Hoşgeldiniz!

Temel Kavramlar

Matematik Temel Kavramlar Giriş 30:53
Matematik Temel Kavramlar Giriş 306 izlenme - 2 ay önce www.izmirozeldersburada.com Matematik TYT Temel Kavramlar Konu Anlatımı Rakam,Doğal Sayılar,Tam Sayılar,Rasyonel Sayılar,İrrasyonel Sayılar,Reel Sayılar Ardışık Sayılar,Tek-Çift Sayılar
Matematik Temel Kavramlar 1 21:54
Matematik Temel Kavramlar 1 260 izlenme - 3 ay önce https://www.izmirozeldersburada.com/ Matematik Temel Kavramlar Konusu Soru Çözümü-1 Temel Kavramlar Soru Tipleri Hakkında.. Temel Kavramlar Soru-Cevap www.izmirozeldersburada.com
Geometri Temel Kavramlar 1 26:40
Geometri Temel Kavramlar 1 269 izlenme - 2 ay önce https://www.izmirozeldersburada.com/ Geometri Temel Kavramlar-1 Geometri Doğruda Açılar Konusu Doğruda Açılar Ters Açı,İç Ters Açı,Dış Ters Açı,Yöndeş Açı,Açıortay
Geometri Temel Kavramlar 2 24:43
Geometri Temel Kavramlar 2 255 izlenme - 2 ay önce https://www.izmirozeldersburada.com/ Geometri Temel Kavramlar-2 Nokta,Doğru,Doğru Parçası,Açı Geometri Doğruda Açılar Konusu Doğruda Açılar Ters Açı,İç Ters Açı,Dış Ters Açı,Yöndeş Açı,Açıortay
Dgs Temel Kavramlar Konu Anlatımı 01 Rakam Kavramı 12:00
Dgs Temel Kavramlar Konu Anlatımı 01 Rakam Kavramı 4.181 izlenme - 3 yıl önce http://www.dgsmatematik.com ve Savaş DAVAZ işbirliği ile Hazırlanan Full HD Kalitesindeki Dgs Temel Kavramlar Konu Anlatımı 01 Rakam Kavramı ... Çözümleri Pdf formatında indirmek için sitemize sizleri bekliyoruz.
KPSS Dersleri Medeni Hukuk 13 20:28
KPSS Dersleri Medeni Hukuk 13 3.150 izlenme - 4 yıl önce KPSS Dersleri Medeni Hukuk 13
Gelişim Psikolojisi 1 Temel Kavramlar Ve Gelişim Yapısalcılık Davranışcılık 23:03
Gelişim Psikolojisi 1 Temel Kavramlar Ve Gelişim Yapısalcılık Davranışcılık 2.874 izlenme - 5 yıl önce Gelişim Psikolojisi Ekolleri gelişim Psikolojisi: Doğum Öncesinden Başlayarak Ölüme Kadar Uzanan Yaşam Sürecinde İnsan Gelişiminin Evreleri, Yaşa Bağlı Davranış Değişikliklerinin Tanımlanması, Açıklanması Ve Ölçülmesiyle İlgilenir. Gelişimdeki Evrensel Nitelikler, Kültürel Ve Bireysel Farklılıklar Üzerinde Çalışır. gelişim Psikolojisi Ekolleri1.yapısalcılık Strüktüralizm, Vvilhelm Vvundt psikoloji, İnsanın Nasıl Davrandığını Değil, Bilinçli Olup Olmadığını Konu Edinmelidir. Bilinç, İnsanın Kendi Duygu Ve Düşüncelerinin Ve Etrafında Olanların Farkına Varma Yeteneğidir. İnsan Bu Bilinçli Halini İçebakış Yöntemiyle Kazanmaktadır. psikolojinin Amacı İnsan Zihnini Oluşturan Bilinç Öğelerini Birleştirmek Ve Çözümlemektir. 2.davranışçılık Bihevyorizm, J. B. Watson Ivan Pavlov Thorndike Skinner J. Locke Guthrie içebakış Yöntemine Şiddetle Karşı Çıkmışlardır. Bilim "mekanik, Fiziksel Ve Materyalist" Olmalıdır. Psikoloji Soyut Bir Kavram Olan Bilinci İncelememelidir. Çünkü Bilinç Üzerinde Deney Yapılamaz. İnsan Çevreden Gelen Uyarıcılara Karşı Kazandırılmış Tepkilerden Başka Bir Şey Değildir.bütün Psikolojik Durumlar Bir Uyaran - Tepki Olarak Özetlenebilir. Deney Ve Gözleme Ağırlık Verirler. Psikolojinin Konusu, Doğrudan Doğruya Gözlenebilen, Ölçülebilen Dış Eylemler Olmalıdır. Davranışın Niçin Olduğu Değil, Nasıl Olduğu Önemlidir. 3.psiko-analitik Yaklaşım :dinamik Veya Derinlik Psikolojisi, Sigmund Freud, Erikson davranışların Asıl Kaynağı Bilinçaltındadır. Bilinçaltına İnebilmek İçin Psikanalizim Metodu Kullanılır.ruhsal Yaşamın Biyolojik Temellerine Dikkat Çekmişlerdir.davranışlar İçten Gelen Dürtü Sonucunda Oluşur. Temelde Libido (cinsellik) Ve Ölüm (saldırganlık) Olmak Üzere İki Dürtü Vardır.kişiliğin Oluşumunda Ve Olayların Analizinde Çocukluk Yaşantıları Ve Bu Dönemdeki Anne-baba Tutumu Önemlidir.eriksonr17;a Göre Davranışlar Biyolojik Kökenli Dürtülerle Birlikte, İçinde Bulunulan Kültürün Etkisi Altındadır. Gelişim Yaşa Bağlı Olarak Sekiz Ayrı Dönemde Gerçekleşir. Her Dönemde Atlatılması Gereken Bir Kriz Yaşanır 4.bilişsel Yaklaşım: Wertheimer Kofka Köhler Piaget Bruner Asubel Wıgotskı Wertheimer, Kofka Ve Köhler Gestalt Ekolünü Ortaya Koımuşlardır. bireye Ve Davranışlarına Bütünsel Bakmışlardır. bilişsel Gelişimin En Önemli Temsilcisi Piaget'dir. Davranışları Zihinsel Bir Süreç Olarak Ele Almışlardır. Biliş, Zeka, İlgi, Algı, Düşünme, Kavrama,şema,adaptasyon Ve Dengeleme Kavramları Üzerinde Durmuşlardır. bruner, Bilişsel Gelişim Fonksiyonlarını Eylemsel, İmgesel Ve Sembolik Dönemlerde İncelemiştir. bruner, Öğrenmenin Sosyal Ve Kültürel Yönlerini De İçine Alacak Şekilde Öğrenme Teorisini Genişletmiştir. bruner Ve Piaget; Bilginin Kodlanması, İşlenmesi, Depolanması Ve Sıralanması Üstünde Durmuşlardır. bruner, Öğrenmeyi, Öğrenenin Yeni Fikirler Oluşturduğu Veya Eski Bilgilerine Yeni Kavramlar Eklediği Aktif Bir Süreç Olarak Görür. Öğrenen; Bilgi Parçalarını Seçer, Onları Değişik Durumlara Transfer Eder, Hipotezler Oluşturur, Kararlar Verir Ve Bütün Bunları Bir Bilişsel Yapı İçine Yerleştirir. vıgotskı'ye Göre Tüm Psikolojik Süreçler İnsanlar Arasında Özellikle Çocuk Ve Yetişkinler Arasında Paylaşılan Sosyal Süreçlerle Başlar. 5.insancıl Yaklaşım A. Maslow C. Rogers Kohlberg davranışın Temelinde İhtiyaçlar (güdüler) Vardır. Algılama Ve Benlik Tasarımı Üzerinde Durur.kurucuları Geştaltçılardan Etkilenmiştir. Adından Da Anlaşıldığı Gibi İnsanı Yani Bireyi Esas Almaktadır.insan, Birey Olarak Değerli Ve Benzersizdir. İnsen Tehlikeli Bir Varlık Değil, İyilik Temelleri Üzerine Kurulu Değerli Bir Varlıktır. 6.nöro-biyolojik Yaklaşım :w. James Hebb davranışların Temelinde Nöro-biyolojik Sistemin Etkileri Üzerinde Dururlar. Davranışların Temelinde Son Derece Karmaşık Sinirsel Süreçler Yer Alır. İncelemeler Genellikle Hayvanlar Üzerinde Yapılmıştır. Beynin Elektrotlarla Uyarılması Sonucunda Farklı Davranışlar Gösterildiği Deneylerle Görülmüştür. beynin Farklı Bölgeleri Farklı İşlevler Görürler. Bu İşlevlerden Biri Beyin Kabuğu İle İlgilidir. Korteks Olarak Adlandırılan Beyin Kabuğu, Çoğu Zaman Saldırma Ve Ket Vurma Gibi Özellik Gösterir. yüksek Eğitim Görmüş Kişilerde Saldırganlık Davranışının Az Olması, Bu Kişilerin Korteksinin Çok Gelişmiş Olmasındandır.
Temel Kavramlar 1 - Şenol Hoca 15:28
Temel Kavramlar 1 - Şenol Hoca 119 izlenme - 3 ay önce www.senolhoca.com TEMEL KAVRAMLARIN İLK DERSİ
Matematik Temel Kavramlar 2 18:11
Matematik Temel Kavramlar 2 69 izlenme - 3 ay önce https://www.izmirozeldersburada.com/ Matematik Temel Kavramlar Soru Çözümü-2 Temel Kavramlar Soru Tipleri Hakkında.. Temel Kavramlar Soru-Cevap
Temel Kavramlar - Ardışık Sayılar 14:58
Temel Kavramlar - Ardışık Sayılar 752 izlenme - 3 yıl önce Temel Kavramlar - Ardışık Sayılar
Temel Kavramlar 2 - Şenol Hoca 17:59
Temel Kavramlar 2 - Şenol Hoca 74 izlenme - 3 ay önce www.senolhoca.com
Matematik Fulleme 02:50
Matematik Fulleme 1.618 izlenme - 5 yıl önce Tüm videolar için matematik böyle fullenir
TEMEL KAVRAMLAR 11:00
TEMEL KAVRAMLAR 481 izlenme - 4 yıl önce
Temel Kavramlar Asal Sayılar, Faktöriyel 12:17
Temel Kavramlar Asal Sayılar, Faktöriyel 405 izlenme - 3 yıl önce Temel Kavramlar Asal Sayılar, Faktöriyel
Temel Kavramlar, Konu Anlatımı - Ekol Hoca 42:27
Temel Kavramlar, Konu Anlatımı - Ekol Hoca 389 izlenme - 3 yıl önce Öğretmenin diğer konu anlatımları için ; https://www.youtube.com/playlist?list=PLqfcKvSemt5vpTVrJcW5jC4lZqMSedn6z Tüm Konu anlatımları için; https://www.yout...
Temel Kavramlar Soru Çözümleri 12:15
Temel Kavramlar Soru Çözümleri 243 izlenme - 3 yıl önce Temel Kavramlar Soru Çözümleri
Temel Kavramlar - Soru Çözümleri 13:23
Temel Kavramlar - Soru Çözümleri 206 izlenme - 3 yıl önce Temel Kavramlar - Soru Çözümleri
Temel Kavramlar-1 14:16
Temel Kavramlar-1 193 izlenme - 3 yıl önce Temel Kavramlar Pratik Soru Çözümü Yapıldı.Ezbere Değil Ezber Bozan Yöntemlerle Matematiğe Bakışınızı Değiştiriyoruz.
TEMEL KAVRAMLAR3 06:46
TEMEL KAVRAMLAR3 136 izlenme - 3 yıl önce TEMEL KAVRAMLAR ÇIKABİLECEK SORU TİPLERİ ÇÖZÜLDÜ.
Temel Kavramlar  Faktöriyel II, Özel Sayılar 13:16
Temel Kavramlar Faktöriyel II, Özel Sayılar 132 izlenme - 3 yıl önce Temel Kavramlar Faktöriyel II, Özel Sayılar
Rehberlik 1. Hafta Temel Kavraml 04:14
Rehberlik 1. Hafta Temel Kavraml 335 izlenme - 10 yıl önce rehberlİk 1. hafta temel kavramlar
Sayılar - Temel Kavramlar - Tüm Çıkmış Soru Çözümleri - Bölüm 5 21:51
Sayılar - Temel Kavramlar - Tüm Çıkmış Soru Çözümleri - Bölüm 5 168 izlenme - 4 yıl önce Sayılar - Temel Kavramlar - Tüm Çıkmış Soru Çözümleri - Bölüm 5
TEMEL KAVRAMLAR4 13:04
TEMEL KAVRAMLAR4 82 izlenme - 3 yıl önce TEMEL KAVRAMLAR ÇIKABİLECEK SORU TİPLERİ ÇÖZÜLDÜ.KISAYOL ÇÖZÜMLERİ YAPILDI.
Temel Kavramlar1 08:54
Temel Kavramlar1 80 izlenme - 3 yıl önce Temel Kavramlar İle İlgili Çıkmış ve Çıkabilecek Soru Tipleri Çözüldü.
Matematik Kapısı 2. Bölüm 22:24
Matematik Kapısı 2. Bölüm 11 izlenme - 1 yıl önce 0 dan başlayıp 0 da kalmamanız ümidiyle... Bu bölümde "Rasyonel Sayılarla Toplama - Çıkarma" işlendi. TEST İÇİN: https://docs.google.com/viewer?a=v&pi...