Hoşgeldiniz!

tef

Zikirde Nirvanaya Ulaşmak 08:04
Zikirde Nirvanaya Ulaşmak 5.546 izlenme - 2 yıl önce Kahta Adıyaman tarikatının düzenlediği zikir tüm müslümanları bu tarika girmek için imrendirdi. Daha fazla söz söylemeden imrendiren zikir şölenini izleyelim efem.
nazende sevgilim ensturmental 03:15
nazende sevgilim ensturmental 4.449 izlenme - 9 yıl önce nazende sevgilim... güzel bir dinleti...
Urfa Oda Geceleri 06:51
Urfa Oda Geceleri 4.251 izlenme - 10 yıl önce urfa oda geceleri
Öss Ye Hazırlanan Arkadaşlara Hediyemiz Olsun 05:06
Öss Ye Hazırlanan Arkadaşlara Hediyemiz Olsun 2.000 izlenme - 10 yıl önce öss ye hazırlanan arkadaşlara hediyemiz olsun
Sokaktaki Sesyüksel Cad. Kızılay 01:41
Sokaktaki Sesyüksel Cad. Kızılay 1.175 izlenme - 8 yıl önce ankara kızılayda yüksel caddesinde ki 3 sokak sanatçısı müzik yapıyor. ve halkın beğenısını kazanıyor...
Arap Televizyonunda Bir Başka Gece 05:41
Arap Televizyonunda Bir Başka Gece 398 izlenme - 2 yıl önce Aralarına kendi güzel sesi güzel hanım ablamızı alan Arap dostlar, cellabiyeyle çalınan saksafonun da etkisiyle coşuyor akabinde tüm stüdyoda ılık rüzgarlar esiyor. İzliyoruz...
Akkuşlugençler Gesibağları Piyanist İlhan 05:09
Akkuşlugençler Gesibağları Piyanist İlhan 986 izlenme - 7 yıl önce bağlama ve seslendirme ilhan güllügitar tolga güllütef ritim mevlüt güllü
Sivaslı Zeki Gönel - Tek Kişilik  Orkestra 03:06
Sivaslı Zeki Gönel - Tek Kişilik Orkestra 190 izlenme - 3 yıl önce Sivaslı Zeki Abimiz yememiş,içmemiş tek kişilik orkestrasıyla bizlere müzik ziyafeti çekiyor efenim.Keyifle izleyiniz.
Nihavend Saz Semaisi  Piyano Akoru Eşliği Nota: Güneş Beste: Mesut Cemil Bey Müsiki Ud Makamı Demosu 04:44
Nihavend Saz Semaisi Piyano Akoru Eşliği Nota: Güneş Beste: Mesut Cemil Bey Müsiki Ud Makamı Demosu 759 izlenme - 4 yıl önce "NİHAVEND SAZ SEMAİSİ"- Güneş Yakartepe Piyano Akor-Eşliklerini Yazdı ve Piano ile icra Etti: -Beste Mesut Cemil Bey Mesut Cemil (1902-1963) Mesut Cemil, koro yöneticiliğiyle de tanınan tanbur ve viyolonsel sanatçımızdır. Kısa bir süre "Tel" soyadını kullan­dıktan sonra "Cemil" soyadını aldı. Ünlü besteci ve tanbur, kemence, lavta virtüözü Tanburi Cemil Bey'in oğlu olan Mesut Cemil, 10 yaşındayken babasından kemence ve müzik bilgileri öğrenmeye başla­dı. 1916'da babasının ölümünden sonra onun en iyi tanbur öğrencisi sayılan Kadı Fuad Efendi'den tanbur dersleri aldı. Başında Ali Rifat Bey'in (Çağatay) bulunduğu Şark Musi­ki Cemiyeti'ne girdi ve çok geçmeden bu derneğin halka açık konserlerinde tanbur çalmaya başladı; üstün yetenekli bir genç olarak dikkat çekti. Ünlü ud virtüözü ve besteci Şerif Muhiddin'in etkisiyle viyolonsel çalmaya başladı ve ondan aldığı derslerle bu çalgıda da kısa sürede büyük ilerleme göster­di. Darülfünun'daki (üniversite) hukuk öğre­nimini yarıda bırakarak Almanya'ya gitti ve Berlin Müzik Akademisi'ne girdi. Burada Hugo Becker'in viyolonsel öğrencisi oldu. Mesut Cemil parasal sıkıntılar ve annesinin hastalanması nedeniyle iki buçuk yıl sonra İstanbul'a dönmek zorunda kaldı. Yurda dö­nünce 1925'te Darülelhan'da tanbur, solfej ve müzik kuramı öğretmenliğine atandı. Cemal Reşit (Rey) ve Muhittin (Sadak) gibi müzikçierle birlikte Union Française'de batı müziği konserleri verdi. Türk Telsiz Telefon Şirketi' nin 1926'da İstanbul'da ilk kez başlattığı radyo yayınlarında programcı, spiker, tanbur ve viyolonsel sanatçısı, yönetici olarak uzun yıllar çalıştı. 1938'de Ankara Radyosu yeni yerinde yayına geçince Ankara'ya giden Me­sut Cemil, burada önce Türk müziği yayınları şefliği, 1940'ta radyo müdürlüğü ve 1941'den sonra da müzik yayınları şefliği yaptı. İlk adı "Tarihi Türk Musikisi Korosu" iken, bazı eleştiriler üzerine adı "Klasik Türk Musikisi Korosu" olarak değiştirilen ve daha çok "Klasik Koro" diye bilinen ünlü koroyu kura­rak yönetti. Aynı yıllarda, Gazi Terbiye Enstitüsü'nde (bugün Gazi Üniversitesi Eği­tim Fakültesi) viyolonsel ve Ankara Devlet Konservatuvarı'nda klasik Türk müziği tarihi ve viyolonsel dersleri verdi. Bu arada, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden diploma aldı. 1950'de Türkiye Radyoları genel müdürü oldu. Ertesi yıl İstanbul Radyosu müdürlüğü­ne getirildi. 1955-59 arasında, Irak hükümeti­nin çağrılısı olarak, Bağdat Güzel Sanatlar Akademisi'nin müzik bölümünü yönetti; bu­rada ayrıca tanbur öğretmenliği de yaptı. Yurda dönünce, Türkiye Radyoları başmüşavirliğine (başdanışman) atandı. Bir yıl sonra emekliye ayrıldı, ama Klasik Koro şefliğini ölümüne kadar sürdürdü. Cumhuriyetin ilanından sonra ülkemizde, "alaturka" denen geleneksel Türk müziği ile "alafranga" denen batı müziğinin karşılıklı değerlendirilmeleri gündeme geldi. Alafranga yanlıları alaturkayı çağı geçmiş ve yetersiz bir müzik olarak niteliyorlardı. Her iki müziği de ayrı ayrı değerlendiren Mesut Cemil radyoda, viyolonseliyle batı müziği yayınlarına, tanbu-r.ı ile de Türk müziği yayınlarına girerek mi-z.ik anlayışını ortaya koydu ve bu anlayışı savundu. Aynı yıllarda, artık iyiden iyiye bozulmuş olan koro icrasını, batılı anlayışla yeniden düzenleyerek iyileştirdi; gerek sanatı ve kültürüyle, gerek yetkisini kullanarak genç müzikçileri derinden etkiledi. Yeni müzikçi kuşağına düzenli ve yöntemli çalışma alışkan­lığı, müzik zevki aşıladı. Bazı uygulamaları Türk müziğiyle uğraşan gelenekçi çevrelerce eleştirildi. Çeşitli gazete ve dergilerde müzik­le ilgili birçok yazısı yayımlandı. Babası üzeri­ne bir monografi olan Tanburi Cemil'in Haya­tı (1947) başlıklı kitabı ise, edebiyat alanında­ki yeteneğinin kanıtıdır. Babası gibi taksim plakları dolduran Mesut Cemil, besteci olarak verimli değildi. Batı müziği etkisi taşıyan birkaç şarkı ve birkaç saz eseri besteledi. Bunların içinde en başarılısı Nihavend Saz Semaisi'dir. Senfoni ile Klasik Türk Müziği "NİHAVEND SAZSEMAİ” Senfonik Saz Semaisi Mesut Cemil bey-Piyano: Yakartepe Nıhavend Musıki Ud Makam Mesud Turkish Derneği harmoni musik music otantık lut Ottoman Osmanlı musikisi Yetenek Videoları, piyano resital, Piyanist Nihavend Saz Semai- Piyano Akoru-Eşliği-Notası: Güneş Yakartepe-Bestesi: Mesut Cemil bey Saz Semaisi Piyanist piano Sazeseri Nıhavend Sazları Semai Müsüki Ud Makamı Dernek konser keman ney ud def tef udi fasıl taksim peşrev Mesut Cemil ilk kez Ankara radyosunda “Klasik Koro”yu kurdu. Halk musıkisinin değerlendirilmesi için, bu alandaki çalışmalara ön ayak oldu. Yarıda bıraktığı yüksek öğrenimini de aynı yıllarda, Ankara’da bulunduğu sırada Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümu’nü bitirerek tamamladı. Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü’nde viyolonsel, Ankara Devlet Konservatuvarı’nda klasik Türk musıkisi tarihi ve viyolonsel, İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda musıki folkloru dersleri verdi, liselerde de musıki derslerini okuttu. Mesut Cemil 1932’de Kahire’de düzenlenen Arap Musıkisi Kongresi’nde Rauf Yekta bey ile birlikte Türkiye’yi temsil etti. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tasnif ve Tesbit Heyeti’nin klasik eserlerinin notalarının tesbiti çalışmalarına katkıda bulundu. 1955’te Irak hükûmetinin çağrılısı olarak gittiği Bağdad’da Güzel Sanatlar Akademisi’nin musıki bölümünde dört yıl çalıştı. 1960’da emekliye ayrıldıysa da, İstanbul radyosundaki koro yöneticiliğini sürdürdü. 31 Ekim 1963’de İstanbul’da öldü. Mezarı Sahray-ı Cedit’dedir. İstanbul radyosundaki büyük stüdyo ile, İstanbul’un Kuştepe semtindeki bir sokağa Mesut Cemil adı verilmiştir. Sultan İbrahim ve Sultan IV Mehmet dönemlerinde sarayda bulunmuş olan Ali Ufkî 1670’teki Enderun meşkhanesini anlatırken şu gözlemini yazar: “Oda (meşkhane) musikicileri de o zaman huzurda çalarlar. Bazen de Padişah kadınlarını çağırtır. O zaman da musikicilerin başlarına örtü örtülür ve baş eğik çalıp söylemek zorunda bırakılırlar.” Bu konuda önemli bir kaynak da Avrupalı seyyahların yaptıkları ziyaretler ve gözlemlerdir. Kadın müzisyenleri kadın gözü ile görmüş olan kadın seyyah Julia Pardoe da kadınların gittikleri mesire yerlerinin başında gelen Küçüksu’yu benzer şekilde anlatmış ve kadın müzisyenlerin çeng, santur, kanun, ney, daire, tambur gibi çalgıları çalmakta olduğunu gözlemlemiştir. Sarayda musiki icrâ eden kadınlar E5 Mesut Cemil bey Nihavend Saz Semaisi Semai Enstrümantal sanat fasıl melodik taksim peşrev ezgi motif Nihavend Saz Semaisi Piyano Akoru Eşliği Notası Güneş Beste Mesut Cemil bey Müsiki Ud Makamı Dernek konser keman ney ud def tef udi fasıl taksim peşrev SazSemaisi Piyanist piano Sazeseri Nıhavend Sazları Semai
Çeşitli Sanatçılar - Uçan Tef 03:25
Çeşitli Sanatçılar - Uçan Tef 301 izlenme - 6 yıl önce
Mezuniyet Videoları 4 02:05
Mezuniyet Videoları 4 286 izlenme - 9 yıl önce 12.06.2009 selçuk üniversitesi teknik eğitim fakültesi elektronik öğretmenliği
İzmirli Serenay 05:40
İzmirli Serenay 307 izlenme - 9 yıl önce izmo
Darbuka Ferhat 00:19
Darbuka Ferhat 301 izlenme - 9 yıl önce by
Öğretmen Öğrenci Veli Ritim Çalışması Bahçelievler Mektebim Okulu 04:47
Öğretmen Öğrenci Veli Ritim Çalışması Bahçelievler Mektebim Okulu 254 izlenme - 3 yıl önce Öğretmen Öğrenci Veli Ritim Çalışması Bahçelievler Mektebim Okulu Öğretmen Öğrenci Veli Ritim Çalışması Bahçelievler Mektebim Okulu öğretmen veli öğrenci ritim çalışması,perküsyon ritim çalışması,bahçeli evler mektebim okulu,9/8 lik ritim çalışması,mektebim okulları,darbuka tef zil ile ritim çalışması öğrenci öğretmen veli ritim çalışması,perküsyon çalışması,bahçelievler mektebim okulu,2/4 lük ritim çalışması,mektebim okulları,aykut öğretmen Mektebim Okulu Artist Of The Day Mektebim Okulları Mektebim Koleji Mektebim Okulu Mektebim Okulları HEMEN KAYIT OLUN 444 30 95 MEKTEBİM OKULLARI BAŞARININ ANAHTARI Kendini gerçekleştirmiş mutlu ve başarılı insanlardan oluşan toplum; öncelikli olarak çocuklarının geleceğini şansa bırakmayan başarının tesadüf olmadığını bilen toplumdur. Deneyimli eğitim - öğretim kadrosunun kazandırılacağı birikimle beslenecek olan Mektebim Okulları: anaokulundan liseye uzanan eğitim zincirinde, bu sorumluluğun bilinciyle, sürekli kişisel gilişimi ilke edinecektir. Okullarımız hem yeni kampüsleriyle hem de eğitim bilimdeki değişimlere ayak uydurarak sürekli gelişmektedir. Eğitime yapılan yatırım insana yatırımdır... İnsana yatırım, başarı ve hızlı gelişim olarak geri döner. Vizyonumuz, İçinde yaşanılan zamanın gereklerine göre değil, gelecek yüzyılların ihtiyaçlarını bilip ona göre hazırlıklarını yaparak tüm öğrencilerini Atatürk ilke ve devrimleri ışığında akademik ve sosyal yönden ulusal ve uluslararası toplumların her zaman en önde gelen bireyleri olarak yetiştirmek ve tüm dünyada örnek alınacak bir eğitim kurumu olmaktır. Misyonumuz, ana sınıfından 12. sınıfa kadar bütünlük taşıyan ve bireysel farklılıkları gözeten eğitimiyle yüksek akademik standartlara sahip, çağdaş dünyaya ayak uydurabilen, yeniliklere açık, millî ve manevi değerlere sahip, çevresiyle güzel iletişim kurabilen, dürüst, hoşgörülü bireyler yetiştirmeyi amaçlar ve bu değerler doğrultusunda Atatürk ilke ve devrimlerinden hiç bir zaman ödün vermemektir. Adını Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Millet Mektepleri'nden alan Mektebim Okulları kaliteli eğitimi ülkenin her köşesine ve toplumun tüm katmanlarına ulaştırabilmek için yola çıkmış bir kurum olarak, büyük önder Atatürk'ün çizdiği yoldan gitmeye devam edecektir... Mektebim Okulları Genel Müdürlük - Bahçelievler Haznedar Mah. Heybeli Cad. Adalar Sok. No:11 Haznedar - Güngören/İstanbul Telefon: 444 30 95 E-posta: info@mektebimokullari.com Silivri Anaokulu Silivri Anaokulu Mimar Sinan Mahallesi Özge Sokak No : 1 Silivri/İstanbul Telefon: 0212 924 75 31 - 0212 924 75 32 | Faks: - E-posta: Beykent Anaokulu Beykent Anaokulu Adnan Kahveci Mah. Sayaca Cad. No : 11, Beylikdüzü / İstanbul Telefon: 0212 924 74 81 - 0212 924 74 82 | Faks: - E-posta: Büyükçekmece Anaokulu Büyükçekmece Anaokulu Fatih Mah. Cengiz Topel Cd. Hazerfen Sk. No : 12, Büyükçekmece / İstanbul Telefon: (0212) 883 60 37 | Faks: - E-posta: Çorlu Anaokulu Çorlu Anaokulu Kazımiye Mah. Su Deposu Altı1.Sk. Çorlu / Tekirdağ Telefon: 0282 999 19 16 - 0282 999 19 17 | Faks: - E-posta: Pelican Hill Anaokulu Pelican Hill Anaokulu Pelican Hill Evleri Hadımköy Yolu Çakmaklı Mevkii, Pelican Hill Sosyal Tesisler Yanı Büyükçekmece / İstanbul Telefon: (0212) 886 49 16 | Faks: - E-posta: Tekirdağ Anaokulu Tekirdağ Anaokulu Hürriyet mah. Anadolu sok. No: 15, Tekirdağ Telefon: 0282 263 16 00 | Faks: - E-posta: Bahçelievler Anaokulu Bahçelievler Anaokulu Haznedar Mah. Heybeli Cad. Adalar Sok. No:11 Haznedar - Güngören/İstanbul Telefon: (0212) 677 16 16 - 444 30 95 | Faks: E-posta: Fatih Anaokulu Fatih Anaokulu - Telefon: 444 30 95 | Faks: - E-posta: Edremit Anaokulu Edremit Anaokulu - Telefon: 444 30 95 | Faks: - E-posta: Çorlu Anaokulu 2 Çorlu Anaokulu 2 Zafer Mah. Cumhuriyet Bulvarı No: 9, Armada City Plus 1. Etap - Çorlu / Tekirdağ Telefon: 444 30 95 | Faks: - E-posta: Beykent İlkokulu & Ortaokulu Beykent İlkokulu & Ortaokulu Adnan Kahveci Mah. Sayaca Cad. No : 11, Beylikdüzü / İstanbul Telefon: 0212 924 74 81 - 0212 924 74 82 | Faks: - E-posta: Çorlu İlkokulu & Ortaokulu Çorlu İlkokulu & Ortaokulu Kazımiye Mah. Su Deposu Altı1.Sk. Çorlu / Tekirdağ Telefon: 0282 999 19 16 - 0282 999 19 17 | Faks: - E-posta: Silivri İlkokulu & Ortaokulu Silivri İlkokulu & Ortaokulu Mimar Sinan Mahallesi Özge Sokak Silivri / İstanbul 34570 Telefon: 0212 924 75 31 - 0212 924 75 32 | Faks: - E-posta: Tekirdağ İlkokulu Tekirdağ İlkokulu Hürriyet mah. Anadolu sok. No: 15, Tekirdağ Telefon: 0282 263 16 00 | Faks: - cumektebim okulları öğrenci öğretmen veli ritim çalışması,perküsyon çalışması,bahçelievler mektebim okulu,2/4 lük ritim çalışması,mektebim okulları,aykut öğretmen
Ithikon Akmeotaton - Fidayda (Canlı) 04:04
Ithikon Akmeotaton - Fidayda (Canlı) 102 izlenme - 3 yıl önce Memleketimizin can oyun havalarından Fidayda Yunan bir abimiz tarafından çok güzel icra edilmiş. 9 senelik bu videonun sitede de olması gerektiğini düşündüm. İyi dinlemeler!
Soluksuz Basketbol 03:52
Soluksuz Basketbol 223 izlenme - 9 yıl önce zor ve yorucu bir maçın ardından
Mezuniyet Videoları 3 13:31
Mezuniyet Videoları 3 206 izlenme - 9 yıl önce 12.06.2009 selçuk üniversitesi teknik eğitim fakültesi elektronik öğretmenliği
balon (kısa film) 13:30
balon (kısa film) 406 izlenme - 9 yıl önce aşkınızın ve umutlarınızın bir balon gibi uçup gitmesine izin vermeyin. yönetmen: erdem yildiz & özlem özen oyuncular: kaan koç, tuğçe ünal ve yasin sayİd
Kostas Karagiozidis & Orhan Kasimov - Yazımı Kışa Çevirdin (Neşet Ertaş) 04:34
Kostas Karagiozidis & Orhan Kasimov - Yazımı Kışa Çevirdin (Neşet Ertaş) 65 izlenme - 2 yıl önce Neşet Ertaş'ın Yazımı Kışa Çevirdin türküsünü çok güzel bir şekilde yeniden yorumlamışlar. Nur içinde uyu Neşet..
Mezuniyet Videoları 1 02:10
Mezuniyet Videoları 1 148 izlenme - 9 yıl önce 12.06.2009 selçuk üniversitesi teknik eğitim fakültesi elektronik öğretmenliği
Tef Ustası Kichiro Ve Çılgın Ezgiler 01:20
Tef Ustası Kichiro Ve Çılgın Ezgiler 63 izlenme - 3 yıl önce Japonya menşeli söz konusu videoda tef konusunda Japonya'nın hüsnü şenlendiricisi Kichiro ve göz alıcı tef şovunu izleyeceğiz. Bir rivayete göre Bob Dylan'ın Mr. Tambourine Man yazarken etkilendiği şahıs bizim Kichiro'dur.
Doughboi Pacino Feat. Ricky Tef - Wrist Work 03:25
Doughboi Pacino Feat. Ricky Tef - Wrist Work 81 izlenme - 4 yıl önce Doughboi Pacino feat. Ricky Tef - Wrist Work. Produced by G Money. FREE DOWNLOAD COMING SOON!
Cübbeli Hoca Mehter Marşları Caizdir 06:51
Cübbeli Hoca Mehter Marşları Caizdir 70 izlenme - 3 yıl önce Mehter Marşları neden caizdir Savaşta heybet için bıyık uzatmak Adam demiş ki:"Zurna orucu bozar mı?" Hocada demiş ki:"Yutmazsan bozmaz"
Mezuniyet Videoları 5 09:03
Mezuniyet Videoları 5 116 izlenme - 9 yıl önce 12.06.2009 selçuk üniversitesi teknik eğitim fakültesi elektronik öğretmenliği
Onikidir Şu Burdur'un Dermeni 05:31
Onikidir Şu Burdur'un Dermeni 49 izlenme - 2 yıl önce Cemal Adanur diye bir abimiz bu Türküyü seslendirmiş,çokta güzel seslendirmiş. Onikidir imanım aman şu Burdur'un dermeni Dermenciye aman nasıl gönül vermeli Ya kendisi imanım aman ya kellesi gelmeli Ay karanlık aman görünmüyor izimiz Üç kardeşiz aman kurban gitsin birimiz Olalım olalım olalım efem zeybek olalım Güzel de kızlar polis olmuş teslim olalım Bir incecik imanım aman yolum gider dermene Oturmuşlar aman çayır ile çimene Hem severim imanım aman hem koklarım kimene Al karanfil aman mor şişede ıslanır Birgün olur aman deli gönül uslanır Olalım olalım olalım efem zeybek olalım Güzel de kızlar polis olmuş teslim olalım
Uras Peynir Kabıyla Tef Çalıyor 00:06
Uras Peynir Kabıyla Tef Çalıyor 76 izlenme - 5 yıl önce
Mezuniyet Videoları 2 05:15
Mezuniyet Videoları 2 101 izlenme - 9 yıl önce 12.06.2009 selçuk üniversitesi teknik eğitim fakültesi elektronik öğretmenliği
Young Tef (Chozen Few) - İ Am Trayvon Martin (Hd) 03:14
Young Tef (Chozen Few) - İ Am Trayvon Martin (Hd) 44 izlenme - 6 yıl önce
by f 00:19
by f 49 izlenme - 9 yıl önce