Hoşgeldiniz!

trabzon yöresi

Apolas Lermi|resul Dindar - Gelin 04:09
Apolas Lermi|resul Dindar - Gelin 2.481 izlenme - 5 yıl önce Söz | Müzik: Anonim Yöre: Trabzon (tonya/ağasar) Kaynak: İbrahim Can (gelin Havası) Kayıt: Aranje: Muhterem Sur Davul: Cem Sait Arslantunalı Bas Gitar: Argun...
Resul Dindar - Sen Bu Yaylaları Yaylayamazsun 03:24
Resul Dindar - Sen Bu Yaylaları Yaylayamazsun 2.886 izlenme - 6 yıl önce Resul Dindar - Sen Bu Yaylaları Yaylayamazsun - Trabzon Yöresine Ait Olan Türkü "cemile Cevher" Tarafından Derlenmiştir. Davul : Cem Sait Arslantunalı Bas : Argun Erişçi ...
MEKTEBİM SANAT GECESİ Büyükçekmece Belediyesi Altınköprü Halk Dansları Kırklareli ve Trabzon Yöresi 13:10
MEKTEBİM SANAT GECESİ Büyükçekmece Belediyesi Altınköprü Halk Dansları Kırklareli ve Trabzon Yöresi 177 izlenme - 1 yıl önce MEKTEBİM SANAT GECESİ Büyükçekmece Belediyesi Altınköprü Halk Dansları Topluluğu Kırklareli ve Trabzon Yöresi halk dansları,halk oyunu,büyükçekmece belediyesi altın köprü halk dansları topluluğu,mektebim okulları,sanat gecesi,trabzon yöresi Türk halk oyunları; Türk folklorunun önemli bileşenlerinden biridir. Köy ve kasabalarda oynanan yöresel oyunları ve yöresel dansları ve kostümlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Türk folklorunun temelini halk oluşturmaktadır. Bu yüzden de folklor, Halk oyunları anlamında kullanılmaktadır. Fakat buyanlış bir tanımlamadır. Folklor halk bilimi demektir. Bütün halk kültürünü (yemek, efsane, türkü, oyun dans vb.) kapsayan bir terimdir. Halk oyunları ise sadece yöresel oyunları, dans ve giyimi kapsayan bir bölümüdür. Türk halk oyunları çeşitlilik ve kapsam bakımından dünyada en dikkat çeken folklorik olgulardan birisidir. Şu kadar ki, Türk halk oyunları derlemeleri hala bitirilememiştir. Fakat çalışmalar devam etmektedir. Her köyün kendine has oyunları olması ve ekonomik şartlar bunu güçleştirmektedir. Türkiye, halk oyunları açısından bir laboratuvar gibidir. Türkiye, köylerde tespit edilen 4000'in üzerinde oyun ile dünya üzerindeki en zengin oyun karakterine sahip ülke olarak tanımlanmaktadır. Çünkü bir kültür ve medeniyetler beşiği olan Türkiye'de, hemen hemen her yöresinde ayrı oyunlar, ayrı giysiler ve ayrı müziklere rastlanmaktadır. Halk oyunları; diğer sanat dallarından farklı olarak, ait olduğu toplumun orijinal karakterlerini taşıyan, fertlerin müşterek duygu düşünce ve davranışlarını sergileyen, başkasına göre yalnızca güzel, ama kendi içinde ilgilenen kişinin dünyasını aydınlatma özelliğine sahip bir kültürel kimliktir. Halk oyunları içinde barındırdığı kardeşlik duygusu, melodi, ritm ve hareket yapısı ile bireyin bedensel ve ruhsal gelişiminde önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Birlikte oynamanın avantajı ile kişiye kaynaşmayı, beraber hareket etmeyi, paylaşmayı ve kendini ifade etmeyi öğreten Halk Oyunlarının bu özelliklerinden yola çıkarak, uygulanacak etkinliklerle Türkiye insanının bireysel gelişiminin yanı sıra toplumsal gelişiminin de sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Halk oyunları ve halk dansları birbiri ile kesinlikle karıştırılmamalıdır. Çünkü halk dansları sadece kültürümüzü yansıtan danslarımızdan (zeybek, horon, hora, karşılama vb.) ibarettir. Halk oyunları ise Türk kültürüne ait tüm oyunları (beştaş, yağ satarım bal satarım, orta oyunu, meddah vb.) kapsamaktadır. İçindekiler [gizle] 1 Türk halk dansları genel bakış 2 Türk halk dansları türleri 3 Türk halk oyunları yöreleri 4 Halk oyunları ile ilgilenen kurumlar 5 Halk Oyunları Konservatuvarları ve ilgili Bölümler 6 Halk oyunlarının sorunları 7 Halk oyunları sözlüğü 8 Kaynakça 9 Dış bağlantılar Türk halk dansları genel bakış[değiştir | kaynağı değiştir] İzmir Yöresi Halk Oyunları Türkiye'nin batı bölgelerinde zeybek oyunlarına rastlanır. halk oyunları nişanlarda, askere uğurlamada, yaylaya çıkış ve inişte, doğumda, dini ve milli bayramlarda, kazanılan zaferin sonucunda, ferfene, barana, sıra gezmesi, yaren sohbeti gibi toplantılarda oynanmaktadır. Oyunlar genellikle oyun oynamaya elverişli açık alanlarda oynandığı gibi kapalı yerlerde oynanır. Özellikle düğünlerde, yörede iyi oynadığı bilinen kişiler davet edilir. Çünkü topluluğun başında yörenin müziklerini ve oyunlarını iyi bilen ve saygın kişiler bulunur. Halk Oyunları figür bakımından zenginliğini bu kişilere borçludur. Onlar maharetini ustalığını göstermek için kendine özgü doğaçlama figürler yapar. Böylece oynayan ya da oynamayan insanlara özellikle gençlere oyunlar gösterilmiş, aktarılmış olur. Anadolu'da oynanılan halk oyunları türlerine göre şu şekilde sınıflandırılmıştır[1]: 1. Nanaylar 2. Halaylar 3. Yallılar 4. Zeybekler 5. Barlar 6. Horonlar 7. Tek oyunlar 8. Silâhlı oyunlar konularına göre ise şu şekilde tasnif edilebilir: