al Qatami 339 izlenme - 2 yıl önce Tahrim Suresi,Kuran Dinle,İslami Videolar,Dini Videolar,kurani kerim,TAHRÎM-SURESİ-Nasir Al Qatami,Kuran Meali,Yasin Suresi Kuran Meali,YASİN,yasin suresi,İslami Videolar Dini Videolar Gerçek İslam Dini,Dinin Tek Kaynağı KUR'ANDIR,Gerçek Müminler,KUR'ANA GÖRE MÜSLÜMAN,ALLAH Yolunda Cihad,islam ordusu,Kuran Bize Yeter,İslami Videolar,Dini Videolar,Kuran Yeter,Kuran,Kur'an-ı Kerim,Kuran'a Göre Namaz,İslam Dini,ALLAH,namaz,Kurandaki Din,Kurana iman Ve İtaat,İslami Belgesel,Kuran-i Kerim,Kur'an-ı Kerim Meali,islami videolar, dini videolar, kurani kerim, ayetler,İsLaM ÇoK GüZeL,İslami Video,Dini Video,İslamiyet,İslami Yazılar,Müslüman,Kuran Müslümanı,Allah Yolunda,İslami Cihad,Cehennem,Cennet,Dini Konular,Kuran Bize Yeter,Şefaat,Kuran'a Göre Şefaat Nedir,Cehennem Azabı,İslam Dünyası,Kuran, Kur'an, Kuran-i Kerim, Kuranikerim, Quran, Qur'an, al Qur'an, holyquran, holy quran, meal, meali, islam, islaam, islamic, muslim, moslem,god, arabic,gerçek islam dini, Fatihâ (1) Bakara (2) Ali İmran (3) Nisa (4) Maide (5) En'am (6) Araf (7) Enfal (8) Tevbe (9) Yunus (10) Hud (11) Yusuf (12) Ra'd (13) İbrahim (14) Hicr (15) Nahl (16) İsra (17) Kehf (18) Meryem (19) Taha (20) Enbiya (21) Hac (22) Mü'minun (23) Nur (24) Furkan (25) Şuara (26) Neml (27) Kasas (28) Ankebut (29) Rum (30) Lokman (31) Secde (32) Ahzab (33) Sebe (34) Fatır (35) Yasin (36) Saffat (37) Sad (38) Zümer (39) Mü'min (40) Fussilet (41) Şura (42) Zuhruf (43) Duhan (44) Casiye (45) Ahkaf (46) Muhammed (47) Fetih (48) Hucurat (49) Kaf (50) Zariyat (51) Tur (52) Necm (53) Kamer (54) Rahman (55) Vakıa (56) Hadid (57) Mücadele (58) Haşr (59) Mümtehine (60) Saff (61) Cum'a (62) Münafikun (63) Tegabün (64) Talak (65) Tahrim (66) Mülk (67) Kalem (68) Hakka (69) Mearic (70) Nuh (71) Cin (72) Müzzemmil (73) Müddesir (74) Kıyamet (75) İnsan (76) Mürselat (77) Nebe' (78) Nazi'at (79) Abese (80) Tekvir (81) İnfitar (82) Mutaffifin (83) İnşikak (84) Buruc (85) Tarık (86) A'la (87) Gaşiye (88) Fecr (89) Beled (90) Şems (91) Leyl (92) Duha (93) İnşirah (94) Tin (95) Alak (96) Kadir (97) Beyyine (98) Zelzele (99) Adiyat (100) Kaari'a (101) Tekasür (102) Asr (103) Hümeze (104) Fil (105) Kureyş (106) Ma'un (107) Kevser (108) Kafirun (109) Nasr (110) Mesed (111) İhlas (112) Felak (113) Nas (114),
Tahrîm Suresi 1. Ayeti Nasıl Anlamalıyız? 10:13
Tahrîm Suresi 1. Ayeti Nasıl Anlamalıyız? 10 izlenme - 1 ay önce Tahrim suresinin ilk ayeti hakkında yapılan saptırma ve çarpıtmalara dair İhsan Şenocak Hocanın güzel bir cevabı. 1. Ey Peygamber! Ne için sen zevcelerinin hoşnutluklarını ararsın da, Allah'ın sana helâl kıldığını haram kılarsın. Bununla beraber Allah, gafûrdur, rahîmdir. 1. Bu mübârek âyetler: Resûl-i Ekrem Sallâllâhü Aleyhi Vesellem ile muhterem eşleri arasında cereyan eden bir konuşmayı bildiriyor. Bu muhterem eşlerinin Yüce Peygambere karşı pek ziyade itaat ve ihtiram göstermelerinin lüzumuna işaret ediyor. O Yüce Resûl'ün daha hayırlı, daha itaatkar eşlere nâil olabileceğini beyan ile Peygamber eşlerini ikaz ve irşâd hikmetini kapsamaktadır. Şöyle ki: Yüce Peygamber Efendimiz, bir gün muhterem eşlerinden "Zeyneb Binti Cehşin hücresine teşrif etmiş, orada bal şerbeti içmiş, biraz fazla ikamet buyurmuştu, diğer muhterem eşlerinden Hz. Ömer-ül Faruk'un kızı Cenab-ı Hafsa" ile Hz. Ebu Bekr'is Sıddık'ın kızı Cenab-ı "Âişe" annemiz, Hz. Peygamberin teşrifini beklemişlerdi, onun saadet huzurunda bulunarak kalben rahatlamak isterlerdi. Bu iki muhterem annemiz, diğer temiz eşlerinden daha fazla bağlı, destekler bulunuyorlardı. Resûl-i Ekrem'in eşi Cenab-ı Zeyneb'in yanma gidip çok durmaması maksadîle aralarında karar vermişlerdi ki, O Yüce Peygamber hangimizin odasına gelirse diyelim ki: "Ben senden mügafir" yâni: Kötü kokuşu olan ağaç sakızı kokusunu buluyorum, mügafir mi yedin diyelim. Bu karara müteakip Resûl-i Ekrem Efendimiz, Hz. Hafsa'nın odasına gelmiş, o muhterem eşi de öyle bir soru sormuş, Yüce Peygamber Efendimiz de: Hayır.. Ben Zeyneb'in yanında bal şerbeti içtim, artık ben onun yanma dönmem" demiş ve dönmeyeceğine dair yemîn eylemişti. Bu dönmeyeceğimi bir kimseye haber verme" diye de Hz. Hafsa'ya tembihte bulunmuştu. Hz. Hafsa ise, kendisine çok bağlı olduğu Hz. Âişe'nin yanma gitmiş, Resûl-i Ekrem'in bu ifadesini ona haber vermiş, Hz. Peygamber'in tembihine muhalefette bulunmuştu. Bir rivâyete göre Peygamber Efendimiz, muhterem eşi Hafsa'ya "Onun babası Hz. Ömer ile Cenab-ı Âişe'nin babası, Hz. Ebu Bekr'in ileride kendisine halife olacaklarını" da bir sır olmak üzere haber vermişti. İşte bunlara işaret için buyruluyor ki: (Ey Peygamber!.) Ey Hz. Muhammed Aleyhisselâm! (ne için eşlerinin hoşnutluklarını ararsın da,) Onları râzı etmek istersin de, (Allah'ın sana helâl kıldığını haram kılarsın?.) Helâl olan balı, yemîn ederek kendisine haram kılmak istersin? Bunu haram kılmaya ciddî bir sebep yoktur. (Bununla beraber) O Yüce Mâbud (gafurdur) kullarının nice kusurlarını affeder ve örter. Ve (rahimdir) Mü'mîn kulları hakkında rahmet ve şefkati pek ziyadedir. Böyle helâl olan bir şeyi bir Yüce Peygamberin kendisine haram kılması, daha iyi olanı terk etmek olsa da yine onun Peygamberlik sanma lâyık değildir. Fakat bundan dolayı mesul olmayacaktır. Hakkında ilâhî mağfiret ve ilâhî rahmet tecellî edecektir. "Tahrim" bir şeyi haram kılmak, yasak etmek, bir şeyin geçici veya ebedî bir şekilde terk edilmesini emretmek veya yapmak demektir. Asıl haram, Allah tarafından men ve yasaklanmış, olan herhangi bir şeydir. "Tehile" de helâl etmek, çözmek ve çözülmek mânâsınadır.
Tahrim Suresi 04:46
Tahrim Suresi 115 izlenme - 2 yıl önce Tahrim Suresi
Muhammed Taha Junaid - Tahrim Suresi 6-9. Masaallah [ Ashabı Kehf ] 02:21
Muhammed Taha Junaid - Tahrim Suresi 6-9. Masaallah [ Ashabı Kehf ] 109 izlenme - 2 yıl önce
Hak Dostları - Tahrim Suresi 03:57
Hak Dostları - Tahrim Suresi 98 izlenme - 2 yıl önce Hak Dostları Tahrim Suresi
Saad Al Utaybi - Tahrim Sûresi (8-12) ve Meali  720p 03:59
Saad Al Utaybi - Tahrim Sûresi (8-12) ve Meali 720p 45 izlenme - 2 yıl önce Türkçe Mealli Kur`an-ı Kerim Videoları için: http://www.youtube.com/user/ozkulersin https://www.facebook.com/meallivideo Meal tercihi olarak başta Diyanet eski meali ve Elmalılı Hamdi Yazır Açıklamalı kısmı içinse Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri, Elmalılı Hamdi Yazır Tefsiri, Kurtubi Tefsiri, Beydavi ve Tefsiri ve Feyzül Furkan meali tercih ediyorum. Yayınlamadan önce her ne kadar kontrol etmeye çalışsam da gözden kaçan yazım hataları ve ses yazı sekron sorunları olabiliyor gözünüze çarpanları video yorumunda belirtirseniz en kısa sürede düzeltip yeniden yayınlarım. Videoları paylaşıp herkese ulaştırmayı ihmal etmeyin.
Ahmet El Acemi Tahrim Suresi 06:47
Ahmet El Acemi Tahrim Suresi 101 izlenme - 3 yıl önce Ahmet El Acemi Tahrim Suresi
Maher Al Mueaqly - Tahrim Suresi Ve Meali (27 Ramazan 2015)  720p 04:59
Maher Al Mueaqly - Tahrim Suresi Ve Meali (27 Ramazan 2015) 720p 30 izlenme - 2 yıl önce Her gün daha da gelişen, Dünya`nın en büyük mealli Kur`an-ı Kerim Videoları Kanalındasınız. Diğer hafızların sesinden Kur`an videolarına ulaşmak için lütfen youtube kanalını ziyaret edin veya abone olun. http://www.youtube.com/user/ozkulersin https://www.facebook.com/meallivideo Meal tercihi olarak Diyanet mealleri ve Elmalılı Hamdi Yazır Mealleri, Ömer Nasuhi Bilmen meali tercih ediyorum. Açıklama kısmı içinse Elmalılı Hamdi Yazır Tefsiri ve Nasuhi Bilmen Tefsiri, detaylı bir açıklama gerekecek olursa da Taberi, Kurtubi, İbni Kesir ve Beyzavi tefsirlerini tercih ediyorum. Hiç bir videodan maddi ve manevi bir beklenti yoktur; bu yüzden sizler de paylaşmayı ihmal etmeyin. Ayrıca bilgisayarınıza dilediğiniz gibi indirip üzerinde değişiklik yapmadan paylaşabilirsiniz.
Muhammed Davud Lokman - Tahrim Suresi (6-8) 07:57
Muhammed Davud Lokman - Tahrim Suresi (6-8) 40 izlenme - 4 yıl önce Muhammed Davud Lokman - Tahrim Suresi
Tahrim Suresi 04:09
Tahrim Suresi 5 izlenme - 1 yıl önce Tahrim Suresi Tahrim Suresi Tahrim Suresi Tahrim Suresi Tahrim Suresi Tahrim Suresi Tahrim Suresi Tahrim Suresi Tahrim Suresi Tahrim Suresi Tahrim Suresi Tahrim Suresi Tahrim Suresi Tahrim Suresi Tahrim Suresi Tahrim Suresi
Abdulbasit Abdussamed - 66 - Tahrim Suresi ve Meali Ok Takipli  720p 07:30
Abdulbasit Abdussamed - 66 - Tahrim Suresi ve Meali Ok Takipli 720p 5 izlenme - 11 ay önce Her gün daha da gelişen, Dünya`nın en büyük mealli Kur`an-ı Kerim Videoları Kanalındasınız. Diğer hafızların sesinden Kur`an videolarına ulaşmak için lütfen youtube kanalını ziyaret edin veya abone olun. Hiç bir videodan maddi ve manevi bir beklenti yoktur. Herhangi bir youtube kanalında yayınlamamanız kaydıyla videoları bilgisayarınıza dilediğiniz gibi indirebilirsiniz. Kendi logo ve web adresini ekleyip yayınlardan ötürü indirdikten sonra üzerine ekleme, çıkarma yada herhangi bir değişiklik yaparak yayınlamak helal değildir! Meal tercihi olarak Diyanet mealleri, Elmalılı Hamdi Yazır Mealleri, Ömer Nasuhi Bilmen meali, Feyzü'l Furkan ve Kur`an-ı Mecid meallerini tercih ediyorum. Açıklama kısmı içinse Elmalılı Hamdi Yazır Tefsiri ve Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri, detaylı bir açıklama gerekecek olursa da Taberi, Kurtubi, İbni Kesir, Ruhu'l-Beyan ve Beyzavi tefsirlerini tercih ediyorum. https://www.youtube.com/user/ozkulersin http://www.facebook.com/meallivideo http://twitter.com/ozkulersin http://www.izlesene.com/iz/ozkulersin
Tahrim Suresi, 12. Ayetinin Tefsiri 00:42
Tahrim Suresi, 12. Ayetinin Tefsiri 15 izlenme - 1 yıl önce ADNAN OKTAR:(Tahrim Suresi, 12) “İmran'ın kızı Meryem'i de. Ki o kendi ırzını korumuştu. Böylece Biz ona ruhumuzdan üfledik. O da Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti. O, (Rabbine) gönülden bağlı olanlardandı.”  İmanlı bir kadın dünyanın en güzel varlığıdır. Çok şahane bir varlıktır imanlı bir kadın. Vefasızlık yapmaz, kalleşlik yapmaz, sırdaşlıkta titizdir, şefkati bırakmaz, merhameti çok güçlü olur. Allah ona özel bir elektrik verir, özel bir güzellik verir. Cildi de güzel olur, tavrı da güzel olur, ruhu da güzel olur, hitabeti güzel olur, bakışları güzel olur, her yönden mükemmel olur. Yani Allah ona bir Cennet gücü verir, farkına varmaz onun o yahut farkına varır. http://www.a9.com.tr/izle/105947/Kuran-Tefsiri/Tahrim-Suresi-12-Ayetinin-Tefsiri- A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Tahrim Suresi, 1,3,4,5 Ayetlerinin Tefsiri 02:31
Tahrim Suresi, 1,3,4,5 Ayetlerinin Tefsiri 9 izlenme - 1 yıl önce ADNAN OKTAR: Tahrim Suresi. 1-“Ey Peygamber” diyor Cenab-ı Allah “eşlerinin hoşnutluğunu isteyerek, Allah'ın sana helal kıldıklarını” eşleriyle beraber olmasını “niçin haram kılıyorsun?” diyor Allah. Peygamberimiz  (s.a.v.)’i biraz rahatsız etmişlerdi o dönemde. Peygamber (s.a.v.)’de bir süre bazı hanımlarından, uzak durmuştu. “Allah, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.”  3-“Hani Peygamber, eşlerinden bazılarına gizli bir söz söylemişti. Derken o (eşlerinden biri), bunu haber verip Allah da ona bunu açığa vurunca, O da (Peygamber) bir kısmını açıklamış bir kısmını (söylemekten) vazgeçmişti. Sonunda haberi verince (eşi) demişti ki: ‘Bunu sana kim haber verdi?’” Peygamberimiz (s.a.v.)’e sorulacak soru mu bu? Gayb bilgisini Allah sürekli bildiriyor, Cebrail (a.s) sürekli bilgi akıtıyor, Cenab-ı Allah’tan aldığı bilgiyi. “O da: ‘Bana bilen, (her şeyden) haberdar olan (Allah) haber verdi’" diyor. 4-“Eğer sizler (Peygamberin iki eşi) Allah'a tevbe ederseniz (ne güzel); çünkü kalpleriniz eğrilik gösterdi. Yok eğer ona karşı birbirinize destekçi olmaya kalkışırsanız” bazen kadınlar ekip olurlar kendi aralarında. “Artık Allah, onun Mevlasıdır; Cibril ve mü'minlerin salih olan(lar)ı da” münafık olanlar değil, sahtekar olanlar değil “mü'minlerin salih olan(lar)ı da. Bunların arkasından melekler de onun destekçisidirler.” Hz. Mehdi (a.s)’ın da biliyorsunuz, Cebrail (a.s.) ve Mikail (a.s.) destekçisi, üç bin melek de yardım edecek Hz. Mehdi (a.s)’a. 5-“Belki onun Rabbi, -eğer o sizi boşayacak olursa- ona yerinize sizlerden daha hayırlı Müslüman, mü'min, gönülden itaat eden, tevbe eden, ibadet eden, oruç tutan dul ve bakire eşler' verir” diyor. Dullar ayrı bakireler ayrı. Peygamberimiz (s.a.v.) ‘in evliliklerinden utananlar, küfür ahlakı içinde olan, münafık tiyniyetli insanlardır, aşağılık insanlardır, bunu bileceğiz. http://www.a9.com.tr/izle/114699/Kuran-Tefsiri/Tahrim-Suresi-1345-Ayetlerinin-Tefsiri- A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Saad Al Ghamidi - 66 - Ok Takipli Tahrim Suresi ve Meali  720p 05:08
Saad Al Ghamidi - 66 - Ok Takipli Tahrim Suresi ve Meali 720p 3 izlenme - 11 ay önce Her gün daha da gelişen, Dünya`nın en büyük mealli Kur`an-ı Kerim Videoları Kanalındasınız. Diğer hafızların sesinden Kur`an videolarına ulaşmak için lütfen youtube kanalını ziyaret edin veya abone olun. Hiç bir videodan maddi ve manevi bir beklenti yoktur. Herhangi bir youtube kanalında yayınlamamanız kaydıyla videoları bilgisayarınıza dilediğiniz gibi indirebilirsiniz. Kendi logo ve web adresini ekleyip yayınlardan ötürü indirdikten sonra üzerine ekleme, çıkarma yada herhangi bir değişiklik yaparak yayınlamak helal değildir! Meal tercihi olarak Diyanet mealleri, Elmalılı Hamdi Yazır Mealleri, Ömer Nasuhi Bilmen meali, Feyzü'l Furkan ve Kur`an-ı Mecid meallerini tercih ediyorum. Açıklama kısmı içinse Elmalılı Hamdi Yazır Tefsiri ve Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri, detaylı bir açıklama gerekecek olursa da Taberi, Kurtubi, İbni Kesir, Ruhu'l-Beyan ve Beyzavi tefsirlerini tercih ediyorum. https://www.youtube.com/user/ozkulersin http://www.facebook.com/meallivideo http://twitter.com/ozkulersin http://www.izlesene.com/iz/ozkulersin
Tahrim Suresi, 11. Ayetinin Tefsiri 00:58
Tahrim Suresi, 11. Ayetinin Tefsiri 6 izlenme - 1 yıl önce ADNAN OKTAR: (Tahrim Suresi, 11) “Allah, iman edenlere de Firavun'un karısını örnek verdi. Hani demişti ki: "Rabbim bana Kendi Katında, cennette bir ev yap." Bak, dünya hırsı yok. Firavun’un yanında olduğu halde orada zibil gibi ev var, hiçbirini istemiyor. “Beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından kurtar." Firavun, adam da her şey var, her türlü çevre var. Orada gençler dolaşıyor, eğlence, müzik, içki, yiyecekler, her şey var. Ama istemiyor Müslüman kadın. “Beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından kurtar.” Onun çirkin eylemlerinden kurtar. “Ve beni o zalimler topluluğundan da kurtar” diyor. Ve oradan kaçmıştır, hicret etmiştir annemiz. Fakat bu kahpe ve kalleş Firavun arkasından katil ordusu göndermiştir, suikastçı. Annemizi Hz. Musa (a.s.)’nın yanına gittiğinde orada şehit ettiler, gizlice. Oraya onunla beraber hicret ettiği için, inşaAllah. http://www.a9.com.tr/izle/105946/Kuran-Tefsiri/Tahrim-Suresi-11-Ayetinin-Tefsiri- A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Kabe İmamları Sudais & Suarim - 66 - Tahrim Suresi ve Meali Ok Takipli  720p 04:08
Kabe İmamları Sudais & Suarim - 66 - Tahrim Suresi ve Meali Ok Takipli 720p 1 izlenme - 11 ay önce Her gün daha da gelişen, Dünya`nın en büyük mealli Kur`an-ı Kerim Videoları Kanalındasınız. Diğer hafızların sesinden Kur`an videolarına ulaşmak için lütfen youtube kanalını ziyaret edin veya abone olun. Hiç bir videodan maddi ve manevi bir beklenti yoktur. Herhangi bir youtube kanalında yayınlamamanız kaydıyla videoları bilgisayarınıza dilediğiniz gibi indirebilirsiniz. Kendi logo ve web adresini ekleyip yayınlardan ötürü indirdikten sonra üzerine ekleme, çıkarma yada herhangi bir değişiklik yaparak yayınlamak helal değildir! Meal tercihi olarak Diyanet mealleri, Elmalılı Hamdi Yazır Mealleri, Ömer Nasuhi Bilmen meali, Feyzü'l Furkan ve Kur`an-ı Mecid meallerini tercih ediyorum. Açıklama kısmı içinse Elmalılı Hamdi Yazır Tefsiri ve Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri, detaylı bir açıklama gerekecek olursa da Taberi, Kurtubi, İbni Kesir, Ruhu'l-Beyan ve Beyzavi tefsirlerini tercih ediyorum. https://www.youtube.com/user/ozkulersin http://www.facebook.com/meallivideo http://twitter.com/ozkulersin http://www.izlesene.com/iz/ozkulersin
Mahmud Halil el-Husari - 66 - Ok Takipli Tahrim Suresi ve Meali  720p 09:03
Mahmud Halil el-Husari - 66 - Ok Takipli Tahrim Suresi ve Meali 720p 0 izlenme - 11 ay önce Her gün daha da gelişen, Dünya`nın en büyük mealli Kur`an-ı Kerim Videoları Kanalındasınız. Diğer hafızların sesinden Kur`an videolarına ulaşmak için lütfen youtube kanalını ziyaret edin veya abone olun. Hiç bir videodan maddi ve manevi bir beklenti yoktur. Herhangi bir youtube kanalında yayınlamamanız kaydıyla videoları bilgisayarınıza dilediğiniz gibi indirebilirsiniz. Kendi logo ve web adresini ekleyip yayınlardan ötürü indirdikten sonra üzerine ekleme, çıkarma yada herhangi bir değişiklik yaparak yayınlamak helal değildir! Meal tercihi olarak Diyanet mealleri, Elmalılı Hamdi Yazır Mealleri, Ömer Nasuhi Bilmen meali, Feyzü'l Furkan ve Kur`an-ı Mecid meallerini tercih ediyorum. Açıklama kısmı içinse Elmalılı Hamdi Yazır Tefsiri ve Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri, detaylı bir açıklama gerekecek olursa da Taberi, Kurtubi, İbni Kesir, Ruhu'l-Beyan ve Beyzavi tefsirlerini tercih ediyorum. https://www.youtube.com/user/ozkulersin http://www.facebook.com/meallivideo http://twitter.com/ozkulersin http://www.izlesene.com/iz/ozkulersin